The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Collection: 2010. Випуск № 6

ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
2806 Сучасні підходи до оцінки ефективності управління виробничим підприємством в АПК І. О. Василишина, Г. О. Пчелянська 2011 385
2805 Проблеми управління маркетингом на регіональному ринку продовольства М. А. Донець, О. С. Колесов 2011 322
2804 Демографічна ситуація та зайнятість населення регіону Ю. Ю. Грох, С. Г. Кафлевська 2011 337
2803 Інноваційна стратегія аграрних підприємств в сучасних умовах господарювання А. Д. Борейко, С. В. Козловський 2011 421
2802 Сутність фінансової стійкості підприємства в сучасних умовах господарювання О. О. Мудренко, С. В. Козловський 2011 245
2801 Сучасний стан та перспективи розвитку галузі свинарства О. В. Ходацький, С. В. Мельченко 2011 398
2800 Забезпечення екологічної безпеки у сфері сільськогосподарського землекористування: правові аспекти Є. Чундер, Т. К. Оверковська 2011 308
2799 Техніко-технологічне забезпечення землеробства як фактор підвищення його ефективності К. А. Скляр, С. В. Березюк 2011 254
2798 Організація та ефективність виробництва зерна Е. А. Кірєєва, С. Г. Кафлевська 2011 348
2797 Проблеми управління дебіторською заборгованістю підприємств в умовах фінансово-економічної кризи М. В. Дмуховська, С. Ф. Мельченко 2011 271
2796 Перспективи створення спільних сільськогосподарських підприємств в Україні К. В. Буряк, О. П. Скорук 2011 370
2795 Сучасні інформаційні системи їх значення і застосування О. О. Міщенко, Т. Г. Магас 2011 532
2794 Технологічне забезпечення інформаційних систем Н. Краєвська, Т. Г. Гапчак 2011 392
2793 Перспективи розвитку інтернету як нової форми інформаційних систем О. Д. Голубець, Т. Г. Гапчак 2011 229
2792 Застосування інформаційних технологій в управлінні трудовими ресурсами І. Смашнюк, О. Л. Матвієнко 2011 281
2791 Особливості становлення та необхідність подальшого розвитку дорадчих служб І. В. Вусінська, Л. М. Киш 2011 289
2790 Мультимедійні технології в освіті В. С. Рейзер, Т. Г. Гапчак 2011 375
2789 Міжнародна електронна комерція сучасний стан та перспективи розвитку М. С. Петрук, Т. Є. Магас 2011 322
2788 Інформаційний простір підприємства І. О. Піщенюк, Л. М. Киш 2011 367
2787 Значення інформаційно-комунікаційного забезпечення в галузі економічної освіти І. І. Гандура, Л. Н. Матвієнко 2011 326
2786 Інформаційні технології в економіці Ю. Порохня, Т. Г. Гапчак 2011 1002
2785 Інформація - основа процесу управління О. Дубецька, Т. Г. Гапчак 2011 463
2784 Інформаційні системи маркетингових комунікацій Л. Чорната 2011 305
2783 Інформаційні системи аграрного менеджменту М. С. Понятівський, Т. Г. Гапчак 2011 647
2782 Інформаційна безпека І. В. Марчук, Т. Г. Гапчак 2011 400
2781 Інтернет-реклама О. М. Герасимчук, Т. Г. Гапчак 2011 431
2780 Інтернет торгівля О. М. Пилипчук, Л. М. Киш 2011 295
2779 Сучасний стан інформаційної системи в галузі АПК Т. П. Гуменюк, О. Л. Матвієнко 2011 267
2778 Дистанційна освіта в Україні Н. В. Грох, О. Л. Матвієнко 2011 274
2776 Інформаційна безпека України в сучасних умовах О. П. Гелета, Л. М. Киш 2011 401
2775 Необхідність застосування інформаційних технологій в менеджменті в період ринкових відносин Т. І. Ганжа, О. Л. Матвієнко 2011 222
2774 Використання інформаційних систем при управлінні підприємством І. В. Ломачинський, О. Л. Матвієнко 2011 291
2773 Сучасне інформаційне управління ризиками на підприємстві А. Бучок, О. Л. Матвієнко 2011 357
2772 Системний аналіз управління персоналом на підприємствах сільського господарства В. Коваль, О. Л. Матвієнко 2011 349
2771 Сучасний стан віртуальної зайнятості в АПК О. А. Войтенко, О. Л. Матвієнко 2011 423
2770 Тенденції та перспективи розвитку лізингу в Україні на сьогоднішній день Ю. Войтова, Г. О. Пчелянська 2011 362
2769 Трудова дисципліна як правова категорія С. П. Ковальчук, О. Ф. Мельничук 2011 1386
2767 Сучасна структура суб’єктів регіонального управління В. В. Якимчук, А. Г. Мазур 2011 358
2766 Формування ефективної стратегії економії витрат підприємства Т. А. Сапун, А. Г. Мазур 2011 339
2765 Сучасна класифікація механізмів регулювання господарських процесів на регіональному рівні А. М. Гловач, А. Г. Мазур 2011 260
2764 Актуальні питання формування структури трудових ресурсів підприємства К. В. Гавриш, А. Г. Мазур 2011 377
2763 Вдосконалення організації оплати праці на переробних підприємствах М. В. Ходацька, С. Г. Кафлевська 2011 346
2762 Сучасні аспекти конкурентоспроможності підприємств Л. Г. Шафієва, С. А. Сегеда 2011 351
2761 Вплив державного регулювання на розвиток туристичного бізнесу в Україні Д. Л. Федорук, А. Г. Мазур 2011 297
2760 Відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств І. В. Марчук, С. А. Сегеда 2011 412
2759 Мотивація праці та її роль у підвищенні ефективності діяльності підприємств Я. А. Маланчук, С. А. Сегеда 2011 524
2758 Охорона лісових ресурсів та раціональне їх використання О. В. Кузьмінець, С. В. Березюк 2011 752
2757 Ефективність використання земельних ресурсів в сільському господарстві Н. М. Тертична, С. В. Березюк 2011 277
2756 Процес розробки та моделювання оптимальної виробничої програми О. В. Шпирко, І. В. Власенко 2011 683
2755 Управління трудовими ресурсами як складовою конкурентоспроможності підприємства Д. П. Погребняк, О. П. Скорук 2011 404
2754 Стан та перспективи розвитку малого підприємництва у Вінницькій області Ю. Нагорна, О. П. Скорук 2011 491
2753 Сучасний стан та особливості відтворення трудового потенціалу в сільському господарстві Р. В. Романець, С. В. Березюк 2011 373
2752 Сутність і значення фінансового менеджменту в системі корпоративного управління В. І. Петлюк, Н. Ю. Фіщук 2011 310
2751 Еколого-економічні проблеми землекористування О. С. Ратушняк, С. В. Березюк 2011 298
2750 Тенденції розвитку бурякоцукрової галузі Вінницької області В. С. Півторак, С. Г. Кафлевська 2011 398
2749 Конкурентоспроможність продукції та її вплив на діяльність підприємств В. Пипа, А. А. Дюк 2011 300
2748 Сучасний стан виробництва молока по Вінницькій області О. А. Павліченко, С. А. Сегеда 2011 414
2747 Сутність конкурентоспроможності продукції та шляхи її підвищення в підприємствах АПК. А. В. Гончарук, Н. Ю. Фіщук 2011 398
2746 Проблеми відтворення трудових ресурсів в аграрних підприємствах Т. А. Недзельський, С. А. Сегеда 2011 318
2745 Ефективність використання земельних ресурсів в ПП «Елена» Ю. Ф. Мизинюк, С. Г. Кафлевська 2011 435
2744 Органічне землеробство як передумова ефективного сільськогосподарського виробництва І. В. Марчук, С. В. Березюк 2011 423
2743 Розвиток зернопродуктового підкомплексу України Г. П. Легка, С. Г. Кафлевська 2011 242
2742 Формування та функціонування ринку зерна у Вінницький області В. А. Лавренюк, С. Г. Кафлевська 2011 377
2741 Ефективність виробництва продукції тваринництва Вінницької області В. Ю. Красняк, В. Я. Мельник 2011 407
2740 Розвиток франчайзенгової системи в Україні Ю. О. Козак, С. Г. Кафлевська 2011 305
2739 Інвестиційні ресурси та ефективність їх використання у Вінницькій області Л. С. Ковтун, Н. Ю. Фіщук 2011 223
2738 Формування та відтворення трудового потенціалу підприємств Ю. Кирилішина, А. А. Дюк 2011 273
2737 Ріпак як культура майбутнього І. О. Засядько, І. В. Власенко 2011 432
2736 Розвиток ринку землі в Україні І. В. Зубар, Г. О. Пчелянська 2011 487
2735 Теоретичні основи антикризового фінансового управління І. О. Золоташко, К. В. Мазур 2011 482
2734 Еспортний потенціал ринку зерна Вінницької області Я. В. Гонтарук, Н. Ю. Фіщук 2011 267
2733 Сучасний стан і перспективи виробництва зерна в Україні І. Мала, С. Е. Амонс 2011 348
2732 Тенденції розвитку ринку зерна в Україні: проблеми та перспективи О. Дубецька, А. А. Дюк 2011 353
2731 Колективний договір як засіб регулювання трудових відносин О. Е. Садовська, Г. М. Гудзь, Ю. В. Ставська 2011 317
2730 Стан та перспективи розвитку ринку праці в сільській місцевості (на прикладі Вінницької області) О. А. Войтенко, К. В. Мазур 2011 394
2729 Соціально-економічна сутність кадрової політики підприємства К. П. Тяннікова, С. В. Березюк 2011 578
2728 Розвиток малих форм господарювання на селі в умовах економічної кризи В. О. Дзюбенко, О. П. Скорук 2011 611
2727 Вплив зовнішнього середовища на діяльність підприємств та його наслідки І. Г. Кучмій, О. П. Скорук 2011 423
2726 Механізм відтворення основних фондів у ринкових умовах та його вдосконалення в підприємствах України О. І. Волинець, С. Г. Кафлевська 2011 364
2725 Удосконалення економічного механізму господарювання в сільськогосподарському підприємстві А. О. Вигодянський, І. В. Власенко 2011 295
2724 Відтворення та ефективне використання трудових ресурсів в аграрних підприємствах В. В. Бутило, С. Г. Кафлевська 2011 275
2723 Стан та перспективи вдосконалення матеріально-технічної бази аграрного виробництва К. Г. Бабюк, О. П. Скорук 2011 1174
2722 Сутність управління оборотними активами підприємства О. С. Музичка, О. С. Козловський 2011 1530
2721 Роль фінансової стійкості підприємств в сучасному менеджменті К. М. Кичук, С. В. Козловський 2011 338
2720 Особливості стратегічного планування в сільськогосподарських підприємствах Б. Б. Кущинський, С. Г. Кафлевська 2011 255
2719 Портрет сучасного керівника Б. Б. Кущинський, Г. О. Пчелянська 2011 282
2718 Формування системи внутрішньогосподарського контролю підприємств С. М. Шаганенко, Л. В. Гуцаленко 2011 498
2717 Управління заходами щодо поліпшення земель аграрного підприємства Л. В. Поліщук, О. С. Колесов 2011 593
2716 Антикризове управління підприємством Т. В. Коржук, В. М. Ціхановська 2011 375
2715 Безробіття в Україні та шляхи його зменшення О. А. Живега, О. Ю. Поліщук 2011 308
2714 Особливості управління ризиками в сучасних економічних умовах С. В. Чиж, С. В. Козловський 2011 269
2711 Дотація як засіб державної підтримки сільського господарства В. П. Кравчук, А, Г. Мазур 2011 306
2710 Окремі аспекти розвитку земельних відносин в сільському господарстві Л. О. Шинкарук, Т. І. Чорнопищук 2011 421
2709 Ефективне кредитування, як засіб збільшення оборотних фондів та розвитку сільськогосподарського виробництва. В. В. Федченко, О. П. Скорук 2011 387
2708 Реструктуризація підприємств в умовах перехідної економіки В. В. Смолій, Т. В. Колесник 2011 386
2707 Обгрунтування необхідності проведення заходів щодо поліпшення якості земель аграрних підприємств І. П. Пекарська, О. С. Колесов 2011 314
2701 Роль ринку рекламних послуг в Україні і світі К. І. Алексеєнко, А. А. Брояка 2011 334
2700 Формування та діяльність акціонерних товариств в Україні Л. О. Пура, О. П. Скорук 2011 238
2699 Напрями підвищення ефективності використання трудового потенціалу у сільськогосподарських підприємствах О. В. Поляруш, О. С. Колесов 2011 1035
2698 Проблеми відродження виробничої та соціальної інфраструктури села О. А. Петрова, О. П. Скорук 2011 328
2697 Ефективність виробничо-господарської діяльності підприємства в умовах кризи В. В. Осадчук, А. Г. Мазур 2011 580
2692 Формування та регулювання ринку праці Я. Ю. Марценюк, О. П. Скорук 2011 384
2691 Вдосконалення організації виробництва зерна в сільськогосподарських підприємствах О. М. Заєць, О. П. Скорук 2011 314
2690 Концептуальні засади управління платоспроможністю підприємства В. В. Мотичко, С. В. Козловський 2011 2162
2689 Стратегія розвитку маркетингу підприємства в умовах економічної нестабільності О. В. Коцюруба, С. В. Козловський 2011 296
2688 Класифікація прибутку підприємства:напрями вдосконалення В. В. Буран, С. В. Козловський 2011 652
2687 Управління витратами в аграрному підприємстві та обгрунтування їх раціонального рівня О. О. Бондар, О. С. Колесов 2011 329
2686 Сутність системи маркетингу на ринку хлібопродуктів А. В. Луценко, А. Г. Мазур 2011 452


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska