The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Тези доповідей

ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
18486 Редька олійна як сидеральний компонент органічних землеробських технологій в агрономії Цицюра Я. Г. 2016 4
18482 Значення строків сівби у формуванні продуктивності редьки олійної Цицюра Я. Г. 2017 3
18481 Порівняльна оцінка продуктивності сортів редьки олійної Цицюра Я. Г. 2018 1
18480 Значимість редьки олійної у сидеральних системах землеробства Цицюра Я. Г. 2018 3
18478 Порівняльна оцінка продуктивності сортів редьки олійної Цицюра Я. Г. 2018 4
18406 Зіставна продуктивність різних строків сівби редьки олійної з врахуванням кліматичних змін та загальної стресовості періоду вегетації Цицюра Я. Г. 2018 3
18385 Зміна гербологічної ситуації поля за використання редьки олійної як сидерату Цицюра Я. Г. 2018 4
18384 Редька олійна як ефективний компонент органічних сидеральних систем удобрення Цицюра Я. Г. 2018 3
18382 Ярусность агрофитоценоза редьки масличной как фактор ее продуктивности Цицюра Я. Г. 2017 6
18379 Агроекологічні проблеми формування адаптивних систем землеробства Вінниччини Цицюра Я. Г. 2016 3
18378 Дія мінеральних добрив на продуктивність редьки олійної за умов зміни клімату Цицюра Я. Г. 2016 5
18377 Тенденции адаптивного земледелия Правобережной Лесостепи Украины в условиях изменения климата Цицюра Я. Г. 2016 4
18376 Значимість редьки олійної як сидеральної культури у сучасній раціональній системі удобрення Цицюра Я. Г. 2016 3
18368 Закономерности ростовых процессов редьки масличной при изменении гидротермических режимов периода вегетации Цыцюра Я. Г., Цыцюра Т. В. 2015 5
18366 Ефективність сортових блендів ячменю ярого Цицюра Я. Г., Горпинюк С.А. 2015 6
18359 Хрестоцвіті блішки на редьці олійній: особливості заселення та шкідливості Цицюра Я. Г. 2018 2
18349 Сучасні трансформаційні процеси в освітньому процесі вищої школи в умовах інформаційного суспільства Довгань Л.І. 2018 5
18348 Виховання молоді у спільнотах: досвід США у контексті вітчизняної практики колективного виховання Довгань Л. І. 2018 4
18084 Електронне навчання як фундаментальна технологія освітньої системи в США Гаврилюк Н.М. 2018 8
17817 Производство органической продукции в структуре национальной экономики Онищук Ю.В. 2018 9
17806 Аналіз конкурентоспроможності озимої пщениці Киш Л.М., Сімоник Л.С. 2016 9
17805 Забезпечення прибутковості підприємства Киш Л.М.,Завацька О.О. 2016 5
17804 Фінансовий стан як визначальний показник фінансового здоров’я підприємства Киш Л.М., Костюк В. І. 2016 10
17533 Аналіз ефективності системи матеріального стимулювання ТОВ “УСТЯ” Киш Л. В. 2018 11
17531 Аналіз витрат сільськогосподарського підприємства Киш Л.М., Чистоколяна І. 2017 12
17370 Вплив передпосівної інокуляції насіння на біометричні показники рослин квасолі звичайної Гайдай Л.С. 2017 17
17331 Енергозберігаючі технології заготівлі, зберігання, переробки та використання кормів і кормового білка Кулик М.Ф., Скоромна О. І., Обертюх Ю. В., Жуков В. П., Гончар Л. О. 2016 30
17330 Основні аспекти сталого розвитку сільських територій Томашук І.В. 2018 22
17329 Розвиток сільських територій: міжнародний досвід Томашук І.В. 2018 24
17328 Potential for the development of alternative sources of energy in agroindustrial complex of Ukraine Tomashuk I. 2018 13
17327 Економіка сільських територій з погляду інноваційно-інвестиційного розвитку Томашук І.В. 2017 18
17324 Потенціал розвитку сільських територій: проблеми та перспективи Томашук І.В. 2017 28
17316 Продуктивність квасолі сорту Славія залежно від інокуляції Краєвська Л.С. 2017 14
17286 Ефективне управління структурою капіталу - основа стабільності розвитку підприємства Вдовенко Л.О., Сидорчук А.І. 2018 46
17261 Нова система оцінки кормів у молочних одиницях корму й одиницях приростів живої маси тварин Скоромна О.І., Кулик М.Ф., Обертюх Ю.В. 2009 29
17256 Вміст клітковини в кукурудзяному силосі за кількістю зерна Кулик М.Ф., Скоромна О.І., Обертюх В. 2008 15
17255 Перспектива використання природних мінералів - глауконіту і анальциму як мінеральних добавок для тварин Скоромна О.І., Костецька Ю.В. 2008 39
17220 Особливості фотосинтетичного потенціалу квасолі звичайної залежно від інокуляції різними штамами Phizobium phaseoli та біопрепаратом Гайдай Л.С. 2017 20
17219 Продуктивність квасолі сорту Галактика в залежності від інокуляції насіння Краєвська Л. С., Шкатула Ю. М. 2015 17
17208 Влияние апивита на содержание минеральных веществ в трубчастых костях перепелов мясной породы Разанова О.П. 2016 35
17207 Продуктивність перепілок-несучок за використання в годівлі кормових добавок на основі підмору бджіл Чудак Р.А., Разанова О.П. 2014 24
17164 Вплив викладання дисципліни "Основи теорії систем і системного аналізу" на формування фахівців з менеджменту Киш Л.М. 2018 20
17152 Інноваційні освітні методи практичної підготовки фахівців-електриків для АЕС Рубаненко О.Є., Рубаненко О.О. 2018 19
17131 Дослідження впливу діаметру дроселя в корпусі похилого диска на роботу гідростатичного підшипника Іванов М.І., Ковальова І.М. 2018 42
17121 Исследования качества мышечной ткани молодняка кроликов при скармливании пребиотика Штенская О., Кучерявый В. 2016 23
17113 Влияние пребиотического препарата на организм молодняка кроликов Штенская О. Б., Кучерявый В. П. 2015 32
17111 Характеристики механізму регулювання подачі насосів типу PVC 1 Іванов М.І., Ковальова І.М. 2017 30
17091 Переваги та труднощі використання соціальних мереж для вищих навчальних закладів України Смілянець О.Г. 2018 27
17088 Роль професійного навчання та підвищення кваліфікації у формуванні мотивів та стимулів персоналу машинобудівних підприємств Климчук А. О. 2017 23
17087 Формування та використання персоналу машинобудівних підприємств Климчук А. О. 2017 55
17086 Напрями підвищення продуктивності персоналу машинобудівних підприємств Климчук А. О. 2017 40
17085 Сучасний стан розвитку персоналу на підприємствах машинобудування Климчук А. О. 2017 52
17076 Особливості професійного розвитку майбутніх менеджерів Джеджула О.М. 2018 35
17060 Забезпечення графічної підготовки студентів на основі систем комп’ютерної математики Джеджула О.М. 2018 34
17059 Метод проектів у математичній підготовці майбутніх агроінженерів Джеджула О.М. 2018 27
17057 Роль математичної підготовки у формуванні графічної компетентності інженера Джеджула О.М. 2018 15
17029 Перспективи застосування вібраційних машин у переробці сільськогосподарської сировини Калетнік Г.М. 2018 36
17013 Стан впровадження дуальної освіти в Україні Джеджула О. М. 2018 34
17012 Особливості організації самостійної роботи студентів аграрних ВНЗ під час вивчення вищої математики Новицька Л.І. 2018 16
17010 Прикладні задачі в курсі вищої математики Новицька Л.І. 2018 25
17008 Використання диференціального числення в задачах аграрного виробництва Новицька Л.І., Дубчак В.М. 2018 20
17005 Перспективи пониження порядку лінійних алгебраїчних систем у методі Гауса Дубчак В.М., Новицька Л.І. 2018 27
16976 Концептуальні засади соціальної відповідальності бізнесу Германюк Н.В. 2018 52
16975 Аналіз сучасного стану аграрної галузі Германюк Н.В. 2018 44
16972 Соціальна відповідальність у бізнес-діяльності Германюк Н.В. 2017 30
16963 Вплив на економічні показники транспортних засобів використання біодизельного палива Галущак Д.О., Галущак О.О., Вдовиченко О.В. 2017 97
16961 Вибір критеріїв оцінки ефективності оцінки ефективності переведення дизельного двигуна на роботу на суміші дизельного та біодизельного палив Галущак Д. О., Галущак О. О., Вдовиченко О. В., Зелінський В. Й. 2018 68
16919 Місце і роль аналізу фінансового стану в оцінці інвестиційної привабливості підприємства Довгань Ю.В. 2017 26
16904 Інноваційні аспекти розвитку сільських територій Гончарук І. В., Томашук І. В. 2017 59
16868 Інституційний механізм формування пропозиції органічної продукції Гуцаленко О.О. 2015 103
16853 Математичне моделювання з використанням інформаційних технологій у підготовці майбутніх економістів Левчук О.В. 2018 48
16851 Трансформація математичних курсів на основі інтегративного підходу в умовах поглиблення зв’язків у системі «наука-освіта-виробництво» Левчук О.В. 2018 46
16850 Дистанційні інтерактивні форми навчання в умовах всеукраїнського науково-навчально-виробничого комплексу Левчук О.В. 2018 47
16848 History of economic analysis Fedoryshyna L. 2018 30
16845 Financial support of agriculture in the european union Aleskerova Y. 2018 27
16777 Вплив глобального потепління на видовий склад шкідників цукрових буряків Окрушко С.Є. 2018 35
16754 Удосконалення правового регулювання стимулів розвитку відновлювальної енергетики в Україні Пипяк М. І. 2018 25
16727 Методологічні основи розробки психокорекційної розробки психокорекційної програми з використанням арттерапевтичних технік Недбалюк О.О. 2018 40
16721 Забезпечення графічної підготовки студентів на основі систем комп’ютерної математики Джеджула О.М. 2018 24
16720 Концепція «just in time» як один із основних інструментів управління виробництвом Недбалюк О.О. 2018 35
16714 Оцінка зв’язку між конкурсним балом та результатами успішності з вищої математики у студентів економічного напрямку Шевчук О.Ф. 2018 31
16708 Аутсорсинг в управлінні інноваціями страхової компанії Черній О. М., Алескерова Ю. В. 2018 39
16704 Інноваційні технології навчання в освітньому процесі вищої школи Довгань Л. І. 2017 39
16630 Діалог культур у полікультурній освіті майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях іноземної мови Кравець Р.А. 2017 56
16629 Механізми підвищення внутрішньої мотивації майбутніх фахівців аграрної галузі у процесі формування полікультурної компетентності на заняттях іноземної мови Кравець Р.А. 2017 40
16627 Потреба українців у неформальній освіті для дорослих та методи оцінки її результатів Бахарєва Я.В. 2018 23
16626 Теоретичні аспекти впровадження лінгвосоціокультурної педагогічної концепції у ВНЗ Довгань Л.І. 2018 27
16625 Структурно-функціональна модель педагогічної технології формування полікультурної компетентності студентів аграрних ЗВО Кравець Р.А. 2017 48
16621 Стратегія створення нової підгалузі на основі інновацій малого підприємства Луцяк В.В., Луцяк В.Г. 2017 27
16620 Типи полісуб’єктної взаємодії в освітньому полікультурному середовищі аграрного ВНЗ Кравець Р.А. 2017 50
16619 Самостійна робота як фактор формування полікультурної компетентності майбутніх фахівців аграрної галузі Кравець Р.А. 2017 48
16617 Педагогічні умови формування полікультурної компетентності майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях іноземної мови Кравець Р.А. 2017 39
16616 Stages of Forming Future Agrarians’ Multicultural Competence At Foreign Language Classe Кравець Р.А. 2017 42
16613 Реалізація полікультурної освіти майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях іноземної мови Кравець Р.А. 2017 104
16612 Структура педагогічної технології формування полікультурної компетентності майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях іноземної мови Кравець Р.А. 2017 23
16611 Етапи формування полікультурної компетентності майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях іноземної мови Кравець Р.А. 2017 31
16610 Регулювання земельних відносин в сільському господарстві Колесник Т.В. 2017 61
16609 Становлення та розвиток кадрової політики в аграрних підприємствах Колесник Т.В. 2017 22
16608 Фактори впливу на соціально-психологічні умови діяльності колективу Колесник Т.В. 2017 70
16607 Інституційне забезпечення розвитку та оптимізації міжрегіональних економічних відносин Колесник Т.В. 2017 56
16599 Напрямки розвитку галузі овочівництва на найближчу перспективу Логоша Р.В., Підвальна О.Г. 2017 39
16597 Особливості формування системи управління ресурсозбереженням на підприємстві Підвальна О.Г. 2017 39
16593 Самооцінка як фономен самосвідомості особистості Недбалюк О.О. 2018 55
16584 Параметричне збудження пульсацій під час роботи регульованого аксіального роторнопоршневого насоса Іванов М.І., Переяславський О.М., Шаргородський С.А., Ковальова І.М. 2017 32
16579 English cuisine Марценюк Н.А., Позур К.С. 2018 32
16577 Роль іноземного інвестування у професійній підготовці менеджерів аграрної галузі Марценюк Н. А. 2018 49
16537 Генетичне різноманіття дикорослих видів картоплі та їх використання в селекції Мамалига В.С. 2017 30
16535 Сутність фінансового контролінгу на підприємствах малого бізнесу в Україні Шиманська О.П., Алескерова Ю.В. 2017 61
16461 Вплив інформаційних технологій та нових альтернативних методів у аграрній галузі на професійну підготовку менеджерів Марценюк Н.А. 2018 36
16455 Кінематика формування виробів сільськогосподарського машинобудування при штампуванні обкочуванням Матвійчук В. А., Штуць А. А. 2015 39
16454 Нормування втрат електроенергії в розподільчих мережах агропромислового комплексу критеріальним методом з застосуванням нейро-нечіткого моделювання Рубаненко О.О., Штуць А.А., Явдик В.В. 2015 50
16414 Технології інтерактивного навчання у професійній підготовці майбутніх фахівців Січко Т.В., Маценко А.О. 2018 37
16396 Вміст нітратів у зерні злакових культур в умовах змін клімату Яковець Л.А., Ткачук О.П. 2018 34
16342 The effect of the agricultural extension service on of the welfare of rural population Dovhan L., Dovhan Y. 2018 86
16333 Особливості полікультурної освіти в університетах США Довгань Л.І., Довгань Ю.В. 2016 52
16321 Production and economic relations of the enterprises of oil and fat industry Dovhan Y. 2017 52
16320 Менеджмент капіталу страхової компанії Сідак О.М., Тодосійчук В.Л 2018 40
15847 Особливості конфліктів у педагогічному сеоредовищі вищої школи Олійник Н. А. 2018 36
15821 Пасивні операції банків Алескерова Ю.В. Гранат Ю.Ю. 2018 122
15820 Nonverbal communication of future managers: the didactic aspects Tymoschuk N. M. 2018 67
15819 Особливості розвитку споживчого кредитування в Україні Алескерова Ю.В., Дзюбенко А.Д. 2018 234
15817 Управління фінансуванням приватної школи та її вдосконалення Алескерова Ю.В., Вигівська А.О. 2018 112
15816 Прогностична валідність конкурсного бала студентів-першокурсників Шевчук О.Ф. 2018 78
15813 Управління фінансовими ресурсами підприємств регіону Тодосійчук В. Л., Ременюк А. Р 2018 213
15812 Кредитне забезпечення відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств Мостовик В. О., Алескерова Ю. В. 2018 106
15811 Управління фінансовою роботою у фермерському господарстві Гурніцька С., Алескерова Ю.В. 2018 145
15800 Особливості вимірювання величини спонтанної поляризації сегнетоелектричних рідких кристалів допованих нанодомішками Шевчук О.Ф. 2017 43
15794 Нелінійна діелектрична спектроскопія сегнетоелектричних рідких кристалів допованих домішками Шевчук О.Ф. 2017 58
15689 Особливості процесного підходу до управління Січко Т.В. 2017 82
15610 Анаеробне зброджування перепелиного посліду, як джерело додаткового енергоносія біогазу Подолян Ю. М., Вознюк О.І. 2014 64
15609 Продуктивні показники свиней породи ландрас залежно від статі 207 Шевчук Т.В., Суховуха С.М., Шелест Н. 2017 30
15608 Сучасний стан молочного скотарства на вінниччині Драчевська А.В., Вознюк О.І. 2015 37
15607 Перспективи ефективного розвитку виробництва яловичини в Україні Баран І.В., Вознюк О.І. 2015 77
15604 Гетерозис в курсі генетики вищого аграрного навчального закладу Мамалига В.С. 2015 72
15584 Макроекономічні показники як індикатори соціально-економічного розвитку України. Брояка А.А. 2017 37
15418 Підвищення ефективності управління фінансовим потенціалом аграрних підприємств Алескерова Ю. В., Коробчук А. Р. 2018 296
15417 Перестрахування ризиків при страхуванні майна Житкевич Д.О. Науковий керівник Алескерова Ю.В. 2018 39
15416 Інноваційні банківські технології в аграрних підприємствах Алескерова Ю.В., Овчаров М.Я. 2018 11
15378 Передумови становлення та розвитку біопаливного виробництва у світі та Україні Климчук О.В. 2015 121
15377 Пріоритетність розвитку спиртової галузі у виробництві біоетанолу в Україні. Климчук О.В. 2013 33
15376 Трансформаційні процеси в управлінні енергозабезпеченням агропромислового виробництва. Климчук О.В. 2016 77
15370 Стратегічні напрями ефективного використання біомаси сільськогосподарських культур у виробництві відновлюваних джерел енергії. Климчук О.В. 2012 41
15369 Інноваційний розвиток біопаливного виробництва: проблемні аспекти та подальші перспективи. Климчук О.В. 2014 130
14422 Кредитно-інвестиційна діяльність банків України Алескерова Ю.В. 2017 91
14313 Особливості використання автоматизованих освітніх вимірювань у вищій школі Шевчук О.Ф. 2017 124
13417 Методика аналізу доходів підприємства від операційної діяльності Томчук О.Ф., Продан О.А. 2015 125
13416 Програма всеукраїнської науково-практичної онференції "Сучасні агротехнології: тенденції та інновації" м. Вінниця 17-18 листопада 2015 р. Фостолович В. А. 2015 69
13415 Аналітичний аспект фінансування соціальної сфери вінниччини Глазко Н.Д. 2015 75
13414 Влив рН грунтів медоносних угідь на концентрацію свинцю та кадмію в гомогенаті трутневих личинок Швець В.В. 2015 38
13411 Ефктивність використання земельних ресурсів на прикладі агропромислового науково-виробничого підприємства “Візит Киш Л.М., Назаровька А. 2015 82
13410 Вплив органічно-мінеральних добрив на коефіцієнт накопичення цезію-137 та стронцію-90 Разанов С.Ф., Гуцол Г.В. 2015 61
13342 Концептуальні засади удосконалення інституційного забезпечення підприємницької діяльності в аграрній сфері Прутська Т. Ю. 2015 166
13341 Оцінка гібридів f1 люцерни посівної на умови вирощування Максімов А.М., Телекало Н.В. 2015 53
13338 Порівняльний аналіз викидів забруднюючих речовин у повітря традиційними енергоносіями та різними викидами біопалива Разанов С.Ф., Ткачук О.П. 2015 66
13335 Шляхи підвищення продуктивності квасолі в умовах Вінницької області Шкатула Ю. М., Краєвська Л. С., 2015 72
13324 Агроекологічні особливості вирощування квасолі Краєвська Л. С., Шкатула Ю.М. 2014 56
13323 Особливості формування біоенергетичної продуктивності квасолі залежно від технології вирощування Краєвська Л. С., Шкатула Ю.М. 2014 48
13320 Нормування втрат електроенегрії в електричних мережах агропромислового комплексу Рубаненко О.О., Бедрій Д.К., Григоренко І.О., О.М. Каганець 2013 79
13318 Оптимальне керування нормальними режимами електроенергетичних систем з врахуванням технічного стану високовольтних вводів і регулювання під навантаженням трансформаторів Рубаненко О. О., Рубаненко І. О. 2013 100
13307 Дослідження витратних характеристик насоса типу PVC Іванов М.І., Переяславський О.М., Ковальова І.М., Шаргородський С.А., Гречко Р.О. 2016 61
13305 Комплекс маркетингу: сучасні концепції Мамалига С.В. 2016 455
13304 Вплив мікроелементів на формування продуктивності пшениці озимої в умовах Західного Полісся Пелех Л.В. 2016 73
13291 Роль засобів інформаційно-комунікаційних технологій у професійній підготовці майбутніх економістів Мараховська Т.М., Алескерова Ю.В., Фурман І.В. 2016 141
13288 Практика та удосконалення державної підтримки сільськогосподарського страхування Алескерова Ю.В. 2017 61
13278 Application of knowledge management in universities as a requirement of the information society Lebedieva N. A. 2017 54
13252 Використання термінотворчого потенціалу латини сучасними європейськими мовами Гарник А.А. 2016 59
13247 Моделювання професійно-орієнтованих комунікативних ситуацій під час навчання німецької мови як другої іноземної Дакалюк О. О. 2016 66
13246 Особливості формування іншомовної компетентності студентів-аграріїв в процесі навчання другої іноземної мови Дакалюк О. О. 2016 54
13236 Методи стимулювання та розвитку творчого мислення на заняттях з іноземної мови Миколюк О.П. 2016 58
13233 Методичні особливості навчання перекладу автентичних текстів студентів економічних спеціальностей Гаврилюк Н.М. 2016 168
13230 Вплив стимуляторів росту на урожайність овочевих культур Окрушко С.Є. 2017 82
13223 Дидактичні особливості математичної підготовки фахівців в умовах дистанційного навчання Левчук. О.В. 2017 47
13089 Основні напрями вирішення екологічних проблем у сфері захисту рослин Окрушко С.Є., Коваленко Т.М. 2016 65
13088 Облікова політика податків та зборів Подолянчук О.А. 2016 75
13086 Аналіз стану овочівництва у Вінницькій області Окрушко С.Є. 2016 104
13084 Milchqualität und Melkhygiene in Deutschland Миколюк О.П., Гончарук А. 2016 59
13082 Проблемне навчання як інноваційна педагогічна технологія у навчальному процесі ВНЗ Миколюк О.П. 2016 53
13079 Топологічний підхід до аналізу та оптимізації організаційних структур управління Січко Т.В. 2016 66
13076 Формування практико-орієнтованих компетенцій у студентів економічних спеціальностей з використанням технологій «1С» Юрчук Н.П. 2016 65
13051 Моделирование работы узла люльки регулируемого аксиально-поршневого насоса типа PVC Иванов Н.И., Переяславский А.Н., Шаргородский С.А., Ковалёва И.М. 2016 70
13050 Польова схожість насіння гібридів озимого ріпаку залежно від строку посіву та рівнів мінерального живлення Мазур В. А., Мацера О. О. 2016 24
13049 Економічний зміст категорії «зобов’язання» Подолянчук О.А., Мордюк В.В. 2017 377
13048 Електронне адміністрування ПДВ Подолянчук О.А. 2016 45
13047 Правила ведення обліку розрахунків за ПДВ Подолянчук О.А. 2016 48
13046 Формування елементів структури врожаю озимого ріпаку залежно від системи удобрення Мацера О. О. 2016 45
13019 Стан малих річок Вінницької області Мущинська В.І., Первачук М.В. 2016 34
13018 Методологічні аспекти аналізу забезпеченості та ефективності використання основних засобів Глазко Н.Д., Валько Л.В. 2016 48
13012 Методичні аспекти та особливості фінансового аналізу товарно-матеріальних цінностей підприємства Томчук О.Ф, Мазур Ю. 2016 49
13011 Облік та аналіз дебіторської заборгованості: існуючі проблеми та шляхи їх вирішення Томчук О. Ф., Стецький В. О. 2016 96
13010 Аналіз формування результату виконання кошторису у бюджетних установах Томчук О. Ф., Колісник Л. О. 2016 53
13009 Методологічні аспекти обліку і аналізу розрахунків із заробітної плати Томчук О. Ф., Машевська А. А. 2016 84
13008 Аналіз забезпеченості основними засобами на підприємстві та ефективність їх використання Томчук О. Ф., Базюк С. А. 2016 55
13007 Аналіз впливу ефективності використання трудових ресурсів на фінансові результати діяльності підприємства Любар Оксана, Томчук Олена, Грушелевич Олена 2016 67
13004 Аналіз впливу формування витрат на результати фінансово-господарської діяльності підприємства Томчук О.Ф., Білокур А.Ю. 2015 62
13003 Аналіз ефективності використання капіталу підприємства Томчук О.Ф. 2015 79
13002 Методичні підходи до аналізу грошових потоків Томчук О.Ф., Пльонсак О.Л., . Васян А.Ю 2015 153
13001 Аналітична оцінка вибору моделі управлінського рішення Томчук О.Ф., Гончарук М.Л. 2016 68
13000 Аналіз дебіторської заборгованості в системі управління підприємством Томчук О.Ф. 2017 4
12984 Формування професійної компетентності майбутніх фахівців аграрної галузі Гаврилюк Н. М., Манжос Е. О. 2016 142
12935 Стандарти якості як фактор забезпечення конкурентоспроможності аграрних підприємств Петриченко О.А. 2016 65
12763 Теоретичні основи та нормативна база обліку та аналізу розрахунків з працівниками Мулик Т.О., Олійник М. 2016 144
12590 Організація обліку суб’єктів малого підприємництва Мулик Т.О., Усенко Н.Ю. 2014 56
12588 Мовленнєва культура студентів-аграріїв на сучасному етапі Тимкова В.А. 2016 159
12587 Українська мова в освітньому просторі Тимкова В.А. 2016 56
12540 Концептуальні засади інноваційного розвитку підприємництва в аграрному секторі Калетнік Г.М., Прутська Т.Ю. 2015 73
12524 Використання маркетингових інструментів в процесі формування ринку органічної продукції в україні Мамалига С.В. 2016 63
12522 Проблеми ведення облфку податку на доходи фізичних осіб в сучасних умовах Глазко Н.Д., Завадецька Я.К. 2015 106
12521 Geld- und bankwesen der brd Миколюк О.П., Рябоконь Ю. 2016 52
12507 Тепло- и электроснабжение предприятий агропромышленного комплекса с использованием микроэлектросетей Рубаненко Е.А. 2017 52
12434 Особливості росту і розвитку інтенсивних сортів гороху посівного залежно від впливу передпосівної обробки насіня та позакореневих підживлень Телекало Н.В., Максімов А.М. 2015 64
12430 Підходи до моделювання маркетингових витрат Бахарєва Я.В. 2016 63
12427 Агроекологічні заходи вирощування квасолі Шкатула Ю.М., Краєвська Л. 2015 77
12412 Класифікація та характеристика об’єкта кліткового розведення – лисиці звичайної (vulpes vulpes) Шевчук Т.В. 2016 36
12404 Організаційно-економічні чинники підвищення ефективності формування інвестиційних ресурсів садівничих підприємств Феняк Л.А. 2016 38
12403 Про один підхід до оцінки енергетичної ефективності при знаходженні роботи Дубчак В.М., Шевчук О.Ф., Вертелецький М.В. 2016 60
12377 Інформаційно-комунікаційні технології у навчанні іноземній мові студентів-аграріїв Тимощук Н.М. 2016 44
12375 Агрегування галузей у міжгалузевому баланс Киш Л.М. 2016 40
12372 Агроекологічне обгрунтування застосування біологічних препаратів при вирощуванні сільськогосподарських культур Врадій О.І., Первачук М.В. 2016 43
12359 Потенциальные возможности производства зерна Материнская О.А. 2016 92
12358 Оцінка ціноутворення на ринку зерна Материнська О.А. 2015 116
12324 Особливості оподаткування єдиним податком 4 групи в 2016 році Федотришина Л.І., Глазко Н.Д. 2016 63
12323 Аналіз моделей інноваційного розвитку в контексті євроінтеграційних прагнень України Юрчук Н.П., Яниш О.С. 2016 40
12322 Інтеграція України у європейський освітній простір шляхом підвищення ролі інформаційної освіти Клочко О. В., Новицька Л. І. 2016 43
12313 Розробка науково-практичних засад підвищення ефективності стратегії використання людського потенціалу підприємства із застосуванням методу Management bу Objectives Клочко О.В., Рудик Я.В. 2016 44
12312 Шляхи удосконалення стратегії використання людського потенціалу підприємства із застосуванням якісних технік моделювання О.В. Клочко, І.О. Дубровська 2016 36
12311 Розробка та обґрунтування науково-практичних засад стратегічної сегментації ринку диверсифікованого підприємства малого бізнесу О.В. Клочко, Т.Р. Кротна 2016 51
12273 Взаємозв’язок між нагромадженням інтелектуального капіталу аграрних підприємств та розвитком системи насінництва в україні Коломієць Т.В. 2016 46
12271 Outstaffing as a form of commercialization of the intellectual capital at agricultural research enterprises Kolomiets T.V. 2016 80
12270 Формування інтелектуального капіталу науково-дослідних організацій як основа інноваційного розвитку аграрного сектору Корнійчук А. М., Гончарук Т. В., Коломієць Т. В. 2016 69
12269 Necessity of shifting agricultural development strategy of ukraine Korniychuk A., Goncharuk T., Kolomiets T. 2016 53
12266 Мережевий підхід до аналізу банківської системи. Січко Т.В. 2016 170
12265 Перевірка статистичнпих гіпотез з використанням математичного програмного пакету mathcad Левчук О.В. 2016 42
12261 Організаційно-економічний механізм підвищення ефективності цукробурякового виробництва Хаєцька О.П. 2016 55
12260 Ефективність функціонування цукробурякового виробництва в сучасних умовах Хаєцька О.П. 2015 62
11941 Азотфіксація як вагомий чинник підвщення продуктивності сої Алєксєєв О.О. 2016 37
11940 Необхідність формування професійної мобільності майбутніх фахівців облікового профілю Плахтій Т.Ф., Бурко К.В. 2016 152
11939 Кількісна та якісна визначеність бухгалтерської звітності Плахтій Т.Ф. 2015 68
11931 Оцінка ціноутворення на ринку зерна Материнська О.А. 2015 56
11864 Енгергоощадне сушіння насіння соняшника В. М. Бандура, І. А. Зозуляк 2014 40
11859 Банкрутство та його аналіз: сутність та значення Коваль Н.І., Згородня А.Ю. 2015 66
11856 Удосконалення конструкції аксіального роторно-поршневого насоса типу PVC 1.63 Іванов М.І., Ковальова І.М., Харченко О.В., Головко С.М. 2016 37
11855 Заходи по удосконаленню конструкції насосного обладнання гідроприводів самохідних машин Іванов М.І., Переяславський О.М., Ковальова І.М., Івацко М.В. 2016 73
11851 Використання космічних методів моніторингу для виявлення популяцій водяного горіха (Тrapa natans l.) Балинська Н. А., Кавун Е.М. 2015 34
11849 Облікова політика - складова інформаційного забезпечення управління підприємством Подолянчук О.А. 2016 71
11848 Особливості обліку операцій сплати пдв сільськогосподарськими підприємствами при зміні режимів оподаткування Коваль Н.І. 2016 143
11846 Інтеграційні процеси та сучасні тенденції розвитку системи бухгалтерського обліку Бурко К.В. 2016 49
11844 Функції управлінського обліку в рамках системи управління витратами сільськогосподарських підприємств Бурко К.В. 2015 40
11837 Особливості аналізу стратегії управління оборотними активами Коваль Н.І., Куцак І. 2015 149
11836 Особливості обліку та управління фінансової діяльністю в аграрних формуваннях Коваль Н. І. 2015 87
11831 International Management Manzhos E., Kazmiruk N. 2016 32
11830 Формування професійної компетентності майбутніх фахівців аграрної галузі Гаврилюк Н. М., Манжос Е. О. 2016 142
11829 The Activities of Human Resource Management Manzhos E., Koval H. 2016 54
11827 Henry ford changes the world: birth of the assembly line Матієнко О.С., Волинець Ж. 2015 64
11826 advantages and disadvantages of assembly line manufacturing Матієнко О.С., Іщенко О. 2015 51
11825 Grain processing equipment: from field to bin Матієнко О.С., Білоус Е. 2015 50
11824 Формування мовно-професійної компетентності фахівця-аграрія Тимкова Валентина Андріївна 2016 131
11823 Культура мовлення у професійній підготовці економіста з бухгалтерського обліку Тимкова В.А., Боднар Я.М. 2016 186
11822 Удосконалення культури мовлення у студентів вищих аграрних навчальних закладів як складової професійного спілкування Тимкова В.А., Дущенко Т.І. 2016 150
11821 Українські прізвища: генеалогія й ономастика Тимкова В.А., Жевега Л.С. 2016 54
11784 Новації акцизного податку в 2016 році: аналітичний аспект Федоришина Л.І., Глазко Н.Д. 2016 33
11783 Передумови й принципи автоматизації обліку на підприємствах Юрчук Н.П., Сімакович Ю.В. 2015 57
11769 Біологічні препарати як засоби підвищення урожайності бобових культур Врадій О.І,, Первачук М.В. 2016 32
11768 Організація внутрішнього контролю в системі управління оподаткуванням Мулик Т.О., Мулик Я.І. 2016 202
11765 Теоретичні основи та нормативна база обліку та аналізу розрахунків з працівниками Мулик Т.О., Олійник М. 2016 130
11764 Оцінка фінансових ризиків в системі аналізу та контролю Мулик Т.О., Мулик Я.І. 2016 155
11612 Особистісно-деонтологічний підхід у професійній підготовці менеджерів засобами інформаційно-комунікаційних технологій Клочко О.В. 2016 91
11611 Lebedeva n.a., kurdomanenko t. ecological situation in ukraine in teaching of future ecologists Lebedeva N.A., Kurdomanenko T. 2016 154
11610 professoinal vocabulary as an aspect of foreign language teaching for future agronomist Lebedeva N.A., Kostyk V. 2016 128
11609 Lebedeva n.a., dvorzhak e. ways of solving environmental problems in teaching ecologists Lebedeva N.A., Dvorzhak E. 2016 158
11608 Horticulture as a module part in teaching of future agronomists Lebedeva N.A., Aksentiuk K. 2016 142
11607 Мотивація в структурі професійної підготовки фахівців-аграріїв Лебедєва Н.А. 2016 158
11605 Проблиск у майбутнє. закордонний досвід інновацій у вищій школі Материнська О.А.,Петриченко О.А. 2016 47
11602 Перспективи використання Європейськоо досвіду щодо збереження агробіоорізноманіття О.М. Тітаренко 2014 162
11547 Екологічна оцінка і перспективи оптимізації стану грунтів Вінницької області Заэць В.В., Мудрак Г.В. 2016 318
11173 Переваги застосування хмарних технологій в управлінні економічними об'єктами Смілянець О.Г., Хрипко Т.Є. 2016 36
11169 Знаходження середнього часу проведення планового і аварійного ремонтів автоматизованих комплексів Матвійчук В.А., Штуць А.А., Явдик В.В. 2016 62
11168 Підвищення ефективності металообробки в АПК шляхом впровадження ресурсозберігаючих процесів штампування обкочуванням Матвійчук В.А., Штуць А.А., Явдик В.В. 2014 90
11167 Money, its functions and types. Гроші, їх функції та типи. Гарник А.А., Маньківський Ю., Могилевський І., ШароваТ. 2016 32
11165 Audit profession as an integral part of accounting practice. Професія аудитора як невід'ємна частина практики ведення бухгалтерського обліку. Гарник А.А., Вороніна І., Заболотчук А. 2016 46
11164 Vegetarianism in our life. Вегетаріанство у нашому житті. Гарник А.А., Гончарук Н., Кабакова О. 2016 58
11163 Fashion color trends of spring / summer 2016. Модні тенденції кольорів весни / літа 2016. Гарник А.А., Лисаковська А., Ніколішина Г. 2016 48
11162 Використання сучасних інформаційних технологій у навчально-ваиховному процесі ВНЗ. Гарник А.А. 2016 82
11160 Внутрішньо-торгівельні відносини на Правобережній УКраїні в кінці ХІХ ст. Богатчук С.С. 2016 42
10680 Вплив інформаційних технологій на розвиток економіки та економічних відносин між суб’єктами Яцковська Р.О. 2016 70
10679 Елементи методології загальної теорії імітаційного моделювання Бахарєва Я.В. 2016 65
10678 Бухгалтерське програмне забезпечення для суб'єктів спрощеної системи оподаткування: нові тенденції та можливості Бахарєва Я.В. 2016 42
10566 Демонстрація процесів створення сліпих електронних цифрових підписів на текстографічну документацію на основі моделей матричного типу В. Г. Красиленко, Р. О. Яцковська, Ю. М Тріфонова 2013 69
10460 Навчання перекладу фахових текстів студентів нефілологічних спеціальностей Гаврилюк Н.М., Манжос Е.О. 2016 31
10459 Удосконалення процесів та обладнання для сушіння насіннєвого зерна Пазюк В.М. 2015 45
10458 Розробка енергозберігаючих технологій виробництва функціональних порошків Петрова Ж.О., Снєжкін Ю.Ф., Пазюк В.М. 2015 143
10433 Професійна компетентність фахівця з бухгалтерського обліку Подолянчук О.А. 2016 92
10390 Професійна підготовка фахівців в аграрних вузах як фактор забезпечення розвитку АПК України Джеджула О.М., Гуць В.В., Кошельник В.А. 2015 35
10389 Комунікативна компетентність менеджера як умова ефективного управління аграрним виробництвом Джеджула О.М., Хомяковський Ю.Л. 2015 48
10384 Метод контролю вологості капілярно-пористих і сипких матеріалів Куцевол М. О. 2015 34
10383 Інтеграція професійної підготовки майбутніх економістів аграрних внз Левчук К.І., Левчук О.В. 2015 51
10376 Розвиток освіти на українських землях Російської імперії в першій половині ХІХ ст. Богатчук С.С. 2015 61
10369 Деякі особливості навчально-методичного забезпечення професійної підготовки економістів-кібернетиків при викладанні дисципліни «економіка підприємства» в умовах інформатизації суспільства Бурєннікова Н.В., Коломієць Т.В., Вострякова В.І. 2016 115
10321 Влияние длительности использования и назначения сотов на концентрацию цезия-137 в меде Разанов С.Ф. 2009 52
10315 Якість силосу з однорічної злаково-бобово-хрестоцвітної сумішки за використання біоконсерванту. Сироватко К.М. 2015 56
10314 Інтеграція професійної підготовки майбутніх економістів аграрних внз К.І.Левчук,О.В.Левчук 2015 42
10275 Правовий статус Товариства Червоного Хреста УСРР в системі органів охорони здоров’я. Мельничук М. О. 2015 53
10273 Правові основи становлення санітарної справи в УСРР у період НЕПу Мельничук М.О. 2015 64
10272 F-імпульси як індикатори спрямованості наслідків процесів функціонування складних систем в авторському see-аналізі дієвості процесів на основі складових результативності Бурєннікова (Поліщук) Н. В., Ярмоленко В. О. 2015 227
10268 Правовий статус медперсоналу в УСРР у 20-ті рр. ХХ ст. Мельничук М. О. 2015 54
10267 Правове регулювання діяльності фонду страхової медицини в УСРР у 20-х рр. ХХ ст. Мельничук М.О. 2014 169
10264 Метод контролю об’ємного вмісту вологи в зерні Куцевол М. О. 2015 34
10232 Вплив параметричних процесів на роботу гідравлічних приводів мобільних машин Іванов М.І., Переясловський О.М. , Шаргородський С.А. 2015 68
10231 Застосування системного підходу до дослідження ефективності аграрного виробництва Джеджула О.М.,Кірієнко О.О, Бондарчук Є.В. 2015 65
10113 Аналітична оцінка ур ожанійності біоенерг етичних культур сільськогосп одарських підприємст в вінницької області Коваль Наталія Іванівна, Пророчук Ольга Леонідівна 2015 457
10110 Інтелектуальний капітал як особлива форма капіталу підприємства Корнійчук А. М. , Коломієць Т. В. 2015 78
10109 Ліквідність як елемент оцінки фінансового стану підприємства Подолянчук О.А. 2015 43
10108 Оцінка ліквідності балансу Подолянчук О.А. 2015 65
10107 Оцінка впливу воєнних дій на процеси руйнування біосфери Бурлака Н.І. Коломієць Т. В., Кушнерчук О. 2015 58
10106 Аналіз сучасного стану екологічної ситуації у Вінницькій області Бурлака Н.І. Коломієць Т. В., Панасюк Т. 2015 60
10075 Сучасний стан ринку праці країн єс та перспективи для україни Дюк А.А., Доканін К.Л. 2015 216
10071 "Зелений туризм" як фактор розвитку міжнародного ринку туристичних послуг Ціхановська В.М., Ковальчук С.Я. 2015 65
10070 Економічна сутність та класифікація міжнародного лізингу Фурман І.В., Кочергіна О.Ю. 2014 51
10069 Лондон, як один з провідних зовнішніх валютно-фінансових ринків світу Фурман І.В., Кушнір В.А. 2014 71
10033 Use of information and communication technologies managers in the agricultural sector during their professional training in the conditions of societies’ infromatization O.V. Klochko, O.V. Levchuk 2015 50
10019 Різновиди мовних девыацый у студентів-аграріїв Тимкова В.А. 2015 30
10017 Програмний модуль як інструмент налаштування 1С:Підприємство 8 під специфіку діяльності підприємства Січко Т.В., Рибаченко А. 2014 74
10015 Ефективність біопрепаратів у системі органічного вирощування бобів кормових на зерно Савченко В.О. 2015 73
10014 Ефективність застосування мікробних препаратів для процесу азотфіксації Первачук М. В.,Врадій О. І. 2015 57
10012 Вологомір зерна Куцевол Микола Олександрович 2015 65
9970 Інформаційні технології в моделюванні управлінської діяльністі підприємства В. О. Денисюк, М. Павлюк 2015 81
9969 Моделювання інноваційного розвитку підприємства з урахуванням ризику В. О. Денисюк, І. І. Сорочинська 2015 48
9968 Перспектива використання синергетичних методів у моделюванні економіки В.О. Денисюк, О. Ю. Петровський 2015 85
9967 Система управління ризиками в іт-компанії В. О. Денисюк, О. С. Бороняк 2015 78
9966 Використання економетричних методів для аналізу економіки україни В. О. Денисюк, к.т.н., М. В. Вербовецька 2015 76
9965 Роль економіко-математичного моделювання при дослідженні економіко-виробничих систем В. О. Денисюк, А. С. Дерунець 2015 64
9964 Моделювання інноваційного розвитку економіко-виробничих систем В.О.Денисюк, Д.М.Собко, М.Ю.Курдибанський, 2015 106
9937 Розроблення алгоритму визначення вмісту зв’язаної вологи в зерні Куцевол М. О. 2015 47
9936 Розроблення алгоритму контролю повної вологості зерна Куцевол М. О. 2015 44
9913 Вплив основного обробітку ґрунту на осінній розвиток рослин озимого ріпаку Мацера О. О. 2015 50
9912 Новітні тенденції педагогічного супроводу у викладанні іноземних мов Осаульчик О.Б. 2015 96
9905 Helianthus annuus and downy mildew Manzhos E.O., Datskov R. A., Korovetska S. G. 2015 130
9899 Іноземні мови у контексті формування професійної мобільності майбутнього фахівця Осаульчик О.Б. 2015 78
9897 Viral Deseases of Plants Manzhos E.O., Brun U. V., Kochkina A. O 2015 150
9893 Економіко-математичне моделювання попиту підприємства на робочу силу Яхно К.Г. 2015 93
9890 Напрями розвитку інформаційного забезпечення ринку аграрної продукції Яхно К.Г., Коляденко С.В. 2015 106
9889 Економічна ефективність аграрного виробництва та його інформаційне забезпечення Коляденко С.В. 2015 92
9888 Стратегічні напрями розвитку мясного скотарства Іванова В.С., Коляденко С.В. 2015 89
9887 Екологічна складова агрологістики як інструмент сталого розвитку Вострякова В.І., Коляденко С.В. 2015 76
9884 Сучасні системи захисту поверхневих вод Мущинська В.І., Первачук М.В. 2015 580
9877 Функції управлінського обліку та управлінськького аналізу Бурко К.В. 2015 72
9875 Взаємозв’язок функцій обліку та його завдань в контексті потеб управління Іщенко Я.П. 2015 88
9869 Актуальні завдання розробки верстатних комплексів із підвищеною надійністю Веселовська Н.Р. 2015 288
9866 Фоточутливість композитних матеріалів на основі сегнетоелектричної рідкокристалічної матриці Шевчук О.Ф. 2015 114
9862 Вплив бактеріального штаму bradyrhyzobium japonicum м8 та 634б на підвищення продуктивності та якості урожаю на прикладі вірусостійкого сорту сої горлиця Алєксєєв О.О., Патика В.П. 2015 49
9830 Проблеми розвитку малого бізнесу в Україні Марчук У., Гуменюк Н. 2015 37
9829 Methods of networkplanning in the management of production potential of enterprise методи сіткового планування в управлінні виробничим потенціалом підприємства Бурденюк І.І., Юрчук Н.П. 2015 43
9828 Methods of networkplanning in the management of production potential of enterprise методи сіткового планування в управлінні виробничим потенціалом підприємства Бурденюк І.І., Юрчук Н.П. 2015 59
9827 Оцінка ефективності функціонування економічних систем з використанням математичного апарату теорії нечітких множин і нечіткої логіки Рузакова О.В., Зелінська О.В. 2015 89
9824 Індивідуальні особливості формування насіннєвої продуктивності рослин редьки олійної Цицюра Я. Г. 2015 70
9823 Запилення редьки олійної комахами у правобережному Лісостепу України Цицюра Я. Г. 2015 54
9822 Роль мінеральних добрпив в підвищенні антистресовості технологій вирощування редьки олійної Цицюра Я. Г. 2015 30
9821 Ярусність агрорфітоценозу редьки олійної та її агротехнологічне значення Цицюра Я. Г. 2015 34
9820 Ярусність агрорфітоценозу редьки олійної та її агротехнологічне значення Цицюра Я. Г. 2015 38
9819 Способи оцінки ефективності локальних інформаційних систем Хрипко Т.Є. 2015 60
9700 Інвестиційна привабливість птахопродуктового підкомплексу АПК України Салькова І.Ю. 2015 380
9697 Статистичні методи і моделі прогнозування виробництва ріпаку на біодизель Бурденюк І.І., Волонтир Л.О. 2015 62
9696 Проблеми та перспективи розвитку об’єктів соціальної сфери вінницької області Глазко Н.Д. 2015 40
9695 Аналіз джерел фінансування соціальної сфери вінницької області Глазко Н.Д. 2015 50
9694 Враження омелою білою (Viscum album L.) енергетичних видів верби та тополі Каавун Е.М., Гнатюк О.М. 2015 50
9686 Впровадження нових інформаційних технологій для інтернет-логістики в україні Бахарєва Я. В. 2015 59
9677 Методи управління кредитним ризиком Бурденюк І.І., Січко Т.В. 2015 57
9676 Математичне моделювання як інструмент економічної діагностикидіяльності малих підприємств Ушкаленко І.М. 2015 100
9675 Проблеми визначення ефективності праці консультаційних служб (дорадництва) Коляденко С.В. 2015 63
9674 Філософсько-правові аспекти міжконфесійних відносин в сучасній Україні Калач Д.М. 2015 84
9671 Використання нейропакету excel neural package для кластеризації джерельної бази для супроводу навчальної дисципліни Красиленко В.Г., Яцковська Р.О. 2015 135
9670 Моделювання методів розпізнавання рухомих об’єктів на основі еквівалентністного взаємного суміщення різницевих по кадрових зображень. Красиленко В.Г., Яцковська Р.О. 2015 60
9669 Перспективи та напрямки сучасної вищої освіти Паламарчук Є.А., Яцковська Р.О. 2015 147
9630 Вдосконалення обліку дебіторської заборгованості Т.Ф. Плахтій, В.С. Колісніченко 2015 74
9627 Аналіз стану та ефективності використання основних засобів на сільськогосподарських підприємствах Коваль Н. І., Резнік І.Ю. 2015 576
9626 Значення та сутність фінансового аналізу на підприємствах в умовах сьогодення Коваль Н. І., Ковальчук Ю.І. 2015 148
9625 Використання деревинних відходів для виробництва твердого біопалива: стан та перспективи Федоришина Л.І., Ярославський А.О. 2014 76
9623 Дослідження стратегічного потенціалу підприємства із застосуванням якісних технік моделювання на базі методу аналізу ієрархій т. сааті Клочко О.В. 2015 92
9620 Ефективне управління інтелектуальним капіталом підприємств АПК як основа їх інноваційного розвитку Коломієць Тетяна Вікторівна 2015 62
9619 Якісний підхід в розвитку системи бухгалтерського обліку Плахтій Т.Ф. 2015 57
9618 Підвищення якості облікової інформації як основна ціль наукових досліджень в сфері обліку Плахтій Т.Ф. 2015 45
9617 Комунікаційний підхід до розуміння сутності якості облікової інформації Плахтій Т.Ф. 2015 40
9614 Особливості аудиторських процедур в комп’ютерному аудиті Юрчук Н.П. 2015 75
9603 Правове регулювання конкурентоспроможності підприємств на міжнародному ринку Письменна О.П. 2015 68
9602 Особливості деліктних зобов'язань у цивільному праві України Письменна О.П. Барчук О. 2015 72
9601 Проблеми правового закріплення поняття "Юридична адреса" Письменна О.П., Савчук Л.А. 2015 28
9600 Інформаційне забезпечення ефективного функціонування галузі біопалива Коляденко С.В. 2014 71
9599 Біопаливна політика Бразилії і США: досвід для України Юрчук Н.П. 2014 56
9598 Організаційний механізм комплексної системи менеджменту АПК регіону Коляденко С.В., Маколкіна О.В. 2013 54
9597 Організаційний механізм комплексної системи менеджменту АПК регіону Коляденко С.В., Маколкіна О.В. 2013 39
9596 Креативність як фактор професійного та особистого зростання менеджера Клибанівська Т.М. 2015 86
9595 Участь Асоціації фермерів України у відродженні фермерського руху (перша пол. 90-х рр. ХХ ст.) Левчук К.І. 2015 45
9594 Суверенність як право вибору в межах існуючих обмежень і свобод, чи свобода в умовах існуючого права Слотюк П.В. 2015 51
9593 Механізм управління інтелектуальним капіталом на аграрних підприємствах з виробництва біопалива Кравцова А. М., Коломієць Т. В. 2014 63
9591 Інвестування розвитку малого бізнесу Ушкаленко І.М. 2013 54
9590 Професійна направленність студента: психологічний аспект Клибанівська Т.М. 2015 58
9577 Вплив на вітчизняний IT-ринок вступу України до Європейського Союзу. Маколкіна О.В. 2014 76
9576 Комп’ютерні технології в управлінні фінансами підприємства Ушкаленко І.М. 2014 43
9575 Стан розвитку ресурсної бази банків України Ушкаленко І.М., Херовимчук Д.Ю. 2014 55
9574 Оцінка фінансової безпеки банківської сфери Ушкаленко І.М., Перан О.В. 2014 38
9573 Моделювання конкурентоспроможності кукурудзи на прикладі ТОВ "Обрій" Коляденко С.В., Коляденко Ю.М. 2014 44
9572 Модель використання баз знань в регіональному менеджменті АПК Коляденко С.В., Зачоса О.Д. 2014 49
9571 Застосування механізму оптимізаційного моделювання у виробничій діяльності аграрних підприємств Ушкаленко І.М. 2013 74
9570 Теоретичні аспекти розробки системи підтримки прийняття рішень Маколкіна О.В. 2013 76
9560 Вплив регуляторів росту рослин на врожайність вівса Окрушко С.Є. 2015 77
9559 Роль інформаційних технологій у розвитку АПК. Маколкіна О.В. 2015 34
9558 Національно-державні погляди М. Драгоманова Богатчук С.С. 2015 64
9557 Інформаційне забезпечення управління підприємством в інформаційних системах Мельничук А.Б., Бурденюк І.І. 2013 66
9556 Експертні системи в управлінні підприємством Ковель О.О., Бурденюк І.І. 2013 39
9555 Застосування методу моделей задач прогнозування соціально-економічного розвитку регіону Вовк В.М., Ушкаленко І.М. 2013 35
9554 Методологічні та прикладні аспекти інноваційної діяльності на підприємствах галузі тваринництва Коляденко С.В. 2013 50
9553 Теоретико-прикладні аспекти управління розвитком виробничих підприємств Коляденко С.В. 2013 63
9549 Україна та міжнародні інститути регулювання торгівлі Ставська Ю. В. 2013 64
9547 Аналіз трудових ресурсів сільськогосподарських підприємств Киш Л. М., Коняга Р.М. 2014 97
9546 Економіко-математичне моделювання в управлінні інноваційним розвитком агропромислового виробництва Бурденюк І.І. 2015 43
9542 Стан та перспективи розвитку експортно-імпортних операцій на ринку мясопродукції України Ціхановська В. М. 2015 72
9541 Стратегічні пріоритети розвитку "зеленого туризму" в умовах глобалізації Ціхановська В. М., Ковальчук С. Я. 2015 50
9540 Методологічні підходи до дослідження кон'юнктури агропродовольчого ринку Ціхановська В. М. 2015 43
9539 Сітковий аналіз та календарне планування в управлінні виробничим потенціалом підприємства Бурденюк І.І. 2015 39
9538 Методи та моделі оцінювання конкурентоспроможності малого підприємства Ушкаленко І.М. 2015 44
9537 Методи моделювання бізнес-процесів аграрних підприємств Юрчук Н.П. 2015 42
9536 Дослідження кошика споживача Денисюк В.О 2015 34
9535 Економіка вражень як етап соціально-економічного становлення Коляденко С.В. 2015 58
9534 Методи економіко-математичного моделювання в управлінні інноваційним розвитком підприємства Бурденюк І.І. 2013 69
9533 Екологічні аспекти захисту рослин Окрушко С.Є. 2015 89
9530 Прогнозування стану економічних об’єктів за допомогою сучасних інформаційних систем Маколкіна О.В. 2015 29
9528 Організаційно-економічний механізм управління регіональним АПК Коляденко С.В. 2014 62
9527 Value at risk як метод вимірювання операційних ризиків Коляденко С.В. 2013 51
9515 Стан інституціального розвитку агропродовольчого ринку Ціхановська В. М. 2015 68
9499 Обгрунтування переходу до органічного землеробства у Вінницькій області Окрушко С.Є. 2015 135
9495 Аналіз якісного складу трудових ресурсів та оплати праці на сфг «пн поділля» Киш Л. М., , Брезденюк О. 2014 82
9492 Аналіз конкурентоспроможності підприємства ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика» Киш Л.М. , Тимощук Н.М. , Юзьков К.І. 2015 155
9488 Соціальне спрямування бізнесу на підвищення якості продукції Ставська Ю. В. 2008 60
9486 Співвідношення ефективності діяльності підприємства із якістю виготовленої продукції Ставська Ю. В. 2009 63
9485 Значення управління якістю продукції на підприємстві Ставська Ю. В. 2010 73
9483 Підвищення безпечності харчових продуктів в Україні Ставська Ю. В. 2012 51
9479 Формування експортоорієнтованого аграрного сектора України Ставська Ю. В. 2015 61
9477 Глобалізація аграрного сектора економіки як закономірність розвитку сучасного свтового суспільства Ставська Ю. В., Яремчук Н. В. 2011 64
9474 Маркетинг як інструмент виходу на зовнішній ринок Ставська Ю. В., Цикун М. В. 2015 57
9471 Formation the mechanism of intellectual capital management at agrarian enterprises Kolomiets T. 2015 188
9470 Управління ризиками інноваційної діяльності Ціхановська В. М., Павлоградський Д. А. 2009 63
9469 Інновації в комунікаціях Дібров А. О., Ціхановська В. М. 2010 52
9465 Особливості формування інтелектуального капіталу на підприємствах аграрного сектору економіки Коломієць Т. В. 2014 61
9452 Оптимізація системи удобрення бобів кормових в умовах правобережного Лісостепу України Савченко В.О. 2011 53
9451 Оптимізація системи удобрення бобів кормових в умовах правобережного Лісостепу України Савченко В.О. 2011 49
9440 Методичні підходи до аналізу рівня фінансової безпеки підприємств Мулик Ярославна 2013 60
9439 Система інформаційно-аналітичного забезпечення фінансової безпеки підприємств: методичні підходи щодо її формування Мулик Я.І. 2013 72
9438 Влияние предпосевной обработки семян и внекорневых подкормок на формирование продуктивности бобов кормовых в условиях Лесостепи Украины Савченко В.О. 2013 67
9437 Вплив елементів технології на формування урожайності бобів кормових в умовах Лісостепу правобережного Савченко В.О. 2013 75
9433 Біогенофонд в умовах урбанізованої території: становлення, розвиток, проблеми використання та реабілітації Гудзевич А.В., Броннікова Л.Ф. 2015 141
9432 Проблема "Людина і природа" у природничо-науковому осмисленні сьогодення Гудзевич А.В., Броннікова Л.Ф. 2015 62
9431 Задачи и cистема показателей информационного обеспечения управления финансовой безопасностью аграрных предприятий Мулык Я.И. 2014 166
9430 Роль обліково-аналітичного забезпечення в управлінні фінансовою безпекою аграрних підприємств Мулик Я.І. 2013 91
9429 Критерії та індикатори рівня фінансової безпеки підприємств Мулик Я.І. 2014 190
9428 Загрози фінансовій безпеці аграрних підприємств Мулик Я.І. 2014 176
9427 Сучасні методики прогнозування кризових станів на підприємствах Мулик Я.І. 2015 82
9423 Проблеми аналізу фінансової безпеки аграрних підприємств Мулик Я.І. 2014 74
9421 Вплив мінеральних добрив та бактеріальних препаратів на урожайність бобів кормових у правобережному Лісостепу Савченко В.О. 2011 71
9406 Урожайность бобів кормових залежно від елементів технології вирощування в умовах Лісостепу правобережного Савченко В.О. 2012 41
9401 Вплив способу передпосівної обробки насіння та системи удобрення на симбіотичну та зернову продуктивність бобів кормових Савченко В.О. 2013 61
9397 Продуктивність бобів кормових залежно від впливу різних штамів бульбочкових бактерій в умовах правобережного лісостепу України Савченко В.О. 2015 88
9396 Вплив мікробних препаратів на формування урожайності бобів кормових в умовах Лісостепу правобережного Савченко В.О. 2015 49
9382 Управління ринковою капіталізацією акціонерного товариства в україні Пронько Л.М. 2015 150
9381 Державні соціально-економічні програми як інструмент регулювання довгострокового розвитку Головня Олена Михайлівна 2015 59
9374 Активізація інвестиційних процесів регіону як головний фактор забезпечення його конкурентоспроможності Хаєцька О.П., Фурман Б.В. 2011 56
9356 Переваги і недоліки впровадження електронної податкової звітності з ПДВ Правдюк Н.Л. 2013 52
9344 Інноваційна діяльність підприємств агропромислового підкомлексу Хаєцька О.П., Машевський В.О. 2011 49
9340 Економічні проблеми сучасного розвитку цукробурякового виробництва україни Хаєцька О.П 2012 131
9339 Причини безробіття в Україні та шляхи його подолання Хаєцька О.П., Загоруйко М.О 2013 49
9337 Фінансовий лізинг в аграрному секторі економіки України Хаєцька О.П., Потапова І.В. 2013 52
9336 Залучення іноземних інвестицій в АПК України Хаєцька О.П., Стефанішена І.М. 2013 41
9333 Розвиток органічного садівництва в Україні: проблеми та перспективи Феняк Л.А. 2015 71
9332 Роль професійної освіти у запровадженні МСФЗ в аграрному секторі Мулик Т.О. 2011 56
9315 Аналіз конкурентноспроможності підприємства ПАТ "Вінницька кондитерська фабрика" Киш Л.М., Тимощук Н.М., Юзьков К.І. 2015 76
9314 Особливості функціонування цукробурякового підкомплексу україни Хаєцька О.П. 2014 85
9310 Роль інвентаризації в аудиті Подолянчук О.А. 2015 119
9309 Управлінський контроль наявності та руху готової продукції сільськогосподарських підприємств Подолянчук О.А., Захарчук І.С. 2015 70
9303 Гармонізація важелів та механізмів управління конкурентоспроможністю сільскогосподарських підприємств Правдюк Н.Л., Рижмань Л.Д. 2013 60
9301 Тенденції розвитку соціально-економічних моделей Хрипко Т.Є. 2015 170
9300 Визначення критичного шляху для задач сіткового моделювання виробничих процесів засобами MS Excel Бахарєва Я.В. 2015 120
9299 Виробництво біопалив – шлях до енергонеза-лежності агропромис-лового комплексу України. Климчук О.В. 2011 111
9297 Сучасний стан виробництва та економічні передумови експорту українського ріпаку на Європейський ринок Токачук Д.М. 2014 81
9292 Глобальний ринок інтернет-послуг та перспективи україни на ньому Коляденко Д.Л. 2015 354
9291 Фінансова звітність та її адаптація до міжнародних стандартів Новодворська В.В., Бондарєва О. 2015 140
9290 Проблема формування професійної мобільності майбутніх менеджерів аграрної галузі Марценюк Н.А. 2015 45
9289 Професійна мобільність сучасного менеджера аграрної галузі як передумова його конкурентоздатності Марценюк Н. 2015 46
9287 Організаційно-правове забезпечення охорони материнства і дитинства в УСРР на початку 20-х рр Мельничук М.О. 2014 190
9286 Порядок надання медичної допомоги застрахованим у 20-х рр. ХХ ст. Мельничук М.О. 2015 135
9285 Правовий статус Головного управління соціального страхування в УСРР у 20-х рр. ХХ ст. Мельничук М.О. 2014 189
9284 Рівень культури мовлення сучасної молоді Тимкова В.А., Вороніна І.О. 2015 151
9283 Правові основи протидії соціальним хворобам в УСРР у період НЕПу Мельничук М.О. 2015 126
9281 Збірник Всеукраїнської наукової конференції аспірантів, магістрів та студентів “НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ В АГРАРНІЙ НАУЦІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ” Колектив авторів 2015 889
9280 Передумови розвитку економічної компетенції студентів факультету менеджменту на практичних заняттях з англійської мови Марценюк Н.А., Ящишена О. 2015 55
9279 Формуванння граматичних умінь володіння діловою іноземною мовою студентів у процесі професійної підготовки в аграрному ВНЗ Марценюк Н.А., Яремчук О.В. 2015 47
9276 Актуальність застосування інноваційних технологій у професійній підготовці майбутніх спеціалістів з обліку і аудиту Марценюк Н.А., Пінчук Л.В. 2015 62
9275 International Organization for Standardization (ISO). Міжнародна організація зі стандардизації. Гарник А.А., Кочергіна О. 2015 139
9274 Development and consumption of organic products around the world. Розвиток та споживання органічної продукції у світі. Гарник А.А., Ляшук К. 2015 124
9273 Value of meat dishes in the diet, their classification.Значення м'ясних страв у харчуванні, їх класифікація. Гарник А.А., Мазур А., Липкань О., Головняк К. 2015 146
9272 Проблема управління конфліктами в організаціях Марценюк Н.А., Маловський В.В. 2015 68
9271 Tourism as a Means of Forming Students' Spiritual Sphere Martsenyuk N.A., Bilous M.D. 2015 39
9270 Самоменеджмент як важлива якість сучасного менеджера Марценюк Н.А., Івчук В.В. 2015 43
9267 The role of multinational companies in tourism Voloshyna O.V., Zilinskiy D.V. 2015 125
9266 Pricing strategy and policy Voloshyna O.V., Shlapak N.M. 2015 117
9265 Business marketing Voloshyna O.V., Novakivskiy A.Y. 2015 137
9264 Advertising in tourism and leisure Voloshyna O.V., Marach G.A., 2015 151
9261 Оцінка ризиків створення промислового виробництва біоетанолу Бондаренко О.В. 2014 60
9260 Моделювання інвестиційних проектів організації сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів Ушкаленко І.М. 2014 57
9259 Моделювання виробничої структури сільськогосподарського підприємства на основі інформаційних технологій Терещук А.А., Ушкаленко І.М. 2014 86
9256 Проблеми професійної підготовки магістрантів в умовах переходу до суспільства інформаціонного типу Герасимова І.Г. 2014 73
9250 Internal auditing as a catalyst for improving an organization’s governance Дакалюк О.О., Підвашецька А. 2015 137
9248 Особливості застосування бактеріального препарату "Біомаг" при вирощуванні кукурудзи на зерно Поліщук М.І., Паламарчук В.Д., Паламарчук О.Д. 2015 45
9247 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність проса лозовидного; Ефективність впливу позакореневого підживлення на продуктивність коренеплодів цукрового буряка; Вплив мінеральних добрив та біологічного препарату на урожайністьпшениці озимої; Ковбасюк В.М. , Плаксій А.В., Ямцун О.С., Схабовський С.М., Приймак Н.В. 2015 40
9245 Фінансово-кредитне забезпечення агропромислового виробництва Л.О. Вдовенко, А.С. М’ярковська 2014 89
9244 Зарубіжний досвід кредитування аграрного сектора та реалії застосування в Україні Л.О. Вдовенко, В.М. Недомовна 2014 71
9225 Ecological problens of ukraine Kravets R.A., Ilchenko R.O. 2015 130
9224 Healthy lifestyle Kravets R.A., Asaula P.O. 2015 176
9222 Проблема подготовки преподавателей к формированию профессиональной мобильности выпускников ВНЗ Герасимова І.Г. 2014 178
9221 Інституційні проблеми розвитку та регулювання ринку продовольства Шпикуляк О.Г. 2014 43
9220 Соціальний капітал як інституційна основа сталого розвитку аграрної сфери Шпикуляк О.Г. 2014 64
9216 Perspectives in the accounting and auditing professions Дакалюк О.О., Попик Т. 2015 125
9214 INNOVATIVE APPROACHES IN MANAGERIAL ACCOUNTING Дакалюк О.О., Шумська М. 2015 135
9210 Роль термінологічної лексики у словниковому складі української мови Тимкова В.А. 2015 126
9209 Культура мови - загальна культура народу Тимкова В.А., Бельдій А.М. 2015 142
9206 Рівень культури мовлення сучасної молоді Тимкова В.А., Вороніна І.О. 2015 175
9205 Environmental Situation in Vinnytsia Region Лебедєва Н.А., Чернецька О. 2015 143
9203 Space Colonization Лебедєва Н.А., Міхеєв А. 2015 133
9199 Висока мовна культура громадян як інструмент духовного зростання особистості Тимкова В.А., Прісняк В.І. 2015 140
9195 Професійна мобільність як необхідна вимога до професійної підготовки сучасного менеджера Герасимова І.Г., Марценюк Н.А. 2014 163
9192 Тенденції глобального цивілізаційного розвитку Коляденко С.В. 2014 78
9191 Моделювання управління інвестиційною діяльністю агропромислового підприємства Мельничук А.Б., Ушкаленко І.М. 2014 101
9190 Організаційно-економічний механізм управління регіональним АПК Коляденко С.В. 2014 68
9189 Економічна та енергетична оцінка технологій вирощування гороху посівного Телекало Н.В. 2014 68
9174 Аналіз ефективності комплексного використання деревної сировини для виробництва твердого біопалива: методичний підхід Федоришина Л.І., Ярославський А.О. 2015 55
9173 Інституціоналізація інноваційної сфери Задорожна Л.М. 2015 508
9171 Інноваційне підприємництво в агропродовольчій сфері Прутська Т.Ю. 2014 83
9162 Економіко-математичне моделювання в управлінні інноваційним розвитком агропромислового виробництва Бурденюк І.І. 2014 55
9159 Сутність та класифікація облігацій: обліково-економічний аспект Михальчишина Л.Г. 2014 87
9155 Проблеми розвитку малого підприємництва в аграрній сфері Прутська Т.Ю. 2014 484
9149 Внутрішні загрози фінансової безпеки в глобальних умовах розвитку України Грищук Н.В. 2015 71
9143 Критерії ефективності механізму забезпечення прав і свобод дитини Опольська Н. М. 2015 163
9141 Латинська мова у львові Гаврилюк Н.М., Брунь Ю., Дацьков Р. 2015 190
9135 Кореляційні зв'язки між компонентами комунікативної компетентності майбутніх менеджерів-аграріїв Найко Д.А., Краєвська О.Д. 2015 55
9132 Критерії ефективності механізму забезпечення прав і свобод дитини Опольська Н. М. 2015 106
9126 Оцінка ймовірності втрати та відновлення платоспоможності підриємства Киш Л.М., Тимощук Н.М., Гаврилюк Н.М. 2015 108
9122 Підвищення ролі фінансової інформації в управлінні енерговикористанням сільськогосподарських підприємств Правдюк Н.Л. 2014 55
9119 «Спроби законотворців-2015» щодо врегулювання питання зменшення навантаження на роботодавців з нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування Плахтій Т.Ф. 2015 38
9118 Оцінка біологічних активів Плахтій Т.Ф. 2014 48
9117 Фінансові інвестиції: методика обліку Плахтій Т.Ф. 2014 53
9098 Тези наукових доповідей студентів Міщенко В.В., Подкоритова К. Ю., Наумчук Д. М. під керівництвом доц. Цицюри Я. Г. 2015 48
9097 Формування насіннєвої продуктивності сортосумісних посівів ячменю ярого Цицюра Я. Г., Горпинюк С. А. 2014 64
9093 Моніторинг структури землекористування Вінниччини за критерієм частки екологостабілізуючих угідь Цицюра Я. Г. 2014 55
9092 Показники біоенергетичної ефективності виробництва біомаси редьки олійної залежно від технологічних параметрів сівби та удобрення Цицюра Я. Г., Цицюра Т. В. 2014 61
9091 Оцінка структри землекористування Вінниччини як основи ведення сталого землеробства Цицюра Я. Г. 2014 39
9090 Герборегулююча роль редьки олійної у адаптивному землеробстві Цицюра Я. Г. 2014 53
9089 Значение редьки масличной в системе обеспечения производительности аридных территорий Цицюра Я. Г. 2014 66
9088 Особливості формування індивідуальної репродуктивної архітектоніки рослин редьки олійної за різних технологічних параметрів сівби Цицюра Я. Г., Цицюра Т. В. 2014 77
9087 Застосування елементів управлінського обліку в системі управління виробництвом біопалива Іщенко Я.П., Бурко К.В. 2014 61
9086 Первинні документи в оперативному управлінні процесами на підприємстві Бурко К.В. 2014 250
9085 Практичні можливості застосування елементів управлінського обліку в процесі виробництва біопалива Бурко К. 2014 304
9068 Влияние видов очагов деформации на характеристики процесса комбинированного выдавливания на оправке Л.И. Алиева, Л.В. Быкова, К.В. Гончарук, И.А. Деревенько 2014 55
9062 Сучасні тенденції в створенні сільськогосподарських біогазових установок Деревенько І. А. Мельник А.Ю. 2014 61
9059 Обоснование технологической и конструктивной схемы вибрационной барабанной зерносушилки. Пазюк О.Д., Янович В.П. 2013 47
9058 Вибрационные барабанные зерносушилки и обоснование технологических конструктивных схем Паламарчук І.П., Пазюк О.Д., Янович В.П., Пазюк В.М. 2013 68
9057 Визначення способів інтенсифікації процесу сушіння зерна Шведа М.М., Пазюк О.Д. 2012 34
9056 Системний підхід до питання оптимізації процесу сушіння зерна. Пазюк О.Д. 2012 39
9055 Еколого-ценотичні особливості предстаників родини ковасеаеу різних фітоценозах с. кирнасівка тульчинського району Танасієнко О.І., Тарасюк Я.В., Бахмат Ю.О., Шевчук О.А., Бочарова В.Б. 2014 83
9054 Формування навичок здорового способу життя майбутніх фахівців Ковбій Н.М., Войцехівська І.С. 2014 173
9053 Клумбові рослини м. вінниці та їх участь в озелененні Шишкова В.В., Колібабчук А.В., Микитин М.Я., Шевчук О.А. Бочарова В.Б. 2014 80
9052 Поширення основних рідкісних і зникаючих видів лікарських рослин в флороценотичних комплексах вінниччини Гуцалюк Я.В., Гуцалюк М.Ю., Золоташко Л.О., Микитин М.Я., Шевчук О.А. Бочарова В.Б. 2014 80
9051 Видове різноманіття родини rosaceae у різних фітоценозах с. кирнасівка тульчинського району Танасієнко О.І., Тарасюк Я.В., Бахмат Ю.О., Шевчук О.А., Бочарова В.Б. 2014 77
9050 Дослідження типових бур'янів родини rosісасеае у сільськогосподарських угіддях вінниччини Шишкова В.В., Колібабчук А.В., Кушнірова В.І., Крешун Р.А., Шевчук О.А., Бочарова В.Б. 2015 72
9049 Здоровий спосіб життя студентів у контексті фізкультурно-оздоровчої діяльності Ковбій Н.М. 2015 49
9048 Особливості спадкового права України Письменна О.П., Яцик О.А. 2015 86
9047 Договір купівлі-продажу якпідстави виникнення права власності на нерухомість. Особливості реєстрації Письменна О.П., Савчук Л.А. 2015 132
9046 Ліцензійний договір за законодавством України Письменна О.П., Козяр Н.О. 2014 71
9044 Договір поставки: Зміст та особливості Письменна О.П., Динисюк М.Д. 2013 99
9043 Договір поставки: Зміст та особливості Письменна О.П., Динисюк М.Д. 2013 64
9042 Суть та значення договору оренди земельної ділянки Письменна О.П., Гуцалюк О.І. 2014 69
9041 Суть та значення договору оренди земельної ділянки Письменна О.П., Гуцалюк О.І. 2014 58
9040 Сучасні проблеми принципів міжнародного права Письменна О.П, Левченко А.О. 2014 101
9039 Криза міжнародної безпеки Письменна О.П., Яцик О.А. 2014 78
9022 Впровадження експертних систем в управлінні підприємства Бурденюк І.І., Волонтир Л.О. 2015 54
9003 Управлінський облік як складова системи бухгалтерського обліку та його впровадження в аграрному секторі України Бурко К.В. 2015 51
9002 Організація та впровадження управлінського обліку в сільськогосподарській діяльності Бурко К.В. 2015 670
9001 Розвиток та організація системи управлінського обліку відповідно до сучасних вимог управління Ч.2. – С.145-147. Бурко К.В. 2015 471
9000 Еволюція моделей управління агрохолдингами Кукель Г.С. 2014 51
8993 Конструктивна схема пульта керування установки для брикетування відходів деревообробки Веселовська Н.Р., Ковальова І.М., Яремчук О. 2014 38
8992 Аналіз роботи підшипникового вузла люльки насоса PVC 1.63 Іванов М.І., Переяславський О.М., Ковальова І.М., Рязанцев М.Ю., Гречко Р.О. 2015 72
8989 Trends of globalization processes in Ukraine Khomiakovska T.O., Povorozna V.V. 2015 205
8988 The history of great inventions in mechanical engineering: George and Robert Stephenson Khomiakovska T.O., Olshevskiy A.A. 2015 125
8987 Cold Fusion as a possible source of energy of the future Khomiakovska T.O., Karpiychuk M.F. 2015 137
8986 Importance of cross-border cooperation for regions of Ukraine on the example of creating Euroregion «Dnister» Khomiakovska T.O., Mulyar L.V. 2015 233
8984 Историческое развитие научного изучения культури сои в странах Азии и Европе с древнейших времен до начала ХХ в. Муханов В.М., Джос Ф.Х. 2014 61
8983 Методи підвищення якості процесу подріблення відходів деревини в промислових садах Середа Л. П., З'інєв М . В., Вишневський В.М., Царегородцева К. В. 2015 45
8982 Особливості фінансування соціальної сфери Глазко Н. Д. 2014 73
8981 Психофізіологічні особливості розумової втоми студентів Клибанівська Т.М. 2014 84
8979 Шаргород і передмістя у топографічному і камеральному описі 1799 року Легун Ю. В. 2014 139
8977 Вплив соціально-економічних, психолого-педагогічних чинників на забезпечення здорового способу життя в студентському середовищі Олійник Н.А. 2014 101
8974 Моделювання температурних і деформаційних полів заготовки в процесі гарячого вальцювання за схемою <<Круг-овал>> Матвійчук В.А., Бубновська І.А 2015 136
8972 Проблема гармонізації соціально-економічної сфери суспільства Колос О.В. 2015 78
8969 Основні критерії рівня фінансової безпекив умовах глобальної конкуренції Грищук Н.В. 2015 34
8968 Альтернативні джерела енергії - запорука енергетичної безпеки країни Музичук В.І., Стратулат М.А. 2015 51
8967 Сонячна енергетика Музичук В.І., Чорненький Я.М. 2015 64
8966 Енергоємні біобатареї з цукру Музичук В.І., Кулик В.М. 2015 52
8965 Суверенність як право вибору в межах існуючих обмежень і свобод, чи свобода в умовах існуючого права Слотюк П.В. 2015 57
8964 Греко-католицька і православна церква у с. Дзялів (ХVІІ-ХХ ст.): до питання зміни професійної належності Слотюк П.В. 2012 55
8962 Підвищення ефективності експлуатації автомобілів шляхом підбору альтернативних видів моторного палива Музичук В.І., Кушта М.Ю. 2014 76
8961 Особливості пластичної текучості металу при валковому штампуванні Музичук В.І., Ковальчук О.С. 2014 72
8957 Внутрішній аудит: проблемні аспекти впровадження та функціонування Михальчишина Л.Г. 2015 30
8956 Контроль в системі корпоративного управління Михальчишина Л.Г. 2014 79
8949 Використання сонячних елетричних станцій і біогазових установок для електропостачання підприємств АПК Рубаненко О.О., Гунько І.О., Школьнюк Д.І. 2014 45
8947 Автоматизація процесів гранулювання і брикетування кормів Рубаненко О.О., Бондаренко С.В. 2015 72
8944 Оптимальне керування нормальними режимами еес з вде критеріальним методом з застосуванням нейро-нечіткого моделювання Рубаненко О.О. 2014 263
8941 Сутність аналізу ефективності використання трудових ресурсів на підприємстві Коваль Н.І. 2014 48
8939 Держава у формуванні і функціонуванні ринку аграрної продукції. Яхно Катерина Георгіївна 2015 462
8936 Напрямки українсько-молдовського транскордонного співробітництва при створенні єврорегіону «дністер» Бурлака Н.І., Муляр Л.В. 2015 118
8935 Проблемні аспекти функціонування ринку зерна Материнська О.А. 2014 72
8930 Вплив сучасної електроенергетики на довкілля Музичук В.І., Яремчук В.С. 2015 68
8927 Екологічно чисті способи вироблення електричної енергії Мухзичук В.Ы., Яремчук В.С. 2015 51
8912 Теоретичні аспекти управління фінансовою діяльністю аграрних підприємств Коваль Н.І. 2014 76
8911 Основні економічні проблеми та перспективи розвитку виробництва біопалива в україні Коваль Н.І., Петриченко О.А. 2014 166
8909 Сучасні проблеми обліку розрахунків з оплати праці Коваль Н.І. 2014 118
8908 Проблеми обліку амортизації основних засобів згідно національних та міжнародних стандартів Коваль Н.І. 2014 114
8907 Податкове регулювання виробництва та споживання біопалив в Україні Мулик Т.О. Федоришина Л.І. 2014 83
8905 Вдосконалення облікового забезпечення розрахунків за податками Мулик Т.О. 2014 147
8890 Аналіз та песпективи розвитку сільського господарства в Україні. Маколкіна О.В. 2014 66
8888 Підвищення економічності системи керування в насосі-дозаторі для гідрооб'ємних систем рульового керування Іванов М.І., Переяславський О.М., Моторна О.О., Козак Ю.М. 2014 33
8887 Україна та ЄС: перспективи та ризики для підприємств АПК України Маколкіна О.В. 2015 36
8883 Моделі ситуативної діагностики банкрутства підприємства Рузакова О. В. 2014 46
8882 Доведення необхідності застосування інформаційних технологій у фінансовому аналізі Рузакова О. В. 2014 194
8881 Організація обліку суб’єктів малого підприємництва Мулик Т.О. Ученко Н.Ю. 2014 76
8832 Особливості електропостачання потужних підприємств АПК з використанням нетрадиційних джерел енергії Матвійчук В.А., Рубаненко О.О. 2014 85
8828 Стан довкілля водозабору річки Згар Мущинська В.І. 2015 43
8818 Переваги та недоліки акцизних зборів Бурлака О.М., Грабенко Л.М. 2013 99
8812 Експертні методи прогнозування Клочко О.В., Мельничук А.Б. 2014 63
8811 Організація самостійної роботи студентів вищих аграрних навчальних закладів Клочко О.В. 2014 30
8809 Участь у конференції. Міжнародної науково-практичної конференції 10-11 квітня 2014 р. «Організація самостійної роботи студентів у контексті підвищення якості освіти: особистісний вимір» - Донецьк: «Азов'є», 2014 Клочко О.В. 2014 36
8807 Сучасні інтернет-технології як засіб маніпуляції свідомістю в сучасному суспільстві Клочко О.В., Іваницька О.О. 2014 57
8765 Економіко-математичне моделювання виробництва біопалива Бурденюк І.І., Волонтир Л.О. 2014 48
8760 Особливості приготування сировини для виробництва пелет Солона О.В., Мельник А.Ю. 2014 68
8758 Дослідження діелектричних втрат в зерні Куцевол М. О., Куцевол О. М. 2014 51
8757 Метод визначення діелектричних параметрів вологого зерна Куцевол М. О., Куцевол О. М. 2014 50
8756 Метод контролю вологості зерна Куцевол М. О., Куцевол О. М. 2014 51
8749 Застосування теорії графів при моделюванні паралельної обробки та розпізнавання зображень Красиленко В.Г.,Дубчак В.М. 2015 38
8744 Роль комплексної економічної діагностики в системі управління діяльністю підприємства Грищук Н.В. 2014 54
8742 Методичні підходи щодо оцінки фінансового стану агроформувань Грищук н.в. 2014 191
8741 Необхідність фінансового регулювання аграрного виробництва в умовах системних трансформаційних змін та глоьалізації економічних процесів Грищук Н.В. 2014 56
8726 Дослідження об’ємної чутливості планарного первинного перетворювача діелектрометричних вологомірів Куцевол М. О., Куцевол О. М. 2015 40
8721 Т.Шевченко і Кирило-Мефодіївське товариство Богатчук С.С. 2015 70
8719 Вплив кризових економічних явищ на обсяги та структуру маркетингових витрат на переробних підприємствах АПК Бахарєва Я.В. 2015 72
8716 Інформаційне забезпечення управління фінансовою безпекою молокопереробних підприємств Мулик Я.І. 2015 136
8715 Розробка механізму оцінки ділової активності як необхідної умови ефективного управління фінансовою безпекою молокопереробних підприємств Мулик Я.І. 2015 85
8714 Напрями орієнтації обліку на цілі забезпечення фінансової безпеки підприємств Мулик Я.І. 2015 121
8712 Фінансова безпека молокопереробних підприємств України та визначення її рівня на основі інтеграції показників фінансового стану Мулик Я.І. 2015 173
8704 Визначення сутності поняття «ділова активність» та системи показників для її оцінки Мулик Я.І. 2015 167
8698 Облікове забезпечення витрат в системі податкових розрахунків Мулик Т.О. 2014 91
8697 Особливості технології приготування трав’яного борошна Солона О.В., Куземський В.М. 2015 99
8696 Виготовлення брикетів, пелет, гранул в умовах приватного господарства Солона О.В., Василенко Т.С. 2015 128
8695 Обладнання для помолу кормових мікродобавок Солона О.В., Білецький О.Ю. 2015 134
8694 Проблеми управління сталим розвитком аграрних підприємств в сучасних умовах Коломієць Т.В., Сімакович Ю.В. 2015 99
8693 Необхідність ідентифікації та оцінки інтелектуального капіталу на підприємствах аграрного сектору економіки Коломієць Т.В. 2014 95
8692 Стимулювання ефективного та раціонального використання земель сільськогосподарського призначення Бурлака Н.І. 2014 70
8691 Сутність інтелектуального капіталу в агарному секторі економіки Коломієць Т.В. 2014 67
8688 Особливості організації бухгалтерського обліку в умовах реформування податкового законодавства Мулик Т.О. 2015 35
8678 Формування інформаційного середовища для навчальних закладів та центрів корпоративного навчання Коваленко О.О. Петровська А. В. Околодько Ю. В. 2015 99
8655 Контроль зв’язаної вологи в капілярно-пористих і сипких матеріалах органічного походження Куцевол М. О., Куцевол О. М. 2015 36
8654 Контроль зв’язаної вологи в капілярно-пористих і сипких матеріалах органічного походження Куцевол М. О., Куцевол О. М. 2015 37
8653 Визначення вологості капілярно-пористих матеріалів із незначними заважальними факторами Куцевол М. О., Куцевол О. М. 2015 51
8652 Удосконалення методу діелектрометричного контролю вологості зерна Куцевол М. О., Куцевол О. М. 2015 54
8651 Ємнісний вологомір зерна і зернопродуктів Куцевол М. О., Куцевол О. М. 2015 59
8650 Дослідження діелектричних параметрів зерна пшениці в діапазоні частот Куцевол М. О., Куцевол О. М. 2015 45
8649 Розроблення адекватної математичної моделі зерна Куцевол М. О., Куцевол О. М. 2015 39
8607 Синтез еквівалентноі моделі зерна пшениці Куцевол М. О., Куцевол О. М. 2015 40
8606 Синтез електричної моделі зерна пшениці сорту “Колос Миронівщини” Куцевол М. О., Куцевол О. М. 2015 45
8605 Контроль вологості капілярно-пористих матеріалів із значними збурювальними факторами Куцевол М. О., Куцевол О. М. 2015 34
8580 Діелектрометричний метод контролю вологості зерна і зернопродуктів Куцевол М. О., Куцевол О. М. 2015 34
8390 Процедури одержання аудиторських доказів згідно міжнародних стандартів аудиту. Подолянчук О.А. 2015 84
8389 Застосування паралельних обчислень для задач оптимізації технічних процесів. Яцковська Р. О. 2015 44
8388 Біомаса продукції рослинництва – об’єкт обліку. Подолянчук О.А., Захарчук І.С. 2015 59
8266 Аналіз стану лісового господарства у Вінницькій області Окрушко С.Є. 2015 205
8265 Захист лісових насаджень у Вінницькій ЛНДС Окрушко С.Є. 2015 617
8072 Нормативно-правове регулювання обліку операцій з цінними паперами Михальчишина Л.Г. 2014 59
8069 Порядок випуску боргових цінних паперів: обліковий аспект Михальчишина Л.Г. 2014 86
8067 Цінні папери як об’єкт наукового дослідження Михальчишина Л.Г. 2014 69
8065 Сутність та класифікація облігацій: обліково-економічний аспект Михальчишина Л.Г. 2014 108
8006 Процедури одержання аудиторських доказів згідно міжнародних стандартів аудиту Подолянчук О.А. 2014 193
7127 Українське зерно: стан та перспективи Материнська Ольга Андріївна 2013 132
7126 Значення українського зерна для світового господарства Материнська Ольга Андріївна 2013 58
6985 Зеновий бум: радіти чи бити на сполох Материнська О.А. 2013 62
6706 Метод визначення коефіцієнта тертя руху стеблової маси по дисковому ножу Кузьменко В.Ф., Холодюк О.В. 2013 63
6703 Формальный характер видов внутрихозяйственного контроля на сельскохозяйственных предприятиях Марчук У.О. 2012 76
6702 Організація внутрішньогосподарського контролю сільськогосподарських підприємств відповідно до інтегрованої концепції внутрішнього контролю Марчук У.О. 2012 74
6701 Про взаємовідносини внутрішнього та внутрішньогосподарського контролю Марчук У.О. 2012 64
6698 Роль внутрішньогосподарського контролю у збереженні комерційної таємниці Марчук У.О. 2012 107
5210 La vaccination hier et aujourd’hui  Grigorchouk G.G.,  Kravets O.O. 2012 23
5209 Napoléon Bonaparte et ses réformes  Grigorchouk G.G.,  Goula S.A. 2012 15
5208 Monnaie et son role dans les echanges economiques modernes  Garnyk A.A.,  Zavgorodna T. 2012 21
5207 Internet, histoire et application  Garnyk A.A.,  Bromirska O.A. 2012 23
5206 Über die sprache und die kommunikationskultur  Woloschyna O.W.,  Lopatynska N.S. 2012 27
5205 Die rolle der viehwirtschaft in unserem leben  Mykoljuk O.P.,  Palamartschuk A.W. 2012 23
5204 Soziale sicherheit in Deutschland  Mykoljuk O.P.,  Kuljbaba O.W. 2012 18
5203 Der arbeitsmarkt der brd  Mykoljuk O.P.,  Hontscharuk S.W. 2012 21
5202 Die rolle des zellulaseenzyms bei metabolismus der kohlenhydrate im tierkörper 2012 24
5201 Grundsätzliche entwicklungstendenz in der kraftwagenindustrie Deutschlands  Abramovytsch G.T.,  Slobodjanjuk J.O. 2012 24
5199 Networks speech recognition technology  Lishchenko T.S. 2012 12
5198 Euro 2012: benefits and disadvantages for the economy of Ukraine  Husar T.V. 2012 27
5197 Influence of advertising on society  Hryshyna A.S. 2012 24
5196 Risk management as an integral part of entrepreneurship  Chaika R.V. 2012 19
5195 Strategic management  Bazalytska A.V. 2012 23
5194 The impact of multinational firms on the world economy  Voloshyna O.V.,  Yurov V.A. 2012 30
5193 Еnglish as a means of international business Voloshyna O. V., Shuliak O.V. 2012 18
5192 The importance of pricing decisions  Voloshyna O.V.,  Hevko A.O. 2012 28
5191 The significance of sife actievitiesfor students’ environment  Strelkov I.P.,  Avgustinov S.V. 2012 13
5190 The latest tendencies in environmental protection  Slobodyanyuk A. A,  Panchenko V.V. 2012 13
5189 Fukushima catastrophe: effects and problems  Shargorodska V.M.,  Shapoval О.О. 2012 20
5188 Сhoosing a career  Shargorodska V.M.,  Pylypchuk M. O. 2012 30
5187 Top 10 spoken languages in the world  Shargorodska V.M.,  Chubar O.V. 2012 20
5186 Оptical fiber communication lines  Rudnytska T.H.,  Veklych O.O.,  Topolska A.I. 2012 28
5185 Studying speech delivery by future managers  Nasonova N.A.,  Rudzyk O.S. 2012 18
5184 Problem solving through group discussion  Nasonova N.A.,  Ligotska O.A. 2012 23
5183 Ukrainians in Canada  Matiyenko O.S.,  Korchak K.M. 2012 13
5182 Передумови розвитку економічної компетенції студентів факультету менеджменту на практичних заняттях з англійської мови Н. А. Марценюк, О. Ящишена 2012 27
5181 Формування граматичних умінь володіння діловою іноземною мовою студентів у процесі професійної підготовки в аграрному ВНЗ Н. А. Марценюк, О. В. Яремчук 2012 27
5180 English all over the world  Lebedeva N.A.,  Surma K.S. 2012 25
5179 The official london residenceof britain’s sovereign  Kravets R. A.,  Ziat A. S. 2012 15
5178 legislative and executive branches of the us federal government  Kravets R.A.,  Skvortsov V.H. 2012 16
5177 Global ecological problems of a modern industrialized society  Kravets R.A.,  Matviychuk K.I. 2012 20
5176 The political system of the Uited Kingdom  Kravets R. A.,  Leshchenko V.V. 2012 11
5175 Brand “Ukraine”: current problems and future prospects  Kravets R.A.,  Alekseyenko K.I. 2012 15
5174 Evolutionary spectrum of changing the structure of civil law subject in regulation documents  Khomiakovska T.O.,  Yes’kova K.I. 2012 15
5173 Nature protection  Halchak N.P.,  Melnik V.V. 2012 24
5172 Smoking  Halchak N.P.,  Kucheriavyi N. 2012 17
5171 Slang  Halchak N.P.,  Glughaya V.O. 2012 22
5170 Аgriculture in great Britain  Halchak N.P.,  Bondarchuk E.V. 2012 21
5169 Мodern leadership styles  Dovhan L.I,  Polischuk Н.M. 2012 37
5168 Human resource management in international business  Dovhan L.І.,  Korol V.M. 2012 28
5167 The problem of car thefts and the modern practice of its solution  Dobrovolskyi O.L.,  Stepanov V.V. 2012 37
5166 Generally accepted accounting principles in the united states  Dakalyuk O.O.,  Chehivska I.P. 2012 37
5165 The origin of accounting  Dakalyuk O.O.,  Rivna I.I. 2012 15
5164 Рroblems and risks of the environment visual perception  Boyko Y.V.,  Petruk V.G.,  Tsvenko O.O. 2012 19
5163 Laser eye surgery: benefits and risks  Abramovych H.V.,  Krasnoshchoka A.K. 2012 13
5162 Сomputer games evolution  Abramovych H.V.,  Bykovskyi S.O. 2012 31
5160 Закон про мови в Україні та передумови його прийняття О. М. Чечель, Д. І. Сидоренко 2012 35
5159 Особливості етикету ділового спілкування О. М. Чечель, Н. С. Лопатинська 2012 28
5158 Українські національні моральні цінності та їх місце у діловому спілкуванні В. А. Тимкова, І. М. Стефанішена 2012 27
5157 Культура мовлення сучасної молоді В. А. Тимкова, І. А. Свистун 2012 36
5156 Візитна картка – складова етикету ділової людини В. А. Тимкова, Н. С. Попук 2012 100
5155 Фразеологізми в українському діловому мовленні В. А. Тимкова 2012 36
5154 Українська ономастика в розрізі сучасного мовознавства В. А. Тимкова, О. М. Мартинюк 2012 16
5153 Мовний етикет – невід’ємний елемент культури мовлення В. А. Тимкова, Т. О. Лісовенко 2012 24
5152 Суржик і територіальні діалекти В. А. Тимкова, М. Компанієць 2012 42
5151 Молодіжний сленг як мовне явище В. А. Тимкова, Р. О. Коваль 2012 26
5150 Стан української мови в сучасній Україні Т. І. Марцінко, А. М. Мойсієнко 2012 22
5149 Секція української мови В. А. Тимкова 2012 23
5057 Застосування інноваційних методів навчання як одна із педагогічних умов успішного формування творчого мислення майбутніх учителів іноземної мови Кравець Р.А. 2010 32
5056 The main purpose of training future foreign language teachers is forming the creative thinking Кравець Р.А. 2010 35
5055 Головна мета підготовки майбутніх учителів іноземної мови - формування творчого мислення Кравець Р.А. 2010 38
5054 Forming the Creative Thinking of Future Foreign Language Teachers Кравець Р.А. 2009 33
5053 Методи формування творчого мислення студентів на заняттях з англійської мови Кравець Р.А. 2009 31
5001 Управління персоналом в системі внутрішньогосподарського контролю Марчук У.О. 2012 80
4999 Періодизація внутрішньогосподарського контролю Марчук У.О. 2012 51
4998 Правова регламентація внутрішньогосподарського контролю за кордоном Марчук У.О. 2012 88
4997 Базові концепції внутрішньогосподарського контролю Марчук У.О. 2012 60
4996 Права та обов’язки внутрішніх контролерів Марчук У.О., Бондаренко А.В. 2011 67
4995 Особливості системи внутрішньогосподарського контролю на сільськогосподарських підприємствах Марчук У.О., Калашник В.В. 2011 117
4894 Роль творчого мислення на сучасному занятті з англійської мови Кравець Р.А. 2009 35
4213 Логістична стратегія фірми Гапчак Тарас Григорович 2010 44
4212 Роль контролінгу в системі управління підприємством Гапчак Т.Г., Матвієнко О.Л. 2009 97
4211 Місце транспорту в забезпеченні логістики Гапчак Тарас Григорович 2010 69
4210 Управління ланцюгами постачань Гапчак Тарас Григорович 2010 44
4209 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЛОГІСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Гапчак Тарас Григорович 2012 525
4208 Транспортна логістика та її основні проблеми Гапчак Т.Г., Фурман Б. 2011 129
4207 Теоретичні підходи до класифікації логістичних систем Гапчак Т.Г., Машевський В. 2011 100
4193 МЕТОДИ І МОДЕЛІ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ ТРАНСПОРТНОЇ ЛОГІСТИКИ Гапчак Тарас Григорович 2011 195
4191 Розвиток сучасних форм логістичних операторів Гапчак Т.Г., Мельник О.М. 2011 90
3803 Внутрішньогосподарський контроль : стан та шляхи вдосконалення Гуцаленко У.О., Мельник А.М. 2010 68
3776 Роль жінки в політичному житті суспільства Богатчук С.С., Дацюк І. 2011 35
3773 Соціально-економічний стан Поділля в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. Богатчук С.С. 2011 46
3764 Комп’ютерні програми в аудиторській діяльності України та світу Гуцаленко У.О. 2010 92
3693 Сутність внутрішнього бюджетного контролю Подолянчук О.А. 2011 123
3486 Проблемні аспекти класифікації контролю Подолянчук О.А. 2011 65
3143 До проблеми неонаціоналізму в контексті кризи національної ідентичності Слотюк П.В. 2010 66
3138 Україна на шляху до Європейського Союзу Богатчук С.С., Дуржинська Л.Ю. 2010 99
2936 Україна в системі міжнародних відносин Довгий В.В., Богатчук С.С. 2010 59
2935 Роль ідеології націоналізму в утворенні незалежної України Богатчук С.С. 2010 52
2930 Роль засобів масової інформації у формуванні громадської думки Богатчук С.С., Паламаренко Я. 2010 64
2907 Основи міжнародного права. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки напряму підготовки спеціалістів 7.050201 «Менеджмент» (спеціальність «Менеджмент ЗЕД») О.П Письменна, О.Ф. Мельничук 2011 0
2858 Аудит лізингових операцій Подолянчук О.А., Дьяконова С.Ю. 2011 58
2857 Методика аудиту фінансової звітності та її недоліки Чорна О.С., Подолянчук О.А. 2011 81
2713 Застосування аналітичних процедур в аудиті Студентка Гандура І.І., доц., к.е.н. Подолянчук О.А. 2011 56
2712 Екологічний аудит в Україні Зотька О.М., Подолянчук О.А. 2011 98
2257 Податковий контроль розрахунків підприємства з ПДВ Подолянчук О.А., Глушко І.Ю. 2010 64
2256 Внутрішній аудит компанії як складова корпоративного менеджменту Подолянчук О.А., Голишевська А.А. 2010 85
2255 Послідовність аудиту виробничих запасів Подолянчук О.А., Мельник М.Л. 2010 77
2254 Принцип незалежності в аудиторській діяльності Прохорова В.В., Подолянчук О.А. 2010 75
2135 Проблемні аспекти функціонування внутрішньогосподарського контролю підприємств аграрного сектору Подолянчук О.А. 2010 50
2117 Інвентаризація у вітчизняній та зарубіжних практиках Гуцаленко У.О. 2009 146
2116 Практика застосування комп’ютерних програм в аудиторській практиці Гуцаленко У.О. 2010 86
2113 Місце та роль інвентаризації в аудиторській практиці Гуцаленко У.О. 2010 33
2109 Вплив міжнародних облікових стандартів на облік прибутків у сільськогосподарських підприємствах Гуцаленко Л.В. 2010 151
2102 Облікова система моніторингу контрольованих показників прибутку Гуцаленко Л.В. 2010 76
2099 Механізм контролю за формуванням фінансових результатів сільськогосподарських підприємств під впливом державних дотацій Гуцаленко Л.В. 2010 52
1986 Особливості інвентаризації біологічних активів Гуцаленко У.О. 2008 65
1983 Класифікація інвентаризації: теоретично-практичні аспекти Гуцаленко У.О. 2008 85
1982 Вплив концепцій на формування інформації у балансі Гуцаленко У.О. 2008 71
1980 Економічні підходи до визначення прибутку Гуцаленко У.О. 2007 60
1979 Екологічна генетика. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів за напрямом 0708 «Екологія» Мамалига В.С 2010 0
1951 Вступне слово Г. М. Калетнік 2010 55
1922 Доцільність функціонування внутрішнього аудиту на підприємствах України Здирко Н.Г. 2008 61
1921 Контроль за використанням бюджетних коштів в Україні Здирко Н.Г. 2010 330
1920 Проблеми розвитку державного фінансового аудиту в Україні Здирко Н.Г. 2010 67
1917 Незалежний контроль в Україні: недоліки та переваги здійснення Здирко Н.Г. 2010 139
1914 Внутрішній контроль в україні: проблеми розвитку та шляхи вирішення Здирко Н.Г. 2008 101
1913 Реалізація принципу незалежності аудитора: проблеми та шляхи вирішення Здирко Н.Г. 2008 96
1912 Проблеми аудиту фінансової звітності та шляхи їх вирішення Здирко Н.Г. 2007 447
1890 Системи автоматизованого проектування. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР "Магістр" із спеціальностей 8.090215 – "Машини і обладнання сільськогосподарського виробництва" та 8.090221 –"Обладнання п Переяславський О. М. 2010 0
1542 SSD-накопичувачі Скоропад І.В., керівник асистент Гиренко Ю.В. 2010 51
1537 WEB Sockets - нова технологія інтернету Околодько Ю.В., керівник доцент Паламарчук Є.А. 2010 61
1535 Система обліку знань студентів як модуль "АСУ-Деканат" Мотуз М.А., керівник доцент Паламарчук Є.А. 2010 61
1534 Засоби WEB-дизайну та їх застосуванння а АСУ-Деканат Антох О.М., керівник доцент Паламарчук Є.А. 2010 169
1530 Інформаційні технології для проведення аудиту Томаш А., керівник ст. викладач Юрчук Н.П. 2010 56
1527 Сучасні інформаційні технології Пятківський В.М., керівник доцент Веселовська Н.Р. 2010 147
1526 Корпоративні мережі банків та їх безпека Підвесоцька І.С., керівник доцент Паламарчук Є.А. 2010 55
1524 Місце інформаційних систем в управлінській діяльності Віннік І.Ю., керівник ст. викладач Юрчук Н.П. 2010 0
1522 Використання CRM-технологій в діяльності банків Білоус В., керівник ст. викладач Юрчук Н.П. 2010 156
1516 Комп'ютерні облікові інформаційні системи Кравець С.В., керівник Носкова Т.А. 2010 109
1515 Кібервійни Яременко В.В., керівник асистент Гиренко Ю.В. 2010 103
1513 Теорія та практика впровадження ERP-систем Ратушняк А., керівник асистент Гиренко Ю.В. 2010 431
1511 Найвідоміші хакери сьогодення Пономаренко О.І., керівник асистент Гиренко Ю.В. 2010 54
1509 3D-технології Пишна І., керівник асистент Гиренко Ю.В. 2010 57
1508 Інформаційні методи організації та управління взаємовідносинами з клієнтами CRM-система Quick Sales Гончарук К.С., керівник асистент Гиренко Ю.В. 2010 63
1505 Порівняльна характеристика платформ "1С-бухгалтерія" та "Парус-бухгалтерія" Швець А.Г., керівник асистент Іонаш І.В. 2010 142
1503 АРМБ, як засіб реалізації нових інформаційних технологій Твертінова О.П., керівник асистент Іонаш І.В. 2010 49
1502 АРМБ, як засіб реалізації нових інформаційних технологій Твертінова О.П., керівник асистент Іонаш І.В. 2010 43
1501 Проблеми комп'ютерного піратства в Україні Слободянюк І.С., керівник асистент Іонаш І.В. 2010 100
1497 Інформаційні технології та системи в обліку Попадюк С.В., керівник асистент Іонаш І.В. 2010 216
1494 Автоматизація розрахунку касових операцій Закусило Ю.П., керівник асистент Іонаш І.В. 2010 0
1492 Вплив монітора на зір людини Бондар Т.В., керівник асистент Іонаш І.В. 2010 1
1488 Використання Excel в АПК Погребний Л., керівник ст. викладач Зелінська О.В. 2010 0
1485 Математичне моделювання маркетингу Бабаха О.О., керівник ст. викладач Зелінська О.В. 2010 165
1482 Дослідження динамічних моделей Карабін Л., керівник ст. викладач Зелінська О.В. 2010 76
1479 GPS. Принципи побудови, пристрої та перспективи розвитку Півторак В., керівник доцент Паламарчук Є.А. 2010 0
1470 Використання інтегрального числення в транспортних задачах аграрного виробництва Новицька Л., Бойко Ю., Качур Я., Овсієнко Т. 2010 92
1469 ПРО ВІРТУАЛІЗАЦІЮ ПІДПРИЄМСТВ Найко Д.А., Шевчук О.Ф., Лоїк І. 2010 0
1468 ОСНОВНІ ЗАДАЧІ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ Найко Д.А., Шевчук О.Ф., Рибак Н.В. 2010 128
1466 Про однофакторний та двофакторний дисперсійний аналіз Шевчук О.Ф., Гель П.В., Терлецька Л.Ю. 2010 121
1464 Про деякі класичні парадокси і софізми теорії ймовірностей Найко Д.А., Шевчук О.Ф., Побережняк Г.М. 2010 43
1463 Формування екологічної свідомості при вивченні природничих та гуманітарних дисциплін у студентів технологічних спеціальностей Хом’яківський Ю. Л., Хом’яковська Т.О., Кучмар В.А. 2010 42
1462 Методологія обчислення основних алгоритмічних структур у середовищі ms excel обчислення розгалужених алгоритмічних структур Тадевосян Р.Г., Яцковська Р.О., Петлінська Т. 2010 68
1461 Про один метод організації обчислень у середовищі ms excel обчислення лінійних алгоритмічних структур Тадевосян Р.Г., Яцковська Р.О., Сологуб В. 2010 46
1460 Інтеграція змісту фундаментальної та спеціальної підготовки як складова формування професійної компетентності економіста-аграрія Левчук О.В.Головня О.Ю. 2010 74
1459 Аналіз відомих методів елементарної та вищої математики обчислення площі трикутника Дубчак В.М., Сологуб В.П. 2010 90


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska