The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Монографії

ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
20857 Prospects for management and development of property relations in business partnerships Pronko L. M., Mazur K. V. 2018 10
20836 Стратегії та технології інноваційного розвитку корпорацій Полінкевич О. М., Юдіна М. І., Ющишина Л. О., Лазановський П. П., Стеців Л. П. 2018 19
20731 Розвиток молокопродуктового підкомплексу в Україні Петриченко О. А. 2018 26
20719 Перспективні форми організації господарської діяльності на селі: наукова доповідь Шпикуляк О. Г. та ін. 2019 16
20709 Наукові основи і стратегічні пріоритети сталого розвитку сільських територій України Шпикуляк О. Г. та ін. 2019 11
20691 Санітарно-гігієнічна оцінка умов вирощування нетелів за різних способів утримання ремонтних телиць Яремчук О. С., Варпіховський Р. Л. 2019 15
20494 Theoretical aspects of innovative technologies in management of AIC Polova O. L. Ruda O. L. 2019 11
20465 Digital technologies and their impacts on the development of the economy of the country Polova O., Ruda O., Martseniuk-Rozaronova O. 2019 14
20430 The impact of the european integration processes on the entry of ukraine’s small agricul tural producers in the international logistics systems Kovalchuk S., Mazur K., Overkovska T. 2019 21
20421 Practice for use of comparative analysis for the force of subprocesses of processes of functioning of the enterprises on the basis of authorial rates of components of the efficiency Burennikova N., Yarmolenko V. 2019 40
20329 Організаційно-економічне забезпечення розвитку сімейних фермерських господарств Лупенко Ю. О., Малік М. Й., Шпикуляк О. Г. та ін. 2019 59
20166 Characteristics of the institutional environment in the agricultural sektor of Ukraine’s economy Vdovenko L., Hryshchuk N. 2019 22
19989 Prospects for development of small enterprises on the territory of the Vinnytsia region Pronko L., Lebedieva N. 2019 37
19981 A model of prospective psychologists’ professional development at a university Shakhov V., Shakhov V., Lebedieva N. 2018 16
19704 Шляхи і методи підвищення довговічності і надійності роботи паливної апаратури автотракторних гвигунів Анісімов В.Ф., Музичук В.І. П’ясецький А.А., Рябошапка В.Б. 2012 63
19557 Біотехнологія відходів тваринницьких підприємств: монографія Захаренко М.О., Яремчук О. С., Шевченко Л.В., Поляковський В.М., Михальська В.М., Малюга Л.В., Коваленко В.О. 2015 103
19526 Технологія моделювання оцінки параметрів формоутворення заготовок з порошкових матеріалів на вібропресовому обладнанні з гідроімпульсним приводом Іскович-Лотоцький З.Д., Зелінська О.В., Іванчук Я.В. 2018 23
19489 Аналіз фінансової стійкості підприємства та напрямки її забезпечення Киш Л.М., Мартинюк В.С., Михальчук Р.В. 2017 39
19421 Державна політика соціального розвиткуУкраїни в контексті забезпечення стабілізації економіки: (теорія, методологія, перспективи) Головня О.М. 2017 30
19032 Управління фінансовою безпекою підприємств: обліково-аналітичний аспект Правдюк Н. Л., Мулик Т. О., Мулик Я. І. 2019 118
18977 Ефективність використання у тваринництві біологічно активних добавок на основі підмору бджіл Разанова О.П., Чудак Р.А. 2018 104
18940 Матеріальне стимулювання персоналу як основа ефективного управління машинобудівним підприємством Климчук А. О. 2018 52
18925 Recreational and tourism activity and its modern aspects of development Ivashchenko A.V., Voloshyna O.V. , Vlasenko I.V. 2018 52
18917 Institutional transformations of sustainable agri-food supply chains іn Ukraine Vostriakova V., Kolomiiets T. 2018 74
18775 Розвиток теорії і методології бухгалтерського обліку на основі якісного підходу Плахтій, Т.Ф. 2017 124
18620 Моніторинг екологічної стабільності територій за критерієм еколого-стабілізуючих угідь Цицюра Я. Г., Броннікова Л.Ф. 2016 39
17242 Люпин білий. Генетичний потенціал та його реалізація у сільськогосподарське виробництво Мазур В. А., Панцирева Г. В., Дідур І. М., Прокопчук В. М. 2018 331
17221 Сredit mechanizm of financial support to the agrarian sektor of the economy Vdovenko L., Prutska O., Kolotii S. 2018 104
17174 Розробка інноваційної тарифної політики сільськогосподарського страхування Алескерова Ю.В., Тодосійчук В.Л. 2016 268
17141 Personnel payment organization of machine-building enterprises in motivation and stimulation formation Климчук А. О. 2017 173
17058 Формування ефективної оцінки у стимулюванні конкурентоспроможності персоналу підприємств Климчук А. О. 2017 83
16959 Фінансова безпека субєктів підприємництва в аграрній сфері Вдовенко Л.О., Черненко О.С. 2017 314
16954 Оптимізація режимів електричних мереж з відновлюваними джерелами електроенергії П. Д. Лежнюк, О. Є. Рубаненко, І. О. Гунько 2018 273
16948 Теорії державного регулювання економіки в контексті сучасної моделі ринку Логоша Р.В. 2017 64
16946 Трансформації процеси в діяльності овочепереробних підприємств в Україні Логоша Р.В., Підвальна О.Г., Ільченко І.І. 2017 127
16945 Потенціал та обмеження теорії стадійного підходу до тлумачення ринкових основ суспільства і їхньої динаміки. Логоша Р.В. 2017 53
16924 Розвиток малих аграрних підприємств у ринковому інституційному середовищі: індикатори та ефективність Лупенко Ю.О., Шпикуляк О.Г. Малік М.Й, Ходаківська О.В., Ковальова О.В., Мамчур В.А., Півторак В.С., Супрун О.М., Прутська О.О., СаковськаО.М., Ксенофонтова К.Ю., Мамчур Л.В., Алєксєєва О.В., ГорбатюкО.В., Грищенко О.Ю., Мартинюк М.П., ГаврилюкВ.Г. та ін. 2018 94
16923 Трудові ресурси агросфери в умовах інтеграційного розвитку Германюк Н.В. 2017 119
16921 Теоретичні і методичні основи полікультурної освіти майбутніх фахівців аграрної галузі Кравець Р.А. 2017 358
16912 Організаційно-економічні аспекти енергоощадного виробництва молока Польова О.Л. 2017 228
16783 Розробка та обґрунтування напрямів підвищення ефективності землекористування підприємств аграрної сфери Мулик Т.О. 2017 218
16521 Recreational and tourism activity and its modern aspects of development Ivashchenko A.V., Voloshyna O.V., Vlasenko I.V. 2018 96
16406 Analysis of investment activities of enterprises of Ukraine Aleskerova Yuliia, Fedoryshyna Lidiia 2018 97
15846 Теплонасосна зерносушарка для насіннєвого зерна Ю.Ф. Снєжкін, В.М. Пазюк, Ж.О. Петрова, Д.М. Чалаєв 2012 196
15845 Дзялів: з історії подільського порубіжжя Слотюк П.В. 2012 545
15844 Організаційно-економічні аспекти розвитку галузі молочного скотарства у господарствах Вінницької області Полеся В.М., Мельник В.Я., Недбалюк О.О., Томчук О.В. 2011 719
15842 Дія ретардантів на морфогенез, газообмін і продуктивність цукрових буряків Шевчук О. А., Кур'ята В. Г. 2015 492
15841 Формування професійної мобільності майбутніх фахівців аграрної сфери Герасимова І.Г. 2015 914
15840 Соціальний склад населення басейну р. Ворскли за скіфської доби Бойко Ю.М. 2017 281
15837 Додатні оператори класу В та їхні комбінації Найко Д. А. 2017 284
15836 Ґрунтовий покрив Вінниччини: генезис, склад, властивості та напрями ефективного використання Цицюра Я. Г., Броннікова Л.Ф., Пелех Л.В., 2017 1310
15835 Ресурс пластичности металлов при холодном объемном формоизменении В.А. Огородников, И.А. Деревенько, Л.И. Алиева 2016 238
15372 Альтернативна енергетика України: особливості функціонування і перспективи розвитку Г.М. Калетнік, С.Т. Олійнічук, О.П. Скорук, О.В. Климчук, В.І. Яцковський, Д.М. Токарчук, І.А. Здор 2012 9
13751 Розвиток та регулювання конкурентоспроможного виробництва біопалив Климчук О.В. 2017 7
11839 Результативність функціонування складних економічних систем аграрного спрямування. Бурєннікова Н.В., Ярмоленко В.О. 2016 10
10824 Сучасні методи розрахунків ДВЗ Яцковський В.І., Гунько І.В., Гуцаленко О.В. 2016 1
10570 Моделі і методи автоматизованої системи управління регіонального університетського центру Міхайленко В.М., Січко Т.В. 2014 379
10555 Діелектричні властивості сегнетоелектричних рідких кристалів з домішками барвників та фулеренів Шевчук О.Ф. 2016 1
10455 Інтенсифікування процесів екстрагування в технології виробництва рослинних олій. Монографія Власенко В.В., Бандура В.М., Коляновська Л.М. 2016 6
9662 Ефективність використання ферментно-пробіотичної добавки у годівлі сільськогосподарської птиці Балух Н.М., Чудак Р.А., Огороднічук Г.М. 2015 12
8823 Інформаційні технології аграрної освіти та їх вплив на трансформаційні процеси педагогічної системи у сучасних умовах Клочко О.В., Сличук Н.В. 2014 189
8706 Поведінкові аспекти реалізації соціальних функцій у сучасному українському бізнесі О.В. Мороз, Н.П. Карачина, В.М. Семцов, Л.М. Несен, І.В. Гребеньок, Г.С. Кукель, О.Ю. Федоришина, Н.Ф. Мандзюк 2015 338
8661 Національне питання в програмах політичних партій Першої Чехословацької республіки 1918-1938 рр. Піковська Т.В. 2015 1
8640 Трудові ресурси: Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством Правдюк Н.Л., Покиньчереда В.В. 2015 7
8581 Педагогічні умови підвищення якості професійної підготовки фахівців аграрного профілю Левчук К.І. , Левчук О.В. 2015 98
8577 Діелектричні властивості сегнетоелектричних рідких кристалів з домішками барвників та фулеренів. Шевчук О.Ф. 2015 0
8422 Історико-теоретичні аспекти розвитку обліку, контролю та аналізу в Україні та світі: колективна монографія Колектив авторів економічного факультету за ред. Л.В. Гуцаленко 2015 7
8309 Редька олійна. Стратегія використання та вирощування: монографія Цицюра Я.Г. 2015 10
8296 Оптимізація стратегії управління фінансовими ресурсами підприємств Корнійчук А. М., Даценко Г. В. 2015 4
8162 Управління регіональною продовольчою безпекою в умовах економічної нестабільності Калетнік Г.М., Козловський С.В., Кірєєва Е.А., Підвальна О.Г. 2014 7
8079 Сучасні освітні технології у професійній підготовці фахівців аграрного профілю Джеджула О.М., Солона О.В., Будяк Р.Л. 2014 3
8078 Обліково-контрольне забезпечення прямої державної підтримки фермерських господарств: Монографія. Гуцаленко Л.В., Здирко Н.Г. 2014 1
8076 Розвиток творчого потенціалу майбутніх фахівців аграрної галузі: теорія та практика Осаульчик О.Б. 2014 0
8029 Ефективність використання пробіотичної добавки у годівлі сільськогосподарської птиці Подолян Ю. М., Чудак Р. А. 2014 6
7909 Експериментальне дослідження в'язкості рубідію і цезію в газовій фазі. Дзісь В.Г. 2014 6
7861 Становлення професійної підготовки фахівців з економічної кібернетики в Україні Смілянець О.Г. 2014 0
7837 Дослідження діелектричних параметрів вологих капілярно- пористих матеріалів. Частина перша. Куцевол М.О., Куцевол О.М. 2014 0
7801 Оптимізація стратегії управління фінансовими ресурсами підприємств: Монографія Кравцова А. М., Даценко Г. В. 2014 1
7732 Сучасні тенденції, новації та перспективи розвитку фінансового механізму та обліково-аналітичного забезпечення економічного розвитку діяльності суб’єктів господарювання: теорія, методика, практика (колективна монографія) Правдюк Н.Л. та авторський колектив кафедри 2014 3
7731 Нова кормова добавка мікробіологічного походження в годівлі відлученого молодняку свиней Кучерявий В.П. 2014 0
7699 Розвиток агропродовольчого ринку України в умовах глобалізації. Ціхановська В.М. 2014 0
7673 Облік та аудит розрахунків по страхуванню у сільськогосподарських підприємства. Коваль Л.В. 2014 0
7672 Фінансово-економічна діагностика сільськогосподарських підприємств. Правдюк Н.Л., Корпанюк Т.М. 2014 7
7618 Внутрішньогосподарський контроль в управлінні діяльністю сільськогосподарських підприємств. Коцупатрий М.М., Марчук У.О. 2014 3
7475 Захист прав споживачів при торгівельному обслуговуванні: Монографія Письменна О.П. 2014 0
7332 Розвиток інноваційних процесів у галузі скотарства. Польова О.Л. 2014 1
7279 Страхування майна сільськогосподарських товаровиробників Марценюк-Розарьонова О.В. 2013 0
7209 Формування та розвиток соціально орієнтованої економіки України: роль державного регулювання: Головня О.М. 2013 0
7155 Механізми банківського кредитування в аграрній сфері Вдовенко Л.О. 2013 0
7036 Селекційний матеріал для створення гібридів кукурудзи та сортів сої придатних до механізованого збирання. Мазур О.В., Зозуля О.Л., Шерепітко В.В., Мазур В.А., Мазур О.В. 2013 4
6978 Механізм банківського кредитування в аграрній сфері. Вдовенко Л.О. 2013 2
6973 Облік біологічних активів: Монографія Коваль О.В. 2013 2
6972 Кредитна політика банків при обслуговуванні агроформувань. Любар О.О. 2013 0
6888 Управління якістю продукції птаховиробничих підприємств в умовах глобалізації. Ціхановська В.М., Ставська Ю.В. 2013 2
6887 Стратегічні напрями реструктуризації економіки регіони в умовах регіоналізації та глобалізації . Мазур С.А. 2013 0
6711 Організаційно-економічні засади підвищення конкурентоспроможності виробництва зерна (на матеріалах Вінницької області) Руда О.Л. 2013 2
6110 Право людини на освіту Мельничук О. Ф. 2013 0
6087 Козлятник східний: способи вирощування: монографія. Ткачук О.П. 2013 4
6054 Історія української культури в біографіях видатних діячів. Частина І (9 – 17 століття). Бойко Ю.М. 2013 0
6051 Розвиток банківського кредитування фермерських господарств: Фурман І.В. 2013 1
5985 Організація обліку і контролю витрат на виробництво біологічного палива Гуцаленко Л.В., Фабіянська В.Ю. 2013 2
5965 Нові ферментні препарати у годівлі сільськогосподарських тварин. Гуцол А. В., Кирилів Я. І., Мазуренко М. О., Болоховська В. А., Бурлака В. А., Цвігун А. Т., Гуцол Н. В., Болоховський В. В., Благодір А. М., Льотка Г. І., Ремінний О. І., Бідяк І. М., Мисенко О. О., Гончарук В. В., Непорочна О. Т. 2013 4
5964 Забезпечення соціально-економічної стабільності україни в умовах глобалізаційних процесів : Колективна монографія. Ціхановська В.М., Головня О.М., Табенська О.І., Брояка А.А., Прилуцький А.М., Феняк Л.А., Котик Ю.В., Хаєцька О.П. 2013 6
5963 Результативність функціонування педагогічних систем: сутність, оцінювання, аспекти регулювання. Поліщук Н. В., Ярмоленко В. О. 2013 1
5961 Приводні вали транспортних засобів. Дослідження, проектування, експлуатація. Музичук В.І., Анісімов В.Ф., Нахайчук О.В., Козак Ю.М 2013 1
5959 Виробництво гливи звичайної в захищеному ґрунті. Вдовенко С.А. 2013 10
5918 Облікове забезпечення управління фінансовою діяльністю аграрних підприємств. Коваль Н. І., Радченко О. Д. 2013 2
5827 Інноваційні підходи у формуванні компетентного фахівця Джеджула О.М., Цуркан О.В., 2013 0
5800 Управління ресурсним потенціалом підприємства Мазур А.Г., Шаманська О.І. 2013 2
5610 Система довузівської підготовки в країнах Західної Європи та інноваційні методи навчання у ВНЗ України: Колективна монографія . Калетнік Г.М., Кравець Р.А., Лазоренко Н.Л., Тимкова В.А., Шаповалюк Л.О. 2012 2
5528 Економіко-правові аспекти екологізації аграрного виробництва в Україні. Ковальчук С.Я. Оверковська Т.К. 2012 22
5433 Управління організаційним розвитком сільськогосподарських підприємств. Дюк.А.А. 2012 2
5245 Розвиток соціально-економічного потенціалу: регіональний аспект. Мазур А.Г., Салтан М.П. 2012 2
5082 Інтродукція в Лісостеп України квітниково-декоративних рослин родини ранникових (Scrophulariaceae Juss.) Прокопчук В.М. 2012 2
5080 Високочастотні методи і засоби контролю вологості капілярно-пористих матеріалів. Куцевол О. М. , Куцевол М. О., Лисогор В. М. 2012 1
5072 Теоретико-методичні засади і формування творчого мислення майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях з іноземної мови Кравець Р. А. 2012 0
5041 Інноваційні педагогічні технології підготовки викладача вищого аграрного навчального закладу Смілянець О.Г. 2012 0
4494 Аграрні відносини в Україні за умов переходу до ринкової економіки (Історико-політичний аспект) Левчук К.І., Середа Л.М., 2012 0
4468 Монографія. "Актуальні питання фундаментальних наук, теорія та методика викладання" Найко Д.А., Гель П.В., Тадевосян Р.Г., Левчук О.В. 2012 1
4467 Монографія. Сільське господарство в США : висновки для України Прутська О.О. 2012 2
4460 Управління конкурентоспроможністю підприємств олійно-жирової промисловості (проблеми теорії та практики) Монографія Салькова І.Ю. 2012 15
4400 Монографія «Науково практичні аспекти обліку та аналізу в сільськогосподарському виробництві» Мулик Т.О. Томчук О.Ф. Кривоконь О.С. Федоришина Л. Коваль Н.І. Пльонсак О.С. Глазко Н.Д. Голишевська Л. Скакун Л.А. Томчук В.В. Материнська О. 2012 4
4311 Обліково-аналітичне та фінансове забезпечення управління підприємством: колективна монографія колектив кафедри під редакцією Правдюк Н.Л. 2012 4
4310 Облік та аудит розрахунків за податками на сільськогосподарських підприємствах : теорія, методика та практика. Плахтій Т.Ф. 2012 2
4160 Теоретичні та науково-практичні аспекти економічного контролю: Колективна монографія. Гуцаленко Л.В., Подолянчук О.А., Бралатан В.П., Шевчук О.Д., Михальчишина Л.Г., Здирко Н.Г., Фабіянська В.Ю., Марчук У.О., Ніщенко Н.Г., Лесько Ю.О., Чудак Л.А. 2012 14
3886 Сільське господарство Вінниччини: тенденції змін ефективності господарської діяльності різних організаційно-правових форм господарювання (за матеріалами вибіркових сільськогосподарських підприємств та особистих селянських господарств Вінницької області) Мулик Т.О., Томчук О.Ф., Кривоконь О.С., Воронецька І.С., Кафлевська С. Г., Красняк О.П., Сегеда С.А., Подолянчук О.А., Шевчук О.А., Потапова Н.А., Коваль Н.І., Пльонсак О.Л., Глазко Н.Д., Скакун Л.А., Томчук В.В., Сеник Г.О., Бернадзіковська Л.О. 2011 1347
2419 Функціонування економічних систем: моделі складових результативності: Монографія Н. В. Поліщук 2010 2
2081 Громадські організації України: створення та діяльність (1985-1996рр.) Левчук К.І. 2009 1540
1591 Інформатика. Алгоритмічний підхід: монографія Тадевосян Р. Г., Яцковська Р. О. 2010 0
1474 Теоретичні та методичні основи інтеграції природничо-математичної та спеціальної підготовки майбутніх економістів-аграріїв Левчук О. В. 2009 72
1188 Моральне виховання у педагогіці США: теорія і практика Довгань Л.І., Галузяк В.М. 2009 372
1120 Високочастотні методи і засоби контролю вологості хлібобулочних виробів. Монографія М. О. Куцевол, О. М. Куцевол, О. С. Яремчук 2009 111


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska