The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Приймальна комісія

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
32649 Дослідження процесу низькотемпературного концентрування харчової сировини для виробництва зефіру Полєвода Ю.А., Соломон А.М., Бондар М.М. С 2022 12
32368 Нові аспекти виробництва кисломолочних продуктів з пробіотичними властивостями Соломон А.М. Сун 2022 43
32298 Удосконалення технології кисломолочних напоїв з використанням білків рослинного походження в умовах ПП «Еко-молпродукт» с. Некрасове, Вінницького району Дмитрів Сергій Григорійович Дрп 2022 1
32297 Удосконалення технології біфідогенних кисломолочних продуктів підвищеної біологічної цінності Волянської Юлії Ярославівни Дрп 2022 1
32099 Медичне страхування та страхова медицина в системі соціального захисту населення Свідерстка Тетяна Іванівна Дрп 2022 5
32098 Ринок майнового страхування в україні : тенденції та перспективи розвитку Ткач Юлія Андріївна Дрп 2022 2
32029 Розвиток медичного страхування в україні в умовах євроінтеграції Мулик Марина Вікторівна Дрп 2022 5
32026 Агротехнологічні заходи підвищення врожайності зерна пшениці озимої в умовах ФГ «Лан» с. Клембівка Могилів-Подільського району Андрій Мельник Дрп 2022 2
32025 Удосконалення елементів вирощування цукрових буряків в умовах ТОВ «Юзефо-Миколаївської АПК» Козятинського району Владислав Магдаль Дрп 2022 6
31790 Агроекологічне обґрунтування прогнозування динаміки популяції комах-фітофагів у системі захисту пшениці озимої в умовах ТОВ СП «Соняшний двір» с. Сиваківці Липовецького району Сергій Мулярчук Дрп 2022 2
31778 Агроекологічні основи підвищення продуктивності соняшника в зоні недостатнього зволоження в умовах СФГ «Росток» с.Тартак Чечельницького району Віталій Маліцький Дрп 2022 13
31730 Internet banking – innovative development of the banking sector in Ukraine Martseniuk O. Мвз 2022 47
31380 Trends in digitalization in the insurance market of Ukraine Martseniuk O. Мвз 2022 6
31186 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст», освітньо-професійного ступеня «Фаховий молодший бакалавр», освітнього ступеня «Молодший бакалавр» за спеціальністю 24 Ставська Ю.В., Головня О.М., Лопатюк Р.І. Пвф 2022 2
31185 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» Ставська Ю.В., Головня О.М., Лопатюк Р.І. Пвф 2022 1
31184 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 242 «Туризм». Вінниця: ВНАУ, 2022. 28 с. Ставська Ю.В., Головня О.М., Лопатюк Р.І. Пвф 2022 1
30921 Current trends and problems of the market of civil liability insurance of vehicle owners and ways to solve it. Martseniuk O. Мвз 2022 5
30889 Determinants of the Growth of the Financial-Economic Potential of Rural Territorial Communities of Ukraine. Vdovenko L.O, Martseniuk O.V., Ruda O.L., Titov D.V., Kholiavitska K.S. СSc 2021 16
30848 Current state and directions of integration of ukraine's pension system into the european and world pension system Martseniuk O. Мвз 2022 6
30809 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст", освітньо-проесійного ступеня молодший бакалавр, освітнього ступеня молодший бакалавр за спеціальністю 081 «Право» Калетнік Г.М., Опольська Н.М,. Правдюк А.Л. Пвф 2022 2
30808 Програма фахового вступного випробування на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр, освітнього ступеня молодший бакалавр за спеціальністю 075 «Маркетинг» Мазур К.В., Логоша Р.В. Пвф 2022 3
30807 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 073 «Менеджмент» Мазур К.В., Гарбар Ж.В. Пвф 2022 1
30806 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст», освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр, освітнього ступеня молодший бакалавр за спеціальністю 073 «Мен Мазур К.В., Гарбар Ж.В., Кубай О.Г. Пвф 2022 2
30805 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст», освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр, освітнього ступеня молодший бакалавр за спеціальністю 281 «Пуб Калетнік Г.М., Пронько Л.М., Колесник Т.В., Березюк С.В. Пвф 2022 1
30804 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» Калетнік Г.М., Пронько Л.М., Колесник Т.В., Березюк С.В. Пвф 2022 1
30803 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Здирко Н.Г., Вдовенко Л.О., Марценюк О.В., Руда О.Л. Пвф 2022 1
30802 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Здирко Н.Г., Вдовенко Л.О., Марценюк О.В., Руда О.Л., Польова О.Л. Пвф 2022 4
30801 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» Здирко Н.Г., Федоришина Л.І., Правдюк Н.Л., Подолян-чук О.А., Козаченко А.Ю. Пвф 2022 4
30800 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» Здирко Н.Г., Федоришина Л.І., Правдюк Н.Л.,Подолян-чук О.А., Козаченко А.Ю.,Іщенко Я.П.,Лепетан І.М. Пвф 2022 1
30797 Програма фахового вступного випробуваннядля здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст», освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр, освітнього ступеня молодший бакалавр за спеціальністю 208 «Агро Яропуд В.М., Гунько І.В., Середа Л.П., Солона О.В., Труханська О.О. Пвф 2022 10
30793 Програма фахового вступного випробуваннядля здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст», освітньо-професійного ступеня «Фаховий молодший бакалавр», освітнього ступеня «Молодший бакалавр» за спеціальністю 076 П Брояка А.А., Хаєцька О.П., Сахно А.А. Пвф 2022 1
30792 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 051 «Економіка» Брояка А.А., Хаєцька О.П., Ковальчук С.Я. Пвф 2022 2
30791 Програма фахового вступного випробуваннядля здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст», освітньо-професійного ступеня «Фаховий молодший бакалавр», освітнього ступеня «Молодший Брояка А.А., Хаєцька О.П., Ковальчук С.Я., Доцюк С.О. Пвф 2022 6
30790 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 206 «Садово-паркове господарство» Дідур І.М., Прокопчук В.М., Циганська О.І., Панцирева Г.В., Циганський В.І. Пвф 2022 0
30789 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст», освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр, освітнього ступеня молодший бакалавр за спеціальністю 206 «Сад Дідур І.М., Прокопчук В.М., Циганський В.І., Панцирева Г.В., Циганська О.І., Монарх В.В. Пвф 2022 0
30788 ПРОГРАМА фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст», освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр, освітнього ступеня молодший бакалавр за спеціальністю 203 «Сад Дідур І.М., Вдовенко С.А., Паламарчук І.І., Циганський В.І. Пвф 2022 0
30787 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст», освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр, освітнього ступеня молодший бакалавр за спеціальністю 205 «Ліс Дідур І.М., Прокопчук В.М., Матусяк М.В., Циганський В.І. Пвф 2022 0
30786 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст», освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр, освітнього ступеня молодший бакалавр за спеціальністю 202 «Зах Дідур І.М., Пінчук Н.В., Циганський В.І., Вергелес П.М., Коваленко Т.М., Окрушко С.Є. Пвф 2022 0
30785 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 101 «Екологія» Дідур І.М., Ткачук О.П., Разанов С.Ф., Мудрак Г.В. Пвф 2022 3
30784 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст», освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр, освітнього ступеня молодший бакалавр за спеціальністю 101 «Еко Дідур І.М., Ткачук О.П., Разанов С.Ф., Мудрак Г.В. Пвф 2022 3
30783 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 201 «Агрономія» Дідур І.М., Циганський В.І., Мазур О.В., Пінчук Н.В. Пвф 2022 0
30782 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст», освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр, освітнього ступеня молодший бакалавр за спеціальністю 201 «Агр Дідур І.М., Циганський В.І., Мазур О.В., Пінчук Н.В. Пвф 2022 0
30778 Програма вступного випробування та співбесіди з хімії Мізяківська Л.М.,Чульфа Л.В., Казмірук Я.В. Пвф 2022 17
30777 Програма вступного випробування та співбесіди з французької мови Гриньова О.Г., Медушівська Н.М., Катрук Л.М. Пвф 2022 2
30776 Програма вступного випробування та співбесіди з фізики Паламарчук С.І., Дзісь В.Г., Красильнюк З.В. Пвф 2022 0
30775 Програма вступного випробування з української мови та літератури. Лавренчук О.В., Заїка Л.С., Янощук Л.Л. Пвф 2022 2
30774 Програма вступного випробування з української мови Лавренчук О.В., Заїка Л.С., Янощук Л.Л. Пвф 2022 0
30773 Програмавступного випробування та співбесіди з історії України Мельник Т.А.,Волошинська А.В., Ткачук Ю.С. Пвф 2022 0
30772 Програма для проведення співбесіди з математики при прийомі на навчання іноземців та осіб без громадянства Гончаренко Т.Ю., Гіркова О.В., Мельник Л.А. Пвф 2022 8
30771 Програма вступного випробування з німецької мови Гриньова О.Г., Медушівська Н.М., Катрук Л.М. Пвф 2022 0
30770 Програма вступного випробування та співбесіди з математики. Гончаренко Т.Ю., Гіркова О.В., Мельник Л.А. Пвф 2022 1
30769 Програма вступного випробування та співбесіди з географії Журавель І. В., Доценко В.В., Білоконна Н.В. Пвф 2022 0
30768 Програма для проведення співбесіди з біології при прийомі на навчання іноземців та осіб без громадянства Яковець Л.А., Ходжаніязова Т.О., Доценко В.В. Пвф 2022 0
30767 Програма вступного випробування та співбесіди з біології. Яковець Л.А., Ходжаніязова Т.О., Доценко В.В. Пвф 2022 0
30311 Financial mechanism in the system of economic vectors of development of Ukraine. Martseniuk O., Ruda O. Мвз 2021 124
30266 Розвиток медичного страхування в україни в умовах інтеграційних процесів: проблеми та перспективи Поцелуйко Валерій Олександрович Дрп 2021 7
30075 Ринок страхових послуг в україні : тенденції та перспективи розвитку Боднар Альона Вікторівна Дрп 2021 4
29960 Сучасні тенденції і проблеми ринку страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів та шляхи ї вирішення Білоус Катерина Іванівна Дрп 2021 7
29944 Структура системи пенсійного страхування в україні : сучасний сан та напрями удосконалення Мацяка Вероніка Ігорівна Дрп 2021 6
29109 Current trends of autotransport insurance in Ukraine Martseniuk O. V. Сун 2021 148
28170 Програма вступного випробування та співбесіди з хімії. Мізяківська Л.М., Назарова В.Ф., Казмірук Я.В. Пвф 2021 1
28169 Програма вступного випробування та співбесіди з французької мови. Гриньова О. Г., Медушівська Н.М., Герзон Н.П. Пвф 2021 0
28168 Програма вступного випробування та співбесіди з фізики. Кривонос О.П., Паламарчук С.І., Дзісь В.Г. Пвф 2021 4
28167 Програма вступного випробування з української мови. Лавренчук О. В., Левицька Л. В., Янищук Л. Л. Пвф 2021 0
28166 Програма вступного випробування з української мови та літератури. Лавренчук О. В., Левицька Л. В., Янищук Л. Л. Пвф 2021 0
28165 Програма вступного випробування з німецької мови. Гриньова О.Г., Медушівська Н.М., Герзон Н.П. Пвф 2021 0
28164 Програма вступного випробування та співбесіди з математики. Гіркова О.В., Мельник Л.А., Гончаренко Т.Ю. Пвф 2021 0
28163 Програма для проведення співбесіди з математики при прийомі на навчання іноземців та осіб без громадянства Дубчак В.М., Левчук О.В. Пвф 2021 3
28162 Програма вступного випробування та співбесіди з історії України. Левчук К.І., Богатчук В.З., Мельник Т.А. Пвф 2021 0
28161 Програма вступного випробування та співбесіди з географії Журавель І. В., Шубович С.П., Ревацька Л.В. Пвф 2021 0
28160 Програма вступного випробування та співбесіди з біології Ходжаніязова Т.О., Ваколюк Т.М., Заграбчук Т.А. Пвф 2021 18
28141 Програма з співбесіди з біології при прийомі на навчання іноземців та осіб без громадянства Пінчук Н.В., Яковець Л.А., Соломон А.М. Пвф 2021 16
28140 Програма з співбесіди з біології при прийомі на навчання іноземців та осіб без громадянства Пінчук Н.В., Яковець Л.А., Соломон А.М. Пвф 2021 16
28139 Програма вступного випробування та співбесіди з англійської мови. Гриньова О.Г., Медушівська Н.М., Герзон Н.П., Пвф 2021 2
27808 Current trends in the development of the insurance market of Ukraine in the conditions of evropean integration Martseniuk O. V. Суз 2021 318
26851 Страхування сільськогосподарських ризиків Марценюк О. В., Польова О. Л., Руда О. Л. Нп 2020 2402
25089 Наслідки функціонування банків з іноземним капіталом в банківській системі України Марценюк О. В. Дк 2019 241
25082 Сучасний стан та проблемні аспекти сталого розвитку страхового ринку в умовах глобалізації Марценюк О. В. Дк 2019 215
24963 Програма вступного випробування та співбесіди з хімії Мізяківська Л.М., Назарова В.Ф., Чульфа Л.В., Колісник О.М., Соломон А.М. Пвф 2020 0
24962 Програма вступного випробування та співбесіди з французької мови Баланюк А.А., Медушівська Н.М., Герзон Н.П., Колісник О.М., Соломон А.М. Пвф 2020 0
24961 Програма вступного випробування з німецької мови Баланюк А.А., Медушівська Н.М., Герзон Н.П., Колісник О.М., Соломон А.М. Пвф 2020 0
24960 Програма вступного випробування та співбесіди з іспанської мови Баланюк А.А., Медушівська Н.М., Герзон Н.П., Колісник О.М., Соломон А.М. Пвф 2020 0
24959 Програма вступного випробування та співбесіди з англійської мови Баланюк А.А., Медушівська Н.М., Герзон Н.П., Колісник О.М., Соломон А.М. Пвф 2020 185
24958 Програма для проведення співбесіди з математики при прийомі на навчання іноземців та осіб без громадянства Найко Д.А., Колісник О.М., Соломон А.М. Пвф 2020 0
24957 Програма вступного випробування та співбесіди з математики Гіркова О.В., Мельник Л.А., Гончаренко Т.Ю., Колісник О.М., Соломон А.М. Пвф 2020 1
24956 Програма вступного випробування з української мови та літератури Лавренчук О.В., Левицька Л.В., Янищук Л.Л., Колісник О.М., Соломон А.М. Пвф 2020 0
24952 Програма вступного випробування та співбесіди з фізики Кривонос О.П., Паламарчук С.І., Дзісь В.Г., Колісник О.М, СоломонА.М. Пвф 2020 6
24951 Програма для проведення співбесіди з біології при прийомі на навчання іноземців та осіб без громадянства Пінчук Н.В., Колісник О.М., Соломон А.М. Пвф 2020 0
24950 Програма вступного випробування та співбесіди з історії України Левчук К.І., Богатчук В.З., Мельник Т.А., Соломон А.М. Пвф 2020 0
24948 Програма вступного випробування та співбесіди з географ Шубович С.П., Ревацька Л.В., Данилюк О.В., Колісник О.М., Соломон А.М. Пвф 2020 0
24811 Risks in the credit activities of banks of Ukraine Martseniuk O. Суз 2020 200
24809 Недержавне пенсійне страхування в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку Марценюк О. В Суз 2020 253
24665 Державне регулювання страхового ринку України із врахуванням світових тенденцій Марценюк О. В. Суз 2020 284
24611 Банківська система України: сучасний стан та перспективи розвитку Марценюк О. В., Відерська В. П. Суз 2020 703
24162 Інтеграційні процеси як чинник розвитку страхового ринку України Марценюк О. В. Сун 2020 296
23618 Consequences of functioning of banks with foreign capital in the banking system of Ukraine = Наслідки функціонування банків з іноземним капіталом в банківській системі України Martseniuk O. Сун 2019 254
22976 Вплив іноземного капіталу на розвиток страхового ринку України Марценюк О. В., Полюх А. С. Тд 2019 385
22975 Current state and problem aspects of sustainable development in insurance market in globalization conditions Martsenyuk-Rozaryonovа O. V. Сун 2019 270
22974 Іноземний капітал на страховому ринку України Марценюк О. В. Сун 2019 339
22973 Особливості страхування сільськогосподарських ризиків Марценюк О. В. Тд 2019 241
22701 Вплив технологічних прийомів вирощування на формування продуктивності сої в умовах ТОВ «Прогрес» с. Нагірна Жашківського району Черкаської області Писаренко Д.О. Дрп 2019 7
22626 Продуктивність гібридів кукурудзи залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах ПрАТ «Зернопродукт МХП» ім. Мічуріна с. В. Митник Хмільницького району Рудкевич Г.Ю. Дрп 2019 8
22494 Вплив технологічних прийомів вирощування на насіннєву продуктивність соняшнику в умовах ТОВ «Левків» с. Левково Крижопільського району Котоній В.В. Дрп 2019 12
22493 Вплив та норми внесення позакореневих підживлень на зернову продуктивність ячменю ярого в умовах ТОВ «НЕМИРІВЛАТІНВЕСТ» с. Сподахи Немирівського району Ковальов Д.Д. Дрп 2019 8
22457 Ефективність застосування позакореневих підживлень на зернову продуктивність озимої пшениці в умовах ТОВ «Скоморошківське» с. Скоморошки Оратівського району Вихованець В.Г. Дрп 2019 13
22341 Роль страхових резервів у забезпеченні фінансової надійності страхової компанії Рубченко Дар’я Андріївна Дрп 2019 5
22340 Управління прибутком стираховика та чинники його зростіння Мірошниченко Вадим Сергійович Дрп 2019 4
22314 Вплив іноземного капіталу на розвиток страхового ринку україни Полюх Андрій Сергійович Дрп 2019 4
22225 Вплив позакореневих підживлень на зернову продуктивність гібридів кукурудзи в умовах СГ «Дружба МТС» с. Уланів Хмільницького району Балюк А.І. Дрп 2019 4
22072 Влив технологічних прийомів вирощування на продуктивність ячменю озимого в умовах ДП ДГ «Олександрівське» Тростянецького району Рознюк А.В. Дрп 2019 10
22050 Особливості страхування в аграрному секторі Деньдобра Олена Миколаївна Дрп 2019 7
22009 Управління ліквідністю підприємства та напрямки її вдосконалення Груць Тетяна Анатоліївна Дрп 2019 6
22008 Страхування сільськогосподарських культур та багаторічних насаджень Якубовська Яна Русланівна Дрп 2019 6
22007 Ринок перестрахування в Україні: сучасні тренди та проблеми Стулій Марія Дмитрівна Дрп 2019 6
22005 Формування та використання інвестиційного портфеля підприємства Судома Аліна Юріївна Дрп 2019 6
21644 Удосконалення технології вирощування ярого ячменю на зернову продуктивність в умовах дослідного поля ВНАУ С.П. Пасічнюк Дрп 2019 8
21451 Формування насіннєвої продуктивності сортів тритикале озимого в умовах дослідного поля ВНАУ Довгань Л.І. Дрп 2019 7
21267 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність жита озимого в умовах ТОВ АК «Зелена Долина» смт. Томашпіль Томашпільського району Плачков Р.В. Дрп 2019 7
21266 Формування продуктивності ріпаку ярого залежно від елементів технології вирощування в умовах ТОВ «Агроскоп Інтернешнл» м. Київ Віннік Олег Валерійович Дрп 2019 8
21239 «Агробіологічні особливості вирощування ячменю ярого в умовах ФСГ «Вікторія» с. Воловодівка Немирівського району» Б'ялківська Світлана Анатолівна Дрп 2019 12
21117 Стійкість самозапилених ліній та гібридів кукурудзи до основних хвороб та шкідників в умовах Правобережного Лісостепу України Колісник О. М. С 2019 277
21116 Створення простих гібридів кукурудзи з різною стійкістю до хвороб і шкідників Колісник О. М. С 2019 514
20980 Оцінка генотипів кукурудзи за стійкістю до шкодочинних об’єктів в умовах Лісостепу Правобережного Колісник О. М. Сун 2019 295
20565 Adaptive properties of maize forms for improvement in the ecological status of fields Kolisnyk O. M., Butenko A. O., Malynka L. V., Masik I. M., Onychko V. I., Onychko T. O., Kriuchko L. V., Kobzhev O. M. СWeof 2019 385
19445 Ботанико-биологическая характеристика и агротехника выращивания дурмана обыкновенного Телекало Н.В., Бурбело Д.В. Тд 2018 471
19430 Спосіб вирощування гороху посівного (Пат. на корисну модель № 121391) Телекало Н. В. Пнк 2017 288
19415 Вплив строків сівби на стійкість гібридів кукурудзи до вилягання Колісник О.М. Тд 2018 251
19414 Стійкість самозапилених ліній кукурудзи до Ustilago zeae sphacelotheca reiliana Колісник О.М. Тд 2018 293
19332 Симбіотична діяльність посівів гороху посівного Телекало Н.В. Тд 2016 412
19331 Продуктивність агроценозу ячменю ярого залежно від підживлень азотними добривами та біологічним препаратом «Ростмомент» Поліщук І.С., Телекало Н.В. Тд 2016 289
19330 Продуктивність агрофітоценозу люцерни посівної залежно від впливу передпосівної обробки насіння та позакореневих підживлень Телекало Н.В., Блах М.В. Тд 2016 307
19138 Інновації в науці та освіті: виклики сучасності Телекало Н.В. Суз 2018 390
19133 Агроекологічні прийоми вирощування (pisum sativum) в умовах Лісостепу Правобережного Телекало Н.В. С 2018 605
19132 The productivity of intensive pea varieties depending on the seeds treatment and foliar fertilizing under conditions of right-bank forest-steppe Telekalo N.V. / Телекало Н.В. С 2018 269
19128 Вплив екологічних факторів на ріст та розвиток інтенсивних сортів гороху посівного Телекало Н.В. С 2017 420
19125 Вплив технологічних прийомів вирощування гороху на забезпеченість ґрунту азотом Телекало Н.В. С 2017 312
19121 Економічна оцінка ефективності технології вирощування гороху посівного Телекало Н.В. С 2016 495
19120 Фотосинтетична продуктивність гороху посівного залежно від впливу передпосівної обробки насіння та позакореневих підживлень Телекало Н.В. С 2016 383
19099 Формування показників індивідуальної продуктивності зерна інтенсивних сортів гороху Телекало Н.В. С 2014 438
19098 Individual grain yield indices formation by the pea intensive varieties Telekalo N.V. С 2013 336
19097 Влияние инокуляции и внекорневых подкормок на урожайность сортов гороха Телекало Н.В. С 2014 434
19054 Генотипні відмінності сортозразків квасолі звичайної за технологічністю Мазур О.В., Колісник О.М., Телекало Н. В. С 2017 488
18558 Оптимізація технологічних прийомів вирощування кукурудзи на зерно в умовах ФГ «Соломончук» смт. Піщанка О.О. Ялина Дрп 2018 7
18557 Ефективність застосування позакореневих підживлень на насіннєву продуктивність ріпаку ярого в умовах ТОВ СХК «Вінницька промислова група» У.С. Поточняк Дрп 2018 7
18556 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність сортів гороху в умовах ФГ «Салій» смт Оратів В.І. Пашківський Дрп 2018 32
18266 Технологія вирощування кукурудзи на зерно в умовах ФСГ «Вікторія» с. Воловодівка Немирівського району О.А. Яремчук Дрп 2018 4
18114 Формування зернової продуктивності пшениці озимої в умовах ФГ «Юрченко-н» Вінницького району О.В. Бондаренко Дрп 2018 7
18071 Вплив технологічних прийомів на зернову продуктивність ячменю ярого в умовах дослідного поля ВНАУ Білоконь А.М. Дрп 2018 6
18070 Продуктивність гібридів кукурудзи залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах ФГ «Оксамит» с. Сербинівці Жмеринського району В.В. Мельник Дрп 2018 5
18069 Вплив технологічних прийомів вирощування кукурудзи на зерно в умовах СФГ «Відродження» с. Обідне Немирівського району Дорошенко Р.М. Дрп 2018 4
18068 Ефективність застосування позакореневих підживлень на зернову продуктивність озимої пшениці в умовах ПРАТ ПК «ПОДІЛЛЯ» ФІЛІЯ КЛЕМБІВКА Олійник Д.В. Дрп 2018 7
18067 Вплив позакореневих підживлень на зернову продуктивність пшениці озимої в умовах дослідного поля ВНАУ Ю.В. Галайда Дрп 2018 5
17790 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність гібридів кукурудзи в умовах дослідного поля ВНАУ О.В. Гром Дрп 2018 7
16727 Методологічні основи розробки психокорекційної розробки психокорекційної програми з використанням арттерапевтичних технік Недбалюк О.О. Тд 2018 395
16720 Концепція «just in time» як один із основних інструментів управління виробництвом Недбалюк О.О. Тд 2018 283
16593 Самооцінка як фономен самосвідомості особистості Недбалюк О.О. Тд 2018 500
16329 Шляхи підвищення ефективності управління міжнародними комерційними операціями на програмовій основі Недбалюк О.П., Недбалюк О.О. С 2018 273
16327 Проблемні аспекти самоставлення особистості в юнацькому віці Сидоренко Ж.В., Недбалюк О.О. С 2018 1301
15844 Організаційно-економічні аспекти розвитку галузі молочного скотарства у господарствах Вінницької області Полеся В. М., Мельник В. Я., Недбалюк О. О., Томчук О. В. Мвв 2011 2800
15632 Програма вступного випробування з іспанської мови Гаврилюк Н.М., Туманова Н.В., Баланюк А.А., Колісник О.М., Марценюк-Розарьонова О.В. Пвф 2018 325
15631 Програма вступного випробування з французької мови Гаврилюк Н.М., Туманова Н.В., Баланюк А.А., Колісник О.М., Марценюк-Розарьонова О.В. Пвф 2018 316
15630 Програма вступного випробування з німецької мови Гаврилюк Н.М., Туманова Н.В., Баланюк А.А., Колісник О.М., Марценюк-Розарьонова О.В. Пвф 2018 314
15629 Програма вступного випробування з англійської мови Гаврилюк Н.М., Туманова Н.В., Баланюк А.А., Колісник О.М., Марценюк-Розарьонова О.В. Пвф 2018 419
15627 Програма вступного випробування з фізики Кривонос О.П., Юрченко Т.М., Хомяковський Ю.Л., Паламарчук С.І., Колісник О.М., Марценюк-Розарьонова О.В. Пвф 2018 304
15626 Програма вступного випробування з історії України Богатчук С.С., Соя В.В., Заболотна А.В., Колісник О.М., Марценюк-Розарьонова О.В. Пвф 2018 416
15625 Програма вступного випробування з географії Шубович С.П., Ревацька Л.В., Янчук Т.В., Колісник О.М., Марценюк-Розарьонова О.В. Пвф 2018 422
15624 Програма для проведення співбесіди з біології при прийомі на навчання іноземців та осіб без громадянства Пінчук Н.В., Колісник О.М.Марценюк-Розарьонова О.В. Пвф 2018 516
15623 Програма вступного випробування з біології Ходжаніязова Т.О., Бортник Н.М., Ваколюк Т.М., Колісник О.М., Марценюк-Розарьонова О.В. Пвф 2018 456
15622 Програма для проведення співбесіди з математики при прийомі на навчання іноземців та осіб без громадянства Найко Д.А., Колісник О.М., Марценюк-Розарьонова О.В. Пвф 2018 408
15621 Програма вступного випробовування з математики Левчук О.В., Мельник Л.А., Олійник Г.В., Гіркова О.В., Колісник О.М., Марценюк-Розарьонова О.В. Пвф 2018 309
15620 Програма вступного випробування з української мови та літератури Куценко О.В., Довгорук Н.А., Левицька Л.В., Колісник О.М., Марценюк-Розарьонова О.В. Пвф 2018 464
15380 Програма для проведення всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури у 2018 році Тимкова В.А., Ковальова К.В., Ільчук В.В. Пвф 2018 0
13308 Нвестиційно-інноваційний компонент розвитку виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах вінницької області Мельник В.Я. Полеся В.М., Недбалюк О.О. С 2010 359
12537 Продуктивність гібридів озимого ріпаку залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах дослідного поля ВНАУ Ямнюк О.С. Дрп 2017 5
8498 Програма вступного випробування з хімії. Рєзнік О.Т., Шаманська О.І., Волохова Я.М., Дреч Н.Ю., Сольська Л.П., Колісник О.М., Недбалюк О.О. Пвф 2015 0
8497 Програма вступного випробування з фізики. Юрченко Т.М., Шаманська О.І., Гронський І.А., Кривонос О.П., Колісник О.М., Недбалюк О.О. Пвф 2015 0
8496 Програма вступного випробування з російської мови. Ануфрієва Н.М., Шаманська О.І., Крамар В.М., Крот Г.О., Колісник О.М., Недбалюк О.О. Пвф 2015 0
8495 Програма для проведення співбесіди з математики для іноземців та осіб без громадянства. Найко Д.А. Нп 2015 1
8494 Програма вступного випробування з історії України Муханов В.М., Шаманська О.І., Петруняк Л.М., Грабчак Н.Б., Колісник О.М., Недбалюк О.О. Пвф 2015 0
8493 Програма вступного випробування з географії. Шубович С.П., Шаманська О.І., Ревацька Л.В., Янчук Т.В., Болюх О.О., Недбалюк О.О. Пвф 2015 1
8492 Програма вступного випробування з біології. Ходжаніязова Т.О., Шаманська О.І., Мазур С.Ю., Вакалюк Т.М., Уманець О.О., Недбалюк О.О. Пвф 2015 1
8491 Програма вступного випробування з французької мови. Гарник А.А., Шаманська О.І., Москаленко І.В., Колісник О.М., Недбалюк О.О. Пвф 2015 0
8490 Програма вступного випробування з української мови та літератури Ануфрієва Н.М., Шаманська О.І., Токар О.В., Крот Г.О., Колісник О.М., Недбалюк О.О. Пвф 2015 0
8489 Програма вступного випробування з німецької мови Дакалюк О.О., Шаманська О.І., Гарник А.А., Колісник О.М., Недбалюк О.О. Пвф 2015 0
8488 Програма для проведення співбесіди з біології для іноземців та осіб без громадянства Найко Д.А., Шаманська О.І., Новицька Л.І., Віннік Н.В., Сипіна Т.М., Недбалюк О.О. Пвф 2015 0
8487 Програма вступного випробування з іспанської мови. Гарник А.А., Шаманська О.І., Москаленко І.В., Дакалюк О.О., Колісник О.М., Недбалюк О.О. Пвф 2015 0
8486 Програма для проведення співбесіди з біології для іноземців та осіб без громадянства Прокопчук В.М. Пвф 2015 0
8485 Програма вступного випробування з англійської мови Москаленко І.В., Шаманська О.І., Дакалюк О.О., Колісник О.М., Недбалюк О.О. Пвф 2015 0
7630 Програма вступного випробування з хімії Гунько І.В., Шаманська О.І., Басько С.Ю., Волохова Я.М., Подолянчук О.А., Нарожна І.І. Пвф 2014 0
7629 Програма вступного випробування з французької мови. Гунько І.В., Шаманська О.І., Матієнко О.С., Дакалюк О.О., Подолянчук О.А., Нарожна І.І. Пвф 2014 0
7628 Програма вступного випробування з фізики. Гунько І.В., Шаманська О.І., Сорокаліта І.М., Юрченко Т.М, Подолянчук О.А., Нарожна І.І. Пвф 2014 0
7627 Програма вступного випробування з української мови та літератури. Гунько І.В., Шаманська О.І., Токар О.В., Крамар В.М., Подолянчук О.А., Нарожна І.І. Пвф 2014 0
7626 Програма вступного випробування з російської мови. Гунько І.В., Шаманська О.І., Токар О.В., Крамар В.М., Марцінко Т.І., Подолянчук О.А., Нарожна І.І. Пвф 2014 0
7625 Програма вступного випробування з німецької мови. Гунько І.В., Шаманська О.І., Матієнко О.С., Дакалюк О.О., Подолянчук О.А., Нарожна І.І. Пвф 2014 0
7624 Програма вступного випробування з математики. Гунько І.В., Шаманська О.І., Клочко В.І., Новіцька Л.І., Сипіна Т.М., Чериба О.В., Нарожна І.І. Пвф 2014 0
7623 Програма вступного випробування з історії України. Гунько І.В., Шаманська О.І., Костюк В.М., Губаль Р.В., Подолянчук О.А., Нарожна І.І. Пвф 2014 0
7622 Програма вступного випробування з іспанської мови. Гунько І.В., Шаманська О.І., Матієнко О.С., Дакалюк О.О., Подолянчук О.А., Нарожна І.І. Пвф 2014 0
7621 Програма вступного випробування з географії. Гунько І.В., Шаманська О.І., Ревацька Л.В., Вовк А.В., Подолянчук О.А., Нарожна І.І. Пвф 2014 0
7620 Програма вступного випробування з біології. Гунько І.В., Шаманська О.І., Мазур С.Ю., Москальчук Н.І., Бабенко А.М., Стецюк Л.І., Нарожна І.І. Пвф 2014 0
7619 Програма вступного випробування з англійської мови Гунько І.В., Шаманська О.І., Матієнко О.С., Дакалюк О.О., Подолянчук О.А., Нарожна І.І. Пвф 2014 0


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska