The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Кафедра Аграрного менеджменту та маркетингу

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
32645 Peculiarities of the Ukraine’s financial market and its impact on the business environment Yereshko J., Pourahmadi S., Skyba H., Kubai O. СWeof 2022 15
32644 Theoretical and methodological aspects of the marketing mechanism in the activities of agricultural enterprises Mazur K., Koval O. Сун 2023 20
32629 Маркетинг в системі управління фінансами підприємства Коваль О. В., Томашук І. В. Дк 2023 21
32604 Забезпечення продовольчої безпеки держави в умовах воєнного стану Березюк С.В., Гонтарук Я.В., Ясінська Б.О. Сун 2023 31
32590 Market of educational services of Ukraine. Analysis, perspectives and development trends Belkin I. Мвз 2023 25
32582 Європейський досвід професійної підготовки маркетологів у закладах вищої освіти Логоша Р.В. Сун 2022 24
32578 Концептуалізація інституційної ролі підприємництва у формуванні механізму зайнятості населення для сталого розвитку сільських територій Шпикуляк О., Алєксєєва О., Мазур К., Ксенофонтова К., Суховій А. Сун 2022 25
32563 Використання сучасних технологій маркетингу у сфері ринку освітніх послуг Бєлкін І.В. Сун 2023 21
32537 Перспективи підвищення рівня енергетичної автономії переробних підприємств АПК України за рахунок виробництва біогазу Купчук І.М., Гонтарук Я.В., Присяжнюк Ю.С. Сун 2022 41
32508 Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств АПК Мазур Т,В. Дрп 2022 7
32507 Управління прибутком сільськогосподарських підприємств Малюта А.Г. Дрп 2022 8
32506 Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент». Р.В. Логоша, Ж.В. Гарбар, О.Г. Підвальна, К.В. Мазур, О.Г. Кубай, Л.М. Пронько, С.В. Березюк, Я.В. Гонтарук, Н.В. Германюк, Бєлкін І.В. Мв 2022 7
32503 The concept of forming the marketing strategy of agricultural enterprises Koval О. Мвз 2022 26
32502 Концепція формування маркетингової стратегії аграрних підприємств Коваль О.В. Сун 2022 53
32476 Маркетингова комунікаційна політика.Методичні рекомендації для проведення практичних занять для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 075 «Маркетинг» Трапаідзе С.М. Мв 2022 2
32475 Маркетингова комунікаційна політика.Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 075 «Маркетинг» Трапаідзе С.М Мв 2022 0
32472 Основи маркетингу.Методичні рекомендації для проведення практичних занять для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 075 «Маркетинг» Трапаідзе С.М Мв 2022 0
32471 Основи маркетингу.Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 075 «Маркетинг» Трапаідзе С.М Мв 2022 1
32467 Маркетинг послуг. Методичні рекомендації для проведення практичних занять для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 075 «Маркетинг Трапаідзе С.М Мв 2022 0
32466 Маркетинг послуг. для студентів денної форми навчання галузі знань: 21 Ветеринарна медицина, спеціальність: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза, другого (магістерського) Трапаідзе С.М Мв 2022 0
32457 Розвиток реклами в мережі інтернет для просування послуг в сфері екотуризму Гарбар Ж.В., Гонтарук Я.В. Сун 2022 70
32409 Prospective directions of development of marketing in the agricultural products market of Vinnytsia region in the center of European integration Mazur K. Мвз 2022 28
32398 Управління економічною ефективністю діяльності аграрного підприємства Грабар В. С. Дрп 2022 3
32396 Мотивація персоналу як основний компонент у підвищенні ефективності діяльності підприємства Стасюк О.В. Дрп 2022 4
32361 Стан та перспективи розвитку поліграфічної промисловості України в контексті маркетингу Бабина О.М. Сун 2022 85
32337 Культурна етика ділового спілкування як основа взаємодії між основними учасниками на ринку Бєлкін І.В., Гонтарук Я.В., Трапаідзе С.М. Сун 2022 59
32308 Communication ethics as one of the components of marketing communication policy Belkin I. Мвз 2022 55
32307 Use of internet technologies when promoting goods on the international market Нarbar Z. Мвз 2022 39
32290 Modern aspects of marketing management activities of agricultural enterprises Babyna O., Babyn I. Мвз 2022 32
32288 Essence, principles and components of the environmental and economic policy of the enterprise Harbar Zh.V., Harbar V.A. Сун 2022 50
32287 Peculiarities of management of competitiveness of enterprise in such mind Germanyuk N. Мвз 2022 45
32286 Methodological bases of the mechanism of ensuring the efficiency of agrarian enterprises’ marketing activities Lohosha R. Мвз 2022 47
32284 Ensuring competitiveness of agricultural enterprise supply chains in the context of the development of European integration processes Kubai O. Мвз 2022 51
32277 Improvement of the mechanism of analysis and planning of marketing activities of agro-industrial complex enterprises in the field of foreign economic activity in the conditions of European integration Hontaruk Y. Мвз 2022 47
32258 Formation of marketing product policy of agricultural enterprises Lohosha R.V., Trapaidze S.M. Сун 2022 45
32257 Проблеми стратегічного планування на підприємствах України та можливі шляхи їх подолання Бєлкін І.В, Логоша Р.В., Трапаідзе С.М. Сун 2022 40
32235 Інвестиційний розвиток аграрних підприємств в умовах забезпечення економічної безпеки регіону Ткач М.С. Дрп 2022 8
32234 Формування системи антикризового управління підприємства АПК Садич М.М. Дрп 2022 3
32170 Розробка маркетингової стратегії аграрного підприємства Бунько Артур-Павло Олександрович Дрп 2022 6
32169 Система управління маркетинговою діяльністю аграрних підприємств Тулей Ігор Анатолійович Дрп 2022 13
32168 Удосконалення стратегічного менеджменту аграрного підприємства Вознюк Ольга Володимирівна Дрп 2022 5
32149 Формування моделі взаємодії енергокооперативів з комерційними посередницькими підприємствами в сфері реалізації біопалива Гонтарук Я.В., Бєлкін І.В., Трапаідзе С.М. Сун 2022 76
32075 Організація управлінської діяльності. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування», спеціальності 281«Публічне управління та адміні Германюк Н.В. Мв 2022 1
32074 Організація управлінської діяльності. Методичні рекомендації для проведення практичних занять для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування», спеціальності 281«Публічне управління та адміні Германюк Н.В. Мв 2022 0
32053 Економічна та біоенергетична ефективність використання дигестату біогазових станцій при вирощуванні сільськогосподарських та овочевих культур в умовах євроінтеграції України Логоша Р.В., Паламарчук В.Д., Кричковський В.Ю. Сун 2022 44
32052 Маркетингові стратегії розвитку підприємств овочепродуктового підкомплесу. Логоша Р.В., Кричковський В.Ю., Бєлкін І.В. Сун 2022 40
31979 Державне регулювання розвитку садівництва в Україні Шевчук Г.В., Гонтарук Я.В., Гіренко М.А. Сун 2022 59
31927 The variation modeling of the marketing pricing strategies of the industrial enterprise Kubai O., Chunikhina T., Chernyshov O., Liganenko I. Сун 2022 56
31771 Marketing internet technologies promotion of goods and services Нarbar Z., Bogatskaya N., Нarbar V. Суз 2022 35
31768 Маркетингові дослідження. Методичні рекомендації для проведення практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальністю 075 «Маркетинг» освітньо-професійною програмою « Гарбар Ж.В. Мв 2022 1
31737 Маркетингові інструменти та стратегії просування товарів на міжнародні ринки Гарбар Ж.В., Гарбар В.А. Сун 2022 72
31677 Маркетингова політика розподілу. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 075 «Маркетинг» Логоша Р.В. Мв 2022 2
31643 Етика бізнесу та управління. Методичні вказівки для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальностей – 076 Підприємництво, торгівля, біржова діяльність, – 075 Маркетинг, – 073 Менеджмент Бєлкін І.В. Мв 2022 4
31642 Етика бізнесу та управління. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальностей – 076 Підприємництво, торгівля, біржова діяльність, – 075 Маркетинг, – 073 Менеджмент, освітньо-професійних програ Бєлкін І.В. Мв 2022 0
31640 Маркетингові дослідження. Методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальністю 075 «Маркетинг» освітньо-професійною програмою «Маркетинг» Гарбар Ж.В. Мв 2022 1
31629 Organization and analysis of a pedagogical experiment in the conditions of student training in institutions of higher education Belkin I. Мвз 2022 10
31606 Маркетингова цінова політика. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 075 «Маркетинг» Логоша Р.В. Мв 2022 3
31605 Маркетингова цінова політика. Методичні рекомендації для проведення практичних занять для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 075 «Маркетинг» Логоша Р.В. Мв 2022 2
31604 Маркетингова товарна політика (в т.ч. інноваційна політика). Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 075 «Маркетинг». Логоша Р.В. Мв 2022 2
31603 Маркетингова політика розподілу. Методичні рекомендації для проведення практичних занять для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 075 «Маркетинг». Логоша Р.В. Мв 2022 2
31602 Маркетингова товарна політика (в т.ч. інноваційна політика). Методичні рекомендації для проведення практичних занять для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 075 «Маркетинг». Логоша Р.В. Мв 2022 3
31574 Рекламний креатив (копірайтинг) та семіотика в рекламі. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань – 07 Управління та адміністрування. Спеціальність – 075 “Маркетинг”, освітньо-професій Бєлкін І.В. Мв 2022 1
31573 Управляння продажами. Методичні вказівки для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань – 07 Управління та адміністрування. Спеціальність – 075 “Маркетинг”, освітньо-професійної програми – маркетинг. Бєлкін І.В. Мв 2022 1
31571 Інтернет-маркетинг. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань – 07 Управління та адміністрування. Спеціальність – 075 “Маркетинг”, освітньо-професійної програми – маркетинг. Бєлкін І.В. Мв 2022 2
31568 Інтернет-маркетинг. Методичні вказівки для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань – 07 Управління та адміністрування. Спеціальність – 075 “Маркетинг”, освітньо-професійної програми – маркетинг. Бєлкін І.В. Мв 2022 1
31567 Маркетингове планування. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань – 07 Управління та адміністрування. Спеціальність – 075 “Маркетинг”, освітньо-професійної програми – маркетинг. Бєлкін І.В. Мв 2022 1
31566 Маркетингове планування. Методичні вказівки для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань – 07 Управління та адміністрування. Спеціальність – 075 “Маркетинг”, освітньо-професійної програми – маркетинг. Бєлкін І.В. Мв 2022 2
31565 Рекламний креатив (копірайтинг) та семіотика в рекламі. Методичні вказівки для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань – 07 Управління та адміністрування. Спеціальність – 075 “Маркетинг”, освітньо-профес Бєлкін І.В. Мв 2022 1
31563 Управляння продажами. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань – 07 Управління та адміністрування. Спеціальність – 075 “Маркетинг”, освітньо-професійної програми – маркетинг. Бєлкін І.В. Мв 2022 4
31546 Стратегічні напрями розвитку переробних підприємств агропромислового комплексу на інвестиційно-інноваційній основі Гонтарук Я.В. Тд 2022 9
31486 Розвиток маркетингу на ринку агропродовольчої продукції Вінницької області Мазур К.В., Гонтарук Я.В. Сун 2022 15
31345 Впровадження інновацій в маркетингу агропромислових підприємств Підвальна О.Г., Колесник Т.В. Сун 2022 15
31335 Ефективність вирощування та переробки озимого ріпаку на біодизель Телекало Н.В., Купчук І.М., Гонтарук Я.В. Сун 2022 16
31313 Маркетингові інновації в індустрії гостинності України Гарбар Ж.В., Гонтарук Я.В. Сун 2022 13
31312 Перспективи виробництва біогазу з відходів підприємств та домогосподарств на полігонах твердих побутових відходів Мазур К.В., Гонтарук Я.В. Сун 2022 20
31301 Напрями вдосконалення вирощування та переробки кукурудзи на біопаливо Гончарук І.В., Ємчик Т.В., Купчук І.М., Телекало Н.В., Гонтарук Я.В. Сун 2022 26
31271 Model of organizational and economic mechanism of capacity management in the strategic development of the enterprise in terms of digitalization and formation of the marketing. Mazur K., Nikolashyn A., Chaplinskyi V. Мвз 2022 9
31241 Теорія сутності дефініції «сільські території». Беженар І.М., Мамчур В.А., Малік Л.М., Германюк Н.В., Демченко О.В. Сун 2021 12
31227 Organization's personnel marketing management. Germaniuk N. Мвз 2022 8
31224 Інвестиційний менеджмент. Методичні рекомендації для практичних занять студентів денної та заочної форми навчання. Рівень вищої освіти другий (магістерський), галузь знань 07 Управління та адміністрування, спеціальність 073 Менеджмент, освітньо- професійна Красняк О.П., Гонтарук Я.В. Мв 2022 6
31223 Інвестиційний менеджмент Програма навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання. Рівень вищої освіти другий (магістерський), галузь знань 07 Управління та адміністрування, спеціальність 073 Менеджмент, освітньо- професійна програма М Красняк О.П., Гонтарук Я.В. Нп 2022 8
31216 Organization of marketing activities at milk- processing enterprises of Ukraine. Babyna O., Babyn I. Мвз 2022 11
31215 Management of marketing activities of agricultural enterprises. Babyna O. Мвз 2022 8
31211 Organization of the system of marketing management of agricultural enterprises. Mazur K. Мвз 2022 4
31182 Principles, criteria and factors of implementation of innovative activity at enterprises of food industry. Harbar Zh.V.. Romanova T.V. Сун 2022 13
31181 Formation of marketing models of agricultural enterprises focused on the production of biofuels. Нarbar Z., Нarbar V. Мвз 2022 9
31177 Перспективи розвитку виробництва та переробки зерна в Україні. Яремчук Н.В., Гонтарук Я.В. Сун 2022 15
31173 Прийняття маркетингових рішень в системі управління підприємством. Красняк О.П. Сун 2022 7
31149 Sales policy in the enterprise marketing system. Krasnyak O.Р. Мвз 2022 6
31145 Conceptual bases of development of management of marketing activity of agrarian enterprises. Lohosha R.V. Мвз 2022 7
31141 Marketing activities management system. Logosha R.V., Bratkovsky O.A. Сун 2022 8
31134 Formation of the marketing program of agricultural enterprises. Kubai O.G. Мвз 2022 13
31131 Formation of marketing models of agricultural enterprises focused on the production of biofuels. Hontaruk Y., Bondarenko V. Мвз 2022 18
31130 Marketing research of agricultural enterprises: theoretical and practical aspects. Mazur K., Babyna O., Babyn I., Germaniuk N., Нarbar Z., Нarbar V., Hontaruk Y., Bondarenko V., Krasnyak O., Kubai O., Kvaterniuk A., Lohosha R. Мвз 2022 24
31128 Креслення «Комплект креслень змішувача дизельного і біодизельного палив для енергетичної установки». Бурлака С.А., Купчук І.М., Телекало Н.В., Гонтарук Я.В., Шевчук Г.В., Граняк В.Ф. Спд 2022 27
31127 Organizational, methodological and economic imperatives of developing an innovation strategy of a region’s sustainability on the basis of intellectual capacity building. Pidvalna O., Kachala T., Romashchenko K. СWeof 2022 13
31063 Формування моделей маркетингу взаємодії сільськогосподарських підприємств з виробництва біопалива. Бондаренко В.М, Гонтарук Я.В. Сун 2022 10
30963 Перспективи розвитку біопалива в особистих селянських господарствах. Мазур К.В., Гонтарук Я.В. Сун 2022 7
30832 Удосконалення фінансово-економічної безпеки в системі антикризового управління аграрного підприємства Кубай О.Г., Заставнюк О.А. Сун 2022 16
30817 The methodological structures of management of international marketing activities of the tourist enterprise Kubai O., Krasovska O., Datsenko V., Semenova L. Суз 2022 11
30796 Financing the greening of enterprises in industrial regions of Ukraine in the context of sustainable development Laktionova O., Harbar Z., Melikhov A., Slobodianiuk O., Gevko V., Desiatskyi S. СWeof 2021 7
30764 Напрями вдосконалення виробництва та переробки продукції АПК на біопаливо Гонтарук Я.В., Шевчук Г.В. Сун 2022 16
30760 Виробництво біогазу як напрям поліпшення екологічної ситуації Вінницької області Мазур К.В., Ясінська Б.О. Сун 2022 14
30759 Перспективи виробництва біогазу на цукрових заводах України. Гонтарук Я.В. Сун 2022 13
30687 Особливості традиційного і цифрового маркетингу у сільському господарстві Германюк Н.В. Сун 2021 12
30591 The nexus between human resources practices, intrapreneurship and organizational innovation Peyravi B., Jakubavicius A., Bickauskas R., Mazur K., Piven A. СWeof 2021 13
30590 Efficacy of herbicides application in growing sorghum in the forest steppe of Ukraine. Kolisnyk O.M., Mazur K.V. Сун 2021 18
30586 Strategic Potential of Agricultural Waste as a Feedstock for Biofuels Production in Ukraine Tokarchuk D., Pryshliak N., Shynkovych A., Mazur K. СSc 2021 22
30559 Justification of bank financial security management strategy Vysotska I., Savina S., Mazur K., Nahirna M., Dorosh I. СWeof 2021 17
30543 Management of enterprises of the agro-industrial complex of the economy in the conditions of globalization transformations Furman I., Germaniuk N., Hontaruk Y., Mazur A., Pidvalna O., Krasnyak O., Kubai O., Kvaterniuk A., Lohosha R., Semchuk I., Mazur K., Kolesnyk T., Babyna O., Babyn I., Pronko L., Нarbar Z., Skichko N. Мвз 2021 82
30456 Маркетингові дослідження та управління інвестиційними проєктами. Програма навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за галуззю знань 18 «Виробництво та технології» спеціальністю 181 «Харчові технології» освітньо-про Бабина О.М. Нп 2021 6
30455 Маркетингові дослідження та управління інвестиційними проєктами. Методичні вказівки для самостійної підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за галуззю знань 18 «Виробництво та технології» спеціальністю 181 «Харчові технології» Бабина О.М. Мв 2021 5
30454 Міжнародний маркетинг. Методичні вказівки для самостійної підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальністю 073 «Менеджмент» освітньо-професійною програмою «Менеджмент». Бабина О.М. Мв 2021 6
30453 Маркетингові дослідження та управління інвестиційними проєктами. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за галуззю знань 18 «Виробництво та технології» спеціальністю 181 «Харчові технології» Бабина О.М., Красняк О.П. Мв 2021 12
30452 Міжнародний маркетинг. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальністю 073 «Менеджмент» освітньо-професійною програмою «Менеджмент». Бабина О.М., Логоша Р.В. Мв 2021 6
30433 Бренд-менеджмент. Методичні вказівки для самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за галуззю знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальностями 241 «Готельно-ресторанна справа» та 242 «Туризм» освітньо-професійними програмами Гарбар Ж.В., Кубай О.Г. Мв 2021 14
30432 Бренд-менеджмент. Програма навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за галуззю знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальностями 241 «Готельно-ресторанна справа» та 242 «Туризм» освітньо-професійними програмами «Готел Гарбар Ж.В. Нп 2021 5
30421 Напрями удосконалення механізму державного регулювання ринку біопалив в Україні. Логоша Р.В. Тд 2021 122
30387 Особливості управління соціальноекономічною ефективністю молокопереробних підприємств. Мазур К.В., Тетієвська Т.М. Сун 2021 115
30386 Дослідження стратегічних перспектив розвитку селекції плодових культур в Україні. Мазур К.В., Легойда А.О. Сун 2021 126
30376 Особливості оцінки ефективності розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності у виробництві альтернативних джерел енергії. Бабина О.М. Сун 2021 160
30364 Дослідження стану та перспектив розвитку сільського господарства України. Гонтарук Я.В., Бондарук О.С. Сун 2021 153
30341 Управління стратегічним потенціалом підприємств АПК Легойда А. О. Дрп 2021 13
30333 Стратегічне планування діяльності молокопереробних підприємств Панасюк О.О. Дрп 2021 10
30310 Маркетингове дослідження ринку овочевої продукції в Україні. Логоша Р. В., Мазур К. В., Кричковський В. Ю. Мвв 2021 1824
30260 The innovative component of the world investment market development. Bago P., Rybak O., Kubai O., Semenova L., Bukina T. Суз 2021 174
30252 Організаційно-економічний механізм формування економічної безпеки сільськогосподарського підприємства Сауляк Р.Ю. Дрп 2021 13
30219 Удосконалення стратегії управління витратами фермерського господарства на засадах диверсифікації діяльності Денега Ю.В. Дрп 2021 9
30183 Управління соціально-економічним розвитком підприємства АПК Токарчук Д.А. Дрп 2021 12
30181 Управління виробничо-господарською діяльністю підприємства Коваленко Л.С. Дрп 2021 9
30173 Сутність інноваційно-інвестиційної діяльності у контексті розвитку альтернативних джерел енергії. Бабина О.М. Сун 2021 132
30167 Екологічна економіка. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для аспірантів денної форми навчання третього (освітньо-наукового) рівня освіти галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності – 051 Економіка Логоша Р.В. Мв 2021 11
30166 Екологічна економіка. Методичні рекомендації до практичних занять для аспірантів денної форми навчання третього (освітньо-наукового) рівня освіти галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності – 051 Економіка. Логоша Р.В. Мв 2021 8
30131 Організаційно-економічний механізм управління соціальною відповідальністю підприємства АПК Тетієвська Т. М. Дрп 2021 7
30006 Управління розвитком аграрних підприємств в умовах децентралізації Бондарук О.С. Дрп 2021 14
29997 Механізм організаційно-економічного забезпечення конкурентоспроможності хлібопереробних підприємств» (за матеріалами КП «Іллінціхліб», м. Іллінці) Заболотний Є.Р. Дрп 2021 10
29984 Диверсифікація діяльності як фактор збалансованого розвитку аграрних підприємств. Кубай О.Г., Денега Ю.В. Сун 2021 206
29952 Управління розвитком аграрного сектору в умовах децентралізації Маснюк Ю.С. Дрп 2021 18
29951 Управління маркетингом суб’єктів аграрного підприємництва Савченко І.Р. Дрп 2021 10
29923 Управління маркетинговою діяльністю елеватора. Кокошко О.П. Дрп 2021 11
29780 Управління інноваційно-інвестиційним розвитком підприємства харчової промисловості Скічко Н.В. Дрп 2021 16
29750 Управління стратегічним потенціалом підприємства апк Ковтун О.А. Дрп 2021 16
29486 Становлення системи моніторингу земельних відносин в Україні. Гарбар Ж.В., Михальчишина Л.Г., Гарбар В.А. Сун 2021 140
29478 Краудфандинг як інноваційний фінансовий інструмент для розвитку бізнес-ідей та соціальних проєктів. Гарбар Ж.В., Гарбар В.А. Сун 2021 138
29429 Сучасні засади ефективного менеджменту в організації. Германюк Н.В. Сун 2021 137
29428 Роль комунікацій в управлінні організаційним процесом. Германюк Н. В. Сун 2021 167
29401 Державний земельний банк: історія створення та розвитку в Україні та світі. Логоша Р.В., Хаєцька О.П. Сун 2021 93
29332 Вплив біоенергетики на розвиток аграрного сектору України. Бабина О.М. Тд 2017 132
29306 Бренд-менеджмент. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за галуззю знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальностями 241 «Готельно-ресторанна справа» та 242 «Туризм» освітньо-професійними програмами Гарбар Ж.В., Кубай О.Г. Мв 2021 12
29281 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Менеджмент» для здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання першого (бака-лаврського) освітнього рівня галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» осві Підвальна О.Г., Германюк Н. В. Мв 2021 22
29280 Менеджмент. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни для здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання першого (бакала-врського) освітнього рівня галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціаль-ності 122 «Комп’ютерні науки» ос Підвальна О.Г., Германюк Н. В. Мв 2021 13
29279 Менеджмент. Методичні вказівки до самостійної підготовки з дисципліни для здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності Підвальна О.Г., Германюк Н. В. Мв 2021 18
29278 Менеджмент. Методичні вказівки до самостійної підготовки з дисципліни для здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки спеціальності» 051 «Економіка» Підвальна О.Г., Германюк Н.В Мв 2021 411
29277 Менеджмент. Навчальна програма дисципліни для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» освітньої програми «Економіка» Підвальна О.Г., Германюк Н. В. Нп 2021 19
29276 Менеджмент. Навчальна програма дисципліни для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» освітньої програми «Комп’ютерні науки» Підвальна О.Г., Германюк Н. В. Нп 2021 17
29217 Бізнес-планування. Методичні рекомендації для практичних занять з навчальної дисципліни для студентів за освітнім рівнем перший (бакалаврський), галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальність 051 Економіка Красняк О.П., Бабина О.М. Мв 2021 7
29216 Бізнес-планування. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни для студентів за освітнім рівнем перший (бакалаврський), галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальність 051 Економіка Красняк О.П. Мв 2021 5
29215 Бізнес-планування Програма навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання. Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський), галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність 051 Економіка освітньо-професійна програма «Економ Красняк О.П. Нп 2021 4
29186 Аналіз стану та перспектив розвитку АПК України Бондаренко В.М, Гонтарук Я.В. Сун 2021 216
29136 Трансформація інфраструктури фондового ринку ГарбарЖ.В., Степанкевич Н.С. Сун 2021 218
29110 Напрями удосконалення механізму державного регулювання ринку біопалив в Україні Логоша Р. В. Дк 2021 151
29107 Стан та перспективи розвитку вирощування та переробки горіху волоського в Україні Мазур К. В., Гонтарук Я. В. Сун 2021 147
29103 Економічні засади виробництва молока в сільському господарстві Вінницької області Мазур К. В., Гонтарук Я. В. Сун 2021 157
29079 Проблеми та перспективи розвитку галузі рослинництва в контексті збалансованого використання земель сільськогосподарського призначення. Кубай О. Г. Сун 2021 138
29056 Fintech as a modern form of financing Нarbar Z., Нarbar V. Суз 2021 201
29055 Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств України Гарбар Ж. В., Майбородюк К. С. Сун 2021 193
29023 Туризм як сфера соціалізації людини: сутність і наукові підходи Феленчак Ю. Б., Графська О. І., Підвальна О. Г. Сун 2021 206
29022 Security priorities in assessing the effectiveness of domestic enterprises. Hnylytska L., Melnychuk D., Boguslavska S., Pidvalna O., Chechetova-Terashvili T. СWeof 2021 179
29018 Пріоритетні напрями розвитку інноваційної діяльності в галузі рослинництва Гарбар Ж. В., Кватернюк А. О. Сун 2021 149
29017 Особливості формування бюджетів об'єднаних територіальних громад в умовах децентралізації Гарбар Ж. В., Бондалетова Т. О. Сун 2021 184
29014 Regulation of energy savings as a basis of efficiency of communal housing Kachala T., Hornyk V., Pidvalna O., Boguslavka S., Chechetova N., Balakhonova O. СWeof 2021 107
29012 Соціальний туризм: сутність, структура та інноваційні напрями розвитку Голод А. П., Феленчак Ю. Б., Підвальна О. Г. Сун 2021 185
29011 Оцінка економічного впливу індустрії туризму реігону: мультиплікативний ефект. Підвальна О. Г., Богуславська С. І. Сун 2021 190
29010 Чинники впливу на організаційно-економічний механізм управління індустрії туризму в регіоні: системний підхід Підвальна О. Г., Богуславська О. І. Сун 2021 157
29009 Індустрія туризму як об’єкт регіональних економічних досліджень. Підвальна О. Г., Богуславська О. І. Сун 2021 219
29007 Розвиток сучасної індустрії туризму в регіоні на засадах інноваційних процесів. Підвальна О. Г., Богуславська О. І. Сун 2021 168
28959 Соціоекономічні основи бізнесу з виробництва біопалив на організаційному рівні. Логоша Р. В., Семчук І. А. Сун 2021 185
28746 The process of forming a marketing strategy Savina S. S. Суз 2021 250
28631 Інноваційний менеджмент як базис інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств Гарбар Ж. В., Майбородюк К. С. Сун 2021 182
28481 System and peculiarities of marketing activities of farms as an object of theoretical analysis in Ukraine Savina S. S. Суз 2021 217
28459 Risk management as an element of agricultural enterprise management Krasnyak O. Р. Суз 2021 231
28457 Methodology of research, evaluation and modeling of vegetable market development in Ukraine Lohosha R. V., Pidlubnyi V. F. Суз 2021 208
28344 Concepts of marketing development in the management system of an agricultural enterprise Lohosha R. V., Semchuk I. A. Суз 2021 224
28325 Development of energy cooperatives in rural areas of Ukraine Mazur K. V., Hontaruk Y. V. Суз 2021 175
28324 Innovative and investment directions of development of alternative energy sources: world experience Babyna O. Суз 2021 205
28278 Financial support of production activities of agricultural enterprises Kubai O. G. Суз 2021 217
28147 Improvement of the marketing activity management system of farms Lohosha R. V., Gorinska V. M. Суз 2021 217
28138 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» зі спеціальності 073 «Менеджмент» Мазур К.В., Логоша Р.В., Гарбар Ж.В., Кубай О.Г. Пвф 2021 6
28137 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 073 «Менеджмент» Мазур К.В., Логоша Р.В., Гарбар Ж.В., Кубай О.Г. Пвф 2021 2
28136 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 075 «Маркетинг» Мазур К.В., Логоша Р.В., Красняк О.П. Пвф 2021 2
28134 Виробництво овочів в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку галузі Амонс С. Е. Красняк О. П. Сун 2021 348
28133 Mechanism of formation of strategic approach in management of competitiveness of agricultural enterprises Krasnyak O. Р. Суз 2021 192
28101 Theoretical fundamentals of competitiveness management of enterprise products on the basis of marketing Savina S. S. Суз 2021 400
28076 Organization of commercial activity in agricultural food markets Krasnyak O. Р. Суз 2021 219
28027 Управління персоналом. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Гарбар Ж.В. Мв 2020 23
28008 Marketing support of competitiveness management of agricultural enterprises Savina S. S. Суз 2021 228
28007 Бізнес-планування. Методичні вказівки до проведення практичних занять для підготовки студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Кубай О.Г. Мв 2020 10
28006 Бізнес-планування. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Кубай О.Г. Мв 2020 7
28005 Бізнес-планування. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Вінн. нац. аграрн. у Кубай О.Г. Нп 2020 12
28000 Theoretical principles and practical aspects of functioning of organizational and economic mechanism of reproduction of production and resource potenture Kubai O. G. Суз 2021 254
27941 Розвиток регіонального туризму і рекреації в рамках єдиного рекреаційно-туристичного кластера в Черкаському регіоні Підвальна О. Г. С 2019 275
27940 Концептуальні засади формування регіональної політики у сфері туризму. Підвальна О. Г Сун 2020 239
27858 Маркетинг. Програма навчальної дисципліни для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 076 Підприємництво, торгівля, біржова діяльність. Логоша Р.В. Нп 2020 20
27857 Маркетинг. Методичні рекомендації для проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентів з дисципліни для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 076 Підприєм Логоша Р.В. Мв 2020 26
27840 Formation of the mechanism of anti-crisis management in agricultural enterprises Нarbar Zh., Gorinska V. Суз 2021 291
27817 Механізм забезпечення інноваційно-інвестиційної діяльності у розвитку альтернативних джерел енергії Бабина О. М. Сун 2020 372
27785 Innovative development of the agricultural market: research of modern tendencies and strategies Mazur K. V. Сун 2020 340
27784 Measures to intensify the attraction of financial resources in the agricultural sector of Ukraine Mazur K. V. Суз 2020 226
27781 Інноваційний розвиток підприємств харчової промисловості України Коваленко О. В., Гарбар Ж. В Сун 2020 316
27777 Conceptual reflection of market evolution and limitation of the theory of stepwise approach to the interpretation of market bases of society Lohosha R. V. Суз 2021 291
27776 Theoretical aspects of structuring the economic potential of agricultural enterprises Lohosha R. V. Суз 2020 337
27768 Соціальні аспекти інноваційного розвитку туризму в регіоні Підвальна О. Г., Феленчак Ю. Б. Сун 2020 263
27766 Інноваційна структура туристично-рекреаційного комплексу та фактори його розвитку на регіональному рівні Підвальна О. Г. Сун 2020 383
27765 Фактори розвитку сфери туризму: регіональний аспект Підвальна О. Г. Сун 2020 196
27764 Інноваційні напрями розвитку сільського туризму у структурі регіональних туристичних систем Підвальна О. Г. Сун 2020 304
27763 Інноваційний розвиток як напрям функціонування регіональних туристичних систем Коркуна О. І. Никига О. В. Підвальна О. Г. Сун 2020 186
27762 Гастрономічний туризм як чинник соціально-економічного розвитку територіальних громад Коркуна О. І. Никига О. В. Підвальна О. Г. Сун 2020 326
27759 Key indicators of efficiency of innovative activity in regional companies of tourism industry Podvalnaya О. Суз 2020 230
27749 Financial support for the development of agro-industrial enterprises of Ukraine Нarbar Zh. Суз 2020 331
27743 Problems of formation and functioning of financial potential of agricultural enterprise Kubai O. G. Суз 2020 320
27665 Involvement of agro-venture funds in financing capital investments of agricultural enterprises Mazur K. V. Суз 2020 238
27651 Stuctural transformation of dairy production in Vinnitsa region Mazur A. G., Hontaruk Y. V. Суз 2020 281
27644 Ensuring the availability of capital investment lending for agricultural enterprises Нarbar Zh. Суз 2020 241
27631 Modeling of dependence of financial and economic results of processing enterprises of Vinnitsa region Kaletnik G., Hontaruk Y. Суз 2020 288
27628 Formation of competitiveness of supply chains of agricultural enterprise Kubai O. G. Суз 2020 345
27627 Development of organizational and information component of infrastructural support of functioning of agricultural enterprises in Ukraine Нarbar Zh. Суз 2020 265
27556 Definitions of the concept "human resource potentials" and its contents Savina S. S. Суз 2020 269
27550 Conceptual principles of human resources management of the enterprise Savina S. S. Суз 2020 278
27514 Управління маркетинговою діяльністю підприємств апк Пацерук М.С. Дрп 2020 23
27398 Формування та використання кадрового потенціалу підприємств аграрного сектору Грудіна Наталя Володимирівна Дрп 2020 11
27355 Формування інфраструктурного забезпечення розвитку аграрного підприємства Усенко О.В. Дрп 2020 8
27290 Управління фінансовим потенціалом підприємства АПК Беспала М.А. Дрп 2020 13
27257 Фінансове забезпечення розвитку підприємств апк Коняхіна К.Б. Дрп 2020 14
27251 Управління ресурсним потенціалом аграрного підприємства Мацюк Л.В. Дрп 2020 11
27242 Фінансове забезпечення капітальних інвестицій підприємства АПК Колосовська В.В. Дрп 2020 15
27241 Управління конкурентоспроможністю ланцюгів постачання сільськогосподарського підприємства Кекель З.В. Дрп 2020 11
27237 Управління системою збуту аграрного підприємства Околіта С. В. Дрп 2020 12
27222 Формування організаційно-економічного механізму відтворення виробничо-ресурсного потенціалу аграрних підприємств Поліщук В.В. Дрп 2020 8
27188 Організація аграрного бізнесу. Програма навчальної дисципліни підготовки за освітнім рівнем другий (магістерський) для студентів галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» де Красняк О.П., Савіна С.С. Нп 2020 0
27047 Удосконалення системи управління прибутком аграрного підприємства Татчин А. А. Дрп 2020 15
27021 Агробізнес і маркетинг у садівництві, овочівництві і виноградарстві. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Агробізнес і маркетинг у садівництві, овочівництві і виноградарстві» розроблена з метою допомоги студента Красняк О.П., Савіна С.С., Бабина О.В. Мв 2020 4
26959 Агробізнес і маркетинг у садівництві, овочівництві і виноградарстві. Програма навчальної дисципліни підготовки за освітнім рівнем другий (магістерський) для студентів галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство спеціальності 203 «Садівництво та виногра Красняк О.П., Савіна С.С., Бабина О.В. Нп 2020 1
26822 Управління маркетинговою діяльністю аграрного підприємства Безкоровайний Я. М. Дрп 2020 22
26820 Стратегічне управління розвитком підприємств АПК Лисак Я. Г. Дрп 2020 16
26809 Управління економічною ефективністю діяльності аграрного підприємства Градюшко Вячеслав Павлович Дрп 2020 14
26786 Індустріальні парки як інструмент регіонального розвитку Гарбар Ж. В., Гарбар В. А. Сун 2020 320
26785 Strategic Marketing Management Of Innovative Activities In Ensuring Enterprise Economic Security Harbar, Z., Selezneva, O., Litvinov, O., Kaptalan, S., Gonchar, V. СWeof 2020 187
26780 Status and strategic orientations of development of enterprises of oil and fat branch of the region Kubai O. G. Суз 2020 297
26713 Interpretation of the author's theory in the model of the universal market Lohosha R. V., Pidlubnyi V. F. Суз 2020 193
26706 Диференціація розвитку галузей переробної промисловості аграрного сектору Вінницької області Калетнік Г. М., Гонтарук Я. В. Сун 2020 328
26131 Програма Всеукр. наук.-практ. конф. «Трансформаційна динаміка розвитку агропромислового виробництва», 28-29 жовт. 2020 Пк 2020 221
25896 Theoretical and methodological aspects of enterprise resource potential management Savina S. S. Суз 2020 228
25741 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Програма навчальної дисципліни для студентів другого (магістерського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» Гарбар Ж.В. Нп 2020 2
25739 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Програма навчальної дисципліни для студентів другого (магістерського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» Гарбар Ж.В. Нп 2020 4
25588 Формування постіндустріального ринку овочевої продукції в Україні Логоша Р. В. Мвв 2017 322
25575 Розвиток інноваційної діяльності в аграрній сфері: менеджмент та ефективність Шпикуляк О. Г., Грицаєнко М. І. Мвв 2016 579
25541 Сучасні тенденції формування трудового потенціалу фермерських господарств вінницького регіону в контексті демографічних аспектів розвитку Гарбар Ж. В. Суз 2020 202
25537 Авторська теорія ідентифікації ринків. Логоша Р. В., Прилуцький А. М. Суз 2020 235
25532 Формування конкурентних переваг в аграрному секторі економіки Фіщук Н. Ю., Михальчишина Л. Г. Суз 2020 206
25529 Management (basic course) = Менеджмент (базовий курс) Herasymenko Y. V., Pidvalna O. G. Нп 2020 246
25526 Аналіз розвитку зовнішньоекономічної діяльності вінницької області Гонтарук Я. В., Мазур К. В. Суз 2020 282
25518 Корпоративна соціальна відповідальність агрохолдингів: впровадження та регулювання в Україні Гарбар Ж. В. Суз 2020 272
25511 Concept of management of innovative processes of The regional tourist and recreational complex = Концепція управління інноваційними процесами або обласний туристично-рекреаційний комплекс Pidvalna O. G. Суз 2020 221
25505 Управління ефективністю виробництва аграрних підприємств Санамян М. Є. Дрп 2020 15
25503 Методологія дослідження динаміки, окремих типів, моделей ринку та ринкових структур Логоша Р. В. Суз 2020 221
25498 Практики корпоративної соціальної відповідальності в аграрному секторі України Гарбар Ж. В. Суз 2020 154
25488 Світовий досвід та перспективи розвитку індустріальних парків в Україні Логоша Р. В., Чемес А. О., Кричковський В. Ю. Суз 2020 210
25487 Товарна політика торгівельних роздрібних мереж та фактори, що її визначають Фіщук Н. Ю., Онищенко М. Л. Суз 2020 350
25471 Проблеми управління розвитком харчової промисловості регіону Кубай О. Г. Суз 2020 316
25464 Інноваційна складова експортного потенціалу переробних підприємств АПК Гарбар Ж. В. Суз 2020 208
25463 Особливості впровадження інноваційних технологій у виробничий процес підприємств Гарбар Ж. В., Гарбар В. А. Суз 2020 409
25461 Прибутковість сільськогосподарських підприємств як фактор розвитку аграрного сектору економіки регіону Кубай О. Г. Суз 2020 203
25460 Прибутковість сільськогосподарських підприємств як фактор розвитку аграрного сектору економіки регіону Кубай О. Г. Суз 2020 204
25448 Перспективи розвитку виробничого потенціалу підприємств агропромислового сектору на основі досвіду «Всеукраїнського наукового-навчального консорціуму» Гонтарук Я. В. Суз 2020 207
25447 Стратегічні напрямки розвитку переробних підприємств апк на інвестиційно-інноваційній основі Гонтарук Я. В., Мазур К. В. Суз 2020 242
25439 Методологія дослідження галузі овочівництва та його ринкової динаміки через побудови економетричних моделей як нелінійних складних систем Логоша Р. В. Суз 2020 280
25429 Ретроспектива, філософія та логіка формування загальної теорії ринку у світлі конфлікту ідей ліберальної та альтернативних парадигм Логоша Р. В. Суз 2020 207
25417 Методичні підходи до здійснення оцінки ефективності використання економічного потенціалу аграрних підприємств Логоша Р. В., Мазур К. В. Суз 2020 297
25409 Тенденції і умови ефективного функціонування сировинної бази підприємств АПК Гонтарук Я. В., Мазур К. В. Суз 2020 187
25404 Інноваційно-інвестиційна діяльність як фактор розвитку ресурсозберігаючих технологій Бабина О. М. Дк 2020 326
25403 Аналіз фактичних та потенційних можливостей виробництва енергії з альтернативних джерел в Україні Бабина О. М. Тд 2020 242
25402 Стимулювання розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності у виробництві альтернативних джерел енергії Бабина О. М. Тд 2020 341
25381 Проблематика асиметрії та збалансованості розвитку регіональних економічних систем Мазур К. В., Мазур А. Г. Суз 2020 315
25373 Менеджмент аграрного підприємства Мазур К. В., Кубай О. Г. Нп 2020 5755
25371 Реструктуризація як інструмент перепроектування бізнес-процесів в агропромисловому виробництві Мазур К. В., Гонтарук Я. В. Суз 2020 186
25329 Розвиток інноваційної діяльності на переробних підприємствах АПК Гонтарук Я. В. Дк 2020 184
25318 Agement of innovative processes of the regional tourist and recreational complex Pidvalna O. G. Суз 2020 265
25239 Гносеологія поняття «ринок» як основної економічної категорії в контексті множини супутніх економічних категорій Логоша Р. В., Колесник Т. В. Суз 2020 252
25234 Система надання адміністративних послуг у рамках реформування органів місцевого самоврядування фіщук Н. Ю., Онищенко М. Л. Суз 2020 212
25188 Розвиток зовнішньоекономічної діяльності переробних підприємств АПК України в умовах інтеграції в ЄС Гонтарук Я. В., Мазур К. В. Суз 2020 267
25110 Особливості стандартів GRI як основи звіту зі сталого розвитку підприємств АПК Герасименко Ю. В. Дк 2020 217
25064 Програма міжнар. наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми менеджменту та права», 1-2 черв. 2020 р. Гонтарук Я. В. Пк 2020 279
24913 Розвиток інноваційної діяльності на переробних підприємствах АПК Гонтарук Я. В. Сун 2020 455
24878 Проблеми та перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств в регіон Кубай О. Г. Суз 2020 244
24845 Нефінансова звітність підприємств як стратегічний інструмент налагодження маркетингу партнерських відносин Герасименко Ю. В., Пчелянська Г. О. Суз 2020 250
24779 Аналіз інвестиційних можливостей підприємництва з позицій розвитку інноваційної діяльності у виробництві енергії з альтернативних джерел Бабина О. М. Сун 2020 256
24778 Assessment of the effectiveness of the development of innovationinvestment activity in the production of alternative energy sources Babyna O. Суз 2020 234
24777 Інноваційно-інвестиційна діяльність як фактор розвитку ресурсозберігаючих технологій Бабина О. М. Сун 2020 221
24773 Економічний розвиток регіонів в процесі децентралізації: сучасний стан та перспективи Михальчишина Л. Г., Фіщук Н. Ю. Суз 2020 237
24758 Корпоративне управління та соціальна відповідальність. Ч. 2. Корпоративна соціальна відповідальність Гарбар Ж. В., Мазур К. В., Мостенська Т. Г. Нп 2020 5330
24747 Проблеми комерціалізації на ринку насіння в Україні Захарчук О. В., Мазур К. В. Сун 2020 216
24727 Management of small business entities Portovaras T., Harbar Z., Sokurenko I., Samoilyk I. СWeof 2020 184
24630 Концептуальне відображення еволюції ринку та цивілізації як єдиного процесу Логоша Р. В., Колесник Т. В. Суз 2020 344
24523 Державне регулювання розвитку рекреаційно-туристичного комплексу Овсюк Н. В., Підвальна О. Г. Сун 2020 197
24522 Наслідки впливу розвитку рекреаційно-туристичного комплексу на економіку регіону Підвальна О. Г. Тд 2019 240
24521 Формування механізму управління інноваційною діяльністю компаній індустрії туризму в регіоні Підвальна О. Г. Сун 2019 300
24485 Корпоративне управління та соціальна відповідальність. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів другого (магістерського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» Гарбар Ж.В. Мв 2020 5
24484 Методичні вказівки до проходження виробничої практики студентами другого (магістерського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» К.В. Мазур, Ж.В. Гарбар, Р.В. Логоша, Т.В. Ємчик, О.Г. Кубай, Я.В. Гонтарук Мв 2020 15
24481 Корпоративне управління та соціальна відповідальність. Методичні рекомендації для проведення практичних занять для студентів другого (магістерського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» Гарбар Ж.В. Мв 2020 4
24459 Управління комерційною діяльністю: методичні вказівки до практичних занять для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління і адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» Логоша Р.В. Мв 2020 5
24458 Управління комерційною діяльністю: програма навчальної дисципліни для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління і адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» Логоша Р.В. Нп 2020 5
24449 Управління персоналом в готельно-ресторанному господарстві. Навчальна програма дисципліни для студентів денної форми навчання галузі знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа», першого бакалаврського освітнього рівня. Фіщук Н.Ю. Нп 2020 2
24448 Управління персоналом в готельно-ресторанному господарстві. Навчальна програма дисципліни для студентів денної форми навчання галузі знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа», першого бакалаврського освітнього рівня. Фіщук Н.Ю. Нп 2020 0
24328 Научное сопровождение развития отечественного рынка овощной продукции в условиях становления и углубления рыночных отношений = Науковий супровід розвитку вітчизняного ринку овочевої продукції в умовах становлення та поглиблення ринкових відносин Логоша Р. В., Колесник Т. В. Суз 2020 228
24307 Formation of a State Support Program for Agricultural Producers in Ukraine Considering World Experience = Формування Державної програми підтримки сільгоспвиробників в Україні з урахуванням світового досвіду Pronko L., Furman I., Kucher A., Gontaruk Y. СWeof 2020 493
24298 Дослідження стану розвитку фермерства в Україні Пронько Л. М., Гонтарук Я. В., Ревкова А. В. Сун 2019 353
24237 Глобальні ініціативи як платформа становлення становлення соціально відповідального аграрного бізнесу в Україні Герасименко Ю. В. Дк 2019 203
24236 Нефінансова звітність підприємств агропромислової сфери виробництва Герасименко Ю. В. Дк 2019 253
24235 Стейкхолдери підприємств АПК: ідентифікація та оцінка їхнього впливу Герасименко Ю. В. Дк 2019 329
24234 Соціально відповідальна позиція підприємств як фактор конкурентних переваг Герасименко Ю. В. Дк 2019 285
24233 Менеджмент організацій: методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів денної форми навчання галузі знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 242 «Туризм», першого бакалаврського освітнього рівня Фіщук Н.Ю.,Гонтарук Я.В. Мв 2020 4
24225 Проблеми та перспективи розвитку ринку фундука в Україні Мазур К. В. Дк 2019 223
24204 Напрями управління інноваційною діяльністю в компаніях індустрії туризму: територіальний аспект Підвальна О. Г. Сун 2019 309
24203 Інвестиційний потенціал регіону як основа забезпечення його сталого розвитку Кришталь Т. М., Лаглер К., Підвальна О. Г. Сун 2018 420
24202 Інституціональне забезпечення розвитку господарств сімейного типу в сільських територіях Мазур А. Г. Сун 2019 294
24161 Опис моделі еквівалентності ринкового обміну Логоша Р. В. Дк 2019 217
24160 Законодавча регламентація процесу формування ринкових механізмів в Україні Логоша Р. В. Дк 2019 201
24156 Інноваційний розвиток аграрного сектора України: теорія, практика, перспективи Гарбар Ж. В. Дк 2019 196
24155 Fiscal policy under economic transformation = Фіскальна політика в умовах економічної трансформації Harbar Z. Дк 2019 238
24151 Проблеми матеріально-технічного забезпечення аграрних підприємств Кубай О. Г. Дк 2019 160
24145 Корупція в Україні: особливості, проблеми та сучасні тенденції Березюк С. В., Фіщук Н. Ю. Тд 2018 189
24144 Rospects for the development of bioenergy in Ukraine = Перспективи розвитку біоенергетики в Україні Бабина О. М. Дк 2018 184
24143 Інноваційний розвиток аграрного сектора України Гарбар Ж. В. Дк 2019 284
24142 Сучасний стан державної підтримки аграрних підприємств Кубай О. Г. Дк 2019 204
24140 Маркетинг в соціальних мережах Гарбар Ж. В. Дк 2019 461
24125 Управління витратами як засіб забезпечення конкурентоспроможності Фіщук Н. Ю. Тд 2018 185
24020 Місце і роль малого та середнього бізнесу в економіці Вінницької області Фіщук Н. Ю. Тд 2019 176
23988 Стан демографічної ситуації та відтворення трудових ресурсів Вінницької області Фіщук Н. Ю. Тд 2019 236
23981 Перспективи розвитку енергозабезпечуючих кооперативів на селі Гонтарук Я. В. Сун 2019 245
23979 Прибутковість сільськогосподарських підприємств як фактор розвитку аграрного бізнесу Кубай О. Г. Дк 2019 212
23958 Роль менеджменту у формуванні управлінських навиків студентів, як фахівців аграрної сфери Бабина О. М. Дк 2019 300
23956 Особливості ресурсного забезпечення аграрних підприємств Кубай О. Г. Дк 2019 192
23955 Перспективи виробництва та використання біопалива у Вінницькій області як фактор впливу на розвиток економіки та аграрного сектору регіону Бабина О. М. Дк 2019 195
23954 Перспективи виробництва біопалива у Вінницькій області як фактор впливу на розвиток економіки та аграрного сектору Бабина О. М. Дк 2019 239
23952 Світовий досвід розвитку альтернативних джерел енергії Бабина О. М. Дк 2019 332
23899 Формування інтегрованої соціально відповідальної системи менеджменту в контексті сталого розвитку аграрних підприємств Герасименко Ю. В., Мазур В. А. Сун 2018 266
23888 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 073 "Менеджмент" Мазур К.В., Логоша Р.В., Гарбар Ж.В., Кубай О.Г. Пвф 2020 6
23887 Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра зі спеціальності 073 "Менеджмент" Мазур К.В., Логоша Р.В., Гарбар Ж.В., Кубай О.Г. Пвф 2020 3
23886 Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 073 "Менеджмент" Мазур К.В., Логоша Р.В., Гарбар Ж.В., Кубай О.Г. Пвф 2020 4
23885 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» зі спеціальності 073 "Менеджмент" Мазур К.В., Логоша Р.В., Гарбар Ж.В., Кубай О.Г. Пвф 2020 7
23816 Удосконалення механізмів державного управління сталим розвитком сільських територій Мазур К. В. Суз 2020 249
23770 The problems of the cooperative formations development in agricultural economy Mazur A., Mazur K. Суз 2020 265
23742 Креативне мислення студентів як фактор розвитку академічного підприємництва Герасименко Ю. В. Тд 2019 218
23741 Креативний підхід до управління збалансованим розвитком підприємств Герасименко Ю. В. Тд 2019 232
23740 Механізм налагодження партнерських відносин зі стейкхолдерами - невід’ємний управлінський складник підприємств Герасименко Ю. В. Тд 2019 262
23732 Фактори, які стримують розвиток туристичного сектора в україні Підвальна О. Г. Тд 2019 675
23677 Соціально-економічна ефективність розвитку агротуристичної діяльності в регіоні Підвальна О. Г. Сун 2019 259
23675 Кадрові проблеми розвитку сільських громад в умовах децентралізації Фіщук Н. Ю. Тд 2019 279
23673 Інвестиції в галузь АПК Вінницької області Фіщук Н. Ю. Тд 2019 211
23672 Фінансово-економічний стан підприємств аграрного сектору економіки Черкаської області Соколюк С. Ю., Фіщук Н. Ю. Сун 2019 314
23665 Програма Міжнародної науково-практична інтернет-конференція молодих вчених та студентів "Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів", 15-16 травня 2019 р. Бабина О. М. Пк 2019 283
23663 Аналіз системи промивання доїльних установок Бабин І. А. Дк 2019 290
23656 Перспективи розвитку біоенергетики у Вінницькій області Бабина О. М. Дк 2019 246
23653 Біоенергетика – перспективний напрям розвитку Вінниччини Бабина О. М. Дк 2019 239
23574 Посилення кадрового потенціалу сільських громад в сучасних умовах децентралізації Гнатюк Н. В., Фіщук Н. Ю. Сун 2019 317
23573 Необхідність використання діагностики в системі антикризового менеджменту підприємств галузі АПК Фіщук Н. Ю. Сун 2019 360
23560 Розвиток кооперації в сільському господарстві, як напрям досягнення енергетичної незалежності Гонтарук Я. В. Тд 2019 278
23557 Тенденції та перспективи енергетичного розвитку в Україні та в світі Пронько Л. М., Бабина О. М. Сун 2016 366
23556 Перспективи виробництва біопалива у Вінницькій області як фактор впливу на розвиток економіки та аграрного сектору Бабина О. М. Тд 2019 290
23555 Перспективи виробництва та використання біопалива у Вінницькій області як фактор впливу на розвиток економіки та аграрного сектору регіону Бабина О. М. Сун 2019 476
23554 Біопаливо: перспективи виробництва і використання в Україні Бабина О. М. Тд 2018 265
23553 Світовий досвід розвитку альтернативних джерел енергії Бабина О. М. Сун 2019 315
23552 Світовий досвід розвитку альтернативних джерел енергії Бабина О. М. Тд 2019 251
23550 Перспективні напрями розвитку переробних підприємств АПК в умовах інтеграції у світовий економічний простір Гонтарук Я. В. Сун 2019 365
23491 Market institute: research methodology in context of basic cognitive approaches Logosha R., Iryna M., Semenyshena N., Chykurkova A. СSc 2019 318
23456 Структурні та функціональні особливості ринку овочевої продукції в Україні Логоша Р. В. Сун 2019 413
23440 Formation, functioning and development features of agricultural markets in Ukraine Logosha R.V., Kolesnik T.V. Сун 2019 270
23433 Розвиток промислового садівництва в умовах євроінтеграційних процесів Барабаш Л. О., Мазур К. В. Сун 2019 414
23432 Основні проблеми та перспективи розвитку ринку фундука в Україні Сатіна Г. М., Мазур К. В. Сун 2019 465
23431 Content and significance of the theory of institutionalism as a factor of the agrarian family farm development Mazur K., Mazur A. Сун 2019 192
23430 Дослідження маркетингу закладу вищої освіти Луцяк В. В.,Мазур К. В., Мостенська Т. Г. Сун 2019 352
23416 Governance and regulation as an indispensable condition for developing the potential of rural areas = Управління та регулювання як неодмінна умова розвитку потенціалу сільських територій Mazur K., Tomashuk I. СWeof 2019 165
23412 Розробка маркетингової стратегії сільськогосподарського підприємства агропродовольчого комплексу Мазур К. В., Мухіна О. В. Сун 2020 385
23386 Корпоративне управління та соціальна відповідальність. Частина I. К.В. Мазур, Ж.В. Гарбар, Т.Г. Мостенська Нп 2019 45
23309 Бізнес-планування комплексу просування продукціїпідприємства в інтернет Луцяк В. В., Мазур К. В., Мостенська Т. Г. Сун 2019 281
23285 Entrepreneurship education of future economists in the process of preparation Logosha R., Bondarenko V., Samokhval O., Pavelkiv R., Petrenko O. СSc 2019 275
23274 Моделювання контрактних відносин між основними реципієнтними групами агентів ринку Логоша Р. В., Мазур К. В., Підвальна О. Г. Сун 2019 458
23234 Проблеми матеріально-технічного забезпечення аграрних підприємств Кубай О. Г. Тд 2019 197
23225 Influence of the photosynthetic productivity and seed productivity of white lupine plants = Вплив фотосинтетичної продуктивності та насіннєвої продуктивності рослин білого люпину Mazur V. A., Myalkovsky R. O., Mazur K. V., Pantsyreva H. V., Alekseev O. O. СWeof 2019 452
23188 Опис моделі еквівалентності ринкового обміну Логоша Р. В. Тд 2019 260
23145 Інноваційний розвиток аграрного сектора України Гарбар Ж. В. Тд 2019 279
23144 Fiscal policy under economic transformation Harbar Zh., Harbar V., Sobchuk S., Menchynska O. Суз 2019 307
23141 Венчурний капітал в контексті фінансування інноваційної діяльності Гарбар Ж. В., Гарбар В. А. Сун 2019 893
23140 Бюджетна політика як інструмент соціально-економічного розвитку країни Гарбар Ж. В., Кондукоцова Н. В. Сун 2019 314
23138 Податкове регулювання реального сектору економіки Гарбар Ж. В., Кондукоцова Н. В. Сун 2018 892
23126 Законодавча регламентація процесу формування ринкових механізмів в Україні Логоша Р. В. Тд 2019 287
23120 Управління природоохоронною діяльністю в регіоні (за матеріалами департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів вінницької облдержадміністрації) Томашевський М.О. Дрп 2019 5
23106 Сучасний стан державної підтримки аграрних підприємств Кубай О. Г. Тд 2019 311
23105 Сучасний стан розвитку галузі та експорту продукції тваринництва України Гераймович В. Л., Гуменюк І. Л., Кубай О. Г. Сун 2019 409
23069 Стратегічне управління. Навчальна програма дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання галузей знань 07 «Менеджмент» 28 «Публічне управління та адміністрування», спеціальностей 073 «Менеджмент», 281 «Публічне управління та адміністрування» Фіщук Н.Ю. Нп 2019 2
22977 Стратегічне управління. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальностей 073 «Менеджмент», 281 «Публічне управління та адміністрування», пер Фіщук Н.Ю. Мв 2019 1808
22916 Удосконалення технології менеджменту підприємства в сучасних умовах Шпак К.І. Дрп 2019 17
22915 Система управління маркетинговою стратегічною діяльністю підприємств АПК в Україні Маліцька І.В. Дрп 2019 14
22845 Управління фінансовим потенціалом підприємства апк Маркітан Ю.В. Дрп 2019 9
22844 Розвиток системи мотивації сільськогосподарських підприємств Ганчук В.В. Дрп 2019 8
22827 Формування інвестиційної привабливості підприємств АПК Кліменко Н.Е. Дрп 2019 16
22826 Управління конкурентоспроможністю фермерських господарств в Україні Стась Я.Р. Дрп 2019 13
22819 Управління системою збуту на підприємстві АПК Підгурський Д.В. Дрп 2019 13
22800 Стратегічне управління розвитком підприємств АПК Коломієць В.В. Дрп 2019 14
22767 Управління персоналом в системі менеджменту малих підприємств у сфері апк Франко В.С. Дрп 2019 22
22739 Формування та розвиток інноваційного потенціалу підприємств АПК України Волощенко І.М. Дрп 2019 13
22718 Формування та використання трудового потенціалу фермерських господарств Бондар І.Е. Дрп 2019 11
22717 Стратегічна діагностика виробничого потенціалу аграрних підприємств України в системі ефективного управління Левченко В.О. Дрп 2019 14
22682 Рекреаційно-туристичні комплекси в соціально-економічному розвитку країни та її регіонів Підвальна О. Г. Сун 2019 267
22636 Розробка стратегії розвитку підприємства Мовчан В.В. Дрп 2019 14
22635 Розробка стратегії розвитку підприємства Мовчан В.В. Дрп 2019 5
22628 Управління забезпеченням та використанням виробничих ресурсів на підприємстві АПК Сорока Р. Л. Дрп 2019 7
22620 Управління соціально-економічною ефективністю діяльності аграрного підприємства Семенюк І.І. Дрп 2019 15
22619 Управління виробництвом органічної продукції в агропромислових формуваннях Леськова О. К. Дрп 2019 9
22560 Організація управління виробництвом в агропромислових формуваннях і шляхи його удосконалення Моісеєва О.О. Дрп 2019 6
22495 Організаційно-економічний механізм забезпечення ефективного використання потенціалу підприємства Лясківська Л.А. Дрп 2019 7
22430 Економічний механізм формування і функціонування підприємств олійно-жирової галузі Вусінський О.В. Дрп 2019 12
22417 Управління кадровим потенціалом підприємства АПК Радзімовський О. В. Дрп 2019 11
22416 Удосконалення системи управління прибутком підприємства АПК Барладин І.Д. Дрп 2019 11
22334 Стратегічне планування діяльності молокопереробних підприємств Мартинюк Н.Л. Дрп 2019 11
22313 Соціально-економічний механізм розвитку аграрного підприємства Колісніченко К.В. Дрп 2019 9
22251 Стратегія розвитку аграрних підприємств України в контексті євроінтеграції Бугай А.С. Дрп 2019 9
22221 Формування та розвиток виробничого потенціалу фермерських господарств в Україні Мороз О. В. Дрп 2019 7
22201 Управління соціально-економічним розвитком підприємств АПК Лукашевич О.Г. Дрп 2019 7
22177 Управління маркетинговою діяльністю підприємств АПК Сігнаєвська В.В. Дрп 2019 8
22139 Управління фінансово-економічним розвитком підприємства в ринкових умовах Карвацька В.С, Дрп 2019 7
22134 Управління матеріальними ресурсами підприємства АПК Горпинюк К.А. Дрп 2019 6
22126 Управління фінансовим потенціалом підприємства апк Гончар Р.В. Дрп 2019 6
22114 Управління збутовою діяльністю сільськогосподарського підприємства Свирида В. С. Дрп 2019 5
22101 Управління розвитком харчової промисловості регіону Пшеничникова Дрп 2019 11
22100 Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств в регіоні Кузьменок І.А. Дрп 2019 6
22054 Удосконалення управління витратами аграрних підприємств Савка В.М. Дрп 2019 9
22027 Особливості управління в приватних сільськогосподарських підприємствах Глухова М. М. Дрп 2019 9
21988 Управління фінансово-економічним розвитком аграрного підприємства Браніцький О.Ю. Дрп 2019 11
21985 Управління фінансовим забезпеченням виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств Іжаковський І.В. Дрп 2019 5
21910 Управління капіталом підприємства апк Максименко Р.С. Дрп 2019 8
21880 Управління маркетингом зовнішньоекономічної діяльності підприємства АПК. Максимишен Д. Р. Дрп 2019 7
21873 Управління маркетинговою діяльністю фермерських господарств Шарагова Т.М. Дрп 2019 8
21854 Управління персоналом в підприємствах галузі апк Грабовий О.С. Дрп 2019 13
21786 Удосконалення системи реалізації сільськогосподарської продукції (за матеріалами ТОВ «Устя») Дудник М.В. Дрп 2019 5
21742 Особливості формування витрат на підприємстві та оптимізація їх складу Марущак Б.О. Дрп 2019 10
21740 Аналіз фінансового стану підприємства: сучасна методологія та перспективні напрями її розвитку (за матеріалами ТОВ ПК «Зоря Поділля») Кузь О.С. Дрп 2019 10
21728 Управління ефективністю діяльності аграрних підприємств Гоцуляк Д. С. Дрп 2019 8
21725 Удосконалення мотиваційного механізму управління персоналом Пахненко А. М. Дрп 2019 25
21691 Стратегічний маркетинг в готельному та ресторанному бізнесі.Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни для студентів денної форми навчання освітнього ступеня – «магістр» факультету економіки та підприємництва галузі знань 24 Сф Логоша Р.В. Мв 2019 12
21689 Стратегічний маркетинг в готельному та ресторанному бізнесі. Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни для студентів денної форми навчання освітнього ступеня – «магістр» факультету економіки та підприємництва галузі знань 24 Сфера обслуго Логоша Р.В. Мв 2019 9
21614 Удосконалення управління прибутком акціонерного товариства Яковенко О. М. Дрп 2019 7
21613 Удосконалення управління прибутком акціонерного товариства Яковенко О. М. Дрп 2019 3
21612 Удосконалення управління прибутком акціонерного товариства Яковенко О. М. Дрп 2019 2
21611 Удосконалення управління прибутком акціонерного товариства Яковенко О. М. Дрп 2019 2
21554 Управління стратегічним потенціалом підприємства АПК. Дідур В. В. Дрп 2019 7
21539 Корпоративне управління та соціальна відповідальність. Програма навчальної дисципліни для студентів другого (магістерського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» Гарбар Ж.В. Нп 2019 5
21538 Методичні вказівки до проходження виробничої практики студентами другого (магістерського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» К.В. Мазур, А.Г. Мазур, Ж.В. Гарбар, Р.В. Логоша, Т.В. Гончарук, О.Г. Кубай, Я.В. Гонтарук Мв 2019 10
21432 Особливості управління в приватних підприємствах галузі АПК Зайнулін І.Ф. Дрп 2019 7
21411 Управління ефективністю виробництва зерна Боднар В. А. Дрп 2019 3
21333 Управління ризиками в господарській діяльності аграрних підприємств Чернецька Г.В. Дрп 2019 8
21299 Особливості управління якістю та продуктивністю праці як засобами забезпечення конкурентоспроможності підприємств АПК Панфьорова М.В. Дрп 2019 12
21298 Управління ефективністю виробництва продукції рослинництва Похилюк О. П. Дрп 2019 9
21297 Удосконалення управління витратами аграрних підприємств Рибицький А.В. Дрп 2019 14
21270 Удосконалення системи управління прибутком підприємств АПК Вовчок Р. В. Дрп 2019 12
21269 Організація управління виробництвом в агропромислових формуваннях і шляхи його удосконалення Бокатюк М. О. Дрп 2019 6
21115 Управління прибутком в підприємствах галузі АПК Горовий Л.О. Дрп 2019 14
20975 Мотиваційний складник налагодження партнерських відносин із персоналом як внутрішніми стейкхолдерами підприємства Герасименко Ю. В. С 2018 266
20916 Участь ЗВО у місцевому і регіональному інноваційному розвитку Гарбар Ж. В. Тд 2019 246
20914 Академічне підприємництво: досвід США Фіщук Н. Ю. Тд 2019 228
20913 Методичні підходи до оцінки сталості розвитку регіону Чечетова Н. Ф., Бондаренко В. М., Підвальна О. Г. Сун 2018 413
20911 Сталий економічний розвиток регіону: інвестиційна складова Балахова О. В., Лаглер К., Підвальна О. Г. Сун 2018 395
20908 Кластиризація туристичного сектора регіональної економіки Підвальна О. Г. Тд 2019 749
20896 Особливості формування кластерів в туристичному секторі регіональної економіки Підвальна О. Г. С 2018 303
20895 Сталий соціально-економічний розвиток регіону: проблеми, цілі, завдання Кришталь Т. М., Бондаренко В. М., Підвальна О. Г. С 2018 503
20893 Види та основні підходи щодо формування корпоративної етики в менеджменті підприємства Підвальна О. Г. Тд 2017 272
20828 Ррозвиток академічного підприємництва у закладах вищої освіти в умовах глобалізації Мазур К. В. Тд 2019 220
20821 Ідентифікація стейкхолдерів підприємств та оцінка їхнього впливу: теоретичний аспект Герасименко Ю.В. С 2019 2086
20808 Управління інноваціями. Методичні рекомендації для практичних занять з навчальної дисципліни для студентів напряму підготовки 6.03060101 «Ме-неджмент організацій і адміністрування» Гарбар Ж.В., Гонтарук Я.В. Мв 2019 19
20807 Самоменеджмент. Методичні рекомендації для практичних занять з навчальної дисципліни для студентів напряму підготовки 6.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» Підвальна О.Г., Гонтарук Я.В. Мв 2019 6
20787 Особливості управління фінансовим потенціалом аграрних підприємств в умовах трансформаційних змін в економіці Мазур В. А., Кубай О. Г., Мельник А. В. Сун 2018 295
20786 Академічне підприємництво як фактор формування інноваційного потенціалу регіонального розвитку КУБАЙ О. Г. Тд 2019 260
20785 Scientific-methodologal and practical principles of regional economic systems integration Mazur A., Kubai O. СWeof 2019 221
20758 Управління інноваціями. Методичні рекомендації для самостійної роботи з навчальної дисципліни для студентів напряму підготовки 6.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування». Гарбар Ж.В., Гонтарук Я.В. Мв 2019 18
20757 Самоменеджмент. Методичні рекомендації для самостійної роботи з навчальної дисципліни для студентів напряму підготовки 6.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування». Підвальна О.Г., Гонтарук Я.В. Мв 2019 3
20744 Впровадження моделі саморегулювання підприємницької та професійної діяльності як напрям реалізації державної політики дерегуляції в Україні Гарбар Ж. В., Гарбар В. А. Сун 2018 513
20740 Екологічний менеджмент і аудит. Методичні рекомендації до проведення практичних та семінарських занять для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань__10 «природничі науки» спеціальності 101 «екологія» други Н.Ю.Фіщук, С.В.Березюк Мв 2019 42
20739 Екологічний менеджмент і аудит. Навчальна програма дисципліни для студентів галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія», денної та заочної форми навчання. Другий (магістерський) освітній рівень Фіщук Н.Ю. Нп 2019 28
20738 Антикризовий менеджмент аграрних підприємств. Методичні рекомендації до проведення практичних та семінарських занять з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмен Фіщук Н.Ю., Березюк С.В. Мв 2019 11
20732 Перспективи розвитку академічного підприємства в аграрних закладах вищої освіти України Гонтарук Я. В. Тд 2019 271
20552 Менеджмент аграрного підприємства. Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів першого (бакалаврського) освітнього ступеня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» Кубай О.Г. Бабина О.М. Мв 2019 44
20336 Контрактний підхід у контексті сучасних економічних досліджень ринку Логоша Р. В., Мазур К. В., Підвальна О. Г. Сун 2018 618
20255 Методичні вказівки до проходження виробничої практики студентами другого (магістерського) освітнього ступеня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціаль-ності 073 «Менеджмент» К.В. Мазур, Ж.В. Гарбар, О.Г. Кубай, Т.В. Гончарук, Я.В. Гонтарук Мв 2019 21
20254 Методичні вказівки до проходження виробничої практики студентами першого (бакалаврського) освітнього ступеня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» К.В. Мазур, Ж.В. Гарбар, О.Г. Кубай, Т.В. Гончарук, Я.В. Гонтарук Мв 2019 21
20253 Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи студентами другого (магістерського) освітнього ступеня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» К.В. Мазур, Ж.В. Гарбар, О.Г. Кубай, Т.В. Гончарук, Я.В. Гонтарук Мв 2019 25
20235 Менеджмент: навчальна програма / Спеціальність 074 «Публічне управління та адміністрування» / Перший (бакалаврський) освітній ступень Герасименко Ю.В. Нп 2019 5
20234 Інвестиційний менеджмент: програма навчальної дисципліни / Спеціальність 073 «Менеджмент» / Освітній ступінь другий (магістерський) Герасименко Ю.В. Нп 2019 9
20233 Операційний менеджмент. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів першого (бакалаврського) освітнього ступеня галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальностей 073 Менеджмент та 074 Публічне управління та адмініструв Кубай О.Г., Недбалюк О.О. Мв 2019 14
20232 Менеджмент підприємств м’ясної та молочної галузі з основами підприємництва. Програма дисципліни для студентів першого (бакалаврського) освітнього ступеня галузі знань 18 «Виробництво та технології» спеціальності 181 «Харчові технології» Гарбар Ж.В. Нп 2019 1
20231 Управління інноваціями. Програма дисципліни для студентів першого (бакалаврського) освітнього ступеня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» Гарбар Ж.В. Нп 2019 6
19995 Антикризовий менеджмент аграрних підприємств: методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання освітнього ступеня магістр галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» Фіщук Н.Ю. Мв 2019 1
19969 Операційний менеджмент: методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів першого (бакалаврського) освітнього ступеня галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальностей 073 Менеджмент та 074 Публічне управління та адміністрування Кубай О.Г., Недбалюк О.О. Мв 2019 36
19968 Управління організацією. Програма дисципліни для підготовки студентів Першого (бакалаврського) освітнього ступеня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування» Кубай О.Г. Нп 2019 4
19967 Операційний менеджмент. Методичні вказівки до семінарських і практичних занять для студентів першого (бакалаврського) освітнього ступеня галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальностей 073 Менеджмент та 074 Публічне управління та адмініструва Кубай О.Г., Недбалюк О.О. Мв 2019 29
19966 Операційний менеджмент. Програма дисципліни для підготовки студентів першого (бакалаврського) освітнього ступеня галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальностей 073 Менеджмент та 074 Публічне управління та адміністрування Кубай О.Г., Недбалюк О.О. Нп 2019 8
19965 Управління проектами: навчальна програма / Спеціальність 073 «Менеджмент» / Другий (магістерський) освітній ступень Герасименко Ю.В. Нп 2019 7
19963 Стратегічне управління. Методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Фіщук Н.Ю. Мв 2019 13
19897 Управління проектами: методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів / Спеціальність 073 «Менеджмент» / Другий (магістерський) освітній ступень Герасименко Ю.В. Мв 2019 37
19774 Діагностика банкрутства у системі антикризового моніторингу на підприємствах АПК Фіщук Н.Ю., Михальчишина Л.Г. С 2018 254
19462 Проблеми міграції робочої сили та шляхи їх вирішення у Вінницькій області Кубай О.Г., Страпачук М.Ю. Тд 2018 359
19461 Аграрні розписки в Україні як нові можливості розвитку АПК Кубай О.Г., Басараба В.М. Тд 2018 286
19460 Забезпеченість аграрного сектору України земельними ресурсами Кубай О.Г., Гдадкіх Т.В., Томчук В.І. Тд 2018 249
19459 Інвестиційна діяльність Вінницької області: проблеми та перспективи Кубай О.Г., Омельчук Ю.В., Дідик Ю.А. Тд 2018 279
19458 Інноваційні технології формування професійної компетентності фахівців з менеджменту Мазур К.В. Тд 2018 490
19457 Стан фінансового забезпечення процесів відтворення в аграрній економіці Мазур А.Г., Мазур К.В., Гонтарук Я.В. Тд 2018 302
19456 Матеріально-технічне забезпечення аграрного виробництва Кубай О.Г., Марчик Є.К. Тд 2018 307
19435 Стратегічні орієнтири розвитку аграрного сектору економіки України Гарбар Ж.В. Тд 2018 422
19288 Стан та тенденції розвитку малих форм господарювання в аграрному виробництві у розвинених країнах світу Мазур К.В. С 2018 345
19286 Стан та тенденції розвитку зерновиробництва у Вінницькій області Мазур А.Г., Мазур С.А., Гонтарук Я.В. С 2018 535
19285 Опис моделі еквівалентності ринкового обміну на прикладі ринку овочевої продукції України Мороз О. В., Логоша Р. В., Підвальна О. Г. Сун 2018 688
19264 Стан бізнес-середовища малих та середніх підприємств в Україні Мазур К. В., Сімоник Л. С. С 2018 334
19262 Управління земельними ресурсами в умовах децентралізації Мазур К. В., Костюк В. І. С 2019 327
19261 Економічні важелі впливу на збалансований розвиток агроекосистем Мазур К.В. С 2018 324
19086 Теоретичні підходи до визначення корпоративної соціальної відповідальності: теорії стратегій досягнення конкурентних переваг Мостенська Т.Г. Суз 2018 346
18946 Управління інтеграційними процесами в АПК регіону (за матеріалами Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької облдержадміністрації) Бунєгін В. М. Дрп 2018 7
18944 Управління експортним потенціалом АПК Вінницької області (за матеріалами ДАРЕПР Вінницької ОДА) Садовничий С.В. Дрп 2018 9
18909 Управління ресурсним потенціалом сільськогосподарських підприємств (за матеріалами АПНВП «Візит» с. Томашпіль Хмільницького району Вінницької області) Новаківський А.Ю. Дрп 2018 12
18908 Управління мотивацією персоналу аграрних підприємств (за матеріалами СТОВ «Агрофірма «Красне» с. Красне Тиврівського району Вінницької області) Орлов І.О. Дрп 2018 11364
18907 Удосконалення управління в сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах регіону (за матеріалами Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької облдержадміністрації ) Тімченко В.С. Дрп 2018 3
18904 Управління розвитком селянських господарств в умовах трансформацій аграрного сектору економіки (за матеріалами Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької обласної державної адміністрації) Махаммадієва К.М. Дрп 2018 3
18903 Управління зовнішньоекономічною діяльністю в регіоні Паламар В.В. Дрп 2018 11
18880 Управління інтеграційними процесами в системі АПК за матеріалами ДАРЕПР Вінницької ОДА) Герасимчук О.С. Дрп 2018 5
18879 Розробка інвестиційної стратегій розвитку економічно активних підприємств АПК (за матеріалами СТОВ «Лан» с. Маньківка) Гамарник С.В. Дрп 2018 22
18878 Управління соціально-економічним розвитком підприємств АПК» (за матеріалами ПрАТ «Вінницький олійножировий комбінат») Дідур Т.В Дрп 2018 12
18876 Управління інноваційним розвитком підприємств харчової промисловості України (за матеріалами ТОВ «Підприємство «АВІС», м. Вінниця) Рак С.Я. Дрп 2018 11
18865 Управління трудовими ресурсами аграрного підприємства Куценко В.В. Дрп 2018 12
18846 Управління персоналом у системі менеджменту малих підприємств Годз В.О. Дрп 2018 21
18807 Управління економічною безпекою підприємств агропромислового комплексу України (за матеріалами СФГ «Обрій», с. Широка Гребля Хмільницького району Вінницької області) Слюсар О.М. Дрп 2018 2578
18806 Управління трудовими ресурсами підприємства АПК (за матеріалами ТОВ СОП «Михайлівське» с.Михайлівка Вінницького району Вінницької області) Гальчинський С.О. Дрп 2018 7
18805 Управління інвестиційною діяльністю підприємств АПК в регіоні (за матеріалами Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької облдержадміністрації) Васильський В. О. Дрп 2018 16
18804 Управління маркетинговою діяльністю підприємств АПК (за матеріалами ТОВ «Агро-Еталон», с. Тростянець, Тиврівського району, Вінницької області) Бачара Я. С. Дрп 2018 9
18752 Удосконалення системи управління ризиками прибутком підприємств АПК (за матеріалами ДП «ДГ «Артеміда» ІК НААН», м. Калинівка, Калинівського району, Вінницької області) Агафонова А.В. Дрп 2018 7
18748 Eправління відтворенням основних засобів аграрного підприємства Гришин C.O. Дрп 2018 23
18738 Investments in the development of innovative management in the company Germanjuk N. СWeof 2018 244
18719 Управління витратами сільськогосподарських підприємств Швець О.С. Дрп 2018 25
18687 управління фінансовими ресурсами підприємств апк Басараба В.М. Дрп 2018 11
18686 Розвиток системи мотивації персоналу сільськогосподарських підприємств (за матеріалами ТОВ «КС Лідер») Підлубний В.В. Дрп 2018 6
18678 Організація управління персоналом підприємств АПК в умовах конкурентного середовища (за матеріалами ДП «ДГ «Корделівське» ІК НААН») Медвецька І.О. Дрп 2018 14
18640 Управління фінансовим потенціалом підприємств АПК Токар К.С. Дрп 2018 26
18639 Управління прибутковістю сільськогосподарських підприємств Майбородюк К.С. Дрп 2018 13
18598 Організація ресурсного забезпечення виробництва сільгосппродукції в аграрному підприємстві Костюк В.І. Дрп 2018 11
18584 Удосконалення управління прибутком підприємства АПК Дідик Ю.А. Дрп 2018 8
18561 Управління розвитком аграрного підприємництва в малих формах господарювання (за матеріалами Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької облдержадміністрації) Лавриков А.К. Дрп 2018 5
18560 Управління соціально-економічним розвитком сільських територій (за матеріалами Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької облдержадміністрації) Козловський О. В. Дрп 2018 3
18549 Управління конкурентоспроможністю підприємств АПК (за матеріалами ТОВ «Хмільницький завод сухого знежиреного молока «Молочний візит») Крилова С.О. Дрп 2018 11
18548 Оперативне управління виробництвом у сільськогосподарських підприємствах (за матеріалами СТОВ «Лан» с.Маньківка Бершадського району Вінницької області) Закревський А.В. Дрп 2018 14
18541 Економічний механізм управління аграрним підприємством (за матеріалами СТОВ Агрофірма «Красне» с.Красне Тиврівського району Вінницької області) Виговський Ю.О. Дрп 2018 4
18455 Управління фінансово-економічним розвитком підприємства в ринкових умовах Коваль В.О. Дрп 2018 22
18434 Управління конкурентоспроможністю підприємств аграрної сфери виробництва Сімоник Л.С. Дрп 2018 13
18423 Управління капіталом у системі фінансового менеджменту підприємств АПК Ісаєв І.В. Дрп 2018 9
18422 Управління кадровим потенціалом підприємств АПК Томчук О.А. Дрп 2018 7
18421 Aормування стратегії управління витратами в сільськогосподарському підприємстві Онищук В.В. Дрп 2018 11
18415 Управління ресурсним потенціалом малих підприємств Хіміч А.С. Дрп 2018 11
18399 Управління оборотним капіталом підприємства апк Шевчук В.В. Дрп 2018 7
18357 «Управління матеріальними ресурсами підприємств АПК (за матеріалами ДП «ДГ «Артеміда» ІК НААН» м. Калинівка, Калинівського району, Вінницької області)» Превар К. К. Дрп 2018 14
18356 «Управління трудовими ресурсами фермерських господарств (за матеріалами ФГ«Зоря Василівки», с. Василівка, Тиврівського району, Вінницької області)» Непокойчицька А. С. Дрп 2018 12
18355 «Управління фінансовими ресурсами (за матеріалами СТОВ «АФ Заячківка» с. Заячківка Христинівського району Черкаської області)» Яворський А. Я. Дрп 2018 13
18351 Управління капіталом підприємства АПК Палій Н.О. Дрп 2018 5
18341 Управління земельними ресурсами сільськогосподарського підприємства Ніколюк Г.О. Дрп 2018 15
18335 Розвиток системи мотивації персоналу сільськогосподарських підприємств (за матеріалами СТОВ «Лан» с. Маньківка») Лезнівська І.М. Дрп 2018 4
18334 Особливості управління виробничо-збутовою сферою підприємства орієнтованого на концепцію маркетингу (за матеріалами прат «вожк») Кльоц В.Л. Дрп 2018 15
18332 Стратегія розвитку інвестиційно-фінансового забезпечення агропродовольчої сфери області (за матеріалами дарепр вінницької ода) Кравчук О.О. Дрп 2018 9
18331 Інвестиційний розвиток аграрних підприємств в умовах забезпечення економічної безпеки регіонів (за матеріалами дарепр вінницької ода) Лупол Ю.В. Дрп 2018 6
18330 Управління трудовими ресурсами підприємств апк (за матеріалами ПСП «Новоселиця», Житомирська область, Попільнянський район) Темнюк І.В. Дрп 2018 6
18324 Управління інноваційним розвитком аграрного сектору економіки вінницької області (за матеріалами дарепр вінницької ода) Душкевич О.В. Дрп 2018 5
18323 Управління розвитком харчової промисловості регіону (за матеріалами ДАРЕПР Вінницької ОДА) Шкамбарна А.С. Дрп 2018 8
18322 Економічний механізм формування і функціонування аграрного сектору економіки вінницької області (за матеріалами дарепр вінницької ода) Ревков О.А. Дрп 2018 4
18318 Управління фінансовою стійкістю підприємств АПК Донченко А.В. Дрп 2018 16
18317 Організаційно-економічний механізм управління підприємством АПК Їжаковська А.В. Дрп 2018 9
18293 Управління соціально-економічним розвитком підприємств АПК Сокур А.В. Дрп 2018 24
18290 Управління трудовими ресурсами аграрних підприємств (за матеріалами ДП ДГ «Озерне» с. Озерна, Білоцерківського району) Захарчук І.Л. Дрп 2018 10
18274 Управління фінансовими ресурсами підприємств АПК Шевчук В.А. Дрп 2018 16
18238 Управління мотивацією в системі кадрового менеджменту підприємств АПК Буряченко П.А. Дрп 2018 17
18226 Управління фінансовими ресурсами підприємства апк Савіна І.А. Дрп 2018 13
18083 Управління маркетинговою діяльністю підприємств АПК Мазуренко Д.В. Дрп 2018 25
18062 Стратегічне управління підприємств АПК Чернюк С.А. Дрп 2018 28
18061 Управління конкурентоспроможністю підприємств АПК в умовах маркетингової орієнтації Войтенко Ю.В. Дрп 2018 15
18060 Управління витратами підприємств АПК Поліхун В.М. Дрп 2018 30
17628 Менеджмент організацій: методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання освітнього ступеня магістр галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» Фіщук Н.Ю., Гонтарук Я.В. Мв 2018 9
17627 Фінансовий менеджмент. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів Другого (магістерського) освітнього ступеня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» Кубай О.Г., Гонтарук Я.В. Мв 2018 13
17623 Фінансовий менеджмент. Програма дисципліни для студентів Другого (магістерського) освітнього ступеня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» Кубай О.Г., Гонтарук Я.В. Нп 2018 14
17622 Фінансовий менеджмент. Методичні рекомендації до проведення практичних занять з дисципліни для студентів Другого (магістерського) освітнього ступеня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» Кубай О.Г., Гонтарук Я.В. Мв 2018 10
17592 Менеджмент. Програма навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання освітнього рівня «бакалавр», галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізації «Логістика» Фіщук Н.Ю. Нп 2018 6
17275 Менеджмент: методичні вказівки щодо підготовки курсової роботи з навчальної дисципліни / Спеціальність 074 «Публічне управління та адміністрування» / Перший (бакалаврський) освітній ступень Герасименко Ю.В. Мв 2018 95
17243 Фактори розвитку ринку продукції органічного овочівництва в Україні Логоша Р. В., Підвальна О. Г. Суз 2018 334
17155 Сучасні проблеми розвитку аграрної галузі Германюк Н.В. С 2018 370
16976 Концептуальні засади соціальної відповідальності бізнесу Германюк Н.В. Тд 2018 475
16975 Аналіз сучасного стану аграрної галузі Германюк Н.В. Тд 2018 331
16972 Соціальна відповідальність у бізнес-діяльності Германюк Н.В. Тд 2017 392
16923 Трудові ресурси агросфери в умовах інтеграційного розвитку Германюк Н. В. Мвз 2017 498
16815 Перспективи розвитку страхування фінансових ризиків під час проведення реструктуризації переробних підприємств агропромислового комплексу Гонтарук Я.В. С 2017 244
16761 Тенденції економічного відтворення господарств населення у сільській економіці Мазур А.Г., Дмитрик О.В. С 2017 594
16703 Менеджмент (базовий курс) Герасименко Ю.В., Підвальна О.Г. Нп 2018 205
16599 Напрямки розвитку галузі овочівництва на найближчу перспективу Логоша Р.В., Підвальна О.Г. Тд 2017 340
16597 Особливості формування системи управління ресурсозбереженням на підприємстві Підвальна О.Г. Тд 2017 381
16590 Сучасний стан розвитку вітчизняного агросектору Германюк Н.В. С 2018 344
16568 Удосконалення управління капіталом підприємства апк (за матеріалами фг «вищеольчедаївське») Ферубко Г.В. Дрп 2018 9
16565 УПРАВЛІННЯ ВІДТВОРЕННЯМ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ Григор"єва Ю.А. Дрп 2018 12
16564 Інноваційний розвиток та управління в аграрному секторі Германюк Н.В. С 2017 566
16556 Організація маркетингової діяльності сільськогосподарських підприємств (за матеріалами ПП «агрофірма «батьківщина») Мазур А.Г., Сукманюк О.А. Дрп 2018 15
16544 Інвестиційний розвиток аграрних підприємств в умовах забезпечення екологічної безпеки регіонів (за матеріалами департаменту аг розвитку екології та природних ресурсів вінницької ода) Мазур А.Г., Мазур Я.Р. Дрп 2018 7
16540 Управління інвестиційним розвитком в аграрних підприємствах (за матеріалами департаменту аг розвитку екології та природних ресурсів вінницької ода) Мазур А.Г., Зельга О.О. Дрп 2018 7
16538 Формування професійної компетентності фахівців аграрної сфери Германюк Н.В. С 2017 943
16526 Управління капіталом підприємств АПК Мушта О.А. Дрп 2018 30
16524 Особливості управління виробництвав умовах акціонерної форми господарювання (за матеріалами пат «вінницький ожк») Мазур А.Г., Терлецький Д.О. Дрп 2018 21
16510 Особливості кадрової політики аграрних підприємств у сучасних умовах Мазур В.А., Германюк Н.В., Дмитрук Р.В. С 2018 1142
16477 Управління комерційною діяльністю підприємства АПК Бондар К.А. Дрп 2018 7
16472 УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА АПК (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПП «АГРОФІРМА «БАТЬКІВЩИНА») Мазур А.Г., Сукманюк Є.А. Дрп 2018 8
16443 Управління розвитком харчової промисловості регіону (за матеріалами департаменту аг розвитку екології та природних ресурсів вінницької ода) Мазур А.Г., Рябошапко А.О. Дрп 2018 10
16392 Spatial organization of regional economic development Mazur A., Kubai O. С 2018 329
16365 Роль України у формуванні світової продовольчої безпеки Пчелянська Г.О. С 2017 681
16363 Бідність населення та її вплив на формування продовольчої безпеки Пчелянська Г.О. С 2017 481
16358 Аграрне виробництво в системі забезпечення продовольчої безпеки держави Кубай О.Г., Коломієць Х.М. С 2017 694
16293 Перероблена! маркетингове планування на підприємствах апк (за матеріалами СВК "Трудівник") Бондаренко В.М., Щолокова М.О. Дрп 2018 11
16272 Менеджмент. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» факультету менеджменту та права Мазур К. В. Нп 2018 18
16166 Менеджмент: методичні рекомендації до практичних занять для студентів освітнього ступеня «бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» Підвальна О.Г., Недбалюк О.О. Мв 2018 36
16132 Менеджмент і маркетинг у тваринництві. Методичні рекомендації до практичних занять для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» напряму підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки прод Кафлевська С.Г., Шклярук Ю.Є. Мв 2018 774
16124 Наскрізна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування»за спеціальністю 073 «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент організацій і адміністрування» Мазур А.Г., Герасименко Ю.В., Германюк Н.В., Гонтарук Я.В. Нп 2018 5
16123 Наскрізна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування»за спеціальністю 073 «Менеджмент» спеціалізацій «Менеджмент організацій і адміністрування» та «Логістика» Мазур А.Г., Герасименко Ю.В., Германюк Н.В., Гонтарук Я.В. Нп 2018 3
15928 Програма проходження переддипломної практики для студентів другого освітнього ступеня «Магістр» галузі знань 07 «Управління і адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» Мазур А.Г., Германюк Н.В. Нп 2018 7
15921 Менеджмент організацій. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів денної форми навчання освітнього ступеня магістр галузі знань 07 управління та адміністрування спеціальності 073 менеджмент Фіщук Н.Ю. Мв 2018 10
15920 Антикризовий менеджмент аграрних підприємств. Методичні рекомендації до проведення практичних та семінарських занять з дисципліни « для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 0306 «менеджмент і адміністрування» спеціальності 8.030601 Фіщук Н.Ю., Березюк С.В. Мв 2018 8
15902 Управління проектами: методичні вказівки з організації проведення практичних занять (семінарів) / Спеціальність 073 «Менеджмент» Герасименко Ю.В. Мв 2018 55
15721 Менеджмент. Методичні вказівки для практичних (семінарських) занять з дисципліни для студентів першого бакалаврського ступеня галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальностей 6.030502 «Економічна кібернетика», 6. 030503 «Міжнародна економік Германюк Н.В. Мв 2018 14
15720 Інвестиційний менеджмент: методичні вказівки щодо підготовки курсової роботи з навчальної дисципліни / Спеціальність 073 «Менеджмент» / Освітній ступінь «Магістр» Герасименко Ю.В. Мв 2018 106
15719 Програма проходження виробничої практики для студентів першого освітнього ступеня «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління і адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» Мазур А.Г., Пчелянська Г.О., Мазур К.В., Дармограй О.В., Герасименко Ю.В. Мв 2018 19
15681 Вступ до фаху. Програма навчальної дисципліни для студентів освітнього ступеня бакалавр спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізація «Менеджмент організацій і адміністрування» та «Логістика» Кубай О.Г., Гонтарук Я.В. Нп 2018 10
15680 Вступ до фаху. Програма проходження навчальної практики для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» з дисципліни Кубай О.Г., Гонтарук Я.В. Мв 2018 7
15678 Вступ до фаху. Методичні вказівки з проходження навчальної практики для студентів освітнього ступеня бакалавр спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізація «Менеджмент організацій і адміністрування» та «Логістика» Кубай О.Г., Гонтарук Я.В. Мв 2018 11
15641 Програма проходження виробничої практики для студентів другого освітнього ступеня «Магістр» з галузі знань 07 «Управління і адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» А.Г. Мазур, Г.О. Пчелянська, К.В. Мазур, О.В. Дармограй, Ю.В. Герасименко Нп 2018 20
15640 Вступ до фаху. Методичні вказівки для проведення практичних занять з предмету «Вступ до фаху» студентами факультету менеджменту та права за спеціальністю 073 "Менеджмент" спеціалізація «Логістика» денної та заочної форм навчання Кубай О.Г., Гонтарук Я.В. Мв 2018 9
15639 Вступ до фаху. Методичні вказівки для організації самостійної роботи з предмету «Вступ до фаху» студентами факультету менеджменту та права за спеціальністю 073 "Менеджмент " денної і заочної форм навчання спеціалізації «Логістика» Кубай О.Г., Гонтарук Я.В. Мв 2018 6
15638 Менеджмент. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів з дисципліни для студентів першого бакалаврського ступеня галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальностей 6.030502 «Економічна кібернетика», 6. 030503 «Міжнародна Германюк Н.В. Мв 2018 17
15637 Інвестиційний менеджмент: методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів / Спеціальність 073 «Менеджмент» / Освітній ступінь «Магістр» Герасименко Ю.В. Мв 2018 46
15633 Менеджмент готельно-ресторанного господарства. Навчальна програма дисципліни для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 1401 «сфера обслуговування», напряму підготовки 6.140101 «готельно-ресторанна справа» Фіщук Н.Ю. Мв 2018 8
15517 Комунікативне управління. Методичні вказівки до практичних занять та організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Комунікативне управління» для студентів першого бакалаврського ступеня галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» спеціальності 6.140 Германюк Н.В. Мв 2018 4
15516 Менеджмент організацій. Методичні вказівки для проходження навчальної практики студентами Центру післядипломної освіти та дорадництва освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмен Гончарук І.В., Гончарук Т.В., Шклярук Ю.Є. Мв 2018 4
15508 Методичні вказівки для проходження навчальної практики для студентів Центру післядипломної освіти та дорадництва освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» Мазур А.Г., Гонтарук Я.В. Мв 2018 3
15366 Особливості формування мотивації трудової діяльності на підприємствах АПК» (за матеріалами ПП «Агрофірма Батьківщина») Чабан О.В. Дрп 2018 18
15359 Розвиток системи мотивації персоналу сільськогосподарських підприємств (за матеріалами ТОВ «Агропідприємство «Грузьке») Левандовський Н. В. Дрп 2018 25
15349 Формування стратегії управління витратами в сільськогосподарському підприємстві (за матеріалами стов «авангард» ) Сідак Д.О. Дрп 2018 20
15347 Управління фінансово-економічним розвитком підприємства в ринкових умовах (за матеріалами стов «авангард» ) Баландюк В.І. Дрп 2018 14
15334 Управління формуванням капіталу виробничих підприємств (за матеріалами пп «агрофірма батьківщина» Дзюба Л.І., Мазур А.Г. Дрп 2018 25
15330 Особливості стратегічного планування підприємства в умовах ринкової економіки (за матеріалами пат «вінницький олійножировий комбінат» Юзьков Костянтин Іванович Дрп 2018 35
15322 Управління інвестиційним розвитком в аграрних підприємствах Посвятенко Т.С. Дрп 2018 17
15257 Управління фінансовими ресурсами підприємства апк (за матеріалами "Козятинхліб") Бараболя Т.А., Мазур А.Г. Дрп 2018 22
15256 Трудовий потенціал сільськогосподарських підприємств регіону та ефективність його використання (за матеріалами дар вода) Мазур А.Г., Семененко С.О. Дрп 2018 7
15255 Управління розвитком харчової промисловості регіону (за матеріалами дар вода) Мазур А.Г., Молчанюк Ю.О. Дрп 2018 9
15254 Управління фінансовими ресурсами підприємства апк (за матеріалами ТОВ "Тульчинм’ясо") Мазур А.Г., Сотніченко М.В. Дрп 2018 10
15222 Формування стратегії управління витратами в сільськогосподарських підприємствах Петрук Н.В. Дрп 2018 38
15155 Розвиток системи мотивції персоналу сільськогосподарських підприємств (за матеріалами СТОВ "Злагода") Ленчук Н.В. Дрп 2018 21
15152 Управління фінансовими ресурсами підприємств АПК (за матеріалами ПП "Агрофірма Батьківщина") Ренгач Л.О. Дрп 2018 27
15122 Управління фінансовими ресурсами підприємства АПК (на матеріалах ПП «Агрофірма Батьківщина») Сторожук Олена Леонідівна Дрп 2018 30
14887 Корпоративне управління : Методичні рекомендації до практичних занять для студентів ос вітнього ступеню магістр галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальностей: 074 «Публічне управління і адміністрування» та 073 «Менеджмент » факул Кафлевська С.Г. Мв 2017 5
14877 Міжнародний маркетинг. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент», освітнього ступеня «магістр» Фіщук Н.Ю. Мв 2017 5
14874 Вступ до фаху. Методичні вказівки для організації самостійної роботи з предмету «Вступ до фаху» студентами факультету менеджменту та права за спеціальністю 073 "Менеджмент " денної і заочної форм навчання Кубай О.Г., Гонтарук Я.В. Мв 2017 26
14873 Вступ до фаху. Методичні вказівки для проведення практичних занять з предмету «Вступ до фаху» студентами факультету менеджменту та права за спеціальністю 073 "Менеджмент " денної та заочної форм навчання Кубай О.Г., Гонтарук Я.В. Мв 2017 24
14787 Менеджмент організацій: методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів денної форми навчання ОКР «Бакалавр» галузь знань 1401 «Сфера обслуговування» напрям підготовки 6.140103 «Туризм» Пчелянська Г.О., Дармограй О.В. Мв 2017 57
14786 Методичні вказівки для проходження переддипломної практики студентами факультету менеджменту та права спеціальності 073 «Менеджмент» денної і заочної форм навчання Мазур А.Г., Бондаренко В.М., Гончарук Т.В., Гонтарук Я.В. Мв 2017 14
14774 Комунікативне управління. Програма навчальної дисципліни для студентів першого бакалаврського ступеня галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» спеціальності 6.140103 «Туризм» / Н.В. Германюк; Вінн. нац. аграр. ун-т.– Вінниця: ВНАУ, 2017. – 20 с. Германюк Н.В. Нп 2017 5
14767 Самоменеджмент. Методичні рекомендації для практичних занять з навчальної дисципліни для студентів напряму підготовки 6.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» та 6.03060104 «Менеджмент ЗЕД» денної і заочної форм навчання Підвальна О.Г., Гонтарук Я.В. Мв 2017 7
14766 Самоменеджмент. Методичні рекомендації для самостійної роботи з навчальної дисципліни для студентів напряму підготовки 6.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» та 6.03060104 «Менеджмент ЗЕД» денної і заочної форм навчання Підвальна О.Г., Гонтарук Я.В. Мв 2017 5
14765 Менеджмент організацій. Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з навчальної дисципліни для студентів Центру підвищення кваліфікації, післядипломної освіти та дорадництва ОКР «Спеціаліст» заочної форм навчання Мазур А.Г., Гонтарук Я.В. Мв 2017 2
14751 Управління промисловістю підприємства. Програма навчальної дисципліни для студентів другого освітнього рівня магістр галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» / Н.В. Германюк; Вінн. нац. аграр. ун-т.– Вінниця: ВНАУ, 2 Германюк Н.В. Нп 2017 1
14750 Менеджмент. Програма навчальної дисципліни для студентів першого бакалаврського ступеня галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальностей 6.030502 «Економічна кібернетика», 6. 030503 «Міжнародна економіка», 6.030508 «Фінанси і кредит » / Н.В. Германюк Н.В. Нп 2017 8
14730 Менеджмент організацій: програма навчальної дисципліни для студентів ОКР «Бакалавр» галузь знань 1401 «Сфера обслуговування» напрям підготовки 6.140103 «Туризм» Пчелянська Г.О., Дармограй О.В. Нп 2017 17
14555 Менеджмент готельно-ресторанного господарства. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 1401 «Сфера обслуговування», напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанн Фіщук Н.Ю., Березюк С.В. Мв 2017 13
14522 Менеджмент: методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів денної форми навчання освітнього рівня бакалавр галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 073 Менеджмент Мазур К. В. Мв 2017 53
14492 Управління комерційною діяльністю. Програма з навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітнього ступеню бакалавр напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" Пчелянська Г.О., Недбалюк О.О. Нп 2017 14
14353 Менеджмент організацій. Методичні вказівки для виконання курсової роботи студентами факультету менеджменту спеціальності 073 «Менеджмент» заочної форми навчання. Мазур А.Г., Бондаренко В.М., Гончарук Т.В., Гонтарук Я.В. Мв 2017 10
14352 Менеджмент. Методичні вказівки для виконання курсової роботи студентами факультету менеджменту спеціальності 073 «Менеджмент» та «Публічне управління та адміністрування» ОКР Бакалавр заочної форми навчання. Мазур А.Г., Бондаренко В.М., Гончарук Т.В., Гонтарук Я.В. Мв 2017 8
14335 Методичні вказівки для написання дипломної роботи студентами факу-льтету менеджменту та права спеціальності 073 “Менеджмент” денної та за-очної форм навчання Мазур А.Г., Бондаренко В.М., Гончарук Т.В., Гонтарук Я.В. Мв 2017 37
14334 Управління інноваціями. Методичні вказівки для виконання курсової роботи студентами факультету менеджменту 6.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування ” та 6.03060104 «Менеджмент ЗЕД» денної і заочної форм навчання Мазур А.Г., Бондаренко В.М., Гончарук Т.В., Гонтарук Я.В. Мв 2017 61
14330 Операційний менеджмент: методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів освітнього рівня бакалавр галузі знань 0306 Менеджмент і адміністрування Кубай О.Г., Недбалюк О.О. Мв 2017 222
14312 Особливості управління в сільськогосподарських виробничих кооперативах (за матеріалами АКПП «Перемога») Луценко А.С. Дрп 2017 9
14311 Особливості управління в сільськогосподарських виробничих кооперативах (за матеріалами АКПП «Перемога») Луценко А.С. Дрп 2017 6
14310 Механізм управління в сучасних підприємствах галузі АПК (за матеріалами ТОВ «Хмільницьке») Серікова М.А. Дрп 2017 12
14309 Управління витратами як засіб забезпечення конкурентоспроможності аграрних підприємств (за матеріалами ДП ДГ «Артеміда» Інституту картоплярства НААН України) Дмитренко Р.А. Дрп 2017 31
14299 Управління грошовими потоками підприємств АПК Харкавий Ярослав Миколайович Дрп 2017 12
14266 Управління зовнішньоекономічною діяльністю аграрних підприємств регіону (за матеріалами департаменту агропромислового розвитку вінницької ода) Циба Г.А. Дрп 2017 12
14265 Управління розвитком трудових ресурсів аграрного підприємства (за матеріалами СВК «Трудівник») Шакалова Ю.А. Дрп 2017 7
14155 Особливості організації управлінської праці в аграрних підприємствах Косташенко А.В. Дрп 2017 7
14148 Управління фінансовим потенціалом сільськогосподарських підприємств (за матеріалами ПП "Агрофірма Батьківщина") Мельник О.В. Дрп 2017 8
14140 Розвиток системи управлінського процесу (за матеріалами пат «вінницький олійножировий комбінат») Сайдак Я.В. Дрп 2017 16
14102 Управління розвитком аграрного підприємства (за матеріалами стов «лан») Недзельський І.С. Дрп 2017 13
14097 Формування та розвиток економічного потенціалу аграрних підприємств (за матеріалами псп «вікторія») Хом̕̕ як О.О. Дрп 2017 5
14080 Управління розвитком підприємств харчової промисловості регіону (за матеріалами департаменту агропромислового розвитку вінницької облдержадміністрації) Івасюк Н.С. Дрп 2017 12
14054 Управління трудовими ресурсами як складовою конкурентоспроможності підприємства Ключар К.С. Дрп 2017 10
14039 УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА ГУНЬКО О.С. Дрп 2017 6
14038 Організаційно-економічний механізм управління підприємством апк Братицел Н. В. Дрп 2017 4
14037 Управління трудовими ресурсами аграрного підприємства ПЕТЛЯК Н.М. Дрп 2017 4
14013 Формування насіннєвої продуктивності сої залежно від агротехнічних прийомів вирощування в умовах ФГ «Дружба - Л» Погребищенського району Ситнюк Людмила Леонідівна Дрп 2017 4
13971 Управління кадровим потенціалом сільськогосподарських підприємств Вінницька Наталія Володимирівна Дрп 2017 4
13928 Управління розвитком аграрного підприємства (за матеріалами стов «лан») Шугаєв М.О. Дрп 2017 8
13909 Особливості діяльності та управління у фермерських господарствах (за матеріалами фг «юрченко-н») Лановий М.М. Дрп 2017 9
13908 Управління грошовими потоками на підприємствах апк (за матеріалами дп дг «корделівське» інституту картоплярства наан україни) Домбровський В.В. Дрп 2017 13
13867 Управління розвитком фермерських господарств (за матеріалами сфг «десна») Бікбаєв Р.М. Дрп 2017 6
13864 Управління розвитком аграрного підприємства (за матеріалами пп агрофірма «Батьківщина») Кирпун А.В. Дрп 2017 11
13857 Управління інвестиційним потенціалом сільськогосподарських підприємств Данюк Оксана Анатоліївна Дрп 2017 7
13848 Кадровий менеджмент у сільськогосподарських підприємствах (за матеріалами СТОВ «Поділля», с. Оленівка, Вінницький р-н, Вінницька обл.) Підвальна О.Г., Джоган В.М. Дрп 2017 10
13825 Управління інвестиційними процесами в апк вінницької області (за матеріалами департаменту агропромислового розвитку вінницької ода) Музика К.М. Дрп 2017 5
13776 Управління конкурентоспроможністю аграрного підприємства (за матеріалами пп агрофірма "батьківщина") Палазенюк В.А. Дрп 2017 5
13775 Управління розвитком аграрних підприємств в умовах земельної реформи (за матеріалами департаменту агропромислового розвитку вінницької ода) Лавренюк В.В. Дрп 2017 4
13747 Удосконалення системи управління витратами на підприємствах АПК Терлецький О.Г. Дрп 2017 16
13746 Управління збутовою діяльністю на підприємствах АПК. Ковель А.М. Дрп 2017 13
13745 Управління прибутком на підприємствах АПК. Будніков О.С. Дрп 2017 7
13744 Конкурентоспроможність підприємств АПК в умовах ринку. Павловська А.В. Дрп 2017 22
13743 Управління ризиками на підприємствах АПК. Школьнік А.О. Дрп 2017 7
13740 Організація маркетингового управління на підприємствах апк (за матеріалами прат "літинський молочний завод") Шевчук О.О. Дрп 2017 15
13527 Вступ до спеціальності. Методичні вказівки для проходження навчальної практики з предмету «Вступ до спеціальності» студентами факультету менеджменту та права за спеціальністю 073 "Менеджмент " Мазур А.Г., Бондаренко В.М., Гончарук Т.В. Гонтарук Я.В. Мв 2017 29
13526 Вступ до спеціальності. Методичні вказівки для проведення практичних занять з предмету «Вступ до спеціальності» студентами факультету менеджменту та права за спеціальністю 073 "Менеджмент " Мазур А.Г., Бондаренко В.М., Гончарук Т.В. Гонтарук Я.В. Мв 2017 39
13523 Менеджмент у туризмі. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» / Галузь знань 1401 «Сфера обслуговування», напрям підготовки 6.140103 «Туризм», - Вінниця: ОЦ ВНАУ, 2017. – 34 с. Фіщук Н.Ю. Нп 2017 6
13382 «Конкурентоспроможність переробних підприємств малого бізнесу в АПК (за матеріалами СТ Бершадський «Хліб») Мельник А.О. Дрп 2017 13
13372 Менеджмент. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» факультету обліку та аудиту Мазур К.В., Підвальна О.Г. Мв 2017 15
13371 Менеджмент організацій. Методичні рекомендації до проведення практичних та семінарських занять для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент» Фіщук Н.Ю. Мв 2017 8
13370 «Управління відтворювальним процесом основних засобів аграрних підприємств» (за матеріалами ФГ «Вільне») Пустовий П.А. Дрп 2017 5
13365 Управління конкурентоспроможністю аграрного підприємства в сучасних умовах господарювання (за матеріалами СТОВ «Лан», с.Маньківка Бершадського району Вінницької області) Гладько Д.О. Дрп 2017 7
13352 Менеджмент аграрного підприємства. Програма навчальної дисципліни для студентів освітнього рівня бакалавр галузі знань 0306 Менеджмент і адміністрування Кубай О.Г. Нп 2017 1165
13331 Розвиток системи мотивації персоналу сільськогосподарських підприємств Мазуренко М.М. Дрп 2017 9
13330 Управління кадровою політикою підприємства Олійник А.Ю. Дрп 2017 12
13325 Управління персоналом сільськогосподарських підприємств Врублевський Любомир Олександрович Дрп 2017 12
13314 Сегментація Вінницького регіонального ринку молокопродукції Недбалюк О.О. С 2011 1301
13305 Комплекс маркетингу: сучасні концепції Мамалига С.В. Тд 2016 3376
13277 Організація маркетингової діяльності сільськогосподарських підприємств (за матеріалами стов «промінь») Мазур А.Г., Назаровська А.І. Дрп 2017 16
13276 Особливості стратегічного планування підприємства в умовах ринкової економіки (за матеріалами апнвп «візит») Мазур А.Г., Синявська Н.С. Дрп 2017 12
13273 Управління матеріальними ресурсами підприємства Андрухов в.о. Дрп 2017 10
13272 Управління фінансовими ресурсами підприємства Щербатюк А.І. Дрп 2017 16
13267 Управління конкурентоспроможністю аграрного підприємтва (за матеріалами пп «агрофірма «батьківщина») Мазур А.Г., Гузенко Ю.О Дрп 2017 17
13266 Особливості управління виробничо-збутовою сферою підприємства орієнтованою на концепцію маркетингу (за матеріалами пат «могилів-подільський консервний завод), м. могилів-подільський Мазур А.Г., Безпалько Н.В Дрп 2017 12
13263 Управління розвитком аграрних підприємств (за матеріалами дар вінницької ода) Мазур А.Г., Бондар Т.В Дрп 2017 11
13186 Формування та використання кадрового потенціалу підприємств аграрного сектору економіки (за матеріалами ПП «Агрофірма Батьківщина») Підвальна О.Г., Поліщук Р.С. Дрп 2017 8
13185 Особливості менеджменту в малих агропромислових формуваннях (за матеріалами ТОВ «Колорит-Агро») Підвальна О.Г., Дачук В.А Дрп 2017 7
13184 Управління оборотним капіталом підприємства (за матеріалами СТОВ ім. Б. Хмельницького) Підвальна О.Г., Денищич Р.В. Дрп 2017 9
13181 Відтворення трудового потенціалу сілськогосподарських підприємств (за матеріалами псп «Савинецьке») Мазур А.Г., Редько Л.Ю Дрп 2017 10
13123 Інвестиційний менеджмент: методичні вказівки з організації проведення практичних занять / 073 "Менеджмент" Герасименко Ю.В. Мв 2017 50
13119 Менеджмент аграрного підприємства: методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи для студентів освітнього рівня бакалавр галузі знань 0306 Менеджмент і адміністрування Кубай О.Г. Мв 2017 22
13112 Формування стратегії управління витратами в сільськогосподарських підприємствах (за матеріалами ФГ «Вільне») Федоров Д.В. Дрп 2017 25
13111 Управління конкурентним статусом підприємств АПК Масленко Зоряна Валеріївна Дрп 2017 26
12991 Менеджмент готельно-ресторанного господарства. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» / Галузь знань 1401 «Сфера обслуговування», напрям підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» Фіщук Н.Ю. Нп 2017 18
12954 Управління комерційною діяльністю. Методичні рекомендації до практичних занять для студентів освітнього рівня бакалавр галузі знань 0306 Менеджмент і адміністрування Кафлевська С.Г., Недбалюк О.О. Мв 2017 11
12953 Операційний менеджмент. Програма проходження навчальної практики для студентів освітнього рівня бакалавр галузі знань 0306 Менеджмент і адміністрування Кубай О.Г., Недбалюк О.О. Нп 2017 38
12952 Операційний менеджмент. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів освітнього рівня бакалавр галузі знань 0306 Менеджмент і адміністрування Кубай О.Г., Недбалюк О.О. Мв 2017 39
12951 Операційний менеджмент. Методичні рекомендації з проходження навчальної практики для студентів освітнього рівня бакалавр галузі знань 0306 Менеджмент і адміністрування Кубай О.Г., Недбалюк О.О. Мв 2017 44
12890 Самоменеджмент. Методичні рекомендації для самостійної роботи і виконання практичних завдань для студентів напряму підготовки 6.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» та 6.03060104 «Менеджмент ЗЕД» денної і заочної фо Підвальна О.Г., Бондаренко В.М., Гонтарук Я.В. Мв 2017 10
12889 Управління інноваціями. Методичні рекомендації для самостійної роботи і виконання практичних за-вдань для студентів напряму підготовки 6.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» та 6.03060104 «Менеджмент ЗЕД» денної і з Мазур А.Г., Бондаренко В.М., Гонтарук Я.В. Мв 2017 27
12582 Управління інвестиційною діяльністю в аграрних підприємствах Гульченко Н.А. Дрп 2017 21
12581 Удосконалення системи реалізації сільськогосподарської продукції Крук Б.П. Дрп 2017 9
12580 Особливості менеджменту в малих агропромислових формуваннях Мандибура В.І. Дрп 2017 20
12579 Управління фінансовими ресурсами підприємства апк Лужинська О. С. Дрп 2017 43
12578 Управління економічною безпекою сільськогосподарських підприємств Воронецька Ю.О. Дрп 2017 13
12577 Управління фінансово-економічним розвитком підприємства у ринкових умовах (за матеріалами тов «великокісницьке») Рогот о.о. Дрп 2017 10
12550 Організація ресурсного забезпечення виробництва сільгосппродукції в аграрному підприємстві Скоропад В.В. Дрп 2017 8
12548 Маркетингове управління діяльністю підприємств АПК Вінницької області (за матеріалами департаменту агропромислового розвитку Вінницької ОДА) Мазур А.Г., Гуменюк Ю.В. Дрп 2017 13
12524 Використання маркетингових інструментів в процесі формування ринку органічної продукції в україні Мамалига С.В. Тд 2016 381
12501 Конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств в ринкових умовах господарювання (за матерілами стов «жахнівка») Мазур А.Г., Коваль І.М. Дрп 2017 18
12476 Особливості формування мотивації трудової діяльності на підприємствах апк (за матеріалами тов «торговий дім «фінпром»») Мельник в.с. Дрп 2017 7
12449 Світове органічне виробництво: історичний розвиток та сучасний стан Мамалига С. В., Ковальчук І. В. Сун 2016 398
12448 Розвиток ринку органічної продукції в Україні Мамалига. С.В.,Гловюк А.С. Сун 2016 655
12049 Управління персоналом в готельно-ресторанному господарстві. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» напрям 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» Германюк Н.В. Нп 2016 0
11903 Маркетинг. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної форми навчання факультету «Облік та аудит» за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Мамалига С.В. Мв 2016 8
11617 Управління розвитком ринку соняшнику у Вінницькій області (за матеріалами Департаменту агропромислового розвитку Вінницької ОДА) Керціцька О.В. Дрп 2016 4
11585 Управління інвестиційною діяльністю підприємств АПК Андрєєв Олександр Анатолійович Дрп 2016 9
11530 Мотивація трудової діяльності на підприємствах АПК в сучасних умовах Крижанівська М.В, Дрп 2016 8
11497 Мотивація трудової діяльності на підприємстві апк в умовах ринку Стеценко в.ю. Дрп 2016 7
11459 Формування та використання кадрового потенціалу підприємств аграрного сектору економіки БОНДАР І.М. Дрп 2016 8
11420 Управління фінансовими ресурсами на підприємствах АПК Усова Юлія Володимирівна Дрп 2016 8
11419 Управління трудовими ресурсами на підприємствах АПК Хмара Тетяна Володимирівна Дрп 2016 3
11418 Управління кадровою політикою підприємства АПК Мельник Н.В. Дрп 2016 6
11417 Організація системи управління ризиками на підприємствах АПК Пилипняк Я.Ю. Дрп 2016 5
11400 Управління розвитком сільськогосподарських підприємств апк вінницької області (за матеріалами департаменту агропромислового розвитку вінницької ода) Пастух А.В., Мазур А.Г. Дрп 2016 5
11399 Маркетингове планування на підприємствах апк (за матеріалами пат "кохятинхліб") Березняк С.С., Мазур А.Г. Дрп 2016 8
11398 Напрямки підвищення конкурентоспроможності підприємств апк (за матеріалами тов "тростянецьхліб") Брезгіна М.О., Мазур А.Г. Дрп 2016 5
11397 Дослідження товарної структури ринку та оцінка його кон'юнктури (за матеріалами прат "літинський молокозавод") Томчук О.В., Мазур А.Г. Дрп 2016 11
11392 Управління інвестиційними процесами на підприємствах апк (за матеріалами департаменту агропромислового розвитку вінницької облдержадміністрації) Мазур А.Г., Глущенко І.Ю. Дрп 2016 7
11390 Розробки стратегії маркетингу підприємствами апк (за матеріалами прат "літинський молокозавод") Лукова Т.М., Бондаренко В.М. Дрп 2016 10
11389 Формувнння організаційної структури маркетингу на підприємствах апк (за матеріалами пат "птахокомбінат "бершадський") Ржепецька О.Е., Бондаренко В.М. Дрп 2016 9
11388 Система маркетингу підприємства та напрями підвищення її ефективності(за матеріалами пат "тростянецький м'ясокомбінат") Рогова Т.М., Бондаренко В.М. Дрп 2016 7
11387 Управління системою збуту продукції на підприємствах апк (за матеріалами тов "тульчинм'ясо") Хоменко Р.Г., Бондаренко В.М. Дрп 2016 8
11386 Маркетингова діяльність підприємств апк в сучасних умовах господарювання (за матеріалами крижопільської філії тов "інтерфуд") Смольницька В.С., Бондаренко В.М. Дрп 2016 5
11385 Система маркетингу підприємства та напрями підвищення її ефективності (за матеріалами свк "трудівник") Марецька І.В., Бондаренко В.М. Дрп 2016 5
11384 Розробка програми маркетингу в діяльності сільськогосподарських підприємств (за матеріалами кп "іллінціхліб") Огороднік А.М., Бондаренко В.М Дрп 2016 9
11375 Управління розвитком ринку зерна вінницької області (за матеріалами департаменту агропромислового розвитку вінницької облдержадміністрації) Живега С.А., Мазур А.Г. Дрп 2016 2
11371 Організаційцно - економічне регулювання земельних відносин у сільському господарстві АСАФʼЄВ В. В. Дрп 2016 2
11233 Управління трудовими ресурсами в підприємствах галузі АПК (за матеріалами СТОВ «Лан») Бучацький О.О. Дрп 2016 4
11151 Дипломна робота на тему "Управління інтеграційними процесами в АПК регіону (за матеріалами Вінницької області) Зять Артур Юрійович Дрп 2016 6
11148 Управління інвестиційними процесами в регіоні (за матеріалами Вінницької області) Бедрак Ігор Анатолійович Дрп 2016 4
11140 Управління маркетинговою діяльністю на плодоовочевих підприємствах (на прикладі ТОВ "ПФАННЕР БАР") Ільніцький М.Є. Дрп 2016 11
11139 Управління конкурентоспроможністю продукції на підприємствах апк Мазур А.Г., Гульченко Н.А. Дрп 2016 49
11126 Стратегічні підходи в управлінні сучасних аграрних підприємств (за матеріалами ТОВ «Хмільницьке») Переверзєва О.А. Дрп 2016 8
11112 Управління витратами підприємства АПК Ковальчук Євгеній Анатолійович Дрп 2016 5
11056 Організаційцно - економічні засади підвищення конкурентоспроможності виробництва зерна (за матеріалами пп «аф «батьківщина» с. стрижавка вінницького району) Машталір М. О. Дрп 2016 3
11055 Розвиток системи мотивацій персоналу сільськогосподарських підприємств Янкова В.О. Дрп 2016 6
11054 Особливості управління прибутком на підприємствах апк Дигас Б.В., Підвальна О.Г. Дрп 2016 6
11053 Розвиток системи мотивацій персоналу сільськогосподарських підприємств Підвальна О.Г., Мойсеєва І.Ю. Дрп 2016 4
11052 Стратегічне планування інноваційного розвитку с/г підприємств Підвальна О.Г., Клименко О. Дрп 2016 12
11001 "Менеджмент і маркетинг у тваринництві" Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0901 «сільське господарство і лісництво», напряму підготовки 6.090102 «технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», фа Кафлевська С.Г. Нп 2016 21
11000 Навчальна програма "Міжнародний маркетинг" для спеціальності 7.03060104 ОКР "Спеціаліст" Фіщук Н.Ю. Нп 2016 3
10999 Методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни «Маркетинг» для студентів денної форми навчання рівня підготовки «бакалавр». Галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво». Напрям підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика». Мамалига С.В. Мв 2016 6
10979 Управління процесами формування та використання прибутку підприємства апк Коняга Р.М. Дрп 2016 10
10970 Організаційцно - економічні засади розвитку підприємств бурякоцукрового підкомплексу (за матеріалами стов «промінь» с. черепашинці калинівського району) Савчук С. В. Дрп 2016 3
10969 Формування кадрового потенціалу підприємств аграрного сектору економіки (за матеріалами пп «аф «батьківщина») Криворотов Д. В. Дрп 2016 6
10968 Управління фінансовими ресурсами підприємства апк Шаповалюк Т.А. Дрп 2016 13
10967 Управління оборотними активами підприємства апк Козюк В.М. Дрп 2016 8
10949 Особливості менеджменту в сучасних підприємствах в галузі АПК (за матеріалами ТОВ «Агропрогрес В»)» Бибик А.В. Дрп 2016 4
10836 Основи менеджменту: навчальна програма / Напрям підготовки 6.140101 "Готельно-ресторанна справа" Герасименко Ю.В. Нп 2016 2
10818 Методичні рекомендації до практичних занять та організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Маркетингові дослідження» для студентів заочної форми навчання ОКР «спеціаліст» напрямку 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами Логоша Р.В. Мв 2016 10
10817 Програма навчальної дисципліни «Маркетингові дослідження» для студентів заочної навчання ОКР «спеціаліст» напрямку 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування(за видами економічної діяльності)» Логоша Р.В. Нп 2016 8
10781 Управління формуванням капіталу сільськогосподарських підприємств Брицька Оксана Григорівна Дрп 2016 4
10708 Управління кадровим потенціалом сільськогосподарських підприємств Шевчук Андрій Олегович Дрп 2016 4
10707 Управління фінансовими ресурсами підприємств аграрної сфери виробництва Янчук Олексій Валерійович Дрп 2016 7
10650 Операційний менеджмент. Програма дисципліни для підготовки фахівців ОКР «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання Кубай О.Г., Недбалюк О.О. Нп 2016 41
10649 Операційний менеджмент. Методичні вказівки до семінарських і практичних занять студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання Кубай О.Г., Недбалюк О.О. Мв 2016 97
10601 Методичні рекомендації для самостійної роботи аспірантів з навчальної дисципліни «Прикладна інноваційна економіка» для аспірантів спеціальності 051 «Економіка» денної і заочної форм навчання Мазур А.Г., Бондаренко В.М., Гончарук Т.В., Гонтарук Я.В. Мв 2016 10
10600 Методичні рекомендації для виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Прикладна інноваційна економіка» для аспірантів спеціальності 051 «Економіка» денної і заочної форм навчання Мазур А.Г., Бондаренко В.М., Гончарук Т.В., Гонтарук Я.В. Мв 2016 13
10571 Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни “Стратегічне управління” для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» Дармограй О.В. Мв 2016 18
10500 Ме тодологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності . Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР « Магістр » спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» . Мазур А.Г., Кубай О.Г., Гонтарук Я.В. Мв 2016 1
10499 Ме тодологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності . Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР « Магістр » спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» Мазур А.Г., Кубай О.Г., Гонтарук Я.В. Мв 2016 1
10497 Методичні рекомендації щодо підготовки і проведення комплексного державного іспиту за фахом для слухачів перепідготовки окр «спеціаліст» напряму підготовки 0306 «менеджмент» зі спеціальності 7.03060101 «менеджмент організацій і адміністрування (за вида Мельничук О.Ф., Мазур А.Г., Бондаренко В.М., Самборська О.Ю.,Тітаренко О.М., Германюк Н.В., Герасименко Ю.В., Гонтарук Я.В., Кубыцька І.В. Мв 2016 0
10333 Методичні вказівки для проходження навчальної практики для студентів Центру післядипломної освіти та дорадництва ВНАУ спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організації і адміністрування» для освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» Мазур А.Г., Бондаренко В.М., Гончарук Т.В., Гонтарук Я.В. Мв 2016 6
10325 Методичні рекомендації до проведення практичних та семінарських занять з дисципліни "Антьикризовий менеджмент аграрних підприємств" для студентів галузі знань 0306 "менеджмент і адміністрування" спеціальності 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністр Фіщук Н.Ю., Березюк С.В. Мв 2016 0
10159 Управління зовнішньоекономічною діяльністю АПК Вінницької області департамент агропромислового розвитку Вінницької ОДА Янченко О.О. Дрп 2016 9
10158 Управління розвитком харчової промисловості Вінницької області департамент агропромислового розвитку Вінницької ОДА Бурлачук В.В. Дрп 2016 6
10157 Розвиток систем мотивацій персоналу сільськогосподарських підприємств АПНВП «Візит» Ніцпан І.А. Дрп 2016 10
10040 Стратегічне управління. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» ОКР «Бакалавр» Дармограй О.В. Нп 2015 14
9945 Операційний менеджмент. Методичні вказівки для виконання курсової роботи студентами напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання Кубай О.Г., Недбалюк О.О. Мв 2016 8
9944 Методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни «Маркетинг» для студентів денної форми навчання рівня підготовки «бакалавр». Галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування». Напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент» Мамалига С.В. Мв 2016 7
9943 Методичні вказівки до практичних, семінарських занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Менеджмент персоналу» для студентів денної форми навчання напряму підготовки фахівців ОКР «магістр» напрям 8.10010101 «Енергетика сільськогосподарського в Германюк Н.В. Мв 2016 2
9845 нвестиційний менеджмент : Програм а навчальної дисципліни для підгот о вки фахівців за ОКР «спеціаліст » / Галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» / 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяль Герасименко Ю.В. Нп 2015 2
9844 Інвестиційний менеджмент : Програм а навчальної дисципліни для підготовки фахівців за ОКР «магістр» / Галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» / 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діял Герасименко Ю.В. Нп 2015 16
9842 Корпоративне управління. Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки магістрів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», спеціальностей: 8.18010018 «Адміністративний менеджмент», 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльност Кафлевська С.Г. Нп 2015 4
9836 Управління інвестиційними процесами в апк вінницької області департаменту агропромислового розвитку вінницької ода Мазур А.Г., Олійник В.П. Дрп 2015 10
9835 Управління трудовими ресурсами підприємств апк тов «зернопродукт липівка» Мазур А.Г., Загородня Ю.В. Дрп 2015 7
9768 П рограма навчальної дисципліни «Са моменеджмент» для підготовки бакалаврів напряму 6.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» , Підвальна О.Г. Нп 2015 2
9692 Менеджмент організацій. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», спеціальність 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування». Фіщук Н.Ю. Нп 2015 1
9681 Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» для студентів спеціальностей 8.03060101 “Менеджмент організацій і адмінстрування” та 8.03060104 “Менеджмент ЗЕД” денної та заочної форми на Мазур А.Г., Бондаренко В.М., Кубай О.Г., Гонтарук Я.В. Мв 2015 6
9680 Управління інноваціями. Методичні вказівки для виконання курсової роботи студентами факультету менеджменту та права напряму підготовки 6.03060104 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності ” денної і заочної форм навчання Мазур А.Г., Бондаренко В.М., Гончарук Т.В., Гонтарук Я.В. Мв 2015 18
9679 Управління інноваціями. Методичні вказівки для виконання курсової роботи студентами факультету менеджменту 6.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування ” денної і заочної форм навчання Мазур А.Г., Бондаренко В.М., Гончарук Т.В., Гонтарук Я.В. Мв 2015 32
9678 Опорний конспект з дисципліни «Самоменеджмент» для підготовки бакалаврів напряму 6.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування». Підвальна О.Г. Окл 2015 6
9185 Навчальна програма дисципліни «Організація управління в екологічній діяльності» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0401 «Природничі науки» напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалан Мазур К.В. Нп 2015 65
9137 Розвиток функції мотивації праці на підприємствах апк Тіщенко М.О. Дрп 2015 7
9074 Управління ефективністю використання активів підприємств АПК Притуляк Микола Володимирович Дрп 2015 8
9045 Управління персоналом підпрємств АПК в умовах конкурентного середовища Новогребелець Олена Анатоліївна Дрп 2015 11
9038 Управління конкурентоспроможністю в малих формах господарювання АПК Гесаль Тетяна Сергіївна Дрп 2015 9
9007 Удосконалення управління фінансовою привабливістю підприємства АПК Антонова Росіна Олексіївна Дрп 2015 9
9006 Особливості управління державних підприємствах в системі АПК (на матеріалах ДП ДГ «Нива») Семчук В.М., Мазур А.Г. Дрп 2015 9
9004 Управління конкурентоспроможністю підприємства на ринку енергетичних культур України Ромашкан Ю.В., Мазур А.Г. Дрп 2015 7
8998 Формування стратегій розвитку організацій Бідула П.М., Мазур А.Г. Дрп 2015 8
8963 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" факультету менеджменту та права з дисципліни "Менеджмент" Мазур К.В. Мв 2015 10
8732 Методологія та організація наукових досліжень програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців окр «магістр» спеціальність 8.03060104 «менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» Кубай О.Г., Гонтарук Я.В. Нп 2015 0
8731 Методологія та організація наукових досліжень програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців окр «магістр» спеціальність 8.03060101 «менеджмент організацій і адміністрування» Кубай О.Г., Гонтарук Я.В. Нп 2015 0
8730 Менеджмент підприємств апк методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи для підготовки фахівців окр «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 «менеджмент» Кубай О.Г., Герасименко Ю.В. Мв 2015 8
8717 Менеджмент підприємств апк програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців окр «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 «менеджмент» Кубай О.Г., Герасименко Ю.В. Нп 2015 6
8702 Методичні вказівки для написання дипломної роботи студентами факультету менеджменту та права спеціальності 8.030601 «Менеджмент організацій і адміністрування» денної та заочної форм форми навчання Мазур А.Г., Бондаренко В.М., Гончарук І.В., Гончарук Т.В., Гонтарук Я.В. Мв 2015 8
8700 Методичні вказівки для написання дипломної роботи студентами факультету менеджменту та права спеціальності 7.030601 «Менеджмент організацій і адміністрування» денної та заочної форм форми навчання Мазур А.Г., Бондаренко В.М., Гончарук І.В., Гончарук Т.В., Гонтарук Я.В. Мв 2015 5
8625 Менеджмент і маркетинг. Методичні вказівки для організації самостійної роботи для студентів заочної форми навчання напрямів підготовки 8.05050312 «Машини та обладнання сільськогосподарських виробництв», 8.05050313 «Обладнання переробних і харчових виробн Пчелянська Г.О., Недбалюк О.О. Мв 2015 23
8624 Менеджмент_Програма навчальної дисципліни / Спеціальність 7.03050901 «Облік і аудит» (ЦПО) Герасименко Ю, В, Нп 2015 2
8623 Методичні вказівки до практичних занять та організації самостійної роботи студентів з дисципліни "Організаційна поведінка" для студентів денної форми навчання напряму підготовки фахівців ОКР "бакалавр" напрям 6.030601 "Менеджмент організацій і адмініструв Германюк Н.В. Мв 2015 2
8622 Методичні рекомендації до практичних занять та організації самостійної роботи студентів з дисципліни "Основи наукових досліджень" для студентів денної форми навчання напряму підготовки фазівців ОКР "бакалавр" напрям 6.030601 "Менеджмент організацій і адмі Германюк Н.В. Мв 2015 2
8621 Ме тодологія та організація наукових досліджень . Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «Магістр» спеціальність 8.18010005 «Екологічна політика і право» Кубай О.Г., Гонтарук Я.В. Нп 2015 1
8620 Організаційна поведінка. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР "Бакалавр" напрям 6.030601 "Менеджмент організацій і адміністрування". Германюк Н.В. Нп 2015 2
8619 Основи наукових досліджень. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР "Бакалавр" напрям 6.030601 "Менеджмент організацій і адміністрування". Германюк Н.В. Нп 2015 0
8618 Менеджмент: Методичні вказівки до організації СРС / Спеціальність 7.03050901 «Облік і аудит» (ЦПО) Герасименко Юлія Володимирівна Мв 2015 16
8609 Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Самоменеджмент» для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент” Підвальна О.Г., Мазур К.В Мв 2015 64
8608 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни «Самоменеджмент» для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент” факультету менеджменту Підвальна О.Г., Гонтарук Я.В. Мв 2015 65
8579 Методичні рекомендації до практичних занять та організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Маркетинг» для студентів денної форми навчання ОКР «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» Логоша Р. В. Мв 2015 52
8578 Програма навчальної дисципліни «Маркетинг» для студентів денної форми навчання ОКР «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» Логоша Р.В. Нп 2015 22
8549 Програма навчальної дисципліни "Міжнародний маркетинг" для студентів ОКР "Бакалавр" напряму підготовки 6.030503 "Міжнародна економіка" Фіщук Н.Ю., Березюк С.В. Нп 2015 1
8330 Методичні вказівки для проходження виробничої практики студентами факультету менеджменту та права напряму підготовки 7.030601 “Менеджмент організацій і адмінстрування” денної і заочної форм навчання Мазур А.Г., Бондаренко В.М., Колесов О.С., Гонтарук Я.В., Мв 2015 12
8329 Методичні вказівки для проходження виробничої практики студентами факультету менеджменту та права напряму підготовки 8.030601 “Менеджмент організацій і адмінстрування” денної і заочної форм навчання Мазур А.Г., Бондаренко В.М., Колесов О.С., Гонтарук Я.В., Мв 2015 11
8328 Управління інноваціями. Методичні вказівки для виконання курсової роботи студентами факультету менеджменту 6.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування ” денної і заочної форм навчання Мазур А.Г., Бондаренко В.М., Гонтарук Я.В. Мв 2015 24
8327 Управління інноваціями. Методичні вказівки для виконання курсової роботи студентами факультету менеджменту 6.03060104 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності ” денної і заочної форм навчання Мазур А.Г., Бондаренко В.М., Гонтарук Я.В. Мв 2015 31
8326 Методичні вказівки для проходження виробничої практики студентами факультету менеджменту та права напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент організацій і адмінстрування” денної і заочної форм навчання Мазур А.Г., Бондаренко В.М., Колесов О.С., Гонтарук Я.В. Мв 2015 10
8325 Навчальна програма дисципліни "Антикризовий менеджмент аграрних підприємств" для студентів спеціальності 8.03060101 "Менеджмент оргацій і адміністрування", 8.03060104 "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" ОКР "Магістр" Фіщук Н.Ю., Логоша Р.В., Березюк С.В. Нп 2015 19
8324 Менеджмент організацій. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» /галузь знань 1801 «Специфічні категорії», напрям підготовки 8.18010018 «Адміністративний менеджмент». Фіщук Н.Ю. Нп 2015 0
8187 Менеджмент: Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців за ОКР «спеціаліст» / Галузь знань 0304 «Право» / Спеціальність 7.03040101 «Правознавство» Герасименко Ю.В. Нп 2015 2
8186 Інвестиційний менеджмент: Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців за ОКР «спеціаліст» / Галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» / Спеціальність 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» Герасименко Ю.В. Нп 2015 9
8161 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» економічного факультету з дисципліни «Менеджмент». Мазур К.В. , Підвальна О.Г. Мв 2014 6
8160 Навчальна програма дисципліни "Менеджмент" для студентів ОКР "Бакалавр" напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" факультету менеджменту та права Мазур К.В. Нп 2014 68
8159 Операційний менеджмент. Методичні вказівки для виконання курсової роботи студентами денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» факультету менеджменту та права . Кубай О.Г., Недбалюк О.О. Мв 2014 446
8158 Навчальна програма дисципліни "Основи управління в екологічній діяльності" для студентів ОКР "Магістр" напряму підготовки 8.18010005 "Екологічна політика і право" агрономічного факультету Мазур К.В. Нп 2014 5
8141 Навчальна програма дисципліни "Управління природоохороною діяльністю" для студентіа ОКР МАгістр напряму підготовки 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування" факультету менеджменту та права Мазур К.В. Нп 2014 25
8140 Програма навчальної дисципліни «Маркетинг» для студентів денної форми навчання рівня підготовки «бакалавр» напрямів 6.030502«Економічна кібернетика», 6.030503 “Міжнародна економіка”, 6.030509 «Облік і аудит» Логоша Р.В. Нп 2014 179
8139 Методичні рекомендації до практичних занять та організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Маркетинг» для студентів денної форми навчання рівня підготовки «бакалавр» напрямів 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030503 “Міжнародна економіка”, Логоша Р.В. Мв 2014 346
8092 Менеджмент персоналу: Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців за ОКР «магістр» / Галузь знань 1001 «Техніка та енергетика аграрного виробництва» / Спеціальність 8.10010101 «Енергетика сільськогосподарського виробництва» Герасименко Ю.В. Нп 2014 18
8091 Інвестиційний менеджмент: методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни / Галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» / Спеціальність 7(8).03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» Герасименко Ю.В. Мв 2014 35
8090 Інвестиційний менеджмент: Програма навчальної дисципліни для підготовки за ОКР «магістр» / Галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» / 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» Герасименко Ю.В. Нп 2014 48
7763 Програма навчальної дисципліни "Міжнародний маркетинг" Галузь знань 0306 Менеджмент та адміністрування напрям підготовки 030601 Менеджмент, спеціальність 8.03060104 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності Фіщук Н.Ю,, Фіщук Б.П. Нп 2014 2
7762 Менеджмент і маркетинг. Методичні вказівки для практичних занять та організації самостійної роботи для студентів денної форми навчання напрямів підготовки 8.05050312 «Машини та обладнання сільськогосподарських виробництв», 8.05050313 «Обладнання переробни Пчелянська Г.О., Недбалюк О.О. Мв 2014 6
7761 Управління коменрційною діяльністю. Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи для студентів заочної форми навчання факультету менеджменту напрямів підготовки 6.030601 «Менеджмент», 6.03060104 «Менеджмент зовніш Пчелянська Г.О., Недбалюк О.О. Мв 2014 5
7616 Стратегічне управління. Програма навчальної дисципліни галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент», професійне спрямування «Менеджмент організацій і аміністрування», освітньо - кваліфікаційний рівень – бак Фищуком Б.П. Нп 2014 3
7615 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни “Стратегічне управління ” для студентів факультету менеджменту галузі знань 0306 “Менеджмент і адміністрування” напряму 6.030301 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент органі Фищук Б.П., Фіщук Н.Ю. Мв 2014 13
7560 Програма навчальної дисципліни "Міжнародний маркетинг" Галузь знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" спеціальність 8.03060 101 "Менеджмент організацій та адміністрування" Фіщук Н.Ю., Фищук Б.П. Нп 2014 7
7474 Менеджмент організацій. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» /галузь знань 1801 «Специфічні категорії», напрям підготовки 8.18010018 «Адміністративний менеджмент». Фіщук Н.Ю., Фищук Б.П. Нп 2014 1
7301 Програма комплексного державного іспиту галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організації і адміністрування» для освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» Ціхановська В.М., Фіщук Н.Ю. Пкд 2013 0
7299 Менеджмент організацій. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» /галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» / напрям підготовки 7.03060101 «Менеджмент організації і адміністрування (за видам Фіщук Н.Ю., Фищук Б.П. Нп 2013 1
7298 Основи менеджменту: методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» Інституту післядипломної освіти та дорадництва / Герасименко Ю.В Мв 2013 4
7293 Методичні рекомендації щодо організації наскрізної самостійної роботи студентів під час підготовки фахівців галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» ОКР «Спеціаліст» за професійним спрямуванням «Менеджмент організації і адміністрування (за видами е Ціхановська В. М., Фіщук Н.Ю., Герасименко Ю.В. Мв 2013 2
6366 PRODUCT PLACEMENT: ефективність використання нового виду рекламоносія О. С. Колесов, О. О. Недбалюк, К. І. Алексеєнко С 2011 456
6334 Напрями формування та розвитку інноваційної політики сучасних підприємств О. А. Поліщук С 2010 492
6285 Вплив глобальних ризиків на економічний розвиток А. В. Томаш, Н. А. Потапова, О. В. Клочко С 2010 1195
6284 Теоретичні аспекти менеджменту трудового потенціалу агроформувань О. Л. Матвієнко С 2010 415
6277 Соціально-економічна складова еколого-інноваційної системи управління сільськогосподарських підприємств в Україні В. А. Фостолович С 2012 450
6270 Організаційно-економічний механізм управління підприємством молочної промисловості С. С. Савіна С 2012 1273
6268 Таргет-костінг та кайзен-костінг як інструменти оптимізації витрат у системі стратегічного управління М. А. Проданчук С 2012 900
6237 Системний підхід як основа управління інвестиційною діяльністю сільськогосподарських підприємств Н. В. Поліщук, О. Л. Мусієнко С 2012 755
6231 Вплив фактора корпоративного конфлікту на розвиток сільськогосподарських підприємств та місцевих громад О. В. Мороз, О. В. Лазарчук С 2012 417
6222 Концепція організаційного розвитку підприємств в контексті стратегічних трансформацій А. А. Дюк С 2012 546
6218 Філософія «вживлення» морально-етичних цінностей у підприємницьку діяльність Ю. В. Герасименко, А. О. Чичуга С 2012 417
6216 Моделі і методи управління інноваційним розвитком агропромислового виробництва І. І. Бурденюк, І. І. Черняк С 2012 532
6197 Шляхи запобігання ризику відмивання доходів неприбутковими організаціями О. А. Поліщук, В. П. Костенко С 2012 798
6187 Брендинг як фактор підвищення конкурентоспроможності продукції С. В. Мамалига, Н. В. Волинець С 2012 539
6183 Сучасні підходи до страгегічного управління розвитком підприємства в умовах господарювання О. С. Колесов, А. В. Вацьківська С 2012 1176
6171 Управління земельними взаємовідносинами в системі менеджменту АПК регіону О. В. Маколкіна С 2012 353
6160 Екологічний менеджмент підприємства за допомогою програмного забезпечення CA ECOSOFTWARE О. І. Черняк, О. С. Слєпцова С 2012 293
6086 Навчальна програма дисципліни “ Організація праці менеджера” для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» напрям підготовки 0306 – «Менеджмент і адміністрування» спеціальність 6.030601 – «Менеджмент» Підвальна О.Г. Нп 2013 1
6085 Наскрізна програма практичної підготовки фахівців галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напрямів підготовки 6.030601 «Менеджмент», 7.03060101, 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр», Мазур А.Г., . Ціхановська В.М., Колесов О.С., Кафлевська С.Г., Потапова Н.А., Мазур К.В. Нп 2013 4
6084 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни «Організація праці менеджера» для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент” факультету менеджменту Підвальна О.Г., Мазур К.В. Мв 2013 2
6083 Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Організація праці менеджера» для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент” факультету менеджменту Підвальна О.Г., Мазур К.В., Колесник Т.В. Мв 2013 2
6082 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Менеджмент» для студентів факультету менеджменту освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 06.030601 “Менеджмент” Мазур А.Г., Мазур К.В. Мв 2013 3
6020 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни “Методологія та організація наукових досліджень” для студентів факультету менеджменту спеціальності 7.03060101 “Менеджмент організацій і адмінстрування” денної форми навчання Колесов О.С., Гонтарук Я.В. Мв 2013 0
6018 Управління проектами: методичні вказівки до організації проведення практичних занять (семінарів) студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» / Галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування». Герасименко Ю.В Мв 2013 3
5972 Менеджмент і маркетинг. Методичні вказівки для практичних занять та організації самостійної роботи для студентів заочної форми навчання напрямів підготовки 7.05050312 «Машини та обладнання сільськогосподарських виробництв», 7.05050313 «Обладнання перероб Пчелянська Г.О., Недбалюк О.О. Мв 2013 3
5971 Управління проектами: методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» Герасименко Ю.В. Мв 2013 6
5966 Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни: «Маркетинг готельного та ресторанного господарства» для підготовки фахівців ОКР «бакалавр» напряму 6.140101 "Готельно-ресторанна справа» Мазур А.Г., Гонтарук Я.В. Мв 2013 0
5809 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни “Стратегічне управління ” для студентів факультету менеджменту спеціальності 6.03060101 “Менеджмент організацій і адмінстрування” денної форми навчання Фіщук Н.Ю., Фищук Б.П. Мв 2013 1
5808 . Менеджмент організацій. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни “Менеджмент організацій” для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» спеціалізації «Мен Фіщук Н.Ю., Фищук Б.П., Мазур К.В. Мв 2013 2
5807 Менеджмент і маркетинг. Методичні вказівки для практичних занять та організації самостійної роботи для студентів денної форми навчання напрямів підготовки 7.05050312 «Машини та обладнання сільськогосподарських виробництв», 7.05050313 «Обладнання переробн Пчелянська Г.О., Недбалюк О.О Мв 2013 5
5806 «Управління комерційною діяльністю» Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» Мазур А.Г., Пчелянська Г.О. Нп 2013 6
5805 Управління комерційною діяльністю. Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» денної форми навчання Мазур А.Г., Пчелянська Г.О. Мв 2013 7
5804 Менеджмент персоналу: Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» / Галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво» / Напрям підготовки 8.03050901 «Облік і аудит». Герасименко Ю.В. Нп 2013 1
5803 Основи менеджменту: Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» / Галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» / Напрям підготовки 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами Герасименко Ю.В. Нп 2013 2
5802 Менеджмент: Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» / Галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво» / Напрям підготовки 8.03050901 «Облік і аудит». Герасименко Ю.В. Нп 2013 32
5800 Управління ресурсним потенціалом підприємства Мазур А. Г., Шаманська О. І. Мвв 2013 6
5678 Навчальний посібник. "Економіка природокорис" Мазур А.Г., Власенко І.В., В.М. Ціхановська Нп 2013 4
5527 Фінансовий менеджмент. Методичні вказівки для виконання курсової роботи студентами факультету менеджменту спеціальності 7.03060101 “Менеджмент організацій і адмінстрування” денної і заочної форм навчання Мазур А.Г., Ціхановська В.М., Кубай О.Г., Гонтарук Я.В. Мв 2012 7
5521 Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Маркетинг» для студентів денної форми навчання Шаманська О.І. Мв 2012 0
5520 Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студента з дисципліни «Маркетинг» для студентів денної форми навчання Шаманська О.І. Мв 2012 0
5508 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни “Менеджмент організацій ” для студентів факультету менеджменту спеціальності 7.03060101 “Менеджмент організацій і адмінстрування” денної форми навчання Фіщук Н.Ю., ас. Гонтарук Я.В. Мв 2012 1
5442 Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студента з дисципліни «Управління якістю» для студентів денної форми навчання спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» Шаманська О.І. Мв 2012 9
5441 Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Управління якістю» для студентів денної форми навчання Шаманська О.І. Мв 2012 6
5418 Інвестиційний менеджмент: Методичні вказівки з виконання розрахункових завдань для підготовки фахівців освітньо- кваліфікаційного рівня «спеціаліст» і «магістр» / Галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування». Герасименко Ю.В. Мв 2012 0
5411 Менеджмент організацій і адміністрування в АПК»: Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціалістів» / Галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» / Напрям підготовки 7.03060101 «Менеджмент організаці Герасименко Ю.В. Нп 2012 1
5200 Pr management for business success or failure  Voit V.V. С 2012 237
5197 Influence of advertising on society  Hryshyna A.S. Тд 2012 183
5196 Risk management as an integral part of entrepreneurship  Chaika R.V. Тд 2012 177
5195 Strategic management  Bazalytska A.V. Тд 2012 164
5191 The significance of sife actievitiesfor students’ environment  Strelkov I.P.,  Avgustinov S.V. Тд 2012 179
5185 Studying speech delivery by future managers  Nasonova N.A.,  Rudzyk O.S. Тд 2012 192
5169 Мodern leadership styles  Dovhan L.I,  Polischuk Н.M. Тд 2012 272
5168 Human resource management in international business  Dovhan L.І.,  Korol V.M. Тд 2012 209
4617 Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни “Основи менеджменту” для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент», професійне спрямування “Менеджмент організацій і адміністрування” заочної форми навчання Фіщук Н.Ю., Фіщук Б.П., Дармограй О.В. Мв 2012 3
4487 Екологічний менеджмент і аудит Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання спеціальності 8.070801 «Екологія і охорона навколишнього середовища» Фищук Б.П. Мв 2012 3
4362 Методичні рекомендації до проведення практичних та семінарських занять по дисципліні «Міжнародний менеджмент» для студентів освітньо - кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.030 50 901 "Облік і аудит" денної форми навчання Фіщук Н.Ю. Мв 2012 0
4268 Методичні рекомендації до проведення практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни “Аграрний менеджмент” спеціальності „Агрономія” 8.130102 денної форми навчання Мазур А.Г., Фіщук Б.П., Фіщук Н.Ю., Чорний Г.М. Мв 2012 0
4265 Операційний менеджмент. Методичні вказівки до семінарських і практичних занять студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання Колесов О.С., Недбалюк О.О. Мв 2012 1
4264 «Операційний менеджмент» Програма дисципілни для підготовки фахівців ОКР «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання Колесов О.С., Недбалюк О.О. Нп 2012 1
4263 Стратегічний менеджмент. Програма навчальної дисципліни для студентів освітньо кваліфікаційних рівня магістр спеціальностей 8.050201 «Менеджмент організацій», 8.03060104 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” Фіщуком Б.П. Нп 2012 2
4262 Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни “Стратегічне управління” Фіщук Б.П., Пчелянська Г.О., Дармограй О.В. Мв 2012 8
4261 Операційний менеджмент. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» денної форми навчання Колесов О.С., Недбалюк О.О. Мв 2012 1
4123 Система екологічного менеджменту – важлива складова системи управління сільськогосподарськими підприємствами в умовах дії нового Податкового кодексу В. А. Фостолович, О. Гродецький С 2012 194
4122 Системи екологічного менеджменту в птахівництві та необхідність її впровадження у загальну систему управління сільськогосподарським підприємством В. А. Фостолович, С. Рибак С 2012 259
4007 Маркетингове планування в діяльності підприємства В. М. Полеся, О. А. Качур С 2012 182
3976 Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Інвестиційний менеджмент» для студентів заочної форми навчання Герасименко Ю.В., Пчелянська Г.О. Мв 2012 19
3790 Інвестиційний менеджмент. Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни для студентів факультету менеджменту заочної форми навчання Пчелянська Г.О., Герасименко Ю.В. Мв 2011 6
3771 Менеджмент та маркетинг. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «Магістр» напряму підготовки 09.02 – інженерна механіка Мазур А.Г., Пчелянська Г.О., Колесов О.С. Рп 2011 5
3770 вестиційний менеджмент. Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни для студентів факультету менеджменту заочної форми навчання Пчелянська Г.О., Герасименко Ю.В. Мв 2011 4
3633 Історія та деякі відомості про PENNSTATE UNIVERSITY та систему підготовки спеціалістів для сільського господарства Н. Ю. Фіщук С 2011 331
3614 Прояви опортунізму в сучасному аграрному секторі України та особливості їх державного регулювання О. В. Мороз, М. М. Карачина, В. М. Семцов С 2011 456
3593 Маркетинг органічної продукції С. В. Мамалига С 2011 427
3470 Основні проблеми управління розвитком соціально-економічних систем у Вінницькій області В. Ю. Пугач, С. В. Пугач С 2011 325
3330 Розроблення схеми мотивації як елементу системи управління персоналом у випробувальних та вимірювальних лабораторіях згідно вимог стандарту ДСТУ ISO 17025:2006 Є. В. Новожилова, Л. С. Старжинська С 2011 491
3121 Аналіз інвестиційних проектів оновлення основних засобів підприємств АПК О. В. Бондаренко, Г. М. Ковальчук С 2011 248
3119 Моделювання духовних категорій малого та середнього бізнесу в АПК В. М. Лисогор С 2011 261
3049 Формування системи менеджменту персоналом на підприємствах АПК О. Л. Матвієнко, Т. Г. Гапчак С 2011 210
3014 Маркетингова стратегія розвитку підприємства І. С. Воронецька, Т. І. Чорнопищук С 2011 251
2965 Особливості формування оперативної інформації для управління сільськогосподарським підприємством О. О. Бортнікова С 2011 223
2945 Використання матриці спрямованої політики (модель shell/dpm) при формування стратегії розвитку акціонерного товариства О. О. Прутська, І. С. Воронецька С 2011 316
2880 Источники формирования ресурсов для воспроизводства основных фондов В. В. Прадун С 2011 235
2870 Комплексна концепція фінансового менеджменту підприємства на основі технологій бюджетування Л. О. Чорна С 2011 241
2831 Розвиток iнновацiйних територiальних структур як важливої складової української iнновацiйної системи О. О. Мільченко С 2011 328
2813 Реклама в маркетингових програмах сільськогосподарських підприємств А. В. Дода С 2011 772
2806 Сучасні підходи до оцінки ефективності управління виробничим підприємством в АПК І. О. Василишина, Г. О. Пчелянська С 2011 444
2805 Проблеми управління маркетингом на регіональному ринку продовольства М. А. Донець, О. С. Колесов С 2011 387
2803 Інноваційна стратегія аграрних підприємств в сучасних умовах господарювання А. Д. Борейко, С. В. Козловський С 2011 515
2770 Тенденції та перспективи розвитку лізингу в Україні на сьогоднішній день Ю. Войтова, Г. О. Пчелянська С 2011 430
2767 Сучасна структура суб’єктів регіонального управління В. В. Якимчук, А. Г. Мазур С 2011 426
2766 Формування ефективної стратегії економії витрат підприємства Т. А. Сапун, А. Г. Мазур С 2011 397
2752 Сутність і значення фінансового менеджменту в системі корпоративного управління В. І. Петлюк, Н. Ю. Фіщук С 2011 368
2739 Інвестиційні ресурси та ефективність їх використання у Вінницькій області Л. С. Ковтун, Н. Ю. Фіщук С 2011 277
2735 Теоретичні основи антикризового фінансового управління І. О. Золоташко, К. В. Мазур С 2011 609
2734 Еспортний потенціал ринку зерна Вінницької області Я. В. Гонтарук, Н. Ю. Фіщук С 2011 316
2729 Соціально-економічна сутність кадрової політики підприємства К. П. Тяннікова, С. В. Березюк С 2011 681
2722 Сутність управління оборотними активами підприємства О. С. Музичка, О. С. Козловський С 2011 1710
2721 Роль фінансової стійкості підприємств в сучасному менеджменті К. М. Кичук, С. В. Козловський С 2011 456
2719 Портрет сучасного керівника Б. Б. Кущинський, Г. О. Пчелянська С 2011 336
2716 Антикризове управління підприємством Т. В. Коржук, В. М. Ціхановська С 2011 452
2714 Особливості управління ризиками в сучасних економічних умовах С. В. Чиж, С. В. Козловський С 2011 330
2701 Роль ринку рекламних послуг в Україні і світі К. І. Алексеєнко, А. А. Брояка С 2011 396
2700 Формування та діяльність акціонерних товариств в Україні Л. О. Пура, О. П. Скорук С 2011 299
2691 Вдосконалення організації виробництва зерна в сільськогосподарських підприємствах О. М. Заєць, О. П. Скорук С 2011 369
2690 Концептуальні засади управління платоспроможністю підприємства В. В. Мотичко, С. В. Козловський С 2011 2416
2689 Стратегія розвитку маркетингу підприємства в умовах економічної нестабільності О. В. Коцюруба, С. В. Козловський С 2011 354
2688 Класифікація прибутку підприємства:напрями вдосконалення В. В. Буран, С. В. Козловський С 2011 733
2687 Управління витратами в аграрному підприємстві та обгрунтування їх раціонального рівня О. О. Бондар, О. С. Колесов С 2011 386
2686 Сутність системи маркетингу на ринку хлібопродуктів А. В. Луценко, А. Г. Мазур С 2011 521
2685 Маркетингова діяльність на регіональному ринку продовольства Т. Г. Кіфа, О. О. Мороз С 2011 334
2684 Сучасні аспекти управління створенням конкурентних переваг І. П. Цвик, В. М. Лисогор С 2011 502
2683 Формування сучасної інформаційної системи управління на підприємстві А. І. Янковська, В. М. Лисогор С 2011 347
2682 Активізація інноваційної діяльності в процесі інтенсивного розвитку підприємства М. М. Кахно, А. Г. Мазур С 2011 336
2680 Компонентна структура продовольчого ринку та оцінка її оптимальності Д. І. Мадей, А. Г. Мазур С 2011 383
2677 Принципи адаптації регіональних структур до вимог ринкової економіки Є. П. Непомнящий, А. Г. Мазур С 2011 425
2676 Обґрунтування сутності та змісту регіонального управління О. В. Гуменюк, Я. М. Мартинюк, А. Г. Мазур С 2011 353
2675 Напрямки підвищення ефективності використання трудового потенціалу в сільській місцевості Н. М. Салтан, А. Г. Мазур С 2011 346
2674 Вінницька товарна універсальна біржа, як невід"ємний елемент біржового ринку Вінницької області Ю. В. Бережна, Н. Ю, Фіщук С 2011 406
2673 Інвестиційна привабливість аграрного виробництва регіону Н. І. Малярчук, Н. Ю. Фіщук С 2011 387
2664 Бенчмаркінг і бізнес-розвідка як складові інформаційного забезпечення ведення бізнесу М. В. Ходацька, С. В. Мамалига С 2011 357
2657 Напрями вдосконалення ефективності управлінської праці О. В. Поляруш, К. В. Мазур С 2011 1224
2656 Формування механізму оновлення та покращення використання основних фондів підприємств В. І. Петлюк, О. С. Колесов С 2011 746
2639 Івестування людського капіталу як фактор економічного зростання АПК Л. С. Ковтун, К. В. Мазур С 2011 407
2638 Інноваційний механізм підвищення інвестиційного клімату в Україні О. А. Гуцаленко, С. В. Козловський С 2011 318
2633 Антикризовий менеджмент на сільськогосподарських підприємствах України А. Д. Борейко, С. В. Козловський С 2011 485
2632 Державне регулювання антикризових процесів в корпоративному секторі І. В. Бондар, К. В. Мазур С 2011 402
2631 Конкурентоспроможність персоналу сучасних аграрних підприємств К. Г. Бабюк, Б. П. Фіщук С 2011 578
2627 Фінансово-економічна стійкість аграрних підприємств України та їх державна підтримка в умовах кризи В. В. Керпань, О. Г. Кубай С 2011 406
2617 Інвестиційна діяльність Вінницької області на сучасному етапі економічного розвитку О. О. Мудренко, С. В. Козловський С 2011 927
2614 Менеджмент підприємства в кризових ситуаціях О. О. Бондар, К. В. Мазур С 2011 2261
2602 Упаковка товару: значення та вплив на споживача Н. Л. Федчишина, С. В. Мамалига С 2011 428
2597 Особливості розвитку та проблеми менеджменту на сучасному етапі становлення ринкової економіки в Україні В. П. Тетерук, К. В. Мазур С 2011 517
2595 Формування образу ідеального управлінця Л. М. Поліщук, К. В. Мазур С 2011 539
2594 Агропромисловий комплекс Вінницької області Я. М. Мартинюк, Н. Ю. Фіщук С 2011 1409
2592 Рекламний креатив в Україні А. Янковська, В. М. Бондаренко С 2011 444
2591 Сучасний український менеджер: яким він повинен бути? В. О. Андрусенко, Ю. В. Герасименко С 2011 791
2331 Навчально-методичний посібник спеціальності 6.050200 «Менеджмент організації» для студентів денної форми навчання з курсу «Управління персоналом» Поліщук О.Ю., Фіщук Н.Ю., Нп 2010 3
2328 Інвестиційний менеджмент. Тимчасова програма навчальної дисципліни для студентів факультету менеджменту денної та заочної форми навчання Герасименко Ю.В., Пчелянська Г.О. Тп 2010 0
2317 Інвестиційний менеджмент. Методичні вказівки і тематика курсових робіт для студентів факультету менеджменту денної та заочної форми навчання Мазур А.Г., Герасименко Ю.В., Пчелянська Г.О. Тп 2010 0
2247 Фінансово-економічне регулювання підприємств АПК Я. М. Кубич, А. Г. Мазур С 2010 352
2246 Управління лізинговими операціями на підприємствах О. О. Волинець, А. Г. Мазур С 2010 380
2245 Підвищення конкурентоспроможності агропромислових підприємств на зовнішньому ринку Л. С. Довгалюк, О. С. Колесов С 2010 363
2244 Сучасні аспекти управління запасами в сучасних умовах О. П. Дем"янчук, О. С. Колесов С 2010 327
2243 CASE-STUDY як форма інтерактивного вивчення студентами менеджменту В. В. Федченко, К. В. Мазур С 2010 412
2242 Раціональне використання часу менеджера І. В. Демченко, Ю. В. Герасименко С 2010 2934
2240 Імідж ділової жінки Л. О. Пура, Ю. В. Герасименко С 2010 431
2239 Коучинг як стиль управління організацією А. Д. Борейко, Ю. В. Герасименко С 2010 2773
2237 Сила переконання в менеджменті Ю. Ю. Грох, Ю. В. Герасименко С 2010 426
2236 Філософія успіху менеджера О. О. Кобзар, Ю. В. Герасименко С 2010 1258
2235 Творчість в організації О. О. Мудренко Ю. В. Герасименко С 2010 445
2234 Біологічні основи харизматичного лідера О. О. Мудренко, Ю. В. Герасименко С 2010 319
2232 Біологічні основи харизматичного лідера І. Г. Кучній, Ю. В. Герасименко С 2010 347
2231 Невербальні засоби ділового спілкування В. О. Наборська, Ю. В. Герасименко С 2010 423
2229 Особливості управління персоналом в ринковій економіці П. Д. Мельник, К. В. Мазур С 2010 664
2228 Етикет встановлення контакту при діловій бесіді О. М. Рудик Ю. В. Герасименко С 2010 513
2225 Причини та наслідки стресу. Керування стресом О. В. Сирота, К. В. Мазур С 2010 3431
2224 Розвиток менеджменту та маркетингу в діяльності підприємств Л. В. Гуцол, А. Л. Правдюк С 2010 1022
2220 Управлінська діяльність менеджера в ринковій економіці О. М. Заєць, Ю. В. Герасименко С 2010 355
2211 Стан ринку Інтернет-реклами в Україні Т. І. Бельдій, Т. В. Бондаренко С 2010 320
2205 Проблеми мотивації праці в підприємствах АПК Л. Л. Ратушняк, О. С. Колесов С 2010 358
2202 Сучасні методи становлення ділових взаємовідносин в апараті управління М. А. Жарук, Ю. В. Герасименко С 2010 337
2043 Аграрний менеджмент. Методичні вказівки і тематика курсових проектів для магістрів факультету менеджменту денної і заочної форми навчання Фіщук Н.Ю., Фіщук Б.П., Пчелянська Г.О., Поліщук О.Ю. Мв 2010 0
2039 Аграрний менеджмент. Методичні вказівки і тематика курсових проектів для магістрів факультету менеджменту денної і заочної форми навчання Фіщук Н.Ю., Фіщук Б.П., Пчелянська Г.О., Поліщук О.Ю. Мв 2010 0
1945 Тимчасова програма. навчальної дисципліни «Міжнародний менеджмент» для підготовки магістрів за спеціальністю 8.050106 «Облік і аудит» Мороз О.О. Тп 2007 0
1941 Тимчасова програма навчальної дисципліни «Корпоративне управління» для підготовки магістрів за спеціальністю 8.050201 «Менеджмент організацій» Мороз О.В. Тп 2007 0
1930 Методичні вказівки до проходження фахового стажування з менеджменту організацій для магістрів факультету менеджменту спеціальність 8.050201 “Менеджмент організацій” Мазур А.Г., Фіщук Н.Ю., Фіщук Б.П. Мв 2008 0
1927 Основи менеджменту. Методичні вказівки до виконання розрахункових завдань студентів зі спеціальності 6.050.201 "Менеджмент організацій" Мазур К.В., Герасименко Ю.В. Мв 2008 3
1924 Методичні вказівки до проведення практичних занять (семінарів) з дисципліни “Основи менеджменту” Мазур К.В, , Герасименко Ю.В, Мв 2007 2
1858 Вдосконалення структури джерел формування коштів підприємствами АПК С. В. Мамалига С 2010 310
1823 Realization of tne personality oriented approach in education of future specialist-agrarian N. A. Lebedeva С 2010 364
1670 Кадрова політика як фактор утримання конкурентоспроможності аграрних підприємств В. М. Кошельник С 2010 797
1662 Потенціал промислового садівництва Вінниччини і напрями його ефективного використання К. В. Мазур С 2010 593
1655 Вдосконалення адміністративно-територіального устрою як напрямок реформування управління в регіонах О. Г. Кубай С 2010 569
1654 Адаптація управління сільськогосподарським підприємством в умовах ринку С. А. Кравченко С 2010 551
1651 Аналіз системи управління інвестиційними процесами в АПК Вінницької області Ю. В. Герасименко С 2010 352
1605 Операційний менеджмент. Методичні вказівки для виконання курсової роботи студентами факультету менеджменту напряму підготовки 6.050200 «Менеджмент організацій» денної і заочної форм навчання Колесов О.С., Недбалюк О.О. Мв 2010 1
1599 Менеджмент організацій. Методичні вказівки і тематика курсової роботи для студентів факультету менеджменту денної форми навчання Фіщук Н.Ю., Фіщук Б.П., Пчелянська Г.О. Мв 2010 0
1570 Менеджмент організацій. Методичні вказівки і тематика курсової роботи для студентів факультету менеджменту денної форми навчання Фіщук Н.Ю., Фіщук Б.П., Пчелянська Г.О. Мв 2010 0
1402 Менеджмент організацій. Методичні вказівки і тематика курсових проектів для студентів факультету менеджменту денної і заочної форми навчання Фіщук Н.Ю., Фіщук Б.П., Пчелянська Г.О. Мв 2008 0
1399 Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Менеджмент організацій” Фіщук Н.Ю., Фіщук Б.П., Пчелянська Г.О. Мв 2008 1
1324 Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів факультету менеджменту напряму підготовки: 7.050.201, 8.050.201 «Менеджмент» (спеціальність «Менеджмент організацій») денної форми навчання Ціхановська В.М. Мв 2010 0
1308 Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів факультету менеджменту напряму підготовки 7.050.201«Менеджмент» (спеціальність «Менеджмент організацій»), заочної форми навчання Ціхановська В.М. Мв 2010 1
1293 Інноваційний менеджмент: Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи для студентів факультету менеджменту заочної форми навчання Мазур А.Г., Лисогор В.М., Поліщук О.А. Мв 2009 3
1193 Програма комплексного державного екзамену на присвоєння кваліфікації «бакалавр з менеджменту» Мазур А.Г., Кафлевська С.Г., Бойко Ю.М., Колесов О.С. Тп 2009 0
1159 Фінансовий менеджмент Г.М. Калетнік, В.М. Ціхановська Нп 2008 44
1122 Основи економіки та менеджменту. Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни для підготовки фахівців освітньо- кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Березюк С.В., Воронецька І.С., Пронько Л.М., Гуцол Н.В., Колесник Т.В. Мв 2009 1
686 Методичні вказівки до виконання дипломних робіт за освітньо-кваліфікаційними рівнями „Спеціаліст” і „Ма-гістр” спеціальності 7(8).050201 “Менеджмент організацій”. Мазур А.Г., Кафлефська С.Г., Потапова Н.А., Мельничук О.Ф., Чорнопищук Т.І., Козловський С.В., Сегеда С.А., Колесов О.С., Гель А.П., Спірін А.В., Омельянов О.М. Мв 2008 0
536 Управління персоналом. Методичні вказівки до семінарських занять. Мазур А.Г., Дмитрук Н.В. Мв 2007 1
485 Планування діяльності підприємств: Методичні вказівк для самостійної роботи студентів. Недбалюк О.П. Мв 2006 0
305 Робоча програма практики з ПДП, ОМ, УП та ІСМ. Мазур А.Г., Колесов О.С., Новицький М.О., Кафлевська С.Г., Полеся В.М., Качуровський В.Є. Рп 2006 1


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska