The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Тези доповідей

ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
29124 Галузева організаційна динаміка на основі маркетингового аналізу ринку біопалив в Україні Семчук І.А. 2021 8
29083 Роль дигестату для формування структури врожаю та продуктивності кукурудзи Паламарчук В., Кричковський В. 2021 38
29080 Прогресивні методи відновлення деталей Труханська О. О. 2020 32
29046 Методика моделювання процесу переміщення двофазного миючого розчину по молокопровідній лінії Бабин І. А. 2019 39
29044 Дослідження явища адгезії між відкладеннями і поверхнею молокопровідної лінії Бабин І. А. 2020 33
29021 Національна ідентичність: європейський вибір Табенська О. І. 2020 32
28971 Використання екологічної продукції в закладах харчування Табенська О. І. 2020 51
28963 Дослідження явища адгезії між взаємодіючими поверхнями Дячинська О. М. 2020 47
28961 Кредитування з державною підтримкою як елемент формування конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств Грищук Н. В. 2019 22
28953 Дослідження сортів сої за комплексом господарсько-цінних ознак в умовах Правобережного Лісостепу України Верхолюк С. Д., Панцирева Г. В. 2021 26
28952 Розробка комбінованого ґрунтообробного пристрою для ресурсоощадних технологій обробітку ґрунту Середа Л. П., Ковальчук Д. А. 2021 29
28945 Розвиток експортного потенціалу садівничих підприємств Феняк Л. А. 2021 23
28855 Логістичні інформаційні системи: стан та принципи побудови Волонтир Л. О. 2018 26
28829 Організаційно-економічний механізм в ефективному управлінні процесами на підприємстві Паламаренко Я. В., Лесько Л. В. 2018 21
28828 Economic efficiency of production of legal products by innovative methods Palamarenko Y. V. 2018 17
28826 Формування стратегії інноваційного розвитку підприємств АПК України Паламаренко Я. В. 2018 32
28821 Оцінка та шляхи покращення діяльності валютно-курсової політики національного банку України Паламаренко Я. В., Мороз К. М. 2018 20
28795 Сучасні інформаційні технології та особливості їх використання під час дистанційного навчання Паламаренко Я. В. 2021 26
28794 Дослідження перспектив розвитку банкострахування в Україні Паламаренко Я. В. 2021 24
28793 Шляхи вдосконалення управління фінансово-економічими ризиками на підприємстві Паламаренко Я. В. 2021 22
28786 Забезпечення реалізації стратегічних цілей у поводженні з відходами аграрних підприємств Паламаренко Я. В. 2021 27
28785 Теоретичний аспект державного регулювання інноваційної діяльності в Україні Паламаренко Я. В. 2021 23
28754 Розробка озоноповітряної сушарки для післязбиральної обробки зерна Полєвода Ю. А. 2021 38
28725 Застосування універсально-збірних пристосувань у технічному сервісі сільськогосподарських машин і знарядь Островський А. Й. 2021 55
28724 Актуальні питання інноваційного розвитку вітчизняної освіти Островський А. Й. 2021 35
28723 Насіннєва продуктивність гороху озимого за використання біостимуляторів. The world of science and innovation. The 4 th International scientific and practical conference. London. United Kingdom. 14-16 Jaunuary 2021. С. 1200-1209 Шевчук В. В. 2021 30
28722 Енергоощадний процес виготовлення циліндрів із неіржавіючих аустенітних сталей комбінованим інструментом Посвятенко Е. К., Посвятенко Н. І., Будяк Р. В. 2021 38
28720 Використання вітчизняного продукту ІТ-технологій при викладанні дисциплін Островський А. Й. 2021 35
28719 Застосування графічно орієнтованих комп’ютерних програм при викладанні математичних дисциплін Островський А. Й. 2021 44
28690 Розвиток соціального підприємництва на селі Дюк А. А. 2020 33
28672 Харчове та екологічне значення нуту Ткачук О. П. 2021 74
28640 Проблеми захисту економічної та підприємницької інформації. Зелінська О. В. 2021 45
28622 Продуктивність корів за умов інтенсивної технології утримання Поліщук Т. В. 2021 26
28596 Особливості пристосування сільського господарства до тенденції зміни клімату в Україні Франчук М. О., Хаєцький Г. С. 2019 35
28595 Моніторинг внесення добрив на території Вінницької області Франчук М. О., Хаєцький Г. С. 2021 38
28575 Типізація просторових форм організації економіки: процесний підхід. Захарченко В. І. 2021 56
28560 Ботанічні і морфологічні ознаки та фармакологічні власитвості солодкого перцю (capsicum annuum l.) Швидкий П. А. 2021 29
28495 Вплив заходів внутрішньо-комунікаційної роботи на формування у особового складу Збройних Сил України національно-ідейних переконань та готовності до виконання бойових завдань Баюш О. Я. 2021 111
28485 Інноваційні методи викладання економічних дисциплін у сучасному ЗВО Томашук І. В. 2021 60
28480 Особливості роботи гідростатичної трансмісії у режимі екстреної зупинки Шаргородський С. А., Моторна О. О., Гречко Р. О., Іванов М. І. 2021 116
28443 Вплив ринку освітніх послуг на формування трудового потенціалу регіону Томашук І. В. 2021 47
28436 Формування алгоритму втілення інноваційної ідеї – поводження з відходами у стратегії розвитку аграрних підприємств Паламаренко Я. В. 2021 45
28431 Залучення маркетингових засобів для підвищення ефективності міжнародної економічної діяльності підприємств Паламаренко Я. В. 2021 40
28429 Бухгалтерський аутсорсинг як перспективний засіб забезпечення ефективного бізнесу Бурко К. В. 2021 161
28428 Управлінський облік в системі забезпечення якості виробництва продукції бджільництва Бурко К. В. 2021 37
28420 Нечітка логіка у моделюванні економічних системи Чіков І. А. 2021 46
28395 Аналіз характеристик запобіжних клапанів прямої дії Стаднік М. І., Іванов М. І., Моторна О. О., Переяславський О. М. 2019 39
28354 Перспективи використання безвідходних технологій на підприємствах АПК Вовк В. Ю. 2021 40
28343 Проблеми розвитку туристичного сектору України Лопатюк Р. І. 2020 74
28327 Управління зовнішньоекономічною діяльністю в сучасних умовах Брояка А. А. 2021 56
28314 Досвід стратегічного планування на місцевому рівні Томашук І. В. 2021 67
28309 Вплив євроінтеграційних процесів на розвиток сільських територій України Томашук І. В. 2021 62
28306 Розвиток соціальних бізнес-проектів на сільських територіях Головня О. М. 2018 42
28303 Особливості інноваційної проєктної діяльності майбутніх агроінженерів за умов дистанційного навчання Пришляк В. М. 2021 85
28290 Практичні новації зменшення токсичності відпрацьованих газів двигунів внутрішнього згорання Телятник І. А., Матрунчик М. С., Паладійчук Ю. Б. 2021 70
28288 Ієрархічні рівні екологічної безпеки та їх взаємозв'язок Лепетан І. М. 2021 131
28276 Математична модель динаміки дисперсного середовища в процесах формоутворення заготовок порошкової металургії Іванчук Я. В., Іскович-Лотоцький Р. Д., Севостьянов І. В., Веселовська Н. Р., Манжілевський О. Д. 2021 36
28254 Вплив глобалізації на економічний розвиток Хаєцька О. П. 2021 68
28250 Особливості структури сучасних селитебних ландшафтних комплексів Середнього Придністер'я. Мудрак О. В., Мудрак Г. В., Алєксєєв О. О. 2018 67
28241 Prerequisites for biofuel use in agro-industrial production Tokarchuk D. М. 2021 88
28237 Господарсько-цінне значення та перспективи вирощування нуту в умовах Правобережного Лісостепу України Мазур. В. А., Затолочний О. В 2021 49
28235 Вплив тебуконазолу на морфогенез рослин пшениці Вергеліс В. І. 2019 40
28207 Маркетингові аспекти глобальної переробки горіху волоського Луцяк В. В., Амонс С. Е. 2018 75
28179 Екологічна безпека як об'єкт обліково-інформаційного забезпечення стратегічного розвитку бізнесу Лепетан І. М. 2021 121
28174 Сучасний стан розвитку сільських територій України: децентралізація влади Томашук І. В. 2021 118
28122 Method of weight coefficients calculation of artificial neural-like network in diagnostic systems of hydraulic units Hraniak V. F. 2020 49
28121 Contactless method and sensor for measurement of axial displacement of electric machine rotor Hraniak V. F. 2020 53
28120 Нові високоінформативні ознаки визначення технічного стану в системах діагностування гідроагрегатів Граняк В. Ф. 2019 82
28115 Dynamic model of capacitance micromechanical accelerometer Hraniak V. F. 2020 81
28104 Вирощування та використання енергії кормів надремонтним молодняком великої рогатої худоби Казьмірук Л. В. 2021 80
28058 Вплив захисних лісових насаджень на якість природних вод Матусяк М. В., Квасневський О. А. 2021 69
28033 Вплив регулятора росту Марс EL на врожайність буряка столового Окрушко С. Є. 2021 62
28032 Формування урожайності насіння сої залежно від застосування гербіцидів Окрушко С. Є., Кравчук О. В. 2021 59
27997 Potential of growing bioenergy crops for the production of solid biofuels Пришляк Н. В. 2021 131
27988 Розвиток екологічного туризму на Вінниччині Табенська О. І. 2020 107
27972 Цифрова компетентність майбутніх фахівців Юрчук Н. П. 2021 128
27966 Оцінка стійкості системи електропривода для реалізації процесів штампування обкочуванням Штуць А. А. 2019 110
27965 Розробка та дослідження самоналаштування автоматизованої системи керування електроприводом для реалізації управління процесом штампування обкочуванням Штуць А. А. 2019 106
27963 Удосконалення процесу штампування обкочуванням трубних заготовок на основі комп'ютерного моделювання Штуць А. А. 2019 113
27944 Племінні та продуктивні якості маточного поголівя нової популяції жуйних в умовах Карпатського регіону Буковини Калинка А. К., Шпак Л. В., Казьмірук Л. В. 2021 120
27851 Технологічні заходи підвищення продуктивності ячменю ярого залежно від попередника та застосування добрив і біопрепаратів в умовах Лісостепу Правобережного Мазур В. А., Колісник О. М. 2021 101
27839 Analysis of development lines technological for production of dry food mixtures Polievoda Y. 2021 114
27834 Artificial intelligence as a subject of intellectual property law Tymoshenko Y. A., Pavlova A. A. 2021 104
27796 Особливості ростових процесів озимої пшениці за використання ретарданту Шевчук О. А. 2021 79
27793 Вплив пандемії на платоспроможність населення Хаєцька О. П., Долованюк А. А. 2020 150
27789 Особливості зеленого туризму як перспективної сфери індустрії відпочинку Прилуцький А. М. 2020 129
27787 Система ризиків у споживчому кредитуванні Прилуцький А. М. 2020 122
27724 Накопичення Pb у листковій масі та насінні розторопші плямистої вирощеної в умовах сучасних сівозмін Разанова А. М. 2020 103
27707 Формування цифрових компетенцій органів державної влади як основного ініціатора й стратега у формуванні та реалізації людського капіталу: роль освіти Зелінська О. В. 2020 59
27696 Використання екологічної продукції в закладах харчування Табенська О. І. 2020 73
27595 Розробка мульчувача для переробки зрізаних гілок плодових дерев у міжряддях інтенсивного саду Руткевич В. С. 2020 64
27593 Прикладна математична модель некоректно поставленої задачіблочно-порційного вивантаження стеблових кормів Руткевич В. С. 2020 94
27588 Математична модель коливань робочого місця оператора автотранспортного засобу Спірін А. В., Твердохліб І. В., Борисюк Д. В. 2020 65
27545 Управління інформаційними потоками в умовах цифровізації логістики Потапова Н. А. 2020 103
27539 Формування комунікативної компетентності майбутніх менеджерів на заняттях з іноземної мови Кравець Р. А. 2020 140
27535 Дослідження впливу наростоутворення на різальній поверхні при вільному ортогональному різанні Паладійчук Ю. Б. 2020 54
27527 Методичні положення оцінки організаційноекономічної соціалізації підприємництва на селі Дюк А. А. 2020 71
27508 Формування площі листкової поверхні рослин гібридів кукурудзи залежно від технологічних прийомів вирощування. Шевченко Н. В. 2018 110
27501 Завдання контролінгу інформаційних систем логістики Волонтир Л. О. 2020 182
27500 Обґрунтування параметрів робочих органів дискового поворотного плуга Швець Л. В. 2020 97
27499 Цифровий маркетинг: сучасні тенденції розвитку Юрчук Н. П. 2020 100
27486 Development of bioenergy as a component of ensuring energy security of Ukraine Пришляк Н.В. 2020 66
27466 Сила впливу сезону народження та отелення на показники молочної продуктивності корів і взаємозв’язок між ними Поліщук Т. В. 2020 53
27463 Застосування економічних важелів державної підтримки малих форм ведення сільського господарювання Грищук Н. В. 2020 87
27427 Стан та виробництво органічної продукції в Україні Малинка Л. В., Шишкіна К. І., Дідур І. М. 2020 51
27378 Енергія росту телиць сименталу нової генерації в умовах регіону Буковини Калинка А. К., Лесик О. Б., Казьмірук Л. В., Ґава Д. В. 2020 67
27375 Інноваційні рішення щодо усунення бокового зміщення просапних культиваторів у точному землеробстві Холодюк О. В. 2020 84
27369 Розвиток сільського зеленого туризму на Вінниччині Табенська О. І., Суботіна А. В. 2020 63
27363 The concept of biomass and its energy potential Tokarchuk D. 2020 57
27332 Вплив біопрепаратів на біометричні показники солодкого перцю за вирощування розсадним методом в умовах відкритого ґрунту Лісостепу Правобережного України Швидкий П. А. 2020 83
27182 Fiscal policy and its mechanism Fedoryshyna L. 2020 103
27075 Нормативно-правове забезпечення енергетичної незалежності агропромислового комплексу на засадах сталого розвитку Гончарук І. В. 2020 115
27053 Мікропіле «Зима» як інтерпретація сезонних номінацій у мовотворчості письменників Вінниччини ХХ століття Горобець А. 2020 59
26962 Облікове забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства Коваль Л. В. 2020 72
26788 Професійно-прикладна фізична підготовка, як складова системи виховання Профатило О. Ф. 2020 66
26777 Облікова політика щодо витрат майбутніх періодів Коваль Л. В. 2020 50
26718 Вчення акад. П. М. Василенка як фундаментальна основа підготовки агроінженерів і розвитку землеробської механіки Пришляк В. М. 2020 96
26486 Проростання насіння гороху озимого за використання регулятора роста та біоінокулянта Шевчук В. В. 2020 71
26485 Симбіотична діяльність гороху посівного за дії мікробного препарату та регулятора росту рослин Шевчук В. В. 2020 54
26453 Біометричні показники розсади огірка посівного перед висаджуванням у грунт за дії різнонаправлених регуляторів росту рослин Шевчук О. А. 2020 59
26301 Зміна Шевчук О. А. 2020 61
25866 Розвиток і моделювання техніки в агропромисловому виробництві Островський А. Й. 2018 66
25863 Формування та оцінка можливостей маркетингових кооперативів в аграрній сфері Саковська О. М., Шпикуляк О. Г. 2019 156
25694 Висота рослини та діаметр стебла рослини мексиканського фізалісу залежно від сорту Полутін О. О. 2020 76
25650 Вплив біопрепаратів залежно від природньої водозабезпеченості вегетаційного періоду мексиканського фізалісу в умовах Правобережного Лісостепу України Полутін О. О. 2018 124
25647 Морфологічні особливості і біометричні показники мексиканського фізалісу залежно від передпосівної підготовки насіння Вдовенко С. А., Полутін О. О., Хом’яківський Ю. Л. 2017 61
25646 Морфологічні особливості і біометричні показники мексиканського фізалісу залежно від передпосівної підготовки насіння Вдовенко С. А., Полутін О. О., Хом’яківський Ю. Л., Рубаненко О. О. 2017 87
25645 Висота закладання першої квітки від сім’ядольних листочків залежно від особливостей сортів різної селекції Полутін О. О. 2020 78
25644 Біометричні показники плоду рослини мексиканського фізалісу залежно від сортових особливостей Полутін О. О. 2020 62
25643 Урожайність плодів мексиканського фізалісу залежно від сортових особливостей Полутін О. О. 2020 75
25642 Товарність плодів мексиканського фізалісу залежно від сорту Полутін О. О. 2020 99
25641 Біометричні показники фізалісу залежно від застосування біопрепаратів Вдовенко С. А., Полутін О. О. 2016 68
25639 Показники біометрії розсади фізалісу мексиканського залежно від строку садіння Полутін О. О. 2017 50
25637 Морфобиометрические показатели, урожайность и товарность плодов физалиса мексиканского в условиях открытого грунта в зависимости от мульчирующих материалов Вдовенко С. А., Полутин А. А. 2017 119
25636 Показники біометрії фізалісу мексиканського залежно від строку садіння Вдовенко С. А., Полутін О. О. 2018 147
25635 Продуктивність фізалісу мексиканського залежно від строку садіння розсади в умовах Правобережного Лісостепу України Вдовенко С. А., Полутін О. О. 2017 149
25633 Застосування мульчуючих матеріалів під час вирощування фізалісу в умовах відкритого ґрунту Вдовенко С. А., Полутін О. О. 2017 130
25632 Вплив мульчуючого матеріалу на морфологічні показники мексиканського фізалісу Полутін О. О. 2020 87
25631 Розвиток рослини фізалісу мексиканського залежно від схеми садіння в умовах відкритого ґрунту північної провінції Правобережного Лісостепу Вдовенко С. А., Полутін О. О. 2018 77
25531 Домінуючі шкідники троянд, їх поширеність та контроль чисельності Вергелес П. М. 2020 69
25491 Оптимізація роботи вібросушарки переміжного нагрівання для сушіння зернової продукції Ярошенко Л. В., Тригуба А. М., Чубик Р. В., Ковтика В. Р. 2020 88
25486 Розвиток екобізнесу та екопідприємництва, екологізація виробництва як умова екологобезпечного сталого розвитку Лутковська С. М. 2020 170
25482 Концептуальні положення організаційно-економічного механізму управління екологічною безпекою Лутковська С. М. 2020 94
25458 Інновації як інструмент досягнення конкурентних переваг підприємства Юрчук Н. П. 2020 120
25446 Стратегія диверсифікації - основна адаптивна стратегія для підприємства Табенська О. І. 2020 382
25444 Переваги використання екологічної продукції в закладах харчування Табенська О. І. 2020 114
25436 Смарт-логістика як складова інноваційного розвитку агробізнесу Потапова Н. А. 2018 145
25435 Методи обліку витрат в управлінні виробництвом біологічного палива Фабіянська В. Ю. 2019 100
25414 Modeling of socio-economic development of ru­ ral territories of Ukraine = Моделювання соціально-економічного розвитку сільських територій України Tomashuk I. 2020 65
25403 Аналіз фактичних та потенційних можливостей виробництва енергії з альтернативних джерел в Україні Бабина О. М. 2020 136
25402 Стимулювання розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності у виробництві альтернативних джерел енергії Бабина О. М. 2020 193
25369 Обліково-аналітичний аспект забезпечення управління конкурентоспроможністю підприємств Правдюк Н. Л. 2020 112
25336 Fruit and vegetable products market research Shevchuk H. 2020 148
25335 Доцільність упровадження предметно-мовного інтегрованого навчання майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях з іноземної мови Кравець Р. А. 2020 180
25334 Педагогічне проектування технології формування полікультурної компетентності майбутніх фахівців аграрної галузі Кравець Р. 2020 205
25330 Вплив галузевих особливостей сільського господарства на динаміку розвитку агроформувань Охота Ю. В. 2020 163
25322 Foreign language teaching in the connext of internationalisation of higher education institutions = Викладання іноземної мови в контексті інтернаціоналізації закладів вищої освіти Kravets R. 2020 163
25306 Вплив біопрепаратів на урожайність солодкого перцю (Сapsicum annuum l.) Швидкий П. А. 2020 125
25305 Вплив віку розсади на урожайність перцю солодкого (Capsicum annuum L.) Швидкий П. А. 2019 112
25300 Актуальність розширення блоку альтернативних землеробських технологій у підготовці майбутніх аграріїв Цицюра Я. Г. 2020 79
25296 Bioenergy systems based on organic waste of the agricultural sector. Tokarchuk D. 2020 254
25278 Формування агрофітоценозу озимої пшениці, залежно від попередника Забарна Т. А. 2019 97
25273 Дослідження впливу параметрів адаптивної системи гідроприводів відокремлювача на діапазон регулювання швидкості робочих органів Іванов М. І., Шаргородський С. А., Руткевич В. С. 2018 120
25268 The effect of geometric parameters of the share mole plow on deformational characteristics of soil in formation of cavity for impervious screen Kovbasa V. P. 2020 83
25266 Порівняльна характеристика програмного забезпечення для супроводу процесу дистанційної освіти студентів інженерних спеціальностей Твердохліб І. В. 2020 112
25265 Застосування програм віддаленого адміністрування при організації дистанційного освітнього процесу студентів інженерних спеціальностей в умовах пандемії COVID-19 Спірін А. В. 2020 105
25255 Особливості росту та розвитку видів роду forsythia vahl. В умовах біостаціонару ВНАУ Матусяк М. В. 2020 106
25253 Роль технологічних елементів вирощування у формуванні площі листової поверхні озимого ріпаку. Мацера О. О. 2020 151
25252 Вплив регуляторів росту на процеси проростання насіння кукурудзи Ходаніцька О. О., Колісник О. М. 2020 98
25228 Мульчування ґрунту як агрозахід при вирощуванні кабачка в умовах Лісостепу Правобережного Паламарчук І. І. 2020 142
25223 Розвиток креативності у молодших школярів за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій Вергелес П. М., Шахіна І. Ю., Вергелес О. І. 2020 130
25212 Вплив технологічних прийомів вирощування картоплі на поширення основних шкідників та якість продукції Вергелес П. М. 2020 165
25190 Influence of the of white pea varieties depending on the seeds treatment and foliar fertilizing in Ukraine = Вплив сортів білого гороху залежно від обробки насіння та позакореневого підживлення в Україні Didur I. 2020 77
25169 Удосконалення організації обліку розрахунків із заробітної плати на сільськогосподарських підприємствах Машевська А. А. 2019 113
25165 Шістдесятництво в історії України Богатчук С. С. 2020 83
25159 Шляхи забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств Грищук Н. В. 2020 99
25157 Діджиталізація облікових процесів в аграрному виробництві Бурко К. В. 2020 214
25143 Використання фітоценологічних підходів в оцінці оптимальності конструювання агрофітоценозів редьки олійної Цицюра Я. Г. 2020 234
25135 Дослідження процесу подрібнення зерна кукурудзи при виробництві комікормів Купчук І. М. 2020 111
25134 Перспективи підвищення ефективності функціонування систем акумулювання енергії в галузі вітроенергетики Купчук І. М. 2020 145
25133 Розробка акумуляційного пристрою вітроенергетичної системи автономного електропостачання сільськогосподарських споживачів Солона О. В. 2020 77
25130 Використання безвідходних технологій як фактор забезпечення екологізації сільського господарства Вовк В. Ю. 2020 96
25123 Методичні прийоми проведення аудиту фінансової звітності: сутність, види та застосування Фабіянська В. Ю. 2020 110
25120 Вплив емульгованих палив на характеристики розпилення Бурлака С. А. 2020 93
25114 Впровадження самоокупної системи виробництва молока та яловичини Варпіховський Р. Л. 2020 123
25102 Групова ефективність спортивних команд Войтенко С. М. 2020 106
25097 Соціальні норми та відхилення у юнацькому віці Олійник Н. А. 2020 182
25096 Гліцериномісткі поверхнево-активні речовини в харчовому виробництві Полєвода Ю. А. 2020 100
25095 Перспективи використання дигістату для підвищення ефективності біогазових комплексів Паламарчук В. Д., Кричковський В. Ю. 2020 109
25086 Особливості інтродукції малопоширених декоративних видів в умовах дендропарку «Ладижинський гай» Прокопчук В. М. 2020 219
25085 Обґрунтування адаптивної сортової технології вирощування зернобобових культур в Правобережному Лісостепу України Панцирева Г. В. 2020 248
25071 Професійна культура ділового спілкування менеджера Тимкова В. А. 2020 110
25065 Потенціал біомаси побічної продукції рослинництва для удобрення грунту Ткачук О. П. 2020 417
25017 Облік заробітної плати – організація обліку розрахунків та аналізу Машевська А. А. 2020 119
25011 Аналіз діяльності підприємства на стадіях його життєвого циклу Чіков І. А. 2020 166
25007 Удосконалення системи живлення дизельного двигуна для роботи на біопаливі та його сумішах Бурлака С. А. 2020 114
25006 Оцінка викидів автотранспорту на основі моделі greet Бурлака С. А. 2020 165
25005 Використання екологічних показників дизельних двигунів для визначення їх технічного стану Бурлака С. А. 2020 114
24968 Роль води для підвищення урожайності зернових культур Демчук О. А. 2020 115
24967 Роль методичного забезпечення навчальної дисципліни Окрушко С. Є. 2020 151
24966 Вплив структурованої води на енергію проростання Демчук О. А. 2020 125
24955 Стратегічні підходи до економічного розвитку об’єднаних територіальних громад Тітов Д. В. 2020 94
24947 Дія препарату грейнактив-с на якісні характеристики насіння цукрового буряка Шевчук О. А., Ходаніцька О. О., Ватаманюк О. В. 2020 81
24899 Планування багатофакторного експерименту у дослідженні процесу сушіння зерна пшениці Цуркан О. В., Присяжнюк Д. В. 2018 221
24898 Формализация колебательного движения сыпучей дискретной среды в колеблющейся емкости Цуркан О. В., Ковбаса В. П. 2018 79
24897 Перпективи використання в сільськогосподарському виробництві вібраційного поля при розділенні неоднорідних систем Цуркан О. В., Омельянов О. М. 2018 146
24896 Використання механічних коливань у технологічних процесах агропромислового виробництва Омельянов О. М. 2018 119
24891 Про розв’язання задачі взаємодіії пневматичного ведучого колеса з грунтом Ковбаса В. П., Ярощук Р. О. 2019 93
24881 Influence of the assimilation apparatus and productivity of white lupine plants = Вплив асиміляційного апарату та продуктивність рослин білого люпину Pantsyreva H. V. 2020 83
24875 Перспективи використання в сільськогосподарському виробництві вібраційного поля при розділенні неоднорідних систем Омельянов О. М. 2018 101
24874 Аналіз приводів для збудження механічних коливань Омельянов О. М. 2018 77
24873 Оценка пластичности металлов при немонотонном деформировании Сивак Р. І. 2018 100
24872 Особливості оцінки пластичності металів і механіки немонотонного пластичного деформування Сивак Р. І. 2018 109
24871 Підходи до моделювання процесів пластичної деформації при складному навантаженні Сивак Р. І. 2019 120
24870 Зміцнення металів при немонотонному пластичному деформуванні Сивак Р. І. 2019 106
24869 Визначення кінематичних характеристик в стаціонарних процесах пластичного деформування Сивак Р. І. 2019 85
24867 Область застосування моделі анізотропно зміцнюваного тіла при немонотонній пластичній деформації Сивак Р. І. 2019 174
24864 Особливості обліку і калькулювання за змінними витратами Лепетан І. М. 2020 175
24853 Особливості мовної організації рекламного тексту Тимкова В. А. 2020 113
24842 Використання мультимедійних технологій у вивченні іноземних мов у закладах вищої освіти Волошина О. В. 2020 140
24841 Мовна підготовка майбутніх фахівців туризму Волошина О. В. 2020 298
24822 Організаційно-педагогічні умови ефективної підготовки майбутніх аграріїв до професійної діяльності на засадах праксеологічного підходу Олійник Н. А. 2020 106
24820 Культура професійної взаємодії майбутніх менеджерів аграрної галузі Спірідонова Л. М. 2020 98
24808 Вміст каротину у сіні з люцерні залежно від технології його заготівлі. Журенко Ю. І., Ковальчук О. В. 2019 111
24807 Оцінка граничних деформацій при немонотонному навантаженні Сивак Р. І., Савчинський І. Г. 2018 130
24806 Вплив кратності технологічних операції по обробітку люцерни при висушуванні на її хімічний склад. Журенко Ю. І., Ковальчук О. В. 2019 97
24805 Енергозберігаючий привод сепаратара комбікормів Рудницький Б. О., Омельянов О. М. 2019 125
24785 Поліпшення оброблюваності різанням пластичних матеріалів Посвятенко Е., Аксьом П., Будяк Р. 2019 122
24784 Formation on build-ups in solid deformed bodies Posvyatenko E. K., Posvyatenko N. I., Budyak R. V. 2018 119
24783 Прискорення масообмінних процесів - дієвий результат пріоритетного виробництва Будяк Р. В., Жученко Г. А. 2018 147
24782 Синергетичні аспекти наростоутворення при механічній обробці Посвятенко Е., Мозговий О., Посвятенко Н., Будяк Р., 2019 177
24780 Математичні моделі з’єднань у друкованих платах Цирульник С. М. 2019 90
24770 Модифікування поверхневого шару деталей машин холодним пластичним деформуванням Будяк Р. В., Посвятенко Е. К., Посвятенко Н. І. 2019 126
24762 Альтернативна технологія використання курячого посліду в рослинництві Середа Л. П., Паладійчук Ю. Б., Зінєв М. В. 2020 96
24761 Методи підвищення якості процесу подрібнення відходів деревини в промислових садах Середа Л. П., Зінєв М. В. 2020 92
24752 Робота двигуна Д-240 при використанні біопалива обробленого ультразвуком Бурлака С. А. 2020 164
24722 Аналіз сегментно-пальцевого ріжучого механізму для контурної підрізки крон дерев Середа Л. П. 2018 109
24721 Технологія STRIP-TILL в рослинництві. Перспективність впровадження в Україні Середа Л. П. 2019 99
24720 Малозатратні технології в рослинництві. Проблеми і перспективи Середа Л. П. 2018 76
24719 Визначення параметрів при гарячому вальцюванні алюмінієвих сплавів Швець Л. В. 2020 80
24715 Вплив технологічних прийомів та удосконалення системи захисту посівів кукурудзи в умовах Правобережного Лісостепу Рудська Н. О., Михалуца Д. М. 2020 96
24697 Методика дослідження енерговитрат механізованих операцій в рослинництві Швець Л. В. 2018 104
24692 Стратегії формування та управління капіталом підприємства Брояка А. А. 2020 128
24691 Розвиток аграрного страхування в умовах фінансової нестабільності України Брояка А. А. 2020 114
24689 Підвищення рівня конкурентоспроможності аграрних підприємств Труханська О. О. 2019 123
24688 Вплив факторів передпосівного обробітку на властивості насіннєвого ложа грунту Труханська О. О. 2019 106
24687 Перспективні технології збирання цукрових буряків Труханська О. О. 2018 165
24686 Формування системної єдності техніки та технологій для аграрного сектора Труханська О. О., Спірін А. В. 2018 102
24677 Процес вальцювання, як підготовча операція об’ємного штампування для алюмінієвих сплавів Швець Л. В. 2018 134
24673 Технологічні перспективи догляду за садом Труханська О. О., Швець Л. В. 2018 87
24666 Новітні технології виготовлення складних та асиметричних деталей із алюмінієвих сплавів Швець Л. В. 2019 108
24663 Розробка машини для суцільного обробітку ґрунту Швець Л. В. 2019 112
24649 Influence of vibration of contacts on further operation of high-voltage switches = Вплив вібрації контактів на подальшу роботу високовольтних вимикачів Rubanenko O., Yanovych V., Rubanenko O. 2019 151
24636 Рівняння руху потоку ідеального газу в каналі зміненого діаметра Спірін А. В., Борисюк Д. В. 2019 234
24632 Зменшення втрат сіна на підбиранні Спірін А. В. 2019 142
24624 Визначення рівноважного вологовмісту жому конюшини Спірін А. В. 2019 88
24623 Підвищення ефективності очищення повітряно-насіннєвої суміші Твердохліб І. В. 2019 99
24622 Сонячний нагрівач повітря Спірін А. В. 2019 123
24621 Інтенсифікація сепарації насіння трав Твердохліб І. В. 2019 156
24620 Процес співудару частинок насіннєвого вороху в терковому пристрої Твердохліб І. В. 2019 155
24619 Аналіз технології збирання насіння багаторічних трав Твердохліб І. В. Спірін А. В. 2019 132
24617 Вплив шуму та вібрації на самопочуття тракториста Твердохліб І. В. Спірін А. В. 2019 136
24616 Системний підхід до дослідження технологій збирання насінників люцерни Спірін А. В., Твердохліб І. В. 2019 99
24605 Investigation of interaction of a tool with a part in the process of Derorming streteching with ultrasound = Контактна взаємодія інструмента з деталлю в процесі деформуючого протягування з ультразвуком Weselovska N., Tyruch V., Rutkevych V., Ogorodnichuk G. 2019 227
24594 Вплив кліматичних умов на мікроорганізми Соломон А. М. 2018 109
24580 Особливості розрахунку витратних характеристик робочих вікон золотникових розподільників Іванов М. І., Шаргородський С. А. 2019 90
24569 Вплив гербіцидів та стимуляторів росту в технології вирощування квасолі Шкатула Ю. М. 2019 137
24562 Удосконалення машинних технологій та відповідного обладнання на операції зрізу гички Швець Л. В.,Труханська О. О. 2018 99
24555 Перевірка адекватності математичної моделі розповсюдження озону у шарі зерна при його сушінні Цуркан О. В., Присяжнюк Д. В., Спірін А. В. 2019 72
24553 Економічна ефективність використання віброозонуючої сушарки в технологічному процесі сушіння зерна Янович В. П., Цуркан О. В., Присяжнюк Д. В. 2018 210
24552 Проблеми та перспективи розвитку сучасного агросервісу Цуркан О. В., Сандуляк А. М. 2018 191
24549 ВВП як основний макроекономічний показник розвитку України Киш Л. М. 2020 77
24544 Машина для виброгалтовочной обработки деталей сельскохозяйственной техники Ярошенко Л. В. 2019 90
24541 Пристрій для вібраційної фінішної обробки внутрішніх поверхонь деталей сільськогосподарської техніки Ярошенко Л. В., Видмиш А. А. 2018 139
24535 Кут ковзання в різальній парі бітерно-ножового апарату Холодюк О. В., Кузьменко В. Ф. 2018 185
24530 Особенности экологического мониторинга агроландшафтов Полесья Мудрак А. В., Тарасенко Г. С., Мудрак Г. В. 2018 152
24522 Наслідки впливу розвитку рекреаційно-туристичного комплексу на економіку регіону Підвальна О. Г. 2019 122
24518 Особливості вирощування садивного матеріалу сосни кримської (pinus pallasiana) із використанням ЕМ-технологій Матусяк М. В. 2018 98
24509 Дослідження методик формування регіональної екологічної мережі Східного Поділля Ковка Н. С. 2019 174
24506 Бально-рейтингова система як стимул для формування особистісних якостей студентів у процесі фізичного виховання Войтенко С. М. 2020 99
24505 Дослідження дисперсної системи за комбінованого вібромеханічного впливу Полєвода Ю. А. 2019 255
24504 Збудники хвороб гороху озимого Шевчук В. В., Шевчук О. А. 2020 121
24494 Вплив кліматичних та агротехнічних чинників на вирощування гороху озимого Шевчук В. В. 2019 126
24493 Морфометричні показники рослин сої за використання ретарданта Шевчук О. А. 2019 91
24491 Перспективи використання гороху озимого в умовах Лісостепу Правобережного Шевчук В. В., Дідур І. М. 2019 108
24489 Розробка технологічного комплексу для механічної очистки технічного вуглецю Янович В. П., Полєвода Ю. А. 2018 95
24372 Урожайність зерна сортів сої залежно від доз мінеральних добрив та комплексу мікроелементів Циганська О. І. 2019 110
24370 Продуктивність сортів картоплі залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах Лісостепу Правобережного Поліщук І. С. 2019 104
24367 Ефективність зміни ширини міжрядь під час вирощування буряку цукрового Поліщук І. С., Мацько О. Ю. 2019 127
24354 Схожість насіння та збереженість рослин проса звичайного залежно від технологій вирощування Князюк О. В., Левківська О. О.,Жемчужніков В. О., Кошланська Т. В., Підгаєвська М. І., Шевчук О. А. 2020 162
24351 Фотосинтетична продуктивність сої залежно від елементів технології вирощування в умовах Правобережного Лісостепу України Циганський В. І., Циганська О. І. 2018 102
24347 Формування продуктивності кукурудзи під час вирощування на зерно залежно від оптимізації окремих елементів системи удобрення Циганський В. І. 2019 123
24326 Формування врожаю плодів кабачка залежно від мульчування грунту в умовах Правобережного Лісостепу України Паламарчук І. І. 2018 110
24318 Вплив сортових особливостей на врожайність та біометричні показники продукції патисона в умовах Правобережного Лісостепу України Паламарчук І. І. 2018 79
24303 The structural elements of lexical-semantic field “time” on the language material of Vinnytsia region writers’ artistic works = Структурні елементи лексико-семантичного поля «Час» на мовному матеріалі художніх творів письменників Вінниччини Horobets A. 2020 105
24296 Аналіз забруднення важкими металами лісових ягід в умовах Лісостепу Правобережного України Врадій О. І. 2018 126
24295 Monitoring the pollution of forest berries by heavy metals in the conditions of right-bank forest-steppe of Ukraine = Моніторинг забруднення лісових ягід важкими металами в умовах правобережної лісостепу України Vradiy O. 2019 84
24291 Роль інновацій у формуванні конкурентоспроможності підприємства Коляденко С. В., Чіков І. А. 2019 129
24287 Методи оцінки конкурентоспроможності аграрних підприємств Чіков І. А. 2020 112
24285 IX Всеукраїнська олімпіада з радіоелектроніки Цирульник С. М. 2020 128
24284 Досвід формування цифрових компетентностей майбутніх економістів у ЗВО Юрчук Н. П. 2020 426
24262 Якість бджолиного обніжжя (пилку), виробленого бджолами в умовах забруднення медоносних угідь радіонуклідами Гуцол Г. В. 2019 89
24255 Оцінка декоративності дерев’янистих ліан в умовах м. Вінниці Матусяк М. В. 2019 120
24252 Вивчення впливу інокулянтів та мікродобрив на висоту рослин нуту в умовах правобережного Лісостепу України Мордванюк М. О. 2010 108
24251 Продуктивність нуту залежно від впливу інокулянтів та мікродобрив Мордванюк М. О. 2019 91
24247 Формування врожаю плодів патисона (Сucurbita pepo var. Melopepo l.) залежно від схеми розміщення рослин в умовах Правобережного Лісостепу України Паламарчук І. І. 2019 117
24246 Формування врожаю овочевих рослин залежно від змін погодних умов у Правобережному Лісостепу України Паламарчук І. І. 2018 126
24245 Вплив сорту та гібрида на продуктивність і динаміку плодоношення кабачка в умовах Правобережного Лісостепу України Паламарчук І. І. 2018 65
24244 Формування врожаю та динаміка плодоношення рослин кабачка залежно від сортових особливостей та стимуляторів росту в умовах Правобережного Лісостепу України Паламарчук І. І. 2018 126
24241 Використання кейс-методу в процесі вивчення дисципліни «Психологія управління» Олійник Н. А., Клибанівська Т. М. 2019 102
24240 Фотосинтетична продуктивність сорго цукрового залежно від елементів технології вирощування Липовий В. Г. 2019 218
24239 Фотосинтетична продуктивність одновидових і спільних посівів кукурудзи із соєю залежно від технологічних прийомів вирощування Липовий В. Г. 2019 103
24207 Characteristics and Assessment of Biologically Unstable Forest Plantations of Vinnytsia Using International methodology of ICP-Forests Matusiak M. 2019 76
24206 Стан та стійкість дуба в мішаних насадженнях Матусяк М. В. 2019 114
24168 Особливості децентралізації публічної влади в Україні Пронько Л. М. 2018 80
24167 Вплив мульчування грунту на врожайність рослин кабачка в умовах Лісостепу Правобережного України Паламарчук І. І. 2019 140
24166 Формування стратегічної конкурентоспроможності підприємств: інформаційний аспект Зелінська О. В. 2019 68
24165 Роль партисипативного бюджетування в процесі публічного управління Головня О. М. 2020 241
24164 Інновації - джерело підвищення ефективності діяльності підприємства Гуцол Г. В. 2019 193
24146 Використання в озелененнні Вінниччини декоративних видів злаково-духмяних трав Прокопчук В. М. 2019 106
24145 Корупція в Україні: особливості, проблеми та сучасні тенденції Березюк С. В., Фіщук Н. Ю. 2018 85
24139 Перспективи використання в озелененні Вінничини декоративних видів злаково-духмяних трав Прокопчук В. М. 2019 323
24136 Роль іншомовної лексичної компетентності для формування комплексних знань з іноземної мови в учнів старших класів Попенко Ю. 2019 137
24135 Особливості навчання іноземної мови у старшій школі Попенко Ю. В. 2019 134
24134 Поняття про наочність, її функції та роль у організації навчального процесу у початковій школі Попенко Ю. В. 2019 154
24125 Управління витратами як засіб забезпечення конкурентоспроможності Фіщук Н. Ю. 2018 76
24121 Генетичний потенціал сортів люпину білого і його реалізація у сільськогосподарське виробництво Панцирева Г. В. 2018 137
24117 Господарсько-біологічна оцінка перспективних сортів люпину кормового в Україні Панцирева Г. В. 2018 97
24109 Соціальне підприємництво в системі формування соціальної економіки на селі Дюк А. А. 2020 152
24108 Підвищення ефективності металообробки в апк шляхом впровадження ресурсозберігаючих процесів штампування обкочуванням Матвійчук В. А., Штуць А. А., Ядвіг В. В. 2014 83
24098 Економічна ефективність вирощування люпину білого в умовах правобережного Лісостепу України Панцирева Г. В. 2019 161
24097 Перспективи використання однорічних квітниково-декоративних рослин в озелененні зони Поділля Панцирева Г. В. 2019 106
24096 Економічна оцінка технології вирощування представників роду Lupinus L. Панцирева Г. В. 2019 102
24095 Наукові здобутки та перспективи вирощування люпину білого в Правобережному Лісостепу України Панцирева Г. В. 2019 94
24094 Дослідження національних сортових ресурсів Paeonia L. Панцирева Г. В. 2019 392
24093 Особливості перекладу аграрної термінології Тимощук Н. М. 2020 96
24025 Продуктивність пшениці озимої залежно від способів обробітку грунту та удобрення в умовах Правобережного Лісостепу України Пелех Л. В. 2019 149
24024 «Зелені» трансформації аграрного сектору: основа збереження екологічного стану землі Ковальчук С. Я. 2019 128
24020 Місце і роль малого та середнього бізнесу в економіці Вінницької області Фіщук Н. Ю. 2019 89
24019 Диверсифікація сільських територій в контексті зеленого зростання Ковальчук С. Я. 2019 217
24018 Висота рослин у гібридів кукурудзи залежно від строків сівби Паламарчук В. Д., Кричковський В. Ю. 2019 147
24017 Cтійкість гібридів кукурудзи до вилягання залежно від позакореневих підживлень Паламарчук В. Д. 2019 146
24000 Підвищення якості професійної підготовки майбутніх аграріїв Олійник Н. А. 2020 76
23997 Концептуальні засади продовольчої безпеки та ключові орієнтири її розвитку в Україні Паламаренко Я. В. 2019 83
23996 Перспективи розвитку й особливості використання криптовалюти в Україні та світі Паламаренко Я. В. 2019 118
23991 Інвестиційна діяльність підприємства як один із чинників підвищення його ефективності Паламаренко Я. В. 2019 110
23990 Досвід використання машини з голчастими робочими органами Spikewheel для грунтових ін’єкцій Томчук В. В. 2019 131
23989 Мотиваційні пріоритети розвитку соціального підприємництва на селі Дюк А. А. 2020 108
23988 Стан демографічної ситуації та відтворення трудових ресурсів Вінницької області Фіщук Н. Ю. 2019 104
23987 Підвищення соціальної ролі сільськогосподарських підприємств у розвитку сільських територій Дюк А. А. 2020 87
23984 Огляд нормативної та ринкової грошової оцінки земельних ділянок Зелінська О. В. 2019 104
23982 Інформаційні технології в управлінні логістичною системою підприємства Зелінська О. В. 2019 100
23978 Activity Of Creatine Phosphokinase Of Blood Blades Of Different Stress Sensitivity = Активність креатинфосфокінази лопаток крові різної стресової чутливості Zotko M., Yermishev O., Masloyid A. 2019 94
23976 Облікове управління витратами у тваринництві Правдюк М. В. 2019 158
23974 Вплив амортизаційної політики на інвестиційну привабливість підприємства Феняк Л. А. 2020 109
23968 Практичні аспекти використання знаряддя з голчастими інжекційними робочими органами для живлення рослин Томчук В. В. 2019 119
23965 Опыт использования машины с игольчатыми инжекционными рабочими органами Томчук В. В. 2019 123
23963 Інформаційна безпека при використанні електронного банкінгу Юрчук Н. П. 2018 143
23960 СК-12 як засіб формування предметної компетентності з фізики Лаврова А. В., Заболотний В. Ф., Хомяковський Ю. Л. 2019 123
23957 Показники морфології мексиканського фізалісу залежно від особливостей сортів різної селекції Полутін О. О. 2019 157
23950 Залежність молочної продуктивність корів від впливу різних факторів Зотько М. О. 2019 210
23948 Аграрні розписки як засіб фінансування інвестицій сільськогосподарських підприємств Феняк Л. А. 2017 156
23947 Перспективи розвитку органічного садівництва в Україні Феняк Л. А. 2019 125
23946 Перспективи збільшення експортного потенціалу АПК України в умовах глобалізації Коляденко Д. Л. 2019 84
23914 Біометричні показники та продуктивність товарних коренеплодів різностиглох сортів та гібридів моркви Князюк О. В., Левковська О. О., Жемчужнікоа В. О., Ватаманюк О. В. 2020 94
23913 Нечітка логіка у моделюванні продуктивності агроекосистеми Ушкаленко І. М. 2019 123
23912 Захист нетрадиційних та малопоширених культур від шкідників та хвороб Окрушко С. Є. 2020 178
23902 Складові розвитку сільських територій та моделі аграрного підприємництва і кооперації Калетнік Г. М., Гончарук І. В. 2015 127
23900 Вплив регулятора росту Марс EL на урожайність моркви Окрушко С. Є. 2020 131
23890 Визначення основних показників роботи двигуна на генераторному газі Рубаненко О. О., Вишневський В. М., Штуць А. А. 2016 150
23858 Поняття та застосування інтегрованої звітності Коваль Л. В. 2019 96
23848 Сучасні проблеми та перспективи розвитку державного фінансового аудиту в Україні Шевчук О. Д. 2019 297
23847 Development of ukrainian rural areas in decentralization: opportunities and risks = Розвиток українських сільських районів. Децентралізація: можливості та ризики Tomashuk I. 2019 122
23840 Поняття та класифікація біологічних активів Коваль Л. В. 2019 75
23829 Внутрішній аудит у органах державного управління: планування діяльності Чудак Л. А. 2019 98
23823 Вплив різних факторівна молочну продуктивність корів Зотько М. О. 2019 132
23822 Відновлення стану ґрунтів внесенням структурованої води Ткачук О. П, Демчук О. А. 2019 126
23819 Проблеми облікового забезпечення управління запасами на підприємстві Коваль О. В. 2019 224
23812 Інноваційні технології у викладанні дисципліни «Фізичне виховання» у ЗВО в сучасних умовах Войтенко С. М. 2019 85
23799 Економічна ефективність та перспективи виробництва біогазу у Вінницькій області Пришляк Н. В., Даровік О. О. 2018 114
23796 Екологічна, енергетична та соціально-економічна ефективність виробництва біогазу з відходів сільськогосподарської продукції Пришляк Н., Рижук Ю. 2018 177
23784 Проектні технології підготовки студентів-аграріів Олійник Н. А. 2020 125
23783 Развитие технологических возможностей процессов штамповым обкатыванием в ресурсосберегающем производстве в АПК Штуць А. А., Явдык В. В. 2014 71
23773 Дистанційне зондування стану полів у кормовиробництві Холодюк О. В. 2020 96
23771 Сучасна роль соціального підприємництва у формуванні cуспільного добробуту Дюк А. А. 2019 163
23769 System of measures to increase investment attractiveness in the sphere of biofuel production Prishlyak N. V. 2018 107
23767 Бюджетне фінансування соціального забезпечення в Україні Хаєцька О. П. 2019 120
23766 Розробка високоефективного обладнання для баротермічної обробки харчової сировини Янович В. П., Купчук І. М., Ковальчук О. С. 2015 98
23764 Розробка дискового вібропланетарного подрібнювача енергонасиченої рослинної сировини Янович В. П., Купчук І. М., Ковальчук О. С. 2015 79
23759 Накопчення Pb і Cd у зерні сільськогосподарських культур під час зберігання в умовах змін клімату Ватаманюк О. В., Яковець Л. А. 2018 118
23758 Оцінка репрезентативності екологічної мережі Східного Поділля: теогрія і практика Мудрак О. В., Овчинникова Ю. Ю., Мудрак Г. В., Кавун Ж. А. 2017 82
23755 Переваги та недоліки процесів глобалізації для сільських територій України Коляденко С. В. 2019 186
23754 Соціальна відповідальність у розвитку підприємництва на селі Дюк А. А. 2019 139
23753 Аналіз видів енергопостачання АПК та засоби підвищення їх ефективності Штуць А. А., Вишнєвський В. М., Зінєв М. В. 2016 112
23752 Перспективи використання сонячної енергії Штуць А. А., Колісник М. А. 2016 96
23750 Аграрна освіта в Україні: історія розвитку та сучасний стан Олійник Н. А. 2020 118
23749 Моделювання з використанням програмного забезбечення Deform - 3d для реалізації процесів обробки металів тиском Штуць А. А. 2015 121
23747 Показники якості сінажу залежно від фази розвитку люцерни та використання біологічного консерванту Сироватко К. М. 2019 107
23744 Шляхи реалізації патріотичного виховання студентської молоді в аграрних університетах Джеджула О. М. 2019 250
23742 Креативне мислення студентів як фактор розвитку академічного підприємництва Герасименко Ю. В. 2019 98
23741 Креативний підхід до управління збалансованим розвитком підприємств Герасименко Ю. В. 2019 105
23740 Механізм налагодження партнерських відносин зі стейкхолдерами - невід’ємний управлінський складник підприємств Герасименко Ю. В. 2019 123
23732 Фактори, які стримують розвиток туристичного сектора в україні Підвальна О. Г. 2019 468
23730 Розвиток технології блокчейн в Україні Юрчук Н. П. 2019 117
23729 Перспективи інноваційного розвитку підприємств в умовах інтеграційних процесів Табенська О. І. 2019 119
23726 Застосування стимуляторів розвитку в практиці рослинництва Ходаніцька О. О., Колісник О. М. 2020 364
23720 Розвиток технологічних можливостей процесів штампування обкочуванням у ресурсозберігаючому виробництві в АПК Штуць А. А., Явдик В. В., Колісник М. А. 2014 80
23719 Комп'ютерне моделювання з використанням програмного забезбечення Deform – 3d для реалізації процесів обробки металів тиском Штуць А. А., Колісник М. А., Балака В. І. 2015 98
23718 Розробка пристрою автоматичної зміни оснащення шампувально-обкочувального комплексу Штуць А. А., Матвійчук В. А. 2014 82
23710 Роль інформаційної економіки у забезпеченні розвитку національного підприємництва Котькалова-Литвин І. В. 2019 192
23700 Ріст трудової праці в Україні та її наслідки Скорук О. П. 2018 73
23675 Кадрові проблеми розвитку сільських громад в умовах децентралізації Фіщук Н. Ю. 2019 133
23673 Інвестиції в галузь АПК Вінницької області Фіщук Н. Ю. 2019 108
23670 Дослідження процесів штампування обкочуванням плоских циліндричних заготовок Штуць А. А. 2015 85
23669 Аналіз технологічних можливостей методу штампування обкочуванням Штуць А. А., Колісник М. А., Міхальчук Б. О. 2015 90
23667 Дослідження процесу штампування обкочуванням Штуць А. А., Міхальчук Б. О., Колісник М. А. 2015 96
23666 Управлінські рішення та їх аналітичне забезпечення Томчук О. Ф., Томчук В. В. 2015 110
23641 Change Of Soil Phosphatase Activity During Inoculation Of Sugar Beet Seeds By Polymycobacterium And Agrofil = Зміна активності фосфатази ґрунту при інокуляції насіння буряків цукрових полімікобактеріном та агрофілом Anatolii Masloyid 2019 113
23627 Особливості оподаткування екологічним податком сільськогосподарських підприємств Коваль Н. І. 2019 190
23625 Зарубіжний та вітчизняний досвід розвитку успішних компаній Табенська О. І. 2019 117
23623 Зобов’язання комерційного банку та їх роль у формуванні ресурсної бази Хаєцька О. П. 2020 201
23601 Аграрне виробництво і мікробіологія Бондар М. М. 2019 152
23560 Розвиток кооперації в сільському господарстві, як напрям досягнення енергетичної незалежності Гонтарук Я. В. 2019 180
23556 Перспективи виробництва біопалива у Вінницькій області як фактор впливу на розвиток економіки та аграрного сектору Бабина О. М. 2019 144
23554 Біопаливо: перспективи виробництва і використання в Україні Бабина О. М. 2018 106
23552 Світовий досвід розвитку альтернативних джерел енергії Бабина О. М. 2019 144
23536 Оцінка гербологічної конкуренції ярого ячменю з метою відмови від пестицидного навантаження Окрушко С. Є. 2016 100
23534 Розробка технологічних процесів виробництва трубчатих виробів з днищами і горловинами штампуванням обкочуванням Матвійчук В. А., Явдик В. В., Штуць А. А. 2016 101
23525 Structural characteristics of the future specialist competencies Lutsiak V. V. 2018 151
23497 Підготовка фахівця для захисту рослин від шкідливих організмів Окрушко С. Є. 2018 208
23496 Оцінка надійності автоматизованого комплексу штампування обкочуванням Матвійчук В. А., Драчишин В. І., Штуць А. А. 2014 116
23465 Сучасні аспекти реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю Бахарєва Я. В. 2019 108
23454 Нормативне регулювання формування та обліку власного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю Іщенко Я. П. 2019 290
23453 Звітність за сегментами сільськогосподарських підприємств: управлінський аспект Іщенко Я. П. 2019 112
23423 Екологічно-економічні аспекти виробництва органічного меду Гуцаленко О. О. 2019 179
23422 Роль аудита в системе управления качеством органической продукции Гуцаленко О. О. 2019 138
23421 Регулювання незалежного аудиту в Україні: виклики і перспективи в умовах Євроінтеграції Гуцаленко О. О. 2019 112
23415 Організація контролю з метою забезпечення економічної безпеки Мулик Я. І. 2019 143
23410 Оцінка інвестиційної діяльності підприємств України: стан та перспективи розвитку Мулик Т. О. 2019 75
23408 Обмінні процеси за згодовування БВМД "Ефіпрот" Вугляр В. С. 2019 113
23407 Земля – невід’ємна частина для сільського господарства Вугляр В. С. 2019 133
23406 Інформаційне забезпечення інвестиційної діяльності підприємства Мулик Т. О. 2019 117
23405 Розвиток інтегрованої звітності підприємств Мулик Т. О. 2019 109
23402 Державне регулювання та контроль якості органічної продукції Гуцаленко О. О. 2019 300
23400 Тенденції споживання органічної продукції харчування у Вінниці Гуцаленко О. О. 2019 87
23396 Оптимізація генераторної групи автономного електропостачання тваринницької ферми з використанням біогазу Стаднік М. І., Штуць А. А. 2019 88
23393 Напрямки розвитку системи калькулювання собівартості продукції Бурко К. В. 2019 97
23383 Контроль публічних закупівель в Україні: проблеми та шляхи вирішення Здирко Н. Г. 2019 146
23371 Пристосування для встановлення труб при виконанні операції фрезерування круглих отворів Ковальова І. М. 2019 73
23369 Значення результатів стаціонарного нагляду в осередках масового розмноження стовбурових шкідників Логінова С. О. 2019 136
23366 Вплив застосування води при кулінарній обробці грибів на концентрацію в них цинку Врадій О. І. 2019 124
23362 Підходи до формування проектів управління конверсії біосировини на виробництво біопалива Пришляк Н. В. 2019 125
23356 Роль аудиту в системі управління якістю органічної продукції Гуцаленко О. О. 2019 111
23354 Кредитування з державною підтримкою як елемент формування конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств Грищук Н. В. 2019 136
23348 Оцінка деформовності матеріалу заготовок при прямому і оберненому витискуванні методом штампування обкочуванням Колісник М. А. 2019 178
23346 Революційні підходи до фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств Грищук Н. В. 2019 222
23339 Особливості управління проектами з використання відходів для забезпечення енергетичної автономії аграрних підприємств Токарчук Д. М. 2019 127
23332 Екологічне проектування мережі особливо охоронюваних природних територій Ковка Н. С. 2019 136
23325 Аналіз тенденцій розвитку підприємств сільськогосподарського машинобудування Котькалова-Литвин І. В. 2019 124
23316 Економетрична оцінка впливу ціни сільськогосподарьких культур на стуктуру логістичних каналів Потапова Н. А. 2019 107
23311 Theoretical investigation of the movement stability of agricultural machines and machine aggregates = Теоретичне дослідження стійкості руху сільськогосподарських машин та машинних агрегатів Bulgakov V., Kaletnik H., Goncharuk T., Rucins A., Dukulis I. 2019 102
23308 Використання хмарних технологій в діяльності вищих навчальних закладів Кіпоренко С. С. 2019 126
23307 Інструменти фінансового забезпечення підприємств сільськогосподарського машинобудування Котькалова-Литвин І. В. 2019 127
23306 Інкорпорація ключових положень інформаційної економіки у систему фінансового управління підприємством Kotkalova-Lytvyn I. 2019 244
23305 Детермінанти фінансової архітектоніки в контексті забезпечення розвитку підприємств Котькалова-Литвин І. В. 2019 96
23304 Сучасний стан розвитку ринку сільськогосподарського машинобудування Котькалова-Литвин І. В. 2019 117
23292 Виклики та проблеми фінансової логістики підприємств Потапова Н. А. 2019 86
23289 Законодавче регулювання обліку розрахунків із заробітної плати Машевська А. А. 2019 125
23283 Обгрунтування режимних параметрів комбінованого способу псевдозрідженням у вібраційних сушарках Зозуляк І. А. 2019 91
23280 Вплив рістрегулюючих речовин на врожайність льону олійного Ходаніцька О. О. 2019 105
23268 Лабораторний макет «Імпульсний блок живлення» Цирульник С. М., Вернигора В. В., Ткачук В. М. 2019 259
23266 Оцінка системних характеристик агрологістики Потапова Н. А. 2019 122
23250 Управління розвитком сільських територій у контексті децентралізації влади Томашук І. В., Мулик М. В. 2018 107
23249 Методологічні основи дослідження управління земельно-ресурсним потенціалом сільських територій Томашук І. В., Горінська В. М. 2018 79
23248 Сучасні підходи до управління кадровим потенціалом підприємств Томашук І. В., Грабар В. С. 2018 79
23247 Теоретичні аспекти ділової активності Вашківська Ю. Ю. 2018 97
23241 Вплив органічного землеробства на зміну фізико-хімічних властивостей грунтів Забарна Т. А. 2019 90
23237 Застосування запобіжних клапанів непрямої дії у конструкції гідростатичної трансмісії типу ГСТ90 Переяславський О. М. 2019 123
23236 Аналіз насоса-дозатора з новою системою керування розподільним золотником Моторна О. О. 2019 100
23234 Проблеми матеріально-технічного забезпечення аграрних підприємств Кубай О. Г. 2019 76
23233 Продуктивність ячменю ярого залежно від позакореневих підживлень в умовах Лісостепу Правобережного Поліщук М. І., Поліщук А. М. 2019 101
23232 Вплив позакореневих підживлень на нагромадження вегетативної маси в умовах Лісостепу Правобережного Поліщук М. І. 2019 102
23229 Звіт про власний капітал як джерело інформації про формування і використання власного капіталу підприємства Томчук О. Ф. 2019 198
23214 Суспільний нагляд за аудиторською діяльністю в Україні Фабіянська В. Ю. 2019 403
23210 Формування ботанічного складу агрофітоценозу багаторічних бобових трав першого року життя Забарна Т. А. 2019 309
23208 Бухгалтерський облік в системі засобів нейтралізації загрози економічної безпеки підприємства Бурко К. В. 2019 226
23205 Аналіз розвитку банківських інновацій та нових каналів продажу банківських послуг Гуцаленко О. О., Стефанишина Д. В. 2018 132
23201 Оцінка кредитно-інвестиційного портфелю банку Юрчук Н. П. 2019 209
23196 Розрахунок і обгрунтування роботи гідравлічного трьохстороннього самоскидного пристою з ручним приводом Токарчук О. А. 2019 194
23192 Руйнуюче зусилля при взаємодії леза дискового ножа з травꞌяною масою Холодюк О. В. 2019 192
23191 Пріоритетні напрями розвитку системи точного землеробства Холодюк О. В. 2019 128
23190 Шляхи вирішення проблеми галопуючого режиму роботи гідромотора гідростатичної трансмісії типу ГСТ90 Іванов М. І., Гречко Р. О. 2019 107
23188 Опис моделі еквівалентності ринкового обміну Логоша Р. В. 2019 130
23187 Оптимізаційне моделювання виробництва та переробки зерна Волонтир Л. О. 2019 135
23184 Корпоративна інформаційна система управління: топологія моделей Волонтир Л. О. 2019 217
23183 Інформаційна система підприємства: логістичні принципи побудови Волонтир Л. О. 2019 151
23178 Формування сучасної бізнес-моделі розвитку сільських територій України Томашук І. В. 2019 471
23177 Інформаційні технології в управлінні сільськогосподарських підприємств Потапова Н. А. 2019 190
23176 Технології електронної комерції як засіб підвищення конкурентоспроможності підприємств Волонтир Л. О. 2019 176
23170 Аналіз сучасного стану верстатних комплексів механічної обробки в машинобудуванні Веселовська Н. Р. 2019 114
23159 Вплив змін клімату на засміченість Ambrosia Artemisiіfolia l. посівів сої на території України Ватаманюк О. В. 2019 157
23149 Теоретичні дослідження умов захвату шару рослинного матеріалу плющильними вальцями Яропуд В. М. 2019 111
23145 Інноваційний розвиток аграрного сектора України Гарбар Ж. В. 2019 134
23127 Сучасні тенденції на ринку страхування життя Вдовенко Л. О., Мельник О. С. 2019 253
23126 Законодавча регламентація процесу формування ринкових механізмів в Україні Логоша Р. В. 2019 150
23125 Інтенсивність поглинання важких металів зерном пшениці озимої Гуцол Г. В. 2019 221
23124 Небезпека накопичення важких металів у сільськогосподарських грунтах Гуцол Г. В. 2019 206
23121 Роль мотивації праці в роботі облікових працівників Бурко К. В. 2019 133
23119 Споживче банківське кредитування в Україні: сучасні аспекти Прилуцький А. М. 2019 151
23118 Непрямі витрати в системі калькулювання собівартості продукції сільськогосподарських підприємств Бурко К. В. 2019 199
23117 Напрямки розвитку системи калькулювання собівартості продукції Бурко К. В. 2019 91
23106 Сучасний стан державної підтримки аграрних підприємств Кубай О. Г. 2019 154
23100 Вплив системи основного обробітку грунту на забур’яненість агрофітоценозу ячменю ярого Пелех Л. В. 2019 192
23076 Вплив гербіцидів та стимуляторів росту в технології вирощування квасолі Шкатула Ю. М. 2019 244
23048 Продуктивність сортів сої залежно від впливу сорту, способів сівби та десикації в умовах Лісостепу Правобережного Поліщук М. І. 2019 239
23043 Формування ботанічного складу агрофітоценозу багаторічних бобових трав першого року життя Забарна Т. А. 2019 230
23027 Методи ефективного розвантаження насипних вантажів транспортних засобів Веселовська Н. Р., Гнатюк О. Ф. 2019 241
23024 Вплив фізичного виховання в адаптації студентів до навчання Годлевський П. М., Свирида В. С., Віннік Ю. В. 2019 464
23023 Показники біометрії фізалісу мексиканського залежно від сортових особливостей Полутін О. О. 2019 121
23022 Морфологічні показники мексиканського фізалісу залежно від передпосівної обробки насіння Полутін О. О. 2019 127
23021 Морфологічні показники рослини фізалісу мексиканського залежно від строку та віку розсади Полутін О. О. 2019 148
23020 Особливості міжнародних розрахунків та валютних операцій органічних операторів України Гуцаленко О. О., Гончарук І. В. 2018 135
23018 Інноваційний підхід до одержання високоякісного молока-сировини Берник І. М. 2019 221
23001 Виробництво та переробка сільськогосподарської продукції: кібернетичний аспект Зелінська О. В. 2019 120
22993 Нова популяція червоно-рябої молочної худоби на фермах Буковини Любінський О. І., Калинка А. К., Косташ В. Б, Казьмірук Л. В. 2019 120
22991 Продуктивність бугайців з використанням однотипної годівлі в умовах Покуття Калинка А. К., Казьмірук Л. В. 2019 97
22980 Моделі оптимального формування кредитного портфеля комерційного банку Юрчук Н. П. 2019 129
22976 Вплив іноземного капіталу на розвиток страхового ринку України Марценюк О. В., Полюх А. С. 2019 202
22973 Особливості страхування сільськогосподарських ризиків Марценюк О. В. 2019 107
22972 Фінансове планування на підприємстві в умовах сучасного ринкового господарства Ставська Ю. В. 2019 268
22955 Інновації як чинник зростання конкурентоспроможності аграрних підприємств на зовнішніх ринках Ставська Ю. В. 2019 118
22954 Особливості зовнішнього ринку та його вплив на конкурентоспроможність вітчизняної продукції Ставська Ю. В. 2019 204
22952 Управління конкурентоспроможністю підприємств - субєктів зовнішньоекономічної діяльності Ставська Ю. В. 2019 155
22951 Характеристика операцій на валютному ринку України Ставська Ю. В., Копитко С. В. 2019 130
22949 Implementation of organic production methods as a guarantee for sustainable development and environmental safety = Впровадження методів органічного виробництва як гарантія сталого розвитку та екологічної безпеки Hutsalenko O. O. 2019 258
22938 Особливості проектування технологічних процесів в умовах автоматизованого виробництва Веселовська Н. Р., Гнатюк О. Ф. 2019 166
22937 Вдосконалення дизайну самохідної косарки Малаков О. І., Веселовська Н. Р. 2018 136
22936 Побудова та впровадження інтегрованого інформаційного середовища технологічної підготовки машинобудівного виробництва Веселовська Н. Р. 2018 344
22935 Methodology for the Impact assessment of the digital economy on agriculture development = Методика оцінки впливу цифрової економіки на розвиток сільського господарства Sakhno A., Salkova I., Broyaka A., Priamukhina N. 2019 233
22934 Особливості споживання товарів та послуг в сучасній економіці Брояка А. А. 2019 123
22933 Сучасні тенденції на валютному ринку України Брояка А. А. 2019 815
22932 Інформаційні технології як передумова ефективного розвитку інформаційно-консультаційної діяльності в сільському господарстві України Брояка А. А. 2019 131
22931 Застосування вібрацій та віброударних навантажень для підвищення ефективності процесів розвантаження Веселовська Н. Р., Гнатюк О. Ф., Веселовський Я. П. 2019 117
22929 Алгоритмічні процедури управління будівельними та транспортними машинами Веселовська Н. Р., Іскович-Лотоцький Р. Д. 2014 133
22926 Значення валютних відносин в умовах глобалізації Ставська Ю. В., Копитко С. В. 2019 138
22843 Аналіз алгоритму точності роботи системи діагностування металообробного обладнання Веселовська Н. Р. 2015 121
22837 Методика розробки економіко-інформаційної моделі технологічної підготовки процесу виробництва то машино-тракторного парку в АПК Веселовська Н. Р. 2014 150
22817 Розвиток вітчизняного аграрного сектора в умовах Євроінтеграції Ставська Ю. В. 2019 81
22811 Інноваційні технології забезпечення розвитку банківської діяльності Брояка А. А. 2019 154
22802 Проблеми банківського кредитування малого та середнього бізнесу в Україні Руда О. Л. 2019 103
22798 Організація бухгалтерського обліку в умовах дії факторів впливу на економічну безпеку сільськогосподарських підприємств Бурко К. В. 2019 150
22784 Особливості анатомічної будови кореня конюшини за використання Реастиму Вергеліс В. І. 2019 139
22775 Екологічна мережа в контексті стратегії збалансованого розвитку регіону Ковка Н. С. 2019 232
22773 Перспективи ринку ОВДП в Україні Прилуцький А. М. 2019 92
22748 Фінансові аспекти підвищення конкурентоспроможності підприємств Прилуцький А. М., Іваненко А. С. 2019 80
22734 Особливості аудиторської перевірки інтегрованої звітності Мулик Я. І. 2019 94
22733 Організація контролю з метою забезпечення економічної безпеки Мулик Я. І. 2019 267
22722 Аналіз інвестиційної діяльності та привабливості в умовах забезпечення інвестиційної безпеки підприємства Мулик Т. О. 2019 303
22720 Роль інтегрованої звітності в оцінці капіталу підприємства Мулик Т. О. 2019 87
22692 Формування облікового інформаційного продукту суб’єктом господарювання щодо зобов’язань за місцевими податками Плахтій Т. Ф. 2019 156
22689 Методика використання результатів управлінського аналізу в обгрунтуванні рішень Томчук О. Ф. 2019 94
22686 Аналітична оцінка діяльності підприємств на основі нефінансової інтегрованої звітності Томчук О. Ф. 2019 191
22681 Інформаційне забезпечення формування звітності про управління за екологічним аспектом Плахтій Т. Ф. 2019 113
22680 Методика відображення в обліку суб’єктів господарювання податкових преференцій при оподаткування доходів фізичних осіб Плахтій Т. Ф. 2019 238
22634 Оцінка ефективності інвестиційних проектів в умовах цифровізації Феняк Л. А. 2019 148
22616 Вплив біопрепаратів залежно від природньої водозабезпеченості вегетаційного періоду мексиканського фізалісу в умовах Правобережного Лісостепу України Полутін О. О. 2019 136
22613 Соціальне підприємство як інноваційна форма організації бізнесу Дюк А. А. 2019 273
22606 Статистичний вимір зеленого зростання в агропродовольчому секторі України Купінець Л. Є., Ковальчук С. Я. 2019 346
22603 Теоретичні дослідження процесу промивання молокопровідної лінії доїльної установи Бабин І. А. 2019 132
22585 Моделювання режимів роботи системи промивання молокопроводів молочно-доїльного обладнання із повітряним інжектором Бабин І. А. 2019 131
22557 Теоретичні дослідження технологічних параметрів пневматичної сівалки з електроприводом висівного апарата Яропуд В. М. 2019 153
22555 Експериментальний стенд для ресурсного дослідження золотникового роздільника потоку Руткевич В. С. 2019 121
22553 Розробка подрібнювача-мульчувача для переробки зрізаних гілок плодових дерев у міжряддях інтенсивного саду Руткевич В. С. 2019 123
22534 Залежність ураження гельмінтами риби залежно від виду харчової обробки Шевчук Т. В., Панько В. В., Мудрак О. В. 2019 144
22505 Формування електронного науково-освітнього простору цифрового університету Юрчук Н. П., Телекало Н. В. 2019 157
22422 Аналіз і прогнозування фінансової стійкості підприємства у сучасних умовах Киш Л. М. 2019 152
22421 Структура та розподіл зернових культур у Липовецькому районі Вінницької області Киш Л. М. 2019 239
22411 Розвиток електронних адміністративних послуг в Україні Киш Л. М. 2019 163
22403 Характеристика логістичного забезпечення аграрного сектору економіки України Киш Л. М. 2019 150
22399 Пріоритети вирощування бобових багаторічних трав для стабілізації землеробства в умовах зміни клімату Ткачук О. П. 2019 147
22350 Роль логістичних процесів у розвитку аграрного сектору України Киш Л. М. 2019 174
22349 Застосування економіко-математичних моделей для дослідження проблем макроекономічного розвитку України Киш Л. М. 2019 141
22348 Регуляція чисельності основних шкідників на посівах гороху Вергелес П. М., Пінчук Н. В., Коваленко Т. М., Рудська Н. О. 2019 129
22252 Оцінювання впливу регулятора росту МАРС EL на формування врожайності гібридів буряку столового Окрушко С. Є. 2019 130
22216 Специфічні аспекти розвитку біопаливного виробництва в аграрному секторі економіки Климчук О. В. 2019 156
22214 Загрози, спричинені амброзією полинолистою Ватаманюк О. В. 2019 106
22211 Зниження концентрації міду у грибах за вимочування їх у водно-сольовому розчині Врадій О. І. 2019 107
22210 Органічне землеробство як складова екологічно безпечної продукції Яковець Л. А. 2019 225
22209 Дослідження впливу терміну вимочування у водно-сольовому розчині грибів на концентрацію в них цинку Алєксєєв О. О., Врадій О. І. 2019 139
22202 Застосування системного підходу та аналізу при ухваленні управлінських рішень Киш Л. М. 2019 129
22119 Тенденції формування ринку біопалив у контексті інтеграційних процесів Климчук О. 2019 111
22116 Взаємодія страхових компаній та комерційних банків Дзюбенко О. 2019 316
22084 Організація та стан страхової діяльності в страхових компаніях регіону Мороз В. 2019 272
21952 Дослідження гідромашини 310.224 Музичук В. І. 2019 192
21911 Дослідження впливу озону на зернову сировину під час її передпосівної обробки з використанням вібраційної сушарки Полєвода Ю. А. 2019 96
21847 Вміст важких металів у зерні пшениці озимої та борошні в умовах Лісостепу Правобережного Яковець Л. А. 2019 161
21744 Звітність про людський капітал як елемент підвищення його цінності Правдюк Н. Л. 2019 110
21743 Безпека сучасних інсектицидів для бджіл Окрушко С. Є. 2019 140
21621 Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансовою політикою підприємства Правдюк Н. Л. 2019 275
21573 Обліково-аналітичне забезпечення управління платіжною спроможністю підприємства Правдюк Н. Л. 2019 271
21480 Економічний аналіз в системі управління кадровим потенціалом сільських територій Томашук І. В. 2019 266
21479 Організація обліку екологічних зобов'язань Лепетан І. М. 2019 333
21444 Integrated company reporting model = Інтегрована модель звіту про компанію Aleskerova Y. V. 2019 233
21443 Формування концепції інтелектуального капіталу сільських територій та його облікове забезпечення Томашук І. В. 2019 175
21442 Інтегрована звітність: економічна сутність Федоришина Л. І. 2019 155
21211 Ефективність використання основних засобів Федоришина Л. 2019 290
21210 Антиінфляційна політика в системі заходів монетарного регулювання економіки регіонів Тодосійчук В. Л. 2019 304
21209 Напрямки удосконалення механізму управління якістю продукції Хаєцька О. П. 2019 220
21208 Підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств України Хаєцька О. П. 2019 261
21205 Вплив фінансової децентралізації на розвиток сільських територій в Україні Томашук І. В. 2019 511
21202 Контролінг фінансових ризиків підприємства: регіональні аспекти Алескерова Ю. В. 2019 297
21133 Analiz of management banking innovative financial tecynologies in agrarian sphere Fedoryshyna L. 2019 114
21057 Формування енергетичної політики на засадах сталого розвитку для забезпечення національної безпеки Климчук О. В. 2019 114
21056 Тенденції розвитку світової біопаливної індустрії Ходаківська О. В., Климчук О. В. 2019 143
21041 Financial criteria for methodological approaches to the assessment of agrarian insurance = Фінансові критерії методологічних підходів до оцінки аграрного страхування Aleskerova Yu. V. 2019 143
21002 Органічне сільське господарство: екологічно чиста технологія, її важливість та можливість у формуванні продовольчої безпеки Вдовиченко І. П., Мудрак Г. В. 2018 181
21001 Органічне вирощування моркви - основа здорового харчування людини Вдовиченко І. П. 2019 152
20998 Дослідження стану матеріалу при прямому витискуванні методом штампування обкочуванням Колісник М. А., Присяжнюк Ю. С. 2019 225
20995 Проект електромобіля з індуктивним підведенням енергії від кабелю, закладеного в дорогу Комаха В. П., Бурлака С. А. 2019 112
20993 Методи збереження біотичного різноманіття Східного Поділля при формуванні екологічної мережі регіону Ковка Н. С., Мудрак Г. В. 2018 226
20988 Організаційно-економічні інструменти забезпечення розвитку підприємств АПК в сучасних умовах господарювання Охота Ю. В. 2019 287
20983 Методика навчання інженерів-механіків комп’ютерними засобами шляхом візуалізації природних процесів та явищ Бурлака С. А. 2019 223
20966 Сутність поняття «Управління капіталом підприємства» Алескерова Ю. В., Червань О. Г. 2019 143
20962 Вплив застосування біологічних препаратів на посівах люцерни посівниї як засіб забезпечення грунту азотом Врадій О. І. 2018 125
20961 Development of Ukrainian rural areas in decentrali-zation: opportunities and risks = Розвиток сільської місцевості в Україні в умовах децентралізації: можливості та ризики Tomashuk I. 2019 135
20959 Аналіз забруднення важкими металами їстівних грибів Вінницького району Врадій О. І., Вергеліс В. І. 2018 163
20957 Перспективи розвитку ринку біопалива в Україні Гончарук Т. В., Гончарук І. В. 2019 156
20954 Ангаліз забруднення їстівних грибів важкими металами в умовах Лісостепу Правобережного України Врадій О. І. 2019 235
20953 Моніторинг забруднення їстівних грибів важкими металами в умовах Лісостепу Правобережного України Разанов С. Ф., Алєксєєв О. О., Врадій О. І., Вергеліс В. І. 2019 181
20952 Ефективність виробництва біогазу з вторинних ресурсів АПК Гончарук І. В. 2019 124
20946 Диференційне внесення добрив у кормовиробництві Холодюк О. В. 2019 141
20935 Дослідження впливу інерційного навантаження, зведеного до вала гідромотора, на роботу гідростатичної трансмісії типу ГСТ90 Іванов М. І., Переяславський О. М., Ковальова І. М., Гречко Р. О. 2019 175
20922 Ефективність застосування систем паралельного та автоматичного водіння в кормовиробництві Холодюк О. В. 2019 326
20920 Методика експериментальних досліджень насосів-дозаторів систем гідрооб’ємного рульового керування самохідних машин та стенд для її реалізації Іванов М. І., Моторна О. О., Шаргородський С. А., Переяславский O. M. 2019 448
20919 Покращення роботи розвантажувального золотника електрогідравлічного розподільника Стадник Н. И., Иванов Н. И., Моторная О. О., Переяславский А. Н. 2019 155
20918 Моноблочний електрогідравлічний розподільник Стаднік М. І., Іванов М. І., Моторна О. О., Переяславский O. M. 2018 151
20917 Создание специального электрогидравлического распределителя Стадник Н. И., Иванов Н. И., Моторная О. О., Переяславский А. Н. 2018 176
20916 Участь ЗВО у місцевому і регіональному інноваційному розвитку Гарбар Ж. В. 2019 136
20914 Академічне підприємництво: досвід США Фіщук Н. Ю. 2019 127
20908 Кластиризація туристичного сектора регіональної економіки Підвальна О. Г. 2019 548
20907 Особливості стратегічного управлінського обліку в Україні Бурко К. В., Бельдій А. М. 2018 202
20906 Облікові аспекти регулювання земельних відносин Бурко К. В. 2019 124
20905 Моделювання роботи механізму регулювання подачі аксіального роторнопоршевого насоса типу PVC Іванов М. І., Ковальова І. М. 2019 130
20904 Первинний облік в сучасному процесі формування облікової інформації суб’єкта господарювання Бурко К. В. 2019 127
20894 Обґрунтування конструкційно-технологічних параметрів вібраційного зневоложувача Зозуляк І. А., Зозуляк О. В. 2018 187
20893 Види та основні підходи щодо формування корпоративної етики в менеджменті підприємства Підвальна О. Г. 2017 138
20891 Дослідження ефективності застосування різних способів подрібнення кормів Яропуд В. М., Бабин І. А. 2018 121
20890 Математична модель взаємодії сипкого матеріалу із вібруючим решетом Алієв Е. Б., Яропуд В. М. 2018 340
20888 Теоретичні дослідження моменту інерції ножового ротора подрібнювача-роздавача грубих кормів Яропуд В. М., Бабин І. А. 2019 158
20885 Гідротранспорт в галузях агропромислового виробництва Любін М. В., Токарчук О. А., Яропуд В. М. 2019 103
20884 Дослідження технологічного процесу подрібнювача пресованих стеблових матеріалів Грицун А. В., Яропуд В. М. 2019 133
20872 Дослідження коливання щітки роторного просіювача подрібненої макухи Яропуд В. М., Бабин І. А. 2019 266
20871 Визначення конструктивних параметрів загортального диска культиватора для міжрядного обробітку грунту Яропуд В. М., Бабин І. А. 2019 364
20865 Peculiarities of the effect of the inoculation of grains of common bean on quality of seeds in conditions of right bank forest steppe of Ukraine = Особливості впливу інокуляції зерна звичайного на якість насіння в умовах Правобережного Лісостепу України Haidai L. S. 2019 123
20864 Ефективність симбіотичної азотфіксації агроценозів квасолі звичайної в залежності від передпосівної обробки насіння Гайдай Л. С. 2019 118
20862 Аналіз впливу інокуляції зерна квасолі звичайної на якість насіння Гайдай Л. С. 2019 172
20854 Institutional basics of waste management for agricultural enterprises = Інституційні основи поводження з відходами сільськогосподарських підприємств Pryshliak N.V. 2019 92
20848 Перспективні шляхи рекалізації стратегії інноваційного розвитку спиртової промисловості Паламаренко Я. В. 2019 140
20843 Особливості реформування місцевого самоврядування в Україні Колесник Т. В. 2019 166
20842 Формування організаційно-економічного механізму використання ресурсного потенціалу сільськогосмподарських підприємств Колесник Т. В. 2019 205
20838 Вплив моральних якостей особистості на формування мотивації майбутньої професійної діяльності студентів вищих навчальних закладів аграрного профілю Бурдейна Л. І. 2019 381
20828 Ррозвиток академічного підприємництва у закладах вищої освіти в умовах глобалізації Мазур К. В. 2019 128
20786 Академічне підприємництво як фактор формування інноваційного потенціалу регіонального розвитку КУБАЙ О. Г. 2019 145
20780 Криптовалюта як інноваційний інструмент міжнародних розрахунків в умовах глобалізаційних процесів, перспективи їх розвитку в Україні Паламаренко Я. В. 2019 207
20779 Дослідження методів та заходів державного регулювання венчурного інвестування Паламаренко Я. В. 2019 185
20778 Економічна ефективність виробництва біодизелю з олійних культур Паламаренко Я. В. 2018 150
20755 Екологічний спосіб отримання органо-мінеральних добрив Полєвода Ю. А. 2019 118
20754 Handling of agricultural waste in Ukraine: modern state and prospects = Поводження з сільськогосподарськими відходами в Україні: сучасний стан та перспективи Tokarchuk D. M. 2019 169
20751 Індекс технологічності молочної залози корів та їх молочна продуктивність Казьмірук Л. В. 2019 226
20749 Конституціальна оцінка при доборі корів української червоно-рябої молочної породи Казьмірук Л. В. 2019 112
20747 Процес переробки волоських горіхів Полєвода Ю. А. 2019 237
20743 Експериментальне дослідження якісних показників процесу подрібнення фуражного зерна Купчук І.М. 2019 174
20742 Формування стратегії інноваційного розвитку підприємств АПК Паламаренко Я. В. 2019 168
20741 Перспективи стабілізації роботи вітроенергетичної системи автономного електропостачання Солона О. В., Купчук І. М. 2019 123
20735 Upgrading ofquality of GAS-THERMO coverages = Підвищення якості покриттів GAS-THERMO Smirnov I. V., Lopata O. V., Solovykh V. K., Khryhko T. E., Nikolaychuk V. Y. 2019 175
20734 Ресурсно-энергосберигающая технология восстановления и упрочнения деталей машин и оборудования электроконтактным припекпнием порошкових материалов Лопата Л. А., Николайчук В. Я., Ивченко Т. И., Хрипко Т. Е. 2019 260
20733 Продовольча безпека та екологічна політика в сучасному світі Паламаренко Я. В. 2019 158
20732 Перспективи розвитку академічного підприємства в аграрних закладах вищої освіти України Гонтарук Я. В. 2019 171
20730 Статистичний аспект демограграфічної ситуації у Вінницькій області як відображення демографічних загроз України Хрипко Т. Є. 2019 333
20726 Підходи до визначення фінансової стійкості підприємства в сучасних умовах Васалатій І. 2019 163
20725 Забезпечення основними засобами та їх відтворення Санцевич В. 2019 149
20720 Проблеми та перспективи функціонування логістичних систем в Україні Ушкаленко І. М. 2019 208
20717 Проблеми платоспроможності аграрних підприємств Алескерова Ю. В., Герасимчук В. Г. 2019 154
20714 Вплив умов клімату на мікроорганізми грунту Соломон А. М. 2019 224
20711 Сучасні тенденції розвитку підприємств галузі садівництва у Вінницькій області Феняк Л. А. 2019 121
20706 Оцінка похибок засобами системи Mathcad Дзісь В. Г. 2019 93
20701 Туризм - запорука соціально-економічного розвитку сільських територій Табенська О. І. 2018 533
20700 Особливості природокористування в межах Дністровської сполученої території регіональної екологічної мережі Мудрак Г. В., Слободянюк О. В. 2018 268
20696 Інноваційна діяльність як запорука розвитку підприємництва Табенська О. І. 2018 148
20693 Фенотипова мінливість поведінкових реакцій корів залежно від рівня продуктивності Поліщук Т. В. 2019 202
20692 Співвідносна мінливість етологічних ознак корів і молочної продуктивності Поліщук Т. В. 2019 239
20690 Якісний силос з багаторічних бобових і злакових трав Овсієнко С. М. 2019 142
20689 Зерно тритикале в годівлі свиней - фактор стимулювання обмінних процесів Овсієнко С. М. 2019 281
20685 Розробка обладнання для переробки волоських горіхів Полєвода Ю. А. 2019 134
20683 Сучасні тенденції розвитку ринку інноваційних рослинних олій Довгань Ю. 2019 391
20678 Інноваційна діяльність як запорука ефективного підприємництва Табенська О. І. 2018 228
20676 Тенденції розвитку індустрії гостинності Табенська О. І. 2019 145
20663 Обґрунтування конструкційно-технологічних параметрів інфрачервоної вібраційної сушарки Зозуляк І. А., Токарчук О. А., Зозуляк О. В. 2018 152
20662 Вплив міжнародної логістики на продуктові ринки Потапова Н. А. 2018 131
20660 Розробка конструктивно-технологічної схеми дробильно-сушильного агрегату для виробництва пелет Янович В. П., Сосновська Л. В., Чуйко С. Л. 2018 133
20659 Інноваційна модель оцінки ресурсного потенціалу аграрного підприємства Волонтир Л. О. 2019 201
20658 Закордонний досвід фінансового забезпечення субєктів господарювання Грищук Н. В., Чугай О. 2019 115
20657 Підходи до фінансування освіти на засадах сталого розвитку Грищук Н. В., Чорна Т. 2019 97
20656 Управління грошовими потоками як важливий елемент фінансової політики підприємства Грищук Н. В., Мулик М. 2019 176
20655 Лізинг як економічна категорія Грищук Н. В., Павлюк І. 2019 186
20654 Стратегічні напрями розвитку аграрного сектору в умовах глобалізаційних процесів Дюк А. А. 2019 119
20653 Фінансове забезпечення як важливий елемент фінансового механізму діяльності підприємств Грищук Н. В., Турчик Т. В. 2018 127
20652 Підприємництво та визначення його характеристик як соціальної організації Дюк А. А. 2019 152
20630 Особливості активізації інноваційної діяльності в аграрних підприємствах Чіков І. А. 2019 167
20624 Використання механоактивації при отриманні органо-мінеральних добрив Полєвода Ю. А., Сосновська Л. В. 2019 183
20620 Економіко-математичне моделювання банківської діяльності Волонтир Л. О., Білоус К. І. 2019 152
20619 Маркетингова діяльність аграрних підприємств: моделювання ефективного функціонування ринку зерна Волонтир Л. 2019 2071
20618 Формування конкурентоспроможності аграрного підприємства Волонтир Л. О. 2019 188
20617 Ефективність логістики як фактор забезпечення конкурентоспроможності підприємств Потапова Н. А. 2019 176
20615 Використання комп’ютерних технологій при вивченні курсів економічного спрямування Волонтир Л. О. 2019 177
20576 Розробка вібраційного млина кутових коливань для виробництва кормів Янович В. П., Сосновська Л. В. 2018 150
20575 Передумови та перспективи еколого-орієнтованого розвитку в Україні Брояка А. А. 2019 221
20573 Адаптивна стратегія рослин редьки олійної до зміни клімату у системі технології її вирощування в умовах Лісостепу Правобережного Цицюра Я. Г. 2019 168
20572 Перспективи застосування мікродобрив при вирощуванні редьки олійної Цицюра Я. Г., Ковальчук Ю. О. 2019 143
20571 Ідентифікація оптимальних норм висіву редьки олійної за показниками морфометрії сім’ядоль Цицюра Я. Г. 2019 174
20566 Економічне зростання в Україні Хаєцька О. П. 2019 159
20556 Ефективність впровадження інформаційних систем для управління бізнес-процесами підприємств Кіпоренко С. С. 2019 175
20555 Цифровий маркетинг як ефективний інструмент розвитку сільськогосподарських підприємств Кіпоренко С. С. 2019 245
20533 Інвестиційна діяльність підприємств України Бурлака Н. І. 2019 132
20532 Деградація грунту та шляхи її подолання Бурлака Н. І. 2019 147
20513 Управління активами як засіб реалізації стратегічних завдань фінансового менеджменту в страховій компанії Марценюк-Розарьонова О. В., Музиченко К. В. 2018 191
20506 Аналіз стану та ефективності використання активів страхової компанії Марценюк-Розарьонова О. В., Музиченко К. В. 2018 195
20502 Сучасний стан та перспективи розвитку страхування туристів Марценюк-Розарьонова О. В., Нечипорук В. М. 2018 501
20500 Формування фінансового потенціалу страхової компанії Марценюк-Розарьонова О. В., Бондар А. В. 2018 205
20499 Аналіз сучасного стану зовнішньоекономічної діяльності підприємств України Марценюк-Розарьонова О. В. 2019 110
20498 Роль іноземних банків на національному ринку банківських послуг Марценюк-Розарьонова О. В., Кошульнікова О. О. 2018 500
20497 Стан та перспективи розвитку ринку банківських послуг в Україні Марценюк-Розарьонова О. В., Шмігельська В. В. 2018 1637
20496 Сучасний стан та перспективи розвитку недержавного пенсійного страхування Марценюк-Розарьонова О. В., Озвенчук О. А. 2018 157
20495 Характеристика та значення банківських пасивів Руда О. Л. 2019 159
20488 Управління грошовими потоками як важливий елемент фінансової політики підприємства Грищук Н. В., Обертинська А. 2019 153
20486 Особливості інноваційної діяльності в аграрних підприємствах Чіков І. А. 2019 251
20485 Управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств Чіков І. А. 2019 222
20468 Влияние кормовой добавки субалин на производительность птицы Постернак Л. І. 2019 109
20449 Апарат нечіткої логіки в задачах стратегічного менеджменту корпорації Рузакова О. В. 2018 210
20443 Контролінг процесів управління в логістичних ланцюгах аграрного сектору Потапова Н. А. 2018 131
20442 Тенденції розвитку зернового гоподарства Лісостепу Правобережного в контексті зміни клімату Яковець Л. А. 2019 419
20441 Логістика в віртуальних соціальних мережах Потапова Н. А. 2019 126
20440 Цифровізація логістичних ланцюгів Потапова Н. А. 2019 249
20439 Сучасна цифрова логістика України Потапова Н. А. 2019 174
20438 Зимостійкість бджолиних сімей за згодовування пробіотика біосевен Разанова О. П. 2019 247
20425 Особливості функціонування розподільчої логістики АПК Потапова Н. А. 2018 110
20423 Інформаційна логістика в системі менеджменту підприємства Потапова Н. А. 2019 149
20415 Безробіття як соціально-економічна проблема населення України Киш Л. М., Білоус К. І. 2018 172
20381 Формування професійної компетенції майбутніх агроінженерів на основі інтегративного підходу Джеджула О. М. 2018 277
20370 Реформування податкової системи України, як крок до євроінтеграції Алескерова Ю. В., Григораш М. В. 2019 130
20369 Податкова децентралізація: тенденції та проблеми формування в Україні Алескерова Ю. В., Болехівська В. В. 2019 139
20368 Оптимізація фінансового забезпечення механізму реалізації кредитної політики банку в сучасних умовах Алескерова Ю. В., Цуркан А. О. 2019 308
20367 Корпоративні фінанси та їх функції Алескерова Ю. В., Бельдій А. М. 2019 462
20366 Фінансова сутність відтворення основних засобів підприємств Алескерова Ю. В., Санцевич В. О. 2019 157
20365 Планування інноваційної діяльності Алескерова Ю. В., Розгон В. В. 2019 110
20364 Сучасний стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні Алескерова Ю. В., Ващілова Н. В. 2019 119
20362 Фінанси господарств як джерело інвестиційних ресурсів економіки Алескерова Ю. В., Авдєєва Ю. М. 2019 120
20361 Важливість інновацій в державному секторі економіки Алескерова Ю. В., Левчук М. С. 2019 118
20360 Проблеми та напрями вдосконалення системи управління державними фінансами Алескерова Ю. В., Домбровська В. В. 2019 136
20353 Вплив регуляторів росту на овочеві культури Окрушко С. Є. 2019 186
20344 Регулювання хвороб у агроценозі озимої пшениці протруйниками нового покоління Пінчук Н. В., Вергелес П. М., Коваленко Т. М. 2019 176
20322 Екологізм освітнього процесу як запорука успішного світоглядного виховання молодих поколінь Тарасенко Г., Мудрак О., Мудрак Г., Нестерович Б. 2019 295
20321 Взаємодія природи і культури в епоху екологічної кризи Тарасенко Г., Мудрак О., Мудрак Г., Балтремус К. 2018 204
20320 Biodiversity of the Eastern Podilia - basis of strategy of balanced development of the region Mudrak O., Ovchynnykova Y., Mudrak H., Tarasenko H., Nesterovych B. 2019 249
20289 Eastern podilia as structural-functional system of european environmental network Mudrak O., Ovchynnykova Y., Mudrak G., Nagorniuk O. 2018 129
20250 Актуальність та специфіка освіти дорослих в сільській місцевості Довгань Л. І. 2019 142
20169 Блокчейн-технологія в логістиці Качуровський С. В. 2019 169
20161 Якість молочних продуктів за йоннообмінної нормалізації сировини Красиленко Д. В., Шевчук Т. В., Панько В. В. 2019 136
20146 Program-target educational project “Eсоschool - school for future”: the state, problems and prospects of implementation Mudrak G. V., Mudrak O. V. 2018 151
20135 Основні макроекономічні показники та їх вплив на зростання добробуту населення України Хаєцька О. П. 2019 242
20095 Організаційно-економічний механізм використання ресурсного потенціалу сільських територій Томашук І. В. 2016 190
20087 Моделювання стану та перспектив розвитку сільських територій в контексті трансформації земельних відносин в Україні Томашук І. В. 2018 199
20086 Аналіз ефективності використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств Томашук І. В., Томчук О. Ф. 2018 207
20085 Стратегічні передумови економічного зростання України на основі розвитку відновлювальної енергетики Климчук О. В. 2019 160
19986 Сучасні тенденції розвитку мобільного банкінгу та його безпека для користувачів Бахарєва Я. В. 2019 184
19983 Нормативно-правові проблеми регулювання розвитку виробництва біопалив в Україні Климчук О.В. 2018 496
19982 Специфіка становлення та розвитку біопаливного виробництва в Україні Климчук О.В. 2018 239
19978 Біометричні показники мексиканського фізалісу залежно від передпосівної підготовки насіння Полутін О. О. 2019 207
19948 Застосування біопрепаратів під час вирощування фізалісу мексиканського в умовах відкритого ґрунту Правобережного Лісостепу України Полутін О. О. 2018 255
19947 Біометричні показники фізалісу мексиканського різної селекції за органічної технології вирощування Полутін О. О. 2018 164
19934 Фінансова стійкість банку Алескерова Ю. В., Самійленко Г. І. 2019 309
19933 Депозитні операції банків Алескерова Ю. В., Лучкань В. С. 2019 181
19932 Валютний ринок та валютні операції Кізлик О. С., Алескерова Ю. В. 2019 156
19931 Ринок автострахування в Україні: тенденції останніх років Прутська О.О., Міщенко А. 2018 243
19930 Удосконалення кредитної політики банку Прутська О. О., Кравчук О. 2018 220
19929 Вплив фінансової глобалізації на розвиток банківської системи України Прутська О. О., Татаріна М. 2018 142
19928 Напрями вдосконалення системи гарантування вкладів в Україні Прутська О. О., Рудь Н. 2018 162
19895 Інноваційні тенденції розвитку ресторанного бізнесу Табенська О. І. 2019 160
19893 Інформаційне забезпечення прогнозування розвитку економічних процесів аграрного підприємства Волонтир Л.О. 2018 252
19888 Проблеми та перспективи впровадження інтеграційних процесів в індустрії гостинності Табенська О. І. 2018 246
19887 Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності Табенська О. І. 2018 177
19886 Сучасні тенденції розвитку сфери туризму Табенська О. І. 2018 148
19885 Застосування інноваційних процесів у господарській діяльності закладів готельно-ресторанного бізнесу Табенська О. І. 2018 273
19875 Диференційне внесення добрив – запорука успіху Холодюк О. В. 2018 146
19874 Зменшення корисного об’єму рулона при формуванні в ньому отворів Кузьменко В. Ф., Ямпольський С. М., Максіменко В. В., Холодюк О. В. 2018 180
19869 Вплив зазору у вальцьовому доподрібнювачі силосної маси на вміст цілого зерна кукурудзи Кузьменко В. Ф., Ямпольський С. М., Максіменко В. В., Холодюк О. В. 2018 243
19755 Активізація пізнавальної діяльності студентів у процесі навчання у ВНЗ Хрипко Т. Є. 2018 110
19753 Чесність - норма життя українських банків Ніколайчук В. Я. 2018 134
19707 Використання бібліометричних показників наукових публікацій та цитувань для порівняльного аналізу публікаційної діяльності країн світу Красиленко В. Г., Нікітотич Д. В., Дубчак В. М. 2018 243
19705 Використання інструментів цифрового маркетингу для просування інноваційних рослинних олій Довгань Ю. В. 2019 330
19703 Кисломолочні напої - основа здорового харчування Соломон А.М., Фаріонік Т.В., Бондар М.М. 2017 247
19701 Роль інформатизації в управлінні ланцюгами постачання сільськогосподарської продукції Зелінська О.В. 2018 165
19700 Управління фінансовим контролем (наглядом) за страховими компаніями Алескерова Ю. В., Астапкевич А. О. 2019 130
19699 Проблеми розвитку сільських територіальних громад Вдовенко Л.О., Тітов Д. 2018 422
19696 Практичні аспект теоретичної підготовки студентів на основі віртуалізації навчання Янчук В.І. 2018 201
19695 Вплив когнітивних технологій на маркетинг Зелінська О.В., Зелінська Ю.С. 2018 180
19689 Теоретичні аспекти банківського кредитування малого та середнього бізнесу Руда О.Л. Турчик М.М. 2018 235
19688 Конкурентоспроможність ринку зерна Руда О.Л. 2018 334
19687 Assessment of the connection between the competition score and the results of advancement in higher mathematics of economics direction students Shevchuk O. 2019 253
19685 Інформаційно-комунікаційні послуги в логістиці Качуровський С. 2018 128
19675 Теоретико-методологічні основи депозитної політики комерційного банку Руда О.Л. Маркуш К.Г. 2018 155
19674 Prognosis of mass distribution of stem pests in tne Ukrainian Polissya zone and its relevance Loginova S., Kavun E., Khaetskiy G. 2018 148
19642 Формування професійної компетенції студентів у навчальному процесі Манжос Е.О. 2018 169
19640 Poль тypизмy в oхopoнi i збеpежeннi нaтypaльних i aнтpoпoгeнних вoдoйм Biнниччини Хаєцький Г.С. 2018 160
19632 Cтруктура природно-заповідного фонду Східного Поділля для формування екологічної мережі регіону Мудрак Г.В., Ковка Н.С. 2019 185
19627 Інформаційна логістики в контролінгу аграрного підприємства Волонтир Л.О. 2018 373
19611 Розвиток дидактичного забезпечення підготовки агроінженерів на початковому етапі навчання Пришляк В.М. 2018 152
19606 Обліково-аналітичне забезпечення систем економічної безпеки підприємства Волонтир Л., Лоянич Ж. 2018 345
19605 Функціонування вітчизняного фондового ринку Волонтир Л., Мандро А. 2018 322
19604 Фінансово-економічна, кредитна та облікова політика підприємств Волонтир Л., Радовець С 2018 340
19603 Особливості антикризової політики на підприємстві Волонтир Л, Шамрай В. 2018 330
19602 Моделювання впливу факторів виробництва на якість продукції: інформаційне забезпечення Волонтир Л.О. 2018 173
19601 Інформаційні технології в аудиті Волонтир Л.О. 2018 334
19600 Концептуальні засади інформаційної логістики бізнес-структур підприємств АПК Волонтир Л.О. 2018 342
19599 Інформаційна система підприємства: логістичні принципи побудови Волонтир Л.О. 2018 543
19574 Особливості збирання насіння люцерни Спірін А.В., Твердохліб І.В. 2018 161
19572 Система приводу активної фрези для обробітку грунту по технології Strip-Till Середа Л. П., Паладійчук Ю. Б. 2018 146
19569 Суміщення процесів витирання насінників бобових трав із сепарацією насіннєвого вороху Спірін А.В, Твердохліб І.В. 2018 185
19558 Вібраційне перемішування сипких технологічних систем переробних та харчових виробництв Полєвода Ю.А., Михальова Ю.О. 2018 138
19555 Оцінка стійкості системи електропривода вертикально-свердлильного верстата 2А135 для реалізації процесів штампування обкочуванням Видмиш А., Штуць А. 2018 232
19551 Фінансовий менеджмент страхових компаній Онуфрієць Т. С., Алескерова Ю. В. 2019 164
19550 Визначення теоретичної роботи руйнування зерна кукурудзи Купчук Ігор Миколайович 2018 146
19549 Перспективи застосування вібраційних ефектів в сипких технологічних системах харчових і переробних виробництв Полєвода Ю.А., Цуркан О.В., Михальова Ю. 2018 448
19548 Розробка вібраційної машини для виробництва високодисперсних сипких матеріалів Полєвода Ю.А., Янович В.П. 2018 538
19546 Соціальне підприємництво: стан та перспективи Потапова Н., Мороз О. 2018 460
19539 Вплив кліматичних умов на врожайність рослин люпину білого Панцирева Г. В. 2018 156
19537 Вплив параметрів системи живлення на роботу гідростатичних підшипників насоса PVC 1.63 Іванов М.І., Ковальова І.М. 2018 214
19530 Дослідження впливу конструктивних параметрів роздільника потоку адаптивної системи гідравлічних приводів відокремлювача на стійкість її роботи Іванов М.І., Руткевич В.С., Ковальова І.М. 2018 204
19514 Розроблення конструктивної схеми керованого вібраційного приводу для транспортних і технологічних машин АПК Купчук І. М. 2018 124
19512 Досвід організації та розвитку дистанційного навчання в державних університетах США Гаврилюк Н.М. 2018 146
19497 Підвищення якості м’яса птиці на стадіях виробництва Новгородська Н.В. 2018 211
19496 Структуризація земель природно-заповідного фонду Центрального Лісостепу України Гальченко Н.П., Ільченко В.В., Мудрак О.В., Мудрак Г.В. 2018 213
19495 Характеристика моделей процесів росту і культивування мікроорганізмів у системах біологічної очистки стічних вод Яремчук О.С., Захаренко М.О., Циганков С.П. 2012 157
19494 Гігієнічна оцінка стоків свинарських підприємств за різного типу годівлі свиней Яремчук О.С., Захаренко М.О., Коваленко В.О. 2012 107
19493 Санітарно-гігієнічна оцінка стічних вод свинарських підприємств за аеробної біоферментації Яремчук О. С., Захаренко М. О., Поляковський В. М., Шевченко Л. В. 2012 123
19492 Національна специфіка ділової етики в різних країнах світу Ребяк К., Тимкова В.А. 2018 151
19491 Market conditions of feedstock base formation at the processing enterprises of oil and fat industry Dovhan Y. 2018 154
19490 Творчий потенціал майбутнього фахівця як необхідна умова якості його професійної підготовки Бурдейна Л.І. 2018 220
19482 Умови залучення іноземних інвесторів до розвитку страхової індустрії в Україні Марценюк-Розарьонова О.В., Рижук О.Ю. 2017 213
19481 Стан розвитку особистого страхування в Україні Марценюк-Розарьонова О.В., Даровік О.О 2017 289
19480 Механізм державного регулювання банківської сфери Ставська Ю.В., Дуля О.В. 2018 180
19479 Current trends of realization of export potential of agricultural sector of Ukraine Salkova I. 2018 372
19471 Пізнавальна активність студента: психологічний аспект Клибанівська Т.М. 2018 256
19462 Проблеми міграції робочої сили та шляхи їх вирішення у Вінницькій області Кубай О.Г., Страпачук М.Ю. 2018 205
19461 Аграрні розписки в Україні як нові можливості розвитку АПК Кубай О.Г., Басараба В.М. 2018 169
19460 Забезпеченість аграрного сектору України земельними ресурсами Кубай О.Г., Гдадкіх Т.В., Томчук В.І. 2018 138
19459 Інвестиційна діяльність Вінницької області: проблеми та перспективи Кубай О.Г., Омельчук Ю.В., Дідик Ю.А. 2018 141
19458 Інноваційні технології формування професійної компетентності фахівців з менеджменту Мазур К.В. 2018 341
19457 Стан фінансового забезпечення процесів відтворення в аграрній економіці Мазур А.Г., Мазур К.В., Гонтарук Я.В. 2018 182
19456 Матеріально-технічне забезпечення аграрного виробництва Кубай О.Г., Марчик Є.К. 2018 169
19455 Тенденції розвитку ринку органічної агропродовольчої продукції в Україні Логоша Р.В., Хрипко О.Л. 2018 153
19454 Фінансові потоки страхової компанії Алескерова Ю.В., Бусько І.М. 2019 153
19450 Граничні умови сушіння насіння гарбуза Цуркан О. В.,Полєвода Ю. А., Присяжнюк Д. В. 2018 134
19449 Сучасний стан екологічно безпечної продукції в Україні Вергелес П.М., Пінчук Н.В., Коваленко Т.М. 2018 273
19448 Значення конюшини лучної у біологізації землеробства Забарна Т.А. 2018 182
19447 Кореневі рештки конюшини лучної у вирішенні проблеми родючості ґрунту Забарна Т.А. 2018 217
19446 Конкурентоспроможність моделей технологій вирощування конюшини лучної Забарна Т.А. 2018 183
19445 Ботанико-биологическая характеристика и агротехника выращивания дурмана обыкновенного Телекало Н.В., Бурбело Д.В. 2018 300
19444 Дослідження способів плавлення ожеледі в розподільчих електричних мережах Рубаненко О., Явдик В. 2018 159
19443 Heat and power supply of agroindustrial enterprises using bioresources Yavdyk V., Rubanenko O. 2018 169
19442 Хмарні технології для вирішення бізнес-задач у малому та середньому бізнесі Бахарєва Я. В. 2018 210
19441 Периферійна організація як структурний компонент лексико-семантичного поля "час" у мові повісті Михайла Стельмаха Горобець А. 2018 243
19440 Вплив біопрепарату на формування симбіотичного потенціалу квасолі овочевої (Phaseolus vulgaris l.) в умовахПравобережного Лісостепу України Литвинюк Г.В. 2018 300
19439 Маркетингова політика комунікацій у системі розвитку підприємництва Джеджула О.М. 2018 192
19438 Стратегія і тактика антикризового управління підприємством Прилуцький А.М., Артенюк В.С. 2018 445
19437 Проблеми та перспективи розвитку ринку банківських послуг в Україні Прилуцький А.М., Гунців В.А. 2018 326
19436 Вплив електромагнітного поля на ріст та розвиток мікобактерій туберкульозу Войціцька О.М. 2018 463
19435 Стратегічні орієнтири розвитку аграрного сектору економіки України Гарбар Ж.В. 2018 221
19434 Меманізми антикризового фінансового управління на підприємстві Прилуцький А.М., Артенюк В.С. 2018 184
19433 Методичні підходи щодо оцінки фінансового стану підприємства Прилуцький А. М., Тимченко О. В. 2018 229
19432 Встановлення раціонального рівня енергії та оптимальних параметрів ультразвукової кавітаційної обробки технологічних середовищ Берник І.М. 2018 547
19431 Роль цифрової економіки в процесі інтеграції освіти України в європейський простір Коляденко С.В. 2018 166
19429 Системний підхід та його принципи в управлінні підприємством Киш Л.М. 2017 470
19428 Перспективи розвитку електронних грошей в Україні Киш Л.М., Маркітан Ю. 2017 246
19427 Інформаційно-комп’ютерні технології в освіті України та інших країн світу Ушкаленко І.М. 2018 150
19426 Облікова ставка НБУ та макроекономічні ризики Прилуцький А.М. 2018 173
19417 Інфрачервона вібраційна сушарка для дисперсних матеріалів Зозуляк І. А., Зозуляк О. В. 2018 261
19416 Оцінка якості дистракторів у математичних тестах Найко Д.А. 2018 111
19415 Вплив строків сівби на стійкість гібридів кукурудзи до вилягання Колісник О.М. 2018 137
19414 Стійкість самозапилених ліній кукурудзи до Ustilago zeae sphacelotheca reiliana Колісник О.М. 2018 169
19413 Поширення амброзії полинолистої залежно від кліматичних умов Ватаманюк О.В. 2018 155
19406 Бізнес-аналітичні системи в управлінні логістикою Потапова Н. А. 2018 145
19405 Економетричне обгрунтування оцінок якості продукції в логістичних ланцюгах Потапова Н. А. 2018 274
19404 Корпоративний розвиток в Україні Потапова Н., Андрощук М. 2018 313
19403 Перспективи розвитку соціального підприємництва в Україні Потапова Н., Білявська А. 2018 384
19400 Проблема практичної підготовки випускників ВНЗ аграрного спрямування Шевчук О.Ф. 2018 217
19399 Використання теорії корисності при прийнятті управлінських рішень в інноваційній діяльності підприємства Бурдейна Л.І., Шевчук О.Ф. 2018 170
19397 Механізм пільгового кредитування фермерів та його регіональні програми Алескерова Ю.В. 2018 232
19396 Джерела формування та оцінка внутріщніх фінансових потоків підприємства Вільчинська Н. Л., Алескерова Ю. В. 2018 204
19395 Розвиток експортного потенціалу харчової галузі в умовах глобалізації Брояка А.А. 2018 126
19394 Развитие продовольственного рынка Украины в контексте евроинтеграции Брояка А.А. 2018 108
19389 Особливості логістичних процесів аграрних підприємств Потапова Н., Бурмій В. 2018 251
19388 Проблеми інвестиційно-інноваційного розвитку підприємств Потапова Н., Колодій Ю. 2018 323
19385 Банківська криза: сутність, причини та шляхи подолання Вдовенко Л.О., Думбровський В. 2018 160
19384 Інноваційно-інвестиційний розвиток як рушійний фактор економічного успіху підприємства Потапова Н., Топіна Р. 2018 520
19383 Особливості страхування сільськогосподарських підприємств Дзюбенко О. Б., Алескерова Ю.В 2018 173
19372 Фінансові ресурси страхових компаній та їх оподаткування Томчук М. О., Льовкіна О. В., Алескерова Ю.В. 2018 157
19371 Сутність міжнародної конкурентоспроможності аграрного підприємства в умовах сьогодення Санцевич В. О., Алескерова Ю. В. 2018 159
19364 Інноваційні підходи до кредитування аграрного підприємства Лесько Л. М., Алескерова Ю. В. 2018 271
19363 Проблеми банківської системи в контексті фінансового забезпечення підприємств аграрного сектору Вдовенко Л.О. 2018 315
19360 Особливості страхування сільськогосподарських культур в аграрному секторі та перспективи його розвитку Якубовська Я. Р., Алескерова Ю. В. 2018 246
19353 Independent extracurricular work at the agrarian coplleges of the USA Тимощук Н.М. 2018 239
19351 Темарій голоду в малій прозі Миколи Понеділка Тимощук Н.М. 2018 260
19348 Контролінг фінансових ризиків підприємств Терещук І. О., Алескерова Ю. В. 2018 158
19338 Проксемічні особливості невербального спілкування менеджера Тимкова В.А. 2018 178
19335 Розробка вібраційної машини для помелу мінеральної сировини у процесі виробництва добрив Калетнік Г.М., Янович В.П., Сосновська Л.В. 2017 316
19332 Симбіотична діяльність посівів гороху посівного Телекало Н.В. 2016 221
19331 Продуктивність агроценозу ячменю ярого залежно від підживлень азотними добривами та біологічним препаратом «Ростмомент» Поліщук І.С., Телекало Н.В. 2016 172
19330 Продуктивність агрофітоценозу люцерни посівної залежно від впливу передпосівної обробки насіння та позакореневих підживлень Телекало Н.В., Блах М.В. 2016 175
19313 Трансформація ідеї університету в епоху постмодерну Лечук К.І. 2018 120
19312 Структура потребления и индекс потребительских цен в Украине Хаецкая О. П. 2018 111
19311 Перспективи розвитку зовнішньекономічної діяльності агропромислових ринків Хаєцька О.П. 2018 164
19310 Food supply chain development in Ukraine as a way to agricultural sector growth Кірєєва Е.А. 2018 117
19307 Освітньо-виховний потенціал екологічної естетики в епоху глобальних трансформацій Тарасенко Г. С., Мудрак О. В., Мудрак Г. В., Хаєцький Г. С. 2018 372
19306 Виробництво органічної продукції як один із шляхів розвитку «зеленої економіки» в Україні Білокінна І.Д. 2018 164
19305 Роль саморегулівних організацій у розвитку аграрного сектору за принципами «зеленої економіки» Білокінна І.Д. 2018 184
19304 Продовольча безпека та економічні основи виробництва біопалива в Україні Фурман І.В. 2018 275
19303 Роль та значення ОТГ у активізації розвитку сільських територій Костюченко Д. Л. 2018 233
19302 Інтеріоризація як складова формування цінності знань у процесі підготовки майбутнього фахівця аграрія Лебедєва Н.А. 2018 144
19301 Modern Trends in Bankruptsy of Enterprises in Ukraine and their Solutions Shcherbaniuk O., Mazun V., Matiienko O.S. 2018 137
19300 What Is Insurance Korchun V., Marchuk Yu., Matiienko O.S. 2018 109
19299 Теоретичні основи конкурентоспроможності підприємств Грищук Н.В., Білоус К. 2018 171
19298 Дослідження впливу фаз розвитку вегетативної маси люцерни на її хімічний склад Постернак Л. І. 2017 263
19297 Кредит як балансуюче джерело формування оборотних фондів Семенюк Р. 2018 122
19296 Перспективи розвитку вібраційних машин для змішування сипких матеріалів Полєвода Ю.А., Михальова Ю.О. 2017 144
19295 Проблеми поєднання фундаментальних та спеціалізованих аспектів курсу фізики у підготовці студентів аграрних ВНЗ Хомяковський Ю.Л. 2018 199
19141 Сучасні тренди e-commerce в логістиці Качуровський С. 2018 297
19108 The effect of radiation on the human body Sytnyk V.V., Shehda M.M., Voloshyna O.V. 2018 139
19107 Medical examinations in criminal investigations Kozak M.M. , Papyan A.D., Voloshyna O.V. 2018 168
19083 Агроекологічна модель підприємництва - основа "зеленого" зростання Ковальчук С.Я. 2018 209
19078 Енергетичні культури та їх вплив на розвиток економіки, біоенергетики та аграрного сектору України Бабина О.М. 2018 163
19076 Інноваційні технології навчання іноземних мов як засіб формування професійної компетентності особистості Лебедєва Н.А. 2018 211
19075 Особливості розвитку органічного виробництва в Україні на сучасному етапі Хаєцька О.П. 2018 259
19074 Безвідходне вирощування органічної продукції з ефектом поліпшення родючості грунту в умовах дрібного та середнього сільськогосподарського підприємства Янчук В.І. 2018 121
19073 Культурний туризм в Україні: перспективи та напрямки розвитку Атаман Л. В., Собко А. 2018 202
19071 Іншомовна компетентність як невід’ємна складова професійної підготовки майбутніх фахівців аграрного сектору економіки у контексті потреб сучасного ринку праці Хомяковська Т.О. 2018 149
19055 Маркетингові складові інноваційно-інвестиційної активності виробників високоолеїнових рослинних олій Довгань Ю. В. 2018 219
19048 Особливості накопичення свинцю і кадмію у зерні злакових культур у процесі зберігання Яковець Л.А., Ватаманюк О.В. 2018 166
19041 Market infrastructure and feedstock base formation of oil and fat industry Dovhan Yu. V. 2017 160
19017 Міжпредметні зв’язки як комплексний підхід до навчання Дзісь В.Г., Дячинська О.М. 2018 191
19016 Методика побудови динамічної моделі росту рослин Дзісь В.Г., Дячинська О.М. 2018 286
19015 Теплопровідність та в’язкість пари цезію при високих температурах Дзісь В.Г., Дячинська О.М. 2017 184
19014 Математичне моделювання кривих росту рослин Дячинська О.М. 2018 279
19013 Особливості моделювання кривих росту рослин Дячинська О.М. 2018 373
18973 Розвиток цивільних правовідносин у межах закріплених принципів цивільного права Пипяк М. І. 2018 172
18972 Розсуд, воля та волевиявлення як необхідні складові цивільних правовідносин Румянцева В. В., Левицька І. В. 2018 135
18954 Формування площі листкової поверхні гібридів кукурудзи під впливом позакореневих підживлень Паламарчук В.Д., Коваленко О.А. 2018 175
18866 Мас-медійний дискурс як джерело поповнення загальномовного словника новотворами Кравчук Л., Волошина О. 2018 421
18864 Актуальність вивчення іноземної мови в умовах глобалізації освітнього простору Волошина О., Кравчук Л. 2018 299
18790 Інституціоналізація соціо-еколого-економічних відносин в сучасній економічній системі Прямухіна Н.В. 2018 386
18788 Інформація у формуванні іміджу регіону Прямухіна Н.В. 2018 183
18787 Міждисциплінарні теорії у прогнозуванні трансформацій економічного простору Прямухіна Н. В. 2018 228
18786 Інноваційний підхід до регулювання економічних трансформацій в контексті економічної безпеки Прямухіна Н. В. 2018 174
18621 Глибина сівби як чинник формування сходів редьки олійної Цицюра Я. Г. 2016 186
18608 Вплив розмірів насіння на продуктивність гібридів кукурудзи Паламарчук В. Д., Гуць В. О. 2015 192
18606 Особливості застосування бактеріального препарату "Біомаг" при вирощуванні кукурудзи на зерно Поліщук М. І., Паламарчук В. Д., Паламарчук О. Д. 2015 261
18486 Редька олійна як сидеральний компонент органічних землеробських технологій в агрономії Цицюра Я. Г. 2016 192
18482 Значення строків сівби у формуванні продуктивності сортів редьки олійної Цицюра Я. Г. 2017 151
18481 Порівняльна оцінка продуктивності сортів редьки олійної Цицюра Я. Г. 2018 136
18480 Значимість редьки олійної у сидеральних системах землеробства Цицюра Я. Г. 2018 146
18478 Порівняльна оцінка продуктивності сортів редьки олійної Цицюра Я. Г. 2018 110
18406 Зіставна продуктивність різних строків сівби редьки олійної з врахуванням кліматичних змін та загальної стресовості періоду вегетації Цицюра Я. Г. 2018 268
18385 Зміна гербологічної ситуації поля за використання редьки олійної як сидерату Цицюра Я. Г. 2018 132
18384 Редька олійна як ефективний компонент органічних сидеральних систем удобрення Цицюра Я. Г. 2018 209
18382 Ярусность агрофитоценоза редьки масличной как фактор ее продуктивности Цицюра Я. Г. 2017 245
18379 Агроекологічні проблеми формування адаптивних систем землеробства Вінниччини Цицюра Я. Г. 2016 132
18378 Дія мінеральних добрив на продуктивність редьки олійної за умов зміни клімату Цицюра Я. Г. 2016 175
18377 Тенденции адаптивного земледелия Правобережной Лесостепи Украины в условиях изменения климата Цицюра Я. Г. 2016 128
18376 Значимість редьки олійної як сидеральної культури у сучасній раціональній системі удобрення Цицюра Я. Г. 2016 157
18368 Закономерности ростовых процессов редьки масличной при изменении гидротермических режимов периода вегетации Цыцюра Я. Г., Цыцюра Т. В. 2015 174
18366 Ефективність сортових блендів ячменю ярого Цицюра Я. Г., Горпинюк С.А. 2015 148
18359 Хрестоцвіті блішки на редьці олійній: особливості заселення та шкідливості Цицюра Я. Г. 2016 215
18349 Сучасні трансформаційні процеси в освітньому процесі вищої школи в умовах інформаційного суспільства Довгань Л. І. 2018 196
18348 Виховання молоді у спільнотах: досвід США у контексті вітчизняної практики колективного виховання Довгань Л. І. 2018 124
18084 Електронне навчання як фундаментальна технологія освітньої системи в США Гаврилюк Н. М. 2018 149
17817 Производство органической продукции в структуре национальной экономики Онищук Ю. В. 2018 199
17806 Аналіз конкурентоспроможності озимої пщениці Киш Л. М., Сімоник Л. С. 2016 166
17805 Забезпечення прибутковості підприємства Киш Л. М.,Завацька О. О. 2016 154
17804 Фінансовий стан як визначальний показник фінансового здоров’я підприємства Киш Л. М., Костюк В. І. 2016 172
17533 Аналіз ефективності системи матеріального стимулювання ТОВ “УСТЯ” Киш Л. В. 2018 350
17531 Аналіз витрат сільськогосподарського підприємства Киш Л. М., Чистоколяна І. 2017 155
17370 Вплив передпосівної інокуляції насіння на біометричні показники рослин квасолі звичайної Гайдай Л.С. 2017 473
17331 Енергозберігаючі технології заготівлі, зберігання, переробки та використання кормів і кормового білка Кулик М. Ф., Скоромна О. І., Обертюх Ю. В., Жуков В. П., Гончар Л. О. 2016 174
17330 Основні аспекти сталого розвитку сільських територій Томашук І.В. 2018 302
17329 Розвиток сільських територій: міжнародний досвід Томашук І.В. 2018 374
17328 Potential for the development of alternative sources of energy in agroindustrial complex of Ukraine Tomashuk I. 2018 196
17327 Економіка сільських територій з погляду інноваційно-інвестиційного розвитку Томашук І.В. 2017 160
17324 Потенціал розвитку сільських територій: проблеми та перспективи Томашук І.В. 2017 197
17316 Продуктивність квасолі сорту Славія залежно від інокуляції Краєвська Л.С. 2017 179
17286 Ефективне управління структурою капіталу - основа стабільності розвитку підприємства Вдовенко Л.О., Сидорчук А.І. 2018 405
17261 Нова система оцінки кормів у молочних одиницях корму й одиницях приростів живої маси тварин Скоромна О.І., Кулик М.Ф., Обертюх Ю.В. 2009 209
17256 Вміст клітковини в кукурудзяному силосі за кількістю зерна Кулик М.Ф., Скоромна О.І., Обертюх В. 2008 225
17255 Перспектива використання природних мінералів - глауконіту і анальциму як мінеральних добавок для тварин Скоромна О.І., Костецька Ю.В. 2008 190
17220 Особливості фотосинтетичного потенціалу квасолі звичайної залежно від інокуляції різними штамами Phizobium phaseoli та біопрепаратом Гайдай Л.С. 2017 154
17219 Продуктивність квасолі сорту Галактика в залежності від інокуляції насіння Краєвська Л. С., Шкатула Ю. М. 2015 190
17208 Влияние апивита на содержание минеральных веществ в трубчастых костях перепелов мясной породы Разанова О.П. 2016 242
17207 Продуктивність перепілок-несучок за використання в годівлі кормових добавок на основі підмору бджіл Чудак Р.А., Разанова О.П. 2014 176
17164 Вплив викладання дисципліни "Основи теорії систем і системного аналізу" на формування фахівців з менеджменту Киш Л.М. 2018 128
17152 Інноваційні освітні методи практичної підготовки фахівців-електриків для АЕС Рубаненко О.Є., Рубаненко О.О. 2018 151
17131 Дослідження впливу діаметру дроселя в корпусі похилого диска на роботу гідростатичного підшипника Іванов М.І., Ковальова І.М. 2018 193
17121 Исследования качества мышечной ткани молодняка кроликов при скармливании пребиотика Штенская О., Кучерявый В. 2016 153
17113 Влияние пребиотического препарата на организм молодняка кроликов Штенская О. Б., Кучерявый В. П. 2015 171
17111 Характеристики механізму регулювання подачі насосів типу PVC 1 Іванов М.І., Ковальова І.М. 2017 173
17091 Переваги та труднощі використання соціальних мереж для вищих навчальних закладів України Смілянець О.Г. 2018 266
17088 Роль професійного навчання та підвищення кваліфікації у формуванні мотивів та стимулів персоналу машинобудівних підприємств Климчук А. О. 2017 192
17087 Формування та використання персоналу машинобудівних підприємств Климчук А. О. 2017 585
17086 Напрями підвищення продуктивності персоналу машинобудівних підприємств Климчук А. О. 2017 362
17085 Сучасний стан розвитку персоналу на підприємствах машинобудування Климчук А. О. 2017 402
17076 Особливості професійного розвитку майбутніх менеджерів Джеджула О.М. 2018 340
17060 Забезпечення графічної підготовки студентів на основі систем комп’ютерної математики Джеджула О.М. 2018 189
17059 Метод проектів у математичній підготовці майбутніх агроінженерів Джеджула О.М. 2018 875
17057 Роль математичної підготовки у формуванні графічної компетентності інженера Джеджула О.М. 2018 252
17029 Перспективи застосування вібраційних машин у переробці сільськогосподарської сировини Калетнік Г.М. 2018 171
17013 Стан впровадження дуальної освіти в Україні Джеджула О. М. 2018 385
17012 Особливості організації самостійної роботи студентів аграрних ВНЗ під час вивчення вищої математики Новицька Л.І. 2018 130
17010 Прикладні задачі в курсі вищої математики Новицька Л.І. 2018 146
17008 Використання диференціального числення в задачах аграрного виробництва Новицька Л.І., Дубчак В.М. 2018 170
17005 Перспективи пониження порядку лінійних алгебраїчних систем у методі Гауса Дубчак В.М., Новицька Л.І. 2018 144
16976 Концептуальні засади соціальної відповідальності бізнесу Германюк Н.В. 2018 280
16975 Аналіз сучасного стану аграрної галузі Германюк Н.В. 2018 230
16972 Соціальна відповідальність у бізнес-діяльності Германюк Н.В. 2017 267
16963 Вплив на економічні показники транспортних засобів використання біодизельного палива Галущак Д.О., Галущак О.О., Вдовиченко О.В. 2017 484
16961 Вибір критеріїв оцінки ефективності оцінки ефективності переведення дизельного двигуна на роботу на суміші дизельного та біодизельного палив Галущак Д. О., Галущак О. О., Вдовиченко О. В., Зелінський В. Й. 2018 332
16919 Місце і роль аналізу фінансового стану в оцінці інвестиційної привабливості підприємства Довгань Ю.В. 2017 295
16904 Інноваційні аспекти розвитку сільських територій Гончарук І. В., Томашук І. В. 2017 417
16868 Інституційний механізм формування пропозиції органічної продукції Гуцаленко О.О. 2015 414
16853 Математичне моделювання з використанням інформаційних технологій у підготовці майбутніх економістів Левчук О.В. 2018 297
16851 Трансформація математичних курсів на основі інтегративного підходу в умовах поглиблення зв’язків у системі «наука-освіта-виробництво» Левчук О.В. 2018 842
16850 Дистанційні інтерактивні форми навчання в умовах всеукраїнського науково-навчально-виробничого комплексу Левчук О.В. 2018 298
16848 History of economic analysis Fedoryshyna L. 2018 185
16845 Financial support of agriculture in the european union Aleskerova Y. 2018 177
16777 Вплив глобального потепління на видовий склад шкідників цукрових буряків Окрушко С.Є. 2018 223
16754 Удосконалення правового регулювання стимулів розвитку відновлювальної енергетики в Україні Пипяк М. І. 2018 155
16727 Методологічні основи розробки психокорекційної розробки психокорекційної програми з використанням арттерапевтичних технік Недбалюк О.О. 2018 262
16721 Забезпечення графічної підготовки студентів на основі систем комп’ютерної математики Джеджула О.М. 2018 178
16720 Концепція «just in time» як один із основних інструментів управління виробництвом Недбалюк О.О. 2018 167
16714 Оцінка зв’язку між конкурсним балом та результатами успішності з вищої математики у студентів економічного напрямку Шевчук О.Ф. 2018 201
16708 Аутсорсинг в управлінні інноваціями страхової компанії Черній О. М., Алескерова Ю. В. 2018 228
16704 Інноваційні технології навчання в освітньому процесі вищої школи Довгань Л. І. 2017 201
16630 Діалог культур у полікультурній освіті майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях іноземної мови Кравець Р.А. 2017 226
16629 Механізми підвищення внутрішньої мотивації майбутніх фахівців аграрної галузі у процесі формування полікультурної компетентності на заняттях іноземної мови Кравець Р.А. 2017 247
16627 Потреба українців у неформальній освіті для дорослих та методи оцінки її результатів Бахарєва Я.В. 2018 192
16626 Теоретичні аспекти впровадження лінгвосоціокультурної педагогічної концепції у ВНЗ Довгань Л.І. 2018 221
16625 Структурно-функціональна модель педагогічної технології формування полікультурної компетентності студентів аграрних ЗВО Кравець Р.А. 2017 176
16621 Стратегія створення нової підгалузі на основі інновацій малого підприємства Луцяк В.В., Луцяк В.Г. 2017 165
16620 Типи полісуб’єктної взаємодії в освітньому полікультурному середовищі аграрного ВНЗ Кравець Р.А. 2017 332
16619 Самостійна робота як фактор формування полікультурної компетентності майбутніх фахівців аграрної галузі Кравець Р.А. 2017 218
16617 Педагогічні умови формування полікультурної компетентності майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях іноземної мови Кравець Р.А. 2017 246
16616 Stages of Forming Future Agrarians’ Multicultural Competence At Foreign Language Classe Кравець Р.А. 2017 205
16613 Реалізація полікультурної освіти майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях іноземної мови Кравець Р.А. 2017 396
16612 Структура педагогічної технології формування полікультурної компетентності майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях іноземної мови Кравець Р.А. 2017 258
16611 Етапи формування полікультурної компетентності майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях іноземної мови Кравець Р.А. 2017 179
16610 Регулювання земельних відносин в сільському господарстві Колесник Т.В. 2017 275
16609 Становлення та розвиток кадрової політики в аграрних підприємствах Колесник Т.В. 2017 182
16608 Фактори впливу на соціально-психологічні умови діяльності колективу Колесник Т.В. 2017 543
16607 Інституційне забезпечення розвитку та оптимізації міжрегіональних економічних відносин Колесник Т.В. 2017 377
16599 Напрямки розвитку галузі овочівництва на найближчу перспективу Логоша Р.В., Підвальна О.Г. 2017 223
16597 Особливості формування системи управління ресурсозбереженням на підприємстві Підвальна О.Г. 2017 237
16593 Самооцінка як фономен самосвідомості особистості Недбалюк О.О. 2018 333
16584 Параметричне збудження пульсацій під час роботи регульованого аксіального роторнопоршневого насоса Іванов М.І., Переяславський О.М., Шаргородський С.А., Ковальова І.М. 2017 200
16579 English cuisine Марценюк Н.А., Позур К.С. 2018 189
16577 Роль іноземного інвестування у професійній підготовці менеджерів аграрної галузі Марценюк Н. А. 2018 207
16537 Генетичне різноманіття дикорослих видів картоплі та їх використання в селекції Мамалига В.С. 2017 205
16535 Сутність фінансового контролінгу на підприємствах малого бізнесу в Україні Шиманська О. П., Алескерова Ю. В. 2017 308
16461 Вплив інформаційних технологій та нових альтернативних методів у аграрній галузі на професійну підготовку менеджерів Марценюк Н.А. 2018 198
16455 Кінематика формування виробів сільськогосподарського машинобудування при штампуванні обкочуванням Матвійчук В. А., Штуць А. А. 2015 198
16454 Нормування втрат електроенергії в розподільчих мережах агропромислового комплексу критеріальним методом з застосуванням нейро-нечіткого моделювання Рубаненко О.О., Штуць А.А., Явдик В.В. 2015 232
16414 Технології інтерактивного навчання у професійній підготовці майбутніх фахівців Січко Т.В., Маценко А.О. 2018 332
16396 Вміст нітратів у зерні злакових культур в умовах змін клімату Яковець Л.А., Ткачук О.П. 2018 264
16342 The effect of the agricultural extension service on of the welfare of rural population Dovhan L., Dovhan Y. 2018 324
16333 Особливості полікультурної освіти в університетах США Довгань Л.І., Довгань Ю.В. 2016 322
16321 Production and economic relations of the enterprises of oil and fat industry Dovhan Y. 2017 287
16320 Менеджмент капіталу страхової компанії Сідак О.М., Тодосійчук В.Л 2018 225
15847 Особливості конфліктів у педагогічному сеоредовищі вищої школи Олійник Н. А. 2018 204
15821 Пасивні операції банків Алескерова Ю. В. Гранат Ю. Ю. 2018 439
15820 Nonverbal communication of future managers: the didactic aspects Tymoschuk N. M. 2018 355
15819 Особливості розвитку споживчого кредитування в Україні Алескерова Ю. В., Дзюбенко А. Д. 2018 820
15817 Управління фінансуванням приватної школи та її вдосконалення Алескерова Ю. В., Вигівська А. О. 2018 357
15816 Прогностична валідність конкурсного бала студентів-першокурсників Шевчук О.Ф. 2018 301
15813 Управління фінансовими ресурсами підприємств регіону Тодосійчук В. Л., Ременюк А. Р 2018 788
15812 Кредитне забезпечення відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств Мостовик В. О., Алескерова Ю. В. 2018 325
15811 Управління фінансовою роботою у фермерському господарстві Гурніцька С., Алескерова Ю. В. 2018 460
15800 Особливості вимірювання величини спонтанної поляризації сегнетоелектричних рідких кристалів допованих нанодомішками Шевчук О.Ф. 2017 219
15794 Нелінійна діелектрична спектроскопія сегнетоелектричних рідких кристалів допованих домішками Шевчук О.Ф. 2017 191
15689 Особливості процесного підходу до управління Січко Т.В. 2017 286
15610 Анаеробне зброджування перепелиного посліду, як джерело додаткового енергоносія біогазу Подолян Ю. М., Вознюк О.І. 2014 218
15609 Продуктивні показники свиней породи ландрас залежно від статі 207 Шевчук Т.В., Суховуха С.М., Шелест Н. 2017 263
15608 Сучасний стан молочного скотарства на вінниччині Драчевська А.В., Вознюк О.І. 2015 198
15607 Перспективи ефективного розвитку виробництва яловичини в Україні Баран І.В., Вознюк О.І. 2015 212
15604 Гетерозис в курсі генетики вищого аграрного навчального закладу Мамалига В.С. 2015 895
15584 Макроекономічні показники як індикатори соціально-економічного розвитку України. Брояка А.А. 2017 130
15418 Підвищення ефективності управління фінансовим потенціалом аграрних підприємств Алескерова Ю. В., Коробчук А. Р. 2018 702
15417 Перестрахування ризиків при страхуванні майна Житкевич Д. О., Алескерова Ю. В. 2018 270
15416 Інноваційні банківські технології в аграрних підприємствах Алескерова Ю. В., Овчаров М. Я. 2018 14
15378 Передумови становлення та розвитку біопаливного виробництва у світі та Україні Климчук О.В. 2015 344
15377 Пріоритетність розвитку спиртової галузі у виробництві біоетанолу в Україні. Климчук О.В. 2013 222
15376 Трансформаційні процеси в управлінні енергозабезпеченням агропромислового виробництва. Климчук О.В. 2016 362
15370 Стратегічні напрями ефективного використання біомаси сільськогосподарських культур у виробництві відновлюваних джерел енергії. Климчук О.В. 2012 215
15369 Інноваційний розвиток біопаливного виробництва: проблемні аспекти та подальші перспективи. Климчук О.В. 2014 500
14422 Кредитно-інвестиційна діяльність банків України Алескерова Ю. В. 2017 256
14313 Особливості використання автоматизованих освітніх вимірювань у вищій школі Шевчук О.Ф. 2017 366
13417 Методика аналізу доходів підприємства від операційної діяльності Томчук О.Ф., Продан О.А. 2015 439
13416 Програма всеукраїнської науково-практичної онференції "Сучасні агротехнології: тенденції та інновації" м. Вінниця 17-18 листопада 2015 р. Фостолович В. А. 2015 292
13415 Аналітичний аспект фінансування соціальної сфери вінниччини Глазко Н.Д. 2015 388
13414 Влив рН грунтів медоносних угідь на концентрацію свинцю та кадмію в гомогенаті трутневих личинок Швець В.В. 2015 130
13411 Ефктивність використання земельних ресурсів на прикладі агропромислового науково-виробничого підприємства “Візит Киш Л.М., Назаровька А. 2015 256
13410 Вплив органічно-мінеральних добрив на коефіцієнт накопичення цезію-137 та стронцію-90 Разанов С.Ф., Гуцол Г.В. 2015 198
13342 Концептуальні засади удосконалення інституційного забезпечення підприємницької діяльності в аграрній сфері Прутська Т. Ю. 2015 528
13341 Оцінка гібридів f1 люцерни посівної на умови вирощування Максімов А.М., Телекало Н.В. 2015 222
13338 Порівняльний аналіз викидів забруднюючих речовин у повітря традиційними енергоносіями та різними викидами біопалива Разанов С.Ф., Ткачук О.П. 2015 182
13335 Шляхи підвищення продуктивності квасолі в умовах Вінницької області Шкатула Ю. М., Краєвська Л. С., 2015 251
13324 Агроекологічні особливості вирощування квасолі Краєвська Л. С., Шкатула Ю.М. 2014 179
13323 Особливості формування біоенергетичної продуктивності квасолі залежно від технології вирощування Краєвська Л. С., Шкатула Ю.М. 2014 176
13320 Нормування втрат електроенегрії в електричних мережах агропромислового комплексу Рубаненко О.О., Бедрій Д.К., Григоренко І.О., О.М. Каганець 2013 344
13318 Оптимальне керування нормальними режимами електроенергетичних систем з врахуванням технічного стану високовольтних вводів і регулювання під навантаженням трансформаторів Рубаненко О. О., Рубаненко І. О. 2013 332
13307 Дослідження витратних характеристик насоса типу PVC Іванов М.І., Переяславський О.М., Ковальова І.М., Шаргородський С.А., Гречко Р.О. 2016 294
13305 Комплекс маркетингу: сучасні концепції Мамалига С.В. 2016 2171
13304 Вплив мікроелементів на формування продуктивності пшениці озимої в умовах Західного Полісся Пелех Л.В. 2016 269
13291 Роль засобів інформаційно-комунікаційних технологій у професійній підготовці майбутніх економістів Мараховська Т. М., Алескерова Ю. В., Фурман І. В. 2016 347
13288 Практика та удосконалення державної підтримки сільськогосподарського страхування Алескерова Ю.В. 2017 248
13278 Application of knowledge management in universities as a requirement of the information society Lebedieva N. A. 2017 340
13252 Використання термінотворчого потенціалу латини сучасними європейськими мовами Гарник А.А. 2016 255
13247 Моделювання професійно-орієнтованих комунікативних ситуацій під час навчання німецької мови як другої іноземної Дакалюк О. О. 2016 363
13246 Особливості формування іншомовної компетентності студентів-аграріїв в процесі навчання другої іноземної мови Дакалюк О. О. 2016 292
13236 Методи стимулювання та розвитку творчого мислення на заняттях з іноземної мови Миколюк О.П. 2016 217
13233 Методичні особливості навчання перекладу автентичних текстів студентів економічних спеціальностей Гаврилюк Н.М. 2016 475
13230 Вплив стимуляторів росту на урожайність овочевих культур Окрушко С.Є. 2017 222
13223 Дидактичні особливості математичної підготовки фахівців в умовах дистанційного навчання Левчук. О.В. 2017 147
13089 Основні напрями вирішення екологічних проблем у сфері захисту рослин Окрушко С.Є., Коваленко Т.М. 2016 236
13088 Облікова політика податків та зборів Подолянчук О.А. 2016 307
13086 Аналіз стану овочівництва у Вінницькій області Окрушко С.Є. 2016 286
13084 Milchqualität und Melkhygiene in Deutschland Миколюк О.П., Гончарук А. 2016 181
13082 Проблемне навчання як інноваційна педагогічна технологія у навчальному процесі ВНЗ Миколюк О.П. 2016 199
13079 Топологічний підхід до аналізу та оптимізації організаційних структур управління Січко Т.В. 2016 227
13076 Формування практико-орієнтованих компетенцій у студентів економічних спеціальностей з використанням технологій «1С» Юрчук Н.П. 2016 207
13051 Моделирование работы узла люльки регулируемого аксиально-поршневого насоса типа PVC Иванов Н.И., Переяславский А.Н., Шаргородский С.А., Ковалёва И.М. 2016 266
13050 Польова схожість насіння гібридів озимого ріпаку залежно від строку посіву та рівнів мінерального живлення Мазур В. А., Мацера О. О. 2016 135
13049 Економічний зміст категорії «зобов’язання» Подолянчук О.А., Мордюк В.В. 2017 836
13048 Електронне адміністрування ПДВ Подолянчук О.А. 2016 232
13047 Правила ведення обліку розрахунків за ПДВ Подолянчук О.А. 2016 363
13046 Формування елементів структури врожаю озимого ріпаку залежно від системи удобрення Мацера О. О. 2016 178
13019 Стан малих річок Вінницької області Мущинська В.І., Первачук М.В. 2016 131
13018 Методологічні аспекти аналізу забезпеченості та ефективності використання основних засобів Глазко Н.Д., Валько Л.В. 2016 224
13012 Методичні аспекти та особливості фінансового аналізу товарно-матеріальних цінностей підприємства Томчук О.Ф, Мазур Ю. 2016 207
13011 Облік та аналіз дебіторської заборгованості: існуючі проблеми та шляхи їх вирішення Томчук О. Ф., Стецький В. О. 2016 284
13010 Аналіз формування результату виконання кошторису у бюджетних установах Томчук О. Ф., Колісник Л. О. 2016 209
13009 Методологічні аспекти обліку і аналізу розрахунків із заробітної плати Томчук О. Ф., Машевська А. А. 2016 230
13008 Аналіз забезпеченості основними засобами на підприємстві та ефективність їх використання Томчук О. Ф., Базюк С. А. 2016 198
13007 Аналіз впливу ефективності використання трудових ресурсів на фінансові результати діяльності підприємства Любар Оксана, Томчук Олена, Грушелевич Олена 2016 257
13004 Аналіз впливу формування витрат на результати фінансово-господарської діяльності підприємства Томчук О.Ф., Білокур А.Ю. 2015 244
13003 Аналіз ефективності використання капіталу підприємства Томчук О.Ф. 2015 242
13002 Методичні підходи до аналізу грошових потоків Томчук О.Ф., Пльонсак О.Л., . Васян А.Ю 2015 406
13001 Аналітична оцінка вибору моделі управлінського рішення Томчук О.Ф., Гончарук М.Л. 2016 217
13000 Аналіз дебіторської заборгованості в системі управління підприємством Томчук О.Ф. 2017 7
12984 Формування професійної компетентності майбутніх фахівців аграрної галузі Гаврилюк Н. М., Манжос Е. О. 2016 538
12935 Стандарти якості як фактор забезпечення конкурентоспроможності аграрних підприємств Петриченко О.А. 2016 226
12763 Теоретичні основи та нормативна база обліку та аналізу розрахунків з працівниками Мулик Т.О., Олійник М. 2016 419
12590 Організація обліку суб’єктів малого підприємництва Мулик Т.О., Усенко Н.Ю. 2014 218
12588 Мовленнєва культура студентів-аграріїв на сучасному етапі Тимкова В.А. 2016 551
12587 Українська мова в освітньому просторі Тимкова В.А. 2016 220
12540 Концептуальні засади інноваційного розвитку підприємництва в аграрному секторі Калетнік Г.М., Прутська Т.Ю. 2015 249
12524 Використання маркетингових інструментів в процесі формування ринку органічної продукції в україні Мамалига С.В. 2016 228
12522 Проблеми ведення облфку податку на доходи фізичних осіб в сучасних умовах Глазко Н.Д., Завадецька Я.К. 2015 518
12521 Geld- und bankwesen der brd Миколюк О.П., Рябоконь Ю. 2016 173
12507 Тепло- и электроснабжение предприятий агропромышленного комплекса с использованием микроэлектросетей Рубаненко Е.А. 2017 209
12434 Особливості росту і розвитку інтенсивних сортів гороху посівного залежно від впливу передпосівної обробки насіня та позакореневих підживлень Телекало Н.В., Максімов А.М. 2015 328
12430 Підходи до моделювання маркетингових витрат Бахарєва Я.В. 2016 242
12427 Агроекологічні заходи вирощування квасолі Шкатула Ю.М., Краєвська Л. 2015 468
12412 Класифікація та характеристика об’єкта кліткового розведення – лисиці звичайної (vulpes vulpes) Шевчук Т.В. 2016 188
12404 Організаційно-економічні чинники підвищення ефективності формування інвестиційних ресурсів садівничих підприємств Феняк Л.А. 2016 225
12403 Про один підхід до оцінки енергетичної ефективності при знаходженні роботи Дубчак В.М., Шевчук О.Ф., Вертелецький М.В. 2016 202
12377 Інформаційно-комунікаційні технології у навчанні іноземній мові студентів-аграріїв Тимощук Н.М. 2016 166
12375 Агрегування галузей у міжгалузевому баланс Киш Л.М. 2016 161
12372 Агроекологічне обгрунтування застосування біологічних препаратів при вирощуванні сільськогосподарських культур Врадій О.І., Первачук М.В. 2016 210
12359 Потенциальные возможности производства зерна Материнская О.А. 2016 234
12358 Оцінка ціноутворення на ринку зерна Материнська О.А. 2015 248
12324 Особливості оподаткування єдиним податком 4 групи в 2016 році Федотришина Л.І., Глазко Н.Д. 2016 300
12323 Аналіз моделей інноваційного розвитку в контексті євроінтеграційних прагнень України Юрчук Н.П., Яниш О.С. 2016 198
12322 Інтеграція України у європейський освітній простір шляхом підвищення ролі інформаційної освіти Клочко О. В., Новицька Л. І. 2016 198
12313 Розробка науково-практичних засад підвищення ефективності стратегії використання людського потенціалу підприємства із застосуванням методу Management bу Objectives Клочко О.В., Рудик Я.В. 2016 201
12312 Шляхи удосконалення стратегії використання людського потенціалу підприємства із застосуванням якісних технік моделювання О.В. Клочко, І.О. Дубровська 2016 203
12311 Розробка та обґрунтування науково-практичних засад стратегічної сегментації ринку диверсифікованого підприємства малого бізнесу О.В. Клочко, Т.Р. Кротна 2016 290
12273 Взаємозв’язок між нагромадженням інтелектуального капіталу аграрних підприємств та розвитком системи насінництва в україні Коломієць Т.В. 2016 183
12271 Outstaffing as a form of commercialization of the intellectual capital at agricultural research enterprises Kolomiets T.V. 2016 216
12270 Формування інтелектуального капіталу науково-дослідних організацій як основа інноваційного розвитку аграрного сектору Корнійчук А. М., Гончарук Т. В., Коломієць Т. В. 2016 247
12269 Necessity of shifting agricultural development strategy of ukraine Korniychuk A., Goncharuk T., Kolomiets T. 2016 201
12266 Мережевий підхід до аналізу банківської системи. Січко Т.В. 2016 457
12265 Перевірка статистичнпих гіпотез з використанням математичного програмного пакету mathcad Левчук О.В. 2016 199
12261 Організаційно-економічний механізм підвищення ефективності цукробурякового виробництва Хаєцька О. П. 2016 200
12260 Ефективність функціонування цукробурякового виробництва в сучасних умовах Хаєцька О. П. 2015 182
11941 Азотфіксація як вагомий чинник підвщення продуктивності сої Алєксєєв О.О. 2016 209
11940 Необхідність формування професійної мобільності майбутніх фахівців облікового профілю Плахтій Т.Ф., Бурко К.В. 2016 471
11939 Кількісна та якісна визначеність бухгалтерської звітності Плахтій Т.Ф. 2015 218
11931 Оцінка ціноутворення на ринку зерна Материнська О.А. 2015 171
11864 Енгергоощадне сушіння насіння соняшника В. М. Бандура, І. А. Зозуляк 2014 115
11859 Банкрутство та його аналіз: сутність та значення Коваль Н.І., Згородня А.Ю. 2015 358
11856 Удосконалення конструкції аксіального роторно-поршневого насоса типу PVC 1.63 Іванов М.І., Ковальова І.М., Харченко О.В., Головко С.М. 2016 185
11855 Заходи по удосконаленню конструкції насосного обладнання гідроприводів самохідних машин Іванов М.І., Переяславський О.М., Ковальова І.М., Івацко М.В. 2016 272
11851 Використання космічних методів моніторингу для виявлення популяцій водяного горіха (Тrapa natans l.) Балинська Н. А., Кавун Е.М. 2015 283
11849 Облікова політика - складова інформаційного забезпечення управління підприємством Подолянчук О.А. 2016 266
11848 Особливості обліку операцій сплати пдв сільськогосподарськими підприємствами при зміні режимів оподаткування Коваль Н.І. 2016 445
11846 Інтеграційні процеси та сучасні тенденції розвитку системи бухгалтерського обліку Бурко К.В. 2016 210
11844 Функції управлінського обліку в рамках системи управління витратами сільськогосподарських підприємств Бурко К.В. 2015 160
11837 Особливості аналізу стратегії управління оборотними активами Коваль Н.І., Куцак І. 2015 431
11836 Особливості обліку та управління фінансової діяльністю в аграрних формуваннях Коваль Н. І. 2015 204
11831 International Management Manzhos E., Kazmiruk N. 2016 124
11830 Формування професійної компетентності майбутніх фахівців аграрної галузі Гаврилюк Н. М., Манжос Е. О. 2016 534
11829 The Activities of Human Resource Management Manzhos E., Koval H. 2016 171
11827 Henry ford changes the world: birth of the assembly line Матієнко О.С., Волинець Ж. 2015 189
11826 advantages and disadvantages of assembly line manufacturing Матієнко О.С., Іщенко О. 2015 170
11825 Grain processing equipment: from field to bin Матієнко О.С., Білоус Е. 2015 166
11824 Формування мовно-професійної компетентності фахівця-аграрія Тимкова Валентина Андріївна 2016 418
11823 Культура мовлення у професійній підготовці економіста з бухгалтерського обліку Тимкова В.А., Боднар Я.М. 2016 559
11822 Удосконалення культури мовлення у студентів вищих аграрних навчальних закладів як складової професійного спілкування Тимкова В.А., Дущенко Т.І. 2016 465
11821 Українські прізвища: генеалогія й ономастика Тимкова В.А., Жевега Л.С. 2016 288
11784 Новації акцизного податку в 2016 році: аналітичний аспект Федоришина Л.І., Глазко Н.Д. 2016 183
11783 Передумови й принципи автоматизації обліку на підприємствах Юрчук Н.П., Сімакович Ю.В. 2015 280
11769 Біологічні препарати як засоби підвищення урожайності бобових культур Врадій О.І,, Первачук М.В. 2016 119
11768 Організація внутрішнього контролю в системі управління оподаткуванням Мулик Т.О., Мулик Я.І. 2016 548
11765 Теоретичні основи та нормативна база обліку та аналізу розрахунків з працівниками Мулик Т.О., Олійник М. 2016 371
11764 Оцінка фінансових ризиків в системі аналізу та контролю Мулик Т.О., Мулик Я.І. 2016 378
11612 Особистісно-деонтологічний підхід у професійній підготовці менеджерів засобами інформаційно-комунікаційних технологій Клочко О.В. 2016 244
11611 Еcological situation in ukraine in teaching of future ecologists Lebedeva N.A., Kurdomanenko T. 2016 495
11610 professoinal vocabulary as an aspect of foreign language teaching for future agronomist Lebedeva N.A., Kostyk V. 2016 420
11609 Lebedeva n.a., dvorzhak e. ways of solving environmental problems in teaching ecologists Lebedeva N.A., Dvorzhak E. 2016 516
11608 Horticulture as a module part in teaching of future agronomists Lebedeva N.A., Aksentiuk K. 2016 431
11607 Мотивація в структурі професійної підготовки фахівців-аграріїв Лебедєва Н.А. 2016 470
11605 Проблиск у майбутнє. закордонний досвід інновацій у вищій школі Материнська О.А.,Петриченко О.А. 2016 217
11602 Перспективи використання Європейськоо досвіду щодо збереження агробіоорізноманіття О.М. Тітаренко 2014 325
11547 Екологічна оцінка і перспективи оптимізації стану грунтів Вінницької області Заэць В.В., Мудрак Г.В. 2016 1084
11173 Переваги застосування хмарних технологій в управлінні економічними об'єктами Смілянець О.Г., Хрипко Т.Є. 2016 264
11169 Знаходження середнього часу проведення планового і аварійного ремонтів автоматизованих комплексів Матвійчук В.А., Штуць А.А., Явдик В.В. 2016 224
11168 Підвищення ефективності металообробки в АПК шляхом впровадження ресурсозберігаючих процесів штампування обкочуванням Матвійчук В.А., Штуць А.А., Явдик В.В. 2014 231
11167 Money, its functions and types. Гроші, їх функції та типи. Гарник А.А., Маньківський Ю., Могилевський І., ШароваТ. 2016 242
11165 Audit profession as an integral part of accounting practice. Професія аудитора як невід'ємна частина практики ведення бухгалтерського обліку. Гарник А.А., Вороніна І., Заболотчук А. 2016 191
11164 Vegetarianism in our life. Вегетаріанство у нашому житті. Гарник А.А., Гончарук Н., Кабакова О. 2016 216
11163 Fashion color trends of spring / summer 2016. Модні тенденції кольорів весни / літа 2016. Гарник А.А., Лисаковська А., Ніколішина Г. 2016 238
11162 Використання сучасних інформаційних технологій у навчально-ваиховному процесі ВНЗ. Гарник А.А. 2016 324
11160 Внутрішньо-торгівельні відносини на Правобережній УКраїні в кінці ХІХ ст. Богатчук С.С. 2016 200
10680 Вплив інформаційних технологій на розвиток економіки та економічних відносин між суб’єктами Яцковська Р.О. 2016 292
10679 Елементи методології загальної теорії імітаційного моделювання Бахарєва Я.В. 2016 206
10678 Бухгалтерське програмне забезпечення для суб'єктів спрощеної системи оподаткування: нові тенденції та можливості Бахарєва Я.В. 2016 202
10566 Демонстрація процесів створення сліпих електронних цифрових підписів на текстографічну документацію на основі моделей матричного типу В. Г. Красиленко, Р. О. Яцковська, Ю. М Тріфонова 2013 383
10460 Навчання перекладу фахових текстів студентів нефілологічних спеціальностей Гаврилюк Н.М., Манжос Е.О. 2016 226
10459 Удосконалення процесів та обладнання для сушіння насіннєвого зерна Пазюк В.М. 2015 205
10458 Розробка енергозберігаючих технологій виробництва функціональних порошків Петрова Ж.О., Снєжкін Ю.Ф., Пазюк В.М. 2015 426
10433 Професійна компетентність фахівця з бухгалтерського обліку Подолянчук О.А. 2016 320
10390 Професійна підготовка фахівців в аграрних вузах як фактор забезпечення розвитку АПК України Джеджула О.М., Гуць В.В., Кошельник В.А. 2015 153
10389 Комунікативна компетентність менеджера як умова ефективного управління аграрним виробництвом Джеджула О.М., Хомяковський Ю.Л. 2015 263
10384 Метод контролю вологості капілярно-пористих і сипких матеріалів Куцевол М. О. 2015 133
10383 Інтеграція професійної підготовки майбутніх економістів аграрних внз Левчук К.І., Левчук О.В. 2015 150
10376 Розвиток освіти на українських землях Російської імперії в першій половині ХІХ ст. Богатчук С.С. 2015 247
10369 Деякі особливості навчально-методичного забезпечення професійної підготовки економістів-кібернетиків при викладанні дисципліни «економіка підприємства» в умовах інформатизації суспільства Бурєннікова Н.В., Коломієць Т.В., Вострякова В.І. 2016 264
10321 Влияние длительности использования и назначения сотов на концентрацию цезия-137 в меде Разанов С.Ф. 2009 180
10315 Якість силосу з однорічної злаково-бобово-хрестоцвітної сумішки за використання біоконсерванту. Сироватко К.М. 2015 226
10314 Інтеграція професійної підготовки майбутніх економістів аграрних внз К.І.Левчук,О.В.Левчук 2015 150
10275 Правовий статус Товариства Червоного Хреста УСРР в системі органів охорони здоров’я. Мельничук М. О. 2015 172
10273 Правові основи становлення санітарної справи в УСРР у період НЕПу Мельничук М.О. 2015 236
10272 F-імпульси як індикатори спрямованості наслідків процесів функціонування складних систем в авторському see-аналізі дієвості процесів на основі складових результативності Бурєннікова (Поліщук) Н. В., Ярмоленко В. О. 2015 849
10268 Правовий статус медперсоналу в УСРР у 20-ті рр. ХХ ст. Мельничук М. О. 2015 225
10267 Правове регулювання діяльності фонду страхової медицини в УСРР у 20-х рр. ХХ ст. Мельничук М.О. 2014 528
10264 Метод контролю об’ємного вмісту вологи в зерні Куцевол М. О. 2015 145
10232 Вплив параметричних процесів на роботу гідравлічних приводів мобільних машин Іванов М.І., Переясловський О.М. , Шаргородський С.А. 2015 198
10231 Застосування системного підходу до дослідження ефективності аграрного виробництва Джеджула О.М.,Кірієнко О.О, Бондарчук Є.В. 2015 228
10113 Аналітична оцінка ур ожанійності біоенерг етичних культур сільськогосп одарських підприємст в вінницької області Коваль Наталія Іванівна, Пророчук Ольга Леонідівна 2015 992
10110 Інтелектуальний капітал як особлива форма капіталу підприємства Корнійчук А. М. , Коломієць Т. В. 2015 225
10109 Ліквідність як елемент оцінки фінансового стану підприємства Подолянчук О.А. 2015 212
10108 Оцінка ліквідності балансу Подолянчук О.А. 2015 227
10107 Оцінка впливу воєнних дій на процеси руйнування біосфери Бурлака Н.І. Коломієць Т. В., Кушнерчук О. 2015 250
10106 Аналіз сучасного стану екологічної ситуації у Вінницькій області Бурлака Н.І. Коломієць Т. В., Панасюк Т. 2015 211
10075 Сучасний стан ринку праці країн єс та перспективи для україни Дюк А.А., Доканін К.Л. 2015 990
10071 "Зелений туризм" як фактор розвитку міжнародного ринку туристичних послуг Ціхановська В.М., Ковальчук С.Я. 2015 369
10070 Економічна сутність та класифікація міжнародного лізингу Фурман І.В., Кочергіна О.Ю. 2014 286
10069 Лондон, як один з провідних зовнішніх валютно-фінансових ринків світу Фурман І.В., Кушнір В.А. 2014 335
10033 Use of information and communication technologies managers in the agricultural sector during their professional training in the conditions of societies’ infromatization O.V. Klochko, O.V. Levchuk 2015 178
10019 Різновиди мовних девыацый у студентів-аграріїв Тимкова В.А. 2015 174
10017 Програмний модуль як інструмент налаштування 1С:Підприємство 8 під специфіку діяльності підприємства Січко Т.В., Рибаченко А. 2014 220
10015 Ефективність біопрепаратів у системі органічного вирощування бобів кормових на зерно Савченко В.О. 2015 373
10014 Ефективність застосування мікробних препаратів для процесу азотфіксації Первачук М. В.,Врадій О. І. 2015 235
10012 Вологомір зерна Куцевол Микола Олександрович 2015 228
9970 Інформаційні технології в моделюванні управлінської діяльністі підприємства В. О. Денисюк, М. Павлюк 2015 217
9969 Моделювання інноваційного розвитку підприємства з урахуванням ризику В. О. Денисюк, І. І. Сорочинська 2015 194
9968 Перспектива використання синергетичних методів у моделюванні економіки В.О. Денисюк, О. Ю. Петровський 2015 303
9967 Система управління ризиками в іт-компанії В. О. Денисюк, О. С. Бороняк 2015 221
9966 Використання економетричних методів для аналізу економіки україни В. О. Денисюк, к.т.н., М. В. Вербовецька 2015 224
9965 Роль економіко-математичного моделювання при дослідженні економіко-виробничих систем В. О. Денисюк, А. С. Дерунець 2015 198
9964 Моделювання інноваційного розвитку економіко-виробничих систем В.О.Денисюк, Д.М.Собко, М.Ю.Курдибанський, 2015 264
9937 Розроблення алгоритму визначення вмісту зв’язаної вологи в зерні Куцевол М. О. 2015 204
9936 Розроблення алгоритму контролю повної вологості зерна Куцевол М. О. 2015 161
9913 Вплив основного обробітку ґрунту на осінній розвиток рослин озимого ріпаку Мацера О. О. 2015 225
9912 Новітні тенденції педагогічного супроводу у викладанні іноземних мов Осаульчик О.Б. 2015 334
9905 Helianthus annuus and downy mildew Manzhos E.O., Datskov R. A., Korovetska S. G. 2015 393
9899 Іноземні мови у контексті формування професійної мобільності майбутнього фахівця Осаульчик О.Б. 2015 295
9897 Viral Deseases of Plants Manzhos E.O., Brun U. V., Kochkina A. O 2015 439
9893 Економіко-математичне моделювання попиту підприємства на робочу силу Яхно К.Г. 2015 286
9890 Напрями розвитку інформаційного забезпечення ринку аграрної продукції Яхно К.Г., Коляденко С.В. 2015 309
9889 Економічна ефективність аграрного виробництва та його інформаційне забезпечення Коляденко С.В. 2015 288
9888 Стратегічні напрями розвитку мясного скотарства Іванова В.С., Коляденко С.В. 2015 215
9887 Екологічна складова агрологістики як інструмент сталого розвитку Вострякова В.І., Коляденко С.В. 2015 217
9884 Сучасні системи захисту поверхневих вод Мущинська В.І., Первачук М.В. 2015 1217
9877 Функції управлінського обліку та управлінськького аналізу Бурко К.В. 2015 296
9875 Взаємозв’язок функцій обліку та його завдань в контексті потеб управління Іщенко Я.П. 2015 258
9869 Актуальні завдання розробки верстатних комплексів із підвищеною надійністю Веселовська Н.Р. 2015 704
9866 Фоточутливість композитних матеріалів на основі сегнетоелектричної рідкокристалічної матриці Шевчук О.Ф. 2015 292
9862 Вплив бактеріального штаму bradyrhyzobium japonicum м8 та 634б на підвищення продуктивності та якості урожаю на прикладі вірусостійкого сорту сої горлиця Алєксєєв О.О., Патика В.П. 2015 267
9830 Проблеми розвитку малого бізнесу в Україні Марчук У., Гуменюк Н. 2015 138
9829 Methods of networkplanning in the management of production potential of enterprise методи сіткового планування в управлінні виробничим потенціалом підприємства Бурденюк І.І., Юрчук Н.П. 2015 173
9828 Methods of networkplanning in the management of production potential of enterprise методи сіткового планування в управлінні виробничим потенціалом підприємства Бурденюк І.І., Юрчук Н.П. 2015 161
9827 Оцінка ефективності функціонування економічних систем з використанням математичного апарату теорії нечітких множин і нечіткої логіки Рузакова О.В., Зелінська О.В. 2015 281
9824 Індивідуальні особливості формування насіннєвої продуктивності рослин редьки олійної Цицюра Я. Г. 2015 219
9823 Запилення редьки олійної комахами у правобережному Лісостепу України Цицюра Я. Г. 2015 192
9822 Роль мінеральних добрпив в підвищенні антистресовості технологій вирощування редьки олійної Цицюра Я. Г. 2015 113
9821 Ярусність агрорфітоценозу редьки олійної та її агротехнологічне значення Цицюра Я. Г. 2015 136
9820 Ярусність агрорфітоценозу редьки олійної та її агротехнологічне значення Цицюра Я. Г. 2015 132
9819 Способи оцінки ефективності локальних інформаційних систем Хрипко Т.Є. 2015 225
9700 Інвестиційна привабливість птахопродуктового підкомплексу АПК України Салькова І.Ю. 2015 1067
9697 Статистичні методи і моделі прогнозування виробництва ріпаку на біодизель Бурденюк І.І., Волонтир Л.О. 2015 268
9696 Проблеми та перспективи розвитку об’єктів соціальної сфери вінницької області Глазко Н.Д. 2015 197
9695 Аналіз джерел фінансування соціальної сфери вінницької області Глазко Н.Д. 2015 193
9694 Враження омелою білою (Viscum album L.) енергетичних видів верби та тополі Каавун Е.М., Гнатюк О.М. 2015 200
9686 Впровадження нових інформаційних технологій для інтернет-логістики в україні Бахарєва Я. В. 2015 215
9677 Методи управління кредитним ризиком Бурденюк І.І., Січко Т.В. 2015 242
9676 Математичне моделювання як інструмент економічної діагностикидіяльності малих підприємств Ушкаленко І.М. 2015 275
9675 Проблеми визначення ефективності праці консультаційних служб (дорадництва) Коляденко С.В. 2015 201
9674 Філософсько-правові аспекти міжконфесійних відносин в сучасній Україні Калач Д.М. 2015 270
9671 Використання нейропакету excel neural package для кластеризації джерельної бази для супроводу навчальної дисципліни Красиленко В.Г., Яцковська Р.О. 2015 521
9670 Моделювання методів розпізнавання рухомих об’єктів на основі еквівалентністного взаємного суміщення різницевих по кадрових зображень. Красиленко В.Г., Яцковська Р.О. 2015 229
9669 Перспективи та напрямки сучасної вищої освіти Паламарчук Є.А., Яцковська Р.О. 2015 464
9630 Вдосконалення обліку дебіторської заборгованості Т.Ф. Плахтій, В.С. Колісніченко 2015 182
9627 Аналіз стану та ефективності використання основних засобів на сільськогосподарських підприємствах Коваль Н. І., Резнік І.Ю. 2015 1509
9626 Значення та сутність фінансового аналізу на підприємствах в умовах сьогодення Коваль Н. І., Ковальчук Ю.І. 2015 471
9625 Використання деревинних відходів для виробництва твердого біопалива: стан та перспективи Федоришина Л.І., Ярославський А.О. 2014 259
9623 Дослідження стратегічного потенціалу підприємства із застосуванням якісних технік моделювання на базі методу аналізу ієрархій т. сааті Клочко О.В. 2015 267
9620 Ефективне управління інтелектуальним капіталом підприємств АПК як основа їх інноваційного розвитку Коломієць Тетяна Вікторівна 2015 241
9619 Якісний підхід в розвитку системи бухгалтерського обліку Плахтій Т.Ф. 2015 179
9618 Підвищення якості облікової інформації як основна ціль наукових досліджень в сфері обліку Плахтій Т.Ф. 2015 166
9617 Комунікаційний підхід до розуміння сутності якості облікової інформації Плахтій Т.Ф. 2015 141
9614 Особливості аудиторських процедур в комп’ютерному аудиті Юрчук Н.П. 2015 234
9603 Правове регулювання конкурентоспроможності підприємств на міжнародному ринку Письменна О.П. 2015 239
9602 Особливості деліктних зобов'язань у цивільному праві України Письменна О.П. Барчук О. 2015 281
9601 Проблеми правового закріплення поняття "Юридична адреса" Письменна О.П., Савчук Л.А. 2015 182
9600 Інформаційне забезпечення ефективного функціонування галузі біопалива Коляденко С.В. 2014 248
9599 Біопаливна політика Бразилії і США: досвід для України Юрчук Н.П. 2014 202
9598 Організаційний механізм комплексної системи менеджменту АПК регіону Коляденко С.В., Маколкіна О.В. 2013 193
9597 Організаційний механізм комплексної системи менеджменту АПК регіону Коляденко С.В., Маколкіна О.В. 2013 164
9596 Креативність як фактор професійного та особистого зростання менеджера Клибанівська Т.М. 2015 253
9595 Участь Асоціації фермерів України у відродженні фермерського руху (перша пол. 90-х рр. ХХ ст.) Левчук К.І. 2015 201
9594 Суверенність як право вибору в межах існуючих обмежень і свобод, чи свобода в умовах існуючого права Слотюк П.В. 2015 179
9593 Механізм управління інтелектуальним капіталом на аграрних підприємствах з виробництва біопалива Кравцова А. М., Коломієць Т. В. 2014 160
9591 Інвестування розвитку малого бізнесу Ушкаленко І.М. 2013 231
9590 Професійна направленність студента: психологічний аспект Клибанівська Т.М. 2015 256
9577 Вплив на вітчизняний IT-ринок вступу України до Європейського Союзу. Маколкіна О.В. 2014 300
9576 Комп’ютерні технології в управлінні фінансами підприємства Ушкаленко І.М. 2014 145
9575 Стан розвитку ресурсної бази банків України Ушкаленко І.М., Херовимчук Д.Ю. 2014 376
9574 Оцінка фінансової безпеки банківської сфери Ушкаленко І.М., Перан О.В. 2014 154
9573 Моделювання конкурентоспроможності кукурудзи на прикладі ТОВ "Обрій" Коляденко С.В., Коляденко Ю.М. 2014 148
9572 Модель використання баз знань в регіональному менеджменті АПК Коляденко С.В., Зачоса О.Д. 2014 305
9571 Застосування механізму оптимізаційного моделювання у виробничій діяльності аграрних підприємств Ушкаленко І.М. 2013 222
9570 Теоретичні аспекти розробки системи підтримки прийняття рішень Маколкіна О.В. 2013 261
9560 Вплив регуляторів росту рослин на врожайність вівса Окрушко С.Є. 2015 249
9559 Роль інформаційних технологій у розвитку АПК. Маколкіна О.В. 2015 143
9558 Національно-державні погляди М. Драгоманова Богатчук С.С. 2015 218
9557 Інформаційне забезпечення управління підприємством в інформаційних системах Мельничук А.Б., Бурденюк І.І. 2013 233
9556 Експертні системи в управлінні підприємством Ковель О.О., Бурденюк І.І. 2013 155
9555 Застосування методу моделей задач прогнозування соціально-економічного розвитку регіону Вовк В.М., Ушкаленко І.М. 2013 137
9554 Методологічні та прикладні аспекти інноваційної діяльності на підприємствах галузі тваринництва Коляденко С.В. 2013 152
9553 Теоретико-прикладні аспекти управління розвитком виробничих підприємств Коляденко С.В. 2013 169
9549 Україна та міжнародні інститути регулювання торгівлі Ставська Ю. В. 2013 307
9547 Аналіз трудових ресурсів сільськогосподарських підприємств Киш Л. М., Коняга Р.М. 2014 323
9546 Економіко-математичне моделювання в управлінні інноваційним розвитком агропромислового виробництва Бурденюк І.І. 2015 202
9542 Стан та перспективи розвитку експортно-імпортних операцій на ринку мясопродукції України Ціхановська В. М. 2015 230
9541 Стратегічні пріоритети розвитку "зеленого туризму" в умовах глобалізації Ціхановська В. М., Ковальчук С. Я. 2015 167
9540 Методологічні підходи до дослідження кон'юнктури агропродовольчого ринку Ціхановська В. М. 2015 211
9539 Сітковий аналіз та календарне планування в управлінні виробничим потенціалом підприємства Бурденюк І.І. 2015 155
9538 Методи та моделі оцінювання конкурентоспроможності малого підприємства Ушкаленко І.М. 2015 160
9537 Методи моделювання бізнес-процесів аграрних підприємств Юрчук Н.П. 2015 159
9536 Дослідження кошика споживача Денисюк В.О 2015 139
9535 Економіка вражень як етап соціально-економічного становлення Коляденко С.В. 2015 193
9534 Методи економіко-математичного моделювання в управлінні інноваційним розвитком підприємства Бурденюк І.І. 2013 226
9533 Екологічні аспекти захисту рослин Окрушко С.Є. 2015 335
9530 Прогнозування стану економічних об’єктів за допомогою сучасних інформаційних систем Маколкіна О.В. 2015 132
9528 Організаційно-економічний механізм управління регіональним АПК Коляденко С.В. 2014 258
9527 Value at risk як метод вимірювання операційних ризиків Коляденко С.В. 2013 217
9515 Стан інституціального розвитку агропродовольчого ринку Ціхановська В. М. 2015 298
9499 Обгрунтування переходу до органічного землеробства у Вінницькій області Окрушко С.Є. 2015 781
9495 Аналіз якісного складу трудових ресурсів та оплати праці на сфг «пн поділля» Киш Л. М., , Брезденюк О. 2014 274
9492 Аналіз конкурентоспроможності підприємства ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика» Киш Л.М. , Тимощук Н.М. , Юзьков К.І. 2015 524
9488 Соціальне спрямування бізнесу на підвищення якості продукції Ставська Ю. В. 2008 188
9486 Співвідношення ефективності діяльності підприємства із якістю виготовленої продукції Ставська Ю. В. 2009 218
9485 Значення управління якістю продукції на підприємстві Ставська Ю. В. 2010 221
9483 Підвищення безпечності харчових продуктів в Україні Ставська Ю. В. 2012 273
9479 Формування експортоорієнтованого аграрного сектора України Ставська Ю. В. 2015 192
9477 Глобалізація аграрного сектора економіки як закономірність розвитку сучасного свтового суспільства Ставська Ю. В., Яремчук Н. В. 2011 220
9474 Маркетинг як інструмент виходу на зовнішній ринок Ставська Ю. В., Цикун М. В. 2015 250
9471 Formation the mechanism of intellectual capital management at agrarian enterprises Kolomiets T. 2015 537
9470 Управління ризиками інноваційної діяльності Ціхановська В. М., Павлоградський Д. А. 2009 184
9469 Інновації в комунікаціях Дібров А. О., Ціхановська В. М. 2010 189
9465 Особливості формування інтелектуального капіталу на підприємствах аграрного сектору економіки Коломієць Т. В. 2014 203
9452 Оптимізація системи удобрення бобів кормових в умовах правобережного Лісостепу України Савченко В.О. 2011 164
9451 Оптимізація системи удобрення бобів кормових в умовах правобережного Лісостепу України Савченко В.О. 2011 162
9440 Методичні підходи до аналізу рівня фінансової безпеки підприємств Мулик Ярославна 2013 236
9439 Система інформаційно-аналітичного забезпечення фінансової безпеки підприємств: методичні підходи щодо її формування Мулик Я.І. 2013 337
9438 Влияние предпосевной обработки семян и внекорневых подкормок на формирование продуктивности бобов кормовых в условиях Лесостепи Украины Савченко В.О. 2013 186
9437 Вплив елементів технології на формування урожайності бобів кормових в умовах Лісостепу правобережного Савченко В.О. 2013 415
9433 Біогенофонд в умовах урбанізованої території: становлення, розвиток, проблеми використання та реабілітації Гудзевич А.В., Броннікова Л.Ф. 2015 474
9432 Проблема "Людина і природа" у природничо-науковому осмисленні сьогодення Гудзевич А.В., Броннікова Л.Ф. 2015 253
9431 Задачи и cистема показателей информационного обеспечения управления финансовой безопасностью аграрных предприятий Мулык Я.И. 2014 508
9430 Роль обліково-аналітичного забезпечення в управлінні фінансовою безпекою аграрних підприємств Мулик Я.І. 2013 368
9429 Критерії та індикатори рівня фінансової безпеки підприємств Мулик Я.І. 2014 633
9428 Загрози фінансовій безпеці аграрних підприємств Мулик Я.І. 2014 564
9427 Сучасні методики прогнозування кризових станів на підприємствах Мулик Я.І. 2015 267
9423 Проблеми аналізу фінансової безпеки аграрних підприємств Мулик Я.І. 2014 243
9421 Вплив мінеральних добрив та бактеріальних препаратів на урожайність бобів кормових у правобережному Лісостепу Савченко В.О. 2011 367
9406 Урожайность бобів кормових залежно від елементів технології вирощування в умовах Лісостепу правобережного Савченко В.О. 2012 190
9401 Вплив способу передпосівної обробки насіння та системи удобрення на симбіотичну та зернову продуктивність бобів кормових Савченко В.О. 2013 211
9397 Продуктивність бобів кормових залежно від впливу різних штамів бульбочкових бактерій в умовах правобережного лісостепу України Савченко В.О. 2015 224
9396 Вплив мікробних препаратів на формування урожайності бобів кормових в умовах Лісостепу правобережного Савченко В.О. 2015 297
9382 Управління ринковою капіталізацією акціонерного товариства в україні Пронько Л.М. 2015 548
9381 Державні соціально-економічні програми як інструмент регулювання довгострокового розвитку Головня Олена Михайлівна 2015 270
9374 Активізація інвестиційних процесів регіону як головний фактор забезпечення його конкурентоспроможності Хаєцька О.П., Фурман Б.В. 2011 198
9356 Переваги і недоліки впровадження електронної податкової звітності з ПДВ Правдюк Н.Л. 2013 243
9344 Інноваційна діяльність підприємств агропромислового підкомлексу Хаєцька О.П., Машевський В.О. 2011 197
9340 Економічні проблеми сучасного розвитку цукробурякового виробництва україни Хаєцька О.П 2012 325
9339 Причини безробіття в Україні та шляхи його подолання Хаєцька О.П., Загоруйко М.О 2013 175
9337 Фінансовий лізинг в аграрному секторі економіки України Хаєцька О.П., Потапова І.В. 2013 150
9336 Залучення іноземних інвестицій в АПК України Хаєцька О.П., Стефанішена І.М. 2013 146
9333 Розвиток органічного садівництва в Україні: проблеми та перспективи Феняк Л.А. 2015 238
9332 Роль професійної освіти у запровадженні МСФЗ в аграрному секторі Мулик Т.О. 2011 227
9315 Аналіз конкурентноспроможності підприємства ПАТ "Вінницька кондитерська фабрика" Киш Л.М., Тимощук Н.М., Юзьков К.І. 2015 289
9314 Особливості функціонування цукробурякового підкомплексу україни Хаєцька О.П. 2014 232
9310 Роль інвентаризації в аудиті Подолянчук О.А. 2015 378
9309 Управлінський контроль наявності та руху готової продукції сільськогосподарських підприємств Подолянчук О.А., Захарчук І.С. 2015 217
9303 Гармонізація важелів та механізмів управління конкурентоспроможністю сільскогосподарських підприємств Правдюк Н.Л., Рижмань Л.Д. 2013 196
9301 Тенденції розвитку соціально-економічних моделей Хрипко Т.Є. 2015 548
9300 Визначення критичного шляху для задач сіткового моделювання виробничих процесів засобами MS Excel Бахарєва Я.В. 2015 509
9299 Виробництво біопалив – шлях до енергонеза-лежності агропромис-лового комплексу України. Климчук О.В. 2011 354
9297 Сучасний стан виробництва та економічні передумови експорту українського ріпаку на Європейський ринок Токачук Д.М. 2014 285
9292 Глобальний ринок інтернет-послуг та перспективи україни на ньому Коляденко Д.Л. 2015 722
9291 Фінансова звітність та її адаптація до міжнародних стандартів Новодворська В.В., Бондарєва О. 2015 369
9290 Проблема формування професійної мобільності майбутніх менеджерів аграрної галузі Марценюк Н.А. 2015 158
9289 Професійна мобільність сучасного менеджера аграрної галузі як передумова його конкурентоздатності Марценюк Н. 2015 145
9287 Організаційно-правове забезпечення охорони материнства і дитинства в УСРР на початку 20-х рр Мельничук М.О. 2014 688
9286 Порядок надання медичної допомоги застрахованим у 20-х рр. ХХ ст. Мельничук М.О. 2015 409
9285 Правовий статус Головного управління соціального страхування в УСРР у 20-х рр. ХХ ст. Мельничук М.О. 2014 623
9284 Рівень культури мовлення сучасної молоді Тимкова В.А., Вороніна І.О. 2015 501
9283 Правові основи протидії соціальним хворобам в УСРР у період НЕПу Мельничук М.О. 2015 441
9281 Збірник Всеукраїнської наукової конференції аспірантів, магістрів та студентів “НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ В АГРАРНІЙ НАУЦІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ” Колектив авторів 2015 2097
9280 Передумови розвитку економічної компетенції студентів факультету менеджменту на практичних заняттях з англійської мови Марценюк Н.А., Ящишена О. 2015 280
9279 Формуванння граматичних умінь володіння діловою іноземною мовою студентів у процесі професійної підготовки в аграрному ВНЗ Марценюк Н.А., Яремчук О.В. 2015 179
9276 Актуальність застосування інноваційних технологій у професійній підготовці майбутніх спеціалістів з обліку і аудиту Марценюк Н.А., Пінчук Л.В. 2015 237
9275 International Organization for Standardization (ISO). Міжнародна організація зі стандардизації. Гарник А.А., Кочергіна О. 2015 471
9274 Development and consumption of organic products around the world. Розвиток та споживання органічної продукції у світі. Гарник А.А., Ляшук К. 2015 471
9273 Value of meat dishes in the diet, their classification.Значення м'ясних страв у харчуванні, їх класифікація. Гарник А.А., Мазур А., Липкань О., Головняк К. 2015 490
9272 Проблема управління конфліктами в організаціях Марценюк Н.А., Маловський В.В. 2015 212
9271 Tourism as a Means of Forming Students' Spiritual Sphere Martsenyuk N.A., Bilous M.D. 2015 112
9270 Самоменеджмент як важлива якість сучасного менеджера Марценюк Н.А., Івчук В.В. 2015 144
9267 The role of multinational companies in tourism Voloshyna O.V., Zilinskiy D.V. 2015 459
9266 Pricing strategy and policy Voloshyna O.V., Shlapak N.M. 2015 507
9265 Business marketing Voloshyna O.V., Novakivskiy A.Y. 2015 443
9264 Advertising in tourism and leisure Voloshyna O.V., Marach G.A., 2015 492
9261 Оцінка ризиків створення промислового виробництва біоетанолу Бондаренко О.В. 2014 181
9260 Моделювання інвестиційних проектів організації сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів Ушкаленко І.М. 2014 206
9259 Моделювання виробничої структури сільськогосподарського підприємства на основі інформаційних технологій Терещук А.А., Ушкаленко І.М. 2014 293
9256 Проблеми професійної підготовки магістрантів в умовах переходу до суспільства інформаціонного типу Герасимова І.Г. 2014 270
9250 Internal auditing as a catalyst for improving an organization’s governance Дакалюк О.О., Підвашецька А. 2015 429
9248 Особливості застосування бактеріального препарату "Біомаг" при вирощуванні кукурудзи на зерно Поліщук М.І., Паламарчук В.Д., Паламарчук О.Д. 2015 131
9247 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність проса лозовидного; Ефективність впливу позакореневого підживлення на продуктивність коренеплодів цукрового буряка; Вплив мінеральних добрив та біологічного препарату на урожайністьпшениці озимої; Ковбасюк В.М. , Плаксій А.В., Ямцун О.С., Схабовський С.М., Приймак Н.В. 2015 150
9245 Фінансово-кредитне забезпечення агропромислового виробництва Л.О. Вдовенко, А.С. М’ярковська 2014 223
9244 Зарубіжний досвід кредитування аграрного сектора та реалії застосування в Україні Л.О. Вдовенко, В.М. Недомовна 2014 616
9225 Ecological problens of ukraine Kravets R.A., Ilchenko R.O. 2015 447
9224 Healthy lifestyle Kravets R.A., Asaula P.O. 2015 632
9222 Проблема подготовки преподавателей к формированию профессиональной мобильности выпускников ВНЗ Герасимова І.Г. 2014 382
9221 Інституційні проблеми розвитку та регулювання ринку продовольства Шпикуляк О.Г. 2014 133
9220 Соціальний капітал як інституційна основа сталого розвитку аграрної сфери Шпикуляк О.Г. 2014 199
9216 Perspectives in the accounting and auditing professions Дакалюк О.О., Попик Т. 2015 471
9214 INNOVATIVE APPROACHES IN MANAGERIAL ACCOUNTING Дакалюк О.О., Шумська М. 2015 491
9210 Роль термінологічної лексики у словниковому складі української мови Тимкова В.А. 2015 432
9209 Культура мови - загальна культура народу Тимкова В.А., Бельдій А.М. 2015 485
9206 Рівень культури мовлення сучасної молоді Тимкова В.А., Вороніна І.О. 2015 558
9205 Environmental Situation in Vinnytsia Region Лебедєва Н.А., Чернецька О. 2015 484
9203 Space Colonization Лебедєва Н.А., Міхеєв А. 2015 408
9199 Висока мовна культура громадян як інструмент духовного зростання особистості Тимкова В.А., Прісняк В.І. 2015 536
9195 Професійна мобільність як необхідна вимога до професійної підготовки сучасного менеджера Герасимова І.Г., Марценюк Н.А. 2014 469
9192 Тенденції глобального цивілізаційного розвитку Коляденко С.В. 2014 270
9191 Моделювання управління інвестиційною діяльністю агропромислового підприємства Мельничук А.Б., Ушкаленко І.М. 2014 254
9190 Організаційно-економічний механізм управління регіональним АПК Коляденко С.В. 2014 248
9189 Економічна та енергетична оцінка технологій вирощування гороху посівного Телекало Н.В. 2014 228
9174 Аналіз ефективності комплексного використання деревної сировини для виробництва твердого біопалива: методичний підхід Федоришина Л.І., Ярославський А.О. 2015 249
9173 Інституціоналізація інноваційної сфери Задорожна Л.М. 2015 1932
9171 Інноваційне підприємництво в агропродовольчій сфері Прутська Т.Ю. 2014 245
9162 Економіко-математичне моделювання в управлінні інноваційним розвитком агропромислового виробництва Бурденюк І.І. 2014 224
9159 Сутність та класифікація облігацій: обліково-економічний аспект Михальчишина Л.Г. 2014 294
9155 Проблеми розвитку малого підприємництва в аграрній сфері Прутська Т.Ю. 2014 1032
9149 Внутрішні загрози фінансової безпеки в глобальних умовах розвитку України Грищук Н.В. 2015 181
9143 Критерії ефективності механізму забезпечення прав і свобод дитини Опольська Н. М. 2015 300
9141 Латинська мова у львові Гаврилюк Н.М., Брунь Ю., Дацьков Р. 2015 582
9135 Кореляційні зв'язки між компонентами комунікативної компетентності майбутніх менеджерів-аграріїв Найко Д.А., Краєвська О.Д. 2015 187
9126 Оцінка ймовірності втрати та відновлення платоспоможності підриємства Киш Л.М., Тимощук Н.М., Гаврилюк Н.М. 2015 246
9122 Підвищення ролі фінансової інформації в управлінні енерговикористанням сільськогосподарських підприємств Правдюк Н.Л. 2014 167
9119 «Спроби законотворців-2015» щодо врегулювання питання зменшення навантаження на роботодавців з нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування Плахтій Т.Ф. 2015 194
9118 Оцінка біологічних активів Плахтій Т.Ф. 2014 293
9117 Фінансові інвестиції: методика обліку Плахтій Т.Ф. 2014 197
9098 Тези наукових доповідей студентів Міщенко В.В., Подкоритова К. Ю., Наумчук Д. М. під керівництвом доц. Цицюри Я. Г. 2015 184
9097 Формування насіннєвої продуктивності сортосумісних посівів ячменю ярого Цицюра Я. Г., Горпинюк С. А. 2014 208
9093 Моніторинг структури землекористування Вінниччини за критерієм частки екологостабілізуючих угідь Цицюра Я. Г. 2014 250
9092 Показники біоенергетичної ефективності виробництва біомаси редьки олійної залежно від технологічних параметрів сівби та удобрення Цицюра Я. Г., Цицюра Т. В. 2014 233
9091 Оцінка структри землекористування Вінниччини як основи ведення сталого землеробства Цицюра Я. Г. 2014 133
9090 Герборегулююча роль редьки олійної у адаптивному землеробстві Цицюра Я. Г. 2014 226
9089 Значение редьки масличной в системе обеспечения производительности аридных территорий Цицюра Я. Г. 2014 202
9088 Особливості формування індивідуальної репродуктивної архітектоніки рослин редьки олійної за різних технологічних параметрів сівби Цицюра Я. Г., Цицюра Т. В. 2014 234
9087 Застосування елементів управлінського обліку в системі управління виробництвом біопалива Іщенко Я.П., Бурко К.В. 2014 357
9086 Первинні документи в оперативному управлінні процесами на підприємстві Бурко К.В. 2014 1254
9085 Практичні можливості застосування елементів управлінського обліку в процесі виробництва біопалива Бурко К. 2014 1198
9068 Влияние видов очагов деформации на характеристики процесса комбинированного выдавливания на оправке Л.И. Алиева, Л.В. Быкова, К.В. Гончарук, И.А. Деревенько 2014 172
9062 Сучасні тенденції в створенні сільськогосподарських біогазових установок Деревенько І. А. Мельник А.Ю. 2014 288
9059 Обоснование технологической и конструктивной схемы вибрационной барабанной зерносушилки. Пазюк О.Д., Янович В.П. 2013 155
9058 Вибрационные барабанные зерносушилки и обоснование технологических конструктивных схем Паламарчук І.П., Пазюк О.Д., Янович В.П., Пазюк В.М. 2013 208
9057 Визначення способів інтенсифікації процесу сушіння зерна Шведа М.М., Пазюк О.Д. 2012 214
9056 Системний підхід до питання оптимізації процесу сушіння зерна. Пазюк О.Д. 2012 203
9055 Еколого-ценотичні особливості предстаників родини ковасеаеу різних фітоценозах с. кирнасівка тульчинського району Танасієнко О.І., Тарасюк Я.В., Бахмат Ю.О., Шевчук О.А., Бочарова В.Б. 2014 240
9054 Формування навичок здорового способу життя майбутніх фахівців Ковбій Н.М., Войцехівська І.С. 2014 497
9053 Клумбові рослини м. вінниці та їх участь в озелененні Шишкова В.В., Колібабчук А.В., Микитин М.Я., Шевчук О.А. Бочарова В.Б. 2014 243
9052 Поширення основних рідкісних і зникаючих видів лікарських рослин в флороценотичних комплексах вінниччини Гуцалюк Я.В., Гуцалюк М.Ю., Золоташко Л.О., Микитин М.Я., Шевчук О.А. Бочарова В.Б. 2014 226
9051 Видове різноманіття родини rosaceae у різних фітоценозах с. кирнасівка тульчинського району Танасієнко О.І., Тарасюк Я.В., Бахмат Ю.О., Шевчук О.А., Бочарова В.Б. 2014 218
9050 Дослідження типових бур'янів родини rosісасеае у сільськогосподарських угіддях вінниччини Шишкова В.В., Колібабчук А.В., Кушнірова В.І., Крешун Р.А., Шевчук О.А., Бочарова В.Б. 2015 185
9049 Здоровий спосіб життя студентів у контексті фізкультурно-оздоровчої діяльності Ковбій Н.М. 2015 166
9048 Особливості спадкового права України Письменна О.П., Яцик О.А. 2015 326
9047 Договір купівлі-продажу якпідстави виникнення права власності на нерухомість. Особливості реєстрації Письменна О.П., Савчук Л.А. 2015 338
9046 Ліцензійний договір за законодавством України Письменна О.П., Козяр Н.О. 2014 292
9044 Договір поставки: Зміст та особливості Письменна О.П., Динисюк М.Д. 2013 304
9043 Договір поставки: Зміст та особливості Письменна О.П., Динисюк М.Д. 2013 220
9042 Суть та значення договору оренди земельної ділянки Письменна О.П., Гуцалюк О.І. 2014 212
9041 Суть та значення договору оренди земельної ділянки Письменна О.П., Гуцалюк О.І. 2014 196
9040 Сучасні проблеми принципів міжнародного права Письменна О.П, Левченко А.О. 2014 242
9039 Криза міжнародної безпеки Письменна О.П., Яцик О.А. 2014 267
9022 Впровадження експертних систем в управлінні підприємства Бурденюк І.І., Волонтир Л.О. 2015 202
9003 Управлінський облік як складова системи бухгалтерського обліку та його впровадження в аграрному секторі України Бурко К.В. 2015 207
9002 Організація та впровадження управлінського обліку в сільськогосподарській діяльності Бурко К.В. 2015 3573
9001 Розвиток та організація системи управлінського обліку відповідно до сучасних вимог управління Ч.2. – С.145-147. Бурко К.В. 2015 1278
9000 Еволюція моделей управління агрохолдингами Кукель Г.С. 2014 200
8993 Конструктивна схема пульта керування установки для брикетування відходів деревообробки Веселовська Н.Р., Ковальова І.М., Яремчук О. 2014 175
8992 Аналіз роботи підшипникового вузла люльки насоса PVC 1.63 Іванов М.І., Переяславський О.М., Ковальова І.М., Рязанцев М.Ю., Гречко Р.О. 2015 240
8989 Trends of globalization processes in Ukraine Khomiakovska T.O., Povorozna V.V. 2015 534
8988 The history of great inventions in mechanical engineering: George and Robert Stephenson Khomiakovska T.O., Olshevskiy A.A. 2015 363
8987 Cold Fusion as a possible source of energy of the future Khomiakovska T.O., Karpiychuk M.F. 2015 491
8986 Importance of cross-border cooperation for regions of Ukraine on the example of creating Euroregion «Dnister» Khomiakovska T.O., Mulyar L.V. 2015 661
8984 Историческое развитие научного изучения культури сои в странах Азии и Европе с древнейших времен до начала ХХ в. Муханов В.М., Джос Ф.Х. 2014 191
8983 Методи підвищення якості процесу подріблення відходів деревини в промислових садах Середа Л. П., З'інєв М . В., Вишневський В.М., Царегородцева К. В. 2015 170
8982 Особливості фінансування соціальної сфери Глазко Н. Д. 2014 237
8981 Психофізіологічні особливості розумової втоми студентів Клибанівська Т.М. 2014 226
8979 Шаргород і передмістя у топографічному і камеральному описі 1799 року Легун Ю. В. 2014 389
8977 Вплив соціально-економічних, психолого-педагогічних чинників на забезпечення здорового способу життя в студентському середовищі Олійник Н.А. 2014 327
8974 Моделювання температурних і деформаційних полів заготовки в процесі гарячого вальцювання за схемою <<Круг-овал>> Матвійчук В.А., Бубновська І.А 2015 421
8972 Проблема гармонізації соціально-економічної сфери суспільства Колос О.В. 2015 202
8969 Основні критерії рівня фінансової безпекив умовах глобальної конкуренції Грищук Н.В. 2015 148
8968 Альтернативні джерела енергії - запорука енергетичної безпеки країни Музичук В.І., Стратулат М.А. 2015 191
8967 Сонячна енергетика Музичук В.І., Чорненький Я.М. 2015 385
8966 Енергоємні біобатареї з цукру Музичук В.І., Кулик В.М. 2015 252
8965 Суверенність як право вибору в межах існуючих обмежень і свобод, чи свобода в умовах існуючого права Слотюк П.В. 2015 178
8964 Греко-католицька і православна церква у с. Дзялів (ХVІІ-ХХ ст.): до питання зміни професійної належності Слотюк П.В. 2012 285
8962 Підвищення ефективності експлуатації автомобілів шляхом підбору альтернативних видів моторного палива Музичук В.І., Кушта М.Ю. 2014 219
8961 Особливості пластичної текучості металу при валковому штампуванні Музичук В.І., Ковальчук О.С. 2014 198
8957 Внутрішній аудит: проблемні аспекти впровадження та функціонування Михальчишина Л.Г. 2015 194
8956 Контроль в системі корпоративного управління Михальчишина Л.Г. 2014 215
8949 Використання сонячних елетричних станцій і біогазових установок для електропостачання підприємств АПК Рубаненко О.О., Гунько І.О., Школьнюк Д.І. 2014 181
8947 Автоматизація процесів гранулювання і брикетування кормів Рубаненко О.О., Бондаренко С.В. 2015 315
8944 Оптимальне керування нормальними режимами еес з вде критеріальним методом з застосуванням нейро-нечіткого моделювання Рубаненко О.О. 2014 641
8941 Сутність аналізу ефективності використання трудових ресурсів на підприємстві Коваль Н.І. 2014 177
8939 Держава у формуванні і функціонуванні ринку аграрної продукції. Яхно Катерина Георгіївна 2015 1558
8936 Напрямки українсько-молдовського транскордонного співробітництва при створенні єврорегіону «дністер» Бурлака Н.І., Муляр Л.В. 2015 400
8935 Проблемні аспекти функціонування ринку зерна Материнська О.А. 2014 221
8930 Вплив сучасної електроенергетики на довкілля Музичук В.І., Яремчук В.С. 2015 252
8927 Екологічно чисті способи вироблення електричної енергії Мухзичук В.Ы., Яремчук В.С. 2015 190
8912 Теоретичні аспекти управління фінансовою діяльністю аграрних підприємств Коваль Н.І. 2014 250
8911 Основні економічні проблеми та перспективи розвитку виробництва біопалива в україні Коваль Н.І., Петриченко О.А. 2014 672
8909 Сучасні проблеми обліку розрахунків з оплати праці Коваль Н.І. 2014 305
8908 Проблеми обліку амортизації основних засобів згідно національних та міжнародних стандартів Коваль Н.І. 2014 292
8907 Податкове регулювання виробництва та споживання біопалив в Україні Мулик Т.О. Федоришина Л.І. 2014 248
8905 Вдосконалення облікового забезпечення розрахунків за податками Мулик Т.О. 2014 493
8890 Аналіз та песпективи розвитку сільського господарства в Україні. Маколкіна О.В. 2014 196
8888 Підвищення економічності системи керування в насосі-дозаторі для гідрооб'ємних систем рульового керування Іванов М.І., Переяславський О.М., Моторна О.О., Козак Ю.М. 2014 153
8887 Україна та ЄС: перспективи та ризики для підприємств АПК України Маколкіна О.В. 2015 146
8883 Моделі ситуативної діагностики банкрутства підприємства Рузакова О. В. 2014 176
8882 Доведення необхідності застосування інформаційних технологій у фінансовому аналізі Рузакова О. В. 2014 502
8881 Організація обліку суб’єктів малого підприємництва Мулик Т.О. Ученко Н.Ю. 2014 332
8832 Особливості електропостачання потужних підприємств АПК з використанням нетрадиційних джерел енергії Матвійчук В.А., Рубаненко О.О. 2014 268
8828 Стан довкілля водозабору річки Згар Мущинська В.І. 2015 194
8818 Переваги та недоліки акцизних зборів Бурлака О.М., Грабенко Л.М. 2013 262
8812 Експертні методи прогнозування Клочко О.В., Мельничук А.Б. 2014 203
8811 Організація самостійної роботи студентів вищих аграрних навчальних закладів Клочко О.В. 2014 123
8809 Участь у конференції. Міжнародної науково-практичної конференції 10-11 квітня 2014 р. «Організація самостійної роботи студентів у контексті підвищення якості освіти: особистісний вимір» - Донецьк: «Азов'є», 2014 Клочко О.В. 2014 121
8807 Сучасні інтернет-технології як засіб маніпуляції свідомістю в сучасному суспільстві Клочко О.В., Іваницька О.О. 2014 203
8765 Економіко-математичне моделювання виробництва біопалива Бурденюк І.І., Волонтир Л.О. 2014 198
8760 Особливості приготування сировини для виробництва пелет Солона О.В., Мельник А.Ю. 2014 241
8758 Дослідження діелектричних втрат в зерні Куцевол М. О., Куцевол О. М. 2014 146
8757 Метод визначення діелектричних параметрів вологого зерна Куцевол М. О., Куцевол О. М. 2014 147
8756 Метод контролю вологості зерна Куцевол М. О., Куцевол О. М. 2014 177
8749 Застосування теорії графів при моделюванні паралельної обробки та розпізнавання зображень Красиленко В.Г.,Дубчак В.М. 2015 181
8744 Роль комплексної економічної діагностики в системі управління діяльністю підприємства Грищук Н.В. 2014 197
8742 Методичні підходи щодо оцінки фінансового стану агроформувань Грищук н.в. 2014 596
8741 Необхідність фінансового регулювання аграрного виробництва в умовах системних трансформаційних змін та глоьалізації економічних процесів Грищук Н.В. 2014 260
8726 Дослідження об’ємної чутливості планарного первинного перетворювача діелектрометричних вологомірів Куцевол М. О., Куцевол О. М. 2015 127
8721 Т.Шевченко і Кирило-Мефодіївське товариство Богатчук С.С. 2015 273
8719 Вплив кризових економічних явищ на обсяги та структуру маркетингових витрат на переробних підприємствах АПК Бахарєва Я.В. 2015 210
8716 Інформаційне забезпечення управління фінансовою безпекою молокопереробних підприємств Мулик Я.І. 2015 469
8715 Розробка механізму оцінки ділової активності як необхідної умови ефективного управління фінансовою безпекою молокопереробних підприємств Мулик Я.І. 2015 311
8714 Напрями орієнтації обліку на цілі забезпечення фінансової безпеки підприємств Мулик Я.І. 2015 416
8712 Фінансова безпека молокопереробних підприємств України та визначення її рівня на основі інтеграції показників фінансового стану Мулик Я.І. 2015 397
8704 Визначення сутності поняття «ділова активність» та системи показників для її оцінки Мулик Я.І. 2015 546
8698 Облікове забезпечення витрат в системі податкових розрахунків Мулик Т.О. 2014 225
8697 Особливості технології приготування трав’яного борошна Солона О.В., Куземський В.М. 2015 271
8696 Виготовлення брикетів, пелет, гранул в умовах приватного господарства Солона О.В., Василенко Т.С. 2015 338
8695 Обладнання для помолу кормових мікродобавок Солона О.В., Білецький О.Ю. 2015 414
8694 Проблеми управління сталим розвитком аграрних підприємств в сучасних умовах Коломієць Т.В., Сімакович Ю.В. 2015 300
8693 Необхідність ідентифікації та оцінки інтелектуального капіталу на підприємствах аграрного сектору економіки Коломієць Т.В. 2014 219
8692 Стимулювання ефективного та раціонального використання земель сільськогосподарського призначення Бурлака Н.І. 2014 190
8691 Сутність інтелектуального капіталу в агарному секторі економіки Коломієць Т.В. 2014 197
8688 Особливості організації бухгалтерського обліку в умовах реформування податкового законодавства Мулик Т.О. 2015 167
8678 Формування інформаційного середовища для навчальних закладів та центрів корпоративного навчання Коваленко О.О. Петровська А. В. Околодько Ю. В. 2015 257
8655 Контроль зв’язаної вологи в капілярно-пористих і сипких матеріалах органічного походження Куцевол М. О., Куцевол О. М. 2015 143
8654 Контроль зв’язаної вологи в капілярно-пористих і сипких матеріалах органічного походження Куцевол М. О., Куцевол О. М. 2015 141
8653 Визначення вологості капілярно-пористих матеріалів із незначними заважальними факторами Куцевол М. О., Куцевол О. М. 2015 144
8652 Удосконалення методу діелектрометричного контролю вологості зерна Куцевол М. О., Куцевол О. М. 2015 197
8651 Ємнісний вологомір зерна і зернопродуктів Куцевол М. О., Куцевол О. М. 2015 179
8650 Дослідження діелектричних параметрів зерна пшениці в діапазоні частот Куцевол М. О., Куцевол О. М. 2015 141
8649 Розроблення адекватної математичної моделі зерна Куцевол М. О., Куцевол О. М. 2015 187
8607 Синтез еквівалентноі моделі зерна пшениці Куцевол М. О., Куцевол О. М. 2015 132
8606 Синтез електричної моделі зерна пшениці сорту “Колос Миронівщини” Куцевол М. О., Куцевол О. М. 2015 181
8605 Контроль вологості капілярно-пористих матеріалів із значними збурювальними факторами Куцевол М. О., Куцевол О. М. 2015 169
8580 Діелектрометричний метод контролю вологості зерна і зернопродуктів Куцевол М. О., Куцевол О. М. 2015 155
8390 Процедури одержання аудиторських доказів згідно міжнародних стандартів аудиту. Подолянчук О.А. 2015 229
8389 Застосування паралельних обчислень для задач оптимізації технічних процесів. Яцковська Р. О. 2015 235
8388 Біомаса продукції рослинництва – об’єкт обліку. Подолянчук О.А., Захарчук І.С. 2015 205
8266 Аналіз стану лісового господарства у Вінницькій області Окрушко С.Є. 2015 628
8265 Захист лісових насаджень у Вінницькій ЛНДС Окрушко С.Є. 2015 1671
8072 Нормативно-правове регулювання обліку операцій з цінними паперами Михальчишина Л.Г. 2014 196
8069 Порядок випуску боргових цінних паперів: обліковий аспект Михальчишина Л.Г. 2014 298
8067 Цінні папери як об’єкт наукового дослідження Михальчишина Л.Г. 2014 225
8065 Сутність та класифікація облігацій: обліково-економічний аспект Михальчишина Л.Г. 2014 639
8006 Процедури одержання аудиторських доказів згідно міжнародних стандартів аудиту Подолянчук О.А. 2014 444
7127 Українське зерно: стан та перспективи Материнська Ольга Андріївна 2013 363
7126 Значення українського зерна для світового господарства Материнська Ольга Андріївна 2013 203
6985 Зеновий бум: радіти чи бити на сполох Материнська О.А. 2013 284
6706 Метод визначення коефіцієнта тертя руху стеблової маси по дисковому ножу Кузьменко В.Ф., Холодюк О.В. 2013 239
6703 Формальный характер видов внутрихозяйственного контроля на сельскохозяйственных предприятиях Марчук У.О. 2012 232
6702 Організація внутрішньогосподарського контролю сільськогосподарських підприємств відповідно до інтегрованої концепції внутрішнього контролю Марчук У.О. 2012 288
6701 Про взаємовідносини внутрішнього та внутрішньогосподарського контролю Марчук У.О. 2012 219
6698 Роль внутрішньогосподарського контролю у збереженні комерційної таємниці Марчук У.О. 2012 291
5210 La vaccination hier et aujourd’hui  Grigorchouk G.G.,  Kravets O.O. 2012 125
5209 Napoléon Bonaparte et ses réformes  Grigorchouk G.G.,  Goula S.A. 2012 118
5208 Monnaie et son role dans les echanges economiques modernes  Garnyk A.A.,  Zavgorodna T. 2012 115
5207 Internet, histoire et application  Garnyk A.A.,  Bromirska O.A. 2012 129
5206 Über die sprache und die kommunikationskultur  Woloschyna O.W.,  Lopatynska N.S. 2012 121
5205 Die rolle der viehwirtschaft in unserem leben  Mykoljuk O.P.,  Palamartschuk A.W. 2012 119
5204 Soziale sicherheit in Deutschland  Mykoljuk O.P.,  Kuljbaba O.W. 2012 113
5203 Der arbeitsmarkt der brd  Mykoljuk O.P.,  Hontscharuk S.W. 2012 112
5202 Die rolle des zellulaseenzyms bei metabolismus der kohlenhydrate im tierkörper 2012 105
5201 Grundsätzliche entwicklungstendenz in der kraftwagenindustrie Deutschlands  Abramovytsch G.T.,  Slobodjanjuk J.O. 2012 128
5199 Networks speech recognition technology  Lishchenko T.S. 2012 113
5198 Euro 2012: benefits and disadvantages for the economy of Ukraine  Husar T.V. 2012 134
5197 Influence of advertising on society  Hryshyna A.S. 2012 116
5196 Risk management as an integral part of entrepreneurship  Chaika R.V. 2012 107
5195 Strategic management  Bazalytska A.V. 2012 106
5194 The impact of multinational firms on the world economy  Voloshyna O.V.,  Yurov V.A. 2012 131
5193 Еnglish as a means of international business Voloshyna O. V., Shuliak O.V. 2012 111
5192 The importance of pricing decisions  Voloshyna O.V.,  Hevko A.O. 2012 125
5191 The significance of sife actievitiesfor students’ environment  Strelkov I.P.,  Avgustinov S.V. 2012 105
5190 The latest tendencies in environmental protection  Slobodyanyuk A. A,  Panchenko V.V. 2012 112
5189 Fukushima catastrophe: effects and problems  Shargorodska V.M.,  Shapoval О.О. 2012 134
5188 Сhoosing a career  Shargorodska V.M.,  Pylypchuk M. O. 2012 131
5187 Top 10 spoken languages in the world  Shargorodska V.M.,  Chubar O.V. 2012 117
5186 Оptical fiber communication lines  Rudnytska T.H.,  Veklych O.O.,  Topolska A.I. 2012 147
5185 Studying speech delivery by future managers  Nasonova N.A.,  Rudzyk O.S. 2012 113
5184 Problem solving through group discussion  Nasonova N.A.,  Ligotska O.A. 2012 143
5183 Ukrainians in Canada  Matiyenko O.S.,  Korchak K.M. 2012 134
5182 Передумови розвитку економічної компетенції студентів факультету менеджменту на практичних заняттях з англійської мови Н. А. Марценюк, О. Ящишена 2012 124
5181 Формування граматичних умінь володіння діловою іноземною мовою студентів у процесі професійної підготовки в аграрному ВНЗ Н. А. Марценюк, О. В. Яремчук 2012 126
5180 English all over the world  Lebedeva N.A.,  Surma K.S. 2012 130
5179 The official london residenceof britain’s sovereign  Kravets R. A.,  Ziat A. S. 2012 107
5178 legislative and executive branches of the us federal government  Kravets R.A.,  Skvortsov V.H. 2012 117
5177 Global ecological problems of a modern industrialized society  Kravets R.A.,  Matviychuk K.I. 2012 128
5176 The political system of the Uited Kingdom  Kravets R. A.,  Leshchenko V.V. 2012 106
5175 Brand “Ukraine”: current problems and future prospects  Kravets R.A.,  Alekseyenko K.I. 2012 116
5174 Evolutionary spectrum of changing the structure of civil law subject in regulation documents  Khomiakovska T.O.,  Yes’kova K.I. 2012 107
5173 Nature protection  Halchak N.P.,  Melnik V.V. 2012 132
5172 Smoking  Halchak N.P.,  Kucheriavyi N. 2012 127
5171 Slang  Halchak N.P.,  Glughaya V.O. 2012 124
5170 Аgriculture in great Britain  Halchak N.P.,  Bondarchuk E.V. 2012 117
5169 Мodern leadership styles  Dovhan L.I,  Polischuk Н.M. 2012 197
5168 Human resource management in international business  Dovhan L.І.,  Korol V.M. 2012 137
5167 The problem of car thefts and the modern practice of its solution  Dobrovolskyi O.L.,  Stepanov V.V. 2012 142
5166 Generally accepted accounting principles in the united states  Dakalyuk O.O.,  Chehivska I.P. 2012 129
5165 The origin of accounting  Dakalyuk O.O.,  Rivna I.I. 2012 118
5164 Рroblems and risks of the environment visual perception  Boyko Y.V.,  Petruk V.G.,  Tsvenko O.O. 2012 148
5163 Laser eye surgery: benefits and risks  Abramovych H.V.,  Krasnoshchoka A.K. 2012 120
5162 Сomputer games evolution  Abramovych H.V.,  Bykovskyi S.O. 2012 130
5160 Закон про мови в Україні та передумови його прийняття О. М. Чечель, Д. І. Сидоренко 2012 182
5159 Особливості етикету ділового спілкування О. М. Чечель, Н. С. Лопатинська 2012 139
5158 Українські національні моральні цінності та їх місце у діловому спілкуванні В. А. Тимкова, І. М. Стефанішена 2012 122
5157 Культура мовлення сучасної молоді В. А. Тимкова, І. А. Свистун 2012 130
5156 Візитна картка – складова етикету ділової людини В. А. Тимкова, Н. С. Попук 2012 251
5155 Фразеологізми в українському діловому мовленні В. А. Тимкова 2012 136
5154 Українська ономастика в розрізі сучасного мовознавства В. А. Тимкова, О. М. Мартинюк 2012 128
5153 Мовний етикет – невід’ємний елемент культури мовлення В. А. Тимкова, Т. О. Лісовенко 2012 144
5152 Суржик і територіальні діалекти В. А. Тимкова, М. Компанієць 2012 171
5151 Молодіжний сленг як мовне явище В. А. Тимкова, Р. О. Коваль 2012 169
5150 Стан української мови в сучасній Україні Т. І. Марцінко, А. М. Мойсієнко 2012 126
5149 Секція української мови В. А. Тимкова 2012 121
5057 Застосування інноваційних методів навчання як одна із педагогічних умов успішного формування творчого мислення майбутніх учителів іноземної мови Кравець Р.А. 2010 232
5056 The main purpose of training future foreign language teachers is forming the creative thinking Кравець Р.А. 2010 226
5055 Головна мета підготовки майбутніх учителів іноземної мови - формування творчого мислення Кравець Р.А. 2010 212
5054 Forming the Creative Thinking of Future Foreign Language Teachers Кравець Р.А. 2009 156
5053 Методи формування творчого мислення студентів на заняттях з англійської мови Кравець Р.А. 2009 127
5001 Управління персоналом в системі внутрішньогосподарського контролю Марчук У.О. 2012 272
4999 Періодизація внутрішньогосподарського контролю Марчук У.О. 2012 167
4998 Правова регламентація внутрішньогосподарського контролю за кордоном Марчук У.О. 2012 303
4997 Базові концепції внутрішньогосподарського контролю Марчук У.О. 2012 241
4996 Права та обов’язки внутрішніх контролерів Марчук У.О., Бондаренко А.В. 2011 298
4995 Особливості системи внутрішньогосподарського контролю на сільськогосподарських підприємствах Марчук У.О., Калашник В.В. 2011 309
4894 Роль творчого мислення на сучасному занятті з англійської мови Кравець Р.А. 2009 187
4213 Логістична стратегія фірми Гапчак Тарас Григорович 2010 236
4212 Роль контролінгу в системі управління підприємством Гапчак Т.Г., Матвієнко О.Л. 2009 414
4211 Місце транспорту в забезпеченні логістики Гапчак Тарас Григорович 2010 252
4210 Управління ланцюгами постачань Гапчак Тарас Григорович 2010 229
4209 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЛОГІСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Гапчак Тарас Григорович 2012 1519
4208 Транспортна логістика та її основні проблеми Гапчак Т.Г., Фурман Б. 2011 681
4207 Теоретичні підходи до класифікації логістичних систем Гапчак Т.Г., Машевський В. 2011 325
4193 МЕТОДИ І МОДЕЛІ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ ТРАНСПОРТНОЇ ЛОГІСТИКИ Гапчак Тарас Григорович 2011 2139
4191 Розвиток сучасних форм логістичних операторів Гапчак Т.Г., Мельник О.М. 2011 816
3803 Внутрішньогосподарський контроль : стан та шляхи вдосконалення Гуцаленко У.О., Мельник А.М. 2010 242
3776 Роль жінки в політичному житті суспільства Богатчук С.С., Дацюк І. 2011 199
3773 Соціально-економічний стан Поділля в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. Богатчук С.С. 2011 358
3764 Комп’ютерні програми в аудиторській діяльності України та світу Гуцаленко У.О. 2010 261
3693 Сутність внутрішнього бюджетного контролю Подолянчук О.А. 2011 421
3486 Проблемні аспекти класифікації контролю Подолянчук О.А. 2011 216
3143 До проблеми неонаціоналізму в контексті кризи національної ідентичності Слотюк П.В. 2010 236
3138 Україна на шляху до Європейського Союзу Богатчук С.С., Дуржинська Л.Ю. 2010 265
2936 Україна в системі міжнародних відносин Довгий В.В., Богатчук С.С. 2010 408
2935 Роль ідеології націоналізму в утворенні незалежної України Богатчук С.С. 2010 217
2930 Роль засобів масової інформації у формуванні громадської думки Богатчук С.С., Паламаренко Я. 2010 453
2907 Основи міжнародного права. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки напряму підготовки спеціалістів 7.050201 «Менеджмент» (спеціальність «Менеджмент ЗЕД») О.П Письменна, О.Ф. Мельничук 2011 1
2858 Аудит лізингових операцій Подолянчук О.А., Дьяконова С.Ю. 2011 198
2857 Методика аудиту фінансової звітності та її недоліки Чорна О.С., Подолянчук О.А. 2011 282
2713 Застосування аналітичних процедур в аудиті Студентка Гандура І.І., доц., к.е.н. Подолянчук О.А. 2011 212
2712 Екологічний аудит в Україні Зотька О.М., Подолянчук О.А. 2011 268
2257 Податковий контроль розрахунків підприємства з ПДВ Подолянчук О.А., Глушко І.Ю. 2010 235
2256 Внутрішній аудит компанії як складова корпоративного менеджменту Подолянчук О.А., Голишевська А.А. 2010 330
2255 Послідовність аудиту виробничих запасів Подолянчук О.А., Мельник М.Л. 2010 264
2254 Принцип незалежності в аудиторській діяльності Прохорова В.В., Подолянчук О.А. 2010 241
2135 Проблемні аспекти функціонування внутрішньогосподарського контролю підприємств аграрного сектору Подолянчук О.А. 2010 193
2117 Інвентаризація у вітчизняній та зарубіжних практиках Гуцаленко У.О. 2009 391
2116 Практика застосування комп’ютерних програм в аудиторській практиці Гуцаленко У.О. 2010 259
2113 Місце та роль інвентаризації в аудиторській практиці Гуцаленко У.О. 2010 151
2109 Вплив міжнародних облікових стандартів на облік прибутків у сільськогосподарських підприємствах Гуцаленко Л.В. 2010 592
2102 Облікова система моніторингу контрольованих показників прибутку Гуцаленко Л.В. 2010 273
2099 Механізм контролю за формуванням фінансових результатів сільськогосподарських підприємств під впливом державних дотацій Гуцаленко Л.В. 2010 160
1986 Особливості інвентаризації біологічних активів Гуцаленко У.О. 2008 230
1983 Класифікація інвентаризації: теоретично-практичні аспекти Гуцаленко У.О. 2008 237
1982 Вплив концепцій на формування інформації у балансі Гуцаленко У.О. 2008 210
1980 Економічні підходи до визначення прибутку Гуцаленко У.О. 2007 225
1979 Екологічна генетика. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів за напрямом 0708 «Екологія» Мамалига В.С 2010 0
1951 Вступне слово Г. М. Калетнік 2010 150
1922 Доцільність функціонування внутрішнього аудиту на підприємствах України Здирко Н.Г. 2008 237
1921 Контроль за використанням бюджетних коштів в Україні Здирко Н.Г. 2010 3114
1920 Проблеми розвитку державного фінансового аудиту в Україні Здирко Н.Г. 2010 217
1917 Незалежний контроль в Україні: недоліки та переваги здійснення Здирко Н.Г. 2010 864
1914 Внутрішній контроль в україні: проблеми розвитку та шляхи вирішення Здирко Н.Г. 2008 375
1913 Реалізація принципу незалежності аудитора: проблеми та шляхи вирішення Здирко Н.Г. 2008 387
1912 Проблеми аудиту фінансової звітності та шляхи їх вирішення Здирко Н.Г. 2007 1159
1890 Системи автоматизованого проектування. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР "Магістр" із спеціальностей 8.090215 – "Машини і обладнання сільськогосподарського виробництва" та 8.090221 –"Обладнання п Переяславський О. М. 2010 0
1542 SSD-накопичувачі Скоропад І.В., керівник асистент Гиренко Ю.В. 2010 175
1537 WEB Sockets - нова технологія інтернету Околодько Ю.В., керівник доцент Паламарчук Є.А. 2010 273
1535 Система обліку знань студентів як модуль "АСУ-Деканат" Мотуз М.А., керівник доцент Паламарчук Є.А. 2010 587
1534 Засоби WEB-дизайну та їх застосуванння а АСУ-Деканат Антох О.М., керівник доцент Паламарчук Є.А. 2010 1825
1530 Інформаційні технології для проведення аудиту Томаш А., керівник ст. викладач Юрчук Н.П. 2010 201
1527 Сучасні інформаційні технології Пятківський В.М., керівник доцент Веселовська Н.Р. 2010 1681
1526 Корпоративні мережі банків та їх безпека Підвесоцька І.С., керівник доцент Паламарчук Є.А. 2010