The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Кафедра Eкономічної кібернетики

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
21022 Аналіз конкурентоспроможності підприємництва Вінницької області Чіков І. А. Пк 2019 8
21021 Іноваційна діяльність як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємств аграрного сектору Чіков І. А. Пк 2019 7
21020 Інноваційна діяльність як системоформуючий чинник підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств Чіков І. А. Пк 2019 12
20889 Бізнес-аналіз як базис розвитку цифрової економіки Коляденко С. В., Ушкаленко І. М. С 2018 21
20679 Цифрова економіка як базис формування позитивного потенціалу іміджу регіону України Коляденко С. В. С 2018 32
20664 Формування соціальної інфраструктури як найважливішого фактору соціально-економічних перетворень Коляденко С. В., Проскура В. Ф. С 2018 55
20651 Сучасні технології в будівництві, економіці та дизайні Бахарєва Я. В. Пк 2019 23
20630 Особливості активізації інноваційної діяльності в аграрних підприємствах Чіков І. А. Тд 2019 25
20627 Інформаційні системи і технології обліку і аудиту. Методичні вказівки для виконання практичних та самостійних робіт здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти заочної форми навчання спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та Юрчук Н.П., Бахарєва Я.В. Мв 2019 4
20622 Система підтримки прийняття рішень у задачах фінансового аналізу Рузакова О. В. С 2019 19
20556 Ефективність впровадження інформаційних систем для управління бізнес-процесами підприємств Кіпоренко С. С. Тд 2019 18
20555 Цифровий маркетинг як ефективний інструмент розвитку сільськогосподарських підприємств Кіпоренко С. С. Тд 2019 12
20487 Конкуренція: теоретичні підходи до розуміння сутності поняття Чіков І. А. С 2019 48
20486 Особливості інноваційної діяльності в аграрних підприємствах Чіков І. А. Тд 2019 31
20485 Управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств Чіков І. А. Тд 2019 47
20473 Фактори підвищення конкурентоспроможності підприємства АПК на основі інноваційних перетворень Чіков І. А. С 2018 18
20462 Інноваційна ліяльність як системно-формуючий чинник підвищення конкурентноспроможності аграрних підприємств Чіков І. А. Пк 2019 30
20453 Нечітко-множинне моделювання фінансового стану підприємства Рузакова О. В. Пк 2019 22
20449 Апарат нечіткої логіки в задачах стратегічного менеджменту корпорації Рузакова О. В. Тд 2018 15
20418 CRM-системи: особливості функціонування та аналіз українського ринку Юрчук Н. П. С 2019 16
20417 Інноваційно-інвестиційна діяльність як основа реалізації концентрації сталого розвитку економіки України Юрчук Н. П., Вовк В. Ю., Топіна Р. П. С 2019 40
20391 Системний аналіз. Методичні рекомендації для виконання лабораторних та самостійних робіт здобувачами вищої освіти другого (магістерського) освітнього ступеня галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» денної та заочної Коляденко С.В., Чіков І.А., Лебідь О.В. Мв 2019 2
20390 Системи оброблення економічної інформації. Програма вибіркової навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього ступеня галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» денної та заочної ф Коляденко С.В., Юрчук Н.П., Бахарєва Я.В. Нп 2019 4
20342 Системи оброблення економічної інформації. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт здобувачами вищої освіти галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка спеціалізації «Економічна кібернетика» першого (бакалаврсько Юрчук Н.П., Бахарєва Я.В., Кіпоренко С.С. Мв 2019 6
20339 Основи алгоритмізації та програмування. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Юрчук Н.П., Нечипоренко А.Ю. Мв 2019 0
20219 Дослідження операцій. Методичні вказівки для лабораторних та самостійної роботи денної та заочної форми навчання для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього ступеня галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Ек Ушкаленко І.М. Мв 2019 2
20218 Кібернетична та інформаційна безпека. Методичні рекомендації для виконання практичних та самостійних робіт здобувачами вищої освіти другого (магістерського) освітнього ступеня галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» Юрчук Н.П., Бахарєва Я.В. Мв 2019 3
20217 Системи прийняття рішень. Методичні вказівки для виконання лабораторних та самостійних робіт здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього ступеня галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» денної та за Рузакова Ольга Володимирівна Мв 2019 2
20216 Економічна кібернетика. Методичні вказівки для виконання лабораторних та самостійних робіт здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього ступеня галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 « Коляденко С.В., Чіков І.А. Мв 2019 0
19986 Сучасні тенденції розвитку мобільного банкінгу та його безпека для користувачів Бахарєва Я.В. Тд 2019 42
19751 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 051 «Економіка» спеціалізацією «Економічна кібернетика» Коляденко С.В., Юрчук Н.П., Ушкаленко І.М. Пвф 2019 1
19750 Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 051 «Економіка» спеціалізацією «Економічна кібернетика» Коляденко С.В., Юрчук Н.П., Ушкаленко І.М. Пвф 2019 0
19749 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 051 «Економіка» спеціалізацією «Економічна кібернетика» Коляденко С.В., Юрчук Н.П., Ушкаленко І.М., Рузакова О.В. Пвф 2019 2
19748 Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 051 «Економіка» спеціалізацією «Економічна кібернетика» Коляденко С.В., Юрчук Н.П., Ушкаленко І.М., Рузакова О.В. Пвф 2019 0
19442 Хмарні технології для вирішення бізнес-задач у малому та середньому бізнесі Бахарєва Я.В. Тд 2018 83
19431 Роль цифрової економіки в процесі інтеграції освіти України в європейський простір Коляденко С.В. Тд 2018 33
19277 Формування іміджу регіону в умовах розвитку туристичних кластерів Коляденко С.В. С 2018 78
19232 Маркетинговий підхід до формування іміджу регіону: сучасні інструменти та актуальні завдання Коляденко С.В. С 2018 39
19150 Програма та методичні вказівки для виконання практичних та самостійних робіт з дисципліни «Інформаційні системи та технології в фінансово-кредитних установах» для студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації денної та заочної форм навчання Ушкаленко І.М., Бахарєва Я.В., Кіпоренко С.С. Мв 2019 155
19149 Програма та методичні вказівки для виконання практичних та самостійних робіт з дисципліни «Інформаційні системи та технології в обліку» для студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації денної та заочної форм навчання галузі знань 07 «Управл Юрчук Н.П., Бахарєва Я.В., Кіпоренко С.С. Мв 2019 9
18932 Стратегічна діагностика ефективності системи управління збутовою діяльністю Осіковський Вадим Костянтинович Дрп 2018 5
18931 Економіко-математичне обґрунтування підвищення ефективності виробництва Щербанюк Б.М. Дрп 2018 2
18930 Економіко-математичне моделювання урожайності сільськогосподарських продукції методом Брандона Шумілов В.М. Дрп 2018 0
18916 Моделі прогнозування доходів підприємства Біда Анжела Віталіївна Дрп 2018 0
18912 Проектування інформаційної системи для електронної торгівлі інноваційною продукцією Закліцький Владислав Михайлович Дрп 2018 1
18911 Методи управління економічними ресурсами підприємства Когут Олександр Леонідович Дрп 2018 3
18910 Моделювання управління запасами переробного підприємства Маценко Альона Олександрівна Дрп 2018 1
18906 Теоретико-графове моделювання економіко-географічного потенціалу підприємства Кримчук Світлана Миколаївна Дрп 2018 4
18873 Методи і моделі ціноутворення в управлінні діяльністю підприємства Домбровський Роман Ігорович Дрп 2018 3
18844 Розробка веб-додатку для підприємства Юрчук Богдан Олександрович Дрп 2018 4
18830 Методи і моделі управління економічним потенціалом підприємства Чекановський О.В. Дрп 2018 2
18829 Моделювання процесів функціонування ринку праці України Матвійчук А.М. Дрп 2018 12
18823 Моделювання логістичних процесів на підприємстві Бондар Ю.В. Дрп 2018 0
18819 Методи мотивації персоналу у діяльності банку Захарчук Діана Вячеславівна Дрп 2018 3
18793 Автоматизація обліку сировини і матеріалів Черкашина І.В. Дрп 2018 9
18784 Оптимальне використання складських приміщень підприємства Устяк Вікторія Анатоліївна Дрп 2018 2
18772 Моделювання оцінки конкурентоспроможності застосування біогазових установок в системі енергозабезпечення сільських територій Юрчук Н.П. С 2018 38
18771 Інноваційні чинники формування конкурентоспроможної продукції сільськогосподарських підприємств Юрчук Н.П. С 2018 72
18741 Напрям розвитку інформаційних систем і технологій обліку підприємств малого та середнього бізнесу в Україні Бахарєва Я.В. С 2018 62
18722 Моделювання ефективної стратегії управління портфелями активів в трансформаційній економіці україни Савченко Тетяна Василівна Дрп 2018 1
18721 Економічна модель оптимізації закупівель та поставок продукції Козинець Тетяна Юріївна Дрп 2018 2
18714 Економіко-математичне моделювання процесу товароруху обліку продовольчої продукції Гур’єв Павло Володимирович Дрп 2018 0
18713 Розробка логістичних моделей в умовах підприємства Костюнік Вікторія Андріївна Дрп 2018 2
18709 Економічна модель оптимізації закупівель та поставок продукції Козинець Тетяна Юріївна Дрп 2018 1
18707 Моделі прогнозування доходів підприємства Куцик Ольга Олегівна Дрп 2018 89
18706 Моделі прогнозування процентів на кредитному ринку Кулікова Наталія Миколаївна Дрп 2018 4
18540 Моделювання бізнес-процесів для впровадження адаптованої CRM-системи торговельно-виробничого підприємства Околодько С.В. Дрп 2018 6
18539 Оптимізація показників виробничої діяльності аграрного підприємства в умовах невизначеності Сенченко Анастасія Петрівна Дрп 2018 4
18538 Методи і моделі управління валютним ризиком банку Прокопчук Олена Петрівна Дрп 2018 3
18537 Система моніторингу показників результативності підприємства Кльоц Тетяна Степанівна Дрп 2018 6
18536 Оптимізація комерційної діяльності підприємства Грушко Оксана Сергіївна Дрп 2018 2
18535 Оцінювання ризиків як чинників антикризового управління підприємством Гончарук Олександра Сергіївна Дрп 2018 1
18531 Система інформаційно-аналітичного забезпечення управління витратами підприємства Гусонька Вероніка Михайлівна Дрп 2018 6
18530 Системи електронної комерції та управління взаємовідносинами. Методичні вказівки для виконання лабораторних та самостійних робіт здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 051 Економіка спеціалізації Економічна кібернетика галузі Юрчук Н.П., Яцковська Р.О. Мв 2018 5
18304 Моделювання вибору стратегії розвитку сільськогосподарського підприємства Древніцька Марина Валеріївна Дрп 2018 5
17498 Актуарні розрахунки. Методичні рекомендації для виконання лабораторних та самостійних робіт здобувачами вищої освіти другого (магістерського) освітнього ступеня галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» денної та заочн Денисюк В.О. Мв 2018 8
17496 Кібернетична та інформаційна безпека. Методичні рекомендації для виконання лабораторних та самостійних робіт здобувачами вищої освіти другого (магістерського) освітнього ступеня галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка Юрчук Н.П., Бахарєва Я.В. Мв 2018 10
17495 Кібернетична та інформаційна безпека. Програма вибіркової навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) освітнього ступеня галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» денної та заочної форм н Коляденко С.В., Юрчук Н.П., Бахарєва Я.В. Нп 2018 8
17453 Конкурентоспроможність національної економіки: виклики для України в умовах глобалізації Кравчук А.Б. С 2018 48
17047 Програмна реалізація стеганографічного алгоритму захисту інформації Денисюк В.О., Денисюк А.В., Денисюк Н.В. С 2018 108
17046 Визначення критерія ефективності екзоскелета Денисюк В.О. С 2018 108
17045 Огляд програмних засобів статистичного аналізу даних Роїк М.В., Присяжнюк О. І., Денисюк В.О. С 2018 75
17044 Реалізація стенографічного алгоритму захисту даних з використанням файлів зображень Денисюк В.О. С 2018 71
17021 Економетричне моделювання ефективності використання фінансових ресурсів підприємства Бурденюк І., Волонтир Л. С 2017 68
17001 Інноваційні трансформації аграрного сектору: європейський аспект Мельничук А.Б. С 2016 191
16989 Оптимізація управління витратами підприємства Плакида В., Бурденюк І. С 2017 105
16988 Інформаційна система як засіб управління виробничою діяльністю аграрного підприємства Сауляк О., Бурденюк І. С 2017 87
16987 Розвиток інформаційних технологій та їх роль в діяльності підприємств Чіков І., Бурденюк І. С 2017 151
16985 Фактори впливу на інтеграційні процеси в аграрній галузі України Мельничук А. Б. С 2018 66
16981 Iнновацii як провiдний фактор розвитку аграної cфери в умовах глобалiзацii Мельничук А. Б. С 2017 77
16966 Професія «бізнес-аналітик»: ключові навики та тенденції розвитку в Україні Бахарєва Я.В. П 2018 72
16955 Мотивація персоналу в системі управління банку Юрчук Н.П., Захарчук Д.В. С 2018 255
16949 Особливості платіжного середовища систем електронної комерції в Україні Юрчук Н.П. С 2017 420
16905 Методи математичного моделювання при вирощуванні цукрових буряків Мазур В.А., Гунько І.В., Яцковська Р.О. С 2018 71
16765 Eкологізація як пріоритетний напрям сталого розвитку аграрної сфери Мельничук А.Б. С 2017 73
16762 Моделювання методів розпізнавання та класифікації фрагментів кольорових зображень земель сільськогосподарського призначення при їх дистанційному моніторингу В.Г. Красиленко, Р.О. Яцковська, В.І. Яцковський С 2017 104
16759 Економіко-математичне моделювання управління витратами підприємства Коляденко С., Говоруха В. С 2017 110
16758 Становлення малих міст як центрів розвитку аграрного сектору економіки Коляденко С.В., Скарбовійчук Т. В. С 2017 137
16756 Вплив соціально-економічних та екологічних факторів на інтенсивність використання земель Коляденко С. В. С 2017 221
16627 Потреба українців у неформальній освіті для дорослих та методи оцінки її результатів Бахарєва Я.В. Тд 2018 55
16598 Мобільний банкінг як перспективний напрям розвитку банківських інформаційних систем Бахарєва Я.В. С 2018 156
16596 Інформаційні системи і технології як інновація у системі управління бізнес-процесами Юрчук Н.П. С 2018 107
16595 Система моніторингу в управлінні ІТ-проектами Юрчук Н.П. С 2018 78
16430 Розвиток предикативної аналітики як пріоритетного напрямку бізнес-аналітики Бахарєва Я.В. С 2018 60
16414 Технології інтерактивного навчання у професійній підготовці майбутніх фахівців Січко Т.В., Маценко А.О. Тд 2018 79
16405 Аналіз особливостей функціонування інтегрованої системи обробки статистичних даних України Гунько І.В., Січко Т.В., Ігнатов С.Н. С 2018 70
16404 Оцінка ефективності енергоощадної системи підприємства Січко Т.В., Попадинець Н.П. С 2018 110
16403 Оптимізація управління персоналом засобами інформаційних технологій в умовах ресурсного обмеження Січко Т.В., Максимчук К.М. С 2018 57
16395 Функціонально-вартісний аналіз у методології удосконалення управління підприємством Попіль Марина Валеріївна Дрп 2018 2
16390 Інформаційне забезпечення управління земельними ресурсами сільськогосподарського призначення Юрчук Н.П., Бахарєва Я.В. С 2017 503
16380 Моделювання кадрової безпеки підприємства Ковбасюк Марина Володимирівна Дрп 2018 2
16371 Дослідження економіко-математичної моделі організації рекламної компанії Слободяник Наталія Дмитрівна Дрп 2018 1
16369 Побудова моделей дослідження витрат виробництва Росла Віка Вікторівна Дрп 2018 0
16368 Оптимізація розподілу інвестиційних ресурсів підприємства Слободяник Ярослав Олександрович Дрп 2018 2
16367 Моделювання інфляції у перехідній економіці Соколян Артур Сергійович Дрп 2018 3
16357 Прогнозування результатів діяльності підприємства Сімакович Юлія Василівна Дрп 2018 1
16328 Моделювання механізму фінансової безпеки підприємства Виноградова Аліна Володимирівна Дрп 2018 1
16326 Економіко-математичне моделювання діяльності малого підприємства Михайлюк О.О. Дрп 2018 5
16297 Моделювання ресурсного потенціалу підприємства Корнійчук Олександра Володимирівна Дрп 2018 2
16294 Шляхи оптимізації ефективності використання трудових ресурсів Беньковська Мирослава Олександрівна Дрп 2018 5
16136 Інформаційні системи і технології обліку та аудиту. методичні вказівки до виконання лабораторних та самостійних робіт для студентів денної та заочної форм нав чання освітньо - кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 0305 «Економіка та Січко Т.В., Волонтир Л.О., Ушкаленко І.М. Мв 2018 18
16135 Системи оброблення економічної інформації. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт здобувачами вищої освіти галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка спеціалізації «Економічна кібернетика» першого (бакалаврсько Юрчук Н.П., Бахарєва Я.В. Мв 2018 15
16105 Інформаційні системи і технології у фінансах. Програма вибіркової навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхуван Коляденко С.В.,Юрчук Н.П., Яцковська Р.О. Нп 2018 40
16104 Основи алгоритмізації та програмування. Програма та методичні вказівки для проведення навчальної практики з дисципліни для молодших спеціалістів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діял СічкоТ.В., . Капелюшна І.М, Нечипоренко А.Ю. Мв 2018 8
15689 Особливості процесного підходу до управління Січко Т.В. Тд 2017 133
15655 Технологія проектування і адміністрування баз даних і словників даних. Методичні рекомендації для виконання лабораторних та самостійних робіт для студентів усіх форм навчання першого (бакалаврського) рівня освітигалузі знань 05 Соціальні та поведінкові на Юрчук Н.П., Яцковська Р.О. Мв 2018 63
15652 Управління інформаційними ресурсам. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентами денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) освітнього ступеня галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціалізації «Економічна кіберн Січко Т.В., Мельничук А.Б., Замкова Л.С. Мв 2018 10
15384 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 051 «Економіка» спеціалізацією «Економічна кібернетика» Коляденко С.В., Юрчук Н.П., Зелінська О.В. Пвф 2018 11
15383 Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 051 «Економіка» спеціалізацією «Економічна кібернетика» Коляденко С.В., Юрчук Н.П., Зелінська О.В. Пвф 2018 6
15382 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 051 «Економіка» спеціалізацією «Економічна кібернетика» Коляденко С.В., Січко Т.В., Ушкаленко І.М. Пвф 2018 4
15381 ПРОГРАМА додаткового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 051 «Економіка» спеціалізацією «Економічна кібернетика» Коляденко С.В., Січко Т.В., Ушкаленко І.М. Пвф 2018 8
15364 Економіко-математичне моделювання виробництва фермерських господарств Кушпіта Олександр Олексійович Дрп 2018 9
15362 Системи підтримки прийняття рішень багатопродуктових задач управління запасами Коляденко Олександр Леонідович Дрп 2018 23
15352 Економічний аналіз у системі прогнозування та прийняття управлінських рішень Резедент Павло Сергійович Дрп 2018 18
15337 Аналіз економічної ефективності інвестиційного проекту енергозберігаючих технологій Асауленко Ян Миколайович Дрп 2018 11
15336 Інформаційно-аналітична система оцінки ефективності енергозберігаючих технологій Гуляк Сергій Геннадійович Дрп 2018 14
15335 Управління ризиками інвестиційного проекту енергозберігаючих технологій Сандригось Олександра Сергіївна Дрп 2018 10
15314 Економіко-математичне моделювання комплексної оцінки фінансового стану Хіміч Денис Васильович Дрп 2018 10
15307 Прогнозування розвитку ринку альтернативних джерел енегії Захарчук Віталій Васильович Дрп 2018 10
15289 Прогнозування надходження митних платежів до державного бюджету Свентух Юлія Юріївна Дрп 2018 11
15288 Прогнозування фінансового стану підприємства в кризових умовах Глухенький Олександр Сергійович Дрп 2018 9
15281 Прогнозування фіскальних ефектів адміністрування податків в україні Глухенька Аліна Олександрівна Дрп 2018 6
15280 Парето-ефективність у виробництві Ковальчук Петро Петрович Дрп 2018 5
14991 Оптимізація управління фінансами підприємства з метою підвищенняконку рентоспроможності Шедловський Олександр Валерійович Дрп 2018 8
14990 Проектування інформаційно-навчальної системи ВУЗу Шокал Роман Дмитрович Дрп 2018 8
14989 РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧОЮ СИСТЕМОЮ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА Сауляк Олександр Сергійович Дрп 2018 26
14988 ОПТИМІЗАЦІЯ ФОРМУВАННЯ РЕСУРСНО-ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА Погорілко Сергій Олександрович Дрп 2018 4
14987 РОЗРОБКА ТА ВИКОРИСТАННЯ WEB - СЕРВІСУ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТІ Чіков Ілля Анатолійович Дрп 2018 19
14985 Оптимізація стратегії управління підприємством в конкурентному середовищі Плакида Віктор Ігорович Дрп 2018 12
14538 Програма та методичні вказівки для проведення навчальної практики здобувачами вищої освіти галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка спеціалізації «Економічна кібернетика» першого (бакалаврського) освітнього Коляденко С.В. , Денисюк В.О., Бахарєва Я.В. Мв 2017 65
14537 Корпоративні інформаційні системи. Методичні вказівки для виконання лабораторних та самостійних робіт здобувачами вищої освіти галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка спеціалізації «Економічна кібернетика» Січко Т.В., Мельничук А.Б. Мв 2017 55
14536 Програма та методичні рекомендації для проходження виробничої практики з фахових дисциплін для студентів другого (магістерського) освітнього ступеня галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка спеціалізації «Економічна кібер Коляденко С.В., Бурденюк І.І., Січко Т.В., Юрчук Н.П. Мв 2017 146
14528 Економічна кібернетика. Методичні вказівки для підготовки та для написання курсових робіт з дисципліни «Економічна кібернетика» здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 051« Економіка » спеціалізації Економічна кібернетика Коляденко С.В., Маколкіна О.В., Лебідь О.В. Мв 2017 123
14520 Захист інформації. Методичні рекомендації для виконання лабораторних та самостійних робіт здобувачами вищої освіти галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка спеціалізації «Економічна кібернетика» першого (бакалаврського) о Денисюк В.О. Мв 2017 108
14519 Дискретний аналіз. Методичні рекомендації для виконання лабораторних та самостійних робіт здобувачами вищої освіти галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка спеціалізації «Економічна кібернетика» першого (бакалаврського) о Денисюк В.О. Мв 2017 117
14517 Банківські інформаційні системи. Методичні рекомендації для виконання лабораторних та самостійних робіт здобувачами вищої освіти галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка спеціалізації «Економічна кібернетика» другого (маг C.В.Коляденко, Н.П. Юрчук, Я.В. Бахарєва Мв 2017 36
14516 Web-програмування. Методичні вказівки для виконання лабораторних та самостійних робіт здобувачами освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» денної та заочної форм навчання Січко Т.В., Яцковська Р.О. Мв 2017 46
14515 Web-програмування. Програма вибіркової навчальної дисципліни здобувачами освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» Січко Т.В., Яцковська Р.О. Нп 2017 34
14407 Прогнозування соціально-економічних процесів. Методичні рекомендації для підготовки та написання курсових робіт з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» факультету економ Коляденко С.В., Бондаренко О.В. Мв 2017 46
14355 Методичні вказівки для підготовки та написання дипломної роботи здобувачами вищої освіти галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка спеціалізації «Економічна кібернетика» другого (магістерського) освітнього ступеню Коляденко С.В., Юрчук Н.П. Мв 2017 28
14354 Корпоративні інформаційні системи. Методичні вказівки для підготовки та написан ня курсових робіт з дисц ипліни здобувачами другого (магістерського) освітнього ступеню спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації « Економічна кібернетика » Коляденко С.В., Січко Т.В. Мв 2017 80
14274 Оптимізація управління розвитком сільськогосподарського підприємства Соболевський Вячеслав Леонідович Дрп 2017 10
14269 Статистична оцінка динамічного моделювання соціально-економічних явищ та процесів Сікорська Тетяна Іванівна Дрп 2017 3
14268 Структурне та функціональне моделювання предметної області «інтернет-магазину розетка» Петровський Вячеслав Ігорович Дрп 2017 4
14257 Методи оцінки кредитних ризиків фінансових установ Шиш Аліна Олександрівна Дрп 2017 8
14252 Моделювання інфляції у перехідній економіці Стефанчишина Яна Олександрівна Дрп 2017 3
14251 Розробка моделей оцінки фінансової безпеки комерційного банку Ловікова Анна Едуардівна Дрп 2017 3
14250 Використання моделі уілсона управління запасами в підприємствах Когут Світлана Володимирівна Дрп 2017 17
14249 Економічний аналіз у сиситемі розробки та прийняття управлінських рішень Зінюк Антон Валерійович Дрп 2017 7
14238 Оптимізація управління платоспроможністю в системі фінансової безпеки підприємства Орищак Руслан Романович Дрп 2017 4
14237 Оптимізація управління валютними ризиками комерційного банку Цимбалюк Олег Борисович Дрп 2017 2
14219 Прогнозування інноваційного розвитку підприємства в умовах енергоощадних технологій Гончарук Роман Вікторович Дрп 2017 11
14188 Моделювання бізнес-процесів сільськогосподарського підприємства Лецька Вікторія Володимирівна Дрп 2017 7
14187 Аналіз оперативних рішень у системі управління підприємством Цимбалюк Назарій Олександрович Дрп 2017 5
14161 Оптимізація стратегій розвитку банківської установи Терепа Анна Михайлівна Дрп 2017 3
14159 Прогнозування виробничого потенціалу підприємства в умовах розвитку альтернативної енергетики Томчук Олександр Сергійович Дрп 2017 6
14157 Оптимізація управління економічною стійкістю підприємства Гелюта Наталя Володимирівна Дрп 2017 3
14152 Моделювання та управління кредитними ризиками комерційного банку Чупринда Катерина Дмитрівна Дрп 2017 3
14146 Моделювання та управління кредитними ризиками комерційного банку Чупринда Катерина Дмитрівна Дрп 2017 3
14145 Оптимізаційне моделювання виробництва та переробки зерна Ярославський Анатолій Олександрович Дрп 2017 10
14144 Економіко–математичне моделювання процесу товароруху обліку продовольчої продукції Коцьона Дар’я Станіславівна Дрп 2017 5
14143 Програмна реалізація економіко-математичної моделі впливу реклами на капітал компанії Гливий Денис Васильович Дрп 2017 3
14076 Розробка оптимальної стратегії управління запасами Саїнецька Олена Вікторівна Дрп 2017 11
14075 Управління діяльністю сільськогосподарського підприємства в умовах невизначеності Волинець Ольга Миколаївна Дрп 2017 4
14045 Оптимізація організаційної структури управління Рожук Артур Леонідович Дрп 2017 3
13992 ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ РИЗИКАМИ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА Чумак Тетяна Анатоліївна Дрп 2017 4
13983 Прогнозування фінансових результатів діяльності аграрного підприємства Сич Сергій Сергійович Дрп 2017 8
13975 Методи і моделі економічних процесів аграрного підприємства Герасимов Максим Дмитрович Дрп 2017 7
13974 Розробка оптимальної стратегії організації транспортних перевезень на підприємстві Голубчик Тетяна Володимирівна Дрп 2017 5
13973 Моделі оцінки та аналізу банківської установи Захаревич В’ячеслав Володимирович Дрп 2017 3
13882 Прогнозування ефективності енергозберігаючих технологій в тепличному господарстві Литвинюк Андрій Романович Дрп 2017 6
13881 ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНИМИ РИЗИКАМИ БАНКУ Нікуліна Юлія Сергіївна Дрп 2017 3
13500 Моделювання інвестиційної діяльності підприємств Редька Богдан Валентинович Дрп 2017 14
13498 Інформатизація процесів аналізу та управління діяльністю сільськогосподарського підприємства Рудик Ярослав Віталійович Дрп 2017 4
13496 Застосування рейтингових моделей для оцінки діяльності комерційних банків Павлишен Дмитро Анатолійович Дрп 2017 3
13495 Моделі конкурентоспроможності продукції сільськогосподарського виробництва Пустовий Владислав Миколайович Дрп 2017 9
13494 Оптимізація інвестиційного портфелю комерційного банку Дубровська Ірина Олександрівна Дрп 2017 9
13473 Проектування управління енергозбереженням підприємства Кохан Артем Леонідович Дрп 2017 6
13454 Оптимізація бізнес-процесів переробного підприємства Кротна Тетяна Ростиславівна Дрп 2017 3
13438 Проектування системи мотивування персоналу підприємства Гончарук Констянтин Іванович Дрп 2017 12
13437 Оптимізація портфельних рішень страхової компанії Залевський Олександр Володимирович Дрп 2017 7
13436 Прогнозування інвестиційної діяльності аграрного підприємства Красножон Ярослав Володимирович Дрп 2017 12
13435 Оптимізація діяльності фінансово-кредитної установи Коваль Оксана Василівна Дрп 2017 6
13427 Економіко-статистичний аналіз розвитку аграрного підприємства Будній Олександр Олександрович Дрп 2017 5
13144 Управління інформаційними ресурсами. Методичні вказівки для виконаннялабораторних та самостійних робіт студентами галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» ОКР «бакалавр» Січко Т.В., Мельничук А.Б. Мв 2017 33
13115 Кібернетичне управління економічними об’єктами: матеріали всеукр. студ. конф., 20 квітня 2017 року. Знп 2017 818
13114 Програма всеукраїнської студентської конференції «Кібернетичне управління економічними об’єктами» Пк 2017 196
13080 Аналіз використання ресурсного потенціалу грунтів вінницької області Січко Т.В., Гоменюк В.О. С 2016 202
13079 Топологічний підхід до аналізу та оптимізації організаційних структур управління Січко Т.В. Тд 2016 93
13076 Формування практико-орієнтованих компетенцій у студентів економічних спеціальностей з використанням технологій «1С» Юрчук Н.П. Тд 2016 91
13060 Майбутнє економіки в епоху інформаційного суспільства: матеріали міжнар. наук. - практич. Інтернет-конф. Знп 2017 1018
12989 Підготовка економістів-кібернетиків у ВНЗ: виклики і можливості розвитку Юрчук Н.П., Бахарєва Я.В. С 2016 58
12947 Інформаційні системи і технології у фінансах. Методичні вказівки для виконання лабораторних та самостійних робіт здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування галузі знань 07 Управління Юрчук Н.П., Яцковська Р.О. Мв 2017 179
12946 Управління ризиками і витратами. Методичні вказівки для виконання лабораторних та самостійних робіт здобувачами рівня вищої освіти «Спеціаліст» спеціальності 051 Економіка спеціалізації Економічна кібернетика галузі знань 05 Соціальні та поведінкові наук Юрчук Н.П., Прямухіна Н.В., Ушкаленко І.М. Мв 2017 4
12945 Інформаційні системи і технології обліку і аудиту. Методичні вказівки для виконання лабораторних та самостійних робіт здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 071 Облік і оподаткування галузі знань 07 Управління та адмініструв Юрчук Н.П., Бахарєва Я.В. Мв 2017 75
12911 інформаційний менеджмент. Методичні рекомендації для виконання практичних та самостійних робіт здобувачами другого (магістерського) ступеня вищої освіти денної та заочної форм навчання галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 0 Маколкіна О.В., Коляденко С.В. Мв 2017 13
12910 Вступ до фаху. Програма навчальної дисципліни підготовки здобувачів першого ступеня вищої освіти (бакалавр) спеціальності 051 Економіка спеціалізації «Економічна кібернетика» галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки Маколкіна О.В., Коляденко С.В. Нп 2017 20
12909 Вступ до фаху. Методичні рекомендації для виконання практичних та самостійних робіт студентами денної та заочної форм навчання галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Економічна кібернетика» освітн Маколкіна О.В., Коляденко С.В. Мв 2017 11
12908 Топологія економічних структур: аналіз та моделювання. Методичні вказівки для виконання лабораторних та самостійних робіт студентами галузі знань 0305 «економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030502 «економічна кібернетика» освітньо-кваліфіка Січко Т.В., Мельничук А.Б. Мв 2017 29
12907 Системи електронної комерції та управління взаємовідносинами. Методичні вказівки для виконання лабораторних та самостійних робіт здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 051 Економіка спеціалізації Економічна кібернетика галуз Юрчук Н.П. Мв 2017 9
12906 Системи моніторингу в економіці. Методичні вказівки для виконання лабораторних та самостійних робіт студентами галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» Юрчук Н.П., Ушкаленко І.М. Мв 2017 19
12905 Економічна кібернетика. Програма навчальної дисципліни підготовки здобувачів першого ступеня вищої освіти ( бакалавр ) спеціальності 051 Економіка спеціалізації «Економічна кібернетика» галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки Коляденко С.В., Маколкіна О.В. Нп 2017 24
12904 Методичні рекомендації з підготовки дипломної роботи здобувачами ступеня вищої освіти «Спеціаліст» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Економічна кібернетика» Коляденко С.В., Січко Т.В. Мв 2017 2
12903 Web-дизайн. Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни підготовки здобувачів першого ступеня вищої освіти (бакалавр) галузі знань Сфера обслуговування спеціальності Готельно-ресторанна справа Коляденко С.В., Січко Т.В. Нп 2017 6
12902 Інформаційні технології в наукових дослідженнях. Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня Коляденко С.В., Січко Т.В. Нп 2017 14
12876 Управління проектами інформатизації. Методичні вказівки для виконання лабораторних та самостійних робіт студентами галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакала Юрчук Н.П., Яцковська Р.О. Мв 2017 55
12873 Дослідження операцій. Програма (орієнтовна)навчальної дисципліни підготовки здобувачів першого ступеня вищої освіти (бакалавр) спеціальності 051 економіка спеціалізації «економічна кібернетика» галузі знань 05 соціальні та поведінкові науки Бурденюк І.І. Нп 2017 20
12872 Інформаційні технології в наукових дослідженнях. Методичні вказівки для виконання лабораторних та самостійних робіт . Коляденко С.В., Січко Т.В. Мв 2017 133
12871 Прогнозування соціально-економічних процесів. Програма навчальної дисципліни підготовки ст удентами галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» ОКР «Бакалавр» Маколкіна О.В., Коляденко С.В. Нп 2017 26
12870 Методологія наукових досліджень в інформаційній економіці. Програма навчальної дисципліни підготовки здобувач ів другого (магістерського) ступеня вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051«Економіка», спеціалізації Маколкіна О.В., Коляденко С.В. Нп 2017 26
12867 Web-дизайн. Методичні вказівки для виконання лабораторних та самостійних робіт здобувачами першого ступеня вищої освіти (бакалавр) галузі знань Сфера обслуговування спеціальності Готельно-ресторанна справа Коляденко С.В., Січко Т.В. Мв 2017 4
12856 Інформаційний менеджмент Орієнтовна програма навчальної дисципліни підготовки здобувачів другого (магістерського) ступеня вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051«Економіка» спеціалізації «Економічна кібернетика» Маколкіна О.В., Коляденко С.В. Нп 2017 9
12772 Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 051 «Економіка» спеціалізацією «Економічна кібернетика» Коляденко С.В., Юрчук Н.П., Бурденюк І.І., Зелінська О.В. Пвф 2017 1
12771 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 051 «Економіка» спеціалізацією «Економічна кібернетика» Коляденко С.В., Юрчук Н.П., Бурденюк І.І., Зелінська О.В. Пвф 2017 1
12770 Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 051 «Економіка» спеціалізацією «Економічна кібернетика» Коляденко С.В., Січко Т.В., Бурденюк І.І., Ушкаленко І.М. Пвф 2017 2
12769 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю/напрямом 051 «Економіка» спеціалізацією «Економічна кібернетика» 6.030502 «Економічна кібернетика» Коляденко С.В., Січко Т.В., Бурденюк І.І., Ушкаленко І.М. Пвф 2017 0
12762 Моделювання ризику та фінансової стійкості комерційного банку Січко Т.В., Грабова Н.П. С 2016 90
12760 Методи моделювання бізнес-процесів підприємства засобами системного аналізу Січко Т.В. С 2016 153
12727 Інформаційні системи управління обліку і аудиту. Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» напряму підготовки 6.030502 «економічна кібернетика» Січко Т.В., Шпак К.Г. Нп 2017 9
12669 Прогнозування соціально-економічних процесів. Методичні рекомендації для підготовки та написання курсових робіт з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» факультету Коляденко С.В., Маколкіна О.В. Мв 2017 2
12668 Методологія наукових досліджень в інформаційній економіці. Методичні вказівки для виконання практичних та самостійних робіт здобувачами другого (магістерського) ступеня вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051«Екон Коляденко С.В., Маколкіна О.В. Мв 2017 34
12667 Експертні системи. Методичні вказівки до виконання лабораторних та самостійних робіт студентами галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030302 «Економічна кібернетика» ОКР «Бакалавр» Коляденко С.В., Бурденюк І.І., Яцковська Р.О. Мв 2017 122
12666 Системи підтримки прийняття рішень в митних органах. Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» напряму підготовки 6.030302 «Економічна кібернетика» спеціалізація «Інформаційні системи управління та Бурденюк І.І. Мв 2017 1
12665 Управління інформаційними ресурсами. Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» напряму підготовки 6.030302 «економічна кібернетика» Січко Т.В., Мельничук А.Б. Нп 2017 10
12534 Економіко-математичне моделювання діяльності комерійного банку Грабова Н. А. Дрп 2017 4
12489 Економіко-математичне моделювання діяльності фінансово-кредитної установи Кириченко Віта Миколаївна Дрп 2017 2
12481 Економіко-математичне моделювання ризику у підприємництві Когут Олександр Вікторович Дрп 2017 4
12430 Підходи до моделювання маркетингових витрат Бахарєва Я.В. Тд 2016 104
12390 Методи і моделі управління інноваційною діяльністю підприємства Яниш Олександр Сергійович Дрп 2017 11
12389 Моделювання управління фінансовим ризиком підприємства Чернявський Максим Павлович Дрп 2017 6
12388 Економіко-математичне моделювання управління витратами підприємства Маковей Вячеслав Вікторович Дрп 2017 18
12323 Аналіз моделей інноваційного розвитку в контексті євроінтеграційних прагнень України Юрчук Н.П., Яниш О.С. Тд 2016 66
12266 Мережевий підхід до аналізу банківської системи. Січко Т.В. Тд 2016 283
12227 Програма і методичні вказівки виробничої практики підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» з фахових дисциплін для студентів денної та заочної форм навчання галузі знань – 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки Коляденко С.В., Бурденюк І.І., Юрчук Н.П., Січко Т.В., Яцковська Р.О. Нп 2016 67
12165 Захист інформації. Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни підготовки здобувачів ступеня вищої освіти « бакалавр » напряму під готовки 6.030302 « економічна кібернетика » Денисюк В.О. Нп 2016 21
12164 Комп'ютерні мережі. Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни підготовки здобувачів за спеціальністю 051 «економіка» спеціал ізації «економічна кібернетика» галузі знань 05 «соціальні та поведінкові науки» Денисюк В.О. Нп 2016 0
12163 Мовна модель сучасного інформаційного простору. Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні за спеціальністю 051 «економіка» спеціалізації «економічна кібернетика» Денисюк В.О. Нп 2016 11
12162 Геоінформаційні системи. Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни підготовки здобувачів за спеціальністю 051 «економіка» сп еціалізації «економічна кібернетика» галузі знань 05 «соціальні та поведінкові науки» Денисюк В.О. Нп 2016 0
12161 Дискретний аналіз. Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни підготовки здобувачів вищої освіти на першому ( бакалавр ському) рівн і за спеціальністю 051 «економіка» спеціалізації «економічна кібернетика» галузі знань 05 «соціальні та поведінкові Денисюк В.О. Нп 2016 14
12160 Актуарні розрахунки. Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни підготовки здобувачів за спеціальністю 051 «економіка» спеціалі зації «економічна кібернетика» галузі знань 05 «соціальні та поведінкові науки» Денисюк В.О. Нп 2016 5
12128 Прогнозування соціально - економічних процесів. Методичні вказівки для виконання лабораторних та самостійних робіт студентами економічного факультету денної та заочної форм навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» Коляденко С.В., Маколкіна О.В Мв 2016 27
12111 Системи прийняття рішень. Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» напряму підготовки 6.030502 «економічна кібернетика» Бурденюк І.І. Нп 2016 39
12110 Експертні системи. Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» напряму підготовки 6.030502 «економічна кібернетика» Коляденко С.В., Бурденюк І.І. Нп 2016 24
12109 Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності митних органів. Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030601 «Менеджмент», 6.030509 «Облік Коляденко С.В., Яцковська Р.О. Нп 2016 3
12108 АРМ спеціаліста митної служби. Методичні вказівки для виконання лабораторних та самостійних робіт підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» спеціалізація «Інформаційні системи управління та Бурденюк І.І., Яцковська Р.О. Мв 2016 1
12107 Методичні рекомендації до виконання магістерської роботи Галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки, спеціальності 052 "Економіка", спеціалізація 8.05030201 "Економічна кібернетика" Коляденко С.В., Ушкаленко І.М. Мв 2016 12
12096 Системний аналіз. Програма навчальної дисципліни підготовки здобувачів за спеціальністю 051 «економіка» спеціалізації «економічна кібернетика» галузі знань 05 «соціальні та поведінкові науки» Січко Т.В., Мельничук А.Б. Нп 2016 3
12095 Системний аналіз. Програма навчальної дисципліни підготовки здобувачів за спеціальністю 051 «економіка» спеціалізації «еко номічна кібернетика» галузі знань 05 «соціальні та поведінкові науки» Січко Т.В., Мельничук А.Б. Нп 2016 17
12093 Корпоративні інформаційні системи. Програма навчальної дисципліни підготовки здобувачів за спеціальністю 051 «економіка » спеціалізації «економічна кібернетика» галузі знань 05 «соціальні та поведінкові науки» Січко Т.В., Мельничук А.Б. Нп 2016 2
12092 Корпоративні інформаційні системи. Програма навчальної дисципліни підготовки здобувачів за спеціальністю 051 «економіка » спеціалізації «економічна кібернетика» галузі знань 05 «соціальні та поведінкові науки» Січко Т.В., Мельничук А.Б. Нп 2016 16
12091 Топологія економічних структур: аналіз та моделювання. Програма навчальної дисципліни підготовки здобувачів ступеня в ищої освіти « бакалавр » напряму підготовки 6.030302 « економічна кібернетика » Січко Т.В., Мельничук А.Б. Нп 2016 14
11913 Інформаційні системи і технології обліку і аудиту. Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» Юрчук Н.П., Бахарєва Я.В. Нп 2016 25
11912 Управління проектами інформатизації. Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» напряму підготовки 6.030302 «Економічна кібернетика» Коляденко С.В., Юрчук Н.П. Нп 2016 12
11911 Системи моніторингу в економіці. Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» напряму підготовки 6.030302 «Економічна кібернетика» Юрчук Н.П. Нп 2016 2
11910 Системи електронної комерції та управління взаємовідносинами. Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Економічна кібернетика» галузі знань 05 «Соціальні Юрчук Н.П. Нп 2016 3
11909 Управління ризиками і витратами. Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни підготовки здобувачів за спеціальністю 051 «Економіка» спеціалізації «Економічна кібернетика» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» Коляденко С.В., Юрчук Н.П., Бахарєва Я.В. Нп 2016 1
11908 Інформаційні системи у фінансах. Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни підготовки здобувачів за спеціальністю 051 «Економіка» спеціалізації «Економічна кібернетика» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» Юрчук Н.П. Нп 2016 1
11907 Банківські інформаційні системи. Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни підготовки здобувачів за спеціальністю 051 «Економіка» спеціалізації «Економічна кібернетика» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» Коляденко С.В., Юрчук Н.П., Яхно К.Г. Нп 2016 14
11873 Технологія проектування та адміністрування бази даних і словників даних. Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» напряму підготовки 6.030302 «економічна кібернетика» Бурденюк І.І., Яцковська Р.О. Нп 2016 14
11872 АРМ спеціаліста митної служби. Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» напряму підготовки 6.030302 «економічна кібернетика» Бурденюк І.І., Яцковська Р.О. Нп 2016 2
11783 Передумови й принципи автоматизації обліку на підприємствах Юрчук Н.П., Сімакович Ю.В. Тд 2015 84
11782 Економіко-математичні моделі прогнозування розвитку у галузі тваринництва Юрчук Н.П. С 2015 73
11781 Теоретичні аспекти економетричного моделювання виробничої діяльності підприємств Юрчук Н.П. С 2015 97
11780 Інформаційні системи в управлінні діяльністю підприємства Юрчук Н.П. С 2015 96
11779 Використання економіко-математичних методів в управлінні інноваційним розвитком економічних систем Юрчук Н.П. С 2015 209
11717 Моделювання та управління фінансовою діяльністю сільськогосподарського підприємства Семенчук Юрій Вікторович Дрп 2016 13
11713 Аналіз перспектив і ризиків кредитування нефінансових установ в залежності від галузевої приналежності Свирида Віктор Сергійович Дрп 2016 3
11702 Моделювання операційних ризиків в комерційному банку Вольська Вікторія Віталіївна Дрп 2016 3
11696 Оптимізація структури інформаційної системи в управлінні вищим навчальним закладом Підлубна Яна Сергіївна Дрп 2016 3
11489 Мінімізація фінансових ризиків на основі оцінки фінансової стійкості підприємства Король Олена Миколаївна Дрп 2016 2
11468 Економіко-математичне моделювання управління трудовим потенціалом підприємства Катеренчук Ольга Юріївна Дрп 2016 3
11453 Економіко-математичне моделювання у стратегічному управлінні підприємством Яворська Алла Юріївна Дрп 2016 4
11434 Економіко-математичне моделювання стратегій управління конкурентоспроможністю підприємства Горобець Володимир Володимирович Дрп 2016 4
11431 Економіко-математичне моделювання у кредитно-фінансових установах Бортновська Анастасія Олександрівна Дрп 2016 0
11424 Моделювання бізнес-процесів у страховій компанії Ходак Руслан Ігорович Дрп 2016 4
11145 Моделювання процесу банківського кредитування методами системного аналізу Дерунець Артур Станіславович Дрп 2016 3
11144 Моделі управління витратами на сільськогосподарському підприємстві Курдибанський Микола Юрійович Дрп 2016 8
11143 Економіко-математичне моделювання обліку закупівель і реалізації продукції Загризлий Віталій Вікторович Дрп 2016 3
11142 Рейтингові моделі оцінки комерційного банку Гоцуляк Олександр Сергійович Дрп 2016 3
11120 Оптимізація управління діяльністю малого підприємства Оцабрик Р.С. Дрп 2016 3
11069 Економіко-математичне моделювання в управлінні діяльностю виробничого підприємства Гаврилюк Р. В. Дрп 2016 3
11068 Економіко-математичне моделювання оптимізації виробничої діяльності сільськогосподарського підприємства Собко Д.М. Дрп 2016 3
10978 Економіко-математичне моделювання кредитних ресурсів комерційного банку Павлюк Микола Миколайович Дрп 2016 1
10919 Моделювання стратегії розвитку підприємства Сорочинська Ірина Ігорівна Дрп 2016 4
10916 Моделювання управління запасами підприємства Бороняк Олена Сергіївна Дрп 2016 12
10915 Сіткові моделі в плануванні та управлінні підприємством Вербовецька М.В. Дрп 2016 4
10888 Економіко-математичне моделювання в управлінні комерційним банком Мороз Олександр Віталійович Дрп 2016 1
10866 Економіко-математичне моделювання виробничої діяльності аграрного підприємства Петровський Олег Юрійович Дрп 2016 4
10743 Оптимізаційні методи і моделі. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт за напрямом підготовки 6.030503 "міжнародна економіка" Яхно К.Г. Ушкаленко І.М. Мв 2016 20
10724 Робоча програма навчальної практики з дисципліни "Оптимізаційні методи та моделі" для студентів денної форми навчання галузі знань - 0305 "Економіка та підприємництво" напряму підготовки 6.030508 "Фінанси та кредит" ОКР "Бакалавр" Ушкаленко І.М., Коляденко С.В. Нп 2016 11
10721 Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за напрямом 6.030502 «Економічна кібернетика» Коляденко С.В, Ушкаленко І.М, Зелінська О.В. Пвф 2016 1
10705 Автоматизоване робоче місце бухгалтера. САП «Парус 7.4». Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами економічного факультету денної та заочної форм навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Об Коляденко С.В., Бахарєва Я.В., Маколкіна О.В. Мв 2016 27
10680 Вплив інформаційних технологій на розвиток економіки та економічних відносин між суб’єктами Яцковська Р.О. Тд 2016 114
10679 Елементи методології загальної теорії імітаційного моделювання Бахарєва Я.В. Тд 2016 91
10678 Бухгалтерське програмне забезпечення для суб'єктів спрощеної системи оподаткування: нові тенденції та можливості Бахарєва Я.В. Тд 2016 66
10677 Підготовка економістів-кібернетиків у ВНЗ: виклики і можливості розвитку Юрчук Н.П., Бахарєва Я.В. С 2016 120
10664 Інформаційні системи і технології в управлінні. Методичні вказівки для виконання лабораторних та самостійних робіт студентами економічного факультету денної та заочної форм навчання галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво”напряму підготовки 6.03050 Коляденко С.В., Бурденюк І.І., Зелінська О.В. Мв 2016 57
10663 Системи обробки економічної інформації. Методичні вказівки для лабораторних та самостійних робіт для підготовки студентів денної форми навчання ОКР «Бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернет Коляденко С.В., Юрчук Н.П., Бахарєва Я.В. Мв 2016 73
10655 Дослідження операцій. Програма навчальної дисципліни для спеціальності 6.030502 "Економічна кібернетика" спеціалізація "Інформаційні системи та технології в митних органах" галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" Коляденко С.В., Бурденюк І.І. Нп 2016 7
10654 Інформаційні системи і технології в управлінні. Навчальна програма (типова).для спеціальності 6.030502 «Економічна кібернетика» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціалізація «Інформаційні системи управління та технології в митних органах» ек Коляденко С.В., Бурденюк І.І. Нп 2016 0
10641 Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня магістра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» спеціалізація «Економічна кібернетика Коляденко С. В.; Бурденюк І. І.; Зелінська О. В. Пвф 2016 1
10640 Програма додаткового вступного випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальність 051 «Економіка» спеціалізація «Економ Коляденко С. В.; Січко Т. В.; Зелінська О. В. Пвф 2016 2
10570 Моделі і методи автоматизованої системи управління регіонального університетського центру Міхайленко В.М., Січко Т.В. М 2014 417
10568 Демонстрація процесів створення сліпих електронних цифрових підписів на текстографічну документацію на основі моделей матричного типу В. Г. Красиленко, Р. О. Яцковська, Ю. М Тріфонова С 2013 134
10566 Демонстрація процесів створення сліпих електронних цифрових підписів на текстографічну документацію на основі моделей матричного типу В. Г. Красиленко, Р. О. Яцковська, Ю. М Тріфонова Тд 2013 118
10496 Програма переддипломної практики для студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 7.03050201 «Економічна кібернетика» ОКР «Спеціаліст» Січко Т.В., Коляденко С.В. Мв 2016 2
10488 Програма та та методичні рекомендації переддипломної практики для студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 8.03050201 «Економічна кібернетика» ОКР «Магістр» Січко Т.В., Коляденко С.В. Мв 2016 85
10487 Програма виробничої практики з фахових дисциплін для студентів денної та заочної форм навчання галузі знань – 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки – 6.030502 «Економічна кібернетика» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Коляденко С.В., Ушкаленко І.М., Бурденюк І.І., Юрчук Н.П., Яцковська Р.О., Бахарєва Я.В. Нп 2016 3
10486 Комп’ютерні мережі. Методичні вказівки для виконання курсової роботи для підготовки спеціалістів 7.03050201 “Еконо мічна кібернетика” денної та заочної форм навчання Денисюк В.О. Мв 2016 1
10483 Моделі економічної динаміки. Методичні вказівки для виконання лабораторних та самостійних робіт студентами економічного факультету денної та заочної форм навчання галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво”, напряму підготовки 6.030502 “Економічна кіб Ушкаленко І.М., Яцковська Р.О. Мв 2016 14
10409 Супертест – інструмент для розвитку творчого мислення студентів Паламарчук Є.А., Яцковська Р.О. С 2016 142
10407 Застосування нейронних мереж для розпізнавання поточного стану технічних об’єктів Яцковський В.І., Яцковська Р.О. С 2016 89
10305 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за напрямом 6.030502 «Економічна кібернетика» Коляденко С.В., Ушкаленко І.М., Зелінська О.В. Пвф 2016 1
10304 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальність 051 «Економіка» спеціалізація «Економічн Коляденко С.В.,Січко Т.В., Зелінська О.В. Пвф 2016 0
10303 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня «Магістр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» спеціалізація «Економічна кібернетика Коляденко С.В.,Бурденюк І.І., Зелінська О.В. Пвф 2016 1
10241 Моделі розміщення виробництва біопалива Штельмах Владислав Юрійович Дрп 2016 3
10200 Економіко-математичне моделювання збуту біоетанолу спиртовими заводами Поважук Дмитро Олексійович Дрп 2016 2
10199 Моделі і методи web-аналітики Пустовіт В.В. Дрп 2016 2
10197 Економіко-математичне моделювання та управління витратами на підприємствах по виробництву біопалив Рубель Володимир Петрович Дрп 2016 3
10150 Інформаційно-консультаційна система з питань використання альтернативних джерел енергії Терещук А.А. Дрп 2016 3
10138 Моделювання фінансового забезпечення виробничої діяльності підприємства П'ятниця Вадим Андрійович Дрп 2016 3
10137 Моделі та методи в управлінні матеріальними запасами підприємства Джура Валентин Сергійович Дрп 2016 11
10136 Моделі конкурентоспроможності продукції сільськогосподарського виробництва Олексій Роман Сергійович Дрп 2016 2
10124 Математичне моделювання управління діяльністю банківської установи Корець Олександр Миколайович Дрп 2016 4
10123 Моделі і методи в аналізі інвестиційної діяльності аграрного підприємства Вітюк Марина Олександрівна Дрп 2016 4
10122 Методи нечіткого моделювання в управлінні сільськогосподарськими підприємствами Майданюк А.В. Дрп 2016 2
10116 Моделювання економічної ефективності застосування біопалив у сільському господарстві Дрижук Наталія Валеріївна Дрп 2016 2
10114 Моделювання та управління виробничими запасами сільськогосподарських підприємств Петрук Олександр Миколайович Дрп 2016 7
10111 Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід : Тези доповідей VІ Міжнародної науково-методичної конференції Форуму молодих економістів-кібернетиків Науковці, аспіранти та студенти ВНЗ України Знп 2015 792
10105 Інформаційне середовище управління навчанням (за матеріалами Вінницького національного аграрного університету) Ковальчук О.А. Дрп 2016 2
10018 Застосування топологічного аналізу при оцінці оптимальності організаційної структури управління підприємством Січко Т.В., Ковель О.О. С 2014 433
10017 Програмний модуль як інструмент налаштування 1С:Підприємство 8 під специфіку діяльності підприємства Січко Т.В., Рибаченко А. Тд 2014 113
9970 Інформаційні технології в моделюванні управлінської діяльністі підприємства В. О. Денисюк, М. Павлюк Тд 2015 113
9969 Моделювання інноваційного розвитку підприємства з урахуванням ризику В. О. Денисюк, І. І. Сорочинська Тд 2015 71
9968 Перспектива використання синергетичних методів у моделюванні економіки В.О. Денисюк, О. Ю. Петровський Тд 2015 118
9967 Система управління ризиками в іт-компанії В. О. Денисюк, О. С. Бороняк Тд 2015 109
9966 Використання економетричних методів для аналізу економіки україни В. О. Денисюк, к.т.н., М. В. Вербовецька Тд 2015 104
9965 Роль економіко-математичного моделювання при дослідженні економіко-виробничих систем В. О. Денисюк, А. С. Дерунець Тд 2015 94
9964 Моделювання інноваційного розвитку економіко-виробничих систем В.О.Денисюк, Д.М.Собко, М.Ю.Курдибанський, Тд 2015 149
9957 Навчальна програма вибіркової дисципліни (типова) «Управління ризиками і витратами» для спеціальності 7.03050201 «Економічна кібернетика» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» економічного факультету Коляденко С.В., Юрчук Н.П., Бахарєва Я.В. Нп 2016 0
9956 Актуарні розрахунки. Методичні вказівки для проведення практичних робіт для підготовки спеціалістів 7.03050201 “Економічна кібернетика” Денисюк В.О. Мв 2016 5
9955 Інформаційні системи і технології в управлінні. Методичні вказівки для підготовки та написання курсових робіт студентами економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво», спеціальності 6.0 Бурденюк І. І., Зелінська О. В. Мв 2016 0
9918 Аналіз законодавчої бази щодо державного регулювання аграрного ринку Яхно Катерина Георгіївна С 2015 211
9894 Стан ринків аграрної продукції України за період 1990-2014 рр. Яхно К.Г. С 2015 106
9893 Економіко-математичне моделювання попиту підприємства на робочу силу Яхно К.Г. Тд 2015 134
9890 Напрями розвитку інформаційного забезпечення ринку аграрної продукції Яхно К.Г., Коляденко С.В. Тд 2015 165
9889 Економічна ефективність аграрного виробництва та його інформаційне забезпечення Коляденко С.В. Тд 2015 129
9888 Стратегічні напрями розвитку мясного скотарства Іванова В.С., Коляденко С.В. Тд 2015 122
9887 Екологічна складова агрологістики як інструмент сталого розвитку Вострякова В.І., Коляденко С.В. Тд 2015 107
9838 Формування бібліотеки моделей щодо використання альтернативних джерел енергії Чубко Роман Володимироч Дрп 2015 1
9837 Магістерська робота Мельничук А.Б. Рузакова Ольга Володимирівна Дрп 2015 11
9834 Моделювання управління діяльністю регіонального університетського центру Загородній А.Е. Дрп 2015 1
9829 Methods of networkplanning in the management of production potential of enterprise методи сіткового планування в управлінні виробничим потенціалом підприємства Бурденюк І.І., Юрчук Н.П. Тд 2015 66
9828 Methods of networkplanning in the management of production potential of enterprise методи сіткового планування в управлінні виробничим потенціалом підприємства Бурденюк І.І., Юрчук Н.П. Тд 2015 85
9827 Оцінка ефективності функціонування економічних систем з використанням математичного апарату теорії нечітких множин і нечіткої логіки Рузакова О.В., Зелінська О.В. Тд 2015 146
9783 Математичні методи і моделі ринкової економіки. Методичні вказівки для підготовки та написання курсових робіт студентами економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво», спеціальності 8.0305 Коляденко С.В., Січко Т.В. Мв 2015 31
9697 Статистичні методи і моделі прогнозування виробництва ріпаку на біодизель Бурденюк І.І., Волонтир Л.О. Тд 2015 109
9688 Особливості формування інформаційного забезпечення комп’ютерних систем бухгалтерського обліку сільськогосподарських підприємств Юрчук Н.П. С 2015 83
9686 Впровадження нових інформаційних технологій для інтернет-логістики в україні Бахарєва Я. В. Тд 2015 88
9684 Моделювання бізнес-процесів діяльності підприємства засобами системного аналізу Січко Т.В., Поважук Д.О. С 2015 112
9677 Методи управління кредитним ризиком Бурденюк І.І., Січко Т.В. Тд 2015 86
9676 Математичне моделювання як інструмент економічної діагностикидіяльності малих підприємств Ушкаленко І.М. Тд 2015 163
9675 Проблеми визначення ефективності праці консультаційних служб (дорадництва) Коляденко С.В. Тд 2015 98
9673 Теоретичні аспекти економіко-математичного моделювання інноваційних процесів в управлінні розвитком агропромислового виробництва Бурденюк І.І. С 2015 145
9672 Моделювання інвестиційних проектів організації сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів Ушкаленко І.М. С 2015 178
9671 Використання нейропакету excel neural package для кластеризації джерельної бази для супроводу навчальної дисципліни Красиленко В.Г., Яцковська Р.О. Тд 2015 254
9670 Моделювання методів розпізнавання рухомих об’єктів на основі еквівалентністного взаємного суміщення різницевих по кадрових зображень. Красиленко В.Г., Яцковська Р.О. Тд 2015 89
9669 Перспективи та напрямки сучасної вищої освіти Паламарчук Є.А., Яцковська Р.О. Тд 2015 243
9655 Інтернет-технології в бізнесі. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами економічного факультету денної та заочної форм навчання галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» ОКР “ Рузакова О.В. Мв 2015 9
9654 Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності митних органів. Методичні вказівки для виконання практичних та самостійних занять Коляденко С.В., Рузакова О.В. Мв 2015 8
9624 Свідоцтво про реєстрацію авторського права на службовий твір. Комп’ютерна програма «Автоматизована бібліотечна система «Софія» Паламарчук Є.А., Юрчук Н.П., Околодько Ю.В. Ас 2012 67
9621 Моделі прийняття рішень в умовах невизначеності та ризику Січко Т.В., Бурденюк І.І. С 2014 126
9614 Особливості аудиторських процедур в комп’ютерному аудиті Юрчук Н.П. Тд 2015 98
9613 Перспективи розвитку інформаційних технологій в банківській системі Юрчук Н.П. С 2015 96
9600 Інформаційне забезпечення ефективного функціонування галузі біопалива Коляденко С.В. Тд 2014 112
9599 Біопаливна політика Бразилії і США: досвід для України Юрчук Н.П. Тд 2014 109
9598 Організаційний механізм комплексної системи менеджменту АПК регіону Коляденко С.В., Маколкіна О.В. Тд 2013 78
9597 Організаційний механізм комплексної системи менеджменту АПК регіону Коляденко С.В., Маколкіна О.В. Тд 2013 64
9591 Інвестування розвитку малого бізнесу Ушкаленко І.М. Тд 2013 89
9577 Вплив на вітчизняний IT-ринок вступу України до Європейського Союзу. Маколкіна О.В. Тд 2014 106
9576 Комп’ютерні технології в управлінні фінансами підприємства Ушкаленко І.М. Тд 2014 60
9575 Стан розвитку ресурсної бази банків України Ушкаленко І.М., Херовимчук Д.Ю. Тд 2014 106
9574 Оцінка фінансової безпеки банківської сфери Ушкаленко І.М., Перан О.В. Тд 2014 59
9573 Моделювання конкурентоспроможності кукурудзи на прикладі ТОВ "Обрій" Коляденко С.В., Коляденко Ю.М. Тд 2014 65
9572 Модель використання баз знань в регіональному менеджменті АПК Коляденко С.В., Зачоса О.Д. Тд 2014 73
9571 Застосування механізму оптимізаційного моделювання у виробничій діяльності аграрних підприємств Ушкаленко І.М. Тд 2013 105
9570 Теоретичні аспекти розробки системи підтримки прийняття рішень Маколкіна О.В. Тд 2013 122
9559 Роль інформаційних технологій у розвитку АПК. Маколкіна О.В. Тд 2015 49
9557 Інформаційне забезпечення управління підприємством в інформаційних системах Мельничук А.Б., Бурденюк І.І. Тд 2013 134
9556 Експертні системи в управлінні підприємством Ковель О.О., Бурденюк І.І. Тд 2013 59
9555 Застосування методу моделей задач прогнозування соціально-економічного розвитку регіону Вовк В.М., Ушкаленко І.М. Тд 2013 47
9554 Методологічні та прикладні аспекти інноваційної діяльності на підприємствах галузі тваринництва Коляденко С.В. Тд 2013 59
9553 Теоретико-прикладні аспекти управління розвитком виробничих підприємств Коляденко С.В. Тд 2013 78
9546 Економіко-математичне моделювання в управлінні інноваційним розвитком агропромислового виробництва Бурденюк І.І. Тд 2015 68
9539 Сітковий аналіз та календарне планування в управлінні виробничим потенціалом підприємства Бурденюк І.І. Тд 2015 50
9538 Методи та моделі оцінювання конкурентоспроможності малого підприємства Ушкаленко І.М. Тд 2015 62
9537 Методи моделювання бізнес-процесів аграрних підприємств Юрчук Н.П. Тд 2015 65
9536 Дослідження кошика споживача Денисюк В.О Тд 2015 48
9535 Економіка вражень як етап соціально-економічного становлення Коляденко С.В. Тд 2015 97
9534 Методи економіко-математичного моделювання в управлінні інноваційним розвитком підприємства Бурденюк І.І. Тд 2013 108
9530 Прогнозування стану економічних об’єктів за допомогою сучасних інформаційних систем Маколкіна О.В. Тд 2015 43
9528 Організаційно-економічний механізм управління регіональним АПК Коляденко С.В. Тд 2014 127
9527 Value at risk як метод вимірювання операційних ризиків Коляденко С.В. Тд 2013 79
9300 Визначення критичного шляху для задач сіткового моделювання виробничих процесів засобами MS Excel Бахарєва Я.В. Тд 2015 251
9261 Оцінка ризиків створення промислового виробництва біоетанолу Бондаренко О.В. Тд 2014 87
9260 Моделювання інвестиційних проектів організації сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів Ушкаленко І.М. Тд 2014 91
9259 Моделювання виробничої структури сільськогосподарського підприємства на основі інформаційних технологій Терещук А.А., Ушкаленко І.М. Тд 2014 149
9192 Тенденції глобального цивілізаційного розвитку Коляденко С.В. Тд 2014 135
9191 Моделювання управління інвестиційною діяльністю агропромислового підприємства Мельничук А.Б., Ушкаленко І.М. Тд 2014 150
9190 Організаційно-економічний механізм управління регіональним АПК Коляденко С.В. Тд 2014 94
9162 Економіко-математичне моделювання в управлінні інноваційним розвитком агропромислового виробництва Бурденюк І.І. Тд 2014 95
9152 комп’ютерна програма «FCE(TE)» Рузакова Ольга Володимирівна Спп 2014 295
9151 комп’ютерна програма «FCE(FLW)» Рузакова Ольга Володимирівна Спп 2014 194
9150 комп’ютерна програма «FCE(FL)» Рузакова Ольга Володимирівна Спп 2014 241
9076 Методичні вказівки з підготовки дипломної роботи спеціаліста галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 7.03050201 «Економічна кібернетика» Коляденко С.В., Січко Т.В. Мв 2015 0
9022 Впровадження експертних систем в управлінні підприємства Бурденюк І.І., Волонтир Л.О. Тд 2015 82
8939 Держава у формуванні і функціонуванні ринку аграрної продукції. Яхно Катерина Георгіївна Тд 2015 640
8890 Аналіз та песпективи розвитку сільського господарства в Україні. Маколкіна О.В. Тд 2014 93
8887 Україна та ЄС: перспективи та ризики для підприємств АПК України Маколкіна О.В. Тд 2015 58
8883 Моделі ситуативної діагностики банкрутства підприємства Рузакова О. В. Тд 2014 70
8882 Доведення необхідності застосування інформаційних технологій у фінансовому аналізі Рузакова О. В. Тд 2014 355
8766 Формування та оптимізація портфеля цінних паперів підприємства Бурденюк І.І., Вітюк М.О. С 2014 107
8765 Економіко-математичне моделювання виробництва біопалива Бурденюк І.І., Волонтир Л.О. Тд 2014 76
8764 Моделі прийняття рішень в умовах невизначеності та ризику Бурденюк І.І., Січко Т.В. С 2014 120
8719 Вплив кризових економічних явищ на обсяги та структуру маркетингових витрат на переробних підприємствах АПК Бахарєва Я.В. Тд 2015 95
8678 Формування інформаційного середовища для навчальних закладів та центрів корпоративного навчання Коваленко О.О. Петровська А. В. Околодько Ю. В. Тд 2015 128
8677 Моделі оптимізації клієнтської бази організації Петровська А.В. С 2015 226
8676 The CRM-system market development tendencies and the activation of their implementation in Ukrainian companies Петровська А. В. С 2015 95
8628 Інформаційний бізнес. Методичні вказівки для виконання практичних занять студентами галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво”, напряму підготовки 6.050100 “Економічна кібернетика” ОКР “Бакалавр”. Коляденко С.В., Рузакова О.В. Мв 2015 1
8616 Методичні рекомендації щодо підготовки і проведення комплексного державного екзамену за фахом Коляденко С.В., Ушкаленко І.М., Зелінська О.В. Мв 2015 2
8615 Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів економічних спеціальностей з дисципліни «Оптимізаційні методи і моделі» денної та заочної форм навчання, галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакал Ушкаленко І.М., Яхно К.Г. Мв 2015 43
8613 Автоматизоване робоче місце бухгалтера. 1С:Бухгалтерія. Методичні вказівки для лабораторних робіт для підготовки студентів денної форми навчання ОКР «Бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» екон Коляденко С.В., Бахарєва Я.В., Маколкіна О.В. Мв 2015 36
8547 Технологія проектування і адміністрування баз даних і словників даних. Методичні вказівки для виконання лабораторних та самостійних робіт студентами галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво”, напряму підготовки 6.030502 “Економічна кібернетика” ОКР Паламарчук Є.А., Яцковська Р.О. Мв 2015 6
8532 «Системи моніторингу в економіці» Частина 1 «Моніторинг господарської діяльності підприємства» Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами економічного факультету денної та заочної форм навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприє Ліщинська Л.Б., Коваленко О.О., Петровська А. В. Мв 2015 0
8504 Вплив помилок ідентифікації тварин на результати вимірювання їх зоотехнічних параметрів. В.Ю. Кучерук, Є.А. Паламарчук, П.І. Кулаков, А.А. Видмиш С 2015 150
8392 Комп'ютерна програма "Редактор електронних книг "Корифей" Паламарчук Є.А., Яцковська Р.О., Коваленко О.О. Спп 2015 135
8391 Комп'ютерна програма "Монітор навчального процесу АСУ-Деканат" Паламарчук Є.А., Яцковська Р.О. Спп 2015 126
8389 Застосування паралельних обчислень для задач оптимізації технічних процесів. Яцковська Р. О. Тд 2015 138
8357 Підвищення достовірності ідентифікації тварин у інформаційно-вимірювальних системах контролю зоотехнічних параметрів В.Ю. Кучерук, Є.А. Паламарчук, П.І. Кулаков С 2015 157
8356 Датчик інтенсивності молоковіддачі переносного доїльного апарату для стійлового молокопроводу. Паламарчук Є.А., В.Ю.Кучерук, П.І.Кулаков, Т.В.Гнесь. С 2015 146
8355 Алгоритм мінімізації тривалості роботи конвейєрної доїльної установки. Паламарчук Є.А., В.Ю.Кучерук, П.І.Кулаков, О.М.Возняк, Є.А.Марчук. С 2015 192
8354 Статистичні моделі тривалості машинного доїння в групових доїльних установках. В. Ю. Кучерук, Є. А. Паламарчук, П. І. Кулаков С 2015 97
8353 Пристрій для підрахунку порцій молока з виявленням вмісту води у молоці Паламарчук Є.А., В.Ю.Кучерук, П.І.Кулаков, Т.В.Гнесь П 2015 99
8352 Пристрій для вимірювання кількості молока та інтенсивності молочного потоку В.Ю.Кучерук, Є.А.Паламарчук, П.І.Кулаков, Т.В.Гнесь П 2015 77
8351 Система радіочастотної ідентифікації тварин для стійлової доїльної установки В.Ю.Кучерук, Є.А.Паламарчук, П.І.Кулаков, Т.В.Гнесь С 2015 106
8350 Статистичні моделі тривалості машинного доїння в групових доїльних установках. В.Ю.Кучерук, Паламарчук Є.А., П.І.Кулаков С 2015 98
8349 Розробка статистичних моделей тривалості доїння на конвейєрних доїльних установках. В.Ю.Кучерук, Паламарчук Є.А., П.І.Кулаков С 2015 99
8348 Засоби радіочастотної ідентифікації тварин для молочних відділень тваринницьких ферм В.Ю.Кучерук, Паламарчук Є.А., П.І.Кулаков С 2015 159
8347 Пристрій для вимірювання кількості молока та інтенсивності молочного потоку з функцією виявлення води в молоці. Паламарчук Є.А., В.Ю.Кучерук, П.І.Кулаков, Т.В.Гнесь П 2015 64
8346 Розробка статистичних моделей тривалості доїння на доїльних установках з прохідними станками Паламарчук Є.А., В.Ю.Кучерук, П.І.Кулаков С 2015 244
8345 Засіб вимірювання рівня молока для переносного доїльного апарату стійлової установки Паламарчук Є.А., В.Ю.Кучерук, П.І.Кулаков, Т.В.Гнесь. С 2015 69
8344 Статистична модель тривалості машинного доїння на стійловій доїльній установці. Паламарчук Є.А., В.Ю.Кучерук, П.І.Кулаков, Т.В.Гнесь. С 2015 45
8343 Статистичні моделі тривалості машинного доїння. В.Ю.Кучерук, Є.А.Паламарчук, П.І.Кулаков, Т.В.Гнесь С 2015 92
8342 Двоконтурна система радіочастотної ідентифікації тварин В.Ю.Кучерук, Паламарчук Є.А., П.І.Кулаков С 2015 235
8341 Засоби радіочастотної ідентифікації тварин для молочних відділень тваринницьких ферм Паламарчук Є.А., В.Ю.Кучерук, П.І.Кулаков С 2015 124
8340 Комп`ютерна програма «Автоматизована бібліотечна система «Софія» Паламарчук Є.А., Околодько Ю.В., Юрчук Н.П. Спп 2015 88
8339 Комп`ютерна програма «Автоматизована система управління «АСУ-Деканат» Паламарчук Є.А., Мотуз М.А., Антох О.М., Юрчук Н.П. Спп 2015 85
8338 Фотоелектричне вимірювальне перетворення площа-напруга Паламарчук Є.А., В.Ю.Кучерук, П.І.Кулаков, Т.В.Гнесь, Ю.Є.Блохін С 2015 71
8337 Комп`ютерна програма «Електронна система управління ВНЗ «Сократ» Паламарчук Є.А. Спп 2015 198
8336 Комп`ютерна програма «Медична інформаційна система «Центр здоров`я» Паламарчук Є.А., Околодько Ю.В., Юрчук Н.П. Спп 2015 93
8335 Комп`ютерна програма «WEB-бухгалтерія» Паламарчук Є.А., Юрчук Н.П. Спп 2015 154
8304 Пристрій для вимірювання кількості молока для переносного доїльного апарата. Кучерук В.Ю., Кулаков П.І., Паламарчук Є.А., Гнесь Т.В. П 2015 150
8263 THE CONCEPT OF AN INFORMATION ENVIRONMENT OF AN ORGANIZATION ON THE BASIS OF THE THEORIES OF CONSTRUCTIVISM AND CONNECTIVISM: SPECIFICATION OF CONCEPTS AND CONTENTS Концепция информационной среды организации на основе теорий конструктивизма и коннективи Kovalenko Olena Коваленко Олена Коваленко Елена С 2015 103
8209 Прикладні задачі моделювання економічних процесів Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво”, напряму підготовки 6.050100 “Економічна кібернетика” ОКР “Бакалавр”. Юрчук Н.П., Зелінська О.В. Мв 2015 17
8207 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю 7.03050201 «Економічна кібернетика» Коляденко С.В., Ушкаленко І.М., Зелінська О.В. Пвф 2015 2
8198 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом підготовки 8.03050201 «Економічна кібернетика» Коляденко С. В., Бурєннікова Н.В., Бурденюк І.І. Пвф 2015 0
8197 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня « Бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за напрямом підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» Коляденко С.В., Січко Т.В., Зелінська О.В. Пвф 2015 0
8184 Корпоративні інформаційні системи. Методичні вказівки для підготовки та написання курсових робіт студентами денної форми навчання економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво», спеціально Коляденко С.В., Січко Т.В. Мв 2015 0
8166 Дослідження операцій. Методичні вказівки для підготовки та написання курсових робіт студентами денної та заочної форм навчання економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво», напряму підго Коляденко С.В., Бурденюк І.І., Мв 2015 50
8165 Навчальна програма вибіркової дисципліни (типова) "Прикладні задачі моделювання економічних процесів" для напряму підготовки 6.030502 "Економічна кібернетика" галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" економічного факультету Коляденко С.В., Юрчук Н.П., Зелінська О.В. Нп 2015 3
8164 Навчальна програма вибіркової дисципліни (типова) "Прикладна економетрика" для спеціальності 8.03050201 "Економічна кібернетика" галузь знань 0305 "Економіка і підприємництво" економічного факультету Юрчук Н.П. Нп 2015 1
8129 Системний аналіз. Методичні вказівки для виконання лабораторних та самостійних робіт студентами спеціальності 8.03050201 Коляденко С.В., Січко Т.В.. Мв 2014 22
8108 Навчальна програма нормативної дисципліни "Системи прийняття рішень" для напряму підготовки 6,030502 Економічна кібернетика галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво економічного факультету" Бурденюк І.І. , Зелінська О.В., Нп 2014 2
8051 Програма навчальної практики з дисципліни "Дослідження операцій" для напрямку падготовки 6.030502 "Економічна кібернетика" галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" економічного факультету Коляденко С.В., Бурденюк І.І. Нп 2014 0
8050 Навчальна програма вибіркової дисципліни (типова) "Системи підтримки прийнятя рішень в митних органах" для напряму підготовки 6.030502 "Економічна кібернетика"галузі знань 0305 "Економіка і підпиємництво" економічного факультету Бурденюк І.І., Зелінська О.В. Нп 2014 0
8049 Системний аналіз. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами спеціальності 7.03050201 «Економічна кібернетика» Січко Т.В., Коляденко С.В. Мв 2014 0
8048 Системний аналіз. Навчальна програма дисципліни (типова) для студентів спеціальності 7.03050201 "Економічна кібернетика" Січко Т.В. Нп 2014 0
8013 Системний аналіз. Навчальна програма дисципліни (типова) для студентів спеціальності 7.03050201 "Економічна кібернетика" Січко Т.В. Нп 2014 0
8008 Навчальа програма вибіркової навчальної дисципліни "Системи обробки економічної інформації" для напряму підготовки 6.030502 "Економічна кібернетика" галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" економічного факультету Коляденко С.В., Юрчук Н.П. Нп 2014 33
8007 Інформаційні системи у фінансах. Методичні вказівки до виконання лабораторних та самостійних робіт з дисципліни студентами економічного факультету денної та заочної форм навчання галузі знань спеціальності 7.03050201 «Економічна кібернетика» освітньо-квал Юрчук Н.П. Мв 2014 0
7957 Наскрізна схема зв'язків дисциплін. Структурно-логічна схема бакалаврської програми напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» Кафедра економічної кібернетики Д 2014 0
7956 Наскрізна схема зв'язків дисципліни. Структурно-логічна схема бакалаврської програми напряму підготовки 6.030502 «Інформаційні системи і технології управління в митних органах» Кафедра економічної кібернетики Д 2014 1
7925 ШАБЛОН СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНОЇ СХЕМИ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТА Д 2014 91
7924 ШАБЛОН СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНОЇ СХЕМИ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ Д 2014 87
7917 Статистична модель тривалості машинного доїння на стійловій доїльній установці. Кучерук В.Ю., Паламарчук Є.А., Кулаков П.І., Гнесь Т.В. С 2014 94
7916 Засіб вимірювання рівня молока для переносного доїльного апарату стійлової установки В. Ю. Кучерук, Є. А. Паламарчук, П. І. Кулаков, Т. В. Гнесь С 2014 118
7915 Алгоритм мінімізації тривалості роботи конвейєрної доїльної установки. В.Ю.Кучерук, Є.А.Паламарчук, П.І.Кулаков, О.М.Возняк, Є.А.Марчук. С 2014 308
7908 Актуарні розрахунки. Методичні вказівки для проведення практичних робіт для підготовки спеціалістів напряму підготовки 7.030502 “Економічна кібернетика” Денисюк В.О. Мв 2014 1
7907 Інформатика. Методичні вказівки для проведення навчальної практики для студентів денної форми навчання економічного факультету, галузі знань – 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси та кредит» освітньо-кваліфікаційного р Паламарчук Є.А., Коляденко Д.Л., Бахарєва Я.В. Мв 2014 2
7826 Інформатика. Методичні вказівки щодо проведення навчальної практики для студентів денної та заочної форм навчання фінансово-економічного факультету, галузі знань – 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки – 6.030502 «Економічна кібернетика» ос Паламарчук Є.А., Яцковська Р.О Мв 2014 1
7822 Автоматизовані робочі місця бухгалтера. 1С:Підприємство. Частина ІІІ. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня Юрчук Н.П., Маколкіна О.В. Мв 2014 0
7821 Навчальна програма вибіркової дисципліни (типова) "Автоматизовані робочі місця бухгалтера" для напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" галузі знань 0305 Економіка і підприємництво факультету обліку та аудиту Коляденко С.В., Юрчук Н.П., Маколкіна О.В. Нп 2014 15
7739 Експертні системи. Програма навчальної практики для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Коляденко С.В., Бурденюк І.І. Нп 2014 1
7738 Системи прийняття рішень. Методичні вказівки для виконання лабораторних та самостійних робіт студентами галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво”, напряму підготовки 6.050100 “Економічна кібернетика” ОКР “Бакалавр”. Бурдейна Л.І., Зелінська О.В. Мв 2014 333
7737 Методичні вказівки для проведення навчальної практики з дисципліни „Експертні системи” для студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» Коляденко С.В., Бурденюк І.І. Мв 2014 0
7736 Оптимізаційні методи і моделі. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Ушкаленко І. М., Петровська А. В Мв 2014 1101
7698 Економічна кібернетика. Опорний конспект лекцій Поліщук Н.В., Коляденко С.В. Окл 2011 269
7688 Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни «Дослідження операцій» студентів заочної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» освітньо-кваліфікаційного рівня Бурденюк І.І., Мусієнко О.Л. Мв 2014 2
7642 WEB-програмування. Програма виробничої практики для студентів галузі знань – 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки – 6.030502 «Економічна кібернетика» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» денної та заочної форм навчання Паламарчук Є.А., Яцковська Р.О., Підлубний В.Ф Нп 2014 0
7607 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом підготовки 8.03050201 «Економічна кібернетика» Коляденко С. В.; Поліщук Н.В., Бурденюк І. І.; Потапова Н.А. Пвф 2014 0
7606 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю 7.03050201 «Економічна кібернетика» Коляденко С.В.; Бурденюк І.І. Зелінська О.В. Пвф 2014 0
7605 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня « Бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за напрямом підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» Коляденко С.В.; д.е.н., Поліщук Н.В.; Бондаренко О.В. Пвф 2014 1
7603 Економіко-математичне моделювання в митній справі. Навчальна програма дисципліни (типова) для підготовки фахівців галузі знань 0305 "Економіка і підприємнитво" напряму підготовки 6.030 502 Економічна кібернетика Коляденко С.В., Рузакова О.В. Нп 2014 1
7602 Інформатика. Програма навчальної практики для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси та кредит» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Паламарчук Є.А., Зелінська О.В. Нп 2014 0
7601 Навчальна програма дисципліни "Інформаційний бізнес" для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» фінансово-економічний факультет Коляденко С.В., Рузакова О.В. Нп 2014 0
7600 Програма з вибіркової навчальної дисципліни «Інформаційні системи у фінансах» для студентів спеціальності 7.03050201 «Економічна кібернетика» напряму підготовки 7.050102 «Економічна кібернетика» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» фінансово-еко Коляденко С.В., Юрчук Н.П., Нп 2014 0
7599 Програма навчальної дисципліни "Управління інформаційними ресурсами" для студентів галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво» напрям підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» Коляденко С.В., Січко Т.В. Нп 2014 0
7596 Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни «Дослідження операцій» студентів денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» освітньо-кваліфікаційного рівня « Бурденюк І.І., Мусієнко О.Л. Мв 2014 77
7533 Протокол №10 комісії з інформатизації. 25.02.2014 р. Паламарчук Є.А., Юрчук Н. П. Д 2014 73
7506 Протокол №1 комісії з інформатизації. 30.03.10 р. Парамарчук Є.А., Микульський В.В. Д 2010 86
7405 Методичні рекомендації щодо організації наскрізної самостійної роботи студентів під час підготовки фахівців галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» за напрямом підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Коляденко С.В. Мв 2013 16
7404 Методичні рекомендації щодо організації наскрізної самостійної роботи студентів під час підготовки фахівців галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» за напрямом підготовки 7.030502 «Економічна кібернетика», 8.030502 «Економічна кібернетика» спеціальн Коляденко С.В. Мв 2013 11
7330 Економіко-математичне моделювання в митній справі. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика», фахове спрямування "ІСУ в митних органах Коляденко С.В., Рузакова О.В. Мв 2013 3
7329 Економетрика. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво”, напряму підготовки 6.030508 “Фінанси та кредит” ОКР “Бакалавр”. Бурдейна Л.І., Мусієнко О.Л. Мв 2013 0
7278 Методичні рекомендації щодо організації наскрізної самостійної роботи студентів під час підготовки фахівців галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» за напрямом підготовки 7.030502 «Економічна кібернетика», 8.030502 «Економічна кібернетика» спеціальн Коляденко С.В., Поліщук Н.В., Ушкаленко І.М., Коваленко О.О., Січко Т.В., Денисюк В.О. Мв 2013 0
7277 Методичні рекомендації щодо організації наскрізної самостійної роботи студентів під час підготовки фахівців галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» за напрямом підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Коляденко С.В., Поліщук Н.В., Ушкаленко І.М., Паламарчук Є.А., Коваленко О.О., Бурденюк І.І., Бурдейна Л.І., Січко Т.В., Денисюк В.О. Мв 2013 147
7052 Економічна кібернетика. Методичні вказівки до виконання курсових робіт студентами галузі знань 0305 „Економіка та підприємництво” напряму підготовки 6.030502 „Економічна кібернетика” освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр” денної i заочної форм навчання Поліщук Н. В. Мв 2013 0
6997 Корпоративні інформаційні системи. Програма виробничої практики для студентів напряму підготовки 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 7.03050201 «Економічна кібернетика» освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» денної та заочної форм навчан Коляденко С.В., Січко Т.В. Нп 2013 0
6984 Методичні рекомендації до підготовки і написаннявипускних робіт бакалавра для студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету Коляденко С.В., СічкоТ.В., Вдовенко Л.О. Мв 2013 0
6886 Протокол №9 комісії з інформатизації. 14.10.13р. Паламарчук Є.А., Юрчук Н. П. Д 2013 109
6885 Протокол №8 комісії з інформатизації. 16.04.13р. Паламарчук Є.А., Юрчук Н. П. Д 2013 83
6723 Економетрика. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво”, напряму підготовки 6.030502 “Економічна кібернетика” ОКР “Бакалавр”. Бурдейна Л.І., Мусієнко О.Л. Мв 2013 0
6613 Модель процесу сумішеутворення та згорання біопалива в дизельному двигуні В. Г. Семенов, В. І. Яцковський, Р. О. Яцковська С 2012 96
6375 Класи економіко-математичних моделей та їх застосування Т. Є. Магас С 2011 163
6050 Економічна кібернетика. Лабораторний практикум та методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6030502 «Економічна кібернетика» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Поліщук Н. В. Мв 2013 55
6047 Автоматизоване робоче місце бухгалтера. 1С:Підприємство. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт фахівцями галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Юрчук Н.П., Гиренко Ю.В., Маколкіна О.В. Мв 2013 0
6046 Економетрика. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво”, напряму підготовки 6.030503 “Міжнародна економіка” ОКР “Бакалавр”. Бурдейна Л.І., Мусієнко О.Л. Мв 2013 0
6032 Інформаційні системи і технології обліку. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бака Паламарчук Є.А., Бахарєва Я.В. Мв 2013 37
5963 Результативність функціонування педагогічних систем: сутність, оцінювання, аспекти регулювання. Поліщук Н. В., Ярмоленко В. О. М 2013 1
5949 Економічна кібернетика. Програма навчальної практики для студентів фінансово-економічного факультету денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.03050201 «Економічна кібернетика» ОКР «Бакалавр» Поліщук Н. В. Нп 2013 0
5948 Методичні вказівки щодо проведення навчальної практики з «Економічної кібернетики» для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки «Економічна кібернетика» Поліщук Н. В. Мв 2013 0
5919 Оптимізаційні методи і моделі. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами галузі знань – 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки – 6.030508 «Фінанси і кредит» освітньо-кваліфікаційного рівня – «Бакалавр» Ушкаленко І. М., Петровська А. В. Мв 2013 245
5879 Технологія проектування і адміністрування баз даних і словників даних. Програма навчальної практики для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» Паламарчук Є.А., Яцковська Р.О. Нп 2013 3
5872 Системи підтримки прийняття рішень. Методичні вказівки для проведення виробничої практики студентами галузі знань 0305 „Економіка та підприємництво” Напряму підготовки 6.030502 „Економічна кібернетика” освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр” денної i Бурдейна Л.I. Мв 2013 0
5871 Системи підтримки прийняття рішень. Методичні вказівки до виконання курсових робіт студентами галузі знань 0305 „Економіка та підприємництво” Напряму підготовки 6.030502 „Економічна кібернетика” освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр” денної i заочної Бурдейна Л.I. Мв 2013 0
5863 Інформаційні системи і технології у фінансах. Програма навчальної практики для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси та кредит» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Коляденко С.В., Паламарчук Є.А., Юрчук Н.П. Нп 2013 0
5855 Наскрізна програма практичної підготовки студентів денної форми навчання напряму підготовки 8.03050201 «Економічна кібернетика» ОКР «Магістр». Коляденко С.В., Вдовенко Л.О. Ушкаленко І.М., Нп 2013 1
5854 Наскрізна програма практичної підготовки студентів денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 7.050102 «Економічна кібернетика» спеціальності 7.03050201 «Економічна кібернетика» ОКР «Спеціаліст». Коляденко С.В., Вдовенко Л.О., Коляденко Д.Л. Нп 2013 0
5830 Наскрізна програма практичної підготовки фахівців галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» за ОКР «Бакалавр». Коляденко С.В., Вдовенко Л.О., Січко Т.В. Нп 2013 8
5743 Банківські інформаційні системи. Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки фахівців галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 7.050102 «Економічна кібернетика» спеціальності 7.03050201 «Економічна кібернетика» освітн Коляденко С.В., Паламарчук Є.А., Юрчук Н.П. Нп 2013 2
5715 Дослідження операцій. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво”, напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» денної та заочної форм навчанн Коляденко С.В, Бурденюк І.І., Мусієнко О.Л. Мв 2013 102
5714 Інформаційні системи і технології у фінансах. Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки фахівців галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси та кредит» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Паламарчук Є.А., Юрчук Н.П. Нп 2013 13
5713 Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Системи технологій» фахівцями галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 7.050102 «Економічна кібернетика» освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст». Коляденко Д.Л., Зелінська О.В., Іонаш І.В. Мв 2013 2
5615 Термінологічний словник з дисципліни “Економічна кібернетика” для студентів фінансово-економічного факультету, ОКР «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» Поліщук Н. В. С 2013 5
5529 Математичні методи економічного аналізу:теорія і практика. Поліщук Н.В., Бурєніков Ю.Ю. Нп 2012 22
5526 Протокол №7 комісії з інформатизації. 05.09.12р. Паламарчук Є.А., Юрчук Н. П. Д 2012 90
5525 Протокол №6 комісії з інформатизації. 26.01.12р. Паламарчук Є.А., Юрчук Н. П. Д 2012 70
5513 Дискретний аналіз. Програма навчальної практики для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво”, напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика». Денисюк В.О., Мусієнко О.Л. Нп 2012 0
5364 Діагностування паливної апаратури дизельних двигунів за вібраційними характеристиками блок-картеру двигуна В. І. Яцковський, О. В. Солона, Р. О. Яцковська С 2012 210
5325 Дослідження впливу несправностей паливної апаратури на крутний момент дизельного двигуна В. І. Яцковський, О. В. Солона, Р. О. Яцковська С 2012 101
4872 Корпоративні інформаційні системи. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами напряму підготовки 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 8.03050201 «Економічна кібернетика» ОКР «Магістр» Січко Т.В., Черняк Н.І., Бондаренко О.В. Мв 2012 2
4870 Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт з дисципліни «Економетрика» фахівцями галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» Денисюк В.О., Маколкіна О.В., Бондаренко О.В Мв 2012 1
4869 Методичні вказівки для виконання лабораторних та самостійних робіт з дисципліни «Мовна модель сучасного інформаційного простору» фахівцями галузі знань «Економіка та підприємництво» напряму підготовки «Економічна кібернетика» освітньо-кваліфікаційного Денисюк В.О., Маколкіна О.В., Бондаренко О.В. Мв 2012 33
4450 «Топологія економічних структур: аналіз та моделювання» Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» ОКР «Бакалавр» Січко Т.В., Черняк Н.І. Мв 2012 1
4449 Корпоративні інформаційні системи. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами напряму підготовки 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 7.03050201 «Економічна кібернетика» ОКР «Спеціаліст» Січко Т.В., Черняк Н.І. Мв 2012 0
4302 Звіт-щоденник про проходження виробничої практики із дисципліни «Системи підтримки прийтяття рішень» Веселовська Н.Р., Зелінська О.В. Мв 2012 2
4301 Звіт-щоденник про проходження виробничої практики із дисципліни «Системи технологій» Веселовська Н.Р., Зелінська О.В. Мв 2012 1
4300 Звіт-щоденник з проходження виробничої практики з дисципліни «Комп`ютерні мережі» Коляденко С.В., Денисюк В.О., Юрчук Н.П. Мв 2012 3
4297 Звіт-щоденник з проходження виробничої переддипломної практики Коляденко С.В., Поліщук Н.В. Мв 2012 15
4288 Методичні вказівки з підготовки дипломної роботи спеціаліста галузі знань 0305«Економіка і підприємництво» напряму підготовки 7.03050201 «Економічна кібернетика» Коляденко С.В., Черняк Н.І. Мв 2012 0
4185 Інформаційні системи в фінансовому менеджменті та маркетингу Коваленко О.О. Нп 2012 6
4183 Прикладні задачі моделювання економічних процесів. Програма навчальної практики для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.03050100 „Економічна кібернетика” Коляденко С.В., Веселовська Н.Р., Зелінська О.В., Мусієнко О.Л. Мв 2011 1
4163 Моделі управління інформаційними технологіями. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт фахівцями галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.03050100 «Економічна кібернетика» ОКР «Бакалавр» Н.Р. Веселовська, О.В. Зелінська, О.Л. Мусієнко. Мв 2011 1
4152 Інформатика. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами галузі знань – 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки – 6.030502 «Економічна кібернетика» освітньо-кваліфікаційного рівня – «Бакалавр» Паламарчук Є.А., Яцковська Р.О. Мв 2011 3
3999 До питання методологічного обгрунтування використання інструментарію теорії ігор в управлінні економічними системами О. В. Мороз, І. О. Мороз С 2012 41
3998 Сучасний стан та аспекти впровадження корпоративних інформаційних систем в Україні Т. В. Січко, І. П. Пишна, Л. О. Луценко С 2012 87
3993 Технологічні процеси Зелінська О.В. П 2012 200
3984 Презентація кафедри економічної кібернетики Глеба Надія Антонівна П 2012 81
3952 Моделі паралельних обчислень Р. О. Яцковська С 2012 54
3951 Причини, види та канали витоку інформації в автоматизованих системах Н. П. Юрчук, Р. Б. Козленко С 2012 29
3949 Моделі функціонування малого підприємства Н. В. Поліщук, М. Л. Мельник С 2012 45
3945 Презентація. БІС. Лекція 8 Юрчук Н.П. П 2012 96
3944 Презентація. БІС. Лекція 6 Юрчук Н.П. П 2012 98
3943 Презентація. БІС. Лекція 5 Юрчук Н.П. П 2012 86
3942 Презентація. БІС. Лекція 4 Юрчук Н.П. П 2012 130
3941 Презентація. БІС. Лекція 3 Юрчук Н.П. П 2012 141
3938 Презентація лекції. Електронна пошта Січко Т.В. П 2012 87
3937 Презентація лекції. Основні поняття стиснення даних Січко Т.В. П 2012 92
3936 Презентація лекції. Програмне забезпечення комп`ютерних систем Січко Т.В. П 2012 182
3935 Презентація лекції. Структура та адресація мережі Інтернет Січко Т.В. П 2012 102
3934 Презентація лекції. Сервіси Інтернет Січко Т.В. П 2012 132
3933 Презентація лекції. Основні поняття мережі Інтернет Січко Т.В. П 2012 119
3932 Презентація лекції. Всесвітні пошукові системи Інтернет Січко Т.В. П 2012 129
3931 Презентація лекції. Програми машинного перекладу текстів Січко Т.В. П 2012 119
3930 Презентація лекції. Найпопулярніші антивірусні програми Січко Т.В. П 2012 72
3929 Класифікація економіко-математичних моделей Зелінська О.В. П 0000 2097
3928 Елементи випадкових процесів Зелінська О.В. П 0000 228
3927 Прикладні задачі аналізу та оцінювання параметрів соціально-економічних процесів Зелінська О.В. П 0000 471
3744 Про аномальні рівні в рядах динаміки О. Ф. Шевчук, О. Ю. Готовко С 2011 46
3637 Протокол №5 комісії з інформатизації Паламарчук Є.А., Юрчук Н. П. Д 2011 86
3516 Моделювання техніко - економічних багатоетапних процесів в прийнятті управлінських рішень аграрного ВНЗ В. М. Лисогор С 2011 128
3504 Концепції побудови моделей навчання інформаційних технічних систем аграрного сектору В. М. Лисогор С 2011 107
3446 Інформатика. Програма навчальної практики для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» Паламарчук Є.А., Яцковська Р.О. Тп 2011 113
3445 Інформатика (Vіsual Basіc). Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт бакалаврами напряму підготовки 6.030 Паламарчук Є.А., Яцковська Р.О. Мв 2010 74
3444 Інформатика. Тимчасова навчальна програма навчальної дисципліни бакалаврами 1 курсу напряму підготовки 6.030 Паламарчук Є.А., Яцковська Р.О. Тп 2011 90
3438 Технологія створення програмних інтелектуальних систем. Ме-тодичні вказівки для виконання лабораторних робіт бакалаврами напряму 6.050100– «Економічна кібернетика» Паламарчук Є.А., Яцковська Р.О. Мв 2010 317
3437 Web-програмування. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.050100 – «Економічна кібернетика» Паламарчук Є.А., Яцковська Р.О. Тп 2011 1193
3436 Web-програмування. Методичні вказівки для виконання лабораторних та самостійних робіт бакалаврами напряму 6.050100– «Економічна кібернетика» Паламарчук Є.А., Яцковська Р.О. Мв 2011 851
3318 Економічна інформатика. Програма навчальної практики для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит». Паламарчук Є.А., Юрчук Н.П., Бахарєва Я.В. Мв 2011 0
3137 Прогнозування показників виробничого потенціалу АПК регіону на основі сплайн-функцій Н. І. Черняк С 2011 54
3136 Алгоритмічний підхід організації обчислень у середовищі ms excel Р. Г. Тадевосян, Р. О. Яцковська С 2011 65
3134 Модель економічної мотивації в управлінні регіональними освітніми мережами Т. В. Січко С 2011 59
3133 Проблеми і рішення автоматизованого контролю знань в навчальному процесі вузу Є. А. Паламарчук С 2011 70
3129 Методично-аналітичне забезпечення туристичних підприємств АПК в Україні О. О. Колесник С 2011 71
3128 Сучасні інформаційні технології в економіці і сфери їх застосування О. В. Зелінська, Н. Р. Веселовська С 2011 73
3127 Аналіз впровадження інформаційних систем обліку і контролю на підприємствах різних форм власності К. С. Жадько С 2011 63
3123 Перспективи застосування інформаційних технологій в Україні Н. Р. Веселовська, О. В. Зелінська С 2011 50
3122 Особливості побудови експертних систем для дослідження біозображень І. І. Бурденюк С 2011 83
3120 Оцінка результативності сільського господарства як виду діяльності на основі моделювання: регіональний аспект Н. В. Поліщук, В. О. Ярмоленко С 2011 63
3118 Економіко-математична модель обліку закупівлі та реалізації сільськогосподарської продукції С. Коляденко С 2011 50
3091 Витяг з протоколу №3 комісії з інформатизації Комісія з проблем інформатизації та комп’ютерної діяльності ВНАУ Д 2010 94
2923 Витяг з протоколу №4 комісії з інформатизації. 18.01.11р. Комісія з проблем інформатизації та комп’ютерної діяльності ВНАУ Д 2011 68
2829 Економіко-математичні методи в прийнятті управлінських рішень Т. Я. Богомол С 2011 505
2827 Застосування економіко-математичної моделі оптимізації використання обмежених ресурсів для оцінки інвестиційної привабливості аграрного сектору України С. О. Осадча С 2011 126
2423 Моделі управління інформаційними технологіями. Тимчасова навчальна програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму «Економіка та підприємництво» Н.Р. Веселовська, О.В. Зелінська Мв 2010 1
2422 Комп’ютерні мережі і телекомунікації. Тимчасова навчальна програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму «Менеджмент організації» Н.Р. Веселовська, О.В. Зелінська , І.В. Іонаш Тп 2010 0
2420 Штучний інтелект в економіці. Тимчасова навчальна програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів напряму «Економіки та підприємництва» Н.Р. Веселовська , О.В. Зелінська Тп 2010 1
2419 Функціонування економічних систем: моделі складових результативності: Монографія Н. В. Поліщук М 2010 2
2411 Інструментальні програми. Тимчасова навчальна програма навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів напряму 0501 «Економіка та підприємництво» спеціальності 7.050106 - «Облік та аудит» Т.В. Січко, І.В. Іонаш Тп 2010 0
2013 Корпоративні інформаційні системи. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами напряму 8.050102 «Економічна кібернетика» Січко Т.В., Черняк Н.І. Мв 2010 0
2010 Інструментальні програми. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами напряму 7. 050 106 – “Облік і аудит” денної та заочної форм навчання Паламарчук Є.А., Січко Т.В., Іонаш І. В. Мв 2010 0
1976 Дослідження операцій в економіці. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6050 «Економіка та підприємництво» спеціальності 6.030502–«Економічна кібернетика» Коляденко С.В.,Черняк Н.І.,Бурденюк І.І. Тп 2010 0
1975 Корпоративні інформаційні системи. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами напряму 8.050102 «Економічна кібернетика» Січко Т.В., Черняк Н.І. Мв 2010 0
1973 Системи технологій. Методичн і вказівки для виконання практичних робіт студентами напряму 6050 «Менеджмент» Веселовська Н.Р., Зелінська О.В., Юрчук Н.П. Мв 2010 0
1744 Математичні методи економічного аналізу. Тимчасова навчальна програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів напряму 8.030502 – «Економічна кібернетика» Поліщук Н.В Тп 2010 0
1743 Оптимізаційні методи вирішення сучасних економічних задач. Тимчасова навчальна програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів напряму 8.030502 «Економічна кібернетика» Поліщук Н.В. Тп 2010 1
1742 Економічна кібернетика. Тимчасова навчальна програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6050 «Економіка та підприємництво» спеціальності 6.030502 «Економічна кібернетика» – «Економічна кібернетика» Поліщук Н.В., Коляденко С.В. Тп 2010 0
1732 Корпоративні інформаційні системи. Тимчасова навчальна програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів напряму 8.050102 «Економічна кібернетика» Січко Т.В., Черняк Н.І. Тп 2010 1
1731 Корпоративні інформаційні системи. Тимчасова навчальна програма навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів напряму 7.050102 «Економічна кібернетика» Січко Т.В., Черняк Н.І. Тп 2010 0
1700 Системи технологій. Методичні вказ івки для виконання практичних робіт студентами напряму 6050 «Менеджмент» Веселовська Н.Р., Зелінська О.В., Юрчук Н.П Мв 2010 0
1699 Системи технологій. Мет одичн і вказівки для виконання практичних робіт студентами напряму 6050 "Менеджмент" Веселовська Н.Р., Зелінська О.В., Юрчук Н.П Мв 2010 0
1698 Дослідження операцій в економіці. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6050 «Економіка та підприємництво» спеціальності 6.030502–«Економічна кібернетика» Коляденко С.В.,Черняк Н.І.,Бурденюк І.І Тп 2010 0
1697 Методичні вказівки до виконання курсових робіт з курсу «Дослідження операцій в економіці» для студентів спеціальності «Економічна кібернетика» денної та заочної форм навчання аграрних вищих навчальних закладів освіти Коляденко С.В., Черняк Н.І., Бурденюк І.І. Мв 2010 0
1696 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Дослідження операцій в економіці» для студентів спеціальності «Економічна кібернетика» денної та заочної форм навчання аграрних вищих навчальних закладів освіти Коляденко С.В., Черняк Н.І., Бурденюк І.І. Мв 2010 0
1695 Корпоративні інформаційні системи. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами напряму 8.050102 «Економічна кібернетика» Січко Т.В., Черняк Н.І. Мв 2010 0
1688 Автоматизовані робочі місця бухгалтера. САП «Парус 7.4». Мет одичн і вказ івки для виконання лабораторних робіт студентами напряму «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання Паламарчук Є.А., Юрчук Н.П., Іонаш І.В. Мв 2010 0
1687 Інструментальні програми. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами напряму 7. 050 106 – “Облік і аудит” денної та заочної форм навчання Паламарчук Є.А., Січко Т.В., Іонаш І. В. Мв 2010 0
1672 Системи технологій. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з курсу «Системи технологій» для студентів факультету економіки та підприємництва спеціальності «Економічна кібернетика» Коляденко С.В., Васілевський О.М., Бортник О.Г. Мв 2008 1
1632 Прикладні задачі моделювання економічних процесів. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами напряму 6.050100 «Економічна кібернетика» денної та заочної форм навчання Н.Р.Веселовська, О.В.Зелінська, Я.В. Бахарєва. Мв 2010 1
1604 Системи обробки економічної інформації. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами напряму «Економічна кібернетика» денної та заочної форм навчання Коляденко С.В., Юрчук Н.П., Зелінська І.В. Мв 2010 0
1602 Банківські інформаційні системи. Методичні вказівки для виконання лабораторних та самостійних робіт студентами напряму «Економічна кібернетика» денної та заочної форм навчання Коляденко С.В., Паламарчук Є.А., Юрчук Н.П. Мв 2010 1
1591 Інформатика. Алгоритмічний підхід: монографія Тадевосян Р. Г., Яцковська Р. О. М 2010 0
1587 Прикладні задачі моделювання економічних процесів. Тимчасова навчальна програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6050 «Економічна кібернетика» Коляденко С.В., Веселовська Н.Р., Зелінська О.В., Бахарєва Я.В Тп 2010 0
1542 SSD-накопичувачі Скоропад І.В., керівник асистент Гиренко Ю.В. Тд 2010 80
1537 WEB Sockets - нова технологія інтернету Околодько Ю.В., керівник доцент Паламарчук Є.А. Тд 2010 104
1535 Система обліку знань студентів як модуль "АСУ-Деканат" Мотуз М.А., керівник доцент Паламарчук Є.А. Тд 2010 182
1534 Засоби WEB-дизайну та їх застосуванння а АСУ-Деканат Антох О.М., керівник доцент Паламарчук Є.А. Тд 2010 637
1530 Інформаційні технології для проведення аудиту Томаш А., керівник ст. викладач Юрчук Н.П. Тд 2010 87
1527 Сучасні інформаційні технології Пятківський В.М., керівник доцент Веселовська Н.Р. Тд 2010 227
1526 Корпоративні мережі банків та їх безпека Підвесоцька І.С., керівник доцент Паламарчук Є.А. Тд 2010 80
1524 Місце інформаційних систем в управлінській діяльності Віннік І.Ю., керівник ст. викладач Юрчук Н.П. Тд 2010 0
1522 Використання CRM-технологій в діяльності банків Білоус В., керівник ст. викладач Юрчук Н.П. Тд 2010 216
1515 Кібервійни Яременко В.В., керівник асистент Гиренко Ю.В. Тд 2010 142
1513 Теорія та практика впровадження ERP-систем Ратушняк А., керівник асистент Гиренко Ю.В. Тд 2010 620
1511 Найвідоміші хакери сьогодення Пономаренко О.І., керівник асистент Гиренко Ю.В. Тд 2010 81
1509 3D-технології Пишна І., керівник асистент Гиренко Ю.В. Тд 2010 86
1508 Інформаційні методи організації та управління взаємовідносинами з клієнтами CRM-система Quick Sales Гончарук К.С., керівник асистент Гиренко Ю.В. Тд 2010 89
1505 Порівняльна характеристика платформ "1С-бухгалтерія" та "Парус-бухгалтерія" Швець А.Г., керівник асистент Іонаш І.В. Тд 2010 214
1503 АРМБ, як засіб реалізації нових інформаційних технологій Твертінова О.П., керівник асистент Іонаш І.В. Тд 2010 69
1502 АРМБ, як засіб реалізації нових інформаційних технологій Твертінова О.П., керівник асистент Іонаш І.В. Тд 2010 67
1501 Проблеми комп'ютерного піратства в Україні Слободянюк І.С., керівник асистент Іонаш І.В. Тд 2010 168
1497 Інформаційні технології та системи в обліку Попадюк С.В., керівник асистент Іонаш І.В. Тд 2010 273
1494 Автоматизація розрахунку касових операцій Закусило Ю.П., керівник асистент Іонаш І.В. Тд 2010 1
1492 Вплив монітора на зір людини Бондар Т.В., керівник асистент Іонаш І.В. Тд 2010 1
1488 Використання Excel в АПК Погребний Л., керівник ст. викладач Зелінська О.В. Тд 2010 0
1485 Математичне моделювання маркетингу Бабаха О.О., керівник ст. викладач Зелінська О.В. Тд 2010 273
1482 Дослідження динамічних моделей Карабін Л., керівник ст. викладач Зелінська О.В. Тд 2010 118
1479 GPS. Принципи побудови, пристрої та перспективи розвитку Півторак В., керівник доцент Паламарчук Є.А. Тд 2010 1
1476 Вища математика. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів напряму 0708 "Екологія" Левчук О. В. Нп 2009 213
1474 Теоретичні та методичні основи інтеграції природничо-математичної та спеціальної підготовки майбутніх економістів-аграріїв Левчук О. В. М 2009 74
1473 Результаты независимого тестирования трех программ показателей вариабельности сердечного ритма К.П.Воробьев, Е.А.Паламарчук С 2007 360
1472 Верифікація механізму обрахуеку спектральних характеристик варіабельності серцевого ритму в діагностичних системах за допомогою програмного етелону гармонічних сигналів. Є.А.Паламарчук, К.П.Воробйов С 2004 177
1438 Основи психології і педагогіки. Методичні вказівки для студентів факультету економіки і підприємництва денної форми навчання Максимова Н.Ю., Коляденко С.В. Мв 2008 0
1353 Математичні методи економічного аналізу. Тимчасова навчальна програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів напряму 8.030502 – «Економічна кібернетика» Поліщук Н.В. Тп 2010 0
1352 Оптимізаційні методи вирішення сучасних економічних задач. Тимчасова навчальна програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів напряму 8.030502 «Економічна кібернетика» Поліщук Н.В. Тп 2010 0
1351 Економічна кібернетика. Тимчасова навчальна програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6050 «Економіка та підприємництво» спеціальності 6.030502 «Економічна кібернетика» Поліщук Н.В., Коляденко С.В. Тп 2010 0
1344 Системи технологій. Тимчасова навчальна програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6030 «Менеджмент» спеціальності 6.030602 – «Державне регулювання і управління» Веселовська Н.Р., Зелінська О.В. Тп 2009 0
1343 Інформаційні системи та технології обліку. Тимчасова навчальна програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6.030509 «Облік і аудит» Паламарчук Є.А., Юрчук Н.П., Бахарєва Я.В. Тп 2010 0
1342 Корпоративні інформаційні системи. Тимчасова навчальна програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів напряму 8.050102 «Економічна кібернетика» Січко Т.В., Черняк Н.І., Тп 2010 0
1341 Корпоративні інформаційні системи. Тимчасова навчальна програма навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів напряму 7.050102 «Економічна кібернетика» Січко Т.В., Черняк Н.І., Тп 2010 0
1302 Системи підтримки прийняття рішень. Тимчасова навчальна програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6050 «Економіка та підприємництво» спеціальності 6.050102 – «Економічна кібернетика» Веселовська Н.Р., Зелінська О.В. Тп 2008 0
1299 Методичн і вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни "Системи підтримки прийняття рішень" для студентів спеціальності 6.050100 “Економічна кібернетика” факультету економіки та підприємництва Н.Р. Веселовська, Н.П. Юрчук, О.В. Зелінська. Мв 2009 1
1263 Інформаційні технології. Тимчасова навчальна програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів напряму 8130 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» спеціальності 8130201 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Коляденко С.В., Бурденюк І.І. Тп 2009 0
1261 «Комп’ютери і комп’ютерні технології». Тимчасова навчальна програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» Веселовська Н.Р., Мазур В.В., Микульський В.М., Тп 2009 1
1260 Електротехніка та мікропроцесорна техніка. Тимчасова навчальна програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6050 «Механізація сільського господарства» спеціальності 6.050501 - "Машинобудування" Паламарчук Є.А., Яцковська Р.О. Тп 2009 1
1236 Електронна комерція. Тимчасова навчальна програма навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів напряму 7050 «Економіка та підприємництво» спеціальності 7.050102 – «Економічна кібернетика» Веселовська Н.Р., Зелінська О.В., Тп 2009 0
1222 Методичн і вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни "Електронна комерція" для студентів спеціальності 7.050102 “Економічна кібернетика” факультету економіки та підприємництва Н.Р. Веселовська, О.В. Зелінська Мв 2009 0
1220 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з курсу "Електротехніка та мікропроцесорна техніка" для студентів факультету Механізації сільського господарства денної форми навчання Паламарчук Є.А., Яцковська Р.О., Мв 2009 119
1217 Інформатика та комп’ютерна техніка. Тимчасова навчальна програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів Веселовська Н.Р., Зелінська О.В., Тп 2009 0
1213 Захист інформації та криптологія. Тимчасова навчальна програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6050 “Економіка та підприємництво” спеціальності 6.050100 - “Економічна кібернетика” Арапов С.М., Денисюк В.О. Тп 2009 0
1211 Управлінські інформаційні системи обліку, аналізу та аудиту. Тимчасова навчальна програма навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів напряму 7050 «Економіка та підприємництво» спеціальності 7.050106 – «Облік і аудит» Коляденко С.В., Черняк Н.І., Дзирук С.В. Тп 2009 1
1210 Теорія інформації і кодування. Тимчасова навчальна програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6050 “Економіка та підприємництво” спеціальності 6.050100 - “Економічна кібернетика” Арапов С.М., Денисюк В.О., Тп 2009 0
1209 Інформаційні системи і технології обліку та аудиту. Тимчасова навчальна програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6050 «Економіка та підприємництво» спеціальності 6.050106 – «Облік і аудит» Паламарчук Є.А., Юрчук Н.П. Тп 2009 0
1208 Системи технологій.Тимчасова навчальна програма навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів напряму 7050 «Економіка та підприємництво» спеціальності 7.050102 – «Економічна кібернетика» Коляденко С.В., Черняк Н.І., Дзирук С.В., Тп 2009 0
1207 Комп’ютерні мережі. Тимчасова навчальна програма навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів напряму 7050 «Економіка та підприємництво» спеціальності 7.050102 - “Економічна кібернетика” Арапов С.М., Денисюк В.О. Тп 2009 0
1206 Банківські інформаційні системи. Робоча програма виробничої практики для студентів факультету економіки і підприємництва спеціальності «Економічна кібернетика» Паламарчук Є.А., Юрчук Н.П., Рп 2009 0
1204 Комп’ютерні мережі. Робоча програма виробничої практики для студентів факультету економіки і підприємництва спеціальності “Економічна кібернетика” Арапов С.М., Денисюк В.О. Рп 2009 0
1203 Комп’ютерні мережі. Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт студентами спеціальності 7.050102 “Економічна кібернетика” факультету економіки та підприємництва денної та заочної форм навчання Арапов С.М., Денисюк В.О. Мв 2009 3
1202 Комп’ютерні мережі. Методичні рекомендації для виконання курсової роботи студентами спеціальності 7.050102 “Економічна кібернетика” факультету економіки та підприємництва денної та заочної форм навчання Арапов С.М., Денисюк В.О. Мв 2009 8
1142 Робоча програма виробничої практики з курсу „Управлінські інформаційні системи обліку, аналізу і аудиту” для студентів факультету економіки і підприємництва освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» денної та заочної форм навчання Коляденко С.В., Черняк Н.І., Дзирук С.В. Рп 2008 0
1137 Методичні вказівки з написання розділу дипломної роботи «Облік, аналіз і аудит в умовах інформаційної системи» для студентів факультету економіки та підприємництва освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст" денної та заочної форми навчання Паламарчук Є.А., Черняк Н.І., Юрчук Н.П. Мв 2008 0
1021 Програма виробничої практики для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” факультету економіки і підприємництва спеціальності 8.050102 “Економічна кібернетика” Чорна Л.О., Коляденко С.В., Бахарєва Я.В.. Тп 2008 0
858 Методичні вказівки та індивідуальні завдання для виконання лабораторних робіт з дисципліни “Дискретний аналіз” для студентів другого курсу факуль-тету економіки та підприємництва денної форми навчання спеціальності 6.030502 "Економічна кібернетика В.О.Денисюк Мв 2009 0
854 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни "Захист інформації та криптологія" для cтудентів четвертого курсу денної форми навчання факультету економіки та підприємництва спеціальності 7.050102 "Економічна кібернетика В.О. Денисюк Мв 2009 63
700 Програмні оболонки і пакети. Знайомство з текстовим процесором LYX. (частина ІІ). Паламарчук Є.А., Яцковська Р.О. Мв 2008 130
687 Програмні оболонки та пакети. Знайомство з текстовим процесором LYX Паламарчук Р.О., Яцковська Р.О. Кл 2008 105
643 Методичні вказівки до виконання навчальної практики з дисципліни "Інформатика та комп'ютерна техніка" Бісікало О.В., Станчук К.І., Бурденюк І.І. Мв 2008 0
628 Методичні вказівки до написання розділу дипломної роботи «Облік, аналіз і аудит в умовах інформаційної системи» для студентів факультету економіки та підприємництва. Паламарчук Є.А., Черняк Н.І., Юрчук Н.П. Мв 2008 141
614 Методичні вказівки з виконання практичних робіт з дисципліни "Ефективність інформаційних систем" Бісікало О.В., Потапова Н.А. Мв 2006 1
613 Лабораторний практикум з дисципліни “Ефективність інформаційних систем”. Методичні вказівки для студентів спеціальності “Економічна кібернетика” всіх форм навчання аграрних вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації. Бісікало О.В., Потапова Н.А. Мв 2006 1
607 САП "Парус 7.4". Дослідження оболонки. Лаб. роб. №2 Паламарчук Є.А., Юрчук Н.П. Мв 2008 448
606 САП "Парус 7.4". Дослідження оболонки. Лаб. роб. №1 Паламарчук Є.А., Юрчук Н.П. Мв 2008 511
579 СППР Лабораторна робота №4 "Планування робіт за допомогою Excel". Веселовська Н.Р., Юрчук Н.П., Зелінська О.В. Мв 2008 0
576 СППР Лабораторна робота №1"Створення складених документів. Циркулярна розсипка". Веселовська Н.Р., Юрчук Н.П., Зелінська О.В. Мв 2008 0
575 Програмні оболонки та пакети. Лр. №7 "Вивчення основ роботи з електронною поштою (E-mail)" Паламарчук Є.А., Яцковська Р.О. Мв 2008 110
574 Програмні оболонки та пакети. Лр. №6 "Вивчення основ роботи в Internet". Паламарчук Є.А., Яцковська Р.О. Мв 2008 201
573 Інформатика. "Призначення й основні можливості програм-оболонок FAR manager та Windows Commander" Паламарчук Є.А., Яцковська Р.О. Мв 2008 414
572 Програмні оболонки та пакети. Лр. №4"Призначення й основні можливості програми сканування та оптичного розпізнавання текстів FineReader" Паламарчук Є.А., Яцковська Р.О. Мв 2008 588
571 Програмні оболонки та пакети. Лр. №3"Призначення й основні можливості програми електронного перекладу STYLUS." Паламарчук Є.А., Яцковська Р.О. Мв 2008 292
570 Програмні оболонки та пакети. Лр. №2"Призначення й основні можливості архіватора WinRar" Паламарчук Є.А., Яцковська Р.О. Мв 2008 347
569 Програмні оболонки та пакети. Лр.№1"Призначення й основні можливості антивірусної програми Doctor Web" Паламарчук Є.А., Яцковська Р.О. Мв 2008 141
566 "Дослідження тригерів". Лаб. роб. №4. Паламарчук Є.А,, Яцковська Р.О. Мв 2008 109
565 "Дослідження суматорів". Лаб. роб. №3. Паламарчук Є.А,, Яцковська Р.О. Мв 2008 160
564 "Дослідження дешифраторів". Лаб. роб. №2. Паламарчук Є.А,, Яцковська Р.О. Мв 2008 137
563 "Дослідження логічних елементів". Лаб. роб. №1. Паламарчук Є.А,, Яцковська Р.О. Мв 2006 172
561 Завдання до ЛР №2 MS Word варіанти 8-12 (Вид, Вставка, Таблиці, Граф. оформл. док.) Інформатика та комп'ютерна техніка. Берник О.В., Паламарчук Є.А., Бісікало О.В., Черняк Н.І., Січко Т.В. Мв 2007 100
558 Автоматизація бухобліку. Лаб. роб. №4. Закриття звітного періоду. Формування звітності та її аналіз. Паламарчук Є.А., Микульський В.М. Мв 2007 0
557 Автоматизація бухобліку. Лаб. роб. №3 (Ч.2). Особливості побудови багатокористувацької версії ФБП. Паламарчук Є.А., Микульський В.М. Мв 2007 572
556 Автоматизація бухобліку. Лаб. роб. №3 (Частина 1). Особливості побудови багатокористувацької версії ФБП. Паламарчук Є.А., Микульський В.М. Мв 2007 77
555 Автоматизація бухобліку. Лаб. роб. №2. Дослідження основних функцій дерева операцій ФБП. Паламарчук Є.А., Юрчук Н.П., Микульський В.М. Мв 2007 173
554 Автоматизація бухобліку. Лаб. роб. №1. "Фінанси без проблем". Меню та режими роботи. Паламарчук Є.А., Юрчук Н.П., Микульський В.М. Мв 2007 203
507 Контрольні залікові запитання (з тестів системи "Тезаурус") Паламарчук Є.А., Микульський В.М. Мв 2007 0
505 1С:Бухгалтерія? Лабораторна робота № 6. Юрчук Н.П. та інш. Мв 2007 0
503 Програма практики з курсу "Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті". Є.А. Паламарчук, Н.П. Юрчук. Нп 2006 101
502 "Фінанси без проблем". Автоматизація бухобліку. Проект. Паламарчук Є.А., Юрчук Н.П. Мв 2005 166
500 Порівняльна характеристика БПЗ "1С", "Фінанси без проблем", "САП Парус". Лаб. роб.№11. Паламарчук Є.А., Юрчук Н.П., Микульський В.М. Мв 2005 111
458 Методичні вказівки та завдання для виконання практичних робіт з дисципліни "Системи технологій". Веселовська Н.Р., Злотник В.В., Зелінська О.В., Мв 2006 0
456 Методичні вказівки з виконання дипломної роботи. Паламарчук Є.А., Бісікало О.В., Веселовська Н.Р., Тадевосян Р.Г., Черняк Н.І. Мв 2006 142
447 СОЕІ, Лабораторна робота №1. Паламарчук Є.А., Юрчук Н.П. Мв 2007 146
446 1С:Бухгалтерія АРМ бухгалтера. Лаб. роб. №4. Юрчук Н.П. та інш. Мв 2007 1
445 Положення про написання, оформлення та порядок захисту дипломних і магістерських робіт. Паламарчук Є.А. , Бісікало О.В. та інш. Пу 2007 310
417 Приклад розв'язку задач по дисципліні (ІКТ, 1С). Паламарчук Є.А., Микульський В.М. Мв 2007 1097
415 Лаб. роб. №3 "Команди управління MySQL-сервером". Моделі і структури даних. Паламарчук Є. А., Яцковська Р. О. Мв 2007 517
361 ОІКТ. Лаб. Роб. №6. «Основи скриптової мови PHP» Паламарчук Є.А., Яцковська Р. О. Мв 2006 409
360 ОІКТ. Лаб. Роб. №5. "Активні елементи в WEB-сторінках. Взаємодія WEB-сторінок з сервером" Паламарчук Є.А., Яцковська Р. О. Мв 2006 176
359 WEB-дизайн. Гіперпосилання. Л.р. №4. Паламарчук Є.А., Яцковська Р. О. Мв 2006 180
358 WEB-дизайн. Робота із зображеннями. Л.р. №3. Паламарчук Є.А., Яцковська Р. О. Мв 2006 177
357 WEB-дизайн. Таблиці і їх властивості. Л.р. №2. Паламарчук Є.А., Яцковська Р. О. Мв 2006 131
356 WEB-дизайн. Основи роботи з HTML-редактором FrontPage. Л.р. №1. Паламарчук Є.А., Яцковська Р. О. Мв 2006 281
354 Лаб. роб. №2 "Оператори умовного переходу. Оператори циклів". Моделі і структури даних Паламарчук Є.А., Яцковська Р. О. Мв 2007 222
350 Лаб. роб. №1 (ІКТ, 1С). "Меню програми 1C і компоненти". Паламарчук Є.А., Микульський В.М. Мв 2007 123
335 1С:Бухгалтерія АРМ бухгалтера. Лаб. роб. №1 Юрчук Н.П. та інш. Мв 2006 238
334 Теоретичні відомості (ІКТ, 1С). Паламарчук Є.А., Микульський В.М. Мв 2007 0
332 Лаб. роб №1 "Основи скриптової мови PHP" . Моделі і структури даних Паламарчук Є. А. , Яцковська Р. О. Мв 2007 255
330 Лаб. роб. №2 (ІКТ, 1С). "План рахунків і аналітика в 1С". Паламарчук Є.А., Микульський В.М. Мв 2006 249
298 Дискретний аналіз. Методичні вказівки до курсових робіт. Тадевосян Р.Г., Мусієнко О. Л. Мв 2007 0
297 Дискретний аналіз. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт. Тадевосян Р.Г., Мусієнко О. Л. Мв 2006 0
296 Методичні вказівки та завдання для виконання лабораторних робіт з дисципліни "Інформатика та компютерна техніка". Тадевосян Р.Г., Мусієнко О. Л., Зелінська О. В. Мв 2006 1
271 Методичні вказівки до проведення навчальної практики з дисципліни " Інформатика та комп'ютерна техніка". Жмурко О.І. Мв 2006 1
263 Інформатика. Лаб. робота N8 (Visual Basic). Берник О.В., Паламарчук Є.А. Мв 2006 171
259 Методичні вказівки з написання розділу дипломної роботи „Облік, аналіз і аудит в умовах інформаційної системи". Паламарчук Є.А., Черняк Н.І., Юрчук Н.П. Мв 2008 0
255 Методичні вказівки для виконання контрольної роботи, Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті, заочна форма навчання. Паламарчук Є.А., Юрчук Н.П. Мв 2006 217
251 Інформаційні системи і технології в обліку. "Фінанси без проблем". Динамічний аналітичний облік і механізм фактів. Лаб. роб.№8. Паламарчук Є.А., Юрчук Н.П. Мв 2006 112
250 СУБД MS Access. Методичний посібник. ч.5. Веселовська Н.Р., Паламарчук Є.А., Бісікало О.В. Нп 2006 195
249 СУБД MS Access. Методичний посібник. ч.4. Веселовська Н.Р., Паламарчук Є.А., Бісікало О.В. Нп 2006 207
248 СУБД MS Access. Методичний посібник. ч.3. Веселовська Н.Р., Паламарчук Є.А., Бісікало О.В. Нп 2006 261
247 СУБД MS Access. Методичний посібник. ч.2. Веселовська Н.Р., Паламарчук Є.А., Бісікало О.В. Нп 2006 225
246 СУБД MS Access. Методичний посібник. ч.1. Веселовська Н.Р., Паламарчук Є.А., Бісікало О.В. Нп 2006 287
245 Інформаційні системи і технології в обліку. "Фінанси без проблем". Форми-історії. Лаб. роб.№7 Паламарчук Є.А., Юрчук Н.П. Мв 2006 0
244 ІСТО. Лаб. роб.№6 "Основи комп`ютер. менеджменту з використанням механізму фактів". Паламарчук Є.А., Юрчук Н.П., Микульський В.М. Мв 2006 135
242 Інформатика. Лаб. робота N7 (Visual Basic). Берник О.В., Паламарчук Є.А. Мв 2006 133
241 Інформатика. Лаб. робота N6 (Visual Basic). Берник О.В., Паламарчук Є.А. Мв 2007 334
240 Інформатика. Лаб. робота N5 (Visual Basic). Берник О.В., Паламарчук Є.А. Мв 2007 185
239 Інформатика. Лаб. робота N4 (Visual Basic). Берник О.В., Паламарчук Є.А. Мв 2006 192
238 Інформатика. Лаб. робота N3 (Visual Basic). Берник О.В., Паламарчук Є.А. Мв 2006 191
237 Інформатика. Лаб. робота N2, (Visual Basic). Берник О.В., Паламарчук Є.А. Мв 2006 118
236 Інформатика. Лаб. робота N1 (Visual Basic). Берник О.В., Паламарчук Є.А. Мв 2006 135
235 Завдання до ЛР №2 MS Word (Вид, Вставка, Таблиці, Граф. оформл. док.) Інформатика та комп'ютерна техніка. Берник О.В., Паламарчук Є.А., Бісікало О.В., Черняк Н.І., Січко Т.В. Мв 2007 86
234 Завдання до ЛР №4 з теми MS Word (Верстка документу. Робота зі стилями). Інформатика та комп'ютерна техніка. Берник О.В., Паламарчук Є.А., Бісікало О.В., Черняк Н.І., Січко Т.В. Мв 2007 0
233 Завдання до ЛР №3 з теми MS Word (Робота з формулами. Малювання схем. Об’єкти Word Art). Інформатика та комп'ютерна техніка. Берник О.В., Паламарчук Є.А., Бісікало О.В., Черняк Н.І., Січко Т.В. Мв 2007 0
232 Завдання до ЛР №1 з теми MS Word, частина І (Властивості тексту. Робота з блоками тексту). Інформатика та комп'ютерна техніка. Берник О.В., Паламарчук Є.А., Бісікало О.В., Черняк Н.І., Січко Т.В. Мв 2007 0
231 Лабораторна робота №6 MS Access. Інформатика та комп'ютерна техніка. Січко Т.В., Бісікало О.В., Паламарчук Є.А., Клочко О.В. Мв 2006 1007
230 Лабораторна робота №5 MS Access. Інформатика та комп'ютерна техніка. Січко Т.В., Бісікало О.В., Паламарчук Є.А., Клочко О.В. Мв 2006 259
214 ІСТО. Лаб. роб.№4 "Технологія ведення обліку касових операцій". Паламарчук Є.А., Юрчук Н.П., Микульський В.М. Мв 2007 0
213 "Фінанси без проблем". Дерево операцій та його функції. Лаб. роб.№2 Паламарчук Є.А., Юрчук Н.П. Мв 2007 0
187 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті" (стар. вар.) Паламарчук Є.А., Юрчук Н.П. Мв 2006 0
169 Навчально-методичний посібник з ІКТ. ч.2. Лаб.роботи Веселовська Н.Р., Мазур В.В. Нп 2006 1
168 Навчально-методичний посібник з ІКТ. ч.1. Лекції Веселовська Н.Р., Мазур В.В. Нп 2006 1
167 Навчально-методичний посібник з ІКТ Веселовська Н.Р., Мазур В.В, Нп 2006 1
166 Основні поняття і принципи організації баз даних на Access. ч.5. Інформатика та комп'ютерна техніка Веселовська Н.Р., Паламарчук Є.А., Бісікало О.В Нп 2006 0
165 Основні поняття і принципи організації баз даних на Access. ч.4. Інформатика та комп'ютерна техніка Веселовська Н.Р., Паламарчук Є.А., Бісікало О.В Нп 2006 0
164 Основні поняття і принципи організації баз даних на Access. ч.3. Інформатика та комп'ютерна техніка Веселовська Н.Р., Паламарчук Є.А., Бісікало О.В Нп 2006 0
162 Навчально-методичний посібник. Основні поняття і принципи організації баз даних на Access ч.2. Інформатика та комп'ютерна техніка. Веселовська Н.Р., Паламарчук Є.А., Бісікало О.В Нп 2006 0
161 Навчально-методичний посібник. Основні поняття і принципи організації баз даних на Access. ч.1. Інформатика та комп'ютерна техніка Веселовська Н.Р., Паламарчук Є.А., Бісікало О.В Нп 2006 1
143 Методичні вказівки з дисципліни "Теорії систем" . Веселовська Н.Р. Мв 2005 1


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska