The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Приймальна комісія

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
27808 Current trends in the development of the insurance market of Ukraine in the conditions of evropean integration Martseniuk O. V. Суз 2021 13
26851 Страхування сільськогосподарських ризиків Марценюк О. В., Польова О. Л., Руда О. Л. Нп 2020 121
25089 Наслідки функціонування банків з іноземним капіталом в банківській системі України Марценюк О. В. Дк 2019 72
25082 Сучасний стан та проблемні аспекти сталого розвитку страхового ринку в умовах глобалізації Марценюк О. В. Дк 2019 61
24963 Програма вступного випробування та співбесіди з хімії Мізяківська Л.М., Назарова В.Ф., Чульфа Л.В., Колісник О.М., Соломон А.М. Пвф 2020 0
24962 Програма вступного випробування та співбесіди з французької мови Баланюк А.А., Медушівська Н.М., Герзон Н.П., Колісник О.М., Соломон А.М. Пвф 2020 0
24961 Програма вступного випробування з німецької мови Баланюк А.А., Медушівська Н.М., Герзон Н.П., Колісник О.М., Соломон А.М. Пвф 2020 0
24960 Програма вступного випробування та співбесіди з іспанської мови Баланюк А.А., Медушівська Н.М., Герзон Н.П., Колісник О.М., Соломон А.М. Пвф 2020 0
24959 Програма вступного випробування та співбесіди з англійської мови Баланюк А.А., Медушівська Н.М., Герзон Н.П., Колісник О.М., Соломон А.М. Пвф 2020 63
24958 Програма для проведення співбесіди з математики при прийомі на навчання іноземців та осіб без громадянства Найко Д.А., Колісник О.М., Соломон А.М. Пвф 2020 0
24957 Програма вступного випробування та співбесіди з математики Гіркова О.В., Мельник Л.А., Гончаренко Т.Ю., Колісник О.М., Соломон А.М. Пвф 2020 1
24956 Програма вступного випробування з української мови та літератури Лавренчук О.В., Левицька Л.В., Янищук Л.Л., Колісник О.М., Соломон А.М. Пвф 2020 0
24952 Програма вступного випробування та співбесіди з фізики Кривонос О.П., Паламарчук С.І., Дзісь В.Г., Колісник О.М, СоломонА.М. Пвф 2020 4
24951 Програма для проведення співбесіди з біології при прийомі на навчання іноземців та осіб без громадянства Пінчук Н.В., Колісник О.М., Соломон А.М. Пвф 2020 0
24950 Програма вступного випробування та співбесіди з історії України Левчук К.І., Богатчук В.З., Мельник Т.А., Соломон А.М. Пвф 2020 0
24948 Програма вступного випробування та співбесіди з географ Шубович С.П., Ревацька Л.В., Данилюк О.В., Колісник О.М., Соломон А.М. Пвф 2020 0
24811 Risks in the credit activities of banks of Ukraine Martseniuk O. Суз 2020 60
24809 Недержавне пенсійне страхування в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку Марценюк О. В Суз 2020 95
24665 Державне регулювання страхового ринку України із врахуванням світових тенденцій Марценюк О. В. Суз 2020 99
24611 Банківська система України: сучасний стан та перспективи розвитку Марценюк О. В., Відерська В. П. Суз 2020 479
24162 Інтеграційні процеси як чинник розвитку страхового ринку України Марценюк О. В. Сун 2020 107
23618 Consequences of functioning of banks with foreign capital in the banking system of Ukraine = Наслідки функціонування банків з іноземним капіталом в банківській системі України Martseniuk O. Сун 2019 101
22976 Вплив іноземного капіталу на розвиток страхового ринку України Марценюк О. В., Полюх А. С. Тд 2019 137
22975 Current state and problem aspects of sustainable development in insurance market in globalization conditions Martsenyuk-Rozaryonovа O. V. Сун 2019 76
22974 Іноземний капітал на страховому ринку України Марценюк О. В. Сун 2019 150
22973 Особливості страхування сільськогосподарських ризиків Марценюк О. В. Тд 2019 83
22701 Вплив технологічних прийомів вирощування на формування продуктивності сої в умовах ТОВ «Прогрес» с. Нагірна Жашківського району Черкаської області Писаренко Д.О. Дрп 2019 5
22626 Продуктивність гібридів кукурудзи залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах ПрАТ «Зернопродукт МХП» ім. Мічуріна с. В. Митник Хмільницького району Рудкевич Г.Ю. Дрп 2019 6
22494 Вплив технологічних прийомів вирощування на насіннєву продуктивність соняшнику в умовах ТОВ «Левків» с. Левково Крижопільського району Котоній В.В. Дрп 2019 9
22493 Вплив та норми внесення позакореневих підживлень на зернову продуктивність ячменю ярого в умовах ТОВ «НЕМИРІВЛАТІНВЕСТ» с. Сподахи Немирівського району Ковальов Д.Д. Дрп 2019 6
22457 Ефективність застосування позакореневих підживлень на зернову продуктивність озимої пшениці в умовах ТОВ «Скоморошківське» с. Скоморошки Оратівського району Вихованець В.Г. Дрп 2019 10
22341 Роль страхових резервів у забезпеченні фінансової надійності страхової компанії Рубченко Дар’я Андріївна Дрп 2019 1
22340 Управління прибутком стираховика та чинники його зростіння Мірошниченко Вадим Сергійович Дрп 2019 1
22314 Вплив іноземного капіталу на розвиток страхового ринку україни Полюх Андрій Сергійович Дрп 2019 2
22225 Вплив позакореневих підживлень на зернову продуктивність гібридів кукурудзи в умовах СГ «Дружба МТС» с. Уланів Хмільницького району Балюк А.І. Дрп 2019 2
22072 Влив технологічних прийомів вирощування на продуктивність ячменю озимого в умовах ДП ДГ «Олександрівське» Тростянецького району Рознюк А.В. Дрп 2019 6
22050 Особливості страхування в аграрному секторі Деньдобра Олена Миколаївна Дрп 2019 6
22009 Управління ліквідністю підприємства та напрямки її вдосконалення Груць Тетяна Анатоліївна Дрп 2019 4
22008 Страхування сільськогосподарських культур та багаторічних насаджень Якубовська Яна Русланівна Дрп 2019 4
22007 Ринок перестрахування в Україні: сучасні тренди та проблеми Стулій Марія Дмитрівна Дрп 2019 4
22005 Формування та використання інвестиційного портфеля підприємства Судома Аліна Юріївна Дрп 2019 3
21644 Удосконалення технології вирощування ярого ячменю на зернову продуктивність в умовах дослідного поля ВНАУ С.П. Пасічнюк Дрп 2019 6
21451 Формування насіннєвої продуктивності сортів тритикале озимого в умовах дослідного поля ВНАУ Довгань Л.І. Дрп 2019 5
21267 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність жита озимого в умовах ТОВ АК «Зелена Долина» смт. Томашпіль Томашпільського району Плачков Р.В. Дрп 2019 4
21266 Формування продуктивності ріпаку ярого залежно від елементів технології вирощування в умовах ТОВ «Агроскоп Інтернешнл» м. Київ Віннік Олег Валерійович Дрп 2019 4
21239 «Агробіологічні особливості вирощування ячменю ярого в умовах ФСГ «Вікторія» с. Воловодівка Немирівського району» Б'ялківська Світлана Анатолівна Дрп 2019 11
21117 Стійкість самозапилених ліній та гібридів кукурудзи до основних хвороб та шкідників в умовах Правобережного Лісостепу України Колісник О. М. С 2019 132
21116 Створення простих гібридів кукурудзи з різною стійкістю до хвороб і шкідників Колісник О. М. С 2019 252
20980 Оцінка генотипів кукурудзи за стійкістю до шкодочинних об’єктів в умовах Лісостепу Правобережного Колісник О. М. Сун 2019 123
20565 Adaptive properties of maize forms for improvement in the ecological status of fields Kolisnyk O. M., Butenko A. O., Malynka L. V., Masik I. M., Onychko V. I., Onychko T. O., Kriuchko L. V., Kobzhev O. M. СWeof 2019 147
19445 Ботанико-биологическая характеристика и агротехника выращивания дурмана обыкновенного Телекало Н.В., Бурбело Д.В. Тд 2018 202
19430 Спосіб вирощування гороху посівного (Пат. на корисну модель № 121391) Телекало Н. В. Пнк 2017 141
19415 Вплив строків сівби на стійкість гібридів кукурудзи до вилягання Колісник О.М. Тд 2018 108
19414 Стійкість самозапилених ліній кукурудзи до Ustilago zeae sphacelotheca reiliana Колісник О.М. Тд 2018 120
19332 Симбіотична діяльність посівів гороху посівного Телекало Н.В. Тд 2016 174
19331 Продуктивність агроценозу ячменю ярого залежно від підживлень азотними добривами та біологічним препаратом «Ростмомент» Поліщук І.С., Телекало Н.В. Тд 2016 144
19330 Продуктивність агрофітоценозу люцерни посівної залежно від впливу передпосівної обробки насіння та позакореневих підживлень Телекало Н.В., Блах М.В. Тд 2016 132
19138 Інновації в науці та освіті: виклики сучасності Телекало Н.В. Суз 2018 143
19133 Агроекологічні прийоми вирощування (pisum sativum) в умовах Лісостепу Правобережного Телекало Н.В. С 2018 347
19132 The productivity of intensive pea varieties depending on the seeds treatment and foliar fertilizing under conditions of right-bank forest-steppe Telekalo N.V. / Телекало Н.В. С 2018 121
19128 Вплив екологічних факторів на ріст та розвиток інтенсивних сортів гороху посівного Телекало Н.В. С 2017 173
19125 Вплив технологічних прийомів вирощування гороху на забезпеченість ґрунту азотом Телекало Н.В. С 2017 102
19121 Економічна оцінка ефективності технології вирощування гороху посівного Телекало Н.В. С 2016 155
19120 Фотосинтетична продуктивність гороху посівного залежно від впливу передпосівної обробки насіння та позакореневих підживлень Телекало Н.В. С 2016 158
19099 Формування показників індивідуальної продуктивності зерна інтенсивних сортів гороху Телекало Н.В. С 2014 220
19098 Individual grain yield indices formation by the pea intensive varieties Telekalo N.V. С 2013 138
19097 Влияние инокуляции и внекорневых подкормок на урожайность сортов гороха Телекало Н.В. С 2014 131
19054 Генотипні відмінності сортозразків квасолі звичайної за технологічністю Мазур О.В., Колісник О.М., Телекало Н. В. С 2017 203
18558 Оптимізація технологічних прийомів вирощування кукурудзи на зерно в умовах ФГ «Соломончук» смт. Піщанка О.О. Ялина Дрп 2018 6
18557 Ефективність застосування позакореневих підживлень на насіннєву продуктивність ріпаку ярого в умовах ТОВ СХК «Вінницька промислова група» У.С. Поточняк Дрп 2018 6
18556 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність сортів гороху в умовах ФГ «Салій» смт Оратів В.І. Пашківський Дрп 2018 30
18266 Технологія вирощування кукурудзи на зерно в умовах ФСГ «Вікторія» с. Воловодівка Немирівського району О.А. Яремчук Дрп 2018 3
18114 Формування зернової продуктивності пшениці озимої в умовах ФГ «Юрченко-н» Вінницького району О.В. Бондаренко Дрп 2018 4
18071 Вплив технологічних прийомів на зернову продуктивність ячменю ярого в умовах дослідного поля ВНАУ Білоконь А.М. Дрп 2018 5
18070 Продуктивність гібридів кукурудзи залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах ФГ «Оксамит» с. Сербинівці Жмеринського району В.В. Мельник Дрп 2018 4
18069 Вплив технологічних прийомів вирощування кукурудзи на зерно в умовах СФГ «Відродження» с. Обідне Немирівського району Дорошенко Р.М. Дрп 2018 3
18068 Ефективність застосування позакореневих підживлень на зернову продуктивність озимої пшениці в умовах ПРАТ ПК «ПОДІЛЛЯ» ФІЛІЯ КЛЕМБІВКА Олійник Д.В. Дрп 2018 5
18067 Вплив позакореневих підживлень на зернову продуктивність пшениці озимої в умовах дослідного поля ВНАУ Ю.В. Галайда Дрп 2018 2
17790 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність гібридів кукурудзи в умовах дослідного поля ВНАУ О.В. Гром Дрп 2018 6
16727 Методологічні основи розробки психокорекційної розробки психокорекційної програми з використанням арттерапевтичних технік Недбалюк О.О. Тд 2018 227
16720 Концепція «just in time» як один із основних інструментів управління виробництвом Недбалюк О.О. Тд 2018 133
16593 Самооцінка як фономен самосвідомості особистості Недбалюк О.О. Тд 2018 256
16329 Шляхи підвищення ефективності управління міжнародними комерційними операціями на програмовій основі Недбалюк О.П., Недбалюк О.О. С 2018 126
16327 Проблемні аспекти самоставлення особистості в юнацькому віці Сидоренко Ж.В., Недбалюк О.О. С 2018 681
15844 Організаційно-економічні аспекти розвитку галузі молочного скотарства у господарствах Вінницької області Полеся В. М., Мельник В. Я., Недбалюк О. О., Томчук О. В. Мвв 2011 1897
15632 Програма вступного випробування з іспанської мови Гаврилюк Н.М., Туманова Н.В., Баланюк А.А., Колісник О.М., Марценюк-Розарьонова О.В. Пвф 2018 162
15631 Програма вступного випробування з французької мови Гаврилюк Н.М., Туманова Н.В., Баланюк А.А., Колісник О.М., Марценюк-Розарьонова О.В. Пвф 2018 180
15630 Програма вступного випробування з німецької мови Гаврилюк Н.М., Туманова Н.В., Баланюк А.А., Колісник О.М., Марценюк-Розарьонова О.В. Пвф 2018 176
15629 Програма вступного випробування з англійської мови Гаврилюк Н.М., Туманова Н.В., Баланюк А.А., Колісник О.М., Марценюк-Розарьонова О.В. Пвф 2018 239
15627 Програма вступного випробування з фізики Кривонос О.П., Юрченко Т.М., Хомяковський Ю.Л., Паламарчук С.І., Колісник О.М., Марценюк-Розарьонова О.В. Пвф 2018 150
15626 Програма вступного випробування з історії України Богатчук С.С., Соя В.В., Заболотна А.В., Колісник О.М., Марценюк-Розарьонова О.В. Пвф 2018 200
15625 Програма вступного випробування з географії Шубович С.П., Ревацька Л.В., Янчук Т.В., Колісник О.М., Марценюк-Розарьонова О.В. Пвф 2018 248
15624 Програма для проведення співбесіди з біології при прийомі на навчання іноземців та осіб без громадянства Пінчук Н.В., Колісник О.М.Марценюк-Розарьонова О.В. Пвф 2018 333
15623 Програма вступного випробування з біології Ходжаніязова Т.О., Бортник Н.М., Ваколюк Т.М., Колісник О.М., Марценюк-Розарьонова О.В. Пвф 2018 245
15622 Програма для проведення співбесіди з математики при прийомі на навчання іноземців та осіб без громадянства Найко Д.А., Колісник О.М., Марценюк-Розарьонова О.В. Пвф 2018 226
15621 Програма вступного випробовування з математики Левчук О.В., Мельник Л.А., Олійник Г.В., Гіркова О.В., Колісник О.М., Марценюк-Розарьонова О.В. Пвф 2018 153
15620 Програма вступного випробування з української мови та літератури Куценко О.В., Довгорук Н.А., Левицька Л.В., Колісник О.М., Марценюк-Розарьонова О.В. Пвф 2018 229
15380 Програма для проведення всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури у 2018 році Тимкова В.А., Ковальова К.В., Ільчук В.В. Пвф 2018 0
13308 Нвестиційно-інноваційний компонент розвитку виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах вінницької області Мельник В.Я. Полеся В.М., Недбалюк О.О. С 2010 153
12537 Продуктивність гібридів озимого ріпаку залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах дослідного поля ВНАУ Ямнюк О.С. Дрп 2017 3
8498 Програма вступного випробування з хімії. Рєзнік О.Т., Шаманська О.І., Волохова Я.М., Дреч Н.Ю., Сольська Л.П., Колісник О.М., Недбалюк О.О. Пвф 2015 0
8497 Програма вступного випробування з фізики. Юрченко Т.М., Шаманська О.І., Гронський І.А., Кривонос О.П., Колісник О.М., Недбалюк О.О. Пвф 2015 0
8496 Програма вступного випробування з російської мови. Ануфрієва Н.М., Шаманська О.І., Крамар В.М., Крот Г.О., Колісник О.М., Недбалюк О.О. Пвф 2015 0
8495 Програма для проведення співбесіди з математики для іноземців та осіб без громадянства. Найко Д.А. Нп 2015 1
8494 Програма вступного випробування з історії України Муханов В.М., Шаманська О.І., Петруняк Л.М., Грабчак Н.Б., Колісник О.М., Недбалюк О.О. Пвф 2015 0
8493 Програма вступного випробування з географії. Шубович С.П., Шаманська О.І., Ревацька Л.В., Янчук Т.В., Болюх О.О., Недбалюк О.О. Пвф 2015 1
8492 Програма вступного випробування з біології. Ходжаніязова Т.О., Шаманська О.І., Мазур С.Ю., Вакалюк Т.М., Уманець О.О., Недбалюк О.О. Пвф 2015 1
8491 Програма вступного випробування з французької мови. Гарник А.А., Шаманська О.І., Москаленко І.В., Колісник О.М., Недбалюк О.О. Пвф 2015 0
8490 Програма вступного випробування з української мови та літератури Ануфрієва Н.М., Шаманська О.І., Токар О.В., Крот Г.О., Колісник О.М., Недбалюк О.О. Пвф 2015 0
8489 Програма вступного випробування з німецької мови Дакалюк О.О., Шаманська О.І., Гарник А.А., Колісник О.М., Недбалюк О.О. Пвф 2015 0
8488 Програма для проведення співбесіди з біології для іноземців та осіб без громадянства Найко Д.А., Шаманська О.І., Новицька Л.І., Віннік Н.В., Сипіна Т.М., Недбалюк О.О. Пвф 2015 0
8487 Програма вступного випробування з іспанської мови. Гарник А.А., Шаманська О.І., Москаленко І.В., Дакалюк О.О., Колісник О.М., Недбалюк О.О. Пвф 2015 0
8486 Програма для проведення співбесіди з біології для іноземців та осіб без громадянства Прокопчук В.М. Пвф 2015 0
8485 Програма вступного випробування з англійської мови Москаленко І.В., Шаманська О.І., Дакалюк О.О., Колісник О.М., Недбалюк О.О. Пвф 2015 0
7630 Програма вступного випробування з хімії Гунько І.В., Шаманська О.І., Басько С.Ю., Волохова Я.М., Подолянчук О.А., Нарожна І.І. Пвф 2014 0
7629 Програма вступного випробування з французької мови. Гунько І.В., Шаманська О.І., Матієнко О.С., Дакалюк О.О., Подолянчук О.А., Нарожна І.І. Пвф 2014 0
7628 Програма вступного випробування з фізики. Гунько І.В., Шаманська О.І., Сорокаліта І.М., Юрченко Т.М, Подолянчук О.А., Нарожна І.І. Пвф 2014 0
7627 Програма вступного випробування з української мови та літератури. Гунько І.В., Шаманська О.І., Токар О.В., Крамар В.М., Подолянчук О.А., Нарожна І.І. Пвф 2014 0
7626 Програма вступного випробування з російської мови. Гунько І.В., Шаманська О.І., Токар О.В., Крамар В.М., Марцінко Т.І., Подолянчук О.А., Нарожна І.І. Пвф 2014 0
7625 Програма вступного випробування з німецької мови. Гунько І.В., Шаманська О.І., Матієнко О.С., Дакалюк О.О., Подолянчук О.А., Нарожна І.І. Пвф 2014 0
7624 Програма вступного випробування з математики. Гунько І.В., Шаманська О.І., Клочко В.І., Новіцька Л.І., Сипіна Т.М., Чериба О.В., Нарожна І.І. Пвф 2014 0
7623 Програма вступного випробування з історії України. Гунько І.В., Шаманська О.І., Костюк В.М., Губаль Р.В., Подолянчук О.А., Нарожна І.І. Пвф 2014 0
7622 Програма вступного випробування з іспанської мови. Гунько І.В., Шаманська О.І., Матієнко О.С., Дакалюк О.О., Подолянчук О.А., Нарожна І.І. Пвф 2014 0
7621 Програма вступного випробування з географії. Гунько І.В., Шаманська О.І., Ревацька Л.В., Вовк А.В., Подолянчук О.А., Нарожна І.І. Пвф 2014 0
7620 Програма вступного випробування з біології. Гунько І.В., Шаманська О.І., Мазур С.Ю., Москальчук Н.І., Бабенко А.М., Стецюк Л.І., Нарожна І.І. Пвф 2014 0
7619 Програма вступного випробування з англійської мови Гунько І.В., Шаманська О.І., Матієнко О.С., Дакалюк О.О., Подолянчук О.А., Нарожна І.І. Пвф 2014 0


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska