The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Ладижинський коледж

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
24898 Формализация колебательного движения сыпучей дискретной среды в колеблющейся емкости Цуркан О. В., Ковбаса В. П. Тд 2018 265
24897 Перпективи використання в сільськогосподарському виробництві вібраційного поля при розділенні неоднорідних систем Цуркан О. В., Омельянов О. М. Тд 2018 369
24556 Вібраційна конвеєрна сушарка (Пат. на корисну модель № 140945) Цуркан О. В., Присяжнюк Д. В., Гудзенко Н. М., Сєріков А. В. Пнк 2020 337
24555 Перевірка адекватності математичної моделі розповсюдження озону у шарі зерна при його сушінні Цуркан О. В., Присяжнюк Д. В., Спірін А. В. Тд 2019 193
24554 Determination of the kinetics of the process of pumpkin seeds vibrational convective drying = Визначення кінетики процесу коливального конвективного сушіння гарбузового насіння Kaletnik G., Tsurkan O., Rimar T., Stanislavchuk O. СSc 2020 282
24553 Економічна ефективність використання віброозонуючої сушарки в технологічному процесі сушіння зерна Янович В. П., Цуркан О. В., Присяжнюк Д. В. Тд 2018 411
24552 Проблеми та перспективи розвитку сучасного агросервісу Цуркан О. В., Сандуляк А. М. Тд 2018 360
22163 Обґрунтування параметрів вібраційного змішувача сипких компонентів Ніколіца В.О. FF 2019 8
21949 Обґрунтування параметрів вібраційної установки для сушіння гранульованих матеріалів Фіщенко А.В. FF 2019 3
21754 Інтенсифікація технологічного процесу сепарації зерна Вовк Станіслав Олексійович FF 2019 5
21724 Дослідження кінетики вібраційного сушіння Юр’єв В.Б. FF 2019 3
21723 Дослідження процесу фільтраційного зневоложення матеріалів Чумаченко В.І. FF 2019 4
21722 Обґрунтування параметрів і режимів роботи вібраційної дробарки зернових матеріалів Верзун А.А. FF 2019 3
21721 Дослідження процесу обробки насіннєвого матеріалу озоном Кравець Д.М. FF 2019 3
21720 Дослідження процесу змішування біомаси у машині віброімпелерного типу Цуркан А.О. FF 2019 10
18708 Обгрунтування параметрів роботи сушарки при використанні сонячної енергії Гаврилюк Р.Р. FF 2018 2
18197 Дослідження процесу класифікації сипких матеріалів у сепараторі гіраційного типу Іщук О.М. FF 2018 2
18154 Розробка та обґрунтування параметрів роботи вібраційної машини конусного типу для сепарації сої Піліпчук О.С. FF 2018 2
18126 Дослідження процесу роботи вібраційного сепаратора сипких мас. Гончарук О.В. FF 2018 6
17844 Дослідження енергоефективного вібраційного змішувача Денисюк Ігор Леонідович FF 2018 3
17843 Дослідження процесу та обладнання для очищення зерна Передрій Артем Ігорович FF 2018 7
17842 Обгрунтування параметрів роботи біогазової установки Кожухар Богдан Олексійович FF 2018 8
17841 Дослідження якості процесу змішування у вібраційній машині Литвенюк Богдан Олегович FF 2018 4


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska