The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Collection: Сучасні проблеми функціонування та розвитку агропромислового комплексу. Збірник матеріалів міжвузівської студентської науково-практичної конференції

ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
4413 Підвищення ефекту селекції корів Української чорно-рябої молочної породи за оцінкою спадковості тільності (науково-практичні рекомендації) Польовий Л.В.,Пікула О.А. 2012 2
4068 Організація сільськогосподарського виробництва: Методичні вказівки до практичних занять для студентів факультету обліку та аудиту і фінансово-економічного факультету, напрям підготовки 6.030509 "Облік і аудит" та 6.030508 "Фінанси і кредит& Полеся В.М., Мельник В.Я 2012 3
3864 Органометричні показники підшлункової залози собак за панкреатиту Л. П. Горальський, І. М. Дубич, З. В. Хоменко 2012 424
3786 Діловий протокол та ведення переговорів. Методичні вказівки до семінарських і практичних занять студентів факультету менеджменту. Козловський С.В., Клочковський О.В., Недбалюк О.О. 2011 1
2833 Застосування інформаційних технологій в торгівлі К. А. Стороженко 2011 362
2832 Аграрна політика України у контексті вступу до світової організації торгівлі В. О. Новицький 2011 424
2831 Розвиток iнновацiйних територiальних структур як важливої складової української iнновацiйної системи О. О. Мільченко 2011 326
2830 Теоретичні аспекти економічного відтворення в регіональних економічних системах А. В. Бабенко 2011 396
2829 Економіко-математичні методи в прийнятті управлінських рішень Т. Я. Богомол 2011 1382
2827 Застосування економіко-математичної моделі оптимізації використання обмежених ресурсів для оцінки інвестиційної привабливості аграрного сектору України С. О. Осадча 2011 474
2826 Особливості складання бізнес-плану в переробних підприємствах І. І. Урсол 2011 576
2825 Нормативно-правові акти з питань оплати праці та їх ринкова спрямованість А. В. Соболєв 2011 2012
2824 Україна та ЄС: перспективи та проблеми здійснення інтеграційних процесів Ю. М. Семко 2011 413
2823 Оплата праці керівників і спеціалістів сільськогосподарських підприємств в умовах переходу до ринкової економіки С. М. Марченко 2011 326
2822 Процедура банкрутства, як засіб виведення з кризи аграрних підприємств А. О. Рябчук 2011 941
2819 Трудові ресурси підприємства і шляхи підвищення ефективності їх використання у сільському господарстві О. В. Покровська 2011 3749
2818 Сучасні проблеми управління трудовими ресурсами в Україні Г. В. Мостовик 2011 421
2817 Бізнес-планування як запорука успішного функціонування підприємств Н.О. Кучевська 2011 375
2816 Державне управління в галузі охорони земель О. В. Курдибаха 2011 380
2815 Економіка потребує потужної банківської системи Є. В. Кисельов 2011 401
2813 Реклама в маркетингових програмах сільськогосподарських підприємств А. В. Дода 2011 763
2812 Стан та перспективи організації земельних ресурсів у Вінницькій державній сільськогосподарській дослідній станції В. М. Гримак 2011 419
2810 Привілеї і табу світової організації торгівлі для аграрного сектора України Р. В. Бурденюк 2011 323
2809 Розвиток аграрної політики України Ю. В. Писарєва 2011 992
2808 Стратегічні напрямки розвитку інноваційної діяльності в аграрній економіці В. Ю. Бабіцький 2011 451


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska