The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Кафедра Історії України та філософії

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
31004 The emergence and development of informal organizations in Ukraine (1987-1989). Levchuk K. Мвз 2022 0
30993 Development of philosophical ideas about nature in retrospect of the current environmental crisis. Makarov Z., Shvets L. Мвз 2022 1
30990 Socio-economic changes in Ukraine in the 60-80s of the XIX century. Bogatchuk S. Мвз 2022 1
30987 The use of business games in preparing a future manager in higher education institutions as a scientific problem. Bielkin I. Мвз 2022 5
30986 Socio-humanitarian development of Ukrainian society in the epoch of modernity and current postmodern transformations. Bielkin I., Bogatchuk S., Levchuk K., Makarov Z., Shvets L., Mangora V., Mazylo I. Мвз 2022 3
30968 Особливості вірусного маркетингу, бенчмаркінгу та соціально відповідального маркетингу як перспективних напрямків на ринку. Бєлкін І.В. Сун 2022 2
30929 Лісостепова Україна напередодні великих реформ 19 ст.: Населення, суспільство, освіта в дзеркалі статистики. Бойко Ю.М., Левчук К.І. Мвв 2022 1
30919 Позасудові репресії на території Вінницької області 1937–1939 років. Богатчук С.С., Богатчук В.З. Сун 2022 2
30910 Логіка. Методичні вказівки для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань – 08 Право. Спеціальність – 081 Право, освітньо-професійної програми Право. Макаров З.Ю. Мв 2022 3
30909 Логіка. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань – 08 Право. Спеціальність – 081 Право, освітньо-професійної програми Право. Макаров З.Ю. Мв 2022 0
30868 Education in the Ukrainian forest-steppe provinces of the Russian Empire in the first half of the XIX century. Levchuk K. Мвз 2022 3
30862 The Right-Bank Ukraine industrial production and intra-regional specialization in the mid-19th century Boiko Yu. Мвз 2022 4
30853 Scientific rationality in an educational context: historical and philosophical analysis. Makarov Z., Bohatyrchuk D. Мвз 2022 5
30846 Activities of jewish schools in podillya province in the second half of the ХІХ century Bogatchuk S. Мвз 2022 4
30830 Гончаренко О.М. Проблема колабораціонізму на теренах Рейхскомісаріату «Україна» та військової зони окупації в сучасній вітчизняній історіографії: інституційне визначення змісту та форм співпраці, основні тенденції історичних реконструкцій (1991–2019 рр.). Мазило І.В. Сун 2021 4
30829 З історії відбудови та роботи Вінницької залізниці (1943-1945). Мазило І.В. Сун 2022 6
30781 Вегеш Микола, Віднянський Степан. Августин Волошин – «батько карпатоукраїнського народу». Мазило І.В. Сун 2021 8
30780 Відбудова, відновлення роботи і реконструкція залізничного транспорту в 1943–1950-х рр.,об’єднання регіонів України Мазило І.В. Сун 2021 3
30779 Процедурні аспекти створення, проведення і розбір рольової гри. Бєлкін І.В. Тд 2021 1
30762 Особливості юридичної відповідальності за прояви булінгу та шляхи боротьби з ним Маньгора В.В., Вітковська К.А. Сун 2022 6
30761 Напрями розвитку правового регулювання управління ідентифікаційними даними Маньгора В.В., Костенко О.В. Сун 2022 4
30755 Метавсесвіт: правові перспективи регулювання застосування аватарів та штучного інтелект. Маньгора В.В., Костенко О.В. Сун 2022 5
30749 Теологія. Методичні поради, тематика індивідуальних навчальних завдань та контрольні запитання для самостійної роботи для студентів (першого) бакалаврського рівня за спеціальностями: агроінженерія-208; електроенергетика, електротехніка та електромеханіка-1 Мазило І В Мв 2021 0
30610 Процедурні аспекти створення, проведення і розбір рольової гри. Бєлкін І.В. Тд 2021 5
30498 Українська історія в дослідженнях М.О. Максимовича Богатчук С.С. Сун 2022 5
30481 Методологічні зрушення в репрезентації предмету соціальної філософії. Макаров З.Ю. Тд 2021 73
30460 Політологія. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи: Рівень вищої освіти - перший (бакалаврський), галузь знань: 20 – Аграрні науки та продовольство, спеціальність: 204 - Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва, освітньо-пр Богатчук С. С. Мв 2021 3
30459 Політологія. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи: рівень вищої освіти - перший (бакалаврський); галузь знань - 18 - Виробництво та технології, спеціальність: 181- Харчові технології та інженерія, Освітньо-професійна програма - Харчові Богатчук С. С. Мв 2021 0
30346 Протиріччя сучасної цивілізації: сьогодення і майбутнє. Макаров З.Ю. Тд 2021 103
30316 Онтологічні підстави соціогуманітарної парадигми сучасного наукового розвитку. Макаров З.Ю. Тд 2021 113
29475 Історія України та етнокультурологія. Методичні вказівки і матеріали для самостійної роботи з підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня денної та заочної форм навчання. Галузь знань 12 Інформаційні технології: спеціальність 122 Ко Бойко Ю.М. Мв 2021 2
29474 Історія України та етнокультурологія. Методичні вказівки і матеріали для проведення практичних занять з підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня денної та заочної форм навчання. Галузь знань 12 Інформаційні технології: спеціальні Бойко Ю.М. Мв 2021 2
29473 Історія України та етнокультурологія. Методичні вказівки і матеріали для проведення практичних занять з підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня денної та заочної форм навчання. Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки: спе Бойко Ю.М. Мв 2021 4
29407 Реформування правової системи України під впливом міжнародного права. Маньгора В.В. Сун 2021 54
29399 Розвиток фермерських господарств Вінниччини в перші роки земельної реформи (90-і роки ХХ ст.). Левчук К.І. Сун 2021 54
29390 Вінницька залізниця в подіях німецько-радянської війни і післявоєнного періоду історії України (1941-1950 рр). Мазило І. В. С 2021 137
29385 Етика бізнесу та управління. Методичні рекомендації проведення практичних занять для підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) ступені галузі знань: : 07 – Управління та адміністрування, 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діял Бєлкін І.В. Мв 2021 7
29384 Теологія. Методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань – 12 Інформаційні технології. Спеціальність – 122 «Комп’ютерні науки», освітньо-професійної програми Економіка. Вінниця: ОЦ ВНА Левчук О.В., Левчук К.І., Мазило І.В.,Бєлкін І.В. Мв 2021 10
29383 Теологія. Методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань – 05 Соціальні та поведінкові науки. Спеціальність – 051 Економіка, освітньо-професійної програми Економіка. Вінниця: ОЦ ВНАУ, Левчук О.В., Левчук К.І., Мазило І.В.,Бєлкін І.В. Мв 2021 8
29382 Теологія. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань – 05 Соціальні та поведінкові науки. Спеціальність – 051 Економіка, освітньо-професійної програми Економіка. Вінниця: ОЦ ВНАУ, 2021. Левчук К.І., Бєлкін І.В. Мв 2021 4
29381 Теологія. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань – 12 Інформаційні технології. Спеціальність – 122 «Комп’ютерні науки», освітньо-професійної програми Бакалавр з комп’ютерних наук. В Левчук К.І., Бєлкін І.В. Мв 2021 4
29380 Політологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) ступені знань:18 - Виробництво та технології, 181- Харчові технології та інженерія для денної та заочної форм навчання. Богатчук С.С. Нп 2021 2
29379 Політологія. Методичні рекомендації для проведення практичних занять для підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) ступені знань: 18 - Виробництво та технології, 181 – Харчові технології та інженерія для денної та заочної форм навчанн Богатчук С. С. Мв 2021 3
29378 Політологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) ступені галузі знань: 20 – Аграрні науки та продовольство 204 - Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва для денної та заочної Богатчук С. С. Нп 2021 2
29377 Політологія. Методичні рекомендації для проведення практичних занять для підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) ступені знань:20 – Аграрні науки та продовольство, 204 –Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва для Богатчук С. С. Мв 2021 3
29361 Філософія. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю Економіка Макаров З.Ю. Мв 2021 17
29360 Філософія. Методичні вказівки для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю Економіка Макаров З.Ю. Мв 2021 8
29359 Філософія. Методичні вказівки для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань – 12 Інформаційні технології. Спеціальність – 122 Комп’ютерні науки, освітньо-професійної програми – Комп’ютерні науки Макаров З.Ю. Мв 2021 10
29331 Філософія. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки Макаров З.Ю. Мв 2021 17
29154 Правові аспекти виборчого процесу 1998 року в україні Богатчук С. С. Сун 2021 112
29111 Професійна підготовка менеджера маркетингових комунікацій на основі ділових ігор Бєлкін І. В. Сун 2021 87
29052 Інноваційний потенціал університету в умовах постіндустріального суспільства Левчук К. І., Гунько І. В. Сун 2021 159
28848 The influence of civil society organizations on the reform of the agrarian sector of Ukraine (1990s) Levchuk K. І. Суз 2021 151
28841 Features of deportation in Ukraine Mangora V. V. Суз 2021 115
28791 Reconstruction of railway transport in 1943-1950. As a means of association of reconstruction of Ukraine. Mazylo I. V. Суз 2021 137
28667 Changes in the legal status of public organizations in Ukraine (30 - 90 years of the XX century) Levchuk K. I. Суз 2021 164
28665 Revolutionary transformations in modern science: philosophical analysis Makarov Z. Yu. Суз 2021 148
28544 Criminal and legal characteristics of human trafficking Mangora V . V. Суз 2021 156
28543 Ethics of pedagogical communication in the context of the student development of science. Belkin I. V. Суз 2021 142
28470 Social dimension of artificial intelligence: philosophical analysis Makarov Z. Yu., Slobodyanyuk A. O. Суз 2021 170
28462 Development and activities of children's and youth organizations in Ukraine (1985-2000) Levchuk K. I.,Spiridonova L. M. Суз 2021 168
28453 Social-psychological aspekt of psychological assistance Kholodova O.O. Суз 2021 96
28452 Reconstruction and restoration of the work of the Dnieper highways in 1943-1945. Mazylo I. V. Суз 2021 119
28451 Religion and modern education in Ukraine: characteristic aspects of interaction. Belkin I. V. Суз 2021 129
28364 Elections to the verkhovna rada of ukraine in 1998: political and legal aspects Bogatchuk S. Суз 2021 124
28359 Socio-legal characteristics of combating trafficking in humans Mangora V. V. Суз 2021 149
28352 Conceptual and legal status of public organizations in Ukraine (1990s) Levchuk K. I. Суз 2021 107
28270 Ways to deepen the democratization of higher education: the development of forms of student government Yarovy A. M., Belkin I. V. Суз 2021 157
28206 Agricultural relations in Ukraine under the transition to a market economy Levchuk K. I. Суз 2021 153
28111 Visualization as the latest pedagogical technology: content and prospects of development. Yarovyi A. M., Yarovyi A. A., Belkin I. V. Суз 2021 160
28075 Axiological model of psichological assistance for student youth Kholodova O. O. Суз 2021 173
28073 Ways to improve the psichological cultyre of ctudent yоuth Kholodova O. O. Суз 2021 206
28068 Business game as one of the key methods of educational technology in modern development conditions Belkin I. V. Суз 2021 159
28045 From the histori of reconstruction and work Vinnytsia railway (1943 – 1950 s). Mazylo I. V. Суз 2021 164
28037 Features of legal clinics in the education system and society Mangora V.V. Суз 2021 175
27980 Research of modern features of cultural development management in higher education institutions Levchuk K. I., Spiridonova L. M. Суз 2021 244
27844 Просвітницька раціональність та формування наук про людину Макаров З. Ю. Дк 2020 265
27822 Social structure of the Russian Empire South-Western provinces population in the mid-19th century. Boiko Y. Суз 2021 212
27809 Demo-confessional situation in the South-Western provinces of the Russian Empire in the mid-19th century. Boiko Y. Суз 2021 252
27647 Repression in the 1930s against polish national minority in Ukraine (on the example of workers of the sugar industry in Vinnytsia region). Mazylo I. V. Суз 2020 232
27518 Scientific and methodological implications of the enlightenment rationality Makarov Z. Y. Суз 2020 179
27504 The uniqueness of visualization technologies as a sociocultural phenomenon Yarovy A. M., Belkin I. V. Суз 2020 186
27503 The importance of business game in the education of students of higher educational institutions in modern economic conditions Belkin I. V. Суз 2020 267
27469 History of Ukraine in the works of M. Maksymovych Bohatchuk S. Суз 2020 182
27439 Establishment and development of ecological organizations of Ukraine (1985-2000) Левчук К. І. Суз 2020 223
26967 Соціологія. Методичні рекомендації з організації практичних занять для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань - 07 «Управління та адміністрування» спеціальностей: 075 «Маркетинг» денної та заочної форми навчання. Маньгора В.В. Мв 2020 4
26966 Соціологія. Методичні рекомендації з організації практичних занять для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань - 07 «Управління та адміністрування» спеціальностей: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 073 Маньгора В.В. Мв 2020 23
26965 Соціологія. Методичні рекомендації з організації практичних занять для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань - 07 «Управління та адміністрування» спеціальностей: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 076 «Підприємництв Маньгора В.В. Мв 2020 6
26904 Філософія науки та інновацій. Методичні рекомендації зорганізації практичних занять та самостійної роботи для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня спеціальностей: 051 – Економіка, 071 – Облік і оподаткування, 132 – матеріалознавство, Яровий А.М. Мв 2020 33
26877 Філософія науки та інновацій. Програма з навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня спеціальностей: 051 – Економіка, 071 – Облік і оподаткування, 132 – матеріалознавство, 133 – Галузеве машинобудування, 181 – Харч Яровий А.М. Нп 2020 27
26799 Теологія. П р о г р а м а навчальної дисципліни для підготовки студентів першого бакалаврського рівя денної та заочної форм навчання за спеціальностями: агрономія – 201; захист і карантин рослин – 202; садівництво і виноградарство – 203; лісове господарст Мазило І.В. Нп 2020 26
26798 Особливості надання психологічної допомоги студентській молоді в сучасних умовах Холодова О. О. Сун 2020 218
26797 Теологія. Програма Навчальної дисципліни для підготовки студентів першого бакалаврського рівня денної та заочної форм навчання за спе-ціальностями: екологія – 101; підприєм-ництво, торгівля і біржова діяльність – 076; комп’ютерні науки – 122; готельно–ре Мазило І.В. Нп 2020 7
26726 Modern methodology of innovative teaching methods Belkin I. V. Суз 2020 154
26719 Development of youth organizations of Ukraine under the influence of socio-political transformations (1985-2000) Levchuk K. I., Spiridonova L. M. Суз 2020 137
26588 Історія України та етнокультурологія. Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної підготовки здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) ступеня освітнього рівня галузі знань: 07 – «Управління та Левчук К.І. Мв 2020 8
26040 Історія України та етнокультурологія. Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентів бакалаврському ступені галузі знань: 20 – Аграрні науки та продовольство, 201 – Агрономія, для денної та заочної форм навчання Богатчук С.С. Мв 2020 4
26039 Історія України та етнокультурологія. Методичні рекомендації проведення практичних занять для підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) ступені галузі знань: 20 – Аграрні науки та продовольство, 201 – Агрономія для денної та заочної Богатчук С.С. Мв 2020 4
26035 Історія України та етнокультурологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) ступені галузі знань: 20- Аграрні науки та продовольство, 201 – Агрономія для денної та заочної форми навчання Богатчук С. С. Нп 2020 5
26034 Історія України та етнокультурологія. П р о г р а м а навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 – «Управління та адміністрування»; спеціальність: 073 – Менеджмент, 074 – Публічне Левчук К.І. Нп 2020 3
25995 Legal remedies as part of the bullying against system Mangora V. V. Суз 2020 129
25861 Socio-legal nature of bullying and determinates of combating this phenomenon Mangora V. V. Суз 2020 153
25827 Риторика. Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) ступені галузі знань: 24 – Сфера обслуговування спеціальності: 242 –Туризм для денної та заочної форм навчання Богатчук С. С. Мв 2020 5
25798 Риторика. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) ступені галузі знань 24 – Сфера обслуговування спеціальності: 242 – Туризм для денної та заочної форм навчання Богатчук Світлана Степанівна Нп 2020 1
25528 Спогади однодумців про В.Стуса як поета та громадянина Богатчук С. С. Суз 2020 143
25527 Розвиток та діяльність громадських організацій України (90-і роки ХХ ст.) Левчук К. І. Суз 2020 148
25459 Діяльність національно-культурних об'єднань України впродовж 90-х років ХХ ст. Левчук К. І. Суз 2020 243
25397 Філософія. Ч. 1. Історія розвитку філософської думки Макаров З. Ю. Нп 2020 3098
25233 В.Чорновіл "Великий лідер великої нації" Богатчук С. С. Суз 2020 152
25165 Шістдесятництво в історії України Богатчук С. С. Тд 2020 126
25164 Правозахисний рух 60-х- на початку 90-х рр. ХХ ст. в історії української незалежності Богатчук С. С. Суз 2020 225
24985 Історія української культури в біографіях видатних діячів. Частина ІІ, випуск 3. (Методичні матеріали для самостійної роботи студентів) Бойко Ю.М. Мв 2020 6
24887 Політологія з основами соціології Левчук К. І. Нп 2020 981
24454 Ораторське мистецтво. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) ступені галузі знань: 24 – Сфера обслуговування спеціальності: 241 – Готельно-ресторанна справа Богатчук С. С. Мв 2020 2
24453 Ораторське мистецтво. Методичні вказівки для проведення практичних занять для підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) ступені галузі знань: 24 – Сфера обслуговування спеціальності: 241 – Готельно-ресторанна справа Богатчук С. С. Мв 2020 4
24452 Ораторське мистецтво. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) ступені галузі знань 24 – Сфера обслуговування спеціальності: 241 – Готельно-ресторанна справа Богатчук С. С. Нп 2020 2
24451 Етика бізнесу та управління. Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) ступені галузі знань: 07 – Управління та адміністрування Спеціальності: 074- Публі Богатчук С. С. Мв 2020 7
24199 Конфліктологія. Методичні вказівки з навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня галузі знань Галузь знань 07 – Управління та адміністрування. Спеціальність 074 – Публічне управління та адміністрування. – Левчук К.І. Мв 2020 2
24198 Конфліктологія. Програма з навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня галузі знань Галузь знань 07 – Управління та адміністрування. Спеціальність 074 – Публічне управління та адміністрування. – Вінниця: Левчук К.І. Нп 2020 3
23893 Правобережна Україна в середині ХІХ ст. Історико-статистичні нариси Бойко Ю. М. Мвв 2020 794
23892 Right-Bank Ukraine in the middle of the 19-th century. History in statistics = Правобережная Украина в середине 19 века. История в статистике Boiko Y. Мвв 2020 348
23780 Дзялів. З історії Подільського порубіжжя (від найдавніших часів до 1946 року) Слотюк П. В. Мвв 2012 866
23705 Історичне краєзнавство в системі підготовки фахівців туристичної галузі Мазило І. В. Сун 2019 145
23704 Світоглядно-освітні та культурологічні аспекти підготовки фахівців з туризму в процесі викладання курсу «Філософія» Яровий А. М. Сун 2019 198
23674 Стан та перспективи подальшого розвитку галузі промислового вирощування та переробки сої в Україні в ХХІ ст Муханов В. М. Сун 2019 312
23459 Розвиток підсобних господарств у сільськогосподарських підприємствах Вінницької області впродовж першої половини 90-х років ХХ ст. Левчук К. І. Сун 2019 154
23404 Економічне становище селянства Правобережної України в середині ХІХ ст. Богатчук С. С. Сун 2019 199
23403 Фактори нерівності і суспільна реакція на диференціацію статусів в контексті зміни електоральних уподобань Слотюк П. В. Сун 2019 169
23298 Соціокультурні аспекти процесу інформатизації Яровий А. М. С 2019 121
23297 Соціокультурні аспекти процесу інформатизації Яровий А. М. С 2019 119
23086 Філософія науки та інноваційного розвитку. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань – 18 «Виробництво і технології» спеціальності – 181 «Харчові технології» для денної та заочної форм Яровий А.М. Нп 2019 7
23085 Логіка. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні освіти галузі знань – 08 «Право», спеціальність – 081 «Право» Яровий А.М. Нп 2019 5
22968 Історія України та етнокультурологія. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 14 "Електрична інженерія" та 20 "Аграрні науки та продовольство" Левчук К.І. Нп 2019 1
22966 Історія України та етнокультурологія. Методичні вказівки для для проведення практичних занять та самостійної підготовки студентів галузі знань 14 "Електрична інженерія" та 20 "Аграрні науки та продовольство" Левчук К.І. Мв 2019 1
22962 Короткий термінологічний словник з християнської релігії. Мазило І.В. С 2019 23
22856 Теологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки першого ( бакалаврського ) рівня освіти галузі знань – 08 « Право », спеціальність - 081 « Право » / Мазило І.В. Нп 2019 25
22673 Правобережна Україна в середині ХІХ ст. Історико-статистичні нариси : [моногр.] Бойко Ю. М. Мвв 2019 296
22578 Right-Bank Ukraine in the middle of the 19-th century. History in statistics = Правобережна Україна в середині 19 століття. Історія в статистиці Boiko Y. Мвв 2019 288
22532 ПОЛІТОЛОГІЯ Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи для здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) ступені галузі знань: 20 – Аграрні науки та продовольство спеціальності: 207-Водні біоресурси та аквакультура для денної та заочної Богатчук С.С. Мв 2019 4
21541 Політологія. Методичні рекомендації для проведення практичних занять для підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) ступені галузі знань: 20 – Аграрні науки та продовольство спеціальності 207- Водні біоресурси та аквакультура Богатчук С. С. Мв 2019 7
21540 Політологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) ступені галузі знань: 20 – Аграрні науки та продовольство спеціальності 207- Водні біоресурси та аквакультура для денної та заочної форм навчанн Богатчук С. С. Нп 2019 3
21181 "Ціна життя". Демографічні втрати українців в 1932-1933 рр. як наслідок геноциду українського народу Богатчук С. С. С 2019 110
20798 Теологія. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів з навчальної дисципліни «Теологія» для підготовки студентів ОКР „бакалавр” за спеціальностями: агрономія – 201; технологія виробництва і переробки продукції тваринництва – 204; Мазило І.В. Мв 2019 57
20535 Україна на розломі цивілізацій Мазило І. В. С 2019 312
20504 Теологія. Методичні рекомендації та плани семінарських занять навчальної дисципліни для підготовки студентів ОКР „бакалавр” за спеціальностями: агрономія – 201; технологія виробництва і переробки продукції тваринництва – 204; екологія -101; машинобудування Мазило І.В., Муханов В.М. Мв 2019 116
20503 Короткий термінологічний словник з філософії. Навчально-методичний посібник для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня для всіх спеціальностей Муханов В.М. С 2019 2
20481 Ділова риторика та психологія спілкування. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні галузі знань 08 – Право, спеціальності 081 – Право денної та заочної форм навчання Клибанівська Т.М. Нп 2019 6
20480 Ділова риторика та психологія спілкування. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні галузі знань 07 – Управління та адміністрування, спеціальностей: 073 – Менеджмент, 074 – Публічне управління Клибанівська Т.М. Нп 2019 11
20479 Політологія з основами соціології. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) ступені галузі знань: 18 – Виробництво та технології напряму підготовки: 181- Харчові технології та інженерія для денної т Богатчук С. С. Нп 2019 3
20478 Політологія з основами соціології. Методичні рекомендації для проведення практичних занять для підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) ступені галузі знань: 18 – Виробництво та технології зі спеціальності: 181- Харчові технології Богатчук Світлана Степанівна Мв 2019 6
20429 Криза та занепад КПРС-КПУ у 1986-1991 рр. Левчук К. І. С 2019 425
20354 Теоретичні аспекти дослідження самосвідомості особистості Клибанівська Т. М. С 2019 185
20334 Фактор довіри в російсько-українських відносинах 1991-2014 рр. Слотюк П. В. С 2019 177
20242 Політологія. Методичні рекомендації з організації практичних занять та самостійної роботи для студентів спеціальності "Право" денної та заочної форми навчання Левчук К.І. Мв 2019 8
20241 Загальні правничі компетентності для правовиків. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня галузі знань 08 «Право» спеціальність 081 «Право» Яровий А.М. Нп 2019 15
20240 Політологія. Програма навчальної дисципліни для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань – 8 «Право», спеціальності – 81 «Право» Левчук К.І. Нп 2019 2
20239 «Філософія» Програма навчальної дисципліни і орієнтовна тематика семінарських занять для підготовки здобувачів вищої освіти на першому бакалаврському ступені галузі знань: 05 – соціальні і поведінкові науки; 07 – управління та адміністрування; 14 – електри Слотюк П.В. Нп 2019 95
20238 Філософія. Методичні рекомендації з організації практичних занять та самостійної роботи для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня для всіх спеціальностей Муханов В.М. Мв 2019 148
20237 Філософія права. Програма навчальної дисципліни для підготовки другого (магістерського) рівня освіти галузі знань – 08 «Право», спеціальність – 081 «Право» Яровий А.М. Нп 2019 6
20156 Актуалізація ідеї діалогіки у феноменологічній філософії культури В. Біблера Слотюк П. В. С 2019 240
20147 Розвиток та діяльність громадських організацій України в дзеркалі офіційної статистики (90-і роки ХХ ст.) Левчук К. І. С 2019 228
20039 Філософія права. Методичні рекомендації з дисципліни з організації практичних занять та самостійної роботи для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 08 Право Яровий А.М. Мв 2019 10
20038 Загальні правничі компетентності. Методичні рекомендації з дисципліни з організації практичних занять та самостійної роботи для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 08 Право Яровий А.М. Мв 2019 17
19988 Історичні аспекти наукового забезпечення, розвитку селекції та агротехніки вирощування сої в Україні в другій половині ХХ – в ХХІ ст. Муханов В.М. С 2019 248
19923 Культурологія. Левчук К.І., Богатчук С.С., Богатчук В.З., Бойко Ю.М. Нп 2019 21
19754 Природа війни в концептах Н. Макіавеллі Слотюк П. В. Сун 2018 708
19673 Історико-економічні аспекти становлення вітчизняної галузі промислового вирощування сої в кінці ХХ - на поч. ХХІ ст. Муханов В.М. С 2018 198
19471 Пізнавальна активність студента: психологічний аспект Клибанівська Т.М. Тд 2018 315
19410 Історія України та етнокультурологія. Наочний посібник для самостійної роботи студентів у 2-х частинах. Частина І "Історія України". - Вінн.: ВНАУ, 2018. - 252 С. Бойко Ю.М. Нп 2019 19
19343 Психологія. Методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні галузі знань 07 – Управління та адміністрування спеціальностей: 073 – Менеджмент, 074 – Публічне управління та адміністрування Клибанівська Т. М. Мв 2019 6
19342 Юридична психологія. Методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні галузі знань 08 – Право спеціальності 081 – Право Клибанівська Т. М. Мв 2019 7
19341 Історія України та етнокультурологія. Методичні рекомендації проведення практичних занять для підготовки здобувачів вищої освіти на першому бакалаврському ступені галузей знань: 05 – Соціальні та поведінкові науки, 07 – Управління та адміністрування Левчук К. І. Мв 2019 10
19334 Політологія. Методичні рекомендації для проведення практичних занять для здобувачів вищої освіти на першому ступені галузі знань: 07 «Управління та адміністрування» спеціальності: 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність для денної та заоч Богатчук С. С. Мв 2019 2
19333 Психологія управління. Методичні вказівки з організації самостійної роботи до курсу для здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні галузі знань 18 – Виробництво та технології, спеціальності 181 – Харчові технології Клибанівська Т. М. Мв 2019 2
19329 Історія України та етнокультурологія. П р о г р а м а навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня галузі знань: 12 – Інформаційні технології спеціальність: 122 – Комп’ютерні науки для денної та заочної фор Левчук К. І. Нп 2019 4
19328 Ділова риторика та психологія спілкування. Методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні галузі знань 07 – Управління та адміністрування спеціальностей: 073 – Менеджмент, 074 – Публічне управ Клибанівська Т. М. Мв 2019 9
19313 Трансформація ідеї університету в епоху постмодерну Лечук К.І. Тд 2018 164
19122 Історичний аналіз розвитку науково-дослідної справи в галузі вирощування сої в Україні в кінці ХІХ – на початку ХХ СТ. Муханов В.М. С 2017 431
19110 Історіографія та джерельна база історії становлення та розвитку галузі промислового виробництва сої та продуктів її переробки в Україні Муханов В.М. С 2018 303
19105 Історико-економічний аналіз розвитку галузі промислового вирощування та переробки сої в Україні на початку ХХІ ст. Муханов В.М. С 2016 406
19102 Голодомор 1932-1933 рр.: сторінки історії Богатчук С. С. С 2014 227
18405 Політологія. Методичні рекомендації для пр оведення практичних занять та самостійної роботи здобувачів вищої освіти на першому ( бакалаврському ) ступені галузі знань:07 - Управління та адміністрування зі спеціальності: 072 – Фінанси, банківська с Богатчук С.С. Мв 2018 6
18404 Педагогіка і методика викладання технічних дисциплін. Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з дисципліни магістрами факультет механізації Олійник Н. А. Мв 2018 3
17802 Аграрна реформа 1961 року та її наслідки для економічного розвитку України Богатчук С. С. С 2018 6678
17621 Політології. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня галузі знань : 07 - Управління та адміністрування: спеціальностей : 072 – Фінанси, банківська справа та страхування; 076 – Підприємн Богатчук С. С. Нп 2018 7
17287 Психолого-педагогічні аспекти пізнавальної активності студентів Клибанівська Т. М. С 2018 525
17277 Соціологія. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентів першого (бакалаврського ) рівня в галузя х знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 « Облік та оподаткування » , 072 « Фінанси ,банківська справа та стр Слотюк П. В. Мв 2018 5
17144 Візія майбутнього в контексті проблеми "національного централізму" М. Драгоманова Слотюк П.В. С 2017 326
17143 Сила досвіду повсякдення Слотюк П.В. С 2018 334
16849 Створення і розвиток фермерських господарств Вінницької області (1991-1992 р.) Левчук К.І. С 2018 382
16842 Розвиток громадських організацій України протягом 90-х років ХХ ст. Левчук К.І. С 2018 343
16841 Зміни в політико-правовому статусі об'єднань гормадян в умовах трансформацій українського суспільства (1985-1991 рр.) Левчук К.І. С 2017 253
16839 Особливості вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін в системі професійної підготовки фахівців Левчук К.І., Левчук О.В. С 2016 135
16838 Зародження сепаратистських структур в Україні (1990-1992 рр.) Левчук К.І. С 2017 262
16837 Доброчинна діяльність Товариства Червоного Хреста України (1991-2000 рр.) Левчук К.І. С 2016 542
16836 Форми і методи доброчинної діяльності Товариства Червоного Хреста УРСР (1985-1991 роки) Левчук К.І. С 2016 246
16835 Створення та основні напрями діяльності Української спілки ветеранів Афганістану (1985-2000 рр.) Левчук К.І. С 2016 620
16833 Передумови створення Вінницького сільськогосподарського інституту в роки НЕПу (1926-1928 роки) Левчук К.І. С 2017 563
16832 Розвиток фермерських та ососбистих селянських господарств України в середині 90-х років ХХ ст. Левчук К.І., Бойко Ю.М. С 2018 391
16587 Історичні аспекти наукового вивчення культури сої в країнах Азії та Європи з найдавніших часів до початку ХХ ст. Муханов В. М. Суз 2018 344
16309 Психологічна готовність студента-менеджера до майбутньої діяльності Клибанівська Т. М., Недбалюк О. О. С 2018 368
16187 «Педагогіка і методика викладання технічних дисциплін. Навчальна програма для підготовки фахівців у вищих навчальних закладах ІІІ – ІV рівнів акредитації Галузь знань – 13 «Механічна інженерія» Спеціальність – 133 «Галузеве маш Олійник Н.А. Нп 2018 6
16167 Історія України та етнокультурологія. Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентів першого осві тнього рівня (бакалаврського) ступеня галузей знань: 05 – Соціальні та поведінкові науки, 07 – Управління та адміністрування спеціальност Богатчук С. С. Мв 2018 3
16053 Філософія. Робочий зошит з навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання ОКР „бакалавр” всіх напрямів підготовки Муханов В. М., Калач Д. М. Рз 2018 62
15845 Дзялів: з історії подільського порубіжжя Слотюк П. В. Мвв 2012 1802
15840 Соціальний склад населення басейну р. Ворскли за скіфської доби Бойко Ю. М. Мвв 2017 1080
15839 Історія України та етнокультурологія: навчальний посібник. Частина ІІ. Етнокультурологія Бойко Ю.М. Нп 2017 3502
15838 Історія України та етнокультурологія: навчальний посібник. Частина І. Історія України Бойко Ю.М. Нп 2017 3533
15802 Філософський дискурс Ю.Габермаса і проблема постмодерного переходу Слотюк П.В. С 2017 445
15781 До проблеми обгрунтування етики відповідальності у трансцедентально-прагматичній філософії К.-О.Апеля Слотюк П. В. Суз 2018 196
15709 Діяльність Вінницького жіночого єврейського училища наприкінці ХІХ ст. Богатчук С. С. С 2018 187
15706 Методи управління залізничним транспортом України в період його відбудови (1943-1950-ті рр.) Мазило І. В. С 2018 501
15705 Оподаткування селян в УРСР у 1946-1953 рр. Котик Ю.В. С 2018 213
15603 Особливості оподаткування колгоспів в УРСР у 1945-1953 рр. Котик Ю. В. С 2018 177
15602 Вивчення культурної сої у науково-дослідних установах УРСР в 20-30-х рр. ХХ ст. Муханов В. М. С 2018 153
15601 Розвиток освіти Подільського краю в першій половині ХІХ ст. Богатчук С. С. С 2017 327
15600 Економічний розвиток українських земель та поширення залізничної мережі в 60-70-х рр. ХІХ ст. Богатчук Світлана Степанівна С 2017 270
15515 Психологія. Мет одичні вказівки для здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні галузі знань 07 – Управління та адміністрування , спеціальності 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльніст Клибанівська Т. М., Гусак І. М. Мв 2018 10
15514 Психологія. Методичні вка зівки з організації самостійної роботи до курсу для здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні галузі знань 07 – Управління та адміністрування, спеціальності 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діял Клибанівська Т. М. Мв 2018 6
15513 Психологія. Програма навчальної дисципліни навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні галузі знань 07 – Управління та адміністрування , спеціальності 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльніст Клибанівська Т. М. Нп 2018 9
15512 Історія України та етнокультурологія. Методичні рек омендації проведення практичних занять для підготовки здобувачів вищої освіти на першому бакалаврському ступені галузей знань: 05 – Соціальні та поведінкові науки, 07 – Управління та адм Богатчук С. С., Богатчук В. З. Мв 2018 1
15511 Історія України та етнокультурологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти на першому бакалаврському ступені галузей знань: 05 – Соціальні та поведінкові науки, 07 – Управління та а дміністрування; сп Богатчук С. С., Богатчук В. З. Нп 2018 1
15510 Ф і лософія. Методичні рек омендації та плани семінарських занять з дисципліни для підготовки студентів першого бакалаврського освітнього ступеня галузі знань: 05 – «Соціальні та поведінкові науки»; 07 «Управління та адміністрування», 1 0 – «Пр Муханов В. М., Калач Д. М. Мв 2018 9
15509 Філософія. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні галузей знань 05 – «Соціальні та поведінкові науки»; 07 «Управління та адміністрування», 10 – «Природничі науки»; 20 – «Аграрні науки та продов Муханов В. М., Калач Д. М. Нп 2018 49
14896 Педагогіка та психологія вищої школи. Методичні вказівки до семінарських занять та самостійної роботи студентів спеціальностей 101 – Екологія Олійник Н.А. Мв 2017 8
14879 Політологія з основами соціології. Методичні рекомендації проведення пр актичних занять для підготовки здобувачів вищої освіти на першому бакалаврському ступені галузі знань: 20 – Аграрні науки та продовольство, напряму підготовки: 207 - Богатчук С.С. Мв 2017 2
14878 Політологія з основами соціології . Методичні рекомендації проведення пр актичних занять для підготовки здобувачів вищої освіти на першому бакалаврському ступені галузі знань: 20 – Аграрні науки та продовольство, напряму підготовки: 2 Богатчук С.С. Мв 2017 2
14773 Психології управління. Програма навчальної дисципліни для зд обувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні галузі знань 20 – Аграрні науки та продовольство спеціальності 203 – Садівництво та виноградарство Клибанівська Т.М. Нп 2017 9
14770 Політологія. Методичні рекомендації з організації практичних занять та самостійної роботи для студентів першого рівня освіти галузі знань 24 - Сфера обслуговування, спеціальностей - 241 Готельно-ресторанна справа, 242 - Туризм Левчук К.І. Мв 2017 28
14769 Політологія. Програма навчальної дисципліни для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань -24 "Сфера обслуговування", спеціальностей 241 "Готельно-ресторанна справа" та 242 "Туризм" Левчук К.І. Нп 2017 27
14764 Політологія. Програма навчальної дисципліни для студентів першого (бакалаврського) рівня галузі знань - 07 "Управління та адміністрування", спеціальності:073 "Менеджмент", 074 "Публічне управління та адміністрування" Левчук К.І. Нп 2017 16
14761 Політологія. Методичні рекомендації з організації практичних занять та самостійної роботи для студентів галузі знань 07 "Управління та адміністрування спеціальності 073 "Менеджмент", 074 "Публічне управління та адміністрування" денної та за Левчук К.І. Мв 2017 45
14760 Політологія з основами соціології. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки: 207 - Водні біоресурси та аквакультура .–/ Богатчук С. С. Нп 2017 2
14759 Політологія. Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентів напряму підготовки: 212- Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза Богатчук С. С. Мв 2017 1
14758 Політологія. Методичні рекомендації та плани семінарських занять для студентів напряму підготовки: 212- Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза Богатчук С. С. Мв 2017 2
14757 Політологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів напряму підготовки: 212- Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. Богатчук С. С. Нп 2017 2
14744 Психологія управління. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні галузі 18 – Виробництво та технології , спеціальності 181 – Харчові технології факультету технології виробництва Клибанівська Т.М. Нп 2017 6
14457 Філософія Програма з навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти на першому бакалаврському ступені Слотюк П.В. Нп 2017 33
14456 Соціологія: Програма з навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти н а першому (бакалаврському) ступені . Слотюк П.В. Нп 2017 46
14455 Філософія науки та інноваційного розвитку. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні галузі знань 14 «Електрична інженерія»,спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та елек Слотюк П.В. Нп 2017 9
14454 Логіка: Програма з навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) ступені в галузі знань 08 «Право» спеціальність 081 « Право» Слотюк П.В. Нп 2017 24
13553 Навчальний термінологічний словник з християнської релігії для студентів ОКР «Бакалавр» Левчук К.І., Мазило І.О., Муханов В.М. С 2017 12
13346 Програма вступного випробування з історії України Богатчук С. С. Пвф 2017 325
13336 Исследования кургана у села Бандышовка // tyragetia, s.n., vol. ix [xxiv], nr. 1, 2015, 123-130. Бойко Ю.Н. Суз 2015 413
13256 Психологія. Програма навчальної дисципліни навчальної дисципліни для для бакалаврів спеціальності 242 «Туризм» Клибанівська Т.М. Нп 2017 7
13255 Психологія. Методичні вказівки для здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні галузі знан ь 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм» Клибанівська Т.М. Мв 2017 6
13254 Теологія. Методичні рекомендаці ї та плани семінарських занять з дисципліни для підготовки студентів ОКР „бакалав р” за спеціальностями: агрономія – 6090101; технологія виробництва і переробки продукції тваринництва – 6090102; екологія та охорон Мазило І.В., Муханов В.М., Калач Д.М. Мв 2017 18
13251 Розвиток технічної думки в українській залізничній галузі в кінці ХІХ ст. - початку ХХ ст. Богатчук С. С. С 2016 245
13213 Повернення залізничної мережі під державний контроль в другій половині ХІХ ст. Богатчук С. С. Знп 2017 230
13211 Зародження сепаратистських структур в Україні (1990-1992рр) Левчук К.І. С 2017 195
13187 Філософські проблеми відношення людини до природи. Колос О. В Нп 2017 2
13127 Політологія. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів факультету менеджменту бакалавра 08 "Право" напряму підготовки 6.030401 "Правознавство" Котик Ю. В. Мв 2017 6
13036 Форми і методи доброчинної діяльності Товариства Червоного Хреста УРСР (1985-1991 роки) Левчук К.І. Сун 2016 269
12930 Відновлення діяльності державних підприємств УРСР у 1943-1945 рр. Котик Ю. В. Сун 2017 0
12929 Відновлення діяльності податкових органів УРСР у 1943-1945 рр. Котик Ю. В. Сун 2017 0
12884 Політологія. Методичні рекомендації та плани семінарських занять для студентів денної форми навчання факультету технології виробництва продукції тваринництва: 6.090102 – технологія виробництва та переробки продукції тваринництва Богатчук С. С. Мв 2017 6
12883 Політологія. Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентів денної форми навчання факультету Технології виробництва продукції тваринництва: 6.090102 – Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва Богатчук С.С. Мв 2017 5
12882 Політологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки: 6.090102 – Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва Богатчук С. С. Нп 2017 6
12380 Оподаткування населення УРСР у 1941-1945 рр. Котик Ю. В. Сун 2016 234
12330 Історія України та етнокультурологія: Науковий довідник для самостійної роботи студентів. У 2-х частинах. Частина І. Історія України Бойко Ю.М. С 2016 5628
12316 Основні напрямки відновлювальних робіт на залізничному транспорті України 1945-1950-х рр. Мазило І.В. Сун 2016 481
12302 Методичні рекомендації та плани семінасрьких занять з курсу "Політологія" для підготовки бакалаврів напряму підготовки: 6.100102- Процеси, машинини та обладнання агропромислового виробництва Богатчук С.С. Мв 2017 3
12301 Програма навчальної дисципліни з курсу "Політологія" для студентів напряму підготовки: 6.100102- Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва Богатчук С. С. Нп 2017 5
12256 Методичні вказівки до семінарських (практичних) занять з навчальної дисципліни «Історія України та етнокультурологія» Бойко Ю.М. Мв 2017 26
11895 Історія України та етнокультурологія. Методичні рекомендації та плани семінарських занять для бакалаврів факультету менеджменту та права Галузь знань 07 – «Управління та адміністрування». Спеціальність: 073 – «Менеджмент», Левчук К.І. Мв 2016 6
11893 Історія України та етнокультурологія. Програма навчальної дисципліни для студентів факультету менеджменту та права. Галузь знань - 07 "Управління та адмініструваня". Спеціальність - 073 "Менеджмент", 074 "Публічне управління та адміністрування" Левчук К.І. Нп 2016 3
11785 Фабрикування звинувачень як засіб викорінення вільнодумства на прикладі боротьби з "Польською організацією Військовою" та "українськими націоналістами" в окремих районах Вінниччини в 1933-1938 рр. Слотюк П. В. Сун 2016 190
11161 Доброчинна діяльність Товариства Червоного Хреста України (1991-2000 роки) Левчук К.І. Сун 2016 249
11160 Внутрішньо-торгівельні відносини на Правобережній УКраїні в кінці ХІХ ст. Богатчук С.С. Тд 2016 256
10839 Методичні вказівки з організації самостійної роботи до курсу « Теоретико - методологічні проблеми психології » для аспірантів ОКР « Доктор філософії з економіки » галузі знань – 05 «Соціальні та поведінкові науки» , спеціальності – 051 «Економіка» Клибанівська Т.М. Мв 2016 8
10838 Методичні вказівки до курсу « Теорети ко - методологічні проблеми психології » для аспірантів ОКР « Доктор філософії з економіки » галузі знань – 05 «Соціальні та поведінкові науки» , спеціальності – 051 «Економіка» Клибанівська Т.М. Мв 2016 5
10837 "Теоретико-методологічні проблеми психології" Програма дисципліни для аспірантів ОКР «Доктор філософії з економіки» галузі знань – 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності – 051 «Економіка» Клибанівська Т.М. Нп 2016 11
10828 Історія України та етнокультурологія: Науковий довідник для самостійної роботи студентів. У 2-х частинах. Частина І. Історія України Бойко Ю.М. Д 2016 1
10652 Релігієзнавство. Програма навчальної дисципліни для бакалаврів за напрямом підготовки: 6.030601–«Менеджмент організацій»;- 6.050503 – «Машинобудування»;- 6.030402 – «Правове забезпечення»галузь знань: - 0306 – Менеджмент і адміністрування», - 0505 –«Машин Котик Ю. В. Нп 2016 0
10651 Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентів денної форми навчання з дисципліни «релігієзнавст-во»,факультету менеджменту та права, окр «бакалавр», галузь знань 0306 –« менеджмент і адміністрування», 0505 Котик Ю.В. Мв 2016 0
10558 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з предмету "Філософія науки та інноваційного розвитку" для магістрів спеціальності 181 "Харчові технології" Колос О.В. Мв 2016 5
10557 Методичні вказівки з "Філософія науки та інноваційного розвитку"до проведення практичних занять для студентів денної форми навчання з спеціальності 181 «Харчові технологі ї» Колос О.В. Мв 2016 3
10544 Програма з курсу "Філософія науки та інноваційного розвитку" для магістрів спеціальності 181 «Харчові технології» Колос О.В. Нп 2016 11
10543 Програма по підготовці і написанню реферату для складання кандидатського мінімуму з філософії для аспірантів і здобувачів Колос О.В., Ратніков В.С., Левчук К.І. Пвф 2016 4
10542 Методичні рекомендації по підготовці і написанню реферату для складання кандидатського мінімуму з філософії для аспірантів і здобувачів Колос О.В., Ратніков В.С., Левчук К.І. Мв 2016 3
10386 Мотивація як детермінанта навчальної діяльності студентів вищих закладів освіти Клибанівська Т.М. С 2015 482
10383 Інтеграція професійної підготовки майбутніх економістів аграрних внз Левчук К.І., Левчук О.В. Тд 2015 203
10377 Становлення та основні напрями діяльності Української спілки ветеранів Афганістану (1985-2000 рр.) Левчук К.І. С 2016 164
10376 Розвиток освіти на українських землях Російської імперії в першій половині ХІХ ст. Богатчук С.С. Тд 2015 317
9916 Методичні вказівки з Теології Методичні вказівки та п лани семінарських занять н авчальної дисципліни для підготовки студентів О КР „бакалавр” за спеціальностями: агрономія – 6090101; технологія виробництва і переробки продукції тваринництва – Левчук К.І., Мазило І. В., Муханов В. М. Мв 2015 10
9915 Культурологія: програма з навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів за спеціальністю «правознавство». Слотюк П.В. Нп 2015 2
9914 Історія України та етнокультурологія. Бойко Ю.М. Нп 2015 2
9891 Теології. П р о г р а м а Навчальної дисципліни для підготовки студентів ОК Р „бакалавр” за спец іальностями: агрономія – 6090101 ; технологія виробництва і переробки продукції тваринництва – 6090102; екологія та охорона навколишнього середовищ Левчук К.І., Мазило І. В., Муханов В. М., Сьомченков А.Д. Нп 2015 6
9833 Проблема психологічного дослідження тривожності у студентів вищих закладів освіти Клибанівська Т.М. С 2015 441
9767 Програма з курсу "Світова культура і мистецтво" для підготовки бакалаврів за спеціальністю туризм 6.140 103 Слотюк П.В. Нп 2015 8
9674 Філософсько-правові аспекти міжконфесійних відносин в сучасній Україні Калач Д.М. Тд 2015 349
9638 Методині вказівки для самостіійної роботи студентів з філософії Олійник Н. А., Калач Д.М. Мв 2015 3
9637 Робочий зошит з філософії Олійник Н. А., Калач Д.М. Рз 2015 15
9612 Термінологічно-понятійний словник з культурології та художньої культури Бойко Ю.М., Бойко Т.В. Д 2012 2852
9611 Історія української культури в біографіях видатних діячів. Частина І (9 - 17 століття) Бойко Ю.М. Д 2013 1865
9610 Дінаміка адаптації студентів вищих навчальних закладів до навчання в університету від першого до випускних курсів Клибанівська Т.М. С 2015 607
9609 Методичні принципи психокорекційної роботи зі студентами Клибанівська Т.М. С 2015 626
9596 Креативність як фактор професійного та особистого зростання менеджера Клибанівська Т.М. Тд 2015 320
9595 Участь Асоціації фермерів України у відродженні фермерського руху (перша пол. 90-х рр. ХХ ст.) Левчук К.І. Тд 2015 241
9594 Суверенність як право вибору в межах існуючих обмежень і свобод, чи свобода в умовах існуючого права Слотюк П.В. Тд 2015 234
9590 Професійна направленність студента: психологічний аспект Клибанівська Т.М. Тд 2015 332
9558 Національно-державні погляди М. Драгоманова Богатчук С.С. Тд 2015 283
9398 Вибори до Верховної Ради України 2014 р. Богатчук С.С. С 2015 165
9256 Проблеми професійної підготовки магістрантів в умовах переходу до суспільства інформаціонного типу Герасимова І.Г. Тд 2014 364
9222 Проблема подготовки преподавателей к формированию профессиональной мобильности выпускников ВНЗ Герасимова І.Г. Тд 2014 435
9195 Професійна мобільність як необхідна вимога до професійної підготовки сучасного менеджера Герасимова І.Г., Марценюк Н.А. Тд 2014 562
9194 Критеріально-рівнева структура готовності до виявлення професійної мобільності майбутніх випускників аграрних ВНЗ Герасимова І.Г. С 2014 776
9193 До проблеми розробки моделі професійної мобільності майбутніх фахівців аграрної галузі Герасимова І.Г. С 2014 628
9012 Становлення органів прямого оподаткування УСРР в період грошової реформи 1922-24 рр. Котик Ю.В. С 2014 689
8984 Историческое развитие научного изучения культури сои в странах Азии и Европе с древнейших времен до начала ХХ в. Муханов В.М., Джос Ф.Х. Тд 2014 275
8981 Психофізіологічні особливості розумової втоми студентів Клибанівська Т.М. Тд 2014 290
8979 Шаргород і передмістя у топографічному і камеральному описі 1799 року Легун Ю. В. Тд 2014 483
8972 Проблема гармонізації соціально-економічної сфери суспільства Колос О.В. Тд 2015 255
8971 Генеза поняття психічних станів особистості як психологічна проблема Клибанівська Т.М. С 2013 748
8965 Суверенність як право вибору в межах існуючих обмежень і свобод, чи свобода в умовах існуючого права Слотюк П.В. Тд 2015 225
8964 Греко-католицька і православна церква у с. Дзялів (ХVІІ-ХХ ст.): до питання зміни професійної належності Слотюк П.В. Тд 2012 347
8942 Програма навчальної практики з університетської освіти Клибанівська Т.М., Оліійник Н.А. Нп 2015 1
8922 Професійна етика Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки: 6.030508 – «Фінанси та кредит» економічного факультету де Клибанівська Т.М.,Олійник Н.А.,Калач Д.М. Нп 2015 2
8921 Професійна етика Методичні вказівки для бакалаврів напряму підготовки: 6.030508 – «Фінанси та кредит» економічного факультету денної та заочної форм навчання Клибанівська Т.М.,Олійник Н.А.,Калач Д.М. Мв 2015 1
8920 Професійна етика Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки: 6.030509 – «Облік і аудит» Клибанівська Т.М.,Олійник Н.А.,Калач Д.М. Нп 2015 2
8919 Професійна етика Методичні вказівки для бакалаврів напряму підготовки: 6.030509 – «Облік і аудит» економічного факультету денної та заочної форм навчання Клибанівська Т.М.,Олійник Н.А.,Калач Д.М. Мв 2015 1
8901 До проблеми розробки моделі професійної мобільності майбутніх фахівців аграрної галузі Герасимова І.Г. С 2014 638
8878 Джерела з історії Січневого повстання на Правобережжі Легун Ю.В. С 2014 1428
8830 Історія української культури в біографіях видатних діячів. Бойко Ю.М. С 2014 1055
8829 Історія української культури в біографіях видатних діячів Бойко Ю.М. С 2015 1414
8722 Вибори до Верховної Ради України в 2014 р. Богатчук С. С. Знп 2015 1395
8721 Т.Шевченко і Кирило-Мефодіївське товариство Богатчук С.С. Тд 2015 342
8661 Національне питання в програмах політичних партій Першої Чехословацької республіки 1918-1938 рр. Піковська Т. В. Мвв 2015 9
8632 Історія української культури в біографіях видатних діячів. Частина ІІ. Випуск 2 (18-19 століття) Бойко Ю.М. С 2015 42
8581 Педагогічні умови підвищення якості професійної підготовки фахівців аграрного профілю Левчук К. І., Левчук О. В. Мвв 2015 283
8572 Політологічний словник Левчук К.І., Богатчук С.С. С 2015 49
8323 Етика бізнесу та управління. Програма навчальної дисципліни для бакалаврів напрямів підготовки: 6.030601 – «Менеджмент», 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа» Клибанівська Т.М. Нп 2015 73
8322 Етика бізнесу та управління. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки: 6.140103 – Туризм Клибанівська Т.М. Нп 2015 11
8319 Етика бізнесу та управління. Методичні вказівки для бакалаврів напрямів підготовки: 6.030601 – «Менеджмент», 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа» Клибанівська Т.М. Мв 2015 91
8318 Етика бізнесу. Методичні вказівки для бакалаврів напряму підготовки: 6.140103 – Туризм Клибанівська Т.М. Мв 2015 1
8317 Програма з філософії науки та інноваційного розвитку для магістрів за напрямом підготовки 8.10010101 Енергетика сільськогосподарського виробництва Колос О.В. Нп 2015 0
8148 . Програма Навчальної дисципліни «Світова культура і мистецтво» для підготовки студентів ОРК «бакалавр» за напрямом: 6.140103 «Туризм» у ВНАУ ІІІ-ІV рівнів акредитації Піковська Т.В. Нп 2014 0
8025 Історія України. Методичні вказівки та плани семінарських занять для студентів напряму підготовки „ОКР – бакалавр”. Левчук К.І., Богатчук С.С., Джос Ф.Х., Муханов В.М., Мв 2014 3
8024 Психологія управління. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів галузі знань 0306 – «Менеджмент і адміністрування» спеціальностей: 8.050200 – «Адміністративний менеджмент», 8.03060104 – «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» денн Клибанівська Т.М. Нп 2014 4
8023 Психологія управління. Методичні вказівки для магістрів галузі знань 0306 – «Менеджмент і адміністрування» спеціальностей: 8.050200 – «Адміністративний менеджмент», 8.03060104 – «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» денної та заочної форм навчання Клибанівська Т.М. Мв 2014 4
8022 Логіка. П р о г р а м а Навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки: - 6.030402 „Правознавство” Колос О.В. Нп 2014 1
8021 Філософські проблеми біології. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів напряму підготовки: - 8.09010201 «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» Колос О.В. Нп 2014 0
8019 Програма з курсу "Філософія" для студентів 1-го курсу підготовки бакалаврів всіх спеціальностей Колос О.В. Нп 2014 11
8018 П р о г р а м а навчальної дисципліни "Філософія техніки" для підготовки магістрів: механізація сільського господарства – 8.10020201; машини та обладнання сільськогосподарського виробництва – 8.05050301 Колос О.В. Нп 2014 1
8017 Програма з філософії науки для магістрів за напрямом підготовки - 8.090 10101 агрономія Колос О.В. Нп 2014 0
7860 Історія України. П р о г р а м а Навчальної дисципліни для підготовки студентів ОРК „бакалавр” за спеціальностями: агрономія – 6090101; технологія виробництва і переробки продукції тваринництва – 6090102; екологія та охорона навколишнього середовища – 6040 Левчук К.І., Джос Ф.Х., Богатчук С.С., Муханов В.М. Нп 2014 1
7824 Вища освіта України і Болонський процес. Методичні вказівки для практичної та самостійної роботи студентів спеціальності 8.03040101 «Правознавство» Швець Н.А. Мв 2014 1
7823 Програма з курсу вища освіта України та Болонський процес для студентів спеціальностей 8.03040101 «Правознавство» Швець Н. А. Нп 2014 0
7795 Філософії науки: навчальний посібник для магістрів і аспірантів всіх спеціальностей Ратніков В.С., Колос О.В. Нп 2014 1
7794 "Етика та естетика" Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів спеціальності 6.090103 - "Лісове та садово-паркове господарство" Швець Н.А. Нп 2014 0
7793 "Етика та естетика" методичні рекомендації для підготовки бакалаврів спеціальності 6.090103 - "Лісове та садово-паркове господарство" Швець Н.А. Мв 2014 0
7792 Політологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки: 6.090201- Водні біоресурси та аквакультура Богатчук С.С. Нп 2014 1
7791 Політологія. Методичні рекомендації та плани семінарських занять для підготовки бакалаврів напряму підготовки: 6.090201- Водні біоресурси та аквакультура Богатчук С.С. Мв 2014 1
7677 Основи філософії техніки: навчальний посібник для бакалаврів технічних спеціальностей. Ратніков В.С., Колос О.В. Нп 2014 1
7584 Методика викладання у вищий школі. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи аспірантів ВНАУ Герасимова І.Г. Мв 2014 0
7583 Історія української культури в біографіях видатних діячів. Частина ІІ. Випуск 1 (18 – початок 19 ст.). Бойко Ю.М. Нп 2014 77
7524 Політологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки: 6.030502 – Економічна кібернетика Богатчук С.С. Нп 2014 1
7449 Політологія. Методичні рекомендації та плани семінарських занять для підготовки бакалаврів напряму підготовки: 6.030502 – Економічна кібернетика Богатчук С.С. Мв 2014 2
7448 Політологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки: 6.051701- Харчові технології та інженерія Богатчук С.С. Нп 2014 0
7447 Політологія. Методичні рекомендації та плани семінарських занять для підготовки бакалаврів напряму підготовки: 6. 051701–Харчові технології та інженерія Богатчук С.С. Нп 2014 2
7053 Психокорекційна програма «Регуляція психічних станів» Клибанівська Т.М. Нп 2013 1
7004 Психологія і педагогіка вищої школи. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів «ОКР – магістр» агрономічного факультету. Галузь знань – 0401 Природничі науки. Спеціальність 8. 07080 - Екологія та охорона навколишнього середовища Герасимова І.Г., Мв 2013 3
7003 Методика викладання у вищий школі. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів «ОКР – магістр» агрономічного факультету. Галузь знань – 0401 Природничі науки. Спеціальність 8. 07080 - Екологія та охорона навколишнього середовища Герасимова І.Г. Мв 2013 1
7002 Психологія: навчальний посібник. Герасимова І.Г. Мв 2013 5
7001 Педагогіка. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів «ОКР – магістр» агрономічного факультету Галузь знань – 0901 Сільське господарство і лісництво. Спеціальність - 8.130102 Агрономія. Герасимова І.Г. Мв 2013 2
6721 Українська та світова культура. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів «ОКР – бакалавр» факультету механізації сільського господарства Герасимова І.Г. Нп 2013 0
6720 Програма з навчальної дисципліни «Методика викладання у вищий школі» для студентів «ОКР – магістр» агрономічного факультету Галузь знань – 0401 Природничі науки. Спеціальність – 8. 070801 Екологія та охорона навколишнього середовища Герасимова І.Г. Нп 2013 0
6719 Педагогіка. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів «ОКР – магістр» факультету механізації сільського господарства. Галузь знань - 0505 Машинобудування та матеріалообробка. Спеціальність - 8.05050312 Машини та обладнання сільськогосподарсь Герасимова І.Г. Нп 2013 2
6718 Педагогіка. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів «ОКР – магістр» факультету механізації сільського господарства. Галузь знань - 0505 Машинобудування та матеріалообробка. Спеціальність - 8.05050312 Машини та обладнання сільськог Герасимова І.Г. Мв 2013 7
6717 Психологія і педагогіка вищої школи. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів «ОКР – магістр» Галузь знань – 0401 Природничі науки Спеціальність – 8. 07080 Екологія та охорона навколишнього середовища Герасимова І.Г. Нп 2013 1
6716 Психологія і педагогіка. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів «ОКР – магістр» агрономічного факультету Галузь знань – 0901 Сільське господарство і лісництво. Спеціальність - 8.130102 Агрономія Герасимова І.Г. Нп 2013 1
6715 Психологія. Навчальна програма дисципліни для підготовки студентів «ОКР – бакалавр» факультету технології виробництва продукції тваринництва. Галузь знань – 0901 – Сільське господарство і лісництво. Напрям підготовки - 6.090201 Водні біоресурси та аквакуль Герасимова І.Г. Нп 2013 0
6714 Психологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів «ОКР – бакалавр» агрономічного факультету. Галузь знань – 0901 сільське господарство і лісництво. Напрям підготовки - 6.130100 – агрономія та 6.090103 – плодоовочівництво і виноградарство Герасимова І.Г. Нп 2013 1
6713 Культурологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів «ОКР – бакалавр» факультету менеджменту. Галузь знань – 0306 Менеджмент адміністрування. Напрям підготовки - 6.030402 Правознавство Герасимова І.Г. Нп 2013 0
6712 Психологія. Навчальна програма дисципліни для підготовки студентів «ОКР – бакалавр» агрономічного факультету. Герасимова І.Г. Нп 2013 0
6540 Індекс Хірша та імпакт-фактор як інструменти наукометрії у дослідницькому університеті А. В. Шостак, В. С. Лукач, М. М. Борис, І. М. Купчук С 2012 658
6539 Дослідження конструктивного мислення студентів в ускладнених умовах Л. В. Березова С 2012 629
6101 Філософія. Словник філософських понять, термінів і категорій. Сьомченков А.Д. С 2013 34
6081 Педагогіка і психологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки аспірантів ВНАУ. Герасимова І.Г. Нп 2013 1
6080 Програма з навчальної дисципліни «Педагогіка і психологія» для підготовки аспірантів. Герасимова І.Г. Нп 2013 1
6063 Історія України. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму: 6.140101 – „Готельно-ресторанна справа” Левчук К.І. Джос Ф.Х. Муханов В.М Нп 2013 0
6062 Історія України. Методичні рекомендації та плани семінарських занять для підготовки бакалаврів напряму 6.140101. «Готельно-ресторанна справа» Левчук К.І.,Джос Ф.Х., Мв 2013 0
6061 Політологія. Методичні рекомендації та плани семінарських занять для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа». Левчук К.І., Мв 2013 0
6060 Політологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму: 6.140101 – „Готельно-ресторанна справа”. Левчук К.І., Нп 2013 0
6059 Історія української культури: Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів Бойко Ю.М. Нп 2013 2
6058 Історія української культури: Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів з напряму 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» Бойко Ю.М. Нп 2013 0
6056 Методичні рекомендації для підготовки студентів з дисципліни «Університетська освіта (для підготовки бакалаврів денної та заочної форм навчання напряму підготовки: 6.030502 – «Економічна підприємства», 6.030509 – «Облік і аудит», 6.050508 – «Фінанси Швець Н.А. Мв 2013 0
6055 Програма курсу «Університетська освіта» для підготовки бакалаврів денної та заочної форм навчання напряму підготовки: 6.030502 – «Економічна підприємства», 6.030509 – «Облік і аудит», 6.050508 – «Фінанси і кредит», 6.030533 – «Міжнародна економіка») Швець Н.А. Нп 2013 0
6054 Історія української культури в біографіях видатних діячів. Ч. І. (9-17 століття) Бойко Ю. М. Мвв 2013 1
6053 Філософія. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму: 6.140101 – „Готельно-ресторанна справа”. Колос О.В. Нп 2013 1
6052 Філософія. Методичні рекомендації та плани семінарських занять для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа» Колос О.В. Мв 2013 1
5991 Юридична психологія. Програма для підготовки бакалаврів денної форми навчання напряму підготовки 6.030402 "Правознавство" Швець Н.А. Нп 2013 3
5990 «Юридична психологія» Методичні рекомендації для підготовки бакалаврів факультету менеджменту адміністрування та права напряму підготовки: 6. 030402 «Правознавство» Швець Н.А. Мв 2013 4
5741 Політологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму: 6.030401 – „Правознавство”. Левчук К.І. Нп 2013 29
5740 Політологія. Методичні рекомендації та плани семінарських занять для підготовки бакалаврів напряму 6.030401 – „Правознавство Левчук К.І., Мв 2013 1
5626 Історія української культури: Навчальний посібник. Бойко Ю.М. Нп 2013 2
5625 Політологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки: 6.0300509 – Облік і аудит, Контроль і ревізія, контроль в митних органах. Богатчук С.С. Нп 2013 0
5624 Політологія. Методичні рекомендації та плани семінарських занять для підготовки бакалаврів напряму підготовки: 6.0300509 – Облік і аудит, Контроль і ревізія, контроль в митних органах Богатчук С. С. Мв 2013 0
5403 Соціологія: Методичні матеріали з навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів в аграрних ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації. Слотюк П.В., Мв 2012 47
5402 Основи образотворчого мистецтва: Програма навчальної дисципліни для бакалаврів спеціальності 6.090103 лісове і садово-паркове господарство Слотюк П. В. Нп 2012 0
5401 Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Ландшафтна архітектура» для студентів напряму підготовки 6.090103 спеціальності «лісове і садово-паркове господарство» Слотюк П. В. Нп 2012 3
5237 Філософія: Програма кандидатського іспиту для аспірантів і здобувачів. Ратніков В.С.,Колос О.В. Нп 2012 0
5236 Методичні рекомендації по підготовці і написанню реферату для складання кандидатського іспиту з філософії для аспірантів і здобувачів Колос О.В., Логоша Р.В. Мв 2012 2
5209 Napoléon Bonaparte et ses réformes  Grigorchouk G.G.,  Goula S.A. Тд 2012 157
5188 Сhoosing a career  Shargorodska V.M.,  Pylypchuk M. O. Тд 2012 170
5176 The political system of the Uited Kingdom  Kravets R. A.,  Leshchenko V.V. Тд 2012 142
4880 Філософія техніки. Методичні рекомендації та плани семінарських занять з курсу „Філософія техніки” для підготовки магістрів факультету механізації та електрифікації сільського господарства Морозова Л.П., Мв 2012 0
4879 Методичні рекомендації та плани семінарських занять з курсу : "Філософські проблеми біології" Морозова Л.П., Мв 2012 0
4878 Методичні рекомендації та плани семінарських занять з курсу „Філософія науки” Морозова Л.П. Мв 2012 3
4494 Аграрні відносини в Україні за умов переходу до ринкової економіки (Історико-політичний аспект) Левчук К. І., Середа Л. М. Мвв 2012 2
4377 Психологія. Методичні вказівки для бакалаврів напряму підготовки: 6.050 – Менеджмент організацій, Менеджмент ЗЕД, Митна справа Левчук К.І., Клибанівська Т.М., Швець Н.А. Мв 2012 1
4355 Формування здорового способу життя. Швець Н.А. Мв 2011 0
4283 Історія української культури. Програма навчальної дисципліни. Бойко Ю.М. Нп 2012 2
4139 Проблеми професійного самовизначення абітурієнтів Т. М. Клибанівська, В. М. Марценюк, А. О. Скрипник С 2012 140
4138 Невербальні засоби і культура спілкування та поведінки Т. М. Клибанівська, О. А. Ткачук С 2012 180
4137 Особистісні цінності студента Т. М. Клибанівська, Л. М. Коваленко С 2012 201
4136 Атракція в структурі міжособистісних відносин викладача і студента Т. М. Клибанівська, Н. А. Дибалюк, О. Л. Конопацький С 2012 155
4135 Вивчення мотивації досягнення цілі та успіху студентів-випускників Вінницького національного аграрного університету Т. М. Клибанівська, О. В. Іскра, В. М. Романенко С 2012 138
3788 Політологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки: 6.100102 – Механізація за скороченим терміном навчання Богатчук С.С. Тп 2011 324
3784 Політологія. Програма Навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки: 6.030.508 - Фінанси і кредит Богатчук С.С. Тп 2011 359
3781 Політологія. Методичні вказівки для семінарських занять для студентів напряму підготовки: 6.030.508 - Фінанси і кредит Богатчук С.С. Мв 2011 1999
3778 Політологія. Методичні вказівки для семінарських занять для студентів напряму підготовки: 6.100102 – Механізація за скороченим терміном навчання Богатчук С.С. Мв 2011 489
3776 Роль жінки в політичному житті суспільства Богатчук С.С., Дацюк І. Тд 2011 258
3773 Соціально-економічний стан Поділля в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. Богатчук С.С. Тд 2011 520
3680 Тимчасова навчальна програма курсу “ Психологія з основами соціології розроблена у відповідності до навчального плану підготовки спеціалістів вищої кваліфікації, передбаченого освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра. Клибанівська Т.М., Швець Н.А. Тп 2011 0
3143 До проблеми неонаціоналізму в контексті кризи національної ідентичності Слотюк П.В. Тд 2010 298
3142 Становлення «зовнішньої політики» регіонів, як важливого чинника регіонального розвитку Слотюк П.В. С 2010 228
3141 Порубіжні території Поділля до і після утворення Речі Посполитої Слотюк П.В. С 2010 2059
3140 Еміграція подолян за Урал, в Сибір та Далекий Схід Богатчук Світлана Степанівна С 2010 242
3138 Україна на шляху до Європейського Союзу Богатчук С.С., Дуржинська Л.Ю. Тд 2010 350
3124 Система дистанційної освіти в Україні:проблеми та перспективи В. О. Денисюк, Н. П. Юрчук, І. В. Іонаш С 2011 200
3082 Життєві пріоритети сучасної молоді С. Г. Кафлевська, С. Г. Любіна С 2011 199
3054 Досвід децентралізації: особливості місцевого самоврядування Франції та Польщі Слотюк П.В. С 2007 335
3052 Обгрунтування стратегії Слотюк П.В. С 2006 296
3037 Соціальні аспекти формування духовно-ціннісних орієнтацій молоді Л. П. Морозова С 2011 178
3036 Роль і значення інформаційних систем і технологій у подоланні дисгармонічних відносин "людина-природа" А. К. Мідляр, В. Б. Бітюков С 2011 165
3027 Інженерна психологія. Методичні матеріали для студентів денного й заочного відділення технічних спеціальностей Клибанівська Т.М., Швець Н.А Мв 2011 664
2936 Україна в системі міжнародних відносин Довгий В.В., Богатчук С.С. Тд 2010 550
2935 Роль ідеології націоналізму в утворенні незалежної України Богатчук С.С. Тд 2010 273
2930 Роль засобів масової інформації у формуванні громадської думки Богатчук С.С., Паламаренко Я. Тд 2010 630
2929 Українське чумацтво в першій половині ХІХ ст. Богатчук С.С. Знп 2010 947
2928 Політологія. Тимчасова програма для студентів денної та заочної форми навчання агрономічного факультету ВНАУ Богатчук С.С. Мв 2010 652
2926 Політологія. Методичні рекомендації та плани семінарських занять для студентів денної й заочної форми навчання агрономічного факультету Богатчук С.С. Мв 2010 2106
2925 Методичні рекомендації та плани семінарських занять з курсу Політологія для студентів денної й заочної форми навчання факультету економіки і підприємництва Богатчук С.С. Мв 2010 465
2081 Громадські організації України: створення та діяльність (1985-1996рр.) Левчук К. І. Мвв 2009 7881
1949 Тимчасова навчальна програма курсу “Психологія” Клочко В.І. , Швець Н.А. Тп 2007 2
1942 Навчально-методичні рекомендації до вивчення курсу „Етика й естетика” (для студентів всіх форм навчання) Л. П. Морозова, Н. А. Швець Нп 2006 2
1824 Про педагогічний такт О. С. Матієнко С 2010 328
1822 Конфлікт. Три підходи до вирішення конфлікту О. О. Декалюк С 2010 242
1821 Комунікативність - необхідний критерій майстерності викладача Н. П. Гальчак С 2010 522
1109 Тимчасова програма з релігієзнавства Левчук К.І., Тп 2008 0
997 Культурологія, етика, естетика. Посібник зі самостійної роботи студентів. Ю.М. Бойко Нп 2009 394
996 Історія української культури. Навчально-методичний посібник зі самостійної роботи студентів. (45Mb). Ю.М. Бойко Нп 2008 604
542 Методичні вказіви з дисципліни "Конфліктологія" для самостійної роботи студентів факультету мееджменту. Корицька Н.І., Швець Н.А. Мв 2007 1


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska