The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Тези доповідей

ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
22422 Аналіз і прогнозування фінансової стійкості підприємства у сучасних умовах Киш Л. М. 2019 6
22421 Структура та розподіл зернових культур у Липовецькому районі Вінницької області Киш Л. М. 2019 6
22411 Розвиток електронних адміністративних послуг в Україні Киш Л. М. 2019 4
22403 Характеристика логістичного забезпечення аграрного сектору економіки України Киш Л. М. 2019 6
22399 Пріоритети вирощування бобових багаторічних трав для стабілізації землеробства в умовах зміни клімату Ткачук О. П. 2019 5
22350 Роль логістичних процесів у розвитку аграрного сектору України Киш Л. М. 2019 4
22349 Застосування економіко-математичних моделей для дослідження проблем макроекономічного розвитку України Киш Л. М. 2019 6
22348 Регуляція чисельності основних шкідників на посівах гороху Вергелес П. М., Пінчук Н. В., Коваленко Т. М., Рудська Н. О. 2019 8
22252 Оцінювання впливу регулятора росту МАРС EL на формування врожайності гібридів буряку столового Окрушко С. Є. 2019 7
22216 Специфічні аспекти розвитку біопаливного виробництва в аграрному секторі економіки Климчук О. В. 2019 9
22214 Загрози, спричинені амброзією полинолистою Ватаманюк О. В. 2019 8
22211 Зниження концентрації міду у грибах за вимочування їх у водно-сольовому розчині Врадій О. І. 2019 9
22210 Органічне землеробство як складова екологічно безпечної продукції Яковець Л. А. 2019 8
22209 Дослідження впливу терміну вимочування у водно-сольовому розчині грибів на концентрацію в них цинку Алєксєєв О. О., Врадій О. І. 2019 11
22202 Застосування системного підходу та аналізу при ухваленні управлінських рішень Киш Л. М. 2019 8
22119 Тенденції формування ринку біопалив у контексті інтеграційних процесів Климчук О. В. 2019 8
22116 Взаємодія страхових компаній та комерційних банків Дзюбенко О. 2019 8
22084 Організація та стан страхової діяльності в страхових компаніях регіону Мороз В. 2019 10
21952 Дослідження гідромашини 310.224 Музичук В. І. 2019 12
21911 Дослідження впливу озону на зернову сировину під час її передпосівної обробки з використанням вібраційної сушарки Полєвода Ю. А. 2019 10
21847 Вміст важких металів у зерні пшениці озимої та борошні в умовах Лісостепу Правобережного Яковець Л. А. 2019 12
21744 Звітність про людський капітал як елемент підвищення його цінності Правдюк Н. Л. 2019 13
21743 Безпека сучасних інсектицидів для бджіл Окрушко С. Є. 2019 11
21621 Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансовою політикою підприємства Правдюк Н. Л. 2019 26
21573 Обліково-аналітичне забезпечення управління платіжною спроможністю підприємства Правдюк Н. Л. 2019 18
21480 Економічний аналіз в системі управління кадровим потенціалом сільських територій Томашук І. В. 2019 18
21479 Організація обліку екологічних зобов'язань Лепетан І. М. 2019 13
21444 Integrated company reporting model Aleskerova Y. V. 2019 22
21443 Формування концепції інтелектуального капіталу сільських територій та його облікове забезпечення Томашук І. В. 2019 40
21442 Інтегрована звітність: економічна сутність Федоришина Л. І. 2019 19
21211 Ефективність використання основних засобів Федоришина Л. 2019 32
21210 Антиінфляційна політика в системі заходів монетарного регулювання економіки регіонів Тодосійчук В. Л. 2019 37
21209 Напрямки удосконалення механізму управління якістю продукції Хаєцька О. П. 2019 13
21208 Підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств України Хаєцька О. П. 2019 34
21205 Вплив фінансової децентралізації на розвиток сільських територій в Україні Томашук І. В. 2019 38
21202 Контролінг фінансових ризиків підприємства: регіональні аспекти Алескерова Ю. В. 2019 37
21133 Analiz of management banking innovative financial tecynologies in agrarian sphere Fedoryshyna L. 2019 26
21057 Формування енергетичної політики на засадах сталого розвитку для забезпечення національної безпеки Климчук О. В. 2019 20
21056 Тенденції розвитку світової біопаливної індустрії Ходаківська О. В., Климчук О. В. 2019 29
21041 Financial criteria for methodological approaches to the assessment of agrarian insurance Aleskerova Yu. V. 2019 24
21002 Органічне сільське господарство: екологічно чиста технологія, її важливість та можливість у формуванні продовольчої безпеки Вдовиченко І. П., Мудрак Г. В. 2018 31
21001 Органічне вирощування моркви - основа здорового харчування людини Вдовиченко І. П. 2019 21
20998 Дослідження стану матеріалу при прямому витискуванні методом штампування обкочуванням Колісник М. А., Присяжнюк Ю. С. 2019 33
20995 Проект електромобіля з індуктивним підведенням енергії від кабелю, закладеного в дорогу Комаха В. П., Бурлака С. А. 2019 12
20993 Методи збереження біотичного різноманіття Східного Поділля при формуванні екологічної мережі регіону Ковка Н. С., Мудрак Г. В. 2018 39
20988 Організаційно-економічні інструменти забезпечення розвитку підприємств АПК в сучасних умовах господарювання Охота Ю. В. 2019 30
20983 Методика навчання інженерів-механіків комп’ютерними засобами шляхом візуалізації природних процесів та явищ Бурлака С. А. 2019 50
20966 Сутність поняття «Управління капіталом підприємства» Алескерова Ю. В., Червань О. Г. 2019 28
20962 Вплив застосування біологічних препаратів на посівах люцерни посівниї як засіб забезпечення грунту азотом Врадій О. І. 2018 26
20961 Development of Ukrainian rural areas in decentrali-zation: opportunities and risks Tomashuk I. 2019 21
20959 Аналіз забруднення важкими металми їстівних грибів Вінницького району Врадій О. І., Вергеліс В. І. 2018 22
20957 Перспективи розвитку ринку біопалива в Україні Гончарук Т. В., Гончарук І. В. 2019 21
20954 Ангаліз забруднення їстівних грибів важкими металами в умовах Лісостепу Правобережного України Врадій О. І. 2019 38
20953 Моніторинг забруднення їстівних грибів важкими металами в умовах Лісостепу Правобережного України Разанов С. Ф., Алєксєєв О. О., Врадій О. І., Вергеліс В. І. 2019 27
20952 Ефективність виробництва біогазу з вторинних ресурсів АПК Гончарук І. В. 2019 15
20946 Диференційне внесення добрив у кормовиробництві Холодюк О. В. 2019 16
20935 Дослідження впливу інерційного навантаження, зведеного до вала гідромотора, на роботу гідростатичної трансмісії типу ГСТ90 Іванов М. І., Переяславський О. М., Ковальова І. М., Гречко Р. О. 2019 33
20922 Ефективність застосування систем паралельного та автоматичного водіння в кормовиробництві Холодюк О. В. 2019 66
20920 Методика експериментальних досліджень насосів-дозаторів систем гідрооб’ємного рульового керування самохідних машин та стенд для її реалізації Іванов М. І., Моторна О. О., Шаргородський С. А., Переяславский O. M. 2019 55
20919 Покращення роботи розвантажувального золотника електрогідравлічного розподільника Стадник Н. И., Иванов Н. И., Моторная О. О., Переяславский А. Н. 2019 41
20918 Моноблочний електрогідравлічний розподільник Стаднік М. І., Іванов М. І., Моторна О. О., Переяславский O. M. 2018 26
20917 Создание специального электрогидравлического распределителя Стадник Н. И., Иванов Н. И., Моторная О. О., Переяславский А. Н. 2018 28
20916 Участь ЗВО у місцевому і регіональному інноваційному розвитку Гарбар Ж. В. 2019 26
20914 Академічне підприємництво: досвід США Фіщук Н. Ю. 2019 17
20908 Кластиризація туристичного сектора регіональної економіки Підвальна О. Г. 2019 35
20907 Особливості стратегічного управлінського обліку в Україні Бурко К. В., Бельдій А. М. 2018 26
20906 Облікові аспекти регулювання земельних відносин Бурко К. В. 2019 37
20905 Моделювання роботи механізму регулювання подачі аксіального роторнопоршевого насоса типу PVC Іванов М. І., Ковальова І. М. 2019 17
20904 Первинний облік в сучасному процесі формування облікової інформації суб’єкта господарювання Бурко К. В. 2019 20
20894 Обґрунтування конструкційно-технологічних параметрів вібраційного зневоложувача Зозуляк І. А., Зозуляк О. В. 2018 30
20893 Види та основні підходи щодо формування корпоративної етики в менеджменті підприємства Підвальна О. Г. 2017 32
20891 Дослідження ефективності застосування різних способів подрібнення кормів Яропуд В. М., Бабин І. А. 2018 25
20890 Математична модель взаємодії сипкого матеріалу із вібруючим решетом Алієв Е. Б., Яропуд В. М. 2018 58
20888 Теоретичні дослідження моменту інерції ножового ротора подрібнювача-роздавача грубих кормів Яропуд В. М., Бабин І. А. 2019 30
20886 Гідротранспорт в галузях агропромислового виробництва Любін М. В., Токарчук О. А., Яропуд В. М. 2019 22
20885 Гідротранспорт в галузях агропромислового виробництва Любін М. В., Токарчук О. А., Яропуд В. М. 2019 28
20884 Дослідження технологічного процесу подрібнювача пресованих стеблових матеріалів Грицун А. В., Яропуд В. М. 2019 22
20872 Дослідження коливання щітки роторного просіювача подрібненої макухи Яропуд В. М., Бабин І. А. 2019 53
20871 Визначення конструктивних параметрів загортального диска культиватора для міжрядного обробітку грунту Яропуд В. М., Бабин І. А. 2019 45
20865 Peculiarities of the effect of the inoculation of grains of common bean on quality of seeds in conditions of right bank forest steppe of Ukraine Haidai L. S. 2019 30
20864 Ефективність симбіотичної азотфіксації агроценозів квасолі звичайної в залежності від передпосівної обробки насіння Гайдай Л. С. 2019 18
20862 Аналіз впливу інокуляції зерна квасолі звичайної на якість насіння Гайдай Л. С. 2019 32
20854 Institutional basics of waste management for agricultural enterprises Пришляк Н. В. 2019 22
20848 Перспективні шляхи рекалізації стратегії інноваційного розвитку спиртової промисловості Паламаренко Я. В. 2019 34
20843 Особливості реформування місцевого самоврядування в Україні Колесник Т. В. 2019 26
20842 Формування організаційно-економічного механізму використання ресурсного потенціалу сільськогосмподарських підприємств Колесник Т. В. 2019 29
20838 Вплив моральних якостей особистості на формування мотивації майбутньої професійної діяльності студентів вищих навчальних закладів аграрного профілю Бурдейна Л. І. 2019 41
20828 Ррозвиток академічного підприємництва у закладах вищої освіти в умовах глобалізації Мазур К. В. 2019 28
20786 Академічне підприємництво як фактор формування інноваційного потенціалу регіонального розвитку КУБАЙ О. Г. 2019 21
20780 Криптовалюта як інноваційний інструмент міжнародних розрахунків в умовах глобалізаційних процесів, перспективи їх розвитку в Україні Паламаренко Я. В. 2019 34
20779 Дослідження методів та заходів державного регулювання венчурного інвестування Паламаренко Я. В. 2019 21
20778 Економічна ефективність виробництва біодизелю з олійних культур Паламаренко Я. В. 2018 27
20755 Екологічний спосіб отримання органо-мінеральних добрив Полєвода Ю. А. 2019 35
20754 Handling of agricultural waste in Ukraine: modern state and prospects Tokarchuk D. M. 2019 34
20751 Індекс технологічності молочної залози корів та їх молочна продуктивність Казьмірук Л. В. 2019 32
20749 Конституціальна оцінка при доборі корів української червоно-рябої молочної породи Казьмірук Л. В. 2019 28
20747 Процес переробки волоських горіхів Полєвода Ю. А. 2019 36
20743 Експериментальне дослідження якісних показників процесу подрібнення фуражного зерна Купчук І.М. 2019 32
20742 Формування стратегії інноваційного розвитку підприємств АПК Паламаренко Я. В. 2019 34
20741 Перспективи стабілізації роботи вітроенергетичної системи автономного електропостачання Солона О. В., Купчук І. М. 2019 38
20735 Upgrading ofquality of GAS-THERMO coverages Smirnov I.V., Lopata O.V., Solovykh V.K., Khryhko T. E., Nikolaychuk V. Y. 2019 37
20734 Ресурсно-энергосберигающая технология восстановления и упрочнения деталей машин и оборудования электроконтактным припекпнием порошкових материалов Лопата Л. А., Николайчук В. Я., Ивченко Т. И., Хрипко Т. Е. 2019 48
20733 Продовольча безпека та екологічна політика в сучасному світі Паламаренко Я. В. 2019 27
20732 Перспективи розвитку академічного підприємства в аграрних закладах вищої освіти України Гонтарук Я. В. 2019 48
20730 Статистичний аспект демограграфічної ситуації у Вінницькій області як відображення демографічних загроз України Хрипко Т. Є. 2019 72
20726 Підходи до визначення фінансової стійкості підприємства в сучасних умовах Васалатій І. 2019 32
20725 Забезпечення основними засобами та їх відтворення Санцевич В. 2019 35
20720 Проблеми та перспективи функціонування логістичних систем в Україні Ушкаленко І. М. 2019 23
20717 Проблеми платоспроможності аграрних підприємств Алескерова Ю. В., Герасимчук В. Г. 2019 24
20714 Вплив умов клімату на мікроорганізми грунту Соломон А. М. 2019 39
20711 Сучасні тенденції розвитку підприємств галузі садівництва у Вінницькій області Феняк Л. А. 2019 19
20706 Оцінка похибок засобами системи Mathcad Дзісь В. Г. 2019 21
20701 Туризм - запорука соціально-економічного розвитку сільських територій Табенська О. І. 2018 66
20700 Особливості природокористування в межах Дністровської сполученої території регіональної екологічної мережі Мудрак Г. В., Слободянюк О. В. 2018 62
20696 Інноваційна діяльність як запорука розвитку підприємництва Табенська О. І. 2018 20
20693 Фенотипова мінливість поведінкових реакцій корів залежно від рівня продуктивності Поліщук Т. В. 2019 36
20692 Співвідносна мінливість етологічних ознак корів і молочної продуктивності Поліщук Т. В. 2019 44
20690 Якісний силос з багаторічних бобових і злакових трав Овсієнко С. М. 2019 45
20689 Зерно тритикале в годівлі свиней - фактор стимулювання обмінних процесів Овсієнко С. М. 2019 42
20685 Розробка обладнання для переробки волоських горіхів Полєвода Ю. А. 2019 32
20683 Сучасні тенденції розвитку ринку інноваційних рослинних олій Довгань Ю. 2019 42
20678 Інноваційна діяльність як запорука ефективного підприємництва Табенська О. І. 2018 25
20676 Тенденції розвитку індустрії гостинності Табенська О. І. 2019 35
20663 Обґрунтування конструкційно-технологічних параметрів інфрачервоної вібраційної сушарки Зозуляк І. А., Токарчук О. А., Зозуляк О. В. 2018 47
20662 Вплив міжнародної логістики на продуктові ринки Потапова Н. А. 2018 19
20660 Розробка конструктивно-технологічної схеми дробильно-сушильного агрегату для виробництва пелет Янович В. П., Сосновська Л. В., Чуйко С. Л. 2018 27
20659 Інноваційна модель оцінки ресурсного потенціалу аграрного підприємства Волонтир Л. О. 2019 45
20658 Закордонний досвід фінансового забезпечення субєктів господарювання Грищук Н. В., Чугай О. 2019 25
20657 Підходи до фінансування освіти в умовах сталого розвитку Грищук Н. В., Чорна Т. 2019 28
20656 Управління грошовими потоками як важливий елемент фінансової політики підприємства Грищук Н. В., Мулик М. 2019 35
20655 Лізинг як економічна категорія Грищук Н. В., Павлюк І. 2019 39
20654 Стратегічні напрями розвитку аграрного сектору в умовах глобалізаційних процесів Дюк А. А. 2019 20
20653 Фінансове забезпечення як важливий елемент фінансового механізму діяльності підприємств Грищук Н. В., Турчик Т. В. 2018 28
20652 Підприємництво та визначення його характеристик як соціальної організації Дюк А. А. 2019 36
20630 Особливості активізації інноваційної діяльності в аграрних підприємствах Чіков І. А. 2019 38
20624 Використання механоактивації при отриманні органо-мінеральних добрив Полєвода Ю. А., Сосновська Л. В. 2019 63
20620 Економіко-математичне моделювання банківської діяльності Волонтир Л. О., Білоус К. І. 2019 21
20619 Маркетингова діяльність аграрних підприємств: моделювання ефективного функціонування ринку зерна Волонтир Л. 2019 31
20618 Формування конкурентоспроможності аграрного підприємства Волонтир Л. О. 2019 41
20617 Ефективність логістики як фактор забезпечення конкурентоспроможності підприємств Потапова Н. А. 2019 52
20615 Використання комп’ютерних технологій при вивченні курсів економічного спрямування Волонтир Л. О. 2019 40
20576 Розробка вібраційного млина кутових коливань для виробництва кормів Янович В. П., Сосновська Л. В. 2018 43
20575 Передумови та перспективи еколого-орієнтованого розвитку в Україні Брояка А. А. 2019 66
20573 Адаптивна стратегія рослин редьки олійної до зміни клімату у системі технології її вирощування в умовах Лісостепу правобережного Цицюра Я. Г. 2019 59
20572 Перспективи застосування мікродобрив при вирощуванні редьки олійної Цицюра Я. Г., Ковальчук Ю. О. 2019 24
20571 Ідентифікація оптимальних норм висіву редьки олійної за показниками морфометрії сім’ядоль Цицюра Я. Г. 2019 28
20566 Економічне зростання в Україні Хаєцька О. П. 2019 45
20556 Ефективність впровадження інформаційних систем для управління бізнес-процесами підприємств Кіпоренко С. С. 2019 30
20555 Цифровий маркетинг як ефективний інструмент розвитку сільськогосподарських підприємств Кіпоренко С. С. 2019 37
20533 Інвестиційна діяльність підприємств України Бурлака Н. І. 2019 35
20532 Деградація грунту та шляхи її подолання Бурлака Н. І. 2019 39
20513 Управління активами як засіб реалізації стратегічних завдань фінансового менеджменту в страховій компанії Марценюк-Розарьонова О. В., Музиченко К. В. 2018 55
20506 Аналіз стану та ефективності використання активів страхової компанії Марценюк-Розарьонова О. В., Музиченко К. В. 2018 41
20502 Сучасний стан та перспективи розвитку страхування туристів Марценюк-Розарьонова О. В., Нечипорук В. М. 2018 64
20500 Формування фінансового потенціалу страхової компанії Марценюк-Розарьонова О. В., Бондар А. В. 2018 49
20499 Аналіз сучасного стану зовнішньоекономічної діяльності підприємств України Марценюк-Розарьонова О. В. 2019 20
20498 Роль іноземних банків на національному ринку банківських послуг Марценюк-Розарьонова О. В., Кошульнікова О. О. 2018 78
20497 Стан та перспективи розвитку ринку банківських послуг в Україні Марценюк-Розарьонова О. В., Шмігельська В. В. 2018 27
20496 Сучасний стан та перспективи розвитку недержавного пенсійного страхування Марценюк-Розарьонова О. В., Озвенчук О. А. 2018 40
20495 Характеристика та значення банківських пасивів Руда О. Л. 2019 34
20488 Управління грошовими потоками як важливий елемент фінансової політики підприємства Грищук Н. В., Обертинська А. 2019 49
20486 Особливості інноваційної діяльності в аграрних підприємствах Чіков І. А. 2019 49
20485 Управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств Чіков І. А. 2019 61
20468 Влияние кормовой добавки субалин на производительность птицы Постернак Л. І. 2019 27
20449 Апарат нечіткої логіки в задачах стратегічного менеджменту корпорації Рузакова О. В. 2018 24
20443 Контролінг процесів управління в логістичних ланцюгах аграрного сектору Потапова Н. А. 2018 28
20442 Тенденції розвитку зернового гоподарства Лісостепу правобережного в контексті зміни клімату Яковець Л. А. 2019 87
20441 Логістика в віртуальних соціальних мережах Потапова Н. А. 2019 28
20440 Цифровізація логістичних ланцюгів Потапова Н. А. 2019 46
20439 Сучасна цифрова логістика України Потапова Н. А. 2019 40
20438 Зимостійкість бджолиних сімей за згодовування пробіотика біосевен Разанова О. П. 2019 73
20425 Особливості функціонування розподільчої логістики АПК Потапова Н. А. 2018 29
20423 Інформаційна логістика в системі менеджменту підприємства Потапова Н. А. 2019 31
20415 Безробіття як соціально-економічна проблема населення України Киш Л. М., Білоус К. І. 2018 36
20381 Формування професійної компетенції майбутніх агроінженерів на основі інтегративного підходу Джеджула О. М. 2018 82
20370 Реформування податкової системи України, як крок до євроінтеграції Алескерова Ю. В., Григораш М. В. 2019 37
20369 Податкова децентралізація: тенденції та проблеми формування в Україні Алескерова Ю. В., Болехівська В. В. 2019 40
20368 Оптимізація фінансового забезпечення механізму реалізації кредитної політики банку в сучасних умовах Алескерова Ю. В., Цуркан А. О. 2019 46
20367 Корпоративні фінанси та їх функції Алескерова Ю. В., Бельдій А. М. 2019 71
20366 Фінансова сутність відтворення основних засобів підприємств Алескерова Ю. В., Санцевич В. О. 2019 47
20365 Планування інноваційної діяльності Алескерова Ю. В., Розгон В. В. 2019 25
20364 Сучасний стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні Алескерова Ю. В., Ващілова Н. В. 2019 37
20362 Фінанси господарств як джерело інвестиційних ресурсів економіки Алескерова Ю. В., Авдєєва Ю. М. 2019 28
20361 Важливість інновацій в державному секторі економіки Алескерова Ю. В., Левчук М. С. 2019 40
20360 Проблеми та напрями вдосконалення системи управління державними фінансами Алескерова Ю. В., Домбровська В. В. 2019 49
20353 Вплив регуляторів росту на овочеві культури Окрушко С. Є. 2019 47
20344 Регулювання хвороб у агроценозі озимої пшениці протруйниками нового покоління Пінчук Н. В., Вергелес П. М., Коваленко Т. М. 2019 53
20322 Екологізм освітнього процесу як запорука успішного світоглядного виховання молодих поколінь Тарасенко Г., Мудрак О., Мудрак Г., Нестерович Б. 2019 48
20321 Взаємодія природи і культури в епоху екологічної кризи Тарасенко Г., Мудрак О., Мудрак Г., Балтремус К. 2018 46
20320 Biodiversity of the Eastern Podilia - basis of strategy of balanced development of the region Mudrak O., Ovchynnykova Y., Mudrak H., Tarasenko H., Nesterovych B. 2019 83
20289 Eastern podilia as structural-functional system of european environmental network Mudrak O., Ovchynnykova Y., Mudrak G., Nagorniuk O. 2018 36
20250 Актуальність та специфіка освіти дорослих в сільській місцевості Довгань Л. І. 2019 33
20169 Блокчейн-технологія в логістиці Качуровський С. В. 2019 45
20161 Якість молочних продуктів за йоннообмінної нормалізації сировини Красиленко Д. В., Шевчук Т. В., Панько В. В. 2019 35
20149 Методи оцінки рівня екологічної безпеки в агросфері України Нагорнюк О. М., Мудрак О. В., Собчик В. Т., Мудрак Г. В. 2018 38
20146 Program-target educational project “Eсоschool - school for future”: the state, problems and prospects of implementation Mudrak G. V., Mudrak O. V. 2018 33
20135 Основні макроекономічні показники та їх вплив на зростання добробуту населення України Хаєцька О. П. 2019 92
20095 Організаційно-економічний механізм використання ресурсного потенціалу сільських територій Томашук І. В. 2016 35
20087 Моделювання стану та перспектив розвитку сільських територій в контексті трансформації земельних відносин в Україні Томашук І. В. 2018 48
20086 Аналіз ефективності використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств Томашук І. В., Томчук О. Ф. 2018 38
20085 Стратегічні передумови економічного зростання України на основі розвитку відновлювальної енергетики Климчук О. В. 2019 46
19986 Сучасні тенденції розвитку мобільного банкінгу та його безпека для користувачів Бахарєва Я.В. 2019 53
19983 Нормативно-правові проблеми регулювання розвитку виробництва біопалив в Україні Климчук О.В. 2018 104
19982 Специфіка становлення та розвитку біопаливного виробництва в Україні Климчук О.В. 2018 72
19978 Біометричні показники мексиканського фізалісу залежно від передпосівної підготовки насіння Полутін О. О. 2019 67
19948 Застосування біопрепаратів під час вирощування фізалісу мексиканського в умовах відкритого ґрунту Правобережного Лісостепу України Полутін О. О. 2018 78
19947 Біометричні показники фізалісу мексиканського різної селекції за органічної технології вирощування Полутін О. О. 2018 37
19934 Фінансова стійкість банку Алескерова Ю. В., Самійленко Г. І. 2019 90
19933 Депозитні операції банків Алескерова Ю. В., Лучкань В. С. 2019 41
19932 Валютний ринок та валютні операції Кізлик О. С., Алескерова Ю. В. 2019 49
19931 Ринок автострахування в Україні: тенденції останніх років Прутська О.О., Міщенко А. 2018 82
19930 Удосконалення кредитної політики банку Прутська О.О., Кравчук О. 2018 40
19929 Вплив фінансової глобалізації на розвиток банківської системи України Прутська О.О., Татаріна М. 2018 39
19928 Напрями вдосконалення системи гарантування вкладів в Україні Прутська О.О., Рудь Н. 2018 59
19895 Інноваційні тенденції розвитку ресторанного бізнесу Табенська О. І. 2019 44
19893 Інформаційне забезпечення прогнозування розвитку економічних процесів аграрного підприємства Волонтир Л.О. 2018 60
19888 Проблеми та перспективи впровадження інтеграційних процесів в індустрії гостинності Табенська О. І. 2018 61
19887 Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності Табенська О. І. 2018 45
19886 Сучасні тенденції розвитку сфери туризму Табенська О. І. 2018 39
19885 Застосування інноваційних процесів у господарській діяльності закладів готельно-ресторанного бізнесу Табенська О. І. 2018 50
19875 Диференційне внесення добрив – запорука успіху Холодюк О.В. 2018 47
19874 Зменшення корисного об’єму рулона при формуванні в ньому отворів Кузьменко В.Ф., Ямпольський С.М., Максіменко В.В., Холодюк О.В. 2018 39
19869 Вплив зазору у вальцьовому доподрібнювачі силосної маси на вміст цілого зерна кукурудзи Кузьменко В.Ф., Ямпольський С.М., Максіменко В.В., Холодюк О.В. 2018 44
19755 Активізація пізнавальної діяльності студентів у процесі навчання у ВНЗ Хрипко Т. Є. 2018 32
19753 Чесність - норма життя українських банків Ніколайчук В. Я. 2018 48
19707 Використання бібліометричних показників наукових публікацій та цитувань для порівняльного аналізу публікаційної діяльності країн світу Красиленко В.Г., Нікітотич Д.В., Дубчак В.М. 2018 54
19705 Використання інструментів цифрового маркетингу для просування інноваційних рослинних олій Довгань Ю.В. 2019 92
19703 Кисломолочні напої - основа здорового харчування Соломон А.М., Фаріонік Т.В., Бондар М.М. 2017 60
19701 Роль інформатизації в управлінні ланцюгами постачання сільськогосподарської продукції Зелінська О.В. 2018 39
19700 Управління фінансовим контролем (наглядом) за страховими компаніями Алескерова Ю.В., Астапкевич А.О 2019 41
19699 Проблеми розвитку сільських територіальних громад Вдовенко Л.О., Тітов Д. 2018 165
19696 Практичні аспект теоретичної підготовки студентів на основі віртуалізації навчання Янчук В.І. 2018 64
19695 Вплив когнітивних технологій на маркетинг Зелінська О.В., Зелінська Ю.С. 2018 53
19689 Теоретичні аспекти банківського кредитування малого та середнього бізнесу Руда О.Л. Турчик М.М. 2018 66
19688 Конкурентоспроможність ринку зерна Руда О.Л. 2018 68
19687 Assessment of the connection between the competition score and the results of advancement in higher mathematics of economics direction students Shevchuk O. 2019 45
19685 Інформаційно-комунікаційні послуги в логістиці Качуровський С. 2018 31
19675 Теоретико-методологічні основи депозитної політики комерційного банку Руда О.Л. Маркуш К.Г. 2018 47
19674 Prognosis of mass distribution of stem pests in tne Ukrainian Polissya zone and its relevance Loginova S., Kavun E., Khaetskiy G. 2018 40
19642 Формування професійної компетенції студентів у навчальному процесі Манжос Е.О. 2018 40
19640 Poль тypизмy в oхopoнi i збеpежeннi нaтypaльних i aнтpoпoгeнних вoдoйм Biнниччини Хаєцький Г.С. 2018 46
19632 Cтруктура природно-заповідного фонду Східного Поділля для формування екологічної мережі регіону Мудрак Г.В., Ковка Н.С. 2019 42
19627 Інформаційна логістики в контролінгу аграрного підприємства Волонтир Л.О. 2018 134
19611 Розвиток дидактичного забезпечення підготовки агроінженерів на початковому етапі навчання Пришляк В.М. 2018 40
19606 Обліково-аналітичне забезпечення систем економічної безпеки підприємства Волонтир Л., Лоянич Ж. 2018 85
19605 Функціонування вітчизняного фондового ринку Волонтир Л., Мандро А. 2018 70
19604 Фінансово-економічна, кредитна та облікова політика підприємств Волонтир Л., Радовець С 2018 78
19603 Особливості антикризової політики на підприємстві Волонтир Л, Шамрай В. 2018 70
19602 Моделювання впливу факторів виробництва на якість продукції: інформаційне забезпечення Волонтир Л.О. 2018 42
19601 Інформаційні технології в аудиті Волонтир Л.О. 2018 127
19600 Концептуальні засади інформаційної логістики бізнес-структур підприємств АПК Волонтир Л.О. 2018 144
19599 Інформаційна система підприємства: логістичні принципи побудови Волонтир Л.О. 2018 115
19574 Особливості збирання насіння люцерни Спірін А.В., Твердохліб І.В. 2018 55
19572 Система приводу активної фрези для обробітку грунту по технології Strip-Till Середа Л. П., Паладійчук Ю. Б. 2018 44
19569 Суміщення процесів витирання насінників бобових трав із сепарацією насіннєвого вороху Спірін А.В, Твердохліб І.В. 2018 49
19558 Вібраційне перемішування сипких технологічних систем переробних та харчових виробництв Полєвода Ю.А., Михальова Ю.О. 2018 48
19555 Оцінка стійкості системи електропривода вертикально-свердлильного верстата 2А135 для реалізації процесів штампування обкочуванням Видмиш А., Штуць А. 2018 87
19551 Фінансовий менеджмент страхових компаній Онуфрієць Т.С., Алескерова Ю.В. 2019 47
19550 Визначення теоретичної роботи руйнування зерна кукурудзи Купчук Ігор Миколайович 2018 34
19549 Перспективи застосування вібраційних ефектів в сипких технологічних системах харчових і переробних виробництв Полєвода Ю.А., Цуркан О.В., Михальова Ю. 2018 84
19548 Розробка вібраційної машини для виробництва високодисперсних сипких матеріалів Полєвода Ю.А., Янович В.П. 2018 135
19546 Соціальне підприємництво: стан та перспективи Потапова Н., Мороз О. 2018 112
19539 Вплив кліматичних умов на врожайність рослин люпину білого Панцирева Г. В. 2018 55
19537 Вплив параметрів системи живлення на роботу гідростатичних підшипників насоса PVC 1.63 Іванов М.І., Ковальова І.М. 2018 63
19530 Дослідження впливу конструктивних параметрів роздільника потоку адаптивної системи гідравлічних приводів відокремлювача на стійкість її роботи Іванов М.І., Руткевич В.С., Ковальова І.М. 2018 60
19514 Розроблення конструктивної схеми керованого вібраційного приводу для транспортних і технологічних машин АПК Купчук І. М. 2018 37
19512 Досвід організації та розвитку дистанційного навчання в державних університетах США Гаврилюк Н.М. 2018 45
19497 Підвищення якості м’яса птиці на стадіях виробництва Новгородська Н.В. 2018 108
19496 Структуризація земель природно-заповідного фонду Центрального Лісостепу України Гальченко Н.П., Ільченко В.В., Мудрак О.В., Мудрак Г.В. 2018 44
19495 Характеристика моделей процесів росту і культивування мікроорганізмів у системах біологічної очистки стічних вод Яремчук О.С., Захаренко М.О., Циганков С.П. 2012 48
19494 Гігієнічна оцінка стоків свинарських підприємств за різного типу годівлі свиней Яремчук О.С., Захаренко М.О., Коваленко В.О. 2012 36
19493 Санітарно-гігієнічна оцінка стічних вод свинарських підприємств за аеробної біоферментації Яремчук О. С., Захаренко М. О., Поляковський В. М., Шевченко Л. В. 2012 20
19492 Національна специфіка ділової етики в різних країнах світу Ребяк К., Тимкова В.А. 2018 41
19491 Market conditions of feedstock base formation at the processing enterprises of oil and fat industry Dovhan Y. 2018 36
19490 Творчий потенціал майбутнього фахівця як необхідна умова якості його професійної підготовки Бурдейна Л.І. 2018 59
19482 Умови залучення іноземних інвесторів до розвитку страхової індустрії в Україні Марценюк-Розарьонова О.В., Рижук О.Ю. 2017 66
19481 Стан розвитку особистого страхування в Україні Марценюк-Розарьонова О.В., Даровік О.О 2017 88
19480 Механізм державного регулювання банківської сфери Ставська Ю.В., Дуля О.В. 2018 41
19479 Current trends of realization of export potential of agricultural sector of Ukraine Salkova I. 2018 123
19471 Пізнавальна активність студента: психологічний аспект Клибанівська Т.М. 2018 63
19462 Проблеми міграції робочої сили та шляхи їх вирішення у Вінницькій області Кубай О.Г., Страпачук М.Ю. 2018 73
19461 Аграрні розписки в Україні як нові можливості розвитку АПК Кубай О.Г., Басараба В.М. 2018 52
19460 Забезпеченість аграрного сектору України земельними ресурсами Кубай О.Г., Гдадкіх Т.В., Томчук В.І. 2018 63
19459 Інвестиційна діяльність Вінницької області: проблеми та перспективи Кубай О.Г., Омельчук Ю.В., Дідик Ю.А. 2018 54
19458 Інноваційні технології формування професійної компетентності фахівців з менеджменту Мазур К.В. 2018 92
19457 Стан фінансового забезпечення процесів відтворення в аграрній економіці Мазур А.Г., Мазур К.В., Гонтарук Я.В. 2018 66
19456 Матеріально-технічне забезпечення аграрного виробництва Кубай О.Г., Марчик Є.К. 2018 44
19455 Тенденції розвитку ринку органічної агропродовольчої продукції в Україні Логоша Р.В., Хрипко О.Л. 2018 58
19454 Фінансові потоки страхової компанії Алескерова Ю.В., Бусько І.М. 2019 53
19450 Граничні умови сушіння насіння гарбуза Цуркан О. В.,Полєвода Ю. А., Присяжнюк Д. В. 2018 27
19449 Сучасний стан екологічно безпечної продукції в Україні Вергелес П.М., Пінчук Н.В., Коваленко Т.М. 2018 77
19448 Значення конюшини лучної у біологізації землеробства Забарна Т.А. 2018 43
19447 Кореневі рештки конюшини лучної у вирішенні проблеми родючості ґрунту Забарна Т.А. 2018 60
19446 Конкурентоспроможність моделей технологій вирощування конюшини лучної Забарна Т.А. 2018 48
19445 Ботанико-биологическая характеристика и агротехника выращивания дурмана обыкновенного Телекало Н.В., Бурбело Д.В. 2018 70
19444 Дослідження способів плавлення ожеледі в розподільчих електричних мережах Рубаненко О., Явдик В. 2018 53
19443 Heat and power supply of agroindustrial enterprises using bioresources Yavdyk V., Rubanenko O. 2018 74
19442 Хмарні технології для вирішення бізнес-задач у малому та середньому бізнесі Бахарєва Я.В. 2018 95
19441 Периферійна організація як структурний компонент лексико-семантичного поля "час" у мові повісті Михайла Стельмаха Горобець А. 2018 88
19440 Вплив біопрепарату на формування симбіотичного потенціалу квасолі овочевої (Phaseolus vulgaris l.) в умовахПравобережного Лісостепу України Литвинюк Г.В. 2018 81
19439 Маркетингова політика комунікацій у системі розвитку підприємництва Джеджула О.М. 2018 57
19438 Стратегія і тактика антикризового управління підприємством Прилуцький А.М., Артенюк В.С. 2018 190
19437 Проблеми та перспективи розвитку ринку банківських послуг в Україні Прилуцький А.М., Гунців В.А. 2018 139
19436 Вплив електромагнітного поля на ріст та розвиток мікобактерій туберкульозу Войціцька О.М. 2018 167
19435 Стратегічні орієнтири розвитку аграрного сектору економіки України Гарбар Ж.В. 2018 63
19434 Меманізми антикризового фінансового управління на підприємстві Прилуцький А.М., Артенюк В.С. 2018 70
19433 Методичні підходи щодо оцінки фінансового стану підприємства Прилуцький А. М., Тимченко О. В. 2018 57
19432 Встановлення раціонального рівня енергії та оптимальних параметрів ультразвукової кавітаційної обробки технологічних середовищ Берник І.М. 2018 161
19431 Роль цифрової економіки в процесі інтеграції освіти України в європейський простір Коляденко С.В. 2018 47
19429 Системний підхід та його принципи в управлінні підприємством Киш Л.М. 2017 73
19428 Перспективи розвитку електронних грошей в Україні Киш Л.М., Маркітан Ю. 2017 68
19427 Інформаційно-комп’ютерні технології в освіті України та інших країн світу Ушкаленко І.М. 2018 52
19426 Облікова ставка НБУ та макроекономічні ризики Прилуцький А.М. 2018 45
19417 Інфрачервона вібраційна сушарка для дисперсних матеріалів Зозуляк І. А., Зозуляк О. В. 2018 39
19416 Оцінка якості дистракторів у математичних тестах Найко Д.А. 2018 33
19415 Вплив строків сівби на стійкість гібридів кукурудзи до вилягання Колісник О.М. 2018 50
19414 Стійкість самозапилених ліній кукурудзи до Ustilago zeae sphacelotheca reiliana Колісник О.М. 2018 47
19413 Поширення амброзії полинолистої залежно від кліматичних умов Ватаманюк О.В. 2018 53
19406 Бізнес-аналітичні системи в управлінні логістикою Потапова Н.А. 2018 35
19405 Економетричне обгрунтування оцінок якості продукції в логістичних ланцюгах Потапова Н.А. 2018 93
19404 Корпоративний розвиток в Україні Потапова Н., Андрощук М. 2018 102
19403 Перспективи розвитку соціального підприємництва в Україні Потапова Н., Білявська А. 2018 113
19400 Проблема практичної підготовки випускників ВНЗ аграрного спрямування Шевчук О.Ф. 2018 72
19399 Використання теорії корисності при прийнятті управлінських рішень в інноваційній діяльності підприємства Бурдейна Л.І., Шевчук О.Ф. 2018 55
19397 Механізм пільгового кредитування фермерів та його регіональні програми Алескерова Ю.В. 2018 73
19396 Джерела формування та оцінка внутріщніх фінансових потоків підприємства Вільчинська Н.Л., Алескерова Ю.В. 2018 68
19395 Розвиток експортного потенціалу харчової галузі в умовах глобалізації Брояка А.А. 2018 44
19394 Развитие продовольственного рынка Украины в контексте евроинтеграции Брояка А.А. 2018 26
19389 Особливості логістичних процесів аграрних підприємств Потапова Н., Бурмій В. 2018 74
19388 Проблеми інвестиційно-інноваційного розвитку підприємств Потапова Н., Колодій Ю. 2018 92
19385 Банківська криза: сутність, причини та шляхи подолання Вдовенко Л.О., Думбровський В. 2018 62
19384 Інноваційно-інвестиційний розвиток як рушійний фактор економічного успіху підприємства Потапова Н., Топіна Р. 2018 125
19383 Особливості страхування сільськогосподарських підприємств Дзюбенко О. Б., Алескерова Ю.В 2018 60
19372 Фінансові ресурси страхових компаній та їх оподаткування Томчук М. О., Льовкіна О. В., Алескерова Ю.В. 2018 51
19371 Сутність міжнародної конкурентоспроможності аграрного підприємства в умовах сьогодення Санцевич В.О., Алескерова Ю.В. 2018 51
19364 Інноваційні підходи до кредитування аграрного підприємства Лесько Л.М., Алескерова Ю.В. 2018 84
19363 Проблеми банківської системи в контексті фінансового забезпечення підприємств аграрного сектору Вдовенко Л.О. 2018 95
19360 Особливості страхування сільськогосподарських культур в аграрному секторі та перспективи його розвитку Якубовська Я. Р., Алескерова Ю.В. 2018 91
19353 Independent extracurricular work at the agrarian coplleges of the USA Тимощук Н.М. 2018 52
19351 Темарій голоду в малій прозі Миколи Понеділка Тимощук Н.М. 2018 56
19348 Контролінг фінансових ризиків підприємств Терещук І.О., Алескерова Ю.В. 2018 43
19338 Проксемічні особливості невербального спілкування менеджера Тимкова В.А. 2018 46
19335 Розробка вібраційної машини для помелу мінеральної сировини у процесі виробництва добрив Калетнік Г.М., Янович В.П., Сосновська Л.В. 2017 91
19332 Симбіотична діяльність посівів гороху посівного Телекало Н.В. 2016 77
19331 Продуктивність агроценозу ячменю ярого залежно від підживлень азотними добривами та біологічним препаратом «Ростмомент» Поліщук І.С., Телекало Н.В. 2016 42
19330 Продуктивність агрофітоценозу люцерни посівної залежно від впливу передпосівної обробки насіння та позакореневих підживлень Телекало Н.В., Блах М.В. 2016 53
19313 Трансформація ідеї університету в епоху постмодерну Лечук К.І. 2018 34
19312 Структура потребления и индекс потребительских цен в Украине Хаецкая О. П. 2018 27
19311 Перспективи розвитку зовнішньекономічної діяльності агропромислових ринків Хаєцька О.П. 2018 39
19310 Food supply chain development in Ukraine as a way to agricultural sector growth Кірєєва Е.А. 2018 31
19307 Освітньо-виховний потенціал екологічної естетики в епоху глобальних трансформацій Тарасенко Г. С., Мудрак О. В., Мудрак Г. В., Хаєцький Г. С. 2018 57
19306 Виробництво органічної продукції як один із шляхів розвитку «зеленої економіки» в Україні Білокінна І.Д. 2018 50
19305 Роль саморегулівних організацій у розвитку аграрного сектору за принципами «зеленої економіки» Білокінна І.Д. 2018 65
19304 Продовольча безпека та економічні основи виробництва біопалива в Україні Фурман І.В. 2018 97
19303 Роль та значення ОТГ у активізації розвитку сільських територій Костюченко Д. Л. 2018 76
19302 Інтеріоризація як складова формування цінності знань у процесі підготовки майбутнього фахівця аграрія Лебедєва Н.А. 2018 40
19301 Modern Trends in Bankruptsy of Enterprises in Ukraine and their Solutions Shcherbaniuk O., Mazun V., Matiienko O.S. 2018 38
19300 What Is Insurance Korchun V., Marchuk Yu., Matiienko O.S. 2018 41
19299 Теоретичні основи конкурентоспроможності підприємств Грищук Н.В., Білоус К. 2018 61
19298 Дослідження впливу фаз розвитку вегетативної маси люцерни на її хімічний склад Постернак Л. І. 2017 161
19297 Кредит як балансуюче джерело формування оборотних фондів Семенюк Р. 2018 42
19296 Перспективи розвитку вібраційних машин для змішування сипких матеріалів Полєвода Ю.А., Михальова Ю.О. 2017 45
19295 Проблеми поєднання фундаментальних та спеціалізованих аспектів курсу фізики у підготовці студентів аграрних ВНЗ Хомяковський Ю.Л. 2018 60
19141 Сучасні тренди e-commerce в логістиці Качуровський С. 2018 60
19108 The effect of radiation on the human body Sytnyk V.V., Shehda M.M., Voloshyna O.V. 2018 44
19107 Medical examinations in criminal investigations Kozak M.M. , Papyan A.D., Voloshyna O.V. 2018 76
19083 Агроекологічна модель підприємництва - основа "зеленого" зростання Ковальчук С.Я. 2018 53
19078 Енергетичні культури та їх вплив на розвиток економіки, біоенергетики та аграрного сектору України Бабина О.М. 2018 53
19076 Інноваційні технології навчання іноземних мов як засіб формування професійної компетентності особистості Лебедєва Н.А. 2018 56
19075 Особливості розвитку органічного виробництва в Україні на сучасному етапі Хаєцька О.П. 2018 69
19074 Безвідходне вирощування органічної продукції з ефектом поліпшення родючості грунту в умовах дрібного та середнього сільськогосподарського підприємства Янчук В.І. 2018 36
19073 Культурний туризм в Україні: перспективи та напрямки розвитку Атаман Л. В., Собко А. 2018 78
19071 Іншомовна компетентність як невід’ємна складова професійної підготовки майбутніх фахівців аграрного сектору економіки у контексті потреб сучасного ринку праці Хомяковська Т.О. 2018 51
19055 Маркетингові складові інноваційно-інвестиційної активності виробників високоолеїнових рослинних олій Довгань Ю.В. 2018 72
19048 Особливості накопичення свинцю і кадмію у зерні злакових культур у процесі зберігання Яковець Л.А., Ватаманюк О.В. 2018 60
19041 Market infrastructure and feedstock base formation of oil and fat industry Dovhan Yu. V. 2017 51
19017 Міжпредметні зв’язки як комплексний підхід до навчання Дзісь В.Г., Дячинська О.М. 2018 80
19016 Методика побудови динамічної моделі росту рослин Дзісь В.Г., Дячинська О.М. 2018 109
19015 Теплопровідність та в’язкість пари цезію при високих температурах Дзісь В.Г., Дячинська О.М. 2017 88
19014 Математичне моделювання кривих росту рослин Дячинська О.М. 2018 133
19013 Особливості моделювання кривих росту рослин Дячинська О.М. 2018 160
18973 Розвиток цивільних правовідносин у межах закріплених принципів цивільного права Пипяк М. І. 2018 42
18972 Розсуд, воля та волевиявлення як необхідні складові цивільних правовідносин Румянцева В. В., Левицька І. В. 2018 53
18954 Формування площі листкової поверхні гібридів кукурудзи під впливом позакореневих підживлень Паламарчук В.Д., Коваленко О.А. 2018 58
18866 Мас-медійний дискурс як джерело поповнення загальномовного словника новотворами Кравчук Л., Волошина О. 2018 99
18864 Актуальність вивчення іноземної мови в умовах глобалізації освітнього простору Волошина О., Кравчук Л. 2018 65
18790 Інституціоналізація соціо-еколого-економічних відносин в сучасній економічній системі Прямухіна Н.В. 2018 113
18788 Інформація у формуванні іміджу регіону Прямухіна Н.В. 2018 79
18787 Міждисциплінарні теорії у прогнозуванні трансформацій економічного простору Прямухіна Н.В. 2018 84
18786 Інноваційний підхід до регулювання економічних трансформацій в контексті економічної безпеки Прямухіна Н.В. 2018 61
18621 Глибина сівби як чинник формування сходів редьки олійної Цицюра Я. Г. 2016 63
18608 Вплив розмірів насіння на продуктивність гібридів кукурудзи Паламарчук В.Д., Гуць В.О. 2015 54
18606 Особливості застосування бактеріального препарату "Біомаг" при вирощуванні кукурудзи на зерно Поліщук М.І., Паламарчук В.Д., Паламарчук О.Д. 2015 52
18486 Редька олійна як сидеральний компонент органічних землеробських технологій в агрономії Цицюра Я. Г. 2016 49
18482 Значення строків сівби у формуванні продуктивності редьки олійної Цицюра Я. Г. 2017 40
18481 Порівняльна оцінка продуктивності сортів редьки олійної Цицюра Я. Г. 2018 38
18480 Значимість редьки олійної у сидеральних системах землеробства Цицюра Я. Г. 2018 33
18478 Порівняльна оцінка продуктивності сортів редьки олійної Цицюра Я. Г. 2018 34
18406 Зіставна продуктивність різних строків сівби редьки олійної з врахуванням кліматичних змін та загальної стресовості періоду вегетації Цицюра Я. Г. 2018 77
18385 Зміна гербологічної ситуації поля за використання редьки олійної як сидерату Цицюра Я. Г. 2018 30
18384 Редька олійна як ефективний компонент органічних сидеральних систем удобрення Цицюра Я. Г. 2018 54
18382 Ярусность агрофитоценоза редьки масличной как фактор ее продуктивности Цицюра Я. Г. 2017 115
18379 Агроекологічні проблеми формування адаптивних систем землеробства Вінниччини Цицюра Я. Г. 2016 42
18378 Дія мінеральних добрив на продуктивність редьки олійної за умов зміни клімату Цицюра Я. Г. 2016 50
18377 Тенденции адаптивного земледелия Правобережной Лесостепи Украины в условиях изменения климата Цицюра Я. Г. 2016 41
18376 Значимість редьки олійної як сидеральної культури у сучасній раціональній системі удобрення Цицюра Я. Г. 2016 48
18368 Закономерности ростовых процессов редьки масличной при изменении гидротермических режимов периода вегетации Цыцюра Я. Г., Цыцюра Т. В. 2015 52
18366 Ефективність сортових блендів ячменю ярого Цицюра Я. Г., Горпинюк С.А. 2015 47
18359 Хрестоцвіті блішки на редьці олійній: особливості заселення та шкідливості Цицюра Я. Г. 2016 73
18349 Сучасні трансформаційні процеси в освітньому процесі вищої школи в умовах інформаційного суспільства Довгань Л.І. 2018 102
18348 Виховання молоді у спільнотах: досвід США у контексті вітчизняної практики колективного виховання Довгань Л. І. 2018 34
18084 Електронне навчання як фундаментальна технологія освітньої системи в США Гаврилюк Н.М. 2018 52
17817 Производство органической продукции в структуре национальной экономики Онищук Ю.В. 2018 93
17806 Аналіз конкурентоспроможності озимої пщениці Киш Л.М., Сімоник Л.С. 2016 53
17805 Забезпечення прибутковості підприємства Киш Л.М.,Завацька О.О. 2016 45
17804 Фінансовий стан як визначальний показник фінансового здоров’я підприємства Киш Л.М., Костюк В. І. 2016 57
17533 Аналіз ефективності системи матеріального стимулювання ТОВ “УСТЯ” Киш Л. В. 2018 121
17531 Аналіз витрат сільськогосподарського підприємства Киш Л.М., Чистоколяна І. 2017 45
17370 Вплив передпосівної інокуляції насіння на біометричні показники рослин квасолі звичайної Гайдай Л.С. 2017 220
17331 Енергозберігаючі технології заготівлі, зберігання, переробки та використання кормів і кормового білка Кулик М.Ф., Скоромна О. І., Обертюх Ю. В., Жуков В. П., Гончар Л. О. 2016 63
17330 Основні аспекти сталого розвитку сільських територій Томашук І.В. 2018 62
17329 Розвиток сільських територій: міжнародний досвід Томашук І.В. 2018 78
17328 Potential for the development of alternative sources of energy in agroindustrial complex of Ukraine Tomashuk I. 2018 78
17327 Економіка сільських територій з погляду інноваційно-інвестиційного розвитку Томашук І.В. 2017 52
17324 Потенціал розвитку сільських територій: проблеми та перспективи Томашук І.В. 2017 61
17316 Продуктивність квасолі сорту Славія залежно від інокуляції Краєвська Л.С. 2017 51
17286 Ефективне управління структурою капіталу - основа стабільності розвитку підприємства Вдовенко Л.О., Сидорчук А.І. 2018 186
17261 Нова система оцінки кормів у молочних одиницях корму й одиницях приростів живої маси тварин Скоромна О.І., Кулик М.Ф., Обертюх Ю.В. 2009 78
17256 Вміст клітковини в кукурудзяному силосі за кількістю зерна Кулик М.Ф., Скоромна О.І., Обертюх В. 2008 67
17255 Перспектива використання природних мінералів - глауконіту і анальциму як мінеральних добавок для тварин Скоромна О.І., Костецька Ю.В. 2008 92
17220 Особливості фотосинтетичного потенціалу квасолі звичайної залежно від інокуляції різними штамами Phizobium phaseoli та біопрепаратом Гайдай Л.С. 2017 60
17219 Продуктивність квасолі сорту Галактика в залежності від інокуляції насіння Краєвська Л. С., Шкатула Ю. М. 2015 55
17208 Влияние апивита на содержание минеральных веществ в трубчастых костях перепелов мясной породы Разанова О.П. 2016 111
17207 Продуктивність перепілок-несучок за використання в годівлі кормових добавок на основі підмору бджіл Чудак Р.А., Разанова О.П. 2014 64
17164 Вплив викладання дисципліни "Основи теорії систем і системного аналізу" на формування фахівців з менеджменту Киш Л.М. 2018 51
17152 Інноваційні освітні методи практичної підготовки фахівців-електриків для АЕС Рубаненко О.Є., Рубаненко О.О. 2018 54
17131 Дослідження впливу діаметру дроселя в корпусі похилого диска на роботу гідростатичного підшипника Іванов М.І., Ковальова І.М. 2018 107
17121 Исследования качества мышечной ткани молодняка кроликов при скармливании пребиотика Штенская О., Кучерявый В. 2016 63
17113 Влияние пребиотического препарата на организм молодняка кроликов Штенская О. Б., Кучерявый В. П. 2015 83
17111 Характеристики механізму регулювання подачі насосів типу PVC 1 Іванов М.І., Ковальова І.М. 2017 71
17091 Переваги та труднощі використання соціальних мереж для вищих навчальних закладів України Смілянець О.Г. 2018 83
17088 Роль професійного навчання та підвищення кваліфікації у формуванні мотивів та стимулів персоналу машинобудівних підприємств Климчук А. О. 2017 90
17087 Формування та використання персоналу машинобудівних підприємств Климчук А. О. 2017 234
17086 Напрями підвищення продуктивності персоналу машинобудівних підприємств Климчук А. О. 2017 164
17085 Сучасний стан розвитку персоналу на підприємствах машинобудування Климчук А. О. 2017 186
17076 Особливості професійного розвитку майбутніх менеджерів Джеджула О.М. 2018 111
17060 Забезпечення графічної підготовки студентів на основі систем комп’ютерної математики Джеджула О.М. 2018 93
17059 Метод проектів у математичній підготовці майбутніх агроінженерів Джеджула О.М. 2018 757
17057 Роль математичної підготовки у формуванні графічної компетентності інженера Джеджула О.М. 2018 79
17029 Перспективи застосування вібраційних машин у переробці сільськогосподарської сировини Калетнік Г.М. 2018 76
17013 Стан впровадження дуальної освіти в Україні Джеджула О. М. 2018 127
17012 Особливості організації самостійної роботи студентів аграрних ВНЗ під час вивчення вищої математики Новицька Л.І. 2018 52
17010 Прикладні задачі в курсі вищої математики Новицька Л.І. 2018 73
17008 Використання диференціального числення в задачах аграрного виробництва Новицька Л.І., Дубчак В.М. 2018 54
17005 Перспективи пониження порядку лінійних алгебраїчних систем у методі Гауса Дубчак В.М., Новицька Л.І. 2018 58
16976 Концептуальні засади соціальної відповідальності бізнесу Германюк Н.В. 2018 118
16975 Аналіз сучасного стану аграрної галузі Германюк Н.В. 2018 107
16972 Соціальна відповідальність у бізнес-діяльності Германюк Н.В. 2017 102
16963 Вплив на економічні показники транспортних засобів використання біодизельного палива Галущак Д.О., Галущак О.О., Вдовиченко О.В. 2017 257
16961 Вибір критеріїв оцінки ефективності оцінки ефективності переведення дизельного двигуна на роботу на суміші дизельного та біодизельного палив Галущак Д. О., Галущак О. О., Вдовиченко О. В., Зелінський В. Й. 2018 168
16919 Місце і роль аналізу фінансового стану в оцінці інвестиційної привабливості підприємства Довгань Ю.В. 2017 126
16904 Інноваційні аспекти розвитку сільських територій Гончарук І. В., Томашук І. В. 2017 145
16868 Інституційний механізм формування пропозиції органічної продукції Гуцаленко О.О. 2015 205
16853 Математичне моделювання з використанням інформаційних технологій у підготовці майбутніх економістів Левчук О.В. 2018 137
16851 Трансформація математичних курсів на основі інтегративного підходу в умовах поглиблення зв’язків у системі «наука-освіта-виробництво» Левчук О.В. 2018 328
16850 Дистанційні інтерактивні форми навчання в умовах всеукраїнського науково-навчально-виробничого комплексу Левчук О.В. 2018 120
16848 History of economic analysis Fedoryshyna L. 2018 84
16845 Financial support of agriculture in the european union Aleskerova Y. 2018 83
16777 Вплив глобального потепління на видовий склад шкідників цукрових буряків Окрушко С.Є. 2018 95
16754 Удосконалення правового регулювання стимулів розвитку відновлювальної енергетики в Україні Пипяк М. І. 2018 68
16727 Методологічні основи розробки психокорекційної розробки психокорекційної програми з використанням арттерапевтичних технік Недбалюк О.О. 2018 123
16721 Забезпечення графічної підготовки студентів на основі систем комп’ютерної математики Джеджула О.М. 2018 65
16720 Концепція «just in time» як один із основних інструментів управління виробництвом Недбалюк О.О. 2018 72
16714 Оцінка зв’язку між конкурсним балом та результатами успішності з вищої математики у студентів економічного напрямку Шевчук О.Ф. 2018 68
16708 Аутсорсинг в управлінні інноваціями страхової компанії Черній О. М., Алескерова Ю. В. 2018 86
16704 Інноваційні технології навчання в освітньому процесі вищої школи Довгань Л. І. 2017 88
16630 Діалог культур у полікультурній освіті майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях іноземної мови Кравець Р.А. 2017 119
16629 Механізми підвищення внутрішньої мотивації майбутніх фахівців аграрної галузі у процесі формування полікультурної компетентності на заняттях іноземної мови Кравець Р.А. 2017 92
16627 Потреба українців у неформальній освіті для дорослих та методи оцінки її результатів Бахарєва Я.В. 2018 69
16626 Теоретичні аспекти впровадження лінгвосоціокультурної педагогічної концепції у ВНЗ Довгань Л.І. 2018 86
16625 Структурно-функціональна модель педагогічної технології формування полікультурної компетентності студентів аграрних ЗВО Кравець Р.А. 2017 85
16621 Стратегія створення нової підгалузі на основі інновацій малого підприємства Луцяк В.В., Луцяк В.Г. 2017 61
16620 Типи полісуб’єктної взаємодії в освітньому полікультурному середовищі аграрного ВНЗ Кравець Р.А. 2017 138
16619 Самостійна робота як фактор формування полікультурної компетентності майбутніх фахівців аграрної галузі Кравець Р.А. 2017 93
16617 Педагогічні умови формування полікультурної компетентності майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях іноземної мови Кравець Р.А. 2017 102
16616 Stages of Forming Future Agrarians’ Multicultural Competence At Foreign Language Classe Кравець Р.А. 2017 92
16613 Реалізація полікультурної освіти майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях іноземної мови Кравець Р.А. 2017 185
16612 Структура педагогічної технології формування полікультурної компетентності майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях іноземної мови Кравець Р.А. 2017 73
16611 Етапи формування полікультурної компетентності майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях іноземної мови Кравець Р.А. 2017 58
16610 Регулювання земельних відносин в сільському господарстві Колесник Т.В. 2017 123
16609 Становлення та розвиток кадрової політики в аграрних підприємствах Колесник Т.В. 2017 63
16608 Фактори впливу на соціально-психологічні умови діяльності колективу Колесник Т.В. 2017 235
16607 Інституційне забезпечення розвитку та оптимізації міжрегіональних економічних відносин Колесник Т.В. 2017 152
16599 Напрямки розвитку галузі овочівництва на найближчу перспективу Логоша Р.В., Підвальна О.Г. 2017 87
16597 Особливості формування системи управління ресурсозбереженням на підприємстві Підвальна О.Г. 2017 82
16593 Самооцінка як фономен самосвідомості особистості Недбалюк О.О. 2018 108
16584 Параметричне збудження пульсацій під час роботи регульованого аксіального роторнопоршневого насоса Іванов М.І., Переяславський О.М., Шаргородський С.А., Ковальова І.М. 2017 89
16579 English cuisine Марценюк Н.А., Позур К.С. 2018 78
16577 Роль іноземного інвестування у професійній підготовці менеджерів аграрної галузі Марценюк Н. А. 2018 89
16537 Генетичне різноманіття дикорослих видів картоплі та їх використання в селекції Мамалига В.С. 2017 90
16535 Сутність фінансового контролінгу на підприємствах малого бізнесу в Україні Шиманська О.П., Алескерова Ю.В. 2017 109
16461 Вплив інформаційних технологій та нових альтернативних методів у аграрній галузі на професійну підготовку менеджерів Марценюк Н.А. 2018 93
16455 Кінематика формування виробів сільськогосподарського машинобудування при штампуванні обкочуванням Матвійчук В. А., Штуць А. А. 2015 74
16454 Нормування втрат електроенергії в розподільчих мережах агропромислового комплексу критеріальним методом з застосуванням нейро-нечіткого моделювання Рубаненко О.О., Штуць А.А., Явдик В.В. 2015 102
16414 Технології інтерактивного навчання у професійній підготовці майбутніх фахівців Січко Т.В., Маценко А.О. 2018 98
16396 Вміст нітратів у зерні злакових культур в умовах змін клімату Яковець Л.А., Ткачук О.П. 2018 78
16342 The effect of the agricultural extension service on of the welfare of rural population Dovhan L., Dovhan Y. 2018 201
16333 Особливості полікультурної освіти в університетах США Довгань Л.І., Довгань Ю.В. 2016 174
16321 Production and economic relations of the enterprises of oil and fat industry Dovhan Y. 2017 113
16320 Менеджмент капіталу страхової компанії Сідак О.М., Тодосійчук В.Л 2018 85
15847 Особливості конфліктів у педагогічному сеоредовищі вищої школи Олійник Н. А. 2018 87
15821 Пасивні операції банків Алескерова Ю.В. Гранат Ю.Ю. 2018 181
15820 Nonverbal communication of future managers: the didactic aspects Tymoschuk N. M. 2018 130
15819 Особливості розвитку споживчого кредитування в Україні Алескерова Ю.В., Дзюбенко А.Д. 2018 551
15817 Управління фінансуванням приватної школи та її вдосконалення Алескерова Ю.В., Вигівська А.О. 2018 215
15816 Прогностична валідність конкурсного бала студентів-першокурсників Шевчук О.Ф. 2018 145
15813 Управління фінансовими ресурсами підприємств регіону Тодосійчук В. Л., Ременюк А. Р 2018 392
15812 Кредитне забезпечення відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств Мостовик В. О., Алескерова Ю. В. 2018 197
15811 Управління фінансовою роботою у фермерському господарстві Гурніцька С., Алескерова Ю.В. 2018 286
15800 Особливості вимірювання величини спонтанної поляризації сегнетоелектричних рідких кристалів допованих нанодомішками Шевчук О.Ф. 2017 89
15794 Нелінійна діелектрична спектроскопія сегнетоелектричних рідких кристалів допованих домішками Шевчук О.Ф. 2017 93
15689 Особливості процесного підходу до управління Січко Т.В. 2017 148
15610 Анаеробне зброджування перепелиного посліду, як джерело додаткового енергоносія біогазу Подолян Ю. М., Вознюк О.І. 2014 109
15609 Продуктивні показники свиней породи ландрас залежно від статі 207 Шевчук Т.В., Суховуха С.М., Шелест Н. 2017 194
15608 Сучасний стан молочного скотарства на вінниччині Драчевська А.В., Вознюк О.І. 2015 90
15607 Перспективи ефективного розвитку виробництва яловичини в Україні Баран І.В., Вознюк О.І. 2015 126
15604 Гетерозис в курсі генетики вищого аграрного навчального закладу Мамалига В.С. 2015 168
15584 Макроекономічні показники як індикатори соціально-економічного розвитку України. Брояка А.А. 2017 55
15418 Підвищення ефективності управління фінансовим потенціалом аграрних підприємств Алескерова Ю. В., Коробчук А. Р. 2018 473
15417 Перестрахування ризиків при страхуванні майна Житкевич Д.О. Науковий керівник Алескерова Ю.В. 2018 95
15416 Інноваційні банківські технології в аграрних підприємствах Алескерова Ю.В., Овчаров М.Я. 2018 14
15378 Передумови становлення та розвитку біопаливного виробництва у світі та Україні Климчук О.В. 2015 199
15377 Пріоритетність розвитку спиртової галузі у виробництві біоетанолу в Україні. Климчук О.В. 2013 69
15376 Трансформаційні процеси в управлінні енергозабезпеченням агропромислового виробництва. Климчук О.В. 2016 209
15370 Стратегічні напрями ефективного використання біомаси сільськогосподарських культур у виробництві відновлюваних джерел енергії. Климчук О.В. 2012 78
15369 Інноваційний розвиток біопаливного виробництва: проблемні аспекти та подальші перспективи. Климчук О.В. 2014 331
14422 Кредитно-інвестиційна діяльність банків України Алескерова Ю.В. 2017 145
14313 Особливості використання автоматизованих освітніх вимірювань у вищій школі Шевчук О.Ф. 2017 201
13417 Методика аналізу доходів підприємства від операційної діяльності Томчук О.Ф., Продан О.А. 2015 252
13416 Програма всеукраїнської науково-практичної онференції "Сучасні агротехнології: тенденції та інновації" м. Вінниця 17-18 листопада 2015 р. Фостолович В. А. 2015 145
13415 Аналітичний аспект фінансування соціальної сфери вінниччини Глазко Н.Д. 2015 257
13414 Влив рН грунтів медоносних угідь на концентрацію свинцю та кадмію в гомогенаті трутневих личинок Швець В.В. 2015 68
13411 Ефктивність використання земельних ресурсів на прикладі агропромислового науково-виробничого підприємства “Візит Киш Л.М., Назаровька А. 2015 138
13410 Вплив органічно-мінеральних добрив на коефіцієнт накопичення цезію-137 та стронцію-90 Разанов С.Ф., Гуцол Г.В. 2015 90
13342 Концептуальні засади удосконалення інституційного забезпечення підприємницької діяльності в аграрній сфері Прутська Т. Ю. 2015 347
13341 Оцінка гібридів f1 люцерни посівної на умови вирощування Максімов А.М., Телекало Н.В. 2015 105
13338 Порівняльний аналіз викидів забруднюючих речовин у повітря традиційними енергоносіями та різними викидами біопалива Разанов С.Ф., Ткачук О.П. 2015 100
13335 Шляхи підвищення продуктивності квасолі в умовах Вінницької області Шкатула Ю. М., Краєвська Л. С., 2015 107
13324 Агроекологічні особливості вирощування квасолі Краєвська Л. С., Шкатула Ю.М. 2014 76
13323 Особливості формування біоенергетичної продуктивності квасолі залежно від технології вирощування Краєвська Л. С., Шкатула Ю.М. 2014 76
13320 Нормування втрат електроенегрії в електричних мережах агропромислового комплексу Рубаненко О.О., Бедрій Д.К., Григоренко І.О., О.М. Каганець 2013 207
13318 Оптимальне керування нормальними режимами електроенергетичних систем з врахуванням технічного стану високовольтних вводів і регулювання під навантаженням трансформаторів Рубаненко О. О., Рубаненко І. О. 2013 215
13307 Дослідження витратних характеристик насоса типу PVC Іванов М.І., Переяславський О.М., Ковальова І.М., Шаргородський С.А., Гречко Р.О. 2016 160
13305 Комплекс маркетингу: сучасні концепції Мамалига С.В. 2016 1034
13304 Вплив мікроелементів на формування продуктивності пшениці озимої в умовах Західного Полісся Пелех Л.В. 2016 111
13291 Роль засобів інформаційно-комунікаційних технологій у професійній підготовці майбутніх економістів Мараховська Т.М., Алескерова Ю.В., Фурман І.В. 2016 221
13288 Практика та удосконалення державної підтримки сільськогосподарського страхування Алескерова Ю.В. 2017 129
13278 Application of knowledge management in universities as a requirement of the information society Lebedieva N. A. 2017 91
13252 Використання термінотворчого потенціалу латини сучасними європейськими мовами Гарник А.А. 2016 115
13247 Моделювання професійно-орієнтованих комунікативних ситуацій під час навчання німецької мови як другої іноземної Дакалюк О. О. 2016 129
13246 Особливості формування іншомовної компетентності студентів-аграріїв в процесі навчання другої іноземної мови Дакалюк О. О. 2016 81
13236 Методи стимулювання та розвитку творчого мислення на заняттях з іноземної мови Миколюк О.П. 2016 107
13233 Методичні особливості навчання перекладу автентичних текстів студентів економічних спеціальностей Гаврилюк Н.М. 2016 290
13230 Вплив стимуляторів росту на урожайність овочевих культур Окрушко С.Є. 2017 130
13223 Дидактичні особливості математичної підготовки фахівців в умовах дистанційного навчання Левчук. О.В. 2017 77
13089 Основні напрями вирішення екологічних проблем у сфері захисту рослин Окрушко С.Є., Коваленко Т.М. 2016 109
13088 Облікова політика податків та зборів Подолянчук О.А. 2016 152
13086 Аналіз стану овочівництва у Вінницькій області Окрушко С.Є. 2016 145
13084 Milchqualität und Melkhygiene in Deutschland Миколюк О.П., Гончарук А. 2016 93
13082 Проблемне навчання як інноваційна педагогічна технологія у навчальному процесі ВНЗ Миколюк О.П. 2016 96
13079 Топологічний підхід до аналізу та оптимізації організаційних структур управління Січко Т.В. 2016 104
13076 Формування практико-орієнтованих компетенцій у студентів економічних спеціальностей з використанням технологій «1С» Юрчук Н.П. 2016 99
13051 Моделирование работы узла люльки регулируемого аксиально-поршневого насоса типа PVC Иванов Н.И., Переяславский А.Н., Шаргородский С.А., Ковалёва И.М. 2016 141
13050 Польова схожість насіння гібридів озимого ріпаку залежно від строку посіву та рівнів мінерального живлення Мазур В. А., Мацера О. О. 2016 47
13049 Економічний зміст категорії «зобов’язання» Подолянчук О.А., Мордюк В.В. 2017 524
13048 Електронне адміністрування ПДВ Подолянчук О.А. 2016 119
13047 Правила ведення обліку розрахунків за ПДВ Подолянчук О.А. 2016 194
13046 Формування елементів структури врожаю озимого ріпаку залежно від системи удобрення Мацера О. О. 2016 81
13019 Стан малих річок Вінницької області Мущинська В.І., Первачук М.В. 2016 59
13018 Методологічні аспекти аналізу забезпеченості та ефективності використання основних засобів Глазко Н.Д., Валько Л.В. 2016 107
13012 Методичні аспекти та особливості фінансового аналізу товарно-матеріальних цінностей підприємства Томчук О.Ф, Мазур Ю. 2016 81
13011 Облік та аналіз дебіторської заборгованості: існуючі проблеми та шляхи їх вирішення Томчук О. Ф., Стецький В. О. 2016 156
13010 Аналіз формування результату виконання кошторису у бюджетних установах Томчук О. Ф., Колісник Л. О. 2016 92
13009 Методологічні аспекти обліку і аналізу розрахунків із заробітної плати Томчук О. Ф., Машевська А. А. 2016 123
13008 Аналіз забезпеченості основними засобами на підприємстві та ефективність їх використання Томчук О. Ф., Базюк С. А. 2016 102
13007 Аналіз впливу ефективності використання трудових ресурсів на фінансові результати діяльності підприємства Любар Оксана, Томчук Олена, Грушелевич Олена 2016 102
13004 Аналіз впливу формування витрат на результати фінансово-господарської діяльності підприємства Томчук О.Ф., Білокур А.Ю. 2015 110
13003 Аналіз ефективності використання капіталу підприємства Томчук О.Ф. 2015 130
13002 Методичні підходи до аналізу грошових потоків Томчук О.Ф., Пльонсак О.Л., . Васян А.Ю 2015 217
13001 Аналітична оцінка вибору моделі управлінського рішення Томчук О.Ф., Гончарук М.Л. 2016 101
13000 Аналіз дебіторської заборгованості в системі управління підприємством Томчук О.Ф. 2017 7
12984 Формування професійної компетентності майбутніх фахівців аграрної галузі Гаврилюк Н. М., Манжос Е. О. 2016 309
12935 Стандарти якості як фактор забезпечення конкурентоспроможності аграрних підприємств Петриченко О.А. 2016 97
12763 Теоретичні основи та нормативна база обліку та аналізу розрахунків з працівниками Мулик Т.О., Олійник М. 2016 276
12590 Організація обліку суб’єктів малого підприємництва Мулик Т.О., Усенко Н.Ю. 2014 123
12588 Мовленнєва культура студентів-аграріїв на сучасному етапі Тимкова В.А. 2016 342
12587 Українська мова в освітньому просторі Тимкова В.А. 2016 103
12540 Концептуальні засади інноваційного розвитку підприємництва в аграрному секторі Калетнік Г.М., Прутська Т.Ю. 2015 116
12524 Використання маркетингових інструментів в процесі формування ринку органічної продукції в україні Мамалига С.В. 2016 104
12522 Проблеми ведення облфку податку на доходи фізичних осіб в сучасних умовах Глазко Н.Д., Завадецька Я.К. 2015 365
12521 Geld- und bankwesen der brd Миколюк О.П., Рябоконь Ю. 2016 76
12507 Тепло- и электроснабжение предприятий агропромышленного комплекса с использованием микроэлектросетей Рубаненко Е.А. 2017 125
12434 Особливості росту і розвитку інтенсивних сортів гороху посівного залежно від впливу передпосівної обробки насіня та позакореневих підживлень Телекало Н.В., Максімов А.М. 2015 211
12430 Підходи до моделювання маркетингових витрат Бахарєва Я.В. 2016 112
12427 Агроекологічні заходи вирощування квасолі Шкатула Ю.М., Краєвська Л. 2015 218
12412 Класифікація та характеристика об’єкта кліткового розведення – лисиці звичайної (vulpes vulpes) Шевчук Т.В. 2016 64
12404 Організаційно-економічні чинники підвищення ефективності формування інвестиційних ресурсів садівничих підприємств Феняк Л.А. 2016 80
12403 Про один підхід до оцінки енергетичної ефективності при знаходженні роботи Дубчак В.М., Шевчук О.Ф., Вертелецький М.В. 2016 103
12377 Інформаційно-комунікаційні технології у навчанні іноземній мові студентів-аграріїв Тимощук Н.М. 2016 75
12375 Агрегування галузей у міжгалузевому баланс Киш Л.М. 2016 63
12372 Агроекологічне обгрунтування застосування біологічних препаратів при вирощуванні сільськогосподарських культур Врадій О.І., Первачук М.В. 2016 80
12359 Потенциальные возможности производства зерна Материнская О.А. 2016 140
12358 Оцінка ціноутворення на ринку зерна Материнська О.А. 2015 166
12324 Особливості оподаткування єдиним податком 4 групи в 2016 році Федотришина Л.І., Глазко Н.Д. 2016 194
12323 Аналіз моделей інноваційного розвитку в контексті євроінтеграційних прагнень України Юрчук Н.П., Яниш О.С. 2016 78
12322 Інтеграція України у європейський освітній простір шляхом підвищення ролі інформаційної освіти Клочко О. В., Новицька Л. І. 2016 72
12313 Розробка науково-практичних засад підвищення ефективності стратегії використання людського потенціалу підприємства із застосуванням методу Management bу Objectives Клочко О.В., Рудик Я.В. 2016 84
12312 Шляхи удосконалення стратегії використання людського потенціалу підприємства із застосуванням якісних технік моделювання О.В. Клочко, І.О. Дубровська 2016 75
12311 Розробка та обґрунтування науково-практичних засад стратегічної сегментації ринку диверсифікованого підприємства малого бізнесу О.В. Клочко, Т.Р. Кротна 2016 98
12273 Взаємозв’язок між нагромадженням інтелектуального капіталу аграрних підприємств та розвитком системи насінництва в україні Коломієць Т.В. 2016 86
12271 Outstaffing as a form of commercialization of the intellectual capital at agricultural research enterprises Kolomiets T.V. 2016 117
12270 Формування інтелектуального капіталу науково-дослідних організацій як основа інноваційного розвитку аграрного сектору Корнійчук А. М., Гончарук Т. В., Коломієць Т. В. 2016 127
12269 Necessity of shifting agricultural development strategy of ukraine Korniychuk A., Goncharuk T., Kolomiets T. 2016 85
12266 Мережевий підхід до аналізу банківської системи. Січко Т.В. 2016 300
12265 Перевірка статистичнпих гіпотез з використанням математичного програмного пакету mathcad Левчук О.В. 2016 77
12261 Організаційно-економічний механізм підвищення ефективності цукробурякового виробництва Хаєцька О.П. 2016 91
12260 Ефективність функціонування цукробурякового виробництва в сучасних умовах Хаєцька О.П. 2015 89
11941 Азотфіксація як вагомий чинник підвщення продуктивності сої Алєксєєв О.О. 2016 122
11940 Необхідність формування професійної мобільності майбутніх фахівців облікового профілю Плахтій Т.Ф., Бурко К.В. 2016 311
11939 Кількісна та якісна визначеність бухгалтерської звітності Плахтій Т.Ф. 2015 133
11931 Оцінка ціноутворення на ринку зерна Материнська О.А. 2015 92
11864 Енгергоощадне сушіння насіння соняшника В. М. Бандура, І. А. Зозуляк 2014 60
11859 Банкрутство та його аналіз: сутність та значення Коваль Н.І., Згородня А.Ю. 2015 179
11856 Удосконалення конструкції аксіального роторно-поршневого насоса типу PVC 1.63 Іванов М.І., Ковальова І.М., Харченко О.В., Головко С.М. 2016 65
11855 Заходи по удосконаленню конструкції насосного обладнання гідроприводів самохідних машин Іванов М.І., Переяславський О.М., Ковальова І.М., Івацко М.В. 2016 171
11851 Використання космічних методів моніторингу для виявлення популяцій водяного горіха (Тrapa natans l.) Балинська Н. А., Кавун Е.М. 2015 147
11849 Облікова політика - складова інформаційного забезпечення управління підприємством Подолянчук О.А. 2016 169
11848 Особливості обліку операцій сплати пдв сільськогосподарськими підприємствами при зміні режимів оподаткування Коваль Н.І. 2016 279
11846 Інтеграційні процеси та сучасні тенденції розвитку системи бухгалтерського обліку Бурко К.В. 2016 91
11844 Функції управлінського обліку в рамках системи управління витратами сільськогосподарських підприємств Бурко К.В. 2015 80
11837 Особливості аналізу стратегії управління оборотними активами Коваль Н.І., Куцак І. 2015 287
11836 Особливості обліку та управління фінансової діяльністю в аграрних формуваннях Коваль Н. І. 2015 116
11831 International Management Manzhos E., Kazmiruk N. 2016 56
11830 Формування професійної компетентності майбутніх фахівців аграрної галузі Гаврилюк Н. М., Манжос Е. О. 2016 300
11829 The Activities of Human Resource Management Manzhos E., Koval H. 2016 82
11827 Henry ford changes the world: birth of the assembly line Матієнко О.С., Волинець Ж. 2015 99
11826 advantages and disadvantages of assembly line manufacturing Матієнко О.С., Іщенко О. 2015 91
11825 Grain processing equipment: from field to bin Матієнко О.С., Білоус Е. 2015 85
11824 Формування мовно-професійної компетентності фахівця-аграрія Тимкова Валентина Андріївна 2016 265
11823 Культура мовлення у професійній підготовці економіста з бухгалтерського обліку Тимкова В.А., Боднар Я.М. 2016 401
11822 Удосконалення культури мовлення у студентів вищих аграрних навчальних закладів як складової професійного спілкування Тимкова В.А., Дущенко Т.І. 2016 285
11821 Українські прізвища: генеалогія й ономастика Тимкова В.А., Жевега Л.С. 2016 109
11784 Новації акцизного податку в 2016 році: аналітичний аспект Федоришина Л.І., Глазко Н.Д. 2016 92
11783 Передумови й принципи автоматизації обліку на підприємствах Юрчук Н.П., Сімакович Ю.В. 2015 97
11769 Біологічні препарати як засоби підвищення урожайності бобових культур Врадій О.І,, Первачук М.В. 2016 63
11768 Організація внутрішнього контролю в системі управління оподаткуванням Мулик Т.О., Мулик Я.І. 2016 355
11765 Теоретичні основи та нормативна база обліку та аналізу розрахунків з працівниками Мулик Т.О., Олійник М. 2016 256
11764 Оцінка фінансових ризиків в системі аналізу та контролю Мулик Т.О., Мулик Я.І. 2016 273
11612 Особистісно-деонтологічний підхід у професійній підготовці менеджерів засобами інформаційно-комунікаційних технологій Клочко О.В. 2016 134
11611 Lebedeva n.a., kurdomanenko t. ecological situation in ukraine in teaching of future ecologists Lebedeva N.A., Kurdomanenko T. 2016 293
11610 professoinal vocabulary as an aspect of foreign language teaching for future agronomist Lebedeva N.A., Kostyk V. 2016 257
11609 Lebedeva n.a., dvorzhak e. ways of solving environmental problems in teaching ecologists Lebedeva N.A., Dvorzhak E. 2016 296
11608 Horticulture as a module part in teaching of future agronomists Lebedeva N.A., Aksentiuk K. 2016 279
11607 Мотивація в структурі професійної підготовки фахівців-аграріїв Лебедєва Н.А. 2016 287
11605 Проблиск у майбутнє. закордонний досвід інновацій у вищій школі Материнська О.А.,Петриченко О.А. 2016 99
11602 Перспективи використання Європейськоо досвіду щодо збереження агробіоорізноманіття О.М. Тітаренко 2014 217
11547 Екологічна оцінка і перспективи оптимізації стану грунтів Вінницької області Заэць В.В., Мудрак Г.В. 2016 559
11173 Переваги застосування хмарних технологій в управлінні економічними об'єктами Смілянець О.Г., Хрипко Т.Є. 2016 70
11169 Знаходження середнього часу проведення планового і аварійного ремонтів автоматизованих комплексів Матвійчук В.А., Штуць А.А., Явдик В.В. 2016 120
11168 Підвищення ефективності металообробки в АПК шляхом впровадження ресурсозберігаючих процесів штампування обкочуванням Матвійчук В.А., Штуць А.А., Явдик В.В. 2014 123
11167 Money, its functions and types. Гроші, їх функції та типи. Гарник А.А., Маньківський Ю., Могилевський І., ШароваТ. 2016 81
11165 Audit profession as an integral part of accounting practice. Професія аудитора як невід'ємна частина практики ведення бухгалтерського обліку. Гарник А.А., Вороніна І., Заболотчук А. 2016 74
11164 Vegetarianism in our life. Вегетаріанство у нашому житті. Гарник А.А., Гончарук Н., Кабакова О. 2016 92
11163 Fashion color trends of spring / summer 2016. Модні тенденції кольорів весни / літа 2016. Гарник А.А., Лисаковська А., Ніколішина Г. 2016 91
11162 Використання сучасних інформаційних технологій у навчально-ваиховному процесі ВНЗ. Гарник А.А. 2016 155
11160 Внутрішньо-торгівельні відносини на Правобережній УКраїні в кінці ХІХ ст. Богатчук С.С. 2016 79
10680 Вплив інформаційних технологій на розвиток економіки та економічних відносин між суб’єктами Яцковська Р.О. 2016 130
10679 Елементи методології загальної теорії імітаційного моделювання Бахарєва Я.В. 2016 105
10678 Бухгалтерське програмне забезпечення для суб'єктів спрощеної системи оподаткування: нові тенденції та можливості Бахарєва Я.В. 2016 82
10566 Демонстрація процесів створення сліпих електронних цифрових підписів на текстографічну документацію на основі моделей матричного типу В. Г. Красиленко, Р. О. Яцковська, Ю. М Тріфонова 2013 130
10460 Навчання перекладу фахових текстів студентів нефілологічних спеціальностей Гаврилюк Н.М., Манжос Е.О. 2016 84
10459 Удосконалення процесів та обладнання для сушіння насіннєвого зерна Пазюк В.М. 2015 94
10458 Розробка енергозберігаючих технологій виробництва функціональних порошків Петрова Ж.О., Снєжкін Ю.Ф., Пазюк В.М. 2015 276
10433 Професійна компетентність фахівця з бухгалтерського обліку Подолянчук О.А. 2016 181
10390 Професійна підготовка фахівців в аграрних вузах як фактор забезпечення розвитку АПК України Джеджула О.М., Гуць В.В., Кошельник В.А. 2015 58
10389 Комунікативна компетентність менеджера як умова ефективного управління аграрним виробництвом Джеджула О.М., Хомяковський Ю.Л. 2015 88
10384 Метод контролю вологості капілярно-пористих і сипких матеріалів Куцевол М. О. 2015 58
10383 Інтеграція професійної підготовки майбутніх економістів аграрних внз Левчук К.І., Левчук О.В. 2015 80
10376 Розвиток освіти на українських землях Російської імперії в першій половині ХІХ ст. Богатчук С.С. 2015 100
10369 Деякі особливості навчально-методичного забезпечення професійної підготовки економістів-кібернетиків при викладанні дисципліни «економіка підприємства» в умовах інформатизації суспільства Бурєннікова Н.В., Коломієць Т.В., Вострякова В.І. 2016 167
10321 Влияние длительности использования и назначения сотов на концентрацию цезия-137 в меде Разанов С.Ф. 2009 92
10315 Якість силосу з однорічної злаково-бобово-хрестоцвітної сумішки за використання біоконсерванту. Сироватко К.М. 2015 97
10314 Інтеграція професійної підготовки майбутніх економістів аграрних внз К.І.Левчук,О.В.Левчук 2015 72
10275 Правовий статус Товариства Червоного Хреста УСРР в системі органів охорони здоров’я. Мельничук М. О. 2015 83
10273 Правові основи становлення санітарної справи в УСРР у період НЕПу Мельничук М.О. 2015 102
10272 F-імпульси як індикатори спрямованості наслідків процесів функціонування складних систем в авторському see-аналізі дієвості процесів на основі складових результативності Бурєннікова (Поліщук) Н. В., Ярмоленко В. О. 2015 535
10268 Правовий статус медперсоналу в УСРР у 20-ті рр. ХХ ст. Мельничук М. О. 2015 103
10267 Правове регулювання діяльності фонду страхової медицини в УСРР у 20-х рр. ХХ ст. Мельничук М.О. 2014 369
10264 Метод контролю об’ємного вмісту вологи в зерні Куцевол М. О. 2015 74
10232 Вплив параметричних процесів на роботу гідравлічних приводів мобільних машин Іванов М.І., Переясловський О.М. , Шаргородський С.А. 2015 104
10231 Застосування системного підходу до дослідження ефективності аграрного виробництва Джеджула О.М.,Кірієнко О.О, Бондарчук Є.В. 2015 113
10113 Аналітична оцінка ур ожанійності біоенерг етичних культур сільськогосп одарських підприємст в вінницької області Коваль Наталія Іванівна, Пророчук Ольга Леонідівна 2015 714
10110 Інтелектуальний капітал як особлива форма капіталу підприємства Корнійчук А. М. , Коломієць Т. В. 2015 123
10109 Ліквідність як елемент оцінки фінансового стану підприємства Подолянчук О.А. 2015 110
10108 Оцінка ліквідності балансу Подолянчук О.А. 2015 106
10107 Оцінка впливу воєнних дій на процеси руйнування біосфери Бурлака Н.І. Коломієць Т. В., Кушнерчук О. 2015 115
10106 Аналіз сучасного стану екологічної ситуації у Вінницькій області Бурлака Н.І. Коломієць Т. В., Панасюк Т. 2015 103
10075 Сучасний стан ринку праці країн єс та перспективи для україни Дюк А.А., Доканін К.Л. 2015 466
10071 "Зелений туризм" як фактор розвитку міжнародного ринку туристичних послуг Ціхановська В.М., Ковальчук С.Я. 2015 137
10070 Економічна сутність та класифікація міжнародного лізингу Фурман І.В., Кочергіна О.Ю. 2014 135
10069 Лондон, як один з провідних зовнішніх валютно-фінансових ринків світу Фурман І.В., Кушнір В.А. 2014 229
10033 Use of information and communication technologies managers in the agricultural sector during their professional training in the conditions of societies’ infromatization O.V. Klochko, O.V. Levchuk 2015 86
10019 Різновиди мовних девыацый у студентів-аграріїв Тимкова В.А. 2015 71
10017 Програмний модуль як інструмент налаштування 1С:Підприємство 8 під специфіку діяльності підприємства Січко Т.В., Рибаченко А. 2014 126
10015 Ефективність біопрепаратів у системі органічного вирощування бобів кормових на зерно Савченко В.О. 2015 254
10014 Ефективність застосування мікробних препаратів для процесу азотфіксації Первачук М. В.,Врадій О. І. 2015 109
10012 Вологомір зерна Куцевол Микола Олександрович 2015 112
9970 Інформаційні технології в моделюванні управлінської діяльністі підприємства В. О. Денисюк, М. Павлюк 2015 124
9969 Моделювання інноваційного розвитку підприємства з урахуванням ризику В. О. Денисюк, І. І. Сорочинська 2015 77
9968 Перспектива використання синергетичних методів у моделюванні економіки В.О. Денисюк, О. Ю. Петровський 2015 130
9967 Система управління ризиками в іт-компанії В. О. Денисюк, О. С. Бороняк 2015 117
9966 Використання економетричних методів для аналізу економіки україни В. О. Денисюк, к.т.н., М. В. Вербовецька 2015 115
9965 Роль економіко-математичного моделювання при дослідженні економіко-виробничих систем В. О. Денисюк, А. С. Дерунець 2015 99
9964 Моделювання інноваційного розвитку економіко-виробничих систем В.О.Денисюк, Д.М.Собко, М.Ю.Курдибанський, 2015 156
9937 Розроблення алгоритму визначення вмісту зв’язаної вологи в зерні Куцевол М. О. 2015 86
9936 Розроблення алгоритму контролю повної вологості зерна Куцевол М. О. 2015 78
9913 Вплив основного обробітку ґрунту на осінній розвиток рослин озимого ріпаку Мацера О. О. 2015 124
9912 Новітні тенденції педагогічного супроводу у викладанні іноземних мов Осаульчик О.Б. 2015 150
9905 Helianthus annuus and downy mildew Manzhos E.O., Datskov R. A., Korovetska S. G. 2015 274
9899 Іноземні мови у контексті формування професійної мобільності майбутнього фахівця Осаульчик О.Б. 2015 123
9897 Viral Deseases of Plants Manzhos E.O., Brun U. V., Kochkina A. O 2015 293
9893 Економіко-математичне моделювання попиту підприємства на робочу силу Яхно К.Г. 2015 143
9890 Напрями розвитку інформаційного забезпечення ринку аграрної продукції Яхно К.Г., Коляденко С.В. 2015 178
9889 Економічна ефективність аграрного виробництва та його інформаційне забезпечення Коляденко С.В. 2015 152
9888 Стратегічні напрями розвитку мясного скотарства Іванова В.С., Коляденко С.В. 2015 128
9887 Екологічна складова агрологістики як інструмент сталого розвитку Вострякова В.І., Коляденко С.В. 2015 116
9884 Сучасні системи захисту поверхневих вод Мущинська В.І., Первачук М.В. 2015 886
9877 Функції управлінського обліку та управлінськького аналізу Бурко К.В. 2015 181
9875 Взаємозв’язок функцій обліку та його завдань в контексті потеб управління Іщенко Я.П. 2015 142
9869 Актуальні завдання розробки верстатних комплексів із підвищеною надійністю Веселовська Н.Р. 2015 451
9866 Фоточутливість композитних матеріалів на основі сегнетоелектричної рідкокристалічної матриці Шевчук О.Ф. 2015 193
9862 Вплив бактеріального штаму bradyrhyzobium japonicum м8 та 634б на підвищення продуктивності та якості урожаю на прикладі вірусостійкого сорту сої горлиця Алєксєєв О.О., Патика В.П. 2015 119
9830 Проблеми розвитку малого бізнесу в Україні Марчук У., Гуменюк Н. 2015 64
9829 Methods of networkplanning in the management of production potential of enterprise методи сіткового планування в управлінні виробничим потенціалом підприємства Бурденюк І.І., Юрчук Н.П. 2015 79
9828 Methods of networkplanning in the management of production potential of enterprise методи сіткового планування в управлінні виробничим потенціалом підприємства Бурденюк І.І., Юрчук Н.П. 2015 89
9827 Оцінка ефективності функціонування економічних систем з використанням математичного апарату теорії нечітких множин і нечіткої логіки Рузакова О.В., Зелінська О.В. 2015 162
9824 Індивідуальні особливості формування насіннєвої продуктивності рослин редьки олійної Цицюра Я. Г. 2015 113
9823 Запилення редьки олійної комахами у правобережному Лісостепу України Цицюра Я. Г. 2015 94
9822 Роль мінеральних добрпив в підвищенні антистресовості технологій вирощування редьки олійної Цицюра Я. Г. 2015 54
9821 Ярусність агрорфітоценозу редьки олійної та її агротехнологічне значення Цицюра Я. Г. 2015 58
9820 Ярусність агрорфітоценозу редьки олійної та її агротехнологічне значення Цицюра Я. Г. 2015 71
9819 Способи оцінки ефективності локальних інформаційних систем Хрипко Т.Є. 2015 103
9700 Інвестиційна привабливість птахопродуктового підкомплексу АПК України Салькова І.Ю. 2015 631
9697 Статистичні методи і моделі прогнозування виробництва ріпаку на біодизель Бурденюк І.І., Волонтир Л.О. 2015 127
9696 Проблеми та перспективи розвитку об’єктів соціальної сфери вінницької області Глазко Н.Д. 2015 90
9695 Аналіз джерел фінансування соціальної сфери вінницької області Глазко Н.Д. 2015 95
9694 Враження омелою білою (Viscum album L.) енергетичних видів верби та тополі Каавун Е.М., Гнатюк О.М. 2015 102
9686 Впровадження нових інформаційних технологій для інтернет-логістики в україні Бахарєва Я. В. 2015 96
9677 Методи управління кредитним ризиком Бурденюк І.І., Січко Т.В. 2015 98
9676 Математичне моделювання як інструмент економічної діагностикидіяльності малих підприємств Ушкаленко І.М. 2015 169
9675 Проблеми визначення ефективності праці консультаційних служб (дорадництва) Коляденко С.В. 2015 107
9674 Філософсько-правові аспекти міжконфесійних відносин в сучасній Україні Калач Д.М. 2015 138
9671 Використання нейропакету excel neural package для кластеризації джерельної бази для супроводу навчальної дисципліни Красиленко В.Г., Яцковська Р.О. 2015 284
9670 Моделювання методів розпізнавання рухомих об’єктів на основі еквівалентністного взаємного суміщення різницевих по кадрових зображень. Красиленко В.Г., Яцковська Р.О. 2015 104
9669 Перспективи та напрямки сучасної вищої освіти Паламарчук Є.А., Яцковська Р.О. 2015 273
9630 Вдосконалення обліку дебіторської заборгованості Т.Ф. Плахтій, В.С. Колісніченко 2015 102
9627 Аналіз стану та ефективності використання основних засобів на сільськогосподарських підприємствах Коваль Н. І., Резнік І.Ю. 2015 863
9626 Значення та сутність фінансового аналізу на підприємствах в умовах сьогодення Коваль Н. І., Ковальчук Ю.І. 2015 300
9625 Використання деревинних відходів для виробництва твердого біопалива: стан та перспективи Федоришина Л.І., Ярославський А.О. 2014 140
9623 Дослідження стратегічного потенціалу підприємства із застосуванням якісних технік моделювання на базі методу аналізу ієрархій т. сааті Клочко О.В. 2015 155
9620 Ефективне управління інтелектуальним капіталом підприємств АПК як основа їх інноваційного розвитку Коломієць Тетяна Вікторівна 2015 94
9619 Якісний підхід в розвитку системи бухгалтерського обліку Плахтій Т.Ф. 2015 86
9618 Підвищення якості облікової інформації як основна ціль наукових досліджень в сфері обліку Плахтій Т.Ф. 2015 68
9617 Комунікаційний підхід до розуміння сутності якості облікової інформації Плахтій Т.Ф. 2015 64
9614 Особливості аудиторських процедур в комп’ютерному аудиті Юрчук Н.П. 2015 106
9603 Правове регулювання конкурентоспроможності підприємств на міжнародному ринку Письменна О.П. 2015 112
9602 Особливості деліктних зобов'язань у цивільному праві України Письменна О.П. Барчук О. 2015 161
9601 Проблеми правового закріплення поняття "Юридична адреса" Письменна О.П., Савчук Л.А. 2015 75
9600 Інформаційне забезпечення ефективного функціонування галузі біопалива Коляденко С.В. 2014 121
9599 Біопаливна політика Бразилії і США: досвід для України Юрчук Н.П. 2014 115
9598 Організаційний механізм комплексної системи менеджменту АПК регіону Коляденко С.В., Маколкіна О.В. 2013 86
9597 Організаційний механізм комплексної системи менеджменту АПК регіону Коляденко С.В., Маколкіна О.В. 2013 74
9596 Креативність як фактор професійного та особистого зростання менеджера Клибанівська Т.М. 2015 128
9595 Участь Асоціації фермерів України у відродженні фермерського руху (перша пол. 90-х рр. ХХ ст.) Левчук К.І. 2015 95
9594 Суверенність як право вибору в межах існуючих обмежень і свобод, чи свобода в умовах існуючого права Слотюк П.В. 2015 90
9593 Механізм управління інтелектуальним капіталом на аграрних підприємствах з виробництва біопалива Кравцова А. М., Коломієць Т. В. 2014 90
9591 Інвестування розвитку малого бізнесу Ушкаленко І.М. 2013 102
9590 Професійна направленність студента: психологічний аспект Клибанівська Т.М. 2015 105
9577 Вплив на вітчизняний IT-ринок вступу України до Європейського Союзу. Маколкіна О.В. 2014 113
9576 Комп’ютерні технології в управлінні фінансами підприємства Ушкаленко І.М. 2014 64
9575 Стан розвитку ресурсної бази банків України Ушкаленко І.М., Херовимчук Д.Ю. 2014 124
9574 Оцінка фінансової безпеки банківської сфери Ушкаленко І.М., Перан О.В. 2014 67
9573 Моделювання конкурентоспроможності кукурудзи на прикладі ТОВ "Обрій" Коляденко С.В., Коляденко Ю.М. 2014 70
9572 Модель використання баз знань в регіональному менеджменті АПК Коляденко С.В., Зачоса О.Д. 2014 79
9571 Застосування механізму оптимізаційного моделювання у виробничій діяльності аграрних підприємств Ушкаленко І.М. 2013 117
9570 Теоретичні аспекти розробки системи підтримки прийняття рішень Маколкіна О.В. 2013 134
9560 Вплив регуляторів росту рослин на врожайність вівса Окрушко С.Є. 2015 127
9559 Роль інформаційних технологій у розвитку АПК. Маколкіна О.В. 2015 55
9558 Національно-державні погляди М. Драгоманова Богатчук С.С. 2015 99
9557 Інформаційне забезпечення управління підприємством в інформаційних системах Мельничук А.Б., Бурденюк І.І. 2013 152
9556 Експертні системи в управлінні підприємством Ковель О.О., Бурденюк І.І. 2013 63
9555 Застосування методу моделей задач прогнозування соціально-економічного розвитку регіону Вовк В.М., Ушкаленко І.М. 2013 58
9554 Методологічні та прикладні аспекти інноваційної діяльності на підприємствах галузі тваринництва Коляденко С.В. 2013 67
9553 Теоретико-прикладні аспекти управління розвитком виробничих підприємств Коляденко С.В. 2013 87
9549 Україна та міжнародні інститути регулювання торгівлі Ставська Ю. В. 2013 117
9547 Аналіз трудових ресурсів сільськогосподарських підприємств Киш Л. М., Коняга Р.М. 2014 133
9546 Економіко-математичне моделювання в управлінні інноваційним розвитком агропромислового виробництва Бурденюк І.І. 2015 81
9542 Стан та перспективи розвитку експортно-імпортних операцій на ринку мясопродукції України Ціхановська В. М. 2015 110
9541 Стратегічні пріоритети розвитку "зеленого туризму" в умовах глобалізації Ціхановська В. М., Ковальчук С. Я. 2015 79
9540 Методологічні підходи до дослідження кон'юнктури агропродовольчого ринку Ціхановська В. М. 2015 94
9539 Сітковий аналіз та календарне планування в управлінні виробничим потенціалом підприємства Бурденюк І.І. 2015 56
9538 Методи та моделі оцінювання конкурентоспроможності малого підприємства Ушкаленко І.М. 2015 70
9537 Методи моделювання бізнес-процесів аграрних підприємств Юрчук Н.П. 2015 71
9536 Дослідження кошика споживача Денисюк В.О 2015 55
9535 Економіка вражень як етап соціально-економічного становлення Коляденко С.В. 2015 104
9534 Методи економіко-математичного моделювання в управлінні інноваційним розвитком підприємства Бурденюк І.І. 2013 114
9533 Екологічні аспекти захисту рослин Окрушко С.Є. 2015 168
9530 Прогнозування стану економічних об’єктів за допомогою сучасних інформаційних систем Маколкіна О.В. 2015 49
9528 Організаційно-економічний механізм управління регіональним АПК Коляденко С.В. 2014 133
9527 Value at risk як метод вимірювання операційних ризиків Коляденко С.В. 2013 91
9515 Стан інституціального розвитку агропродовольчого ринку Ціхановська В. М. 2015 147
9499 Обгрунтування переходу до органічного землеробства у Вінницькій області Окрушко С.Є. 2015 213
9495 Аналіз якісного складу трудових ресурсів та оплати праці на сфг «пн поділля» Киш Л. М., , Брезденюк О. 2014 131
9492 Аналіз конкурентоспроможності підприємства ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика» Киш Л.М. , Тимощук Н.М. , Юзьков К.І. 2015 307
9488 Соціальне спрямування бізнесу на підвищення якості продукції Ставська Ю. В. 2008 91
9486 Співвідношення ефективності діяльності підприємства із якістю виготовленої продукції Ставська Ю. В. 2009 98
9485 Значення управління якістю продукції на підприємстві Ставська Ю. В. 2010 114
9483 Підвищення безпечності харчових продуктів в Україні Ставська Ю. В. 2012 103
9479 Формування експортоорієнтованого аграрного сектора України Ставська Ю. В. 2015 95
9477 Глобалізація аграрного сектора економіки як закономірність розвитку сучасного свтового суспільства Ставська Ю. В., Яремчук Н. В. 2011 113
9474 Маркетинг як інструмент виходу на зовнішній ринок Ставська Ю. В., Цикун М. В. 2015 108
9471 Formation the mechanism of intellectual capital management at agrarian enterprises Kolomiets T. 2015 370
9470 Управління ризиками інноваційної діяльності Ціхановська В. М., Павлоградський Д. А. 2009 90
9469 Інновації в комунікаціях Дібров А. О., Ціхановська В. М. 2010 93
9465 Особливості формування інтелектуального капіталу на підприємствах аграрного сектору економіки Коломієць Т. В. 2014 110
9452 Оптимізація системи удобрення бобів кормових в умовах правобережного Лісостепу України Савченко В.О. 2011 86
9451 Оптимізація системи удобрення бобів кормових в умовах правобережного Лісостепу України Савченко В.О. 2011 77
9440 Методичні підходи до аналізу рівня фінансової безпеки підприємств Мулик Ярославна 2013 116
9439 Система інформаційно-аналітичного забезпечення фінансової безпеки підприємств: методичні підходи щодо її формування Мулик Я.І. 2013 134
9438 Влияние предпосевной обработки семян и внекорневых подкормок на формирование продуктивности бобов кормовых в условиях Лесостепи Украины Савченко В.О. 2013 98
9437 Вплив елементів технології на формування урожайності бобів кормових в умовах Лісостепу правобережного Савченко В.О. 2013 217
9433 Біогенофонд в умовах урбанізованої території: становлення, розвиток, проблеми використання та реабілітації Гудзевич А.В., Броннікова Л.Ф. 2015 291
9432 Проблема "Людина і природа" у природничо-науковому осмисленні сьогодення Гудзевич А.В., Броннікова Л.Ф. 2015 163
9431 Задачи и cистема показателей информационного обеспечения управления финансовой безопасностью аграрных предприятий Мулык Я.И. 2014 354
9430 Роль обліково-аналітичного забезпечення в управлінні фінансовою безпекою аграрних підприємств Мулик Я.І. 2013 214
9429 Критерії та індикатори рівня фінансової безпеки підприємств Мулик Я.І. 2014 440
9428 Загрози фінансовій безпеці аграрних підприємств Мулик Я.І. 2014 375
9427 Сучасні методики прогнозування кризових станів на підприємствах Мулик Я.І. 2015 130
9423 Проблеми аналізу фінансової безпеки аграрних підприємств Мулик Я.І. 2014 118
9421 Вплив мінеральних добрив та бактеріальних препаратів на урожайність бобів кормових у правобережному Лісостепу Савченко В.О. 2011 187
9406 Урожайность бобів кормових залежно від елементів технології вирощування в умовах Лісостепу правобережного Савченко В.О. 2012 81
9401 Вплив способу передпосівної обробки насіння та системи удобрення на симбіотичну та зернову продуктивність бобів кормових Савченко В.О. 2013 115
9397 Продуктивність бобів кормових залежно від впливу різних штамів бульбочкових бактерій в умовах правобережного лісостепу України Савченко В.О. 2015 131
9396 Вплив мікробних препаратів на формування урожайності бобів кормових в умовах Лісостепу правобережного Савченко В.О. 2015 90
9382 Управління ринковою капіталізацією акціонерного товариства в україні Пронько Л.М. 2015 310
9381 Державні соціально-економічні програми як інструмент регулювання довгострокового розвитку Головня Олена Михайлівна 2015 152
9374 Активізація інвестиційних процесів регіону як головний фактор забезпечення його конкурентоспроможності Хаєцька О.П., Фурман Б.В. 2011 89
9356 Переваги і недоліки впровадження електронної податкової звітності з ПДВ Правдюк Н.Л. 2013 128
9344 Інноваційна діяльність підприємств агропромислового підкомлексу Хаєцька О.П., Машевський В.О. 2011 85
9340 Економічні проблеми сучасного розвитку цукробурякового виробництва україни Хаєцька О.П 2012 193
9339 Причини безробіття в Україні та шляхи його подолання Хаєцька О.П., Загоруйко М.О 2013 85
9337 Фінансовий лізинг в аграрному секторі економіки України Хаєцька О.П., Потапова І.В. 2013 85
9336 Залучення іноземних інвестицій в АПК України Хаєцька О.П., Стефанішена І.М. 2013 66
9333 Розвиток органічного садівництва в Україні: проблеми та перспективи Феняк Л.А. 2015 110
9332 Роль професійної освіти у запровадженні МСФЗ в аграрному секторі Мулик Т.О. 2011 82
9315 Аналіз конкурентноспроможності підприємства ПАТ "Вінницька кондитерська фабрика" Киш Л.М., Тимощук Н.М., Юзьков К.І. 2015 141
9314 Особливості функціонування цукробурякового підкомплексу україни Хаєцька О.П. 2014 118
9310 Роль інвентаризації в аудиті Подолянчук О.А. 2015 235
9309 Управлінський контроль наявності та руху готової продукції сільськогосподарських підприємств Подолянчук О.А., Захарчук І.С. 2015 106
9303 Гармонізація важелів та механізмів управління конкурентоспроможністю сільскогосподарських підприємств Правдюк Н.Л., Рижмань Л.Д. 2013 101
9301 Тенденції розвитку соціально-економічних моделей Хрипко Т.Є. 2015 312
9300 Визначення критичного шляху для задач сіткового моделювання виробничих процесів засобами MS Excel Бахарєва Я.В. 2015 287
9299 Виробництво біопалив – шлях до енергонеза-лежності агропромис-лового комплексу України. Климчук О.В. 2011 164
9297 Сучасний стан виробництва та економічні передумови експорту українського ріпаку на Європейський ринок Токачук Д.М. 2014 146
9292 Глобальний ринок інтернет-послуг та перспективи україни на ньому Коляденко Д.Л. 2015 468
9291 Фінансова звітність та її адаптація до міжнародних стандартів Новодворська В.В., Бондарєва О. 2015 226
9290 Проблема формування професійної мобільності майбутніх менеджерів аграрної галузі Марценюк Н.А. 2015 76
9289 Професійна мобільність сучасного менеджера аграрної галузі як передумова його конкурентоздатності Марценюк Н. 2015 83
9287 Організаційно-правове забезпечення охорони материнства і дитинства в УСРР на початку 20-х рр Мельничук М.О. 2014 390
9286 Порядок надання медичної допомоги застрахованим у 20-х рр. ХХ ст. Мельничук М.О. 2015 267
9285 Правовий статус Головного управління соціального страхування в УСРР у 20-х рр. ХХ ст. Мельничук М.О. 2014 388
9284 Рівень культури мовлення сучасної молоді Тимкова В.А., Вороніна І.О. 2015 325
9283 Правові основи протидії соціальним хворобам в УСРР у період НЕПу Мельничук М.О. 2015 276
9281 Збірник Всеукраїнської наукової конференції аспірантів, магістрів та студентів “НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ В АГРАРНІЙ НАУЦІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ” Колектив авторів 2015 1435
9280 Передумови розвитку економічної компетенції студентів факультету менеджменту на практичних заняттях з англійської мови Марценюк Н.А., Ящишена О. 2015 162
9279 Формуванння граматичних умінь володіння діловою іноземною мовою студентів у процесі професійної підготовки в аграрному ВНЗ Марценюк Н.А., Яремчук О.В. 2015 88
9276 Актуальність застосування інноваційних технологій у професійній підготовці майбутніх спеціалістів з обліку і аудиту Марценюк Н.А., Пінчук Л.В. 2015 168
9275 International Organization for Standardization (ISO). Міжнародна організація зі стандардизації. Гарник А.А., Кочергіна О. 2015 288
9274 Development and consumption of organic products around the world. Розвиток та споживання органічної продукції у світі. Гарник А.А., Ляшук К. 2015 279
9273 Value of meat dishes in the diet, their classification.Значення м'ясних страв у харчуванні, їх класифікація. Гарник А.А., Мазур А., Липкань О., Головняк К. 2015 268
9272 Проблема управління конфліктами в організаціях Марценюк Н.А., Маловський В.В. 2015 144
9271 Tourism as a Means of Forming Students' Spiritual Sphere Martsenyuk N.A., Bilous M.D. 2015 57
9270 Самоменеджмент як важлива якість сучасного менеджера Марценюк Н.А., Івчук В.В. 2015 74
9267 The role of multinational companies in tourism Voloshyna O.V., Zilinskiy D.V. 2015 256
9266 Pricing strategy and policy Voloshyna O.V., Shlapak N.M. 2015 273
9265 Business marketing Voloshyna O.V., Novakivskiy A.Y. 2015 280
9264 Advertising in tourism and leisure Voloshyna O.V., Marach G.A., 2015 290
9261 Оцінка ризиків створення промислового виробництва біоетанолу Бондаренко О.В. 2014 92
9260 Моделювання інвестиційних проектів організації сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів Ушкаленко І.М. 2014 100
9259 Моделювання виробничої структури сільськогосподарського підприємства на основі інформаційних технологій Терещук А.А., Ушкаленко І.М. 2014 163
9256 Проблеми професійної підготовки магістрантів в умовах переходу до суспільства інформаціонного типу Герасимова І.Г. 2014 125
9250 Internal auditing as a catalyst for improving an organization’s governance Дакалюк О.О., Підвашецька А. 2015 284
9248 Особливості застосування бактеріального препарату "Біомаг" при вирощуванні кукурудзи на зерно Поліщук М.І., Паламарчук В.Д., Паламарчук О.Д. 2015 72
9247 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність проса лозовидного; Ефективність впливу позакореневого підживлення на продуктивність коренеплодів цукрового буряка; Вплив мінеральних добрив та біологічного препарату на урожайністьпшениці озимої; Ковбасюк В.М. , Плаксій А.В., Ямцун О.С., Схабовський С.М., Приймак Н.В. 2015 74
9245 Фінансово-кредитне забезпечення агропромислового виробництва Л.О. Вдовенко, А.С. М’ярковська 2014 133
9244 Зарубіжний досвід кредитування аграрного сектора та реалії застосування в Україні Л.О. Вдовенко, В.М. Недомовна 2014 142
9225 Ecological problens of ukraine Kravets R.A., Ilchenko R.O. 2015 273
9224 Healthy lifestyle Kravets R.A., Asaula P.O. 2015 334
9222 Проблема подготовки преподавателей к формированию профессиональной мобильности выпускников ВНЗ Герасимова І.Г. 2014 282
9221 Інституційні проблеми розвитку та регулювання ринку продовольства Шпикуляк О.Г. 2014 71
9220 Соціальний капітал як інституційна основа сталого розвитку аграрної сфери Шпикуляк О.Г. 2014 107
9216 Perspectives in the accounting and auditing professions Дакалюк О.О., Попик Т. 2015 267
9214 INNOVATIVE APPROACHES IN MANAGERIAL ACCOUNTING Дакалюк О.О., Шумська М. 2015 306
9210 Роль термінологічної лексики у словниковому складі української мови Тимкова В.А. 2015 272
9209 Культура мови - загальна культура народу Тимкова В.А., Бельдій А.М. 2015 314
9206 Рівень культури мовлення сучасної молоді Тимкова В.А., Вороніна І.О. 2015 331
9205 Environmental Situation in Vinnytsia Region Лебедєва Н.А., Чернецька О. 2015 305
9203 Space Colonization Лебедєва Н.А., Міхеєв А. 2015 266
9199 Висока мовна культура громадян як інструмент духовного зростання особистості Тимкова В.А., Прісняк В.І. 2015 306
9195 Професійна мобільність як необхідна вимога до професійної підготовки сучасного менеджера Герасимова І.Г., Марценюк Н.А. 2014 250
9192 Тенденції глобального цивілізаційного розвитку Коляденко С.В. 2014 141
9191 Моделювання управління інвестиційною діяльністю агропромислового підприємства Мельничук А.Б., Ушкаленко І.М. 2014 160
9190 Організаційно-економічний механізм управління регіональним АПК Коляденко С.В. 2014 102
9189 Економічна та енергетична оцінка технологій вирощування гороху посівного Телекало Н.В. 2014 107
9174 Аналіз ефективності комплексного використання деревної сировини для виробництва твердого біопалива: методичний підхід Федоришина Л.І., Ярославський А.О. 2015 112
9173 Інституціоналізація інноваційної сфери Задорожна Л.М. 2015 941
9171 Інноваційне підприємництво в агропродовольчій сфері Прутська Т.Ю. 2014 124
9162 Економіко-математичне моделювання в управлінні інноваційним розвитком агропромислового виробництва Бурденюк І.І. 2014 99
9159 Сутність та класифікація облігацій: обліково-економічний аспект Михальчишина Л.Г. 2014 188
9155 Проблеми розвитку малого підприємництва в аграрній сфері Прутська Т.Ю. 2014 828
9149 Внутрішні загрози фінансової безпеки в глобальних умовах розвитку України Грищук Н.В. 2015 102
9143 Критерії ефективності механізму забезпечення прав і свобод дитини Опольська Н. М. 2015 207
9141 Латинська мова у львові Гаврилюк Н.М., Брунь Ю., Дацьков Р. 2015 370
9135 Кореляційні зв'язки між компонентами комунікативної компетентності майбутніх менеджерів-аграріїв Найко Д.А., Краєвська О.Д. 2015 92
9132 Критерії ефективності механізму забезпечення прав і свобод дитини Опольська Н. М. 2015 142
9126 Оцінка ймовірності втрати та відновлення платоспоможності підриємства Киш Л.М., Тимощук Н.М., Гаврилюк Н.М. 2015 135
9122 Підвищення ролі фінансової інформації в управлінні енерговикористанням сільськогосподарських підприємств Правдюк Н.Л. 2014 86
9119 «Спроби законотворців-2015» щодо врегулювання питання зменшення навантаження на роботодавців з нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування Плахтій Т.Ф. 2015 70
9118 Оцінка біологічних активів Плахтій Т.Ф. 2014 97
9117 Фінансові інвестиції: методика обліку Плахтій Т.Ф. 2014 91
9098 Тези наукових доповідей студентів Міщенко В.В., Подкоритова К. Ю., Наумчук Д. М. під керівництвом доц. Цицюри Я. Г. 2015 96
9097 Формування насіннєвої продуктивності сортосумісних посівів ячменю ярого Цицюра Я. Г., Горпинюк С. А. 2014 105
9093 Моніторинг структури землекористування Вінниччини за критерієм частки екологостабілізуючих угідь Цицюра Я. Г. 2014 105
9092 Показники біоенергетичної ефективності виробництва біомаси редьки олійної залежно від технологічних параметрів сівби та удобрення Цицюра Я. Г., Цицюра Т. В. 2014 114
9091 Оцінка структри землекористування Вінниччини як основи ведення сталого землеробства Цицюра Я. Г. 2014 67
9090 Герборегулююча роль редьки олійної у адаптивному землеробстві Цицюра Я. Г. 2014 96
9089 Значение редьки масличной в системе обеспечения производительности аридных территорий Цицюра Я. Г. 2014 103
9088 Особливості формування індивідуальної репродуктивної архітектоніки рослин редьки олійної за різних технологічних параметрів сівби Цицюра Я. Г., Цицюра Т. В. 2014 136
9087 Застосування елементів управлінського обліку в системі управління виробництвом біопалива Іщенко Я.П., Бурко К.В. 2014 157
9086 Первинні документи в оперативному управлінні процесами на підприємстві Бурко К.В. 2014 454
9085 Практичні можливості застосування елементів управлінського обліку в процесі виробництва біопалива Бурко К. 2014 583
9068 Влияние видов очагов деформации на характеристики процесса комбинированного выдавливания на оправке Л.И. Алиева, Л.В. Быкова, К.В. Гончарук, И.А. Деревенько 2014 92
9062 Сучасні тенденції в створенні сільськогосподарських біогазових установок Деревенько І. А. Мельник А.Ю. 2014 172
9059 Обоснование технологической и конструктивной схемы вибрационной барабанной зерносушилки. Пазюк О.Д., Янович В.П. 2013 68
9058 Вибрационные барабанные зерносушилки и обоснование технологических конструктивных схем Паламарчук І.П., Пазюк О.Д., Янович В.П., Пазюк В.М. 2013 103
9057 Визначення способів інтенсифікації процесу сушіння зерна Шведа М.М., Пазюк О.Д. 2012 80
9056 Системний підхід до питання оптимізації процесу сушіння зерна. Пазюк О.Д. 2012 79
9055 Еколого-ценотичні особливості предстаників родини ковасеаеу різних фітоценозах с. кирнасівка тульчинського району Танасієнко О.І., Тарасюк Я.В., Бахмат Ю.О., Шевчук О.А., Бочарова В.Б. 2014 115
9054 Формування навичок здорового способу життя майбутніх фахівців Ковбій Н.М., Войцехівська І.С. 2014 349
9053 Клумбові рослини м. вінниці та їх участь в озелененні Шишкова В.В., Колібабчук А.В., Микитин М.Я., Шевчук О.А. Бочарова В.Б. 2014 127
9052 Поширення основних рідкісних і зникаючих видів лікарських рослин в флороценотичних комплексах вінниччини Гуцалюк Я.В., Гуцалюк М.Ю., Золоташко Л.О., Микитин М.Я., Шевчук О.А. Бочарова В.Б. 2014 126
9051 Видове різноманіття родини rosaceae у різних фітоценозах с. кирнасівка тульчинського району Танасієнко О.І., Тарасюк Я.В., Бахмат Ю.О., Шевчук О.А., Бочарова В.Б. 2014 126
9050 Дослідження типових бур'янів родини rosісасеае у сільськогосподарських угіддях вінниччини Шишкова В.В., Колібабчук А.В., Кушнірова В.І., Крешун Р.А., Шевчук О.А., Бочарова В.Б. 2015 108
9049 Здоровий спосіб життя студентів у контексті фізкультурно-оздоровчої діяльності Ковбій Н.М. 2015 83
9048 Особливості спадкового права України Письменна О.П., Яцик О.А. 2015 159
9047 Договір купівлі-продажу якпідстави виникнення права власності на нерухомість. Особливості реєстрації Письменна О.П., Савчук Л.А. 2015 193
9046 Ліцензійний договір за законодавством України Письменна О.П., Козяр Н.О. 2014 145
9044 Договір поставки: Зміст та особливості Письменна О.П., Динисюк М.Д. 2013 155
9043 Договір поставки: Зміст та особливості Письменна О.П., Динисюк М.Д. 2013 111
9042 Суть та значення договору оренди земельної ділянки Письменна О.П., Гуцалюк О.І. 2014 101
9041 Суть та значення договору оренди земельної ділянки Письменна О.П., Гуцалюк О.І. 2014 98
9040 Сучасні проблеми принципів міжнародного права Письменна О.П, Левченко А.О. 2014 131
9039 Криза міжнародної безпеки Письменна О.П., Яцик О.А. 2014 135
9022 Впровадження експертних систем в управлінні підприємства Бурденюк І.І., Волонтир Л.О. 2015 89
9003 Управлінський облік як складова системи бухгалтерського обліку та його впровадження в аграрному секторі України Бурко К.В. 2015 77
9002 Організація та впровадження управлінського обліку в сільськогосподарській діяльності Бурко К.В. 2015 2072
9001 Розвиток та організація системи управлінського обліку відповідно до сучасних вимог управління Ч.2. – С.145-147. Бурко К.В. 2015 716
9000 Еволюція моделей управління агрохолдингами Кукель Г.С. 2014 89
8993 Конструктивна схема пульта керування установки для брикетування відходів деревообробки Веселовська Н.Р., Ковальова І.М., Яремчук О. 2014 72
8992 Аналіз роботи підшипникового вузла люльки насоса PVC 1.63 Іванов М.І., Переяславський О.М., Ковальова І.М., Рязанцев М.Ю., Гречко Р.О. 2015 117
8989 Trends of globalization processes in Ukraine Khomiakovska T.O., Povorozna V.V. 2015 374
8988 The history of great inventions in mechanical engineering: George and Robert Stephenson Khomiakovska T.O., Olshevskiy A.A. 2015 240
8987 Cold Fusion as a possible source of energy of the future Khomiakovska T.O., Karpiychuk M.F. 2015 318
8986 Importance of cross-border cooperation for regions of Ukraine on the example of creating Euroregion «Dnister» Khomiakovska T.O., Mulyar L.V. 2015 436
8984 Историческое развитие научного изучения культури сои в странах Азии и Европе с древнейших времен до начала ХХ в. Муханов В.М., Джос Ф.Х. 2014 93
8983 Методи підвищення якості процесу подріблення відходів деревини в промислових садах Середа Л. П., З'інєв М . В., Вишневський В.М., Царегородцева К. В. 2015 78
8982 Особливості фінансування соціальної сфери Глазко Н. Д. 2014 107
8981 Психофізіологічні особливості розумової втоми студентів Клибанівська Т.М. 2014 129
8979 Шаргород і передмістя у топографічному і камеральному описі 1799 року Легун Ю. В. 2014 227
8977 Вплив соціально-економічних, психолого-педагогічних чинників на забезпечення здорового способу життя в студентському середовищі Олійник Н.А. 2014 182
8974 Моделювання температурних і деформаційних полів заготовки в процесі гарячого вальцювання за схемою <<Круг-овал>> Матвійчук В.А., Бубновська І.А 2015 278
8972 Проблема гармонізації соціально-економічної сфери суспільства Колос О.В. 2015 115
8969 Основні критерії рівня фінансової безпекив умовах глобальної конкуренції Грищук Н.В. 2015 68
8968 Альтернативні джерела енергії - запорука енергетичної безпеки країни Музичук В.І., Стратулат М.А. 2015 90
8967 Сонячна енергетика Музичук В.І., Чорненький Я.М. 2015 160
8966 Енергоємні біобатареї з цукру Музичук В.І., Кулик В.М. 2015 98
8965 Суверенність як право вибору в межах існуючих обмежень і свобод, чи свобода в умовах існуючого права Слотюк П.В. 2015 99
8964 Греко-католицька і православна церква у с. Дзялів (ХVІІ-ХХ ст.): до питання зміни професійної належності Слотюк П.В. 2012 177
8962 Підвищення ефективності експлуатації автомобілів шляхом підбору альтернативних видів моторного палива Музичук В.І., Кушта М.Ю. 2014 116
8961 Особливості пластичної текучості металу при валковому штампуванні Музичук В.І., Ковальчук О.С. 2014 103
8957 Внутрішній аудит: проблемні аспекти впровадження та функціонування Михальчишина Л.Г. 2015 65
8956 Контроль в системі корпоративного управління Михальчишина Л.Г. 2014 118
8949 Використання сонячних елетричних станцій і біогазових установок для електропостачання підприємств АПК Рубаненко О.О., Гунько І.О., Школьнюк Д.І. 2014 89
8947 Автоматизація процесів гранулювання і брикетування кормів Рубаненко О.О., Бондаренко С.В. 2015 155
8944 Оптимальне керування нормальними режимами еес з вде критеріальним методом з застосуванням нейро-нечіткого моделювання Рубаненко О.О. 2014 493
8941 Сутність аналізу ефективності використання трудових ресурсів на підприємстві Коваль Н.І. 2014 77
8939 Держава у формуванні і функціонуванні ринку аграрної продукції. Яхно Катерина Георгіївна 2015 693
8936 Напрямки українсько-молдовського транскордонного співробітництва при створенні єврорегіону «дністер» Бурлака Н.І., Муляр Л.В. 2015 208
8935 Проблемні аспекти функціонування ринку зерна Материнська О.А. 2014 109
8930 Вплив сучасної електроенергетики на довкілля Музичук В.І., Яремчук В.С. 2015 112
8927 Екологічно чисті способи вироблення електричної енергії Мухзичук В.Ы., Яремчук В.С. 2015 92
8912 Теоретичні аспекти управління фінансовою діяльністю аграрних підприємств Коваль Н.І. 2014 113
8911 Основні економічні проблеми та перспективи розвитку виробництва біопалива в україні Коваль Н.І., Петриченко О.А. 2014 338
8909 Сучасні проблеми обліку розрахунків з оплати праці Коваль Н.І. 2014 173
8908 Проблеми обліку амортизації основних засобів згідно національних та міжнародних стандартів Коваль Н.І. 2014 161
8907 Податкове регулювання виробництва та споживання біопалив в Україні Мулик Т.О. Федоришина Л.І. 2014 132
8905 Вдосконалення облікового забезпечення розрахунків за податками Мулик Т.О. 2014 321
8890 Аналіз та песпективи розвитку сільського господарства в Україні. Маколкіна О.В. 2014 100
8888 Підвищення економічності системи керування в насосі-дозаторі для гідрооб'ємних систем рульового керування Іванов М.І., Переяславський О.М., Моторна О.О., Козак Ю.М. 2014 60
8887 Україна та ЄС: перспективи та ризики для підприємств АПК України Маколкіна О.В. 2015 74
8883 Моделі ситуативної діагностики банкрутства підприємства Рузакова О. В. 2014 74
8882 Доведення необхідності застосування інформаційних технологій у фінансовому аналізі Рузакова О. В. 2014 385
8881 Організація обліку суб’єктів малого підприємництва Мулик Т.О. Ученко Н.Ю. 2014 205
8832 Особливості електропостачання потужних підприємств АПК з використанням нетрадиційних джерел енергії Матвійчук В.А., Рубаненко О.О. 2014 139
8828 Стан довкілля водозабору річки Згар Мущинська В.І. 2015 86
8818 Переваги та недоліки акцизних зборів Бурлака О.М., Грабенко Л.М. 2013 146
8812 Експертні методи прогнозування Клочко О.В., Мельничук А.Б. 2014 106
8811 Організація самостійної роботи студентів вищих аграрних навчальних закладів Клочко О.В. 2014 61
8809 Участь у конференції. Міжнародної науково-практичної конференції 10-11 квітня 2014 р. «Організація самостійної роботи студентів у контексті підвищення якості освіти: особистісний вимір» - Донецьк: «Азов'є», 2014 Клочко О.В. 2014 62
8807 Сучасні інтернет-технології як засіб маніпуляції свідомістю в сучасному суспільстві Клочко О.В., Іваницька О.О. 2014 101
8765 Економіко-математичне моделювання виробництва біопалива Бурденюк І.І., Волонтир Л.О. 2014 85
8760 Особливості приготування сировини для виробництва пелет Солона О.В., Мельник А.Ю. 2014 113
8758 Дослідження діелектричних втрат в зерні Куцевол М. О., Куцевол О. М. 2014 77
8757 Метод визначення діелектричних параметрів вологого зерна Куцевол М. О., Куцевол О. М. 2014 77
8756 Метод контролю вологості зерна Куцевол М. О., Куцевол О. М. 2014 82
8749 Застосування теорії графів при моделюванні паралельної обробки та розпізнавання зображень Красиленко В.Г.,Дубчак В.М. 2015 71
8744 Роль комплексної економічної діагностики в системі управління діяльністю підприємства Грищук Н.В. 2014 100
8742 Методичні підходи щодо оцінки фінансового стану агроформувань Грищук н.в. 2014 404
8741 Необхідність фінансового регулювання аграрного виробництва в умовах системних трансформаційних змін та глоьалізації економічних процесів Грищук Н.В. 2014 99
8726 Дослідження об’ємної чутливості планарного первинного перетворювача діелектрометричних вологомірів Куцевол М. О., Куцевол О. М. 2015 69
8721 Т.Шевченко і Кирило-Мефодіївське товариство Богатчук С.С. 2015 116
8719 Вплив кризових економічних явищ на обсяги та структуру маркетингових витрат на переробних підприємствах АПК Бахарєва Я.В. 2015 102
8716 Інформаційне забезпечення управління фінансовою безпекою молокопереробних підприємств Мулик Я.І. 2015 280
8715 Розробка механізму оцінки ділової активності як необхідної умови ефективного управління фінансовою безпекою молокопереробних підприємств Мулик Я.І. 2015 118
8714 Напрями орієнтації обліку на цілі забезпечення фінансової безпеки підприємств Мулик Я.І. 2015 265
8712 Фінансова безпека молокопереробних підприємств України та визначення її рівня на основі інтеграції показників фінансового стану Мулик Я.І. 2015 232
8704 Визначення сутності поняття «ділова активність» та системи показників для її оцінки Мулик Я.І. 2015 316
8698 Облікове забезпечення витрат в системі податкових розрахунків Мулик Т.О. 2014 125
8697 Особливості технології приготування трав’яного борошна Солона О.В., Куземський В.М. 2015 146
8696 Виготовлення брикетів, пелет, гранул в умовах приватного господарства Солона О.В., Василенко Т.С. 2015 210
8695 Обладнання для помолу кормових мікродобавок Солона О.В., Білецький О.Ю. 2015 281
8694 Проблеми управління сталим розвитком аграрних підприємств в сучасних умовах Коломієць Т.В., Сімакович Ю.В. 2015 222
8693 Необхідність ідентифікації та оцінки інтелектуального капіталу на підприємствах аграрного сектору економіки Коломієць Т.В. 2014 134
8692 Стимулювання ефективного та раціонального використання земель сільськогосподарського призначення Бурлака Н.І. 2014 115
8691 Сутність інтелектуального капіталу в агарному секторі економіки Коломієць Т.В. 2014 112
8688 Особливості організації бухгалтерського обліку в умовах реформування податкового законодавства Мулик Т.О. 2015 74
8678 Формування інформаційного середовища для навчальних закладів та центрів корпоративного навчання Коваленко О.О. Петровська А. В. Околодько Ю. В. 2015 140
8655 Контроль зв’язаної вологи в капілярно-пористих і сипких матеріалах органічного походження Куцевол М. О., Куцевол О. М. 2015 64
8654 Контроль зв’язаної вологи в капілярно-пористих і сипких матеріалах органічного походження Куцевол М. О., Куцевол О. М. 2015 70
8653 Визначення вологості капілярно-пористих матеріалів із незначними заважальними факторами Куцевол М. О., Куцевол О. М. 2015 75
8652 Удосконалення методу діелектрометричного контролю вологості зерна Куцевол М. О., Куцевол О. М. 2015 93
8651 Ємнісний вологомір зерна і зернопродуктів Куцевол М. О., Куцевол О. М. 2015 94
8650 Дослідження діелектричних параметрів зерна пшениці в діапазоні частот Куцевол М. О., Куцевол О. М. 2015 74
8649 Розроблення адекватної математичної моделі зерна Куцевол М. О., Куцевол О. М. 2015 72
8607 Синтез еквівалентноі моделі зерна пшениці Куцевол М. О., Куцевол О. М. 2015 67
8606 Синтез електричної моделі зерна пшениці сорту “Колос Миронівщини” Куцевол М. О., Куцевол О. М. 2015 82
8605 Контроль вологості капілярно-пористих матеріалів із значними збурювальними факторами Куцевол М. О., Куцевол О. М. 2015 71
8580 Діелектрометричний метод контролю вологості зерна і зернопродуктів Куцевол М. О., Куцевол О. М. 2015 71
8390 Процедури одержання аудиторських доказів згідно міжнародних стандартів аудиту. Подолянчук О.А. 2015 121
8389 Застосування паралельних обчислень для задач оптимізації технічних процесів. Яцковська Р. О. 2015 154
8388 Біомаса продукції рослинництва – об’єкт обліку. Подолянчук О.А., Захарчук І.С. 2015 95
8266 Аналіз стану лісового господарства у Вінницькій області Окрушко С.Є. 2015 320
8265 Захист лісових насаджень у Вінницькій ЛНДС Окрушко С.Є. 2015 908
8072 Нормативно-правове регулювання обліку операцій з цінними паперами Михальчишина Л.Г. 2014 94
8069 Порядок випуску боргових цінних паперів: обліковий аспект Михальчишина Л.Г. 2014 134
8067 Цінні папери як об’єкт наукового дослідження Михальчишина Л.Г. 2014 124
8065 Сутність та класифікація облігацій: обліково-економічний аспект Михальчишина Л.Г. 2014 208
8006 Процедури одержання аудиторських доказів згідно міжнародних стандартів аудиту Подолянчук О.А. 2014 311
7127 Українське зерно: стан та перспективи Материнська Ольга Андріївна 2013 181
7126 Значення українського зерна для світового господарства Материнська Ольга Андріївна 2013 88
6985 Зеновий бум: радіти чи бити на сполох Материнська О.А. 2013 113
6706 Метод визначення коефіцієнта тертя руху стеблової маси по дисковому ножу Кузьменко В.Ф., Холодюк О.В. 2013 95
6703 Формальный характер видов внутрихозяйственного контроля на сельскохозяйственных предприятиях Марчук У.О. 2012 122
6702 Організація внутрішньогосподарського контролю сільськогосподарських підприємств відповідно до інтегрованої концепції внутрішнього контролю Марчук У.О. 2012 144
6701 Про взаємовідносини внутрішнього та внутрішньогосподарського контролю Марчук У.О. 2012 90
6698 Роль внутрішньогосподарського контролю у збереженні комерційної таємниці Марчук У.О. 2012 169
5210 La vaccination hier et aujourd’hui  Grigorchouk G.G.,  Kravets O.O. 2012 44
5209 Napoléon Bonaparte et ses réformes  Grigorchouk G.G.,  Goula S.A. 2012 30
5208 Monnaie et son role dans les echanges economiques modernes  Garnyk A.A.,  Zavgorodna T. 2012 32
5207 Internet, histoire et application  Garnyk A.A.,  Bromirska O.A. 2012 43
5206 Über die sprache und die kommunikationskultur  Woloschyna O.W.,  Lopatynska N.S. 2012 40
5205 Die rolle der viehwirtschaft in unserem leben  Mykoljuk O.P.,  Palamartschuk A.W. 2012 39
5204 Soziale sicherheit in Deutschland  Mykoljuk O.P.,  Kuljbaba O.W. 2012 31
5203 Der arbeitsmarkt der brd  Mykoljuk O.P.,  Hontscharuk S.W. 2012 33
5202 Die rolle des zellulaseenzyms bei metabolismus der kohlenhydrate im tierkörper 2012 39
5201 Grundsätzliche entwicklungstendenz in der kraftwagenindustrie Deutschlands  Abramovytsch G.T.,  Slobodjanjuk J.O. 2012 43
5199 Networks speech recognition technology  Lishchenko T.S. 2012 22
5198 Euro 2012: benefits and disadvantages for the economy of Ukraine  Husar T.V. 2012 38
5197 Influence of advertising on society  Hryshyna A.S. 2012 39
5196 Risk management as an integral part of entrepreneurship  Chaika R.V. 2012 31
5195 Strategic management  Bazalytska A.V. 2012 36
5194 The impact of multinational firms on the world economy  Voloshyna O.V.,  Yurov V.A. 2012 46
5193 Еnglish as a means of international business Voloshyna O. V., Shuliak O.V. 2012 28
5192 The importance of pricing decisions  Voloshyna O.V.,  Hevko A.O. 2012 43
5191 The significance of sife actievitiesfor students’ environment  Strelkov I.P.,  Avgustinov S.V. 2012 28
5190 The latest tendencies in environmental protection  Slobodyanyuk A. A,  Panchenko V.V. 2012 33
5189 Fukushima catastrophe: effects and problems  Shargorodska V.M.,  Shapoval О.О. 2012 48
5188 Сhoosing a career  Shargorodska V.M.,  Pylypchuk M. O. 2012 46
5187 Top 10 spoken languages in the world  Shargorodska V.M.,  Chubar O.V. 2012 30
5186 Оptical fiber communication lines  Rudnytska T.H.,  Veklych O.O.,  Topolska A.I. 2012 53
5185 Studying speech delivery by future managers  Nasonova N.A.,  Rudzyk O.S. 2012 32
5184 Problem solving through group discussion  Nasonova N.A.,  Ligotska O.A. 2012 53
5183 Ukrainians in Canada  Matiyenko O.S.,  Korchak K.M. 2012 31
5182 Передумови розвитку економічної компетенції студентів факультету менеджменту на практичних заняттях з англійської мови Н. А. Марценюк, О. Ящишена 2012 39
5181 Формування граматичних умінь володіння діловою іноземною мовою студентів у процесі професійної підготовки в аграрному ВНЗ Н. А. Марценюк, О. В. Яремчук 2012 38
5180 English all over the world  Lebedeva N.A.,  Surma K.S. 2012 38
5179 The official london residenceof britain’s sovereign  Kravets R. A.,  Ziat A. S. 2012 29
5178 legislative and executive branches of the us federal government  Kravets R.A.,  Skvortsov V.H. 2012 33
5177 Global ecological problems of a modern industrialized society  Kravets R.A.,  Matviychuk K.I. 2012 40
5176 The political system of the Uited Kingdom  Kravets R. A.,  Leshchenko V.V. 2012 26
5175 Brand “Ukraine”: current problems and future prospects  Kravets R.A.,  Alekseyenko K.I. 2012 30
5174 Evolutionary spectrum of changing the structure of civil law subject in regulation documents  Khomiakovska T.O.,  Yes’kova K.I. 2012 33
5173 Nature protection  Halchak N.P.,  Melnik V.V. 2012 41
5172 Smoking  Halchak N.P.,  Kucheriavyi N. 2012 45
5171 Slang  Halchak N.P.,  Glughaya V.O. 2012 40
5170 Аgriculture in great Britain  Halchak N.P.,  Bondarchuk E.V. 2012 39
5169 Мodern leadership styles  Dovhan L.I,  Polischuk Н.M. 2012 96
5168 Human resource management in international business  Dovhan L.І.,  Korol V.M. 2012 46
5167 The problem of car thefts and the modern practice of its solution  Dobrovolskyi O.L.,  Stepanov V.V. 2012 54
5166 Generally accepted accounting principles in the united states  Dakalyuk O.O.,  Chehivska I.P. 2012 59
5165 The origin of accounting  Dakalyuk O.O.,  Rivna I.I. 2012 34
5164 Рroblems and risks of the environment visual perception  Boyko Y.V.,  Petruk V.G.,  Tsvenko O.O. 2012 40
5163 Laser eye surgery: benefits and risks  Abramovych H.V.,  Krasnoshchoka A.K. 2012 32
5162 Сomputer games evolution  Abramovych H.V.,  Bykovskyi S.O. 2012 46
5160 Закон про мови в Україні та передумови його прийняття О. М. Чечель, Д. І. Сидоренко 2012 86
5159 Особливості етикету ділового спілкування О. М. Чечель, Н. С. Лопатинська 2012 51
5158 Українські національні моральні цінності та їх місце у діловому спілкуванні В. А. Тимкова, І. М. Стефанішена 2012 44
5157 Культура мовлення сучасної молоді В. А. Тимкова, І. А. Свистун 2012 46
5156 Візитна картка – складова етикету ділової людини В. А. Тимкова, Н. С. Попук 2012 128
5155 Фразеологізми в українському діловому мовленні В. А. Тимкова 2012 48
5154 Українська ономастика в розрізі сучасного мовознавства В. А. Тимкова, О. М. Мартинюк 2012 39
5153 Мовний етикет – невід’ємний елемент культури мовлення В. А. Тимкова, Т. О. Лісовенко 2012 46
5152 Суржик і територіальні діалекти В. А. Тимкова, М. Компанієць 2012 59
5151 Молодіжний сленг як мовне явище В. А. Тимкова, Р. О. Коваль 2012 53
5150 Стан української мови в сучасній Україні Т. І. Марцінко, А. М. Мойсієнко 2012 33
5149 Секція української мови В. А. Тимкова 2012 39
5057 Застосування інноваційних методів навчання як одна із педагогічних умов успішного формування творчого мислення майбутніх учителів іноземної мови Кравець Р.А. 2010 126
5056 The main purpose of training future foreign language teachers is forming the creative thinking Кравець Р.А. 2010 131
5055 Головна мета підготовки майбутніх учителів іноземної мови - формування творчого мислення Кравець Р.А. 2010 110
5054 Forming the Creative Thinking of Future Foreign Language Teachers Кравець Р.А. 2009 53
5053 Методи формування творчого мислення студентів на заняттях з англійської мови Кравець Р.А. 2009 53
5001 Управління персоналом в системі внутрішньогосподарського контролю Марчук У.О. 2012 142
4999 Періодизація внутрішньогосподарського контролю Марчук У.О. 2012 83
4998 Правова регламентація внутрішньогосподарського контролю за кордоном Марчук У.О. 2012 139
4997 Базові концепції внутрішньогосподарського контролю Марчук У.О. 2012 116
4996 Права та обов’язки внутрішніх контролерів Марчук У.О., Бондаренко А.В. 2011 121
4995 Особливості системи внутрішньогосподарського контролю на сільськогосподарських підприємствах Марчук У.О., Калашник В.В. 2011 170
4894 Роль творчого мислення на сучасному занятті з англійської мови Кравець Р.А. 2009 70
4213 Логістична стратегія фірми Гапчак Тарас Григорович 2010 90
4212 Роль контролінгу в системі управління підприємством Гапчак Т.Г., Матвієнко О.Л. 2009 170
4211 Місце транспорту в забезпеченні логістики Гапчак Тарас Григорович 2010 122
4210 Управління ланцюгами постачань Гапчак Тарас Григорович 2010 92
4209 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЛОГІСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Гапчак Тарас Григорович 2012 835
4208 Транспортна логістика та її основні проблеми Гапчак Т.Г., Фурман Б. 2011 222
4207 Теоретичні підходи до класифікації логістичних систем Гапчак Т.Г., Машевський В. 2011 157
4193 МЕТОДИ І МОДЕЛІ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ ТРАНСПОРТНОЇ ЛОГІСТИКИ Гапчак Тарас Григорович 2011 574
4191 Розвиток сучасних форм логістичних операторів Гапчак Т.Г., Мельник О.М. 2011 205
3803 Внутрішньогосподарський контроль : стан та шляхи вдосконалення Гуцаленко У.О., Мельник А.М. 2010 115
3776 Роль жінки в політичному житті суспільства Богатчук С.С., Дацюк І. 2011 66
3773 Соціально-економічний стан Поділля в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. Богатчук С.С. 2011 96
3764 Комп’ютерні програми в аудиторській діяльності України та світу Гуцаленко У.О. 2010 133
3693 Сутність внутрішнього бюджетного контролю Подолянчук О.А. 2011 216
3486 Проблемні аспекти класифікації контролю Подолянчук О.А. 2011 97
3143 До проблеми неонаціоналізму в контексті кризи національної ідентичності Слотюк П.В. 2010 97
3138 Україна на шляху до Європейського Союзу Богатчук С.С., Дуржинська Л.Ю. 2010 150
2936 Україна в системі міжнародних відносин Довгий В.В., Богатчук С.С. 2010 159
2935 Роль ідеології націоналізму в утворенні незалежної України Богатчук С.С. 2010 79
2930 Роль засобів масової інформації у формуванні громадської думки Богатчук С.С., Паламаренко Я. 2010 122
2907 Основи міжнародного права. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки напряму підготовки спеціалістів 7.050201 «Менеджмент» (спеціальність «Менеджмент ЗЕД») О.П Письменна, О.Ф. Мельничук 2011 0
2858 Аудит лізингових операцій Подолянчук О.А., Дьяконова С.Ю. 2011 96
2857 Методика аудиту фінансової звітності та її недоліки Чорна О.С., Подолянчук О.А. 2011 146
2713 Застосування аналітичних процедур в аудиті Студентка Гандура І.І., доц., к.е.н. Подолянчук О.А. 2011 95
2712 Екологічний аудит в Україні Зотька О.М., Подолянчук О.А. 2011 159
2257 Податковий контроль розрахунків підприємства з ПДВ Подолянчук О.А., Глушко І.Ю. 2010 111
2256 Внутрішній аудит компанії як складова корпоративного менеджменту Подолянчук О.А., Голишевська А.А. 2010 169
2255 Послідовність аудиту виробничих запасів Подолянчук О.А., Мельник М.Л. 2010 118
2254 Принцип незалежності в аудиторській діяльності Прохорова В.В., Подолянчук О.А. 2010 125
2135 Проблемні аспекти функціонування внутрішньогосподарського контролю підприємств аграрного сектору Подолянчук О.А. 2010 76
2117 Інвентаризація у вітчизняній та зарубіжних практиках Гуцаленко У.О. 2009 241
2116 Практика застосування комп’ютерних програм в аудиторській практиці Гуцаленко У.О. 2010 143
2113 Місце та роль інвентаризації в аудиторській практиці Гуцаленко У.О. 2010 62
2109 Вплив міжнародних облікових стандартів на облік прибутків у сільськогосподарських підприємствах Гуцаленко Л.В. 2010 303
2102 Облікова система моніторингу контрольованих показників прибутку Гуцаленко Л.В. 2010 123
2099 Механізм контролю за формуванням фінансових результатів сільськогосподарських підприємств під впливом державних дотацій Гуцаленко Л.В. 2010 79
1986 Особливості інвентаризації біологічних активів Гуцаленко У.О. 2008 119
1983 Класифікація інвентаризації: теоретично-практичні аспекти Гуцаленко У.О. 2008 131
1982 Вплив концепцій на формування інформації у балансі Гуцаленко У.О. 2008 111
1980 Економічні підходи до визначення прибутку Гуцаленко У.О. 2007 139
1979 Екологічна генетика. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів за напрямом 0708 «Екологія» Мамалига В.С 2010 0
1951 Вступне слово Г. М. Калетнік 2010 81
1922 Доцільність функціонування внутрішнього аудиту на підприємствах України Здирко Н.Г. 2008 116
1921 Контроль за використанням бюджетних коштів в Україні Здирко Н.Г. 2010 833
1920 Проблеми розвитку державного фінансового аудиту в Україні Здирко Н.Г. 2010 102
1917 Незалежний контроль в Україні: недоліки та переваги здійснення Здирко Н.Г. 2010 289
1914 Внутрішній контроль в україні: проблеми розвитку та шляхи вирішення Здирко Н.Г. 2008 146
1913 Реалізація принципу незалежності аудитора: проблеми та шляхи вирішення Здирко Н.Г. 2008 168
1912 Проблеми аудиту фінансової звітності та шляхи їх вирішення Здирко Н.Г. 2007 770
1890 Системи автоматизованого проектування. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР "Магістр" із спеціальностей 8.090215 – "Машини і обладнання сільськогосподарського виробництва" та 8.090221 –"Обладнання п Переяславський О. М. 2010 0
1542 SSD-накопичувачі Скоропад І.В., керівник асистент Гиренко Ю.В. 2010 92
1537 WEB Sockets - нова технологія інтернету Околодько Ю.В., керівник доцент Паламарчук Є.А. 2010 115
1535 Система обліку знань студентів як модуль "АСУ-Деканат" Мотуз М.А., керівник доцент Паламарчук Є.А. 2010 208
1534 Засоби WEB-дизайну та їх застосуванння а АСУ-Деканат Антох О.М., керівник доцент Паламарчук Є.А. 2010 745
1530 Інформаційні технології для проведення аудиту Томаш А., керівник ст. викладач Юрчук Н.П. 2010 94
1527 Сучасні інформаційні технології Пятківський В.М., керівник доцент Веселовська Н.Р. 2010 263
1526 Корпоративні мережі банків та їх безпека Підвесоцька І.С., керівник доцент Паламарчук Є.А. 2010 95
1524 Місце інформаційних систем в управлінській діяльності Віннік І.Ю., керівник ст. викладач Юрчук Н.П. 2010 0
1522 Використання CRM-технологій в діяльності банків Білоус В., керівник ст. викладач Юрчук Н.П. 2010 282
1516 Комп'ютерні облікові інформаційні системи Кравець С.В., керівник Носкова Т.А. 2010 194
1515 Кібервійни Яременко В.В., керівник асистент Гиренко Ю.В. 2010 151
1513 Теорія та практика впровадження ERP-систем Ратушняк А., керівник асистент Гиренко Ю.В. 2010 776
1511 Найвідоміші хакери сьогодення Пономаренко О.І., керівник асистент Гиренко Ю.В. 2010 93
1509 3D-технології Пишна І., керівник асистент Гиренко Ю.В. 2010 98
1508 Інформаційні методи організації та управління взаємовідносинами з клієнтами CRM-система Quick Sales Гончарук К.С., керівник асистент Гиренко Ю.В. 2010 96
1505 Порівняльна характеристика платформ "1С-бухгалтерія" та "Парус-бухгалтерія" Швець А.Г., керівник асистент Іонаш І.В. 2010 238
1503 АРМБ, як засіб реалізації нових інформаційних технологій Твертінова О.П., керівник асистент Іонаш І.В. 2010 76
1502 АРМБ, як засіб реалізації нових інформаційних технологій Твертінова О.П., керівник асистент Іонаш І.В. 2010 81
1501 Проблеми комп'ютерного піратства в Україні Слободянюк І.С., керівник асистент Іонаш І.В. 2010 238
1497 Інформаційні технології та системи в обліку Попадюк С.В., керівник асистент Іонаш І.В. 2010 290
1494 Автоматизація розрахунку касових операцій Закусило Ю.П., керівник асистент Іонаш І.В. 2010 1
1492 Вплив монітора на зір людини Бондар Т.В., керівник асистент Іонаш І.В. 2010 1
1488 Використання Excel в АПК Погребний Л., керівник ст. викладач Зелінська О.В. 2010 0
1485 Математичне моделювання маркетингу Бабаха О.О., керівник ст. викладач Зелінська О.В. 2010 308
1482 Дослідження динамічних моделей Карабін Л., керівник ст. викладач Зелінська О.В. 2010 132
1479 GPS. Принципи побудови, пристрої та перспективи розвитку Півторак В., керівник доцент Паламарчук Є.А. 2010 1
1470 Використання інтегрального числення в транспортних задачах аграрного виробництва Новицька Л., Бойко Ю., Качур Я., Овсієнко Т. 2010 155
1469 ПРО ВІРТУАЛІЗАЦІЮ ПІДПРИЄМСТВ Найко Д.А., Шевчук О.Ф., Лоїк І. 2010 0
1468 ОСНОВНІ ЗАДАЧІ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ Найко Д.А., Шевчук О.Ф., Рибак Н.В. 2010 234
1466 Про однофакторний та двофакторний дисперсійний аналіз Шевчук О.Ф., Гель П.В., Терлецька Л.Ю. 2010 190
1464 Про деякі класичні парадокси і софізми теорії ймовірностей Найко Д.А., Шевчук О.Ф., Побережняк Г.М. 2010 96
1463 Формування екологічної свідомості при вивченні природничих та гуманітарних дисциплін у студентів технологічних спеціальностей Хом’яківський Ю. Л., Хом’яковська Т.О., Кучмар В.А. 2010 91
1462 Методологія обчислення основних алгоритмічних структур у середовищі ms excel обчислення розгалужених алгоритмічних структур Тадевосян Р.Г., Яцковська Р.О., Петлінська Т. 2010 121
1461 Про один метод організації обчислень у середовищі ms excel обчислення лінійних алгоритмічних структур Тадевосян Р.Г., Яцковська Р.О., Сологуб В. 2010 124
1460 Інтеграція змісту фундаментальної та спеціальної підготовки як складова формування професійної компетентності економіста-аграрія Левчук О.В.Головня О.Ю. 2010 119
1459 Аналіз відомих методів елементарної та вищої математики обчислення площі трикутника Дубчак В.М., Сологуб В.П. 2010 143


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska