The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Навчальні посібники

ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
30957 Технічна механіка. Частина 1. Розрахунок валів і підшипників кочення. Цуркан О.В., Полєвода Ю.А., Присяжнюк Д.В. 2022 0
30638 Левчук О.В. Вища та прикладна математика. Частина І: Навчальний посібник / О.В. Левчук, В.Г. Дзісь, О.М. Дячинська – Вінниця: ВНАУ, 2021. – 439 c. О.В. Левчук, В.Г. Дзісь, О.М. Дячинська 2021 7
30624 Фізика. Збірник задач. Частина 1. Навчальний посібник для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійними програмами «Галузеве машинобудування», «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», «Агроінже Дзісь В.Г., Левчук О.В., Дячинська О.М 2021 478
29094 Біоекологія Вітер Н. Г., Ткачук О. П., Ковальова К. В. 2021 724
29066 Англійська мова за професійним спрямуванням Кравець Р. А., Білоус В. І. 2021 130
28982 Міжнародний захист прав людини Опольська Н. М., Бабой А. М., Бабой В. С. 2021 1468
28902 Мікропроцесорні системи управління Денисюк В. О., Цирульник С. М. 2021 625
28846 Сучасні системи електроприводів Возняк О. М., Штуць А. А., Колісник М. А. 2021 113
28817 Основи теплотехніки і гідравліки Цуркан О. В., Прокопенко Н. А., Полєвода Ю. А., Маньківський О. В. 2021 139
28274 Вища математика. Приклади та задачі Дубчак В. М., Новицька Л. І., Дячинська О. М. 2021 199
27845 Карантин рослин Вергелес П. М., Пінчук Н. В., Коваленко Т. М. 2021 2425
27704 Рекреаційне садово-паркове господарство Дідур І. М., Прокопчук В. М., Панцирева Г. В., Циганська О. І. 2020 964
27703 Чисельні методи Волонтир Л. О., Зелінська О. В., Потапова Н. А., Чіков І. А. 2020 2782
27701 Машини та обладнання і їх використання в рослинництві Яропуд В. М., Твердохліб І. В., Спірін А. В. 2020 1506
27634 Практикум з теорії механізмів і машин Солона О. В., Купчук І. М. 2020 1577
27421 Загальна вірусологія основи ветеринарної та зоонотичної вірусології Льотка Г. І., Радзиховський М. Л., Дишкант О. В. 2020 3088
27419 Організація аналітичної роботи в сільськогосподарських підприємствах Мулик Т. О., Федоришина Л. І. 2020 3063
27416 Рослинництво Мазур В. А., Поліщук І. С., Телекало Н. В., Мордванюк М. О. 2020 1840
27415 Рослинництво Мазур В. А., Поліщук І. С., Телекало Н. В., Мордванюк М. О. 2020 4288
27414 Практикум з дисципліни «Технологічні основи сільськогосподарського машинобудування» Веселовська Н. Р., Шаргородський С. А., Руткевич В. С., Моторна О. О. 2020 453
27272 Лісопаркове господарство Дідур І. М., Матусяк М. В, Прокопчук В. М., Монарх В. В. 2020 565
27271 Фізичне виховання. Основи розвитку силових якостей в атлетичній гімнастиці Холодова О. О., Бочарова В. Б., Віннік Ю. В. 2020 1738
27268 Методика викладання у вищій школі Джеджула О. М. 2020 780
27267 Лісова ентомологія Рудська Н. О., Пінчук Н. В., Ватаманюк О. В. 2020 1742
27264 Міжнародний туризм Головня О. М., Ставська Ю.В. 2020 1344
26892 Субтропічні і рідкісні плодоовочеві рослини Вдовенко С. А., Гаврись І. Л., Полутін О. О. 2020 1340
26852 Садово-паркова фітопатологія Пінчук Н. В., Коваленко Т. М., Вергелес П. М. 2020 3093
26851 Страхування сільськогосподарських ризиків Марценюк О. В., Польова О. Л., Руда О. Л. 2020 1242
25587 Методика наукових досліджень в агрономії Мазур В. А., Липовий В. Г., Мордванюк М. О. 2020 1346
25586 Діагностування електрообладнання Матвійчук В. А., Рубаненко О. Є., Гунько І. О. 2020 958
25585 Методологія та організація наукових досліджень в агрономії з основами інтелектуальної власності Липовий В. Г., Мазур О. В., Мордванюк М. О. 2020 488
25530 Безпека праці та життєдіяльності Омельянов О. А., Спірін А. В., Твердохліб І. В. 2020 2210
25529 Management (basic course) = Менеджмент (базовий курс) Herasymenko Y. V., Pidvalna O. G. 2020 191
25462 Основи акваріумістики Білявцева В. В., Мушит С. О., Сироватко К. М. 2020 8440
25442 Конструкційні матеріали і технології Будяк Р. В., Посвятенко Е. К., Швець Л. В., Жученко Г. А. 2020 375
25441 Ветеринарно-санітарна експертиза продуктів тваринного та рослинного походження Берник І. М., Фаріонік Т. В., Новгородська Н. В. 2020 3925
25422 Селекція та насінництво польових культур Мазур О. В., Мазур О. В., Лозінський М. В. 2020 7808
25421 Організація і економіка використання біоресурсів Калетнік Г. М., Скорук О. П., Токарчук Д. М. 2020 446
25397 Філософія. Ч. 1. Історія розвитку філософської думки Макаров З. Ю. 2020 3098
25377 Ґрунтознавство з основами геології. Частина ІІ. Генезис, класифікація та властивості ґрунтів Цицюра Я. Г., Поліщук М. І., Броннікова Л. Ф. 2020 1298
25373 Менеджмент аграрного підприємства Мазур К. В., Кубай О. Г. 2020 4177
25354 Технологія виробництва продукції бджільництва Разанова О. П., Скоромна О. І. 2020 3728
25272 Електротехнології в АПК Матвійчук В. А., Рубаненко О. Є., Стаднійчук І. П. 2020 1496
25186 Оптимізаційні методи та моделі в підприємницькій діяльності Волонтир Л. О., Потапова Н. А., Ушкаленко І. М., Чіков І. А. 2020 4349
25142 Технологія кормів та кормових добавок Cироватко К. М., Зотько М. О. 2020 6923
25077 Інтелектуальні системи в електроенергетиці. Теорія та практика Стаднік М. І., Видмиш А. А., Штуць А. А., Колісник М. А. 2020 853
25016 Українська мова за професійним спрямуванням Тимкова В., Горобець А. 2020 3295
25015 Основи електропривода. Теорія та практика. Частина 1. Видмиш А. А., Ярошенко Л. В. 2020 3814
24887 Політологія з основами соціології Левчук К. І. 2020 981
24886 Інформаційні системи та технології в галузі Зелінська О. В., Потапова Н. А., Волонтир Л. О. 2020 873
24885 Вища математика. Частина І Новицька Л. І., Хрипко Т. Є. 2020 426
24884 Короткий курс опору матеріалів Деревенько І. А., Сивак Р. І. 2020 1047
24883 Хвороби і шкідники лісових та садово-паркових культур Окрушко С. Є., Вергелес П. М. 2020 2813
24882 Фізичне виховання. Атлетичні види спорту Олійник Н. А., Дуржинська О. О., Рудницький В. Б. 2020 2778
24812 Технологічне обладнання цехів переробки продукції тваринництва Севостьянов І. В., Зозуляк І. А. 2020 1634
24790 Методи дослідження фізико-механічних властивостей матеріалів. Веселовська Н. Р., Посвятенко Е. К., Солона О. В., Будяк Р. В. 2018 326
24759 Оптимізаційні методи та моделі в підприємницькій діяльності Волонтир Л. О, Потапова Н. А., Ушкаленко І. М., Чіков І. А. 2020 2487
24758 Корпоративне управління та соціальна відповідальність. Ч. 2. Корпоративна соціальна відповідальність Гарбар Ж. В., Мазур К. В., Мостенська Т. Г. 2020 2138
24655 Облікова політика підприємств Правдюк Н. Л., Коваль Л. В., Коваль О. В. 2020 3598
24593 Юридична відповідальність за екологічні правопорушення Оверковська Т. К., Опольська Н. М. 2020 3631
24588 Технічні засоби в аквакультурі Кононенко Р. В., Кононенко І. С., Мушит С. О. 2018 2154
24546 Митний пост-аудит Гуцаленко Л. В., Марчук У. О., Фабіянська В. Ю. 2018 1887
24545 Сільськогосподарська екологія Ткачук О. П., Шкатула Ю. М., Тітаренко О. М. 2020 5342
24517 Оптимізаційні методи та моделі Бурєннікова Н. В., Зелінська О. В., Ушкаленко І. М., Бурєнніков Ю. Ю. 2019 983
24513 Теорія ймовірностей та математична статистика Найко Д. А., Шевчук О. Ф. 2020 3307
24512 «Методика наукових досліджень в агрономії» Мазур В. А., Липовий В. Г., Мордванюк М. О. 2020 2322
24510 Юридична відповідальність за екологічні правопорушення Оверковська Т. К., Опольська Н. М. 2019 325
23386 Корпоративне управління та соціальна відповідальність. Частина I. К.В. Мазур, Ж.В. Гарбар, Т.Г. Мостенська 2019 41
23385 Нарисна геометрія. Навчальний посібник. Джеджула О.М., Островський А.Й. 2019 117
23384 Мікробіологія та вірусологія. Навчальний посібник Коваленко Т.М., Пінчук Н.В., Вергелес П.М. 2019 47
23375 Прикладна математика на основі mathcad. Дзісь В.Г.,Левчук О.В., Дячинська О.М. 2020 2806
23374 Методологія та організація наукових досліджень у ветеринарній гігієні, санітарії та експертизі Яремчук О. С., Льотка Г. І. ПолІщук Т. В. 2019 43
23373 Дискретний аналіз. Частина І: навчальний посібник С.В. Коляденко, В.О. Денисюк, Н.П. Юрчук 2019 50
23372 Аналіз технологічних систем. обгрунтування інженерних рішень Гунько І.В. Галущак О.О. Кравець С.М. 2019 61
23370 Технологічні основи сільськогосподарського машинобудування Веселовська Н. Р., Руткевич В. С., Шаргородський С. А. 2019 42
23135 Газони: технологічні особливості створення та експлуатації І.М. Дідур, В.М. Прокопчук, О.І. Циганська, В.І. Циганський 2019 90
23109 Англійська мова для майбутніх екологів Кравець Р.А. 2019 42
23083 Кредитування в АПК. Навчальний посібник Вдовенко Л.О. 2019 50
23046 Гідравліка: Навчальний посібник Веселовська Н.Р, Іванов М.І., Руткевич В.С., Шаргородський С.А. 2019 22
23033 Сільськогосподарська екологія. Ткачук О.П., Шкатула Ю.М., Тітаренко О.М. 2019 33
23003 МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА ТА ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ. ЧАСТИНА І Левчук. О.В., Л.С.Яхно, В.М.Кобзар 2019 9
22467 Теорія механізмів і машин курсове проектування Солона О.В., Купчук І.М. 2019 131
22271 Загальна фітопатологія. Пінчук Н.В., Вергелес П.М., Коваленко Т.М., Окрушко С.Є. 2019 247
22270 Маркетинговий менеджмент Луцяк В.В., Пронько Л.М., Колесник Т.В. 2019 32
22266 Управління бізнес-процесами в готельно-рестораній справі Луцяк В.В., Польова О.Л., Ставська Ю.В., Мостенська Т.Г. 2019 22
22265 Технічний сервіс в АПК. Том І. Л.В. Швець, Ю.Б. Паладійчук, О.О. Труханська 2019 16
22263 Маркетингова діяльність підприємства В.В. Луцяк, О.П. Красняк , М.В. Кондратова 2019 10
21217 Теорія європейського еколого-економічного розвитку Мазур В.А. Ковальчук С.Я, 2019 82
21095 Маркетингова діяльність підприємства. Луцяк В.В., Красняк О.П., Кондратова М.В. 2019 16
20772 Ділова іноземна мова Кравець Р. А. 2019 1313
20648 Теорія різання та інструмент Веселовська Н.Р., Іскович-Лотоцький Р.Д., Ковальова І.М. 2019 29
20645 Аналіз господарської діяльності. Мулик Т.О., Материнська О.А., Пльонсак О.Л. 2018 21
20644 Навчальний посібник з дисципліни «Онтогенез риб» для студентів галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» освітнього рівня «бакалавр» Шевчук Т. В. 2019 4088
19951 Екологія людини Хаєцький Г.С. 2019 14
19926 Облік в фермерських господарствах. Подолянчук О.А., Коваль Н.І., Гудзенко Н.М. 2019 121
19925 Гігієна та санітарія переробних підприємств Д. А. Засєкін, О.С. Яремчук, Н. І. Кос’янчук, М. Д. Кучерук, Н.М. Слободянюк 2019 20
19923 Культурологія. Левчук К.І., Богатчук С.С., Богатчук В.З., Бойко Ю.М. 2019 21
19770 Українська мова в науці Тимкова В.А. 2019 39
17189 Електронне урядування та електронна демократія Ч. 15: Технології розвитку електронного урядування та електронної демократії Пігарєв Ю. Б., Ложковський А. Г., Маматова Т. М. 2017 4
17188 Електронне урядування та електронна демократія Ч. 14: Електронна взаємодія органів публічної влади Кандзюба С. П., Хошаба О. М., Пігарєв Ю. Б. 2017 2
17187 Електронне урядування та електронна демократія Ч. 13: Захист інформації в системах електронного урядування Хошаба О.М. 2017 3
17186 Електронне урядування та електронна демократія Ч. 12: Стратегії управління людськими ресурсами, формування та розвиток навичок електронного урядування Клімушин П.С. 2017 2
17185 Електронне урядування та електронна демократія Ч. 11: Доступ до публічної інформації Пігарєв Ю.Б., Дрешпак В.М., Куспляк І.С. 2017 2
17184 Електронне урядування та електронна демократія Ч. 10: Електронні послуги Матвійчук Р.М., Кандзюба С.П. 2017 3
17183 Електронне урядування та електронна демократія Ч. 9: Електронний документообіг. Реінжиніринг адміністративних процесів в органах публічної влади Кандзюба С.П., Матвійчук Р.М., Сидорович Я.М., Мусієнко П.М. 2017 6
17182 Електронне урядування та електронна демократія Ч. 8: ІТ-архітектура системи електронного урядування Пігарєв Ю.Б., Ложковський А.Г., Гапанович Я.В. 2017 3
17181 Електронне урядування та електронна демократія Ч. 7: Розвиток електронного урядування на місцевому та регіональному рівнях Чукут С. А. 2017 5
17180 Електронне урядування та електронна демократія Ч 6: Моніторинг, оцінювання та прогнозування розвитку системи електронно­ го урядування Полумієнко С. К. 2017 2
17179 Електронне урядування та електронна демократія Ч. 5: Інструменти електронного урядування та електронної демократії у запобіганні корупції в органах публічної влади Пігарєв Ю. Б., Куспляк І. С. , Дрешпак В. М. 2017 3
17178 Електронне урядування та електронна демократія Ч. 4: Публічна політика та управління розвитком інформаційного суспільства та електронного урядування Семенченко А.І., Серенок А.О. 2017 7
17177 Електронне урядування та електронна демократія Ч. 3: Електронна демократія: основи та стратегії реалізації Грицяк Н.В., Семенченко А.І. , Жиляєв І.Б. 2017 16
17176 Електронне урядування та електронна демократія Ч. 2: Електронне урядування: основи та стратегії реалізації Семенченко А.І. , Серенок А.О. 2017 13
17175 Електронне урядування та електронна демократія Ч. 1: Вступ до курсу. Концептуальні засади електронного урядування та електронної демократії Малиновський В.Я., Грицяк Н.В., Семенченко А.І. 2017 26
17084 Вища математика в прикладах та задачах Дубчак В.М., Пришляк В.М., Новицька Л.І. 2018 1707
16703 Менеджмент (базовий курс) Герасименко Ю.В., Підвальна О.Г. 2018 195
16169 Англійська мова у контексті полікультурної освіти. Навчальний посібник з англійської мови для майбутніх фахівців аграрної галузі з напряму підготовки «лісове і садово-паркове господарство» Кравець Р.А. 2015 27
16128 Фізика. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) освітньо-кваліфікаційного рівня галузі знань – 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності – 208 «Агроінженерія» Дзісь В.Г., Дячинська О.М. 2018 40
15839 Історія України та етнокультурологія: навчальний посібник. Частина ІІ. Етнокультурологія Бойко Ю.М. 2017 3502
15838 Історія України та етнокультурологія: навчальний посібник. Частина І. Історія України Бойко Ю.М. 2017 3533
11797 Українська мова в науці : навчальний посібник для підготовки фахівців освітньо-наукового рівня (аспіранти). Тимкова В.А., Дущенко Т.І. 2016 34
11736 Технологія молока та молочних продуктів. Власенко В.В., Семко Т.В., Шаблій Л.М., Лавицький В.П. 2015 16
10901 Основи фахової діяльності «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Навчальний посібник для практичних занять Бережнюк Н.А., Скоромна О. І. 2016 189
10627 English for Researchers: Навчальний посібник з англійської мови для підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня Довгань Л.І., Тимощук Н.М. 2016 120
10511 Professional Reading for Technologists. Навчальний посібник з професійного читання для технологі Матієнко О.С., Москаленко І.В. 2016 9
10510 Навчальний посібник з англійської мови для студентів заочної форми навчання спеціальності “Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва” Москаленко І.В., Матієнко О. С. 2016 8
10443 Основи товарознавства Власенко В.В., Власенко І.Г. , Сіренко С.О., Гирич С.В. , Бандура В.М, Коляновська Л.М. 2016 6
10336 «Українська мова (за професійним спрямуванням) Навчальний посібник для бакалаврів "Готельно-ресторанна справа" Тимкова В.А. Дущенко Т.І. 2016 16
10293 Методика підготовки та проведення лекцій в аграрних ВНЗ Джеджула О.М., Ільчук В.В. 2016 26
10093 Електротехніка і електроніка Рубаненко О.О., Явдик В.В. 2016 15
10092 Охорона праці в галузі. Практикум Спірін А.В., Твердохліб І.В., Борисюк Д.В., Омельянов О.М. 2016 316
9803 Навчальний посібник "Francais des affaires" (Ділова французька мова) Гарник А.А., Матієнко О.С. 2015 2
9790 DEUTSCH. Навчальний посібник «Німецька мова за професійним спрямуванням» для студентів напряму підготовки 6.030401 – „Правознавство” Лебедєва Н.А., Дакалюк О.О. 2015 9
9588 Сільськогосподарське дорадництво Шаманська О.І., Тітаренко О.М., Довгань Ю.В. 2015 18
9587 Сільськогосподарська екологія. Шкатула Ю.М., Ткачук О.П., Тітаренко О. М. 2015 65
9512 Technical reading for electric power engineers. Навчальний посібник для технічного читання для енергетиків. Хом’яковська Т.О., Матієнко О.С. 2015 19
9323 Українська мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник для підготовки бакалаврів :6.140103 - Туризм Тимкова В.А., Марцінко Т.І. 2015 46
9322 English for Agronomists. Навчальний посібник для студентів агрономічних спеціальностей Матієнко О.С., Довгань Л.І., Тимощук Н.М. 2015 149
8718 Навчальний посібник з дисципліни «Металообробне обладнання» для вивчення дисципліни студентами факультету механізації сільського господарства денної форми навчання напряму підготовки «Машинобудування» Веселовська Н.Р., Іскович-Лотоцький Р.Д., Ковальова І.М. 2015 24
8687 English for every day communcation for the Students of power engineering department. Збірник вправ, тестів та завдань Джеджула О.М., Федорцова О.Г. 2015 4
8567 Механізація сільсько- господарського виробництва. Частина 1: Трактори - для студентів спеці- альності 5.09010202 «Бджільництво» Борисюк Д.В., Твердохліб І.В., Яцковський В.І. 2015 5
8552 Короткий курс теоретичної механіки. Р. І . Сивак, І. А. Деревенько 2015 9
8545 “Теорія ймовірностей та математична статистика” Частина 1. Новицька Л.І., Левчук О.В., Дзісь В.Г 2015 99
8533 Deutsch. Mechanisierung der Landwirtschaft. Німецька мова. Механізація сільського господарства. Тимкова В.А., Миколюк О.П. 2015 2
8368 З'єднання в машинобудуванні Павленко В.С., Паламарчук І.П., Цуркан О.В., Полєвода Ю.А. 2015 11
8321 Навчальний посібник Друга іноземна мова (Німецька) для підготовки фахівців ОКР «бакалавр» напряму підготовки 6.140103 – «Туризм» галузі знань 1401 – Сфера обслуговування Дакалюк О.О., Лебедєва Н.А., Матієнко О.С. 2015 15
8274 Технології наукових досліджень Лежнюк П.Д., Матвійчук В.А., Рубаненко О.Є. 2015 13
8267 «Інформаційні системи і технології управління організацією». Киш Л.М., Клочко О.В., Потапова Н.А. 2015 6
8193 Машини для збирання зернових культур Погорілець О.М., Пришляк В.М. 2015 7
8190 English: Навчальний посібник для студентів спеціальності «Харчові технології та інженерія». Тимощук Н.М., Марценюк Н.А. 2015 55
8189 Гербологія. Навчальний посібник для виконання лабораторних робіт студентами агрономічного факультету (напрям підготовки 6.090101 “Агрономія”. Окрушко С.Є. 2015 602
8188 Методика підвищення групової ефективності спортивних команд: навч. метод. посіб. Войтенко С.М. 2015 6
8081 «Formation of managers-agrarians’ communicative competence. Навчальний посібник з іноземної мови (за професійним спрямуванням) для студентів напряму підготовки 6.030601 – менеджмент» Джеджула О. М., Тимкова В. А., Краєвська О. Д., Краєвський В. О., 2014 0
8062 English for future mechanical engineers. Навчальний посібник для студентів спеціальності "Механізація сільського господарства." Матієнко О.С., Дакалюк О.О., Ісаєва О.А. 2014 110
7896 Матеріалознавство Турич В.В., Руткевич В.С. 2014 29
7878 Надійність технологічних систем та обґрунтування інженерних рішень. Веселовська Н.Р., Худолій О.І. 2014 11
7854 Тваринництво. Навчальний посібник для лабораторно-практичних занять студентів напряму підготовки 6.090101 «Агрономія», 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура» Бережнюк Н.А., Огороднічук Г.М., Постернак Л.І, Царук Л.Л. 2014 11
7853 Практикум з годівлі сільськогосподарських тварин. Гуцол А.В., Сироватко К.М., Дмитрук І.В., Суховуха С.М. 2014 257
7830 Короткий курс теоретичної механіки. Сивак Р.І., Деревенько І.А. 2014 2
7795 Філософії науки: навчальний посібник для магістрів і аспірантів всіх спеціальностей Ратніков В.С., Колос О.В. 2014 1
7765 Лабораторний практикум з автоматизації виробничих процесів Ярошенко Л.В. 2014 241
7753 Механіка. Лабораторний практикум.Частина 1, розділ 1 Дзісь В.Г., Ніколайчук В.Я. 2014 490
7720 Газони. Навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство». Чоловський Ю.М., Мамалига В.С., Підпалий І.Ф., Забарний О.С., Липовий В.Г., Матусяк М.В. 2014 92
7677 Основи філософії техніки: навчальний посібник для бакалаврів технічних спеціальностей. Ратніков В.С., Колос О.В. 2014 1
7662 English for Ecologists: Навчальний посібник для студентів заочної форми навчання спеціальності «Екологія» Довгань Л.І., Тимощук Н.М., Волошина О.В. 2014 58
7658 Інформаційні системи і технології управління організацією. Киш Л.М., Клочко О.В., Потапова Н.А. 2014 2
7591 Тропічні та субтропічні рослини. Підпалий І.Ф., Липовий В.Г.,Чоловський Ю.М., Матусяк М.В. 2014 10
7583 Історія української культури в біографіях видатних діячів. Частина ІІ. Випуск 1 (18 – початок 19 ст.). Бойко Ю.М. 2014 77
7543 Сільськогосподарська зоологія. Практикум для виконання лабораторних робіт. Буткалюк Т.О., Пінчук Н.В., Вергелес П.М.., Окрушко С.Є., Коваленко Т.М.., Чередниченко В.М.. 2014 207
7483 Навчальний посібник з англійської мови для самостійної роботи студентів заочної форми навчання спеціальностей “Менеджмент організації та адміністрування”, “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”. Матієнко О. С., Дакалюк О.O. 2014 8
7453 Інтегрований захист рослин. Посібник для студентів агрономічного факультету. Окрушко С.Є. 2014 115
7452 . Інтегрований захист цукрових буряків. Посібник для студентів агрономічного факультету. Окрушко С.Є., Вергелес П.М. 2014 4
7406 «Курс лекцій з дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка»», навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування». І частина Дзісь В.Г., Смілянець О.Г., Тадевосян Р.Г. 2013 32
7350 Практикум Для проведення лабораторних робіт Із дисципліни «фітопатологія» Для студента зі спеціальності 6.090101 «Агрономія» Пінчук Н.І., Буткалюк Т.О., Окрушко С.Є., Вергелес П.М. 2013 144
7336 Практикум з геології. Для студентів вищих аграрних закладів з агрономічних, екологічних та лісогосподарських спеціальностей. Барвінченко В. І., Цицюра Я. Г., Броннікова Л. Ф. 2013 309
7335 „Французька як друга іноземна мова” для студентів спеціальності «Міжнародна економіка». Гарник А.А., Довгань Л.І. 2014 2
7328 Theory of law: Навчальний посібник з англійської мови для студентів спеціальності „Правове забезпечення“. Кравець Р.А., Тимкова В.А. 2014 352
7276 Основи фахової діяльності «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Бережнюк Н.А. 2013 88
7152 Проектування м'ясоконсервного і шкуроконсервувального виробництва та холодильника м’ясокомбінату. Навчальний посібник до технологічних розрахунків при виконанні курсового проекту і випускної кваліфікаційної роботи для студентів напряму підготовки 051701 - Бігун П.П. 2013 1
6998 Побудова тренувальних занять з футболу. Підручник з фізичної культури Войтенко С.М., Совик Л.А., Віннік Ю.В., Анісім П.Г., Мазур Ю.М. 2013 11
6982 Навчальний посібник з англійської мови для самостійної роботи студентів заочної форми навчання спеціальності “Механізація сільського господарства” Матієнко О. С., Лебедєва Н.А., Дакалюк О.О. 2013 7
6980 Посібник до практичних занять з безпеки життєдіяльності. Частина 2 Бондаренко Є.А., Веселовська Н.Р., Твердохліб І.В. 2013 178
6979 Посібник до практичних занять з безпеки життєдіяльності. Частина 1 Бондаренко Є. А., Веселовська Н. Р. , Твердохліб І. В. 2013 368
6975 Навчальний посібник з фізики «Фізики, частина 1 «Механіка»» Гель П.В.; Шевчук О.Ф.; Хом’яківський Ю.Л. 2013 94
6898 Аграрне право України. Оверковська Т.К. 2013 40
6736 Навчальний посібник з англійської мови для самостійної роботи студентів заочної форми навчання спеціальності “Механізація сільського господарства” Матієнко О.С., Дакалюк О.О., Лебедєва Н.А. 2013 4
6112 Теорія ймовірностей та математична статистика. Найко Д.А. 2013 37
6109 Технологія машинного доїння тварин. Польовий Л.В., Варпіховський Р.Л.. 2013 5
6106 Хімія з основами біохімії. Частина ІІ. Органічна хімія з основами біохімії: Навчальний посібник для студентів денної форми навчання напрямку 6.090103- “Лісове та садово-паркове господарство”. Марчак Т.В. 2013 43
6097 Свинарство. Навчально-методичний посібник для підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів Гуцол А. В., Мазуренко М. О., Гуцол Н. В., Фабіянська О. Л. 2013 13
6093 Технологія машинного доїння тварин. Звіт-щоденник з навчальної практики студентів першого курсу денної форми навчання із напрямку підготовки 6.090 102 “Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва”, освітньо-кваліфікаційного рівня “Б Польовий Л.В., Варпіховський Р.Л., Варпіховська Т.В 2013 2
6092 Біохімія з основами фізичної і колоїдної хімії Коберська В.А. 2013 25
6091 Технологія машинного доїння тварин. Польовий Л.В. , Варпіховський Р.Л. 2013 0
6059 Історія української культури: Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів Бойко Ю.М. 2013 2
6022 Теорія механізмів і машин. Лабораторний практикум: Навчальний посібник Солона О.В., Любин В.С. 2013 124
6011 Еколого-біологічні особливості та господарська цінність малопоширених культурних та природних рослинних ресурсів В.А.Бурлака, Д.А.Засекін, О.І.Скоромна, М.М.Кривий, В.Ю. Арешонков, А.В.Гуцол, А.П.Вискушенко, М.В. Чорний, Н.В.Павлюк, І.М.Євтушок, О.О. Орлов, С.П.Вербельчук. 2013 2
5994 Business English: Навчальний посібник. Тимощук Н.М., Довгань Л.І. 2013 170
5983 Розрахунки підіймальних механізмів та машин. Любін М.В., Токарчук О.А., Єленіч М.П. 2013 10
5913 Вища математика: модуль 2 . Математичний аналіз. Новицька Л.І., Левчук О.В., Дзісь В.Г 2013 13
5902 Стратегія збалансованого розвитку Вінницької області: екологічна складова. Мудрак О.В., Мудрак Г.В. 2013 11
5900 Методика екологічних досліджень: Фітоценотичні та созологічні підходи Навчально-методичний посібник Частина 1 Кравчук Г.І., Кравчук О.О., Мудрак Г.В., Кушнір С.Л. 2013 33
5847 Електромагнетизм. Навчальний посібник з фізики. Гель П. В., Резнік С.І., Ніколайчук В. Я. 2013 1
5801 Економіка природокористування. Мазур А.Г., Власенко І.В., Ціхановська В.М. 2013 2
5742 Курсове проектування. Процеси та апарати харчових виробництв.Навчально-методичний посібник для виконання курсового проекту для студентів напрямку підготовки 6.051701 – харчові технології та інженерія, галузь знань 0517 харчова промисловість та переробка с Паламарчук І.П. , Берник І.М. , Фіалковська Л.В., Янович В.П. , Паламарчук В.І. 2013 6
5706 Проектування та будівництво підприємств із виробництва і переробки продукції тваринництва. Польовий Л.В., Яремчук О.С., Захаренко М.О. 2013 141
5705 Профілактика хвороб тварин. Захаренко М.О., Польовий Л.В., Яремчук О.С. 2013 4
5704 Санітарно-гігієнічні вимоги до води та водопостачання сільськогосподарських підприємств. Захаренко М.О., Польовий Л.В., Яремчук О.С. 2013 7
5695 З"єднання в машинобудуванні. Навчальний посібник. Павленко В.С., Паламарчук І.П., Цуркан О.В. 2013 0
5678 Навчальний посібник. "Економіка природокорис" Мазур А.Г., Власенко І.В., В.М. Ціхановська 2013 4
5626 Історія української культури: Навчальний посібник. Бойко Ю.М. 2013 2
5604 Методи оптимізації в економіці: Навчальний посібник. Клочко О.В., Клочко В.І., Потапова Н.А. 2013 14
5588 Теорія та технологія наукових досліджень. Навчальний посібник. Середа Л.П., Швець Л.В., Томчук В.В. 2012 13
5529 Математичні методи економічного аналізу:теорія і практика. Поліщук Н.В., Бурєніков Ю.Ю. 2012 24
5466 Навчальний посібник «Практикум з матеріалознавства» Клименко В.М., Турич В.В., Руткевич В.С. 2012 83
5464 Business English Essentials: Навчальний посібник для навчання ділового спілкування слухачів магістратури спеціальності “Механізація сільського господарства”, “Обладнання переробних і харчових виробництв”, “Машини та обладнання сільськогосподарського вироб Матієнко О. С., Дакалюк О.O. Гальчак Н.П. 2012 80
5461 Кондиціювання та охолодження. Навчальний посібник. Друкований М.Ф., Фіалковська Л.В., Друкований О.М. 2012 2
5444 Основи екології. Навчальний посібник. Кравчук Г.І., Гуцол В.В., Кравчук О.О. 2012 15
5437 “Le Français”: Навчальний посібник для студентів аграрних вузів Тимощук Н.М., Гарник А.А. 2012 2
5436 Німецька мова (друга іноземна) для студентів спеціальності «Міжнародна економіка» Лебедєва Н.А. 2012 3
5383 English for Future Customs Officers. Матієнко О. С., Молоченко В.В., Москаленко І.В. 2012 10
5260 Практикум з інженерної екології. Шкатула Ю.М. 2012 1
5257 Практикум з ландшафтної екології. Шкатула Ю.М., Кравчук Г.І. 2012 2
5240 Українська мова та культура мовлення. Тимкова В. А., Марцінко Т. І., Чечель О.М. 2012 145
5233 Волейтол та методика навчання. Войтенко С.М.,Совик Л.А.,Медяна І.П. 2012 5
5084 Хвороби риб Власенко В.В., Темніханов Ю. Д. 2012 2
5083 Курсове проектування. з дисципліни «Технологічне обладнання для переробки та зберігання сільськогосподарської продукції». Паламарчук І.П., Фіалковська Л.В., Берник І.М. , Янович В.П. 2012 3
5079 Електроніка та мікросхемотехніка. Куцевол М. О., Куцевол О. М. 2012 1
5078 Теоретичні основи електротехніки. Куцевол М. О., Куцевол О. М. 2012 11
5074 Українська мова в науці. Тимкова В.А. 2012 12
5071 Theory of law. Начвальний посібник з англійської мови для студентів спеціальності „Правове забезпечення“ Кравець Р.А., Тимкова В.А. 2012 4
5070 Організація робіт підприємств технічного обслуговування. Музичук В.І., Анісімов В.Ф. 2012 0
5029 «Практикум з технології конструкційних матеріалів» Шиліна О.П., Клименко В.М., Турич В.В., Руткевич В.С. 2011 241
4616 Навчальний посібник «Задачник з гідравліки та теплотехніки» Нахайчук О.В. Музичук В.І., 2012 21
4595 Біологічна хімія з основами фізичної і колоїдної хімії / Методичний посібник (модуль ІІІ). Коберська В.А., Єрмішев О.В. 2012 16
4590 Системи промислових технологій АПК. Навчальний посібник до проведення та виконання практичних занять для студентів факультету менеджменту (спеціальність 6.030601) Постернак Л.І., Огороднічук Г.М., Шевчук Т.В., Кучерявий В.П. 2012 2
4496 Фізіологія сільськогосподарських тварин Чудак Р.А., Непорочна О.Т. 2011 8
4470 Словник основних термінів та понять дисципліни «Фізичне виховання» Войтенко С.М., Совик Л.А. 2012 2
4458 Ремонт машин і обладнання. Збірник завдань для студентів вищих навчальних закладів 2-4 рівнів акредитації спеціальності 6.10010201 "Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва." Супрун Д.Г., Швець Л.В., Паладійчук Ю.Б. 2012 2052
4435 Сучасні підходи до морального виховання у педагогіці США та шляхи їх використання в освітніх закладах України Довгань Л.І. 2012 2
4414 Основи теорії і розрахунку підйомних механізмів та машин Любін М.В., Токарчук О.А. 2012 7
4397 Стандартизація, сертифікація, контроль та управління якістю продукції: Навчально-методичний посібник до вивчення дисципліни, виконання практичних робіт та індивідуальних занять для студентів інженерних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти Паламарчук І.П., Паламарчук І.І., Зозуляк О.В. 2012 3
4339 Курсове проектування процеси та апарати переробного та харчового виробництва. Паламарчук, І.П., Берник І.М. , Фіалковська Л.В., Янович В.П. . 2012 2
4292 Deutsch. Viehwirtschaft Німецька мова. Тваринництво. Тимкова В.А., Миколюк О.П., Шаргородська В.М., Лазоренко Н.Л. 2012 1
4229 ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА Лабораторний практикум Панько В.В., Огороднійчук Г.М. 2012 5
4228 Короткий тлумачний словник широковживаних термінів із зооекології Для студентів агрономічного факультету зі спеціальності 6.070800 “Екологія та ОНС”. Окрушко С.Є., Буткалюк Т.О., Коваленко Т.М. 2012 1
4226 Короткий тлумачний словник термінів із хімічної екології Окрушко С.Є., Пінчук Н.В., Вергелес П.М. 2012 1
4217 СЛОВНИК ОКРЕМИХ СПЕЦІАЛЬНИХ ПОНЯТЬ І ТЕРМІНІВ З СИСТЕМИ ПРОМИСЛОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ АПК Постернак Л.І., Шевчук Т.В., Огороднічук Г.М. 2012 0
4185 Інформаційні системи в фінансовому менеджменті та маркетингу Коваленко О.О. 2012 76
4180 Німецька мова для майбутніх аграріїв. Навчальний посібник для студентів вищих аграрних навчальних закладів. Тимкова В. А., Миколюк О.П., Лазоренко Н.Л. 2011 7205
3782 Заповідна справа. Практикум. Навчально-методичний посібник для виконання практичних робіт студентами денної та заочної форми навчання спеціальності 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” Мудрак О.В., Кравчук Г.І., Єлісавенко Ю.А., Дзюмак М.А. 2011 11467
3727 Курс нарисної геометрії О. М. Джеджула, С. І. Кормановський 2011 10503
3726 Курс нарисної геометрії Джеджула Олена Михайлівна; Кормановський Сергій Іванович; Спірін Анатолій Володимирович; Пятак Михайло Миколайович 2010 3367
3692 Програма курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів І курсу спеціальності 6.050100 – економічна кібернетика Тимкова В. А., Чечель О. М. 2011 6
3686 Прикладна зоологія. Робочий навчальний посібник Шевчук Т. В., Постернак Л.І., Огороднічук Г.М. 2011 23
3684 Економіка і підприємництво, менеджмент. Навчально-методичний посібник з вивчення дисципліни для підготовки фахівців ОКР „бакалавр” напряму 6.090101 „Агрономія”, денної та заочної форм навчання. Амонс С.Е., Кафлевська С.Г., Ставська Ю.В. 2011 4
3670 Лікарські рослини. Технологія вирощування Климчук О.В., Поліщук І.С., Мазур В.А. 2011 14
3667 Пробіотичні препарати у тваринництві Мазуренко М. О., Кирилів Я. І., Гуцол А. В., Гуцол Н. В., Льотка Г. І., Гончарук В. В., Гончарук В. В. 2011 3
3663 Системи сучасних інтенсивних технологій у рослинництві: Навчальний посібник В.Д. Паламарчук, І.С. Поліщук, С.М.Каленська, Л.М.Єрмакова 2011 593
3660 Descriptive Geometry. Нарисна геометрія. Навчальний посібник О.М. Джеджула, О.П. Миколюк, С.І. Кормановський 2011 1346
3643 Законодавство та право в агропромисловому комплексі України: На- вчальний посібник. Мельничук О.Ф., Опольська Н.М. 2011 10569
2912 Зоологія безхребетних: Навчальний посібник Марценюк Н.О. 2011 25
2910 Технологія кормів і кормових добавок. Навчальний посібник Сироватко К.М., Панько В.В. 2011 27
2814 Насіння сільськогосподарських культур Поліщук І.С., Шинкарук В.А., Поліщук М.І., Коваленко О.А. 2009 5075
2590 Практикум з матеріалознавства. Навчальний посібник для студентів спец.6.090102 Клименко Володимир Михайлович 2011 652
2524 Тестові завдання з дисципліни «Технологічні основи сільськогосподар- ського машинобудування»: Навчальний посібник Іванов М.І., Дусанюк Ж.П., Дусанюк С.В., Шаргородський С.А. 2010 38
2523 Комп’ютерна графіка (навчальний посібник) М.І. Іванов, О.Ю. Гуменюк, О.М. Міщук, С.А. Шаргородський 2011 2269
2519 Технологія виробництва продукції птахівництва. Навчальний посібник Л.Л.Царук, О.І.Скоромна, С.М.Овсієнко, Н.С.Діхтярук 2010 8
2518 Технологія виробництва продукції тваринництва. Методичні вказівки до проведення та виконання практичних занять для студентів факультету менеджменту (спеціальність 6.030601) Навчальний посібник Постернак Л.І., Огороднічук Г.М., Шевчук Т.В., Кучерявий В.П. 2010 2991
2516 Біохімія молока і молочних продуктів: Навчальний посібник Шевчук Т. В., Огороднічук Г.М. 2010 2220
2512 Технологія переробки, зберігання продукції тваринництва (Навчальний посібник) В.В. Власенко, М.Д. Гаврилюк, Т.В. Фаріонік, І.В. Березовський 2010 5
2511 Технологія переробки, зберігання продукції тваринництва (Навчальний посібник) В.В. Власенко, М.Д. Гаврилюк, Т.В. Фаріонік, І.В. Березовський 2010 3
2415 Курсове проектування процесів та обладнання переробного та харчового виробництва. Навчально-методичний посібник для виконання курсового проекту з професійно-орієнтованих дисциплін І. П. Паламарчук, І. І. Паламарчук, Л.В.Фіалковська, В.П. Янович 2010 2
2331 Навчально-методичний посібник спеціальності 6.050200 «Менеджмент організації» для студентів денної форми навчання з курсу «Управління персоналом» Поліщук О.Ю., Фіщук Н.Ю., 2010 3
2329 Курсове проектування з дисципліни «Машини та обладнання для переробки сільськогосподарської продукції». Навчально-методичний посібник для виконання курсового проекту В. М. Бандура, Л.В.Фіалковська, І.М. Берник. 2010 29
2118 Державний фінансовий контроль Л.В.Гуцаленко, В.А. Дерій, М.М. Коцупатрий 2009 3
2034 Проектування та будівництво підприємств із виробництва і переробки продукції тваринництва. Методичні вказівки та завдання для виконання самостійних домашніх робіт студентами денної форми навчання Польовий Л.В., Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. 2010 49
1989 Механіка. Молекулярна фі- зика та термодинаміка. Електрика: Фізичний практику.Ч.1 Дзісь В.Г. Гель П.В, Ніколайчук В.Я. 2010 1172
1987 Економіка сільськогосподарського виробництва. Навчально-методичний посібник для проведення практичних занять для бакалаврів напряму підготовки 6.090101 «Агрономія» денної та заочної форм навчання Березюк С.В., Воронецька І.С., Чорнопищук Т.І., Пронько Л.М., Кошельник В.М. 2009 0
1952 Декоративне садівництво і квітникарство: навчально-методичний посібник з аудиторної та самостійної роботи студентів В.М. Прокопчук, В.А. Мазур 2010 130
1942 Навчально-методичні рекомендації до вивчення курсу „Етика й естетика” (для студентів всіх форм навчання) Л. П. Морозова, Н. А. Швець 2006 2
1905 Ділове мовлення. Методичні рекомендації й зразки ділових паперів Тимкова В. А., Марцінко Т. І. 2010 34411
1901 Німецька мова для агрономів. Навчальний посібник для студентів вищих аграрних навчальних закладів Тимкова В.А., Миколюк О.П., Осаульчик О.Б. 2010 2044
1751 МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Навчально-методичний посібник до семінарських занять та самостійної роботи студентів денної форми навчання і завдання для практичних занять з курсу "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”. Фіщук Н.Ю., Фіщук Б.П., Поліщук О.Ю., Дмитрук Н.В., 2010 1
1748 ОСНОВИ ПРОМИСЛОВОГО БУДІВНИЦТВА ТА САНТЕХНІКИ Друкований М.Ф., Друкований О.М. 2010 2844
1746 Українська мова та культура мовлення: Навчальний посібник для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей денної форми навчання Тимкова В. А., Марцінко Т. І. 2010 1894
1745 Українська мова та культура мовлення: Навчальний посібник для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей денної форми навчання Тимкова В. А., Марцінко Т. І. 2010 976
1741 Commercial correspondence: Навчальний посібник для навчання перекладу та написання ділової кореспонденції Матієнко О. С., Дакалюк О. О. , Гальчак Н. П. 2010 3268
1733 Українська мова та культура мовлення: Навчальний посібник для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей денної форми навчання. Тимкова В. А., Марцінко Т. І. 2010 3676
1701 Вирощування їстівних грибів С.А. Вдовенко 2010 11202
1683 Електрика. Фізичний практикум частина І, цикл ІІІ. Електронний методичний посібник. Дзісь В.Г. 2010 8
1623 Технології зберігання плодів, овочів і картоплі: Навчальний посібник Чередниченко В.М., Чередниченко Л.І. 2010 8
1611 Основи економіки та менеджменту: Навчально-методичний посібник для виконання практичних занять студентами факультету механізації сільського господарства денної форми навчання Пронько Л.М, Воронецька І.С., Березюк С.В., Сегеда С.А., Чорнопищук Т.І., Колесник Т.В.. 2010 2
1588 English Glossary: термінологічний словник для студентів аграрних вищих навчальних закладів II-IV рівнів акредитації Тимкова В.А., Черниш Л.А., Хом’яковська Т.О., Богомолова Н.М. 2010 45
1572 Теоретична механіка. Статика. Кінематика. Навчальний посібник Сивак Р.І. Деревенько І.А. 2010 2440
1554 ПРАКТИКУМ З МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА Навчальний посібник Клименко В.М 2010 726
1553 ПРАКТИКУМ З МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА Навчальний посібник для студентів денної форми навчання спеціальності 6.090102 ’’ Технологія виробництва та переробки продуктів тваринництва’’ Клименко В.М. 2009 1463
1551 Технологія конструкційних матеріалів. / Частина перша. Констру ційні матеріали: властивості, класифікація, виробництво. Навчальний посібник В.М. Клименко, О.П Шиліна, А.Ю.Осадчук 2005 2384
1550 Технологія конструкційних матеріалів. / Частина перша. Констру ційні матеріали: властивості, класифікація, виробництво. Навчальний посібник. В.М. Клименко, О.П Шиліна, А.Ю.Осадчук 2005 1050
1549 Технологія конструкційних матеріалів. / Частина третя. Основи ме- ханічної обробки матеріалів. Навчальний посібник. В.М. Клименко, О.П Шиліна, А.Ю.Осадчук 2008 1284
1476 Вища математика. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів напряму 0708 "Екологія" Левчук О. В. 2009 1074
1428 Управлінський облік у схемах і таблицях. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Правдюк Н.Л., Бурко К.В., Лепетан І.М. 2008 3541
1333 Технологія виробництва яловичини. Навчально-методичний посібник для проведення лабораторних занять з студентами денної форми навчання по спеціальності 6.130200 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" Скоромна О.І., Н.В.Гуцол, О.І.Ремінний, Т.Д.Романенко 2010 4412
1320 МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК з дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» з напряму 0501 «Економіка і підприємництво” в аграрних вищих навчальних закладах IV рівня акредитації І.С.Воронецька, Березюк С.В. 2010 4
1196 Англійська мова для студентів факультету механізації сільського господарства. Навчальний посібник Лазоренко Н. Л ., Лебедєва Н.А., Хом`яковська Т. О.. 2009 25
1159 Фінансовий менеджмент Г.М. Калетнік, В.М. Ціхановська 2008 42
1153 Українська мова. Орієнтири для самостійної роботи студентів з факультативного курсу вирівнювання Тимкова В.А., Марцінко Т.І. 2008 65
1135 Початковий курс англійської мови для студентів аграрних вузів В. А. Тимкова, Л.А. Черниш, Т.О. Хомяковська 2008 1088
1121 Міжгалузевий баланс. Навчальний посібник для вивчення дисципліни «Міжгалузевий баланс» студентами освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст з напряму 0502 «менеджмент організацій» в вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації Киш Л.М., Потапова Н.А., Мазур А.Г. 2008 1
1113 Практикум з електропривода та електро- обладнання: Навчальний посібник Ярошенко Л.В. 2008 43
1112 Практикум з годівлі сільськогосподарських тварин. Частина І “Хімічний склад , оцінка поживності та якості кормів” Костенко В.М., Панько В.В., Сироватко К.М., 2008 22533
1029 Ветеринрно-санітарна експертиза м’яса та м’ясопродуктів. Навчальний посібник В.В. Власенко; В.В. Касянчук; І.Г. Власенко; В.В. Кольчак. 2008 3
1022 Економетрія. Навчальний посібник Навчальний посібник для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр з напряму 0502 “Менеджмент організацій” в аграрних вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації Потапова Н.А., Правдюк Н.Л., Волонтир Л.О. 2008 270
999 Міжгалузевий баланс. Навчальний посібник для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст з напряму 0502 “Менеджмент організацій” в вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації. Калетнік Г.М.,Киш Л.М., Мазур А.Г., Потапова Н.А. 2009 8
997 Культурологія, етика, естетика. Посібник зі самостійної роботи студентів. Ю.М. Бойко 2009 394
996 Історія української культури. Навчально-методичний посібник зі самостійної роботи студентів. (45Mb). Ю.М. Бойко 2008 604
973 Теоретичні основи моделювання та фінансово-економічні розрахункии в менеджменті та бізнесі. Г.М. Калетнік, С.В. Козловський, О.Г. Підвальна 2009 10
944 Технологічний регламент використання машин у рослинництві . Навчальний посібник Гарькавий А.Д., Калетнік Г.М., Мельник І.І., Лихочвор В.В., 2009 4357
865 Конкурентоспроможність технологій і машин (друге видання). Навчальний посібник. А.Д. Гарькавий, В.Ф. Петриченко, А.В. Спірін 2006 33
737 Ділове мовлення. Методичні рекомендації і зразки ділових паперів Тимкова В.А., Марцінко Т.І. 2010 1565
615 Мікробіологія молока та мо- локопродуктів. Навчальний посібник. (6.8 Mb) Власенко В.В., Власенко І.Г., Соломон А.М. 2006 10
608 Мікробіологія молока та мо- локопродуктів. Навчальний посібник. Власенко В.В., Конопко І.Г., Березовський І.В. 2006 2
548 Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи Тимкова В.А., Черниш Л.А., Нечипайло А.Б. 2007 548
534 Нарисна геометрія. Навчальний посібник. Джеджула О.М. 2008 1394
405 Завдання до самостійної студентів ІІ-го курсу з французької мови. Навчальний посібник. Тимкова В.А., Гарник А.А., Тимощук Н.М. 2006 704
404 Толерантність: введення в проблему. Навчальний посібник. Матієнко О.С. 2006 20364
250 СУБД MS Access. Методичний посібник. ч.5. Веселовська Н.Р., Паламарчук Є.А., Бісікало О.В. 2006 530
249 СУБД MS Access. Методичний посібник. ч.4. Веселовська Н.Р., Паламарчук Є.А., Бісікало О.В. 2006 475
248 СУБД MS Access. Методичний посібник. ч.3. Веселовська Н.Р., Паламарчук Є.А., Бісікало О.В. 2006 796
247 СУБД MS Access. Методичний посібник. ч.2. Веселовська Н.Р., Паламарчук Є.А., Бісікало О.В. 2006 636
246 СУБД MS Access. Методичний посібник. ч.1. Веселовська Н.Р., Паламарчук Є.А., Бісікало О.В. 2006 1061
169 Навчально-методичний посібник з ІКТ. ч.2. Лаб.роботи Веселовська Н.Р., Мазур В.В. 2006 1
168 Навчально-методичний посібник з ІКТ. ч.1. Лекції Веселовська Н.Р., Мазур В.В. 2006 2
167 Навчально-методичний посібник з ІКТ Веселовська Н.Р., Мазур В.В, 2006 1
166 Основні поняття і принципи організації баз даних на Access. ч.5. Інформатика та комп'ютерна техніка Веселовська Н.Р., Паламарчук Є.А., Бісікало О.В 2006 0
165 Основні поняття і принципи організації баз даних на Access. ч.4. Інформатика та комп'ютерна техніка Веселовська Н.Р., Паламарчук Є.А., Бісікало О.В 2006 0
164 Основні поняття і принципи організації баз даних на Access. ч.3. Інформатика та комп'ютерна техніка Веселовська Н.Р., Паламарчук Є.А., Бісікало О.В 2006 0
162 Навчально-методичний посібник. Основні поняття і принципи організації баз даних на Access ч.2. Інформатика та комп'ютерна техніка. Веселовська Н.Р., Паламарчук Є.А., Бісікало О.В 2006 0
161 Навчально-методичний посібник. Основні поняття і принципи організації баз даних на Access. ч.1. Інформатика та комп'ютерна техніка Веселовська Н.Р., Паламарчук Є.А., Бісікало О.В 2006 1


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska