The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Навчальні посібники

ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
25587 Методика наукових досліджень в агрономії Мазур В. А., Липовий В. Г., Мордванюк М. О. 2020 24
25586 Діагностування електрообладнання Матвійчук В. А., Рубаненко О. Є., Гунько І. О. 2020 29
25585 Методологія та організація наукових досліджень в агрономії з основами інтелектуальної власності Липовий В. Г., Мазур О. В., Мордванюк М. О. 2020 33
25530 Безпека праці та життєдіяльності Омельянов О. А., Спірін А. В., Твердохліб І. В. 2020 35
25529 Management (basic course) = Менеджмент (базовий курс) Herasymenko Y. V., Pidvalna O. G. 2020 17
25524 Екотрофологія. Екологія безпечного харчування Хаєцький Г. С., Алєксєєв О. О. 2020 56
25462 Основи акваріумістики Білявцева В. В., Мушит С. О., Сироватко К. М. 2020 186
25442 Конструкційні матеріали і технології Будяк Р. В., Посвятенко Е. К., Швець Л. В., Жученко Г. А. 2020 32
25441 Ветеринарно-санітарна експертиза продуктів тваринного та рослинного походження Берник І. М., Фаріонік Т. В., Новгородська Н. В. 2020 41
25422 Селекція та насінництво польових культур Мазур О. В., Мазур О. В., Лозінський М. В. 2020 127
25421 Організація і економіка використання біоресурсів Калетнік Г. М., Скорук О. П., Токарчук Д. М. 2020 64
25397 Філософія. Ч. 1. Історія розвитку філософської думки Макаров З. Ю. 2020 80
25377 Ґрунтознавство з основами геології. Частина ІІ. Генезис, класифікація та властивості ґрунтів Цицюра Я. Г., Поліщук М. І., Броннікова Л. Ф. 2020 70
25373 Менеджмент аграрного підприємства Мазур К. В., Кубай О. Г. 2020 90
25354 Технологія виробництва продукції бджільництва Разанова О. П., Скоромна О. І. 2020 164
25272 Електротехнології в АПК Матвійчук В. А., Рубаненко О. Є., Стаднійчук І. П. 2020 98
25186 Оптимізаційні методи та моделі в підприємницькій діяльності Волонтир Л. О., Потапова Н. А., Ушкаленко І. М., Чіков І. А. 2020 95
25142 Технологія кормів та кормових добавок Cироватко К. М., Зотько М. О. 2020 319
25077 Інтелектуальні системи в електроенергетиці. Теорія та практика Стаднік М. І., Видмиш А. А., Штуць А. А., Колісник М. А. 2020 75
25016 Українська мова за професійним спрямуванням Тимкова В., Горобець А. 2020 97
25015 Основи електропривода. Теорія та практика. Частина 1. Видмиш А. А., Ярошенко Л. В. 2020 63
24887 Політологія з основами соціології Левчук К. І. 2020 90
24886 Інформаційні системи та технології в галузі Зелінська О. В., Потапова Н. А., Волонтир Л. О. 2020 128
24885 Вища математика. Частина І Новицька Л. І., Хрипко Т. Є. 2020 58
24884 Короткий курс опору матеріалів Деревенько І. А., Сивак Р. І. 2020 98
24883 Хвороби і шкідники лісових та садово-паркових культур Окрушко С. Є., Вергелес П. М. 2020 234
24882 Фізичне виховання. Атлетичні види спорту Олійник Н. А., Дуржинська О. О., Рудницький В. Б. 2020 155
24812 Технологічне обладнання цехів переробки продукції тваринництва Севостьянов І. В., Зозуляк І. А. 2020 76
24790 Методи дослідження фізико-механічних властивостей матеріалів. Веселовська Н. Р., Посвятенко Е. К., Солона О. В., Будяк Р. В. 2018 60
24759 Оптимізаційні методи та моделі в підприємницькій діяльності Волонтир Л. О, Потапова Н. А., Ушкаленко І. М., Чіков І. А. 2020 143
24758 Корпоративне управління та соціальна відповідальність. Ч. 2. Корпоративна соціальна відповідальність Гарбар Ж. В., Мазур К. В., Мостенська Т. Г. 2020 190
24655 Облікова політика підприємств Правдюк Н. Л., Коваль Л. В., Коваль О. В. 2020 164
24593 Юридична відповідальність за екологічні правопорушення Оверковська Т. К., Опольська Н. М. 2020 224
24588 Технічні засоби в аквакультурі Кононенко Р. В., Кононенко І. С., Мушит С. О. 2018 607
24546 Митний пост-аудит Гуцаленко Л. В., Марчук У. О., Фабіянська В. Ю. 2018 142
24545 Сільськогосподарська екологія Ткачук О. П., Шкатула Ю. М., Тітаренко О. М. 2020 1318
24517 Оптимізаційні методи та моделі Бурєннікова Н. В., Зелінська О. В., Ушкаленко І. М., Бурєнніков Ю. Ю. 2019 84
24513 Теорія ймовірностей та математична статистика Найко Д. А., Шевчук О. Ф. 2020 461
24512 «Методика наукових досліджень в агрономії» Мазур В. А., Липовий В. Г., Мордванюк М. О. 2020 266
24511 Методологія та організація наукових досліджень в агрономії з основами інтелектуальної власності для студентів галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» другий (магістерський) рівень Липовий В. Г., Мазур О. В., Мордванюк М. О. 2020 100
24510 Юридична відповідальність за екологічні правопорушення Оверковська Т. К., Опольська Н. М. 2019 45
23386 Корпоративне управління та соціальна відповідальність. Частина I. К.В. Мазур, Ж.В. Гарбар, Т.Г. Мостенська 2019 26
23385 Нарисна геометрія. Навчальний посібник. Джеджула О.М.; Островський А.Й. 2019 33
23384 Мікробіологія та вірусологія. Навчальний посібник Коваленко Т.М., Пінчук Н.В., Вергелес П.М. 2019 34
23375 Прикладна математика на основі mathcad. Дзісь В.Г.,Левчук О.В., Дячинська О.М. 2019 532
23374 Методологія та організація наукових досліджень у ветеринарній гігієні, санітарії та експертизі Яремчук О.С., Льотка Г.І. ПолІщук Т.В. 2019 14
23373 Дискретний аналіз. Частина І: навчальний посібник С.В. Коляденко, В.О. Денисюк, Н.П. Юрчук 2019 19
23372 Аналіз технологічних систем. обгрунтування інженерних рішень Гунько І.В. Галущак О.О. Кравець С.М. 2019 13
23370 Технологічні основи сільськогосподарського машинобудування: Навчальний посібник Веселовська Н.Р., Руткевич В.С., Шаргородський С.А. 2019 22
23135 Газони: технологічні особливості створення та експлуатації І.М. Дідур, В.М. Прокопчук, О.І. Циганська, В.І. Циганський 2019 35
23109 Англійська мова для майбутніх екологів Кравець Р.А. 2019 16
23083 Кредитування в АПК. Навчальний посібник Вдовенко Л.О. 2019 19
23046 Гідравліка: Навчальний посібник Веселовська Н.Р, Іванов М.І., Руткевич В.С., Шаргородський С.А. 2019 10
23033 Сільськогосподарська екологія. Ткачук О.П., Шкатула Ю.М., Тітаренко О.М. 2019 21
23003 МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА ТА ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ. ЧАСТИНА І Левчук. О.В., Л.С.Яхно, В.М.Кобзар 2019 4
22467 Теорія механізмів і машин курсове проектування Солона О.В., Купчук І.М. 2019 8
22271 Загальна фітопатологія. Пінчук Н.В., Вергелес П.М., Коваленко Т.М., Окрушко С.Є. 2019 100
22270 Маркетинговий менеджмент Луцяк В.В., Пронько Л.М., Колесник Т.В. 2019 16
22266 Управління бізнес-процесами в готельно-рестораній справі Луцяк В.В., Польова О.Л., Ставська Ю.В., Мостенська Т.Г. 2019 8
22265 Технічний сервіс в АПК. Том І. Л.В. Швець, Ю.Б. Паладійчук, О.О. Труханська 2019 14
22263 Маркетингова діяльність підприємства В.В. Луцяк, О.П. Красняк , М.В. Кондратова 2019 6
21217 Теорія європейського еколого-економічного розвитку Мазур В.А. Ковальчук С.Я, 2019 28
21095 Маркетингова діяльність підприємства. Луцяк В.В., Красняк О.П., Кондратова М.В. 2019 9
20772 Ділова іноземна мова Кравець Р. А. 2019 336
20648 Теорія різання та інструмент Веселовська Н.Р., Іскович-Лотоцький Р.Д., Ковальова І.М. 2019 15
20645 Аналіз господарської діяльності. Мулик Т.О., Материнська О.А., Пльонсак О.Л. 2018 17
20644 Навчальний посібник з дисципліни «Онтогенез риб» для студентів галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» освітнього рівня «бакалавр» Шевчук Т. В. 2019 1248
19951 Екологія людини Хаєцький Г.С. 2019 6
19926 Облік в фермерських господарствах. Подолянчук О.А., Коваль Н.І., Гудзенко Н.М. 2019 78
19925 Гігієна та санітарія переробних підприємств Д. А. Засєкін, О.С. Яремчук, Н. І. Кос’янчук, М. Д. Кучерук, Н.М. Слободянюк 2019 14
19923 Культурологія. Левчук К.І., Богатчук С.С., Богатчук В.З., Бойко Ю.М. 2019 8
19770 Українська мова в науці Тимкова В.А. 2019 27
17189 Електронне урядування та електронна демократія Ч. 15: Технології розвитку електронного урядування та електронної демократії Пігарєв Ю. Б., Ложковський А. Г., Маматова Т. М. 2017 4
17188 Електронне урядування та електронна демократія Ч. 14: Електронна взаємодія органів публічної влади Кандзюба С. П., Хошаба О. М., Пігарєв Ю. Б. 2017 2
17187 Електронне урядування та електронна демократія Ч. 13: Захист інформації в системах електронного урядування Хошаба О.М. 2017 3
17186 Електронне урядування та електронна демократія Ч. 12: Стратегії управління людськими ресурсами, формування та розвиток навичок електронного урядування Клімушин П.С. 2017 2
17185 Електронне урядування та електронна демократія Ч. 11: Доступ до публічної інформації Пігарєв Ю.Б., Дрешпак В.М., Куспляк І.С. 2017 2
17184 Електронне урядування та електронна демократія Ч. 10: Електронні послуги Матвійчук Р.М., Кандзюба С.П. 2017 3
17183 Електронне урядування та електронна демократія Ч. 9: Електронний документообіг. Реінжиніринг адміністративних процесів в органах публічної влади Кандзюба С.П., Матвійчук Р.М., Сидорович Я.М., Мусієнко П.М. 2017 3
17182 Електронне урядування та електронна демократія Ч. 8: ІТ-архітектура системи електронного урядування Пігарєв Ю.Б., Ложковський А.Г., Гапанович Я.В. 2017 3
17181 Електронне урядування та електронна демократія Ч. 7: Розвиток електронного урядування на місцевому та регіональному рівнях Чукут С. А. 2017 3
17180 Електронне урядування та електронна демократія Ч 6: Моніторинг, оцінювання та прогнозування розвитку системи електронно­ го урядування Полумієнко С. К. 2017 2
17179 Електронне урядування та електронна демократія Ч. 5: Інструменти електронного урядування та електронної демократії у запобіганні корупції в органах публічної влади Пігарєв Ю. Б., Куспляк І. С. , Дрешпак В. М. 2017 2
17178 Електронне урядування та електронна демократія Ч. 4: Публічна політика та управління розвитком інформаційного суспільства та електронного урядування Семенченко А.І., Серенок А.О. 2017 6
17177 Електронне урядування та електронна демократія Ч. 3: Електронна демократія: основи та стратегії реалізації Грицяк Н.В., Семенченко А.І. , Жиляєв І.Б. 2017 14
17176 Електронне урядування та електронна демократія Ч. 2: Електронне урядування: основи та стратегії реалізації Семенченко А.І. , Серенок А.О. 2017 13
17175 Електронне урядування та електронна демократія Ч. 1: Вступ до курсу. Концептуальні засади електронного урядування та електронної демократії Малиновський В.Я., Грицяк Н.В., Семенченко А.І. 2017 24
17084 Вища математика в прикладах та задачах Дубчак В.М., Пришляк В.М., Новицька Л.І. 2018 482
16703 Менеджмент (базовий курс) Герасименко Ю.В., Підвальна О.Г. 2018 171
16169 Англійська мова у контексті полікультурної освіти. Навчальний посібник з англійської мови для майбутніх фахівців аграрної галузі з напряму підготовки «лісове і садово-паркове господарство» Кравець Р.А. 2015 25
16128 Фізика. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) освітньо-кваліфікаційного рівня галузі знань – 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності – 208 «Агроінженерія» Дзісь В.Г., Дячинська О.М. 2018 26
15839 Історія України та етнокультурологія: навчальний посібник. Частина ІІ. Етнокультурологія Бойко Ю.М. 2017 2179
15838 Історія України та етнокультурологія: навчальний посібник. Частина І. Історія України Бойко Ю.М. 2017 2047
11797 Українська мова в науці : навчальний посібник для підготовки фахівців освітньо-наукового рівня (аспіранти). Тимкова В.А., Дущенко Т.І. 2016 10
11736 Технологія молока та молочних продуктів. Власенко В.В., Семко Т.В., Шаблій Л.М., Лавицький В.П. 2015 16
10901 Основи фахової діяльності «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Навчальний посібник для практичних занять Бережнюк Н.А., Скоромна О. І. 2016 186
10627 English for Researchers: Навчальний посібник з англійської мови для підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня Довгань Л.І., Тимощук Н.М. 2016 98
10511 Professional Reading for Technologists. Навчальний посібник з професійного читання для технологі Матієнко О.С., Москаленко І.В. 2016 9
10510 Навчальний посібник з англійської мови для студентів заочної форми навчання спеціальності “Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва” Москаленко І.В., Матієнко О. С. 2016 7
10443 Основи товарознавства Власенко В.В., Власенко І.Г. , Сіренко С.О., Гирич С.В. , Бандура В.М, Коляновська Л.М. 2016 3
10336 «Українська мова (за професійним спрямуванням) Навчальний посібник для бакалаврів "Готельно-ресторанна справа" Тимкова В.А. Дущенко Т.І. 2016 16
10293 Методика підготовки та проведення лекцій в аграрних ВНЗ Джеджула О.М., Ільчук В.В. 2016 18
10093 Електротехніка і електроніка Рубаненко О.О., Явдик В.В. 2016 12
10092 Охорона праці в галузі. Практикум Спірін А.В., Твердохліб І.В., Борисюк Д.В., Омельянов О.М. 2016 177
9803 Навчальний посібник "Francais des affaires" (Ділова французька мова) Гарник А.А., Матієнко О.С. 2015 2
9790 DEUTSCH. Навчальний посібник «Німецька мова за професійним спрямуванням» для студентів напряму підготовки 6.030401 – „Правознавство” Лебедєва Н.А., Дакалюк О.О. 2015 9
9588 Сільськогосподарське дорадництво Шаманська О.І., Тітаренко О.М., Довгань Ю.В. 2015 18
9587 Сільськогосподарська екологія. Шкатула Ю.М., Ткачук О.П., Тітаренко О. М. 2015 54
9512 Technical reading for electric power engineers. Навчальний посібник для технічного читання для енергетиків. Хом’яковська Т.О., Матієнко О.С. 2015 16
9323 Українська мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник для підготовки бакалаврів :6.140103 - Туризм Тимкова В.А., Марцінко Т.І. 2015 32
9322 English for Agronomists. Навчальний посібник для студентів агрономічних спеціальностей Матієнко О.С., Довгань Л.І., Тимощук Н.М. 2015 124
8718 Навчальний посібник з дисципліни «Металообробне обладнання» для вивчення дисципліни студентами факультету механізації сільського господарства денної форми навчання напряму підготовки «Машинобудування» Веселовська Н.Р., Іскович-Лотоцький Р.Д., Ковальова І.М. 2015 12
8687 English for every day communcation for the Students of power engineering department. Збірник вправ, тестів та завдань Джеджула О.М., Федорцова О.Г. 2015 3
8567 Механізація сільсько- господарського виробництва. Частина 1: Трактори - для студентів спеці- альності 5.09010202 «Бджільництво» Борисюк Д.В., Твердохліб І.В., Яцковський В.І. 2015 5
8552 Короткий курс теоретичної механіки. Р. І . Сивак, І. А. Деревенько 2015 6
8545 “Теорія ймовірностей та математична статистика” Частина 1. Новицька Л.І., Левчук О.В., Дзісь В.Г 2015 77
8533 Deutsch. Mechanisierung der Landwirtschaft. Німецька мова. Механізація сільського господарства. Тимкова В.А., Миколюк О.П. 2015 1
8368 З'єднання в машинобудуванні Павленко В.С., Паламарчук І.П., Цуркан О.В., Полєвода Ю.А. 2015 9
8321 Навчальний посібник Друга іноземна мова (Німецька) для підготовки фахівців ОКР «бакалавр» напряму підготовки 6.140103 – «Туризм» галузі знань 1401 – Сфера обслуговування Дакалюк О.О., Лебедєва Н.А., Матієнко О.С. 2015 15
8274 Технології наукових досліджень Лежнюк П.Д., Матвійчук В.А., Рубаненко О.Є. 2015 12
8267 «Інформаційні системи і технології управління організацією». Киш Л.М., Клочко О.В., Потапова Н.А. 2015 5
8193 Машини для збирання зернових культур Погорілець О.М., Пришляк В.М. 2015 6
8190 English: Навчальний посібник для студентів спеціальності «Харчові технології та інженерія». Тимощук Н.М., Марценюк Н.А. 2015 45
8189 Гербологія. Навчальний посібник для виконання лабораторних робіт студентами агрономічного факультету (напрям підготовки 6.090101 “Агрономія”. Окрушко С.Є. 2015 212
8188 Методика підвищення групової ефективності спортивних команд: навч. метод. посіб. Войтенко С.М. 2015 6
8081 «Formation of managers-agrarians’ communicative competence. Навчальний посібник з іноземної мови (за професійним спрямуванням) для студентів напряму підготовки 6.030601 – менеджмент» Джеджула О. М., Тимкова В. А., Краєвська О. Д., Краєвський В. О., 2014 0
8062 English for future mechanical engineers. Навчальний посібник для студентів спеціальності "Механізація сільського господарства." Матієнко О.С., Дакалюк О.О., Ісаєва О.А. 2014 95
7896 Матеріалознавство Турич В.В., Руткевич В.С. 2014 29
7878 Надійність технологічних систем та обґрунтування інженерних рішень. Веселовська Н.Р., Худолій О.І. 2014 3
7854 Тваринництво. Навчальний посібник для лабораторно-практичних занять студентів напряму підготовки 6.090101 «Агрономія», 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура» Бережнюк Н.А., Огороднічук Г.М., Постернак Л.І, Царук Л.Л. 2014 8
7853 Практикум з годівлі сільськогосподарських тварин. Гуцол А.В., Сироватко К.М., Дмитрук І.В., Суховуха С.М. 2014 133
7830 Короткий курс теоретичної механіки. Сивак Р.І., Деревенько І.А. 2014 2
7795 Філософії науки: навчальний посібник для магістрів і аспірантів всіх спеціальностей Ратніков В.С., Колос О.В. 2014 1
7765 Лабораторний практикум з автоматизації виробничих процесів Ярошенко Л.В. 2014 217
7753 Механіка. Лабораторний практикум.Частина 1, розділ 1 Дзісь В.Г., Ніколайчук В.Я. 2014 438
7720 Газони. Навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство». Чоловський Ю.М., Мамалига В.С., Підпалий І.Ф., Забарний О.С., Липовий В.Г., Матусяк М.В. 2014 65
7677 Основи філософії техніки: навчальний посібник для бакалаврів технічних спеціальностей. Ратніков В.С., Колос О.В. 2014 1
7662 English for Ecologists: Навчальний посібник для студентів заочної форми навчання спеціальності «Екологія» Довгань Л.І., Тимощук Н.М., Волошина О.В. 2014 43
7658 Інформаційні системи і технології управління організацією. Киш Л.М., Клочко О.В., Потапова Н.А. 2014 1
7591 Тропічні та субтропічні рослини. Підпалий І.Ф., Липовий В.Г.,Чоловський Ю.М., Матусяк М.В. 2014 10
7583 Історія української культури в біографіях видатних діячів. Частина ІІ. Випуск 1 (18 – початок 19 ст.). Бойко Ю.М. 2014 77
7543 Сільськогосподарська зоологія. Практикум для виконання лабораторних робіт. Буткалюк Т.О., Пінчук Н.В., Вергелес П.М.., Окрушко С.Є., Коваленко Т.М.., Чередниченко В.М.. 2014 207
7483 Навчальний посібник з англійської мови для самостійної роботи студентів заочної форми навчання спеціальностей “Менеджмент організації та адміністрування”, “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”. Матієнко О. С., Дакалюк О.O. 2014 8
7453 Інтегрований захист рослин. Посібник для студентів агрономічного факультету. Окрушко С.Є. 2014 84
7452 . Інтегрований захист цукрових буряків. Посібник для студентів агрономічного факультету. Окрушко С.Є., Вергелес П.М. 2014 2
7406 «Курс лекцій з дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка»», навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування». І частина Дзісь В.Г., Смілянець О.Г., Тадевосян Р.Г. 2013 30
7350 Практикум Для проведення лабораторних робіт Із дисципліни «фітопатологія» Для студента зі спеціальності 6.090101 «Агрономія» Пінчук Н.І., Буткалюк Т.О., Окрушко С.Є., Вергелес П.М. 2013 144
7336 Практикум з геології. Для студентів вищих аграрних закладів з агрономічних, екологічних та лісогосподарських спеціальностей. Барвінченко В. І., Цицюра Я. Г., Броннікова Л. Ф. 2013 216
7335 „Французька як друга іноземна мова” для студентів спеціальності «Міжнародна економіка». Гарник А.А., Довгань Л.І. 2014 2
7328 Theory of law: Навчальний посібник з англійської мови для студентів спеціальності „Правове забезпечення“. Кравець Р.А., Тимкова В.А. 2014 341
7276 Основи фахової діяльності «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Бережнюк Н.А. 2013 86
7152 Проектування м'ясоконсервного і шкуроконсервувального виробництва та холодильника м’ясокомбінату. Навчальний посібник до технологічних розрахунків при виконанні курсового проекту і випускної кваліфікаційної роботи для студентів напряму підготовки 051701 - Бігун П.П. 2013 1
6998 Побудова тренувальних занять з футболу. Підручник з фізичної культури Войтенко С.М., Совик Л.А., Віннік Ю.В., Анісім П.Г., Мазур Ю.М. 2013 9
6982 Навчальний посібник з англійської мови для самостійної роботи студентів заочної форми навчання спеціальності “Механізація сільського господарства” Матієнко О. С., Лебедєва Н.А., Дакалюк О.О. 2013 7
6980 Посібник до практичних занять з безпеки життєдіяльності. Частина 2 Бондаренко Є.А., Веселовська Н.Р., Твердохліб І.В. 2013 143
6979 Посібник до практичних занять з безпеки життєдіяльності. Частина 1 Бондаренко Є. А., Веселовська Н. Р. , Твердохліб І. В. 2013 314
6975 Навчальний посібник з фізики «Фізики, частина 1 «Механіка»» Гель П.В.; Шевчук О.Ф.; Хом’яківський Ю.Л. 2013 94
6898 Аграрне право України. Оверковська Т.К. 2013 23
6736 Навчальний посібник з англійської мови для самостійної роботи студентів заочної форми навчання спеціальності “Механізація сільського господарства” Матієнко О.С., Дакалюк О.О., Лебедєва Н.А. 2013 3
6112 Теорія ймовірностей та математична статистика. Найко Д.А. 2013 34
6109 Технологія машинного доїння тварин. Польовий Л.В., Варпіховський Р.Л.. 2013 3
6106 Хімія з основами біохімії. Частина ІІ. Органічна хімія з основами біохімії: Навчальний посібник для студентів денної форми навчання напрямку 6.090103- “Лісове та садово-паркове господарство”. Марчак Т.В. 2013 28
6097 Свинарство. Навчально-методичний посібник для підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів Гуцол А. В., Мазуренко М. О., Гуцол Н. В., Фабіянська О. Л. 2013 9
6093 Технологія машинного доїння тварин. Звіт-щоденник з навчальної практики студентів першого курсу денної форми навчання із напрямку підготовки 6.090 102 “Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва”, освітньо-кваліфікаційного рівня “Б Польовий Л.В., Варпіховський Р.Л., Варпіховська Т.В 2013 1
6092 Біохімія з основами фізичної і колоїдної хімії Коберська В.А. 2013 25
6091 Технологія машинного доїння тварин. Польовий Л.В. , Варпіховський Р.Л. 2013 0
6059 Історія української культури: Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів Бойко Ю.М. 2013 2
6022 Теорія механізмів і машин. Лабораторний практикум: Навчальний посібник Солона О.В., Любин В.С. 2013 69
6011 Еколого-біологічні особливості та господарська цінність малопоширених культурних та природних рослинних ресурсів В.А.Бурлака, Д.А.Засекін, О.І.Скоромна, М.М.Кривий, В.Ю. Арешонков, А.В.Гуцол, А.П.Вискушенко, М.В. Чорний, Н.В.Павлюк, І.М.Євтушок, О.О. Орлов, С.П.Вербельчук. 2013 2
5994 Business English: Навчальний посібник. Тимощук Н.М., Довгань Л.І. 2013 169
5983 Розрахунки підіймальних механізмів та машин. Любін М.В., Токарчук О.А., Єленіч М.П. 2013 5
5913 Вища математика: модуль 2 . Математичний аналіз. Новицька Л.І., Левчук О.В., Дзісь В.Г 2013 12
5902 Стратегія збалансованого розвитку Вінницької області: екологічна складова. Мудрак О.В., Мудрак Г.В. 2013 8
5900 Методика екологічних досліджень: Фітоценотичні та созологічні підходи Навчально-методичний посібник Частина 1 Кравчук Г.І., Кравчук О.О., Мудрак Г.В., Кушнір С.Л. 2013 33
5847 Електромагнетизм. Навчальний посібник з фізики. Гель П. В., Резнік С.І., Ніколайчук В. Я. 2013 1
5801 Економіка природокористування. Мазур А.Г., Власенко І.В., Ціхановська В.М. 2013 2
5742 Курсове проектування. Процеси та апарати харчових виробництв.Навчально-методичний посібник для виконання курсового проекту для студентів напрямку підготовки 6.051701 – харчові технології та інженерія, галузь знань 0517 харчова промисловість та переробка с Паламарчук І.П. , Берник І.М. , Фіалковська Л.В., Янович В.П. , Паламарчук В.І. 2013 1
5706 Проектування та будівництво підприємств із виробництва і переробки продукції тваринництва. Польовий Л.В., Яремчук О.С., Захаренко М.О. 2013 107
5705 Профілактика хвороб тварин. Захаренко М.О., Польовий Л.В., Яремчук О.С. 2013 2
5704 Санітарно-гігієнічні вимоги до води та водопостачання сільськогосподарських підприємств. Захаренко М.О., Польовий Л.В., Яремчук О.С. 2013 6
5695 З"єднання в машинобудуванні. Навчальний посібник. Павленко В.С., Паламарчук І.П., Цуркан О.В. 2013 0
5678 Навчальний посібник. "Економіка природокорис" Мазур А.Г., Власенко І.В., В.М. Ціхановська 2013 4
5626 Історія української культури: Навчальний посібник. Бойко Ю.М. 2013 2
5604 Методи оптимізації в економіці: Навчальний посібник. Клочко О.В., Клочко В.І., Потапова Н.А. 2013 13
5588 Теорія та технологія наукових досліджень. Навчальний посібник. Середа Л.П., Швець Л.В., Томчук В.В. 2012 12
5529 Математичні методи економічного аналізу:теорія і практика. Поліщук Н.В., Бурєніков Ю.Ю. 2012 24
5466 Навчальний посібник «Практикум з матеріалознавства» Клименко В.М., Турич В.В., Руткевич В.С. 2012 70
5464 Business English Essentials: Навчальний посібник для навчання ділового спілкування слухачів магістратури спеціальності “Механізація сільського господарства”, “Обладнання переробних і харчових виробництв”, “Машини та обладнання сільськогосподарського вироб Матієнко О. С., Дакалюк О.O. Гальчак Н.П. 2012 79
5461 Кондиціювання та охолодження. Навчальний посібник. Друкований М.Ф., Фіалковська Л.В., Друкований О.М. 2012 2
5444 Основи екології. Навчальний посібник. Кравчук Г.І., Гуцол В.В., Кравчук О.О. 2012 13
5437 “Le Français”: Навчальний посібник для студентів аграрних вузів Тимощук Н.М., Гарник А.А. 2012 2
5436 Німецька мова (друга іноземна) для студентів спеціальності «Міжнародна економіка» Лебедєва Н.А. 2012 3
5383 English for Future Customs Officers. Матієнко О. С., Молоченко В.В., Москаленко І.В. 2012 9
5260 Практикум з інженерної екології. Шкатула Ю.М. 2012 1
5257 Практикум з ландшафтної екології. Шкатула Ю.М., Кравчук Г.І. 2012 2
5240 Українська мова та культура мовлення. Тимкова В. А., Марцінко Т. І., Чечель О.М. 2012 124
5233 Волейтол та методика навчання. Войтенко С.М.,Совик Л.А.,Медяна І.П. 2012 5
5084 Хвороби риб Власенко В.В., Темніханов Ю. Д. 2012 2
5083 Курсове проектування. з дисципліни «Технологічне обладнання для переробки та зберігання сільськогосподарської продукції». Паламарчук І.П., Фіалковська Л.В., Берник І.М. , Янович В.П. 2012 3
5079 Електроніка та мікросхемотехніка. Куцевол М. О., Куцевол О. М. 2012 1
5078 Теоретичні основи електротехніки. Куцевол М. О., Куцевол О. М. 2012 10
5074 Українська мова в науці. Тимкова В.А. 2012 0
5071 Theory of law. Начвальний посібник з англійської мови для студентів спеціальності „Правове забезпечення“ Кравець Р.А., Тимкова В.А. 2012 3
5070 Організація робіт підприємств технічного обслуговування. Музичук В.І., Анісімов В.Ф. 2012 0
5029 «Практикум з технології конструкційних матеріалів» Шиліна О.П., Клименко В.М., Турич В.В., Руткевич В.С. 2011 213
4616 Навчальний посібник «Задачник з гідравліки та теплотехніки» Нахайчук О.В. Музичук В.І., 2012 20
4595 Біологічна хімія з основами фізичної і колоїдної хімії / Методичний посібник (модуль ІІІ). Коберська В.А., Єрмішев О.В. 2012 14
4590 Системи промислових технологій АПК. Навчальний посібник до проведення та виконання практичних занять для студентів факультету менеджменту (спеціальність 6.030601) Постернак Л.І., Огороднічук Г.М., Шевчук Т.В., Кучерявий В.П. 2012 1
4496 Фізіологія сільськогосподарських тварин Чудак Р.А., Непорочна О.Т. 2011 6
4470 Словник основних термінів та понять дисципліни «Фізичне виховання» Войтенко С.М., Совик Л.А. 2012 2
4458 Ремонт машин і обладнання. Збірник завдань для студентів вищих навчальних закладів 2-4 рівнів акредитації спеціальності 6.10010201 "Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва." Супрун Д.Г., Швець Л.В., Паладійчук Ю.Б. 2012 1105
4435 Сучасні підходи до морального виховання у педагогіці США та шляхи їх використання в освітніх закладах України Довгань Л.І. 2012 2
4414 Основи теорії і розрахунку підйомних механізмів та машин Любін М.В., Токарчук О.А. 2012 2
4397 Стандартизація, сертифікація, контроль та управління якістю продукції: Навчально-методичний посібник до вивчення дисципліни, виконання практичних робіт та індивідуальних занять для студентів інженерних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти Паламарчук І.П., Паламарчук І.І., Зозуляк О.В. 2012 2
4339 Курсове проектування процеси та апарати переробного та харчового виробництва. Паламарчук, І.П., Берник І.М. , Фіалковська Л.В., Янович В.П. . 2012 2
4292 Deutsch. Viehwirtschaft Німецька мова. Тваринництво. Тимкова В.А., Миколюк О.П., Шаргородська В.М., Лазоренко Н.Л. 2012 1
4229 ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА Лабораторний практикум Панько В.В., Огороднійчук Г.М. 2012 4
4228 Короткий тлумачний словник широковживаних термінів із зооекології Для студентів агрономічного факультету зі спеціальності 6.070800 “Екологія та ОНС”. Окрушко С.Є., Буткалюк Т.О., Коваленко Т.М. 2012 1
4226 Короткий тлумачний словник термінів із хімічної екології Окрушко С.Є., Пінчук Н.В., Вергелес П.М. 2012 1
4217 СЛОВНИК ОКРЕМИХ СПЕЦІАЛЬНИХ ПОНЯТЬ І ТЕРМІНІВ З СИСТЕМИ ПРОМИСЛОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ АПК Постернак Л.І., Шевчук Т.В., Огороднічук Г.М. 2012 0
4185 Інформаційні системи в фінансовому менеджменті та маркетингу Коваленко О.О. 2012 16
4180 Німецька мова для майбутніх аграріїв. Навчальний посібник для студентів вищих аграрних навчальних закладів. Тимкова В. А., Миколюк О.П., Лазоренко Н.Л. 2011 4939
3782 Заповідна справа. Практикум. Навчально-методичний посібник для виконання практичних робіт студентами денної та заочної форми навчання спеціальності 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” Мудрак О.В., Кравчук Г.І., Єлісавенко Ю.А., Дзюмак М.А. 2011 6366
3727 Курс нарисної геометрії О. М. Джеджула, С. І. Кормановський 2011 4437
3726 Курс нарисної геометрії Джеджула Олена Михайлівна; Кормановський Сергій Іванович; Спірін Анатолій Володимирович; Пятак Михайло Миколайович 2010 2143
3692 Програма курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів І курсу спеціальності 6.050100 – економічна кібернетика Тимкова В. А., Чечель О. М. 2011 6
3686 Прикладна зоологія. Робочий навчальний посібник Шевчук Т. В., Постернак Л.І., Огороднічук Г.М. 2011 23
3684 Економіка і підприємництво, менеджмент. Навчально-методичний посібник з вивчення дисципліни для підготовки фахівців ОКР „бакалавр” напряму 6.090101 „Агрономія”, денної та заочної форм навчання. Амонс С.Е., Кафлевська С.Г., Ставська Ю.В. 2011 3
3670 Лікарські рослини. Технологія вирощування Климчук О.В., Поліщук І.С., Мазур В.А. 2011 12
3667 Пробіотичні препарати у тваринництві Мазуренко М. О., Кирилів Я. І., Гуцол А. В., Гуцол Н. В., Льотка Г. І., Гончарук В. В., Гончарук В. В. 2011 2
3663 Системи сучасних інтенсивних технологій у рослинництві: Навчальний посібник В.Д. Паламарчук, І.С. Поліщук, С.М.Каленська, Л.М.Єрмакова 2011 347
3660 Descriptive Geometry. Нарисна геометрія. Навчальний посібник О.М. Джеджула, О.П. Миколюк, С.І. Кормановський 2011 479
3643 Законодавство та право в агропромисловому комплексі України: На- вчальний посібник. Мельничук О.Ф., Опольська Н.М. 2011 6769
2912 Зоологія безхребетних: Навчальний посібник Марценюк Н.О. 2011 22
2910 Технологія кормів і кормових добавок. Навчальний посібник Сироватко К.М., Панько В.В. 2011 25
2814 Насіння сільськогосподарських культур Поліщук І.С., Шинкарук В.А., Поліщук М.І., Коваленко О.А. 2009 3176
2590 Практикум з матеріалознавства. Навчальний посібник для студентів спец.6.090102 Клименко Володимир Михайлович 2011 264
2524 Тестові завдання з дисципліни «Технологічні основи сільськогосподар- ського машинобудування»: Навчальний посібник Іванов М.І., Дусанюк Ж.П., Дусанюк С.В., Шаргородський С.А. 2010 19
2523 Комп’ютерна графіка (навчальний посібник) М.І. Іванов, О.Ю. Гуменюк, О.М. Міщук, С.А. Шаргородський 2011 1291
2519 Технологія виробництва продукції птахівництва. Навчальний посібник Л.Л.Царук, О.І.Скоромна, С.М.Овсієнко, Н.С.Діхтярук 2010 3
2518 Технологія виробництва продукції тваринництва. Методичні вказівки до проведення та виконання практичних занять для студентів факультету менеджменту (спеціальність 6.030601) Навчальний посібник Постернак Л.І., Огороднічук Г.М., Шевчук Т.В., Кучерявий В.П. 2010 1479
2516 Біохімія молока і молочних продуктів: Навчальний посібник Шевчук Т. В., Огороднічук Г.М. 2010 1215
2512 Технологія переробки, зберігання продукції тваринництва (Навчальний посібник) В.В. Власенко, М.Д. Гаврилюк, Т.В. Фаріонік, І.В. Березовський 2010 3
2511 Технологія переробки, зберігання продукції тваринництва (Навчальний посібник) В.В. Власенко, М.Д. Гаврилюк, Т.В. Фаріонік, І.В. Березовський 2010 2
2415 Курсове проектування процесів та обладнання переробного та харчового виробництва. Навчально-методичний посібник для виконання курсового проекту з професійно-орієнтованих дисциплін І. П. Паламарчук, І. І. Паламарчук, Л.В.Фіалковська, В.П. Янович 2010 2
2331 Навчально-методичний посібник спеціальності 6.050200 «Менеджмент організації» для студентів денної форми навчання з курсу «Управління персоналом» Поліщук О.Ю., Фіщук Н.Ю., 2010 3
2329 Курсове проектування з дисципліни «Машини та обладнання для переробки сільськогосподарської продукції». Навчально-методичний посібник для виконання курсового проекту В. М. Бандура, Л.В.Фіалковська, І.М. Берник. 2010 27
2118 Державний фінансовий контроль Л.В.Гуцаленко, В.А. Дерій, М.М. Коцупатрий 2009 3
2034 Проектування та будівництво підприємств із виробництва і переробки продукції тваринництва. Методичні вказівки та завдання для виконання самостійних домашніх робіт студентами денної форми навчання Польовий Л.В., Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. 2010 47
1989 Механіка. Молекулярна фі- зика та термодинаміка. Електрика: Фізичний практику.Ч.1 Дзісь В.Г. Гель П.В, Ніколайчук В.Я. 2010 799
1987 Економіка сільськогосподарського виробництва. Навчально-методичний посібник для проведення практичних занять для бакалаврів напряму підготовки 6.090101 «Агрономія» денної та заочної форм навчання Березюк С.В., Воронецька І.С., Чорнопищук Т.І., Пронько Л.М., Кошельник В.М. 2009 0
1952 Декоративне садівництво і квітникарство: навчально-методичний посібник з аудиторної та самостійної роботи студентів В.М. Прокопчук, В.А. Мазур 2010 91
1942 Навчально-методичні рекомендації до вивчення курсу „Етика й естетика” (для студентів всіх форм навчання) Л. П. Морозова, Н. А. Швець 2006 0
1905 Ділове мовлення. Методичні рекомендації й зразки ділових паперів Тимкова В. А., Марцінко Т. І. 2010 26887
1901 Німецька мова для агрономів. Навчальний посібник для студентів вищих аграрних навчальних закладів Тимкова В.А., Миколюк О.П., Осаульчик О.Б. 2010 1165
1751 МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Навчально-методичний посібник до семінарських занять та самостійної роботи студентів денної форми навчання і завдання для практичних занять з курсу "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”. Фіщук Н.Ю., Фіщук Б.П., Поліщук О.Ю., Дмитрук Н.В., 2010 1
1748 ОСНОВИ ПРОМИСЛОВОГО БУДІВНИЦТВА ТА САНТЕХНІКИ Друкований М.Ф., Друкований О.М. 2010 2128
1746 Українська мова та культура мовлення: Навчальний посібник для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей денної форми навчання Тимкова В. А., Марцінко Т. І. 2010 1379
1745 Українська мова та культура мовлення: Навчальний посібник для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей денної форми навчання Тимкова В. А., Марцінко Т. І. 2010 407
1741 Commercial correspondence: Навчальний посібник для навчання перекладу та написання ділової кореспонденції Матієнко О. С., Дакалюк О. О. , Гальчак Н. П. 2010 2045
1733 Українська мова та культура мовлення: Навчальний посібник для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей денної форми навчання. Тимкова В. А., Марцінко Т. І. 2010 2169
1701 Вирощування їстівних грибів С.А. Вдовенко 2010 7893
1683 Електрика. Фізичний практикум частина І, цикл ІІІ. Електронний методичний посібник. Дзісь В.Г. 2010 8
1623 Технології зберігання плодів, овочів і картоплі: Навчальний посібник Чередниченко В.М., Чередниченко Л.І. 2010 8
1611 Основи економіки та менеджменту: Навчально-методичний посібник для виконання практичних занять студентами факультету механізації сільського господарства денної форми навчання Пронько Л.М, Воронецька І.С., Березюк С.В., Сегеда С.А., Чорнопищук Т.І., Колесник Т.В.. 2010 2
1588 English Glossary: термінологічний словник для студентів аграрних вищих навчальних закладів II-IV рівнів акредитації Тимкова В.А., Черниш Л.А., Хом’яковська Т.О., Богомолова Н.М. 2010 42
1572 Теоретична механіка. Статика. Кінематика. Навчальний посібник Сивак Р.І. Деревенько І.А. 2010 1020
1554 ПРАКТИКУМ З МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА Навчальний посібник Клименко В.М 2010 296
1553 ПРАКТИКУМ З МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА Навчальний посібник для студентів денної форми навчання спеціальності 6.090102 ’’ Технологія виробництва та переробки продуктів тваринництва’’ Клименко В.М. 2009 693
1551 Технологія конструкційних матеріалів. / Частина перша. Констру ційні матеріали: властивості, класифікація, виробництво. Навчальний посібник В.М. Клименко, О.П Шиліна, А.Ю.Осадчук 2005 1598
1550 Технологія конструкційних матеріалів. / Частина перша. Констру ційні матеріали: властивості, класифікація, виробництво. Навчальний посібник. В.М. Клименко, О.П Шиліна, А.Ю.Осадчук 2005 581
1549 Технологія конструкційних матеріалів. / Частина третя. Основи ме- ханічної обробки матеріалів. Навчальний посібник. В.М. Клименко, О.П Шиліна, А.Ю.Осадчук 2008 772
1476 Вища математика. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів напряму 0708 "Екологія" Левчук О. В. 2009 454
1428 Управлінський облік у схемах і таблицях. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Правдюк Н.Л., Бурко К.В., Лепетан І.М. 2008 2019
1333 Технологія виробництва яловичини. Навчально-методичний посібник для проведення лабораторних занять з студентами денної форми навчання по спеціальності 6.130200 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" Скоромна О.І., Н.В.Гуцол, О.І.Ремінний, Т.Д.Романенко 2010 2540
1320 МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК з дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» з напряму 0501 «Економіка і підприємництво” в аграрних вищих навчальних закладах IV рівня акредитації І.С.Воронецька, Березюк С.В. 2010 4
1196 Англійська мова для студентів факультету механізації сільського господарства. Навчальний посібник Лазоренко Н. Л ., Лебедєва Н.А., Хом`яковська Т. О.. 2009 25
1159 Фінансовий менеджмент Г.М. Калетнік, В.М. Ціхановська 2008 41
1153 Українська мова. Орієнтири для самостійної роботи студентів з факультативного курсу вирівнювання Тимкова В.А., Марцінко Т.І. 2008 64
1135 Початковий курс англійської мови для студентів аграрних вузів В. А. Тимкова, Л.А. Черниш, Т.О. Хомяковська 2008 684
1121 Міжгалузевий баланс. Навчальний посібник для вивчення дисципліни «Міжгалузевий баланс» студентами освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст з напряму 0502 «менеджмент організацій» в вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації Киш Л.М., Потапова Н.А., Мазур А.Г. 2008 1
1113 Практикум з електропривода та електро- обладнання: Навчальний посібник Ярошенко Л.В. 2008 43
1112 Практикум з годівлі сільськогосподарських тварин. Частина І “Хімічний склад , оцінка поживності та якості кормів” Костенко В.М., Панько В.В., Сироватко К.М., 2008 10614
1029 Ветеринрно-санітарна експертиза м’яса та м’ясопродуктів. Навчальний посібник В.В. Власенко; В.В. Касянчук; І.Г. Власенко; В.В. Кольчак. 2008 1
1022 Економетрія. Навчальний посібник Навчальний посібник для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр з напряму 0502 “Менеджмент організацій” в аграрних вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації Потапова Н.А., Правдюк Н.Л., Волонтир Л.О. 2008 111
1003 Технологічний регламент використання машин у рослинництві Навчальний посібник. Гарькавий А.Д., Калетнік Г.М., Мельник І.І., Лихочвор В.В., Кондратюк Д.Г. 2009 10
999 Міжгалузевий баланс. Навчальний посібник для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст з напряму 0502 “Менеджмент організацій” в вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації. Калетнік Г.М.,Киш Л.М., Мазур А.Г., Потапова Н.А. 2009 7
997 Культурологія, етика, естетика. Посібник зі самостійної роботи студентів. Ю.М. Бойко 2009 205
996 Історія української культури. Навчально-методичний посібник зі самостійної роботи студентів. (45Mb). Ю.М. Бойко 2008 265
973 Теоретичні основи моделювання та фінансово-економічні розрахункии в менеджменті та бізнесі. Г.М. Калетнік, С.В. Козловський, О.Г. Підвальна 2009 9
944 Технологічний регламент використання машин у рослинництві . Навчальний посібник Гарькавий А.Д., Калетнік Г.М., Мельник І.І., Лихочвор В.В., 2009 2982
865 Конкурентоспроможність технологій і машин (друге видання). Навчальний посібник. А.Д. Гарькавий, В.Ф. Петриченко, А.В. Спірін 2006 26
737 Ділове мовлення. Методичні рекомендації і зразки ділових паперів Тимкова В.А., Марцінко Т.І. 2010 1067
615 Мікробіологія молока та мо- локопродуктів. Навчальний посібник. (6.8 Mb) Власенко В.В., Власенко І.Г., Соломон А.М. 2006 5
608 Мікробіологія молока та мо- локопродуктів. Навчальний посібник. Власенко В.В., Конопко І.Г., Березовський І.В. 2006 2
548 Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи Тимкова В.А., Черниш Л.А., Нечипайло А.Б. 2007 330
534 Нарисна геометрія. Навчальний посібник. Джеджула О.М. 2008 685
405 Завдання до самостійної студентів ІІ-го курсу з французької мови. Навчальний посібник. Тимкова В.А., Гарник А.А., Тимощук Н.М. 2006 405
404 Толерантність: введення в проблему. Навчальний посібник. Матієнко О.С. 2006 12404
250 СУБД MS Access. Методичний посібник. ч.5. Веселовська Н.Р., Паламарчук Є.А., Бісікало О.В. 2006 306
249 СУБД MS Access. Методичний посібник. ч.4. Веселовська Н.Р., Паламарчук Є.А., Бісікало О.В. 2006 283
248 СУБД MS Access. Методичний посібник. ч.3. Веселовська Н.Р., Паламарчук Є.А., Бісікало О.В. 2006 456
247 СУБД MS Access. Методичний посібник. ч.2. Веселовська Н.Р., Паламарчук Є.А., Бісікало О.В. 2006 340
246 СУБД MS Access. Методичний посібник. ч.1. Веселовська Н.Р., Паламарчук Є.А., Бісікало О.В. 2006 475
169 Навчально-методичний посібник з ІКТ. ч.2. Лаб.роботи Веселовська Н.Р., Мазур В.В. 2006 1
168 Навчально-методичний посібник з ІКТ. ч.1. Лекції Веселовська Н.Р., Мазур В.В. 2006 1
167 Навчально-методичний посібник з ІКТ Веселовська Н.Р., Мазур В.В, 2006 1
166 Основні поняття і принципи організації баз даних на Access. ч.5. Інформатика та комп'ютерна техніка Веселовська Н.Р., Паламарчук Є.А., Бісікало О.В 2006 0
165 Основні поняття і принципи організації баз даних на Access. ч.4. Інформатика та комп'ютерна техніка Веселовська Н.Р., Паламарчук Є.А., Бісікало О.В 2006 0
164 Основні поняття і принципи організації баз даних на Access. ч.3. Інформатика та комп'ютерна техніка Веселовська Н.Р., Паламарчук Є.А., Бісікало О.В 2006 0
162 Навчально-методичний посібник. Основні поняття і принципи організації баз даних на Access ч.2. Інформатика та комп'ютерна техніка. Веселовська Н.Р., Паламарчук Є.А., Бісікало О.В 2006 0
161 Навчально-методичний посібник. Основні поняття і принципи організації баз даних на Access. ч.1. Інформатика та комп'ютерна техніка Веселовська Н.Р., Паламарчук Є.А., Бісікало О.В 2006 1


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska