The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Collection: Сучасні проблеми функціонування та розвитку агропромислового комплексу. Збірник матеріалів міжвузівської студентської науково-практичної конференції

ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
4413 Підвищення ефекту селекції корів Української чорно-рябої молочної породи за оцінкою спадковості тільності (науково-практичні рекомендації) Польовий Л.В.,Пікула О.А. 2012 0
4068 Організація сільськогосподарського виробництва: Методичні вказівки до практичних занять для студентів факультету обліку та аудиту і фінансово-економічного факультету, напрям підготовки 6.030509 "Облік і аудит" та 6.030508 "Фінанси і кредит& Полеся В.М., Мельник В.Я 2012 0
3864 Органометричні показники підшлункової залози собак за панкреатиту Л. П. Горальський, І. М. Дубич, З. В. Хоменко 2012 49
3786 Діловий протокол та ведення переговорів. Методичні вказівки до семінарських і практичних занять студентів факультету менеджменту. Козловський С.В., Клочковський О.В., Недбалюк О.О. 2011 0
2833 Застосування інформаційних технологій в торгівлі К. А. Стороженко 2011 71
2832 Аграрна політика України у контексті вступу до світової організації торгівлі В. О. Новицький 2011 105
2831 Розвиток iнновацiйних територiальних структур як важливої складової української iнновацiйної системи О. О. Мільченко 2011 57
2830 Теоретичні аспекти економічного відтворення в регіональних економічних системах А. В. Бабенко 2011 110
2829 Економіко-математичні методи в прийнятті управлінських рішень Т. Я. Богомол 2011 382
2827 Застосування економіко-математичної моделі оптимізації використання обмежених ресурсів для оцінки інвестиційної привабливості аграрного сектору України С. О. Осадча 2011 97
2826 Особливості складання бізнес-плану в переробних підприємствах І. І. Урсол 2011 127
2825 Нормативно-правові акти з питань оплати праці та їх ринкова спрямованість А. В. Соболєв 2011 170
2824 Україна та ЄС: перспективи та проблеми здійснення інтеграційних процесів Ю. М. Семко 2011 115
2823 Оплата праці керівників і спеціалістів сільськогосподарських підприємств в умовах переходу до ринкової економіки С. М. Марченко 2011 69
2822 Процедура банкрутства, як засіб виведення з кризи аграрних підприємств А. О. Рябчук 2011 210
2819 Трудові ресурси підприємства і шляхи підвищення ефективності їх використання у сільському господарстві О. В. Покровська 2011 757
2818 Сучасні проблеми управління трудовими ресурсами в Україні Г. В. Мостовик 2011 91
2817 Бізнес-планування як запорука успішного функціонування підприємств Н.О. Кучевська 2011 91
2816 Державне управління в галузі охорони земель О. В. Курдибаха 2011 71
2815 Економіка потребує потужної банківської системи Є. В. Кисельов 2011 114
2813 Реклама в маркетингових програмах сільськогосподарських підприємств А. В. Дода 2011 101
2812 Стан та перспективи організації земельних ресурсів у Вінницькій державній сільськогосподарській дослідній станції В. М. Гримак 2011 77
2810 Привілеї і табу світової організації торгівлі для аграрного сектора України Р. В. Бурденюк 2011 74
2809 Розвиток аграрної політики України Ю. В. Писарєва 2011 154
2808 Стратегічні напрямки розвитку інноваційної діяльності в аграрній економіці В. Ю. Бабіцький 2011 64


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska