The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Методичні вказівки

ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
32536 Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». Г.М. Калетнік, С.М. Лутковська, Л.М. Пронько, Т.В. Колесник, С.В. Березюк, І.В. Фурман, Н.В. Пришляк, Д.М. Токарчук, В.І. Захарченко., Н.В. Яремчук, Г.В. Шевчук. 2022 5
32529 Інноваційні технології ресурсозбереження сільськогосподарської техніки. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) освітнього рівня галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство Паладійчук Ю.Б., Швець Л.В., Телятник І.А. 2022 6
32528 Інноваційні технології ресурсозбереження сільськогосподарської техніки. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни спеціальність 208 Агроінженерія другого (магістерського) освітнього рівня денної та заочної форми навчання галузь знан Паладійчук Ю.Б., Телятник І.А. 2022 2
32517 Теплотехніка. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого бакалаврського освітнього рівня інженерно-технологічного факультету денної та заочної форм навчання галузі знань 14 Електрична інженерія, спеціальніс Рябошапка В. Б., Єленич А. П. 2022 5
32506 Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент». Р.В. Логоша, Ж.В. Гарбар, О.Г. Підвальна, К.В. Мазур, О.Г. Кубай, Л.М. Пронько, С.В. Березюк, Я.В. Гонтарук, Н.В. Германюк, Бєлкін І.В. 2022 7
32505 Методичні рекомендації до навчальної практики для студентів вищих аграрних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації за спеціальністю 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та Яремчук О.С., Колечко А.В., Варпіховський Р.Л., Мельник А.В., Фаріонік Т.В., Ферзалієва А.М. 2022 3
32496 Моделювання технологічних систем харчових виробництв. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії галузі знань 18 «Виробництво Берник І.М., Фабіянська О.Л. 2022 1
32494 Годівля та живлення тварин (Feeding and Nutrition of animals). Методичні вказівки з практичних робіт для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. Вінниця, ВНАУ, 20 Побережець Ю.М. 2022 1
32493 Годівля та живлення тварин. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза денної та заочної форм навчання. Вінниц Побережець Ю.М. 2022 0
32492 Фізіологія тварин. Методичні вказівки з організації практичних робіт для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. Вінниця, ВНАУ, 2022, 77 с. Побережець Ю.М., Чудак Р. А. 2022 1
32491 Фізіологія тварин. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза денної та заочної ф Побережець Ю.М., Чудак Р. А. 2022 2
32482 Технологія виробництва та переробки продукції рослинництва. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами 1-го курсу денної та заочної навчання інженерно-технологічного факультету та факультету технології та переробки продукції тваринництва Мазур В.А., Шевченко Н.В. 2022 1
32481 Технологія виробництва та переробки продукції рослинництва. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами 1-го курсу денної та заочної форми навчання галузі знань 21 Ветеринарна медицина 212 Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза освіт Мазур В.А., Шевченко Н.В. 2022 1
32480 Неорганічна та аналітична хімія. Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи студентів. Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), другий (магістерський), галузь знань – 20 «Аграрні науки та продовольство», 21 «Ветеринарна медицина Морозова Л.П. 2022 1
32479 Органічна та аналітична хімія. Методичні вказівки для практичних занять. Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), галузь знань – 18 «Виробництво та технології», спеціальність 181 «Харчові технології», освітньо- професійна програма – харчові технолог Морозова Л.П. 2022 0
32478 Органічна хімія. Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи студентів. Рівень вищої освіти – другий (магістерський), галузь знань – 21 «Ветеринарна медицина», спеціальність 212 “Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза”, освітнь Морозова Л.П. 2022 0
32477 Упакування харчових продуктів. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії денної та заочної форми навчання галузі знань 21 «Ветеринарна ме Коляновська Л.М. 2022 3
32476 Маркетингова комунікаційна політика.Методичні рекомендації для проведення практичних занять для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 075 «Маркетинг» Трапаідзе С.М. 2022 2
32475 Маркетингова комунікаційна політика.Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 075 «Маркетинг» Трапаідзе С.М 2022 0
32472 Основи маркетингу.Методичні рекомендації для проведення практичних занять для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 075 «Маркетинг» Трапаідзе С.М 2022 0
32471 Основи маркетингу.Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 075 «Маркетинг» Трапаідзе С.М 2022 1
32470 Discourse Markers in English Communication: Corpus Approach: GUIDELINES for Practical Classes in the Academic Discipline “Foreign Language” for Students of the First (Bachelor’s) Level of Higher Education at Vinnytsia National Agrarian University (field o Капранов Я. В. 2022 0
32469 Латинська мова. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, спеціальності 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза,галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» Малик В. М. 2022 0
32467 Маркетинг послуг. Методичні рекомендації для проведення практичних занять для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 075 «Маркетинг Трапаідзе С.М 2022 0
32466 Маркетинг послуг. для студентів денної форми навчання галузі знань: 21 Ветеринарна медицина, спеціальність: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза, другого (магістерського) Трапаідзе С.М 2022 0
32465 Фізико-хімічні та біохімічні основи обробки сировини харчової галузі. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції 6тваринництва та ветеринарії галузі зн Берник І.М. 2022 10
32464 Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 14 «Електрична інженерія» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної та заочної форм навчання. Матвійчук В.А., Штуць А.А. 2022 104
32463 Стандартизація, метрологія сертифікація та управління якістю. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції 6тваринництва та ветеринарії галузі знань 18 « Берник І.М. 2022 5
32462 Стандартизація та оцінка якості продукції тваринництва. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії галузі знань 20 «Аграрні Берник І.М. 2022 2
32461 Енергоефективність та альтернативні джерела енергії. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання для студентів денної форми навчання галузі знань: 21 Ветеринарна медицина, спеціальність: 212 Ветеринарна гігієна, сан Калетнік Г.М., Пришляк Н.В., Шевчук Г.В., Токарчук Д.М. 2022 5
32460 Енергоефективність та альтернативні джерела енергії. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки студентів денної форми навчання з дисципліни для студентів денної форми навчання галузі знань: 21 Ветеринарна медицина, спеціальність: 212 Калетнік Г.М., Пришляк Н.В., Шевчук Г.В., Токарчук Д.М. 2022 2
32459 Енергоефективність та альтернативні джерела енергії. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки студентів денної форми навчання з дисципліни для студентів денної форми навчання галузі знань: 18 Виробництво та технології, 20 Аграрні на Калетнік Г.М., Пришляк Н.В., Шевчук Г.В., Токарчук Д.М. 2022 2
32458 Енергоефективність та альтернативні джерела енергії. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни для студентів денної форми навчання галузі знань: 20 Аграрні науки і продовольство, 18 Виробництво та технології; спеціальності: 204 Техно Калетнік Г.М., Пришляк Н.В., Шевчук Г.В., Токарчук Д.М. 2022 0
32452 Адміністративний менеджмент. Методичні вказівки для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальностей – 073 Менеджмент, 281 Публічне управління та адміністрування, освітньо-професійних програм: «Менеджмент», «Публі Пронько Л.М. 2022 2
32451 Економічний та соціальний аналіз державної політики. Методичні вказівки для самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, спеціальності – 281 Публічне управління та адміністрування, освітньо-професійної програми «Публічне упра Пронько Л.М. 2022 0
32450 Лідерство і особистісний розвиток. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів третього (освітньо-науково) рівня вищої освіти для денної та заочної форм навчання спеціальностей: 051 – економіка, 071 – облік та оподаткування, 132 – матеріалознавство Маньгора В.В. 2022 0
32444 Лідерство і особистісний розвиток. Методичні вказівки для самостійної роботи здобувачів третього (освітньо-науково) рівня вищої освіти для денної та заочної форм навчання спеціальностей: 051 – економіка, 071 – облік та оподаткування, 132 – матеріалознавс Маньгора В.В. 2022 1
32442 Стратегічне планування діяльності підприємства. Методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього (бакалаврського) рівня галузі знань 05 Соціальні та поведінкові на Паламаренко Я.В. 2022 4
32441 Соціальна економіка. Методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього (бакалаврського) рівня галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка. Ві Паламаренко Я.В. 2022 1
32439 Економічна теорія (основи економічної теорії). Методичні вказівки для організації практичної роботи студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальностей 073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 281 Публічне управл Томашук І.В., Доцюк С.О. 2022 32
32438 Економіка підприємства. Методичні вказівки для організації самостійної роботи Студентів денної та заочної форми навчання Галузі знань 07 Управління та адміністрування Спеціальності 075 Маркетинг Першого (бакалаврського) освітнього рівня Томашук І.В., Болтовська Л.Л. 2022 6
32437 Економічна теорія (основи економічної теорії). Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальностей 073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 281 Публічне упра Томашук І.В., Доцюк С.О. 2022 17
32433 Землеробство: методичні вказівки до виконання практичних робіт для здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 201 «Агрономія», 203 «Садівництво та вино Пелех Л.В. 2022 0
32430 Техноекологія. Методичні вказівки для проведення практичних робіт при підготовці здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 10 Природничі науки спеціальності 101 Екологія першого (бакалаврсько Ткачук О.П., Вергеліс В.І. 2022 3
32429 Урбоекологія. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи при підготовці здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 10 Природничі науки спеціальності 101 Екологія першого (бакалаврсько Ткачук О.П., Вергеліс В.І. 2022 3
32428 Урбоекологія. Методичні вказівки для проведення практичних робіт при підготовці здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 10 Природничі науки спеціальності 101 Екологія першого (бакалаврськог Ткачук О.П., Вергеліс В.І. 2022 3
32426 Фізіологія рослин. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» освітньої програми 202 «Захист Амонс С.Е. 2022 4
32424 Мікробіологія та вірусологія. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 « Коваленко Т.М. 2022 17
32420 Інтегрований та біологічний захист рослин. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт здобувачами вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 202 «Захист і кар Окрушко С.Є. 2022 6
32419 Ботаніка. Методичні вказівки для виконання практичних робіт здобувачами вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціаль Людмила Яковець 2022 10
32417 Ботаніка. Методичні вказівки для виконання практичних робіт здобувачами вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціаль Людмила Яковець 2022 6
32414 Економіка підприємства. Методичні вказівки для організації практичної роботи Студентів денної та заочної форми навчання Галузі знань 07 Управління та адміністрування Спеціальності 075 Маркетинг Першого (бакалаврського) освітнього рівня Томашук І.В., Болтовська Л.Л. 2022 6
32346 Інформаційні технології. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» та спеціальністю 072 «Фінанси, банківсь Ліман В.В., Дячинська О.М. 2022 53
32345 Біофізика. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів другого (магістерського) рі-вня вищої освіти за галуззю знань 21 «Ветеринарна меди-цина», спеціальністю 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і екс-пертиза» та здобувачів першого (бакалаврського Дзісь В.Г., Дячинська О.М. 2022 133
32330 Технологія продуктів з комбінованим складом сировини. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії галузі знань 18 «Виробництво Соломон А.М., Бондар М.М. 2022 1
32329 Міжнародна продовольча безпека. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії, галузь знань 18 «Виробництво та технології», спец Соломон А.М. 2022 0
32328 Мікробіологічні процеси в технології харчових продуктів. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії, галузь знань 18 «Вироб Соломон А.М., Бондар М.М. 2022 1
32266 Кредитування в АПК. Методичні вказівки для виконання практичних завдань здобувачами вищої освіти факультету обліку та аудиту галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» першого (бакалаврсько Вдовенко Л.О. 2022 0
32255 Конярство. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» зі спеціальності 204 «Технологія виробництва Огороднічук Г.М. 2022 1
32254 Тепличне садово-паркове господарство. Методичні вказівки до виконання практичних робіт та організації самостійної роботи здобувачами факультету агрономії та лісівництва, денної та заочної форм навчання, освітнього рівня: магістр, галузі знань 20 «аграрні н Вдовенко С.А. 2022 2
32253 Спеціальна агрономія. Методичні вказівки до виконання практичних робіт та організації самостійної роботи аспірантами факультету агрономії та лісівництва, денної та заочної форм навчання, освітнього рівня: доктора філософії, галузі знань 20 «Аграрні науки т Вдовенко С.А. 2022 1
32252 Субтропічні та рідкісні плодоовочеві рослини. Методичні вказівки до виконання практичних робіт та організації самостійної роботи здобувачами факультету агрономії та лісівництва, денної та заочної форм навчання, освітнього рівня: Бакалавр, галузі знань 20 Вдовенко С.А. 2022 1
32251 Англійська мова для бізнесу. Методичні вказівки до практичних занять студентів денної та заочної форм навчання з іноземної мови спеціальності 051 «Економіка», галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» Ковальова К.В. 2022 1
32250 Англійська мова для бізнесу, Методичні вказівки до самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання з іноземної мови спеціальності 051 «Економіка», галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» Ковальова К.В. 2022 4
32135 Стандартизація і управління якістю продукції рослинництва. Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти спеціальності 201 «Агрономія Панцирева Г.В., Панкова С.О. 2022 1
32134 Стандартизація та управління якістю продукції рослинництва. Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни для здобувачів Вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної ф Панцирева Г.В., Панкова С.О. 2022 0
32084 Основи права Методичні вказівки до організації самостійної роботи рівня, для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа, спеціальності 242 Правдюк А.Л. 2022 1
32083 Основи права. Методичні вказівки до організації практичної роботи, для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа, спеціальності 242 «Туриз Правдюк А.Л. 2022 1
32080 Основи права. Методичні вказівки до організації практичної роботи, для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузь знань 21 Ветеринарна медицина спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза», галузі знань Правдюк А.Л. 2022 2
32079 Основи права Методичні вказівки до організації самостійної роботи рівня, для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузь знань 21 Ветеринарна медицина спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза», галузі Правдюк А.Л. 2022 2
32078 Основи права. Методичні вказівки до організації практичної роботи, для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «управління та адміністрування», спеціальності 075 «Маркетинг», 073 Менеджмент Правдюк А.Л. 2022 2
32076 Основи права. Методичні вказівки до організації самостійної роботи рівня, для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «управління та адміністрування», спеціальності 075 «Маркетинг", 073 Менеджмент Правдюк А.Л. 2022 3
32075 Організація управлінської діяльності. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування», спеціальності 281«Публічне управління та адміні Германюк Н.В. 2022 1
32074 Організація управлінської діяльності. Методичні рекомендації для проведення практичних занять для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування», спеціальності 281«Публічне управління та адміні Германюк Н.В. 2022 0
32072 Державна експертиза землевпорядних рішень. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 20 Цицюра Я.Г. 2022 5
32071 Геодезія та земельний кадастр. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 201 «Агрономія Цицюра Я.Г. 2022 11
32070 Геодезія. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 205 «Лісове господарство», 206 «Сад Цицюра Я.Г. 2022 1
32069 Еколого-агрохімічна паспортизація грунтів і земель: методичні вказівки до виконання практичних робіт для здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціа Шкатула Ю.М. 2022 0
32068 Історія держави і права зарубіжних країн. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань – 08 Право. Спеціальність – 081 “Право”, освітньо-професійної програми – право Погуляєв Олескандр Ігорович 2022 1
32067 Землеробство. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 201 «Агрономія», 202 «Захист і Заболотний Г.М., Дідур І.М., Пелех Л.В. 2022 0
32066 Методичні рекомендації до проведення навчальної практики з елементами набуття практичних навиків професійної розмовної англійської мови здобувачами першого (бакалаврського) освітнього рівня денної форми навчання галузі знань 12 Інформаційні технології Кіпоренко С.С., Чіков І.А. 2022 12
32040 Проектування та будівництво підприємств із виробництва та переробки продукції тваринництва. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної форми навчання Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) Галузь знань 20 Аграрні науки та продов Пікула О.А. 2022 1
32039 Профілактика хвороб тварин. Методичні вказівки для виконання практичних занять та самостійної роботи студентів денної форми навчання зі спеціальності 204 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" освітнього ступеня «Бакалавр» Фаріонік Т.В. 2022 2
32011 Лісівництво. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання освітнього рівня «Бакалавр», галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 205 «Лісове господарство Матусяк М.В. 2022 1
32006 Лісове деревинознавство. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство", спеціальності: 205 "Лісове господ Нейко Ігор, Піддубна Антоніна 2022 0
32005 Мисливствознавство. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання освітнього рівня «Бакалавр», галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 205 «Лісове господарство» Матусяк М.В., Панкова С.О. 2022 0
31965 Плодівництво та Овочівництво. Методичні вказівки до виконання практичних робіт здобувачами вищої освіти факультету агрономії та лісівництвав рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності: 202 Паламарчук І.І., Тисячний О.П. 2022 15
31962 Сучасні технології садово-паркового господарства. Методичні вказівки для проведення практичних занять та з організації самостійної роботи для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання спеціальності 206 Садово-паркове господарство. Олена Циганська, Сніжана Панкова 2022 18
31961 Інтегрований та біологічний захист рослин. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство" спеціальності 202 "Захист Окрушко С.Є., Коваленко Т.М. 2022 3
31960 Хвороби і шкідники плодоовочевих, лісових, садово-паркових, лікарських та малопоширених культур. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт здобувачами вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні н Окрушко С.Є. 2022 2
31959 Фізіологія рослин. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» освітньої програми 201 «Агроном Амонс С.Е. 2022 2
31957 Ентомологія в плодоовочівництві. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 203 «Садівн Рудська Н.О. 2022 4
31956 Екологічна паспортизація територій та підприємств. Методичні вказівки для виконання практичних та самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 10 Природничі нау Мудрак Галина, Врадій Оксана 2022 2
31955 Методичні вказівки до виконання і оформлення дипломних робіт здобувачами вищої освіти факультету агрономії та лісництва денної і заочної форм навчання галузі знань 10 Природничі науки спеціальності 101 Екологія першого (бакалаврського) освітнього рівня Ткачук О.П., Мудрак Г.В. 2022 19
31953 Промислова екологія харчових підприємств. Методичні вказівки для виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії денної форми навчання галузі знань 18 Ви Алєксєєв Олексій, Врадій Оксана 2022 3
31940 Технологія виробництва продукції аквакультури. Методичні вказівки до виконання практичних занять для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії, галузі знань 20 «Аграрні науки та Главатчук В.А. 2022 12
31935 Контроль і ревізія. Методичні вказівки для виконання практичних завдань здобувачами вищої освіти факультету обліку та аудиту галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) освітнього рівн Мулик Я.І. Козаченко А.Ю. 2022 4
31934 Облік і контроль публічних закупівель. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти факультету обліку та аудиту галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) освітнього рі Мулик Я.І. 2022 1
31932 Економіка підприємства. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування, спеціальності 281 Публічне управління та адмі Томашук І.В. , Болтовська Л.Л. 2022 5
31931 Організація зовнішньої торгівлі. Методичні рекомендації з дисципліни для проведення практичних занять у студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка, торгівля та біржова діяльність першого (ба Паламаренко Я.В., Болтовська Л.Л. 2022 2
31930 Соціальна економіка. Методичні рекомендації з дисципліни для проведення практичних занять студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього (бакалаврського) рівня галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка. Він Паламаренко Я.В. 2022 3
31929 Стратегічне планування діяльності підприємства. Методичні рекомендації з дисципліни для проведення практичних занять студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього (бакалаврського) рівня галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціа Паламаренко Я.В. 2022 9
31895 Національна економіка. Методичні вказівки для організації самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання галуззю знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка, освітньо-пр Паламаренко Я.В., Болтовська Л.Л. 2022 2
31893 Організація зовнішньої торгівлі. Методичні рекомендації з дисципліни для організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка першого (бакалаврського) осві Паламаренко Я.В., Болтовська Л.Л. 2022 2
31892 Національна економіка. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання галуззю знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальність 051 Економіка. Вінниця, 2022. 62 с. Паламаренко Я.В., Болтовська Л.Л. 2022 7
31885 Економіка підприємства. Методичні вказівки для організації практичної роботи студентів денної та заочної форми навчання Галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування Спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування Першого (бакалаврсько Томашук І.В., Болтовська Л.Л. 2022 4
31884 Економічна діагностика. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність першого (бакалаврського Томашук І.В., Доцюк С.О. 2022 4
31883 Економічна діагностика. Методичні вказівки для організації практичної роботи студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність першого (бакалаврського) Томашук І.В., Доцюк С.О. 2022 4
31882 Методичні вказівки з економічної теорії (основ економічної теорії, мікроекономіка, макроекономіки) для проведення практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання галузь знань 07 «Управління та адм Хаєцька О.П., Феняк Л.А. 2022 11
31881 Методичні вказівки з економічної теорії (основ економічної теорії, мікроекономіка, макроекономіки) для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання галузь знань 07 «Управління та адмініструван Хаєцька О.П., Феняк Л.А. 2022 7
31878 Міжнародна продовольча безпека. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії галузі знань 18 «Виробництво та технології» спеціа Соломон А.М., Бондар М.М. 2022 1
31875 Бухгалтерський облік та фінансова звітність. Методичні вказівки для проведення практичних занять для здобувачів вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» першого Коваль Л.В. 2022 0
31872 Аналіз господарської діяльності. Методичні вказівки для виконання практичних завдань здобувачами вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальностей 071 «Облік і оподаткування», 073 «Менеджмент» першого (бакалаврського) освітнього Мулик Т.О., Томчук О.Ф. 2022 15
31870 Внутрішні хвороби тварин. Методичні вказівки для виконання практичних занять та самостійної роботи студентів освітнього ступеня «Ма- гістр» денної форми навчання з спеціальності 212 "Ветеринарна гігієна, саніта- рія і експертиза" галізі знань 21 Ветеринар Фаріонік Т.В. 2022 1
31869 Ветеринарно-санітарна експертиза продукції бджільництва. Методичні вказівки для проведення практичних занять і самостійної роботи для студентів другого рівня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» Фаріонік Т.В. 2022 1
31868 Гігієна продуктів тваринного походження. Методичні вказівки для виконання практичних занять та самостійної роботи для студентів другого рівня вищої освіти «Магістр» спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» Фаріонік Т.В. 2022 0
31867 Ветеринарно-санітарна експертиза продукції тваринного та рослинного походження. Методичні вказівки для проведення практичних занять і самостійної роботи для студентів освітнього ступеня «Магістр» зі спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експе Фаріонік Т.В. 2022 1
31866 Фінансовий аналіз. Методичні вказівки для виконання практичних завдань здобувачами вищої освіти факультету обліку та аудиту галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» першого (бакалаврсько Томчук О.Ф., Мулик Т.О. 2022 2
31865 Деталі машин та основи конструювання. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» ОПП «Галузеве машинобудування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Полєвода Ю.А. 2022 6
31863 Біржовий ринок. Методичні вказівки для виконання практичних та самостійних завдань здобувачами вищої освіти факультету обліку та аудиту галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» другого ( Вдовенко Л.О., Коваль О.В. 2022 3
31862 Кредитування в АПК. Методичні вказівки для самостійної роботи здобувачами вищої освіти факультету обліку та аудиту галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» першого (бакалаврського) освітн Вдовенко Л.О. 2022 1
31861 Обліковий процес аграрного підприємства в умовах автоматизації. Методичні вказівки для виконання практичних та самостійних завдань здобувачами вищої освіти факультету обліку та аудиту галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облі Коваль О.В. 2022 1
31859 Історія фінансів, грошей та кредиту. Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань: 07 «Управління та адміністрування» спеціальності: 072 «Фіна Грищук Н.В. 2022 0
31857 Фінансово-економічна безпека фінансових установ. Методичні вказівки для практичних занять студентів денної та заочної форми навчання для здобувачів вищої освіти факультету обліку та аудиту галузі знань 07 “Управління та адміністрування” спеціальності: 0 Грищук Н.В., Ковальчук К.М. 2022 1
31855 Мікробіологія. Методичні вказівки для самостійних робіт здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання. Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), галузь знань – 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальність 204 – Технологія виробництва і Новгородська Н.В., Фабіянська О.Л. 2022 0
31849 Органічне виробництво у тваринництві. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для підготовки здобувачів другого магістерського рівня вищої освіти зі спеціальності: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринниц Огороднічук Г.М. 2022 0
31848 Технологія виробництва та переробки продукції та тваринництва. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для підготовки здобувачів першого бакалаврського рівня вищої освіти зі спеціальності 201 Агрономія, 101 Екологія, 202 Захист і карантин Огороднічук Г.М. 2022 26
31847 Технологія виробництва та переробки продукції та тваринництва. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для підготовки здобувачів першого бакалаврського рівня вищої освіти зі спеціальності: 208 Агроінженерія; 141 Електроене Огороднічук Г.М. 2022 8
31826 Конярство. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» зі спеціальності 204 «Технологія виробництва Огороднічук Г.М. 2022 2
31825 Методологія наукових досліджень в харчовій галузі з основами інтелектуальної власності. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції 6тваринництва та вет Берник І.М. 2022 2
31824 Моделювання технологічних систем харчових виробництв. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції 6тваринництва та ветеринарії галузі знань 18 «Виробниц Берник І.М. 2022 1
31823 Інноваційні технології в галузі. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії галузі знань 18 «Виробництво та технології», сп Берник І.М. 2022 2
31822 Стандартизація та сертифікація харчових продуктів та кормів. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії галузі знань 21 «Вет Берник І.М. 2022 1
31821 Науково-дослідна робота студентів. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії галузі знань 18 «Виробництво та технології», Берник І.М. 2022 1
31819 Гігієна первинної переробки тварин і продуктів забою. Методичні вказівки до виконання практичних завдань і самостійної роботи.івень вищої освіти Другий (магістерський), галузі знань 21 Ветеринарна медицина, спеціальність 212 Ветеринарна гігієна, санітарія Яремчук О.С., Фаріонік Т.В. 2022 2
31816 Основи керування сільськогосподарською технікою та правила дорожнього руху. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни для здобувачів вищої освіти першого бакалаврського рівня інженерно-технологічного факультету галузі знань 13 «М А. П. Єленич 2022 1
31815 Управління банківською діяльністю Методичні вказівки для виконання самостійної роботи здобувачами вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхуваня» другого (магістерського) освітнього О.Л. Руда, О.В. Марценюк 2022 0
31814 Управління банківською діяльністю. Методичні вказівки для виконання практичних завдань здобувачами вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхуваня» другого (магістерського) освітнього О.Л. Руда, О.В. Марценюк, Н.В. Грищук 2022 0
31812 Міжнародні фінанси. Методичні вказівки для практичних робітдля підготовки здобувачів вищої освіти факультету обліку та аудиту галузі знань 07 “управління та адміністрування” спеціальності: 072 фінанси, банківська справа та страхуванняна першому (бакал Алескерова Ю.В., Федоришина Л.І. 2022 4
31811 Міжнародні фінанси. Методичні вказівки для самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти факультету обліку та аудиту галузі знань 07 ―управління та адміністрування‖ спеціальності: 072 фінанси, ба Алескерова Ю.В., Федоришина Л.І. 2022 4
31809 Економіка і фінанси підприємств. Методичні вказівки з практичних занять та самостійної роботи для здобувачів вищої освіти факультету менеджменту та права галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг» першого (бакалаврського Марценюк О.В., Руда О.Л. 2022 1
31808 Лінійна алгебра і аналітична геометрія. Методичні вказівки для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) освітнього рівня вищої освіти галузі знань 12 Інформаційні технології спеціальності 122 Комп’ютерні науки освітньо-професійної програми К Шевчук О.Ф., Кіпоренко С.С. 2022 1
31807 Програмування мобільних додатків. Методичні вказівки для практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 12 Інформаційні технології спеціальності 122 Комп’ютерні науки освітньо-професійної програми Комп’ютерні Цирульник С.М. 2022 4
31806 Теплотехніка. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни для здобувачів вищої освіти першого бакалаврського освітнього рівня інженерно-технологічного факультету галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 208 – "А РябошапкаВ. Б., Єленич А. П. 2022 5
31768 Маркетингові дослідження. Методичні рекомендації для проведення практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальністю 075 «Маркетинг» освітньо-професійною програмою « Гарбар Ж.В. 2022 1
31761 Методологія наукових досліджень в харчовій галузі з основами інтелектуальної власності. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та вет Берник І.М., Коляновська Л.М. 2022 1
31736 Теологія. Методичні поради, тематика індивідуальних навчальних завдань та контрольні запитання для самостійної роботи для студентів (першого) бакалаврського рівня за спеціальностями: технологія виробництва та переробки продукції тваринництва – 204; агроінж Мазило І В 2022 1
31733 Гігієна первинної переробки тварин і продуктів забою. Методичні вказівки до виконання практичних завдань і самостійної роботи Гігієна первинної переробки тварин і продуктів забою». Рівень вищої освіти Другий (магістерський), галузі знань 21 Ветеринарна мед Яремчук О.С., Фаріонік Т.В. 2022 3
31732 Ветеринарно-санітарні вимоги до утримання сільськогосподарських тварин, методичні вказівки для виконання практичних занять та самостійної роботи. Рівень вищої освіти Другий (Магістерський); Галузь знань 21 «Ветеринарна медицина»; Спеціальність 212 «Ветерин Фаріонік Т.В. 2022 0
31716 Морфологія тварин. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності Пікула О.А. 2022 1
31715 Морфологія тварин. Методичні вказівки до виконання практичних робіт та самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та Пікула О. А., Варпіховський Р. Л. 2022 1
31714 Зоологія. Методичні вказівки з виконання практичних занять студентами денної форми навчання освітнього ступеня бакалавр зі спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Пікула О. А., Варпіховський Р. Л. 2022 0
31710 Методичні вказівки до виконання випускних робіт для студентів денної і заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки продукції твари Чудак Р.А., Побережець Ю.М., Разанова О.П., Скоромна О.І., Голубенко Т.Л., Главатчук В.А. 2022 56
31709 Моделювання технологічних процесів у тваринництві. Методичні вказівки для практичних занять . Рівень вищої освіти –другий (магістерський), галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальність 204 Технологія виробництва і переробки продукції т Скоромна О.І., Царук Л.Л. 2022 4
31708 Технологія переробки продукції тваринництва. Методичні вказівки до виконання практичних робіт. Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки продукції Новгородська Н.В. 2022 10
31707 Технологія продуктів з комбінованим складом сировини. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії галузі знань 18 «Виробництв Соломон А.М., Бондар М.М. 2022 0
31706 Ветеринарно-санітарна інспекція. Методичні вказівки для виконання практичних занять та самостійної роботи. Рівень вищої освіти Другий (Магістерський); Галузь знань 21 «Ветеринарна медицина»; Спеціальність 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза»; Фаріонік Т.В. 2022 0
31705 Паразитологія та інвазійні хвороби Методичні вказівки для виконання практичних занять та самостійної роботи; Рівень вищої освіти Другий (Магістерський); Галузь знань 21 «Ветеринарна медицина»; Спеціальність 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» Фаріонік Т.В. 2022 1
31704 Основи епізоотології та інфекційні хвороби. Методичні вказівки для виконання практичних занять та самостійної роботи. Рівень вищої освіти Другий (Магістерський); Галузь знань 21 «Ветеринарна медицина»; Спеціальність 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і Фаріонік Т.В. 2022 0
31703 Методичні вказівки до написання, оформлення та захисту кваліфікаційної роботи для здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 206 «Садово-п Ігор Дідур, Олена Циганська, Ганна Панцирева 2022 6
31699 Методичні вказівки до виконання випускних робіт денної і заочної форм навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 204 технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. Вінн Чудак Р.А., Огороднічук Г.М., Побережець Ю.М., Царук Л.Л. 2022 10
31697 Технологія хліба, макаронних, кондитерських виробів та харчоконцентратів. Методичні вказівки до практичних занять для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії галузь знань 18 «В Овсієнко С.М. 2022 24
31696 Технологія жирів та жирозамінників. Методичні вказівки до практичних занять для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії галузь знань 18 «Виробництво та технології» спеціальніст Овсієнко С.М. 2022 11
31695 Технологія жирів та жирозамінників. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії галузь знань 18 «Виробництво та технології» с Овсієнко С.М. 2022 3
31681 Державний ветеринарно-санітарний контроль і нагляд. Методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів вищих аграрних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації за спеціальністю 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» факультету техн Колечко А.В., Ферзалієва А.М. 2022 0
31679 Спеціальна ветеринарна вірусологія. Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни для підготовки студентів за освітнім ступенем «Магістр» Спеціальність - 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. Колечко А.В., Ферзалієва А.М. 2022 0
31677 Маркетингова політика розподілу. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 075 «Маркетинг» Логоша Р.В. 2022 2
31676 Гігієна кормів і кормових добавок. Методичні вказівки до виконання практичних занять студентів. Рівень вищої освіти другий (магістерський), галузь знань 21 «Ветеринарна медицина», освітньо-професійна програма «Ветеринарна Шпаковська Г.І., Ферзалієва А.М. 2022 0
31675 Міжнародні нормативи утримання та експлуатації тварин. Методичні вказівки до практичних занять. Рівень вищої освіти другий (магістерський), галузь знань 21 «Ветеринарна медицина», освітньо-професійна програма «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» Шпаковська Г.І., Ушаков В.М. 2022 0
31673 Санітарно-гігієнічні вимоги до тваринницьких будівель та споруд: Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами денної форми навчання. Спеціальність – 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза». Шпаковська Г.І., Варпіховський Р.Л. 2022 2
31672 Ветеринарна фармакологія, токсикологія та лікарські рослини. Методичні вказівки для виконання практичних робіт та організації самостійної роботи для студентів спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза», галузь знань 21 Ветеринарна меди Шпаковська Г.І., Ферзалієва А.М. 2022 0
31669 Гігієна і санітарія харчових підприємств: Методичні вказівки для виконання практичних занять студентами освітнього ступеня магістр за спеціальністю 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» галузі знань 21 Ветеринарна медицина Яремчук О.С., Фаріонік Т.В. 2022 0
31666 Мікробіологія. Методичні вказівки для практичних занять. Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), галузь знань – 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальність 204 – Технологія виробництва і переробки продукції тв Новгородська Н.В., Фабіянська О.Л. 2022 0
31665 Стандартизація, метрологія сертифікація та управління якістю продукції. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету економіки та підприємництва галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спец Берник І.М., Бондар М.М. 2022 3
31664 Стандартизація, метрологія сертифікація та управління якістю. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії галузі знань 18 «В Берник І.М., Бондар М.М. 2022 2
31662 Технологія хліба, макаронних, кондитерських виробів та харчоконцентратів. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії галузь Овсієнко С.М. 2022 3
31657 Перспективні технології виробництва продукції тваринництва. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти третього (освітньо- наукового) рівня освітньо-наукової програми Огороднічук Г.М. 2022 0
31656 Перспективні технології виробництва продукції тваринництва. Методичні вказівки для проведення практичних занять для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня освітньо-наукової програми «Технологія виробництва і переробки продукції тваринн Огороднічук Г.М. 2022 0
31652 Діловий етикет ресторанного обслуговування». Методичні вказівки для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузь знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальність 241 «Готельно - ресторанна справа», освітньо – професійної Колесник Т.В. 2022 3
31651 Діловий етикет ресторанного обслуговування. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань – 24 «Сфера обслуговування». Спеціальність – 241 «Готельно - ресторанна справа», освітньо-профес Колесник Т.В. 2022 2
31650 Ділова риторика та психологія спілкування. Методичні вказівки для практичних занять для підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні галузі знань 07 – Управління та адміністрування,28 – Публічне управління та адміністрування спеціа Богатчук С. С. 2022 3
31648 Ділова риторика та психологія спілкування. Методичні вказівки для самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні галузі знань 07 – Управління та адміністрування,28 – Публічне управління та адміністрування спеці Богатчук С. С. 2022 1
31647 Історія України. Методичні вказівки і матеріали для практичних занять з підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня денної та заочної форм навчання. Галузь знань: 07 – Управління та адміністрування; Спеціальність: 075 – Маркетинг. Бойко Ю.М., Левчук К.І. 2022 4
31646 Англійська мова. Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» Малик В. М. 2022 1
31645 Англійська мова. Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної форми навчання галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» Малик В. М. 2022 1
31644 Соціологія і політологія. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань – 07 «Управління та адміністрування». Спеціальність – 075 Маркетинг, освітньо- професійної програми – Маркетинг Левчук К.І., Маньгора В.В. 2022 3
31643 Етика бізнесу та управління. Методичні вказівки для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальностей – 076 Підприємництво, торгівля, біржова діяльність, – 075 Маркетинг, – 073 Менеджмент Бєлкін І.В. 2022 4
31642 Етика бізнесу та управління. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальностей – 076 Підприємництво, торгівля, біржова діяльність, – 075 Маркетинг, – 073 Менеджмент, освітньо-професійних програ Бєлкін І.В. 2022 0
31641 Економіка підприємства та економіка праці. Методичні вказівки для організації самостійної роботи Студентів денної та заочної форми навчання Галузі знань 07 Управління та адміністрування Спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування Першого Томашук І.В., Болтовська Л.Л. 2022 5
31640 Маркетингові дослідження. Методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальністю 075 «Маркетинг» освітньо-професійною програмою «Маркетинг» Гарбар Ж.В. 2022 1
31639 English for Agricultural engineers. Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни «Іноземна мова» для студентів денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціаль Волошина О. В. 2022 2
31638 English for the students of the speciality "Food Technologies". Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни «Іноземна мова» для студентів денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 18 « Виробни Волошина О. В. 2022 1
31634 Вища та прикладна математика. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 07 Управління та адміністрування 28 Публічне управління та адміністрування, спеціальністю 075 Маркетинг, 281 Пу Левчук О.В. 2022 7
31633 Вища та прикладна математика. Методичні вказівки для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 07 Управління та адміністрування 28 Публічне управління та адміністрування, спеціальністю 075 Маркетинг, 281 П Левчук О.В. 2022 1
31632 Земельне право. Методичні рекомендації для самостійної роботи та практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної форми навчання галузі знань 081 «Право» спеціальності 081 «Право» з дисципліни Томляк Т.С. 2022 4
31631 Складання процесуальних документів. Методичні рекомендації для самостійної роботи та практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної форми навчання галузі знань 081 «Право» спеціальності 081 «Право» з дисципліни Томляк Т. С. 2022 1
31630 Цивільний процес. Методичні рекомендації для самостійної роботи та практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 4 курсу денної форми навчання галузі знань 081 «Право» спеціальності 081 «Право» з дисципліни Томляк Т. С. 2022 0
31626 Українська мова та етнокультурологія (для практичних занять). Методичні рекомендації для практичних занять студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг» Холод І. В., Кравець Р. А. 2022 5
31625 Судова ветеринарна експертиза. Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни для підготовки студентів за освітнім ступенем «Магістр» Спеціальність - 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. Колечко А.В. 2022 0
31623 Філософія. Методичні вказівки для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за всіма спеціальностями Макаров З.Ю. 2022 105
31607 Філософія.Філософія. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для всіх спеціальностей. Макаров З.Ю. 2022 344
31606 Маркетингова цінова політика. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 075 «Маркетинг» Логоша Р.В. 2022 3
31605 Маркетингова цінова політика. Методичні рекомендації для проведення практичних занять для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 075 «Маркетинг» Логоша Р.В. 2022 2
31604 Маркетингова товарна політика (в т.ч. інноваційна політика). Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 075 «Маркетинг». Логоша Р.В. 2022 2
31603 Маркетингова політика розподілу. Методичні рекомендації для проведення практичних занять для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 075 «Маркетинг». Логоша Р.В. 2022 2
31602 Маркетингова товарна політика (в т.ч. інноваційна політика). Методичні рекомендації для проведення практичних занять для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 075 «Маркетинг». Логоша Р.В. 2022 3
31600 Облік і оподаткування. Методичні вказівки для виконання практичних завдань та самостійної роботи здобувачами вищої освіти факультету менеджменту та права галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальностей 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг» перш Подолянчук О. А., Коваль Н. І. 2022 19
31597 Українська мова та етнокультурологія. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціал Холод І. В., Кравець Р. А. 2022 3
31596 Основні засоби удосконалення розвитку фізичних якостей, фізичної працездатності, індивідуальних програм розвитку в системі виховання студентів Корчинський М.М., Радзієвський В.В., Пеліховський І.В. 2022 1
31593 Історія України. Методичні вказівки і матеріали для самостійної роботи з підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня денної та заочної форм навчання. Галузь знань: 07 – Управління та адміністрування; Спеціальність: 075 – Маркетинг. Бойко Ю.М., Левчук К.І. 2022 1
31592 Соціологія та політологія. Методичні вказівки для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань – 07 «Управління та адміністрування». Спеціальність – 075 Маркетинг, освітньо-професійної програми – Маркетинг. Левчук К.І., Маньгора В.В. 2022 1
31590 Облік в фермерських господарствах. Методичні вказівки для виконання практичних завдань та самостійної роботи здобувачами вищої освіти факультету обліку та аудиту галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» пер Коваль Н.І., Подолянчук О.А. 2022 6
31588 Вища математика. Методичні вказівки для самостійної роботи та практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галузями знань 20 «Аграрні науки та продовольство», 18 «Виробництво та технології» Дубчак В.М. 2022 2
31587 Економіка підприємства та економіка праці. Методичні вказівки для організації практичної роботи Студентів денної та заочної форми навчання Галузі знань 07 Управління та адміністрування Спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування Першого ( Томашук І.В., Болтовська Л.Л. 2022 9
31586 Енергоефективність та альтернативні джерела енергії. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни для студентів денної форми навчання галузі знань: 24 Сфера обслуговування, спеціальність: 242 Туризм, освітнього рівня першого (бакалаврс Калетнік Г.М., Токарчук Д.М. 2022 2
31585 Енергоефективність та альтернативні джерела енергії. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни для студентів денної форми навчання галузі знань: 12 Інформаційні технології, спеціальність: 122 Комп’ютерні науки, освітнього рівня першог Калетнік Г.М., Токарчук Д.М. 2022 1
31584 Енергоефективність та альтернативні джерела енергії. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни для студентів денної форми навчання галузей знань: 05 Соціальні та поведінкові науки, 07 Управління та адміністрування; спеціальностей: 0 Калетнік Г.М., Токарчук Д.М., Пришляк Н.В. 2022 4
31583 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Енергоефективність та альтернативні джерела енергії» для студентів денної форми навчання галузей знань: 20 Аграрні науки і продовольство, 13 Механічна інженерія, 14 Електрична інженерія; спеці Калетнік Г.М., Токарчук Д.М., Пришляк Н.В. 2022 6
31582 Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни «Енергоефективність та альтернативні джерела енергії» для студентів денної форми навчання галузей знань: 20 Аграрні науки і продовольство, 13 Механічна інженерія, 14 Електрична інженерія; сп Калетнік Г.М., Токарчук Д.М., Пришляк Н.В. 2022 2
31581 Енергоефективність та альтернативні джерела енергії. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни для студентів денної форми навчання галузі знань: 24 Сфера обслуговування, спеціальність: 242 Туризм, освітнього рівня першого (бакал Калетнік Г.М., Токарчук Д.М. 2022 1
31580 Енергоефективність та альтернативні джерела енергії. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни для студентів денної форми навчання галузі знань: 12 Інформаційні технології, спеціальність: 122 Комп’ютерні науки, освітнього рівня пер Калетнік Г.М., Токарчук Д.М. 2022 0
31579 Енергоефективність та альтернативні джерела енергії. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни для студентів денної форми навчання галузі знань: 05 Соціальні та поведінкові науки 07 Управління та адміністрування спеціальностей: 0 Калетнік Г.М., Токарчук Д.М., Пришляк Н.В. 2022 3
31578 Енергоефективність та альтернативні джерела енергії. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни для студентів денної форми навчання галузі знань: 24 Сфера обслуговування, спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа, освітнього рів Калетнік Г.М., Токарчук Д.М. 2022 1
31577 Енергоефективність та альтернативні джерела енергії. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни для студентів денної форми навчання галузі знань: 24 Сфера обслуговування, спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа, освітнього рівня Калетнік Г.М., Токарчук Д.М. 2022 3
31574 Рекламний креатив (копірайтинг) та семіотика в рекламі. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань – 07 Управління та адміністрування. Спеціальність – 075 “Маркетинг”, освітньо-професій Бєлкін І.В. 2022 1
31573 Управляння продажами. Методичні вказівки для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань – 07 Управління та адміністрування. Спеціальність – 075 “Маркетинг”, освітньо-професійної програми – маркетинг. Бєлкін І.В. 2022 1
31571 Інтернет-маркетинг. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань – 07 Управління та адміністрування. Спеціальність – 075 “Маркетинг”, освітньо-професійної програми – маркетинг. Бєлкін І.В. 2022 2
31568 Інтернет-маркетинг. Методичні вказівки для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань – 07 Управління та адміністрування. Спеціальність – 075 “Маркетинг”, освітньо-професійної програми – маркетинг. Бєлкін І.В. 2022 1
31567 Маркетингове планування. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань – 07 Управління та адміністрування. Спеціальність – 075 “Маркетинг”, освітньо-професійної програми – маркетинг. Бєлкін І.В. 2022 1
31566 Маркетингове планування. Методичні вказівки для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань – 07 Управління та адміністрування. Спеціальність – 075 “Маркетинг”, освітньо-професійної програми – маркетинг. Бєлкін І.В. 2022 2
31565 Рекламний креатив (копірайтинг) та семіотика в рекламі. Методичні вказівки для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань – 07 Управління та адміністрування. Спеціальність – 075 “Маркетинг”, освітньо-профес Бєлкін І.В. 2022 1
31563 Управляння продажами. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань – 07 Управління та адміністрування. Спеціальність – 075 “Маркетинг”, освітньо-професійної програми – маркетинг. Бєлкін І.В. 2022 4
31558 Економічна теорія (основи економічної теорії)». Методичні вказівки для організації практичної роботи студентів денної форми навчання галузі знань 24 Сфера обслуговування спеціальності 242 Туризм, 241 Готельно-ресторанна справа першого (бакалаврського) осві Томашук І.В., Доцюк С.О. 2022 28
31556 Економічна теорія (основи економічної теорії). Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів денної форми навчання галузі знань 24 Сфера обслуговування спеціальності 242 Туризм, 241 Готельно-ресторанна справа першого (бакалаврського) осв Томашук І.В., Доцюк С.О. 2022 18
31555 Інформаційні системи і технології в галузі: методичні вказівки для практичних занять здобувачів (першого) бакалаврського рівня вищої освіти за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальністю 073 «Менеджмент», освітньо-професійної програми Киш Л.М., Чіков І.А. 2022 19
31554 Інформаційні системи і технології в галузі: методичні вказівки для практичних занять здобувачів (першого) бакалаврського рівня вищої освіти за галуззю знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальністю 242 «Туризм», освітньо-професійної програми «Туризм» Киш Л.М., Чіков І.А. 2022 5
31553 Інформаційні системи і технології в галузі: Методичні рекомендації для самостійної підготовки здобувачів (першого) бакалаврського рівня вищої освіти за галуззю знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальністю 242 «Туризм», освітньо-професійної програми «Тур Киш Л.М., Чіков І.А. 2022 3
31552 Інформаційні системи і технології в галузі: Методичні рекомендації для самостійної підготовки здобувачів (першого) бакалаврського рівня вищої освіти за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржов Киш Л.М., Чіков І.А. 2022 3
31551 Інформаційні системи і технології в галузі: Методичні рекомендації для самостійної підготовки здобувачів (першого) бакалаврського рівня вищої освіти за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальністю 073 «Менеджмент», освітньо-професійн Киш Л.М., Чіков І.А. 2022 5
31550 Інформаційні системи і технології в галузі: методичні вказівки для практичних занять здобувачів (першого) бакалаврського рівня вищої освіти за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальністю 076 «Підприємництво», освітньо-професійної про Киш Л.М., Чіков І.А. 2022 5
31549 Плодівництво. Методичні вказівки до виконання практичних робіт здобувачами вищої освіти факультету агрономії та лісівництвав рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності: 203 «Садівництво та Паламарчук І.І. 2022 4
31548 Озелененя інтер’єрів для здобу. Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Озеленення інтер’єрів». Рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань: 20 «Аграрні науки та п Панцирева Г.В., Панкова С.О. 2022 2
31547 Лісові культури. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва, галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 205 «Лісове господарство», ос Тисячний О.П., Матусяк М.В. 2022 2
31545 Методичні вказівки до написання, оформлення та захисту кваліфікаційної роботи для здобувачів вищої освіти денної за заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва, галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 205 «Лісове го Ігор Дідур, Михайло Матусяк, Ігор Нейко. 2022 2
31543 Лісопаркове господарство. етодичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 206 «Садов Матусяк М.В., Панкова С.О. 2022 1
31542 Дендрологія. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності: 205 «Лісове господарство», 20 Матусяк М.В., Панкова С.О. 2022 3
31537 Основи технологічних процесів переробки сільськогосподарських продуктів. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» ОПП «Галузеве машинобуду Полєвода Ю.А., Кравець С.М. 2022 7
31535 Технічний сервіс в АПК. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання. Рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальність 208 Агроінженерія, освітньо Швець Л.В. 2022 8
31534 Технічний сервіс в АПК. Методичні вказівки і завдання до виконання практичних занять для студентів Рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальність 208 Агроінженерія, освітньо-професійна програма Аг Швець Л.В., Паладійчук Ю.Б. 2022 4
31533 Методичні рекомендації з організації підготовки та захисту кваліфікаційної роботи першого «бакалаврського» рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Туризм» спеціальності 242 «Туризм» галузі знань 24 «Сфера обслуговування» Ставська Ю.В., Головня О.М. 2022 5
31532 Надійність сільськогосподарської техніки. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) освітнього рівня, галузь знань 13 Механічна інженерія, спеціальність 133 Галузеве машинобудув Труханська О.О., Швець Л.В. 2022 2
31531 Надійність сільськогосподарської техніки. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 13 Механічна інженерія, спеціальності 133 Галузеве машинобудування, освітньо-професійна програ Труханська О.О. 2022 4
31530 Прикладне програмне забезпечення енергетичних задач. Методичні вказівки для проведення практичних, лабораторних та сомостійних робіт з навчальної дисципліни за спеціальністю 141 – «Електроенергетика, електротехніка та еле Михалевич В.М., Штуць А. А., Колісник М.А. 2022 5
31522 Теоретичні основи автоматики. Методичні вказівки по виконанню практичних робіт з дисципліни для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної, заочної та дистанційної форм навчання Штуць А.А., Возняк О.М. 2022 3
31521 Технологія виробництва та переробки продукції рослинництва. авчальної дисципліни «Технологія виробництва та переробки продукції рослинництва» для студентів денної та заочної форм навчання, Галузь знань 07 Управління та адміністрування Спеціальність 073 Мен Мазур О.В., Пінчук Н.В. 2022 4
31520 Технологія виробництва та переробки продукції рослинництва. ехнологія виробництва та переробки продукції рослинництва. Методичні вказівки до виконання самостійної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 07 «Управл Мазур О.В., Пінчук Н.В. 2022 6
31519 Технологія виробництва та переробки продукції рослинництва. Методичні вказівки для практичних занять. С07 «Управління та адміністрування» спеціальністю 073 «Менеджмент», «Логістика» освітньо-професійної програми 073 «Менеджмент», «Логістика» 07 «Управління Мазур О.В., Пінчук Н.В. 2022 16
31518 Лісова фітопатологія: Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», за спеціальністю 205 «Лі Пінчук Н. В. 2022 0
31517 Карантин рослин. Методичні вказівки для виконання самостійних робіт здобувачами вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 – Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 203 Садівництво і виноградарство першог Вергелес Павло 2022 3
31514 Біологія. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» першого (бакалаврського Людмила Яковець 2022 3
31512 Хвороби і шкідники плодоовочевих, лісових, садово-паркових, лікарських та малопоширених культур. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знан Окрушко С.Є. 2022 10
31511 Садово-паркова фітопатологія. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 206 «Садово-паков Рудська Н.О. 2022 6
31510 Землеробство: методичні вказівки до виконання практичних робіт для здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 201 «Агрономія», 202 «Захист і карантин ро Заболотний Г.М., Дідур І.М., Пелех Л.В. 2022 2
31506 Промислова екологія харчових підприємств. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії денної та заочної форми навчання галузі Алєксєєв Олексій, Врадій Оксана 2022 25
31480 Комунікації в публічному адмініструванні. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 281 «Публічне управління та адміністрування». Спеціальність 281 «Публічне управління та адмі Колесник Т.В., Пронько Л.М. 2022 2
31470 Експлуатація садово-паркових об’єктів. Методичні вказівки для виконання практичних робіт здобувачами вищої освіти денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва спеціальності 206 Садово–паркове господарство другого (магістерського) Циганська О.І. 2022 9
31453 Харчові добавки. Методичні вказівки до практичних занять для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії галузь знань 18 «Виробництво та технології» спеціальність 181 «Харчові тех Овсієнко С.М. 2022 12
31452 Харчові добавки. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії галузь знань 18 «Виробництво та технології» спеціальність 181 «Харчові технології» п Овсієнко С.М. 2022 5
31451 Харчові добавки. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії галузь знань 18 «Виробництво та технології» спеціальність 181 «Х Овсієнко С.М. 2022 13
31447 Стандартизація та оцінка якості продукції тваринництва. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії галузі знань 20 «Аграрні на Берник І.М., Пікула О.А. 2022 3
31444 Сільськогосподарські машини. Методичні вказівки до виконання практичних занять. Рівень вищої освіти перший (бакалаврський), Спеціальність 208 Агроінженерія, Вінниця РВВ ВНАУ, 2022. 156 с Середа Л.П, Швець Л.В., Паладійчук Ю.Б. 2022 20
31443 Біологія: методичні вказівки до виконання практичних робіт для здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» першого (бакалаврського) освітнього Людмила Яковець 2022 6
31442 Генетика. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» освітньої програми Мамалига В.С. 2022 16
31440 Генетика. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» освітньої програми Мамалига В.С. 2022 8
31437 нноваційні технології у кормовиробництві. Методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальності 201 Агрономія Циганський В.І. 2022 6
31433 Технологія виробництва та переробки продукції рослинництва. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Мазур О.В., Пінчук Н.В. 2022 102
31432 Технологія виробництва та переробки продукції рослинництва. Методичні вказівки до виконання самостійної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Мазур О.В., Пінчук Н.В. 2022 30
31431 Технологія виробництва та переробки продукції рослинництва. Методичні вказівки до виконання самостійної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань» 24 « Сфера обслуговування», спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна Мазур О.В., Пінчук Н.В. 2022 2
31428 Мікроекономіка. Методичні вказівки для самостійної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання галузь знань галузь знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 071 «Облік і оподаткування» Хаєцька О.П. 2022 4
31427 Мікроекономіка. Методичні вказівки для проведення практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання галузь знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 071 «Облік і оподаткування», спеці Хаєцька О.П. 2022 4
31426 Стандартизація і управління якістю плодів, овочів та винограду. Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти спеціальності 203 «Садівництво і виноградарство» Панцирева Г.В., Панкова С.О. 2022 6
31425 Стандартизація та управління якістю продукції рослинництва. Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентами денної та заочної форм навчання факульте Панцирева Г.В., Панкова С.О. 2022 3
31423 Стандартизація, сертифікація і метрологія. Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи для студентів денної форми навчання спеціальності 241 «Готе Панцирева Г.В., Панкова С.О. 2022 0
31421 Утилізація та поводження з відходами. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузізнань10 Природничі науки спеціальності 101 Екологія Гуцол Г. В., Алєксєєв О.О. 2022 14
31420 Плодівництво та овочівництво. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва, денної та заочної форм навчання, освітнього рівня: «Бакалавр», з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спе Паламарчук І.І. 2022 5
31419 Розсадництво. Методичні вказівки для виконання практичних робіт здобувачами вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», спе Паламарчук І.І. 2022 16
31417 Плодівництво. Методичні вказівки до виконання практичних робіт здобувачами вищої освіти факультету агрономії та лісівництвав рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності: 201 «Агрономія», осв Паламарчук І.І. 2022 73
31413 Експлуатація садово-паркових об’єктів. Методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачами вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання, галузі знань: 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальності 206 Сад Циганська О.І. 2022 1
31412 Біометрія. Методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачами вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання, галузі знань: 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальностей 206 Садово-паркове господарство, 2 Циганська О.І. 2022 7
31411 Луківництво і газони. Методичні вказівки для виконання практичних робіт здобувачами вищої освіти денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва спеціальності 206 Садово–паркове господарство, першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Циганська О.І. 2022 17
31410 Біометрія. Методичні вказівки для виконання практичних робіт здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 206 Садово–паркове господарство, 205 Лісове господарство Циганська О.І. 2022 32
31409 Конкурентоспроможність технологій і машин. Методичні вказівки з виконання практичних робіт з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 208 – "Агроінженерія" освітнього рівня "Магістр" Холодюк О.В., Труханська О.О. 2022 2
31408 Експлуатація машин і обладнання. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 208 – "Агроінженерія" освітнього рівня "Бакалавр" Холодюк О.В., Кондратюк Д.Г. 2022 3
31407 Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Методичні вказівки з дисципліни для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля Ковальчук С. Я. 2022 3
31406 Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Методичні вказівки з дисципліни для самостійної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» Спеціальність 076 «Підприємництво, торгі Ковальчук С. Я. 2022 3
31405 Економічний потенціал аграрних формувань. Методичні вказівки для організації практичної роботи студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка другого (магістерського) освітнього рівн Томашук І.В. 2022 4
31404 Економічний потенціал аграрних формувань. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка другого (магістерського) освітнього рів Томашук І.В. 2022 3
31402 Історія України. Методичні вказівки і матеріали для самостійної роботи з підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної та заочної форм навчання. Галузь знань – 07 Управління та адміністрування, спеціальності 075 Маркетинг, 07 Бойко Ю.М., Левчук К.І. 2022 3
31401 Історія України. Методичні вказівки і матеріали для практичних занять з підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної та заочної форм навчання. Галузь знань – 07 Управління та адміністрування, спеціальності 075 Маркетинг, 073 Бойко Ю.М., Левчук К.І. 2022 5
31400 Історія України. Методичні вказівки і матеріали для самостійної роботи з підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної та заочної форм навчання. Галузь знань – 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальності 201 Агрономія, 202 Бойко Ю.М., Левчук К.І. 2022 70
31399 Історія України. Методичні вказівки і матеріали для практичних занять з підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної та заочної форм навчання. Галузь знань – 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальності 201 Агрономія, 202 Бойко Ю.М., Левчук К.І. 2022 242
31397 Фінансова грамотність. Методичні вказівки для практичних занять студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузей знань: 07 «Управління та адміністрування» (спеціальностей: 071 «Облік і оподаткування», 073 «Менеджмент Вдовенко Л.О. 2022 7
31396 Фінансова грамотність. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузей знань: 07 «Управління та адміністрування» (спеціальностей: 071 «Облік і оподаткування», 073 «Менеджмен Вдовенко Л.О. 2022 2
31394 Бухгалтерський аутсорсинг та податковий консалтинг. Методичні вказівки для виконання практичних завдань і самостійної роботи здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 0 Подолянчук О.А., Іщенко Я.П. 2022 4
31393 Бухгалтерський аутсорсинг та податковий консалтинг. Робочий зошит для виконання практичних завдань здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування Подолянчук О.А. 2022 5
31309 Теорія різання, металообробне обладнання та інструмент. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 133 – "Галузеве машинобудування" освітній рівень "Перший бакалаврський" Веселовська Н. Р., Руткевич В. С., Островський А. Й. 2022 13
31228 Машини та обладнання АПК. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 14 «Електрична інженерія» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної та з Веселовська Н.Р., Бабин І.А. 2022 9
31224 Інвестиційний менеджмент. Методичні рекомендації для практичних занять студентів денної та заочної форми навчання. Рівень вищої освіти другий (магістерський), галузь знань 07 Управління та адміністрування, спеціальність 073 Менеджмент, освітньо- професійна Красняк О.П., Гонтарук Я.В. 2022 6
31222 Облік в бюджетних установах. Методичні вказівки для виконання практичних завдань та самостійної роботи здобувачами вищої освіти факультету обліку та аудиту галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» першого ( Коваль Н.І. 2022 4
31221 Аналіз ризиків при виробництві харчових продуктів. Методичні вказівки для практичних занять. Рівень вищої освіти другий (магістерський), галузь знань 21 «Ветеринарна медицина», освітньо-професійна програма Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза Бондаренко В.В. 2022 18
31220 Аналіз ризиків при виробництві харчових продуктів. Методичні вказівки для самостійної роботи. Рівень вищої освіти другий (магістерський), галузь знань 21 «Ветеринарна медицина», освітньо-професійна програма Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза Бондаренко В.В. 2022 12
31219 Паразитологія та інвазійні хвороби Методичні вказівки для виконання практичних занять; Рівень вищої освіти Другий (Магістерський); Галузь знань 21 «Ветеринарна медицина»; Спеціальність 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза»; Освітньо- професійна Пікула О.А., Колечко А.В. 2022 5
31218 Контроль якості та безпеки продукції м'ясної та молочної галузі. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни для студентів освітнього ступеня Бакалавр денної форми навчання за спеціальністю 181- Харчові технології Пікула О.А. 2022 1
31210 Ветеринарна санітарія. Методичні вказівки до виконання практичних робіт. Рівень вищої освіти – другий (магістерський), галузь знань – 21 Ветеринарна медицина, спеціальність – 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза, освітньо-професійна програма – Поліщук Т.В. 2022 26
31209 Загальна ветеринарна профілактика.ММетодичні вказівки до виконання практичних робіт 2 Поліщук Т.В. Загальна ветеринарна профілактика. Рівень вищої освіти – другий (магістерський), галузь знань – 21 Ветеринарна медицина, спеціальність – 212 Ветеринарна гігі Поліщук Т.В. 2022 4
31208 Живлення тварин та якість кормів. Методичні вказівки до виконання практичних занять для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії, галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство Сироватко К.М., Главатчук В.А. 2022 4
31207 Сучасні методи селекції у тваринництві. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання. Рівень вищої освіти другий (магістерський), галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальність 204 Технологія виробницт Казьмірук Л.В. 2022 16
31206 Біохімія продуктів тваринництва. Методичні вказівки до виконання практичних занять для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії, галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство Сироватко К.М., Главатчук В.А. 2022 4
31205 Технологія виробництва продукції кролівництва та звірівництва. Методичні вказівки для виконання практичних завдань і самостійної роботи здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні наук Разанова О.П. 2022 5
31204 Інноваційні технології виробництва і переробки продукції тваринництва. Методичні вказівки для виконання практичних завдань і самостійної роботи здобувачами вищої освіти другого (магістерського) освітнього рівня денної форми навчання галузі знань 20 «Аграр Разанова О.П., Голубенко Т.Л. 2022 18
31203 Механізація лісогосподарських робіт. Методичні рекомендації до лабораторних-практичних робіт та самостійної роботи студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання зі спеціальності 205 - Лісове господарство освітнього ступеня «Бакалавр» Швець Л.В. 2022 1
31202 Механізація лісогосподарських робіт. Методичні рекомендації до лабораторних-практичних робіт та самостійної роботи студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання зі спеціальності 205 - Лісове господарство освітнього ступеня «Бакалавр» Швець Л.В. 2022 2
31201 Системи відновлення працездатності сільськогосподарської техніки. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт для студентів денної та заочної форми навчаннядругого (магістерського) освітнього рівня галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство спеці Паладійчук Ю.Б., Телятник І.А. 2022 0
31200 Землеробство. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами 3-го курсу денної форми навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» першого (бакалавр Пелех Л.В. 2022 2
31199 Радіобіологія. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та п Разанов Сергій, Алєксєєв Олексій, Врадій Оксана 2022 4
31198 Радіобіологія. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та Разанов С.Ф. 2022 2
31196 Садово-паркова ентомологія. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 206 « Рудська Н.О. 2022 3
31195 Лісова ентомологія.Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 205 «Лісове го Рудська Н.О. 2022 2
31194 Біологія: методичні вказівки до виконання практичних робіт для здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» першого (бакалаврського) освітнього Людмила Яковець 2022 6
31193 Надійність сільськогосподарських машин. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 208 «Агроінженерія» денної та заочної форм навч Труханська О.О., Паладійчук Ю.Б. 2022 6
31192 Експлуатація машин і обладнання. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з навчальної дисципліни частина 2 (для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 208 – Агроінженерія Кондратюк Д.Г., Холодюк О.В. 2022 3
31189 Гігієна м’яса і м’ясних продуктів. Методичні вказівки з практичних робіт для підготовки студентів другого магістерського освітнього ступеня із спеціальності – 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиз Варпіховський Р. Л. 2022 2
31187 Овочівництво закритого ґрунту. Методичні вказівки для виконання практичних робіт підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань: 20 «Аграрні н Паламарчук І.І. 2022 4
31172 Машини і обладнання та їх використання в тваринництві. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань -20 “Аграрні науки та продовольство” спеціальності – 208 “Агроінженерія” Грицун А.В.,Труханська О.О. 2022 5
31168 Системи відновлення працездатності сільськогосподарської техніки.Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) освітнього рівня галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство спеціа Паладійчук Ю.Б., Швець Л.В., Єленич А.П., Телятник І.А. 2022 5
31167 Основи керування сільськогосподарською технікою та правила дорожнього руху. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 208 – "Агроінженерія" Єленич А. П. , Рябошапка В. Б. 2022 12
31166 Економічна безпека підприємства. Методичні рекомендації для практичних занять здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної форми навчання за галуззю знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка», освітньо-професій Сахно А.А., Болтовська Л.Л. 2022 12
31165 Організація бізнесу та діловодства. Методичні вказівки та завдання для навчальної практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» ОПП Правдюк Н.Л., Лепетан І.М., Бурко К.В. 2022 15
30982 Гігієна молока і молочних продуктів. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів. Рівень вищої освіти другий (магістерський), галузь знань 21 «Ветеринарна медицина», освітньо-професійна програма «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза Шпаковська Г.І. 2022 2
30960 Товарознавство та пакування харчових продуктів. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії денної та заочної форми навчання галузі знань Новгородська Н.В. 2022 23
30959 Товарознавство (продовольчі і непродовольчі товари). Методичні вказівки до виконання самостійної робот. Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), галузь знань – 07 «Управління та адміністрування», спеціальність – 076 «Підприємництво, торгівля та біржо Новгородська Н.В. 2022 11
30953 Охорона земель. Робочий зошит з дисципліни для студентів денної і заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 201 «Агрономія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Шкатула Ю.М. 2022 1
30952 Гігієна молока і молочних продуктів. Методичні вказівки до практичних занять. Рівень вищої освіти другий (магістерський), галузь знань 21 «Ветеринарна медицина», освітньо-професійна програма «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» Шпаковська Г.І. Пікула О.А. 2022 8
30951 Патологічна анатомія і розтин. Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання. Рівень вищої освіти другий (магістерський), галузь знань 21 «Ветеринарна медицина», спеціальність 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза», Ушаков В.М.,Шпаковська Г.І. 2022 5
30950 Конярство. Робочий зошит для практичних занять. Для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство. Спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Освітньо-професійна п Огороднічук Г.М. 2022 13
30949 Біохімія. Методичні вказівки для практичних занять Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) Галузь знань 18 «Виробництво та технології» Спеціальність 181 «Харчові технології» Освітньо-професійна програма Харчові технології Морозова Л.П. 2022 1
30947 Стандартизація та сертифікація харчових продуктів та кормів. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії галузі знань 21 «Ветери Берник І.М. 2022 24
30946 Технологія продуктів забою тварин. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» Берник І.М., Яремчук О.С. 2022 18
30942 Мікробіологія. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти факультету економіки та підприємства галузі знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа», першого (бакалаврського) Соломон А.М. 2022 0
30940 Технічна мікробіологія. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії, галузь знань 18 «Виробництво та технології», спеціальні Соломон А.М. 2022 1
30937 Технологія молока і молочних продуктів. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії, галузь знань 18 «Виробництво та техноло Соломон А.М. 2022 2
30936 Мікробіологія. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 241 «Готельно-ре Соломон А.М., Бондар М.М. 2022 3
30935 Логістика у туризмі. Методичні вказівки для проведення семінарських занять з дисципліни ля студентів факультету економіки та підприємництва денної форми навчання спеціальності 242 «Туризм», ОР «Бакалаврський» Лопатюк Р.І. Захарова Т.В. 2022 6
30934 Землеробство. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами 3-го курсу денної форми навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 201 «Агрономія», 203 «Садівництво та виноградарс Григорій Заболотний, Ігор Дідур, Людмила Пелех 2022 3
30933 Грунтознавство. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами 2-го курсу денної форми навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 206 «Садово-паркове господарство», першого (бак Тетяна Забарна Ліна Броннікова 2022 7
30932 Грунтознавство. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами 2-го курсу денної форми навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 10 «Природничі науки», спеціальності 101 «Екологія», першого (бакалаврського) освітнього рівня Тетяна Забарна Ліна Броннікова 2022 3
30931 Грунтознавство. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами 2-го курсу денної форми навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 205 «Лісове господарство», першого (бакалаврсь Тетяна Забарна, Ліна Броннікова 2022 11
30930 Теплохолодотехніка. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни для студентів спеціальності 181 «Харчові технології» денної та заочної форми навчання. Бурлака С.А., Кравець С.М. 2022 14
30910 Логіка. Методичні вказівки для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань – 08 Право. Спеціальність – 081 Право, освітньо-професійної програми Право. Макаров З.Ю. 2022 4
30909 Логіка. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань – 08 Право. Спеціальність – 081 Право, освітньо-професійної програми Право. Макаров З.Ю. 2022 2
30908 Механізація садово-паркових робіт. Методичні вказівки і завдання до виконання лабораторно-практичних занять та самостійної роботи для студентів галузі знань 20 – Аграрні науки і продовольство зі спеціальності 206 - Садово-паркове господарство, освітнього Швець Л.В., Труханська О.О. 2022 6
30907 Сільськогосподарські машини. Теорія і розрахунок. Методичні вказівки для виконання практичних робіт та самостійної роботи студентів. Рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальність 208 Агроінженер Швець Л.В. 2022 20
30906 Товарознавство і стандартизація. Методичні вказівки для практичних робіт. Рівень вищої освіти Другий (магістерський) Галузь знань 21 Ветеринарна медицина Спеціальність 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза Освітньо-професійна програма Ветеринарн Казьмірук Л.В. 2022 22
30905 Моделювання технологічних процесів і систем. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки фахівців спеціальності 133 – «Галузеве машинобудування» Веселовська Н.Р., Шаргородський С.А., Присяжнюк Д.В. 2022 12
30904 Моделювання технологічних процесів і систем. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки фахівців спеціальності 133 – «Галузеве машинобудування». Веселовська Н.Р., Шаргородський С.А., Присяжнюк Д.В. 2022 11
30903 Навігаційні системи в землеробстві. авігаційні системи в землеробстві: методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 208 – "Агроінженерія" освітнього рівня "Магістр" / Холодюк О.В. 2022 6
30902 Конкурентоспроможність сільськогосподарських машин і обладнання. Методичні вказівки з виконання практичних робіт з дисципліни ля студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 208 – "Агроінженерія" освітнього рівня "Магістр" Холодюк О.В., Труханська О.О 2022 4
30898 Уудосконалення системи удобрення кукурудзи, моркви та буряків столових за рахунок використання біоорганічного добрива на основі дигестату біогазових станцій ефлюент Кричковський В.Ю. 2022 3
30897 Лісівництво. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 205 «Лісове господа Матусяк М.В. 2022 33
30896 Лісоексплуатація. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 205 «Лісове го Матусяк М.В. 2022 1
30895 Розсадництво. Методичні вказівки для виконання практичних робіт підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань: 20 «Аграрні науки та продоволь Паламарчук І.І. 2022 4
30894 Моделювання і прогнозування стану довкілля. Методичні вказівки для виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 Алєксєєв Олексій, Врадій Оксана 2022 33
30893 Моделювання і прогнозування стану довкілля. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 Алєксєєв Олексій, Врадій Оксана 2022 18
30892 Природно-ресурсний потенціал України. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Еколо Алєксєєв Олексій, Вергеліс Вікторія 2022 10
30891 Природно-ресурсний потенціал України. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екол Алєксєєв Олексій, Вергеліс Вікторія 2022 3
30888 Планування і організація туристичного бізнесу. Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 242 «Туризм». Ставська Ю.В. 2022 9
30886 Планування і організація туристичного бізнес. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни для студентів факультету економіки та підприємництва денної форми навчання, першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 24 «Сфера обслуговування Ставська Ю.В. 2022 7
30885 Інженерна та комп’ютерна графіка. Методичні вказівки для самостійної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 14 Електрична інженерія, спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромехані Джеджула О.М. 2022 7
30884 Інтелектуальний бізнес.Методичні вказівки до виконання практичної роботи студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» другого (магістерського) освітнього рівня. Сахно А.А., Томашук І.В. 2022 14
30883 Інтелектуальний бізнес. Методичні вказівки до виконання практичної роботи студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» другого (магістерського) освітнього рівня. Сахно А.А., Томашук І.В. 2022 8
30871 Організація бізнесу та діловодства. Методичні вказівки для виконання практичних завдань і самостійної роботи здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і опо Лепетан І.М., Бурко К.В. 2022 46
30870 Машини і механізми виробничих процесів у тваринництві та переробній промисловості. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисциплінидля студентів спеціальності 204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» денно Полєвода Ю.А., Дідик А.М. 2022 7
30835 Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 208 «Агроінженерія» денної та заочної форм навчання. Яропуд В.М., Гунько І.В., Середа Л.П., Труханська О.О., Холодюк О.В. 2022 39
30816 Економіка аграрного виробництва. Методичні вказівки для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство спеціальності 208 Агроінженерія. Вінниця, Хаєцька О.П. 2022 27
30815 Економіка аграрного виробництва. Методичні вказівки для проведення практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство спеціальності 208 Агроінженерія. Хаєцька О.П. 2022 147
30813 Навігаційні системи в АПК: методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 208 – "Агроінженерія" освітнього рівня "Магістр" Холодюк О.В. 2022 3
30811 Деталі машини. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни для спеціальності 208 «Агроінженерія» першого бакалаврського освітнього рівня денної та заочної форми навчання. Цуркан О.В., Полєвода Ю.А., Дідик А.М. 2022 24
30810 Деталі машин. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з навчальної дисципліни для студентів спеціальності 208 Агроінженерія першого бакалаврського освітнього рівня денної та заочної форми навчанн Цуркан О.В., Полєвода Ю.А., Дідик А.М. 2022 33
30798 Проектування та дослідження автоматизованого електроприводу. Методичні рекомендації для виконання курсового проекту. О.В. Солона, В. Ф. Граняк, І. М. Купчук 2022 22
30749 Теологія. Методичні поради, тематика індивідуальних навчальних завдань та контрольні запитання для самостійної роботи для студентів (першого) бакалаврського рівня за спеціальностями: агроінженерія-208; електроенергетика, електротехніка та електромеханіка-1 Мазило І В 2021 0
30740 Моделювання новітніх технологічних систем. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни для студентів галузі знань -13 "Механічна інженерія" спеціальності 132 "Матеріалознавство" третього освітньо-наукового ступеня Веселовська Н.Р., Шаргородський С.А. 2022 6
30733 Технологія цукрового виробництва. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 18 «Виробництво та технології» спеціальності 181 « Паламарчук В.Д. 2022 8
30732 Система сучасних інтенсивних технологій. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціал Паламарчук В.Д. 2022 20
30731 Наукові основи вирощування органічної продукції. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» Паламарчук В.Д. 2022 16
30730 Насіннєзнавство в плодоовочівництві. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальнос Паламарчук В.Д. 2022 2
30729 Насіннєзнавство. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» п Паламарчук В.Д. 2022 13
30728 Технологія цукрового виробництва. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної та заочної форми навчання факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва з галузі знань 18 «Виробництво та технології», спеціальніст Паламарчук В.Д. 2022 5
30727 Система сучасних інтенсивних технологій. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальність 201 «Агрономія» друг Паламарчук В.Д. 2022 20
30726 Насіннєзнавство. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальність 201 «Агрономія» першого (бакалаврського) осв Паламарчук В.Д. 2022 96
30725 Насіннєзнавство в плодоовочівництві. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальність 203 «Садівництво та вино Паламарчук В.Д. 2022 3
30724 Наукові основи вирощування органічної продукції. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальність 201 «Агроном Паламарчук В.Д. 2022 22
30723 Стандартизація та оцінка якості продукції тваринництва. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії галузі знань 20 «Аграрні на Берник І.М., Новгородська Н.В. 2022 19
30722 Туроперейтинг. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальністю 242 «Туризм» освітньо-професійної програми «Туризм», Вінниця, 2022. 49 с. Ставська Ю.В. 2022 10
30720 Туроперейтинг. Методичні вказівки для самостійної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальністю 242 «Туризм» освітньо-професійної програми «Туризм», Вінниця, 2022. 41 с. Ставська Ю.В. 2022 8
30719 Програмування врожаю. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галузю знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальністю 202 «Захист і карантин рослин» освітньо-професійної програми «Агроном Мазур О.В., Пінчук Н.В. 2022 35
30718 «Програмування врожаю». Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галузю знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальністю 201 «Агрономія» освітньо-професійної програми «Агрономія» Мазур О.В., Пінчук Н.В. 2022 162
30716 Агрофармакологія. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 201 «Агрономія» п Вергелес Павло 2022 100
30715 Генетика. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» освітньої програми 202 «Захист і карантин рослин» Мамалига В.С. 2022 12
30714 Генетика. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» освітньої програми 201 «Агрономія» першо Мамалига В.С. 2022 40
30713 Генетика. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт студентами спеціальності 203 "Садівництво і виноградарство" Мамалига В.С. 2022 12
30712 Мамалига В.С. Генетика. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальностей Мамалига В.С. 2022 119
30711 Товарознавство (продовольчі і непродовольчі товари). Методичні вказівки до практичних робіт. Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), галузь знань – 07 «Управління та адміністрування», спеціальність – 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльніс Новгородська Н.В. 2022 55
30709 Ведення тваринництва в умовах екологічно забруднених територій. ( частина 1). Методичні вказівки для виконання практичних занять; Рівень вищої освіти Другий (Магістерський); Галузь знань 21 «Ветеринарна медицина»; Спеціальність 212 «Ветеринарна гігієна, са Бондаренко В.В., Пікула О.А. 2022 11
30706 Крос-платформне програмування. Методичні вказівки для виконання практичних робіт для студентів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» Яровенко А.Г. 2021 4
30704 Технологія м’ясної та молочної галузі. Методичні вказівки до виконання практичних занять для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії денної та заочної форми навчання Фаріонік Т.В. 2022 2
30703 Технологія м’ясної та молочної галузі. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії денної та заочної форми навчання Фаріонік Т.В. 2022 3
30702 Ознайомча практика. Програма та методичні вказівки для проходження навчальної практики для студентів спеціальності 101 «Екологія» галузі знань 10 «Природничі науки» освітнього ступеня «Бакалавр» Тітаренко О.М. 2022 4
30699 Мікроструктурний аналіз харчових продуктів. Методичні вказівки до виконання практичних занять для підготовки здобувачів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії денної та заочної форми навчання галузі знань 18 Вир Яремчук О.С., Бондар М.М. М 2021 5
30619 Сучасні проблеми агроекології. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання Галузь знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» Спеціальність: 201 Вітер Н.Г. Тітаренко О.М. 2021 34
30469 Агротоксикологія. Методичні рекомендації до виконання самостійних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності׃ 202 «Захист і каран Коваленко Т.М. 2021 9
30468 Фінансовий аналіз. Методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачами вищої освіти факультету обліку та аудиту галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» другого (магістерського) освітнього рівня Томчук О.Ф. 2021 8
30467 Економічний аналіз. Методичні вказівки для виконання практичних завдань здобувачами вищої освіти факультету економіки та підприємництва галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» п Томчук О.Ф. 2021 8
30466 Технологія консервування плодів та овочів. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії денної та заочної форми навчання Новгородська Н. В. 2021 15
30465 Ресурсозберігаючі технології у харчовій промисловості. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти інженерно-технологічного факультету та факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва т Берник І.М. 2021 13
30463 Наукові основи безвідходних технологій. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії денної та заочної форми навчання галузі знань 18 «Виро Новгородська Н. В. 2021 12
30462 Декоративне садівництво. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності: 206 «Садово-паркове господарство» Прокопчук В.М., Швидкий П.А. 2021 12
30461 Вступ до спеціальності і основи навчального процесу. Методичні вказівки для проведення навчальної практики здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання галуззю знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальн Паламаренко Я.В., Томашук І.В. 2021 8
30460 Політологія. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи: Рівень вищої освіти - перший (бакалаврський), галузь знань: 20 – Аграрні науки та продовольство, спеціальність: 204 - Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва, освітньо-пр Богатчук С. С. 2021 4
30459 Політологія. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи: рівень вищої освіти - перший (бакалаврський); галузь знань - 18 - Виробництво та технології, спеціальність: 181- Харчові технології та інженерія, Освітньо-професійна програма - Харчові Богатчук С. С. 2021 1
30458 Потенціал і оцінка бізнесу. Методичні вказівки для самостійної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальністю 051 «Економіка» освітньо-професійної програми «Економіка», Сахно А.А. 2021 4
30457 Потенціал і оцінка бізнесу. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальністю 051 «Економіка» освітньо-професійної програми «Економіка» Сахно А.А. 2021 3
30455 Маркетингові дослідження та управління інвестиційними проєктами. Методичні вказівки для самостійної підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за галуззю знань 18 «Виробництво та технології» спеціальністю 181 «Харчові технології» Бабина О.М. 2021 5
30454 Міжнародний маркетинг. Методичні вказівки для самостійної підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальністю 073 «Менеджмент» освітньо-професійною програмою «Менеджмент». Бабина О.М. 2021 6
30453 Маркетингові дослідження та управління інвестиційними проєктами. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за галуззю знань 18 «Виробництво та технології» спеціальністю 181 «Харчові технології» Бабина О.М., Красняк О.П. 2021 12
30452 Міжнародний маркетинг. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальністю 073 «Менеджмент» освітньо-професійною програмою «Менеджмент». Бабина О.М., Логоша Р.В. 2021 6
30451 Генетика. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 206 «Садово-паркове Мамалига В.С. 2021 31
30450 Генетика. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» першого Мамалига В.С. 2021 133
30448 Генетика. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальностей 201 «Агроно Мамалига В.С. 2021 71
30438 Інформаційні технології. Методичні вказівки для практичних робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 14 «Електрична інженерія» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» освітньо-професійної пр Юрчук Н.П., Кіпоренко С.С., Лебідь О.В. 2021 20
30436 Основи електропостачання. Методичні вказівки до проведення практичних робіт та самостійної роботи з дисципліни «Основи електропостачання». Студентами галузі знань 14 – «Електрична інженерія» зі спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та елек Гайдамак О. Л., Штуць А. А. 2021 18
30435 Технології конструкційних матеріалів. Методичні вказівки по вивченню та виконанню практичних робіт, для студентів першого бакалаврського рівня вищої освіти, галузі знань 14 «Електрична інженерія» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та ел Веселовська Н.Р., Руткевич В.С., Бабин І.А. 2021 11
30434 Конструкція, розрахунок і виробництво сільськогосподарських машин. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» Бабин І.А., Руткевич В.С., Швець Л.В. 2021 42
30433 Бренд-менеджмент. Методичні вказівки для самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за галуззю знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальностями 241 «Готельно-ресторанна справа» та 242 «Туризм» освітньо-професійними програмами Гарбар Ж.В., Кубай О.Г. 2021 14
30308 Макроекономіка. Методичні вказівки для проведення практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання, галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність 051 «Економіка», освітньо-про Феняк Л.А., Хаєцька О.П. 2021 59
30307 Мікроекономіка. Методичні вказівки для самостійної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність 051 «Економіка», освітньо-професійна п Феняк Л.А., Хаєцька О.П. 2021 8
30232 Радіологічний ветеринарно-санітарний контроль. Методичні вказівки для самостійної роботи. Рівень вищої освіти другий (магістерський), галузь знань 21 «Ветеринарна медицина», освітньопрофесійна програма Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза, 2021 Льотка Г.І., Поліщук Т.В. 2021 17
30231 Складання процесуальних документів. Методичні рекомендації до практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної форми навчання галузі знань 081 «Право» спеціальності 081 «Право» Томляк Т. С. 2021 7
30230 Складання процесуальних документів. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних науково-дослідних завдань для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної форми навчання галузі знань 081 «Право» спеціальності 081 «Право» Томляк Т. С. 2021 6
30228 Товарознавство та пакування харчових продуктів. Методичні вказівки до практичних робіт. Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), галузь знань – 18 Виробництво та технології, спеціальність – 181 Харчові технології, освітньо-професійна програма Харчові Новгородська Н.В 2021 47
30227 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Методичні вказівки для самостійної роботи. Рівень вищої освіти другий (магістерський), галузь знань 21 «Ветеринарна медицина», освітньо-професійна програма Ветеринарна гіг Льотка Г.І., Казьмірук Л.В. 2021 16
30224 Ресурсозберігаючі технології у харчовій промисловості. Методичні вказівки до виконання практичних занять для підготовки здобувачів вищої освіти інженерно-технологічного факультету та факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та Берник І.М. 2021 27
30223 Моделювання новітніх технологічних систем. Методичні вказівки для виконання практичних робіт для студентів галузі знань 13-Механічна інженерія, спеціальність Матеріалознавство третього освітньо-наукового ступеня Веселовська Н.Р., Шаргородський С.А. 2021 8
30218 Гідро-, пневмоприводи новітніх сільськогосподарських машин. Методичні вказівки по вивченню та виконанню практичних робіт для студентів першого бакалаврського рівня вищої освіти, галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 208 «Агроінжен Веселовська Н.Р., Руткевич В.С., Шаргородський С.А. 2021 45
30217 Технологічні основи сільськогосподарського машинобудування. Методичні вказівки для виконання практичних робіт та самостійної роботи. Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) галузь знань 13 Механічна інженерія, спеціальність 133 Галузеве машинобудування Шаргородський С.А., Швець Л.В. 2021 6
30201 Електронна комерція. Методичні вказівки для самостійних робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» освітньо-професійної програми «Економіка» Юрчук Н.П., Чіков І.А. 2021 15
30200 Електронна комерція. Методичні вказівки для практичних робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» освітньо-професійної програми «Економіка» Юрчук Н.П., Чіков І.А. 2021 19
30176 Інженерний менеджмент. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки студентів денної форми навчання з дисципліни «Інженерний менеджмент» галузі знань: 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальність: 208 Агроінженерія. Токарчук Д.М., Семчук І.А. 2021 11
30175 «Автоматизація економічних процесів підприємств». Методичні вказівки для проведення практичної та самостійної роботи, здобувачами вищої освіти факультету економіки та підприємництва, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Еко Коваль О.В. 2021 3
30174 Облік зовнішньоекономічної діяльності. Методичні вказівки для проведення практичних занять для аспірантів (здобувачів) третього (освітньо-наукового) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і опода Коваль Л.В. 2021 3
30172 Проєктування і будівництво підприємств по виробництву й переробці продукції тваринництва. Методичні вказівки для самостійної роботи. Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський). Галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство. Спеціальність 204 Технологія в Яремчук О.С., Варпіховський Р. Л. 2021 5
30169 Програмування Java. Методичні вказівки для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 12 «Інформаційні технології» спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» освітньо-професійної програми Комп’ютерні науки Волонтир Л.О., Підлубний В.Ф., Шевчук О.Ф. 2021 16
30168 Моделювання систем. Методичні вказівки для самостійної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 12 «Інформаційні технології» спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» освітньо-професійної програми «Комп’ютерні науки» Рузакова Ольга Володимирівна 2021 43
30167 Екологічна економіка. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для аспірантів денної форми навчання третього (освітньо-наукового) рівня освіти галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності – 051 Економіка Логоша Р.В. 2021 11
30166 Екологічна економіка. Методичні рекомендації до практичних занять для аспірантів денної форми навчання третього (освітньо-наукового) рівня освіти галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності – 051 Економіка. Логоша Р.В. 2021 8
30165 Ботаніка. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» першого Яковець Л.А. 2021 7
30164 Хвороби і шкідники лікарських, нетрадиційних і малопоширених культур. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та про Окрушко С.Є. 2021 11
30163 Ландшафтна таксація. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання, галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 205 «Садово-паркове господарство». Матусяк М.В. 2021 6
30162 Технології конструкційних матеріалів. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни для студентів галузі знань 14 «Електрична інженерія» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної і заочної форми навчання. Ві Веселовська Н.Р., Руткевич В.С., Островський А.Й. 2021 12
30161 Гідро-, пневмоприводи новітніх сільськогосподарських машин. Методичні вказівки по вивченню та виконанню практичних робіт для студентів першого бакалаврського рівня вищої освіти, галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 208 «Агроінже Веселовська Н.Р., Руткевич В.С., Шаргородський С.А. 2021 89
30160 Моделювання систем. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 12 «Інформаційні технології» спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» освітньо-професійної програми «Комп’ютер Рузакова Ольга Володимирівна 2021 396
30159 ПрограмуванняJava . Методичні вказівки до практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 12 «Інформаційні технології» спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» освітньо-професійної програми Комп’ютерні науки Волонтир Л.О., Підлубний В.Ф., Дорощенков Г.Д. 2021 1
30158 Управління ІТ-проектами. Методичні вказівки для самостійних робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» освітньо-професійної програми «Комп’ютерні науки» Юрчук Н.П., Кіпоренко С.С. 2021 17
30155 Організація праці облікового персоналу в бізнес середовищі. Методичні рекомендації для виконання практичних робіт та самостійної роботи здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спец Правдюк. Н.Л., Бурко К.В. 2021 13
30134 Програма виробничої практики для здобувачів вищої освіти рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань 12 «Інформаційні технології», спеціальність 122 «Комп’ютерні науки», освітньо-професійна програма «Комп’ютерні науки» Волонтир Л.О., Шевчук О.Ф., Юрчук Н.П. 2021 11
30133 Інноваційні технології зберігання сировини і харчових продуктів. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії денної та заочної форми навча Овсієнко С.М. 2021 5
30132 Машини і обладнання та їх використання в тваринництві. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальності 208 Агроінженерія денної та заочн Грицун А.В., Труханська О.О. 2021 6
30130 Машини і обладнання та їх використання в тваринництві. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисциплінидля студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти інженерно-технологічного факультету денної і заочної форм навчання галузі знань Грицун А.В., Труханська О.О. 2021 8
30129 Управління проектами інформатизації. Методичні вказівки для самостійних робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» освітньо-професійної програми «Економіка» Юрчук Н.П. 2021 5
30122 Методичні вказівки до написання кваліфікаційної роботи здобувачами вищої освіти денної форми навчання факультету агрономії та лісівництва, першого (бакалаврського) рівня галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 202 «Захист і каран Дідур І.М., Пінчук Н.В., Вергелес П.М. 2021 8
30121 Агробіоценологія. Методичні вказівки для практичних занять здобувачами вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» освітнього рівня пе Колісник О.М. 2021 5
30120 Агробіоценологія. Методичні вказівки для практичних занять здобувачами вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» освітнього рівня пе Колісник О.М. 2021 3
30119 Екологічна паспортизація територій і підприємств. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 10 «Природничі Мудрак Галина, Вергеліс Вікторія 2021 194
30115 Лісознавство. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання, галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 205 «Лісове господарство», освітнього рівня «Ба Матусяк М.В. 2021 10
30114 Лісопаркове господарство. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання, галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 206 «Садово-паркове господарство», Матусяк М.В. 2021 16
30113 Лісоаграрні ландшафти. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання, галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 205 «Лісове господарство», освітнього Матусяк М.В. 2021 7
30111 Ботаніка. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 203 «Садівництво та вино Яковець Л.А. 2021 5
30094 Квітникарство. Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи студентами освітнього рівня «Бакалавр» денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 206 "Садово-парк Прокопчук В. М., Панкова С.О. 2021 21
30093 Декоративне садівництво. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентами освітнього рівня «Магістр» денної та заочної форми навчання факультету агрономіїта лісівництва галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності: 2 Прокопчук В. М., Панкова С.О. 2021 17
30092 Квітникарство. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт студентами денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 206 "Садово-паркове господарство" Прокопчук В. М. Панкова С. О. 2021 30
30078 Методичні рекомендації для виконання міждисциплінарного курсового проекту з дисциплін: Теорія, машин і механізмів, Деталі машин та основи конструювання, Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання для студентів спеціальності 133 Галузеве ма Цуркан О. В., Солона О. В., Веселовська Н. Р., Купчук І. М., Полєвода Ю. А., Шаргородський С. А. 2021 94
30076 Прикладна механіка. Методичні рекомендації для виконання міждисциплінарного курсового проекту для студентів першого бакалаврського освітнього рівня спеціальності 208 Агроінженерія ОПП Агроінженерія денної форми навчання Цуркан О.В., Солона О.В., Купчук І.М., Полєвода Ю.А., Шаргородський С.А. 2021 131
30060 Агробіоценологія. Методичні вказівки для виконання самостійної підготовки здобувачами вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» осві Колісник О.М. 2021 6
30059 Хвороби і шкідники лісових та садово-паркових культур. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеці Окрушко С.Є. 2021 33
30058 Хвороби і шкідники лісових та садово-паркових культур. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спец Окрушко С.Є. 2021 11
30056 Фітопатологія. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» перш Пінчук Н.В. 2021 121
30055 Імунітет рослин. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин Коваленко Т.М. 2021 42
30054 Мікробіологія та вірусологія. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 203 «Садівництво Коваленко Т.М. 2021 103
30053 Мікробіологія та вірусологія. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 203 «Садівництв Коваленко Т.М. 2021 22
30052 Агротоксикологія. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 202 «Захист і карантин росли Коваленко Т.М. 2021 12
30051 Інноваційні технології у кормовиробництві. Методичні вказівки до виконання практичних робіт та організації самостійної роботи студентами для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знан Циганський В.І. 2021 50
30050 Контроль якості кормів. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агроном Циганський В.І. 2021 5
30049 Екологічна експертиза. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузь знань: 10 «Природничі науки» спеціальності: 101 «Екологія» першого (бакалаврського) рівня ви Мудрак Г.В., Вергеліс В.І. 2021 17
30047 Ентомологія. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» перш Рудська Н.О. 2021 3
30045 Екологія (фахове спрямування) Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт студентами денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» освітнього рі Тітаренко О.М., Вергеліс В.І. 2021 124
30044 Екологія (фахове спрямування) Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт студентами денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 203 «Садівництво та винограда Тітаренко О.М., Вергеліс В.І. 2021 10
30043 Екологія (фахове спрямування). Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт студентами денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 202 «Захист і карантин росли Тітаренко О.М., Вергеліс В.І. 2021 9
30041 Загальна екологія. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт студентами денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» освітнього рівня «Бакалавр» / Розробники Тітаренко О.М., Вергеліс В.І. 2021 29
30040 Гідрологія. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної форми навчання факультету агрономії та лісівництва га-лузь знань 10 – «Природничі науки» спеціальність 101 – «Еко-логія» першого (бакалаврського) освітнього рівня Хаєцький Г.С. 2021 14
30039 Гідрологія. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентами денної форми навчання факультету агрономії та лісівництва галузь знань 10 – «Природничі науки» спеціальність 101 – «Екологія» першого (бакалаврського) освітнього рівня Хаєцький Г.С. 2021 8
30038 Хімічна екологія. Методичні вказівки для студентів заочної форми навчання при підготовці бакалаврів галузі знань 10 Природничі науки спеціальності 101 Екологія. Вінниця: РВВ ВНАУ, 2021. 18 с. Ткачук О.П. 2021 2
30037 Методи та засоби вимірювання параметрів довкілля. Методичні вказівки для проведення практичних робіт студентами денної форми навчання освітнього ступеня бакалавр спеціальності 101 Екологія галузі знань 10 Природничі науки. Вінниця: РВВ ВНАУ, 2021. 24 с. Ткачук О.П. 2021 4
30035 Методи та засоби вимірювання параметрів довкілля. Методичні вказівки для студентів заочної форми навчання спеціальності 101 Екологія галузі знань 10 Природничі науки. Вінниця: РВВ ВНАУ, 2021. 20 с. Ткачук О.П. 2021 2
30033 Моніторинг довкілля. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів денної форми навчання спеціальності 101 Екологія галузі знань 10 Природничі науки освітнього ступеня бакалавр. Вінниця: РВВ ВНАУ, 2021. 22 с. Ткачук О.П. 2021 2
30032 Моніторинг довкілля. Методичні вказівки для студентів заочної форми навчання спеціальності 101 Екологія галузі знань 10 Природничі науки освітнього ступеня бакалавр. Вінниця: РВВ ВНАУ, 2021. 28 с. Ткачук О.П. 2021 2
30031 Техноекологія. Методичні вказівки для студентів заочної форми навчання при підготовці бакалаврів галузі знань 10 Природничі науки спеціальності 101 Екологія. Вінниця: РВВ ВНАУ, 2021. 20 с. Ткачук О.П. 2021 1
30030 Техноекологія. Методичні вказівки для проведення самостійної роботи студентами денної форми навчання при підготовці бакалаврів галузі знань 10 Природничі науки спеціальності 101 Екологія. Вінниця: РВВ ВНАУ, 2021. 22 с. Ткачук О.П. 2021 1
30029 Методи та засоби вимірювання параметрів довкілля. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної форми навчання при підготовці бакалаврів спеціальності 101 Екологія галузі знань 10 Природничі науки. Вінниця: РВВ ВНАУ, 2021. 21 с. Ткачук О.П. 2021 2
30028 Технологія виробництва молока і яловичини. Методичні вказівки для практичних занять. Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), 20 Аграрні науки і продовольство, спеціальність 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, освітньопрофе Скоромна О.І., Разанова О.П. 2021 20
30027 Управління ІТ-проектами. Методичні вказівки для практичних робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» освітньо-професійної програми «Комп’ютерні науки» Юрчук Н.П., Кіпоренко С.С. 2021 24
30026 Управління проектами інформатизації. Методичні вказівки для практичних робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» освітньо-професійної програми «Економіка». Юрчук Н.П., Підлубний В.Д. 2021 8
30025 Методичні рекомендації до проходження виробничої практики здобувачами вищої освіти галузі знань 12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки першого (бакалаврського) рівня Волонтир Л.О., Шевчук О.Ф., Юрчук Н.П. 2021 16
30023 Вступ до спеціальності: основ програмування. Програма та методичні вказівки до проходження навчальної практики здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» за освітнь Волонтир Л.О., Денисюк В.О., Юрчук Н.П. 2021 5
30022 Методичні вказівки до виконання і захисту кваліфікаційної роботи здобувачами вищої освіти освітньо-професійної програми «Комп’ютерні науки» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» галузі знань 12 «Інформаційні технології» на першому (бакалаврському) рівні Волонтир Л.О., Юрчук Н.П. 2021 15
30021 Програмування завдань підприємств АПК. Програма та методичні вказівки до проходження навчальної практики здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» за освітньо-професі Волонтир Л.О., Денисюк В.О., Юрчук Н.П. 2021 5
30020 Податкова система. Методичні вказівки по виконанню практичних завдань для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» денної та заочної форм навчання. Правдюк М. В. 2021 6
30019 Податкова система. Методичні вказівки по виконанню самостійних завдань для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» денної та заочної форм навчання. Правдюк М. В. 2021 4
30018 English for lawyers. Методичні рекомендації з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» для студентів денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право». Волошина О.В. 2021 18
30017 Електротехніка та електроніка. Методичні вказівки до проведення практичних робіт з дисципліни студентами галузі знань 12 – «Інформаційні технології» зі спеціальності 122 – «Комп‘ютерні науки Гайдамак О. Л. 2021 42
30016 Процеси та апарати переробних та харчових виробництв. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи аспірантів спеціальності 181 Харчові технології. Севостьянов І.В. 2021 5
30015 Водопостачання, водовідведення та якість води. Водопостачання, водовідведення та якість води. Методичні вказівки для практичних занять. Рівень вищої освіти Другий (магістерський), галузі знань 21 Ветеринарна медицина, спеціальність 212 Ветеринарна гігієна, Яремчук О.С., Варпіховський Р. Л. 2021 30
30013 Проектування технологічних процесів в рослинництві. Методичні вказівки по виконанню практичних робіт. Рівень вищої освіти Другий (магістерський), галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальність 208 Агроінженерія, освітньо-професійна програм Швець Л.В., Томчук В.В. 2021 369
30012 Українська мова професійного спрямування. Методичні вказівки для практичних занять. Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), галузь знань – 12 Інформаційні технології, спеціальність – 123 Комп’ютерні науки, освітньо-професійна програма – Комп’ютерні Юмачікова О.М. 2021 3
30011 Лінійна алгебра і аналітична геометрія. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) освітнього рівня вищої освіти галузі знань 12 Інформаційні технології спеціальності 122 Комп’ютерні науки освітньо-професійної програми Ко Шевчук О.Ф. 2021 126
30010 Математичні методи дослідження операцій. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 12 Інформаційні технології спеціальності 122 Комп’ютерні науки освітньо-професійної програми Комп’юте Шевчук О.Ф., Волонтир Л.О., Дячинська О.М. 2021 54
30008 Теорія ймовірностей та математична статистика. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 12 «Інформаційні технології» спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» освітньо-професійної програм Шевчук О.Ф., Новицька Л.І. 2021 35
30002 Теорія ймовірностей та математична статистика. Методичні вказівки для самостійної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 12 «Інформаційні технології» спеціальністю 122 «Комп’ютерні нау Шевчук О.Ф., Новицька Л.І. 2021 31
30001 Українська мова професійного спрямування. Методичні вказівки для практичних занять. Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), галузь знань – 08 Право, спеціальність – 081 Право, освітньо-професійна програма – Право. Вінниця, 2021. 107 с. Юмачікова О.М. 2021 1
30000 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Методичні вказівки для практичних занять. Рівень вищої освіти другий (магістерський). Галузь знань 21 Ветеринарна медицина. Спеціальність 212 Ветеринарна гігієна, санітаі Льотка Г.І., Казьмірук Л.В. 2021 17
29982 Правознавство : методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальність 122 «Комп’ютерні науки» Правдюк А.Л. 2021 7
29981 Незалежність судової влади: стандарти та механізми. Методичні вказівки до організації практичної роботи здобувачами вищої освіти другого (магістерського) рівня денної та заочної форми навчання 081 «Право» Правдюк А.Л. 2021 4
29979 Незалежність судової влади: стандарти та механізми. Методичні вказівки до організації самостійної роботи здобувачами вищої освіти другого (магістерського) рівня денної та заочної форми навчання 081 «Право» Правдюк А.Л. 2021 5
29978 Правознавство : методичні рекомендації з організації практичної роботи для студентів галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальність 051 «Економіка» Правдюк А.Л. 2021 3
29977 Правознавство : методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка» Правдюк А.Л. 2021 5
29975 Правознавство : методичні рекомендації з організації практичної роботи для студентів галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальність 122 «Комп’ютерні науки» Правдюк А.Л. 2021 3
29967 Інноваційні технології в галузі. Методичні вказівки для практичних занять, денної та заочної форми навчання. Рівень вищої освіти: другий (магістерський), галузь знань 18 «Виробництво та технології», спеціальність 181 «Харчові технології», освітньо-профес Берник І.М., Новгородська Н.В. 2021 9
29965 Молоко і молочні продукти.Методичні вказівки для практичних занять Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) Галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство Спеціальність 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Освітньо-професійна про Соломон А. М., Бондар М. М. 2021 13
29964 Технічна мікробіологія. Методичні вказівки для практичних занять Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) Галузь знань 18 «Виробництво та технології» Спеціальність 181 «Харчові технології» Освітньо-професійна програма «Харчові технології» Соломон А.М., Бондар М.М. 2021 7
29865 Моделювання та планування результатів наукових досліджень. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи аспірантів спеціальності 181 "Харчові " Севостьянов І.В. 2021 6
29622 Економічна діагностика. Методичні вказівки для проведення практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність 051 Економіка, освітньо-професійна програма Економіка. Ві Коломієць Т. В. 2021 7
29621 Стратегічний аналіз та макроекономічний аналіз. Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки для підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні галузі знань 07 “Управління та адміністрування” спеціальності: 071 “Облік і о Федоришина Л.І., Машевська А.А. 2021 5
29616 Технологія молока і молочних продуктів. Методичні вказівки для практичних занять. Рівень вищої освіти – другий (магістерський), галузь знань – 20 «Аграрні науки», спеціальність – 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», освітньопроф Соломон А.М., Бондар М.М. 2021 8
29569 Розведення тварин. Методичні вказівки для практичних занять Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) Галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство Спеціальність 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Освітньо-професійна програ Казьмірук Л.В. 2021 68
29565 Основи тваринництва. Методичні вказівки для практичних занять. Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), галузь знань – 18 Виробництво та технології, спеціальність – 181 Харчові технології, освітньо-професійна програма – Харчові технології Скоромна О.І., Разанова О.П. 2021 76
29562 Зоологія. Методичні вказівки для самостійної роботи. Рівень вищої освіти другий (магістерський), галузь знань 21 «Ветеринарна медицина», освітньо-професійна програма Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза, 2021 р., 34 с. Бондаренко В.В. 2021 9
29561 Зоологія з основами мікробіології. Методичні вказівки для самостійної роботи. Рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство», 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», освітньо-професі Бондаренко В.В. 2021 12
29560 Зоологія з основами мікробіології. Методичні вказівки для практичних занять. Рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство», 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», освітньо-професій Бондаренко В.В., Поліщук Т.В. 2021 16
29559 Зоологія. Методичні вказівки для практичних занять. Рівень вищої освіти другий (магістерський), галузь знань 21 «Ветеринарна медицина», освітньо-професійна програма Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза, 2021 р., 155 с. Бондаренко В.В. 2021 17
29558 Технологія виробництва продукції кролівництва і звірівництва. Методичні вказівки для практичних занять. Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), галузь знань – 20 аграрні наук та продовольство, спеціальність – 204 Технологія виробництва і переробки Огороднічук Г.М.. Разанова О.П. 2021 30
29557 Хімія загальна та неорганічна хімія. Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей: 133 «галузеве машинобудування» 201 «агрономія» 202 «захист і карантин рослин» 203 «садівництво і виноградарство» Морозова Л.П. 2021 2
29556 Хімія з основами біогеохімії. Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 101 «екологія» галузі знань 10 «природничі науки» освітньо-професійна пр Морозова Л.П. 2021 1
29555 Методологія наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Методичні вказівки для практичних занять, денної та заочної форми навчання. Рівень вищої освіти: другий (магістерський), галузь знань 18 «Виробництво та технології», спеціальність 181 Берник І.М. 2021 6
29553 Ветеринарно-санітарні вимоги до сільськогосподарських тварин. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт для студентів спеціальності 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза з дисципліни Поліщук Т.В. 2021 5
29552 Науково-дослідна робота студентів. Методичні вказівки для практичних занять, денної та заочної форми навчання. Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський), галузь знань 18 «Виробництво та технології», спеціальність 181 «Харчові технології», освітньо-профе Берник І.М., Новгородська Н.В. 2021 36
29549 Контроль якості та безпеки продукції м’ясної та молочної галузі. Методичні вказівки для практичних занять для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» денної форми навчання за спеціальністю 181- «Харчові технології» Фаріонік Т.В. 2021 17
29548 Радіологічний ветеринарно-санітарний контроль. Методичні вказівки до виконання практичних робіт. Рівень вищої освіти – другий (магістерський), галузь знань – 21 Ветеринарна медицина, спеціальність – 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза, освітньо Льотка Г.І., Поліщук Т.В. 2021 54
29547 Генетика та розведення тварин. Методичні вказівки до виконання практичних робіт. Рівень вищої освіти – другий (магістерський), галузь знань – 21 Ветеринарна медицина, спеціальність – 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза, освітньо-професійна про Поліщук Т.В., Бондаренко В.В. 2021 16
29546 Генетика з біометрією. Методичні вказівки для практичних занять. Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), галузь знань – 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальність – 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, освітньо-профес Поліщук Т.В. 2021 8
29544 Основи фізіології і гігієни харчування. Методичні вказівки для практичних занять. Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), галузь знань – 24 Сфера обслуговування, спеціальність – 241 Готельно-ресторанна справа Овсієнко С.М. 2021 5
29543 Технологія продукції ресторанного господарства. Методичні вказівки для практичних занять. Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), галузь знань – 24 Сфера обслуговування, спеціальність – 241 Готельно-ресторанна справа Овсієнко С.М. 2021 7
29542 Технологія оздоровчих харчових продуктів. Методичні вказівки для самостійної роботи. Рівень вищої освіти другий (магістерський), галузь знань 21 Ветеринарна медицина, спеціальність 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза Овсієнко С.М. 2021 5
29541 Основи фізіології і гігієни харчування. Методичні вказівки для самостійної роботи. Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), галузь знань – 24 Сфера обслуговування, спеціальність – 241 Готельно-ресторанна справа Овсієнко С.М. 2021 3
29540 Технологія оздоровчих харчових продуктів. Методичні вказівки для практичних занять. Рівень вищої освіти другий (магістерський), галузь знань 21 Ветеринарна медицина, спеціальність 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза Овсієнко С.М. 2021 4
29538 Технологія виробництва продукції тваринництва. Методичні вказівки для практичних робіт. Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), галузь знань – 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальності – 051 Економіка Голубенко Т.Л., Циганчук О.Б. 2021 10
29525 Методичні вказівки до виконання і оформлення випускних магістерських робіт денної та заочної форми навчання. Рівень вищої освіти: другий (магістерський), галузь знань 18 «Виробництво та технології», спеціальність 181 «Харчові технології», освітньо-професі Берник І.М., Новгородська Н.В.,Соломон А.М. 2021 24
29523 Технологія консервування плодів та овочів. Методичні вказівки до практичних робіт. Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), галузь знань – 18 Виробництво та технології, спеціальність – 181 Харчові технології, освітньо-професійна програма Харчові техн Новгородська Н.В 2021 36
29522 Наукові основи безвідходних технологій. Методичні вказівки до практичних занять. Рівень вищої освіти – другий (магістерський), галузь знань 18 «Виробництво та технології», спеціальність 181 харчові технології, освітньо-професійна програма технології збері Новгородська Н.В., Бондар М.М. 2021 41
29520 Методичні вказвіки для виконання кваліфікаційних робіт-стартапів здобувачами вищої освіти денної форми навчання освітньо-професійних програм «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування» зі спеціальностей 071 «Облік і оподаткуванн Н.Г. Здирко, О.А. Подолянчук, Я.П. Іщенко, Н.І. Коваль, Ю.В. Алескерова, І.М. Лепетан, Л.І. Федоришина 2021 15
29519 Методичні вказівки до виконання і оформлення дипломних робіт студентами факультету агрономії та лісництва денної і заочної форм навчання галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 – «Екологія» другого (магістерського) освітнього рівня Разанов С.Ф., Ткачук О.П., Мудрак Г.В. 2021 40
29518 Програма та методичні рекомендації з проведення виробничої практики для студентів спеціальності 101 Екологія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Ткачук О.П., Разанов С.Ф., Мудрак Г.В. 2021 7
29517 Методичні вказівки до підготовки, оформлення і захисту випускових робіт у формі стартап проектів студентами факультету агрономії та лісництва денної і заочної форм навчання галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 – «Екологія» другого (магісте Ткачук О.П., Мудрак Г.В. 2021 4
29516 Програма та методичні рекомендації з проведення науково-дослідної (виробничої) практики для студентів спеціальності 101 Екологія другого (магістерського) рівня вищої освіти Ткачук О.П., Мудрак Г.В., Алєксєєв О.О. 2021 8
29506 Новітні системи та способи переробки продукції тваринництва. Методичні вказівки для практичних занять. Рівень вищої освіти – другий (магістерський), галузь знань – 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальність 204 – технологія виробництва і переробки пр Соломон А.М. 2021 5
29505 Молоко і молочні продукти. Методичні вказівки для практичних занять. Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), галузь знань – 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальність 204 – технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, освітньо-про Соломон А. М. 2021 8
29504 Зоогігієнічні вимоги до умов утримання тварин. Методичні вказівки для практичних занять. Спеціальність - 212 "ВГСіЕ" Спеціальність – 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза». Вінниця: ВНАУ, 2021. 106 с. Яремчук О.С., Варпіховський Р. Л. 2021 19
29503 Управління продуктивністю тварин. Методичні вказівки для практичних занять. Рівень вищої освіти Другий (магістерський), галузі знань 21 Ветеринарна медицина, спеціальність 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза, освітньо-професійна програма Ветери Яремчук О.С., Варпіховський Р. Л. 2021 16
29497 Технологія виробництва продукції тваринництва. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів денної форми навчання зі спеціальності 075 «Маркетинг». Вінниця: ВНАУ, 2021. 53 с. Царук Л.Л. 2021 35
29496 Технологія виробництва продукції тваринництва. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів денної форми навчання зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». Вінниця: ВНАУ, 2021. 69 с. Царук Л.Л. 2021 16
29495 Технологія виробництва продукції тваринництва. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів денної форми навчання. Рівень вищої освіти перший (бакалаврський). Галузь знань 07 Управління та адміністрування Спеціальність 073 «Менеджмент Царук Л.Л. 2021 28
29493 Загальна мікологія. Методичні вказівки до виконання практичних робіт здобувачами вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальність:202 «Захист і карантин рослин» освітньог Пінчук Н.В. 2021 8
29492 Технологія виробництва продукції тваринництва. Методичні вказівки для самостійної роботи. Рівень вищої освіти –перший (бакалаврський), галузь знань – 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальності – 051 Економіка, Вінниця: ВНАУ, 2021. 21 с. Голубенко Т.Л., Циганчук О.Б. 2021 9
29484 Обґрунтування інженерних рішень. Методичні вказівки для виконання практичних робіт та самостійної роботи з дисципліни «Обґрунтування інженерних рішень». Рівень вищої освіти другий (магістерський), галузь знань 13 Механічна інженерія, спеціальність 133 Гал Гунько І.В., Рябошапка В.Б., Труханська О.О., Швець Л.В 2021 18
29483 Взаємодія держави і суспільства в сфері протидії корупції. Методичні вказівки до самостійної підготовки з навчальної дисципліни для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» освітньої програми Колесник Т.В. 2021 9
29482 Методичні рекомендації для проходження навчальної практики з іноземної мови студентами спеціальностей «Менеджмент», «Публічне управління та адміністрування», «Маркетинг» Кравець Р.А. 2021 20
29477 Ветеринарна імунологія. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт Рівень вищої освіти Другий (магістерський) Галузь знань 21 Ветеринарна медицина Спеціальність 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза Освітньо-професійна програма Ветеринар Ю. М. Побережець 2021 7
29476 Сучасні методи селекції у тваринництві. Методичні вказівки для практичних занять рівень вищої освіти другий (магістерський) галузь знань 20 аграрні науки та продовольство спеціальність 204 технологія виробництва і переробки продукції тваринництва освітнь Казьмірук Л.В. 2021 47
29475 Історія України та етнокультурологія. Методичні вказівки і матеріали для самостійної роботи з підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня денної та заочної форм навчання. Галузь знань 12 Інформаційні технології: спеціальність 122 Ко Бойко Ю.М. 2021 2
29474 Історія України та етнокультурологія. Методичні вказівки і матеріали для проведення практичних занять з підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня денної та заочної форм навчання. Галузь знань 12 Інформаційні технології: спеціальні Бойко Ю.М. 2021 2
29473 Історія України та етнокультурологія. Методичні вказівки і матеріали для проведення практичних занять з підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня денної та заочної форм навчання. Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки: спе Бойко Ю.М. 2021 4
29472 Розведення тварин.Методичні вказівки для практичних занять Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) Галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство Спеціальність 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Освітньо-професійна Казьмірук Л.В. 2021 38
29471 Взаємодія держави і суспільства в сфері протидії корупції. Методичні вказівки до практичних завдань з навчальної дисципліни для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» освітньої програми «Пр Колесник Т.В. 2021 2
29470 Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт для студентів галузі знань 28 «Публічне управління і адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління і адміністрування» другого (магістерського) освітнього рівня Калетнік Г.М., Пронько Л.М., Колесник Т.В., Березюк С.В., Самборська О.Ю., Токарчук Д.М. 2021 20
29469 English for Future Lawyers. Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 08 «Право», спеціальності 081 «Право» Волошина О.В., Холод І.В. 2021 15
29468 Business english. Методичні вказівки до практичних занять студентів денної та заочної форм навчання з іноземної мови спеціальності 072 «Фінанси. Банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» Ковальова К В 2021 3
29467 Professional english. Методичні вказівки до практичних занять студентів денної та заочної форм навчання з іноземної мови спеціальності 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» Ковальова К В Волошина 2021 8
29466 English for ecologysts. Методичні рекомендації з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» Волошина О.В., Холод І.В. 2021 11
29465 Новітні методи та технології використання обладнання переробних і харчових виробництв. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи студентів для студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» денної та заочної форми навчання. Севостьянов І.В.., Кравець С.М. 2021 8
29394 Фізика. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззями знань: 12 Інформаційні технології, 13 Механічна інженерія, 14 Електрична інженерія, 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальностями: 12 Дзісь В.Г., Дячинська О.М. 2021 73
29393 Фізика. Методичні вказівки для самостійної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 12 Інформаційні технології, спеціальності: 122 Комп’ютерні науки. Дзісь В.Г., Дячинська О.М. 2021 113
29392 Дискретна математика. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 12 Інформаційні технології, спеціальності: 122 Комп’ютерні науки Дзісь В.Г., Дячинська О.М. 2021 35
29389 Інформаційні технології. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 12 «Інформаційні технології» спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» освітньо-професійної програми «Комп’ютерні науки» Рузакова О.В., Кіпоренко С.С., Чіков І.А. 2021 333
29388 Машини, обладнання та їх використання для переробки сільськогосподарської продукції. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни Частина 2. для студентів спеціальності 208 Агроінженерія, галузь знань 20 Аграрні науки та прод Полєвода Ю.А., Бурлака С.А. 2021 30
29387 Машини, обладнання та їх використання для переробки сільськогосподарської продукції. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни частина 1 для студентів спеціальності 208 Агроінженерія галузь знань 20 аграрні науки та продо Полєвода Ю.А., Бурлака С.А. 2021 26
29386 Політекономія. Методичні рекомендації для проведення практичних занять з дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня денної та заочної форми навчання галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 « Брояка А.А., Хаєцька О.П. 2021 8
29385 Етика бізнесу та управління. Методичні рекомендації проведення практичних занять для підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) ступені галузі знань: : 07 – Управління та адміністрування, 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діял Бєлкін І.В. 2021 10
29384 Теологія. Методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань – 12 Інформаційні технології. Спеціальність – 122 «Комп’ютерні науки», освітньо-професійної програми Економіка. Вінниця: ОЦ ВНА Левчук О.В., Левчук К.І., Мазило І.В.,Бєлкін І.В. 2021 19
29383 Теологія. Методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань – 05 Соціальні та поведінкові науки. Спеціальність – 051 Економіка, освітньо-професійної програми Економіка. Вінниця: ОЦ ВНАУ, Левчук О.В., Левчук К.І., Мазило І.В.,Бєлкін І.В. 2021 10
29382 Теологія. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань – 05 Соціальні та поведінкові науки. Спеціальність – 051 Економіка, освітньо-професійної програми Економіка. Вінниця: ОЦ ВНАУ, 2021. Левчук К.І., Бєлкін І.В. 2021 7
29381 Теологія. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань – 12 Інформаційні технології. Спеціальність – 122 «Комп’ютерні науки», освітньо-професійної програми Бакалавр з комп’ютерних наук. В Левчук К.І., Бєлкін І.В. 2021 10
29379 Політологія. Методичні рекомендації для проведення практичних занять для підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) ступені знань: 18 - Виробництво та технології, 181 – Харчові технології та інженерія для денної та заочної форм навчанн Богатчук С. С. 2021 5
29377 Політологія. Методичні рекомендації для проведення практичних занять для підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) ступені знань:20 – Аграрні науки та продовольство, 204 –Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва для Богатчук С. С. 2021 4
29361 Філософія. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю Економіка Макаров З.Ю. 2021 17
29360 Філософія. Методичні вказівки для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю Економіка Макаров З.Ю. 2021 9
29359 Філософія. Методичні вказівки для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань – 12 Інформаційні технології. Спеціальність – 122 Комп’ютерні науки, освітньо-професійної програми – Комп’ютерні науки Макаров З.Ю. 2021 42
29331 Філософія. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки Макаров З.Ю. 2021 92
29330 Технологія виробництва продукції рослинництва. Методичні вказівки для cамостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування спеціальністю» 075 «Маркетинг» освітньо-професійної програми Мазур О.В., Пінчук Н.В. 2021 24
29329 Технологія виробництва продукції рослинництва. Методичні вказівки для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальністю 073 «Менеджмент», «Логістика» освітньо-профес Мазур О.В., Пінчук Н.В. 2021 31
29328 Технологія виробництва продукції рослинництва. Методичні вказівки для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальністю 281 «Публічне управління та адмініст Мазур О.В., Пінчук Н.В. 2021 10
29327 Технологія виробництва продукції рослинництва. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністр Мазур О.В., Пінчук Н.В. 2021 32
29326 Технологія виробництва продукції рослинництва. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальністю 076 «Підприємство, торгівля та біржова діяльні Мазур О.В., Пінчук Н.В. 2021 31
29325 Технологія виробництва продукції рослинництва. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальністю 073 «Менеджмент», «Логістика» освітньо-професі Мазур О.В., Пінчук Н.В. 2021 156
29324 Технологія виробництва продукції рослинництва. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування спеціальністю» 075 «Маркетинг» освітн Мазур О.В., Пінчук Н.В. 2021 30
29323 Технологія виробництва продукції рослинництва. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальністю 051 Економіка, освітньо-професійної програми Е Пінчук Н.В., Мазур О.В. 2021 77
29322 Технологія виробництва продукції рослинництва. Методичні вказівки для практичних занять. Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський). Галузь знань 12 «Інформаційні технології» Спеціальність: 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології». Освітньо-про Мазур О.В., Пінчук Н.В. 2021 71
29321 Плодівництво. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності : 202 «Захист і карантин», освітнього рівня: «Бакалавр». Паламарчук І.І. 2021 16
29320 Плодівництво. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництвав рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності: 20 Паламарчук І.І. 2021 150
29319 Плодівництво. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництвав рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності: 20 Паламарчук І.І. 2021 341
29318 Плодівництво. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної форми навчання факультету агрономії та лісівництвав рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності: 20 Паламарчук І.І. 2021 19
29317 Плодівництво. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності : 201 «Агрономія», освітнього рівня: «Бакалавр». Паламарчук І.І. 2021 47
29316 Плодівництво. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності : 203 «Садівництво та виноградарство», освітнього рівня: «Бакалавр» Паламарчук І.І. 2021 23
29315 Мисливствознавство. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт студентами денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 205 «Лісове господарство» Матусяк М.В., Нейко І.С., Швидкий П.А. 2021 58
29314 Комп’ютерне проєктування садово-паркових об’єктів. Методичні вказівки з навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» освітнього рівня «Магістр». Па Панцирева Г.В. 2021 4
29310 Лісознавство. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів денної за заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва, галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 205 «Лісове господарство», освітнього рівня Матусяк М.В., Швидкий П.А. 2021 44
29309 Гербологія: Методичні вказівки для виконання практичних робіт здобувачами вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» освітнього рівня: першого Окрушко С.Є. 2021 500
29308 Ботаніка. Методичні вказівки для виконання практичних робіт здобувачами вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» Яковець Л.А. 2021 9
29307 Методичні рекомендації до підготовки дипломних робіт студентами денної та заочної форм навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 201 «Агрономія» Дідур І.М., Мазур О.В., Циганський В.І. 2021 20
29306 Бренд-менеджмент. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за галуззю знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальностями 241 «Готельно-ресторанна справа» та 242 «Туризм» освітньо-професійними програмами Гарбар Ж.В., Кубай О.Г. 2021 12
29305 Методичні рекомендації щодо написання та захисту звіту з виробничої практики для студентів шостого курсу денної та заочної форм навчання факультету менеджменту та права другого освітнього ступеня «Магістр» галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Пр Опольська Н.М., Піковська Т.В. 2021 6
29304 Методичні вказівки для виконання магістерських робіт здобувачами вищої освіти (другого) магістерського ступеня денної та заочної форми навчання галузь знань 08 «Право» спеціальність 081 «Право» для студентів ІІ ступеня підготовки «Магістр» cпеціальності Опольська Н.М., Піковська Т.В. 2021 7
29303 Економіка готелів і ресторанів. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» освітньо-професійної програми «Готельн Ставська Ю.В. 2021 12
29301 Економіка готелів і ресторанів. Методичні вказівки для самостійної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» освітньо-професійної програми «Го Ставська Ю.В. 2021 9
29300 Методичні рекомендації з організації підготовки та захисту кваліфікаційної (дипломної) роботи освітнього рівня «магістр» освітньо-професійної програми «Готельно-ресторанна справа» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» галузі знань 24 «Сфера обслу Ставська Ю.В., Головня О.М., Лопатюк Р.І. 2021 23
29288 Проектування технологічних процесів у рослинництві. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни “ Проектування технологічних процесів в рослинництві ” Рівень вищої освіти Другий (магістерський), галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство, с Швець Л.В., Томчук В.В. 2021 9
29286 Машини і механізми виробничих процесів у тваринництві та переробній промисловості. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни для студентів спеціальності 204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» денної Полєвода Ю.А., Кравець С.М. 2021 28
29285 Деталі машин та основи конструювання. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з навчальної дисципліни для студентів спеціальності 133 галузеве машинобудування денної та заочної форми навчання Цуркан О.В., Полєвода Ю.А. 2021 74
29284 Деталі машини та основи конструювання. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з навчальної дисципліни для студентів спеціальності 208 «Агроінженерія» денної та заочної форми навчання Цуркан О.В., Полєвода Ю.А. 2021 11
29282 Інформаційні технології. Методичні вказівки для самостійної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальністю 051 «Економіка» освітньо-професійної програми «Економіка». Ві Рузакова О.В., Кіпоренко С.С., Чіков І.А. 2021 51
29281 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Менеджмент» для здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання першого (бака-лаврського) освітнього рівня галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» осві Підвальна О.Г., Германюк Н. В. 2021 22
29280 Менеджмент. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни для здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання першого (бакала-врського) освітнього рівня галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціаль-ності 122 «Комп’ютерні науки» ос Підвальна О.Г., Германюк Н. В. 2021 13
29279 Менеджмент. Методичні вказівки до самостійної підготовки з дисципліни для здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності Підвальна О.Г., Германюк Н. В. 2021 18
29278 Менеджмент. Методичні вказівки до самостійної підготовки з дисципліни для здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки спеціальності» 051 «Економіка» Підвальна О.Г., Германюк Н.В 2021 411
29273 Біопалива: ефективність виробництва і споживання в АПК України. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання галузі знань: 12 Інформаційні технології, спеціальність: 112 Комп’ютерні науки освітнього рівня першого (б Токарчук Д.М., Пришляк Н.В. 2021 9
29272 Агротоксикологія: методичні вказівки для виконання практичних робіт здобувачами вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання рівень вищої освіти перший (бакалаврський) галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство спеціальність Коваленко Т.М. 2021 5
29271 Біопалива: ефективність виробництва і споживання в АПК України. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки студентів денної форми навчання галузі знань 12 Інформаційні технології, спеціальність: 112 Комп’ютерні науки освітнього рівня Токарчук Д.М., Пришляк Н.В. 2021 4
29270 Біопалива: ефективність виробництва і споживання в АПК України. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність: 051 Економіка освітнього рівня першого (бака Токарчук Д.М., Пришляк Н.В. 2021 7
29269 Біопалива: ефективність виробництва і споживання в АПК України. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки студентів денної форми навчання галузі знань: 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність: 051 Економіка освітнього рівня Токарчук Д.М., Пришляк Н.В. 2021 9
29268 Національна економіка. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання галуззю знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальністю 051 Економіка, освітньо-професійної пр Паламаренко Я.В., Доцюк С.О. 2021 33
29267 Національна економіка. Методичні вказівки для самостійної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання галуззю знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальністю 051 Економіка, освітньо-професійн Паламаренко Я.В., Доцюк С.О. 2021 31
29266 Стратегічне планування діяльності підприємства. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання галуззю знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальністю 051 Економіка, Паламаренко Я.В. 2021 5
29265 Стратегічне планування діяльності підприємства. Методичні вказівки для самостійної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання галуззю знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальністю 051 Еконо Паламаренко Я.В. 2021 7
29264 Судові експертизи в оподаткуванні. Методичні вказівки для виконання практичних завдань для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) рівня, денної та заочної форм навча Мулик Я.І., Козаченко А.Ю. 2021 10
29262 Фінансовий аналіз та діагностика бізнес-процесів. Частина 2. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» на другому (магістерському) рів Мулик Т.О., Томчук О.Ф., 2021 16
29261 Фінансовий аналіз та діагностика бізнес-процесів. Частина 2. Методичні вказівки для виконання практичних завдань студентами галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» на другому (магістерському) рівні денн Мулик Т.О., Томчук О.Ф., 2021 12
29260 Державні фінанси в умовах глобалізаційних процесів. Методичні вказівки для самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінан Марценюк О.В., Руда О.Л. 2021 23
29259 Державні фінанси в умовах глобалізаційних процесів. Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси Марценюк О.В., Руда О.Л. 2021 40
29257 Страхування підприємницьких ризиків. Методичні вказівки для самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська Марценюк О.В., Руда О.Л. 2021 9
29256 Страхування підприємницьких ризиків. Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська сп Марценюк О.В., Руда О.Л. 2021 2
29235 Стратегічний управлінський облік в АПК. Методичні рекомендації з навчальної дисципліни для виконання практичних та самостійних робіт здобувачами вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціаль Лепетан І.М. 2021 12
29232 Аналіз та моделювання економічних процесів. Методичні рекомендації до проведення навчальної практики для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» Освітньо профес Ковальчук С.Я., Рузакова О.В. 2021 7
29231 Політекономія. Методичні рекомендації самостійної підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня денної та заочної форми навчання галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» освітньо-професі Брояка А.А., Феняк Л.А. 2021 11
29230 Міжнародна економіка. Методичні вказівки з дисципліни для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки. Спеціальність 051 Економіка. Освітньо-професійна програма «ЕКОНОМІКА». Ковальчук С.Я. 2021 95
29229 Мікроекономіка. Методичні вказівки для самостійної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність 051 «Економіка», освітньо-професійна п Хаєцька О.П. 2021 16
29228 Мікроекономіки.Методичні вказівки для проведення практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність 051 «Економіка», освітньо-профес Хаєцька О.П., Феняк Л.А. 2021 62
29227 Транснаціональні корпорації. Методичні вказівки з дисципліни для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузь знань 05 соціальні та поведінкові науки. спеціальність 051 Економіка. Освітньо-професійна програма «ЕКОНОМ Ковальчук С.Я. 2021 13
29226 Транснаціональні корпорації. Методичні вказівки з дисципліни для самостійної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузь знань 05 соціальні та поведінкові науки. спеціальність 051 Економіка. Освітньо-професійна програма «ЕК Ковальчук С.Я. 2021 20
29225 Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Методичні вказівки з дисципліни для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки. Спеціальність 051 Економіка. Освітньо-професі Ковальчук С.Я. 2021 18
29224 Міжнародна економіка. Методичні вказівки з дисципліни для самостійної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузь знань 05 соціальні та поведінкові науки. спеціальність 051 Економіка. Освітньо-професійна програма «ЕКОНОМІКА» Ковальчук С.Я. 2021 49
29223 Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Методичні вказівки з дисципліни для самостійної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузь знань 05 соціальні та поведінкові науки. спеціальність 051 Економіка. Освітньо-про Ковальчук С.Я. 2021 25
29222 Економіка підприємства. Методичні рекомендації для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання за галуззю знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка», освітньо-проф Брояка А.А., Томашук І.В. 2021 77
29221 Економіка праці та соціально-трудові відносини. Методичні рекомендації для самостійної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання за галуззю знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 05 Дюк А.А., Томашук І.В. 2021 14
29220 Економіка праці та соціально-трудові відносини. Методичні рекомендації для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання за галуззю знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Ек Дюк А.А., Томашук І.В. 2021 43
29219 Економіка підприємства. Методичні рекомендації для самостійної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання за галуззю знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка», освітньо Брояка А.А., Томашук І.В. 2021 32
29218 Методичні рекомендації для проходження виробничої практики здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність 051 «Економіка», освітньо-професійна прогр Хаєцька О.П., Брояка А.А. 2021 9
29217 Бізнес-планування. Методичні рекомендації для практичних занять з навчальної дисципліни для студентів за освітнім рівнем перший (бакалаврський), галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальність 051 Економіка Красняк О.П., Бабина О.М. 2021 7
29216 Бізнес-планування. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни для студентів за освітнім рівнем перший (бакалаврський), галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальність 051 Економіка Красняк О.П. 2021 5
29214 Інформаційні технології. Методичні вказівки для самостійної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 12 «Інформаційні технології» спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» освітньо-професійної програми «Комп’ютерні н Рузакова О.В., Кіпоренко С.С., Чіков І.А. 2021 98
29213 Інформаційні технології. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальністю 051 «Економіка» освітньо-професійної програми «Економіка» Рузакова О.В., Кіпоренко С.С., Чіков І.А. 2021 45
29212 Методи та засоби штучного інтелекту. Методичні вказівки для практичних робіт. Для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 12 «Інформаційні технології», спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки», освітньо-професійної програми «Ко Красиленко В.Г. 2021 71
29211 Інформаційні системи і технології в галузі: методичні вказівки для практичних занять здобувачів (першого) бакалаврського рівня вищої освіти за галуззю знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальністю 051«Економіка» освітньо-професійної програми «Е Киш Л.М. 2021 52
29210 Інформаційні системи і технології в галузі: методичні рекомендації для самостійної підготовки здобувачів (першого) бакалаврського рівня вищої освіти за галуззю знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальністю 051«Економіка» освітньо-професійної пр Киш Л.М. 2021 205
29209 Математичний аналіз. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 12 «Інформаційні технології» спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» освітньо-професійної програми «Комп’ютерні науки» Дубчак В.М., Новицька Л.І. 2021 42
29208 Математичний аналіз. Методичні вказівки для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 12 «Інформаційні технології», спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» Дубчак В.М., Новицька Л.І., Левчук О.В. 2021 16
29207 Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів. Методичні вказівки для практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 12 Інформаційні технології спеціальності 122 Комп’ютерні науки освітньо-професійної п Цирульник С.М. 2021 82
29202 Ветеринарна фармакологія, токсикологія та лікарські рослини. Методичні вказівки для виконання практичних робіт та організації самостійної роботи з дисципліни для студентів спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» для аграрних вищих Побережець Ю. М. 2021 23
29190 Сертифікація та контроль якості насіннєвого матеріалу. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни: для студентів факультету агрономії та лісівництва, денної та заочної форми навчання, галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство Мазур О.В., Паламарчук В.Д., Мазур О.В. 2021 8
29189 Сертифікація та контроль якості насіннєвого матеріалу. Методичні вказівки з дисципліни для самостійної роботи та аудиторного тестування студентів денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва, галузі знань: 20 «Аграрні науки та пр Мазур О.В., Паламарчук В.Д., Мазур О.В. 2021 8
29188 Наукові основи створення сортів і гібридів сільськогосподарських культур. Методичні вказівки з дисципліни: для самостійної роботи та аудиторного тестування студентів денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва, галузі знань: 20 « Мазур О.В., Паламарчук В.Д., Мазур О.В. 2021 6
29187 Селекція та насінництво зернових та зернобобових культур. Методичні вказівки з дисципліни для самостійної роботи та аудиторного тестування студентів денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва, галузі знань: 20 «Аграрні науки та Мазур О.В., Паламарчук В.Д., Мазур О.В. 2021 7
29137 Біопалива: ефективність виробництва і споживання в АПК України. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів денної форми навчання галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова д Токарчук Д.М., Пришляк Н.В. 2020 5
29126 Інформаційні технології. Методичні вказівки для підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» на першому (бакалаврському) рівні Рузакова О. В. 2021 96
29123 Адаптивні системи землеробства. Методичні рекомендації з дисципліни для виконання практичних робіт cтудентами другого магістерського освітнього рівня денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 – «Аграрні науки Цицюра Я.Г. 2021 9
29122 Адаптивні системи землеробства. Методичні рекомендації з дисципліни для організації самостійної роботи та тестового контролю знань cтудентів другого магістерського освітнього рівня денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва з га Цицюра Я.Г. 2021 8
28605 Програма та методичні рекомендації до проходження педагогічної практики здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за освітньо-науковою програмою «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Чудак Р.А., Царук Л.Л. 2021 8
28580 Інноваційні технології у годівлі сільськогосподарських тварин. Методичні вказівки для індивідуальних завдань з дисципліни освітньо-науковий рівень вищої освіти– доктор філософії; спеціальність 204 - технології ивиробництва і переробки продукції тваринниц Чудак Р. А, 2020 18
28520 Інноваційні методи використання генетичних ресурсів тварин. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» для освітньо-наукового ступеня доктора філософії. В Чудак Р. А. 2020 18
28433 Інноваційні технології в рослинництві. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання, галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальності 201 Агрономія освітнього рівня др Н.В. Телекало, І.В. Гончарук, О.В. Мазур, В.Г. Липовий. 2020 32
28432 Інноваційні технології в рослинництві. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи здобувачів вищої освіти денної та заочної форми, галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальності 201 Агрономія освітнього рівня другого (магістерського) Н.В. Телекало, І.В. Гончарук, О.В. Мазур, В.Г. Липовий 2020 82
28407 Ботаніка. Методичні вказівки для проведення навчальної практики з дисципліни студентами першого курсу факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» Яковець Л.А. 2020 4
28384 Методичні вказівки для виконання дипломних робіт здобувачами вищої освіти освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» на першому (бакалаврському) рівні. Здирко Н.Г., Правдюк Н.Л., Мулик Т.О., Подолянчук О.А., Коваль Н.І., Лепетан І.М. 2021 66
28375 Методичні вказівки до проходження виробничої практики для студентів факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання, освітнього рівня «Магістр», спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство». Чернецький В. М., Вдовенко С. А., Паламарчук І. І Чернецький В. М., Вдовенко С. А., Паламарчук І. І. 2021 3
28374 Методичні вказівки до проходження виробничої практики для студентів факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання, освітнього рівня «Бакалавр», спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство». Чернецький В. М., Вдовенко С. А., Паламарчук І. І. 2021 9
28149 Машини та обладнання і їх використання в рослинництві. Програма навчальної практики для студентів 2-го курсу факультету агрономії та лісівництва спеціальності 201 «Агрономія» денної форми навчання Веселовська Н.Р., Яропуд В.М., Бабин І.А. 2021 14
28027 Управління персоналом. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Гарбар Ж.В. 2020 23
28021 Підприємництво. Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни «Підприємництво» для студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня «Бакалавр» галузі знань 07 « Сахно А. А. 2020 13
28020 Збалансоване природокористування. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної форми навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 10 – «Природничі науки» спеціальності 101 – «Екологія» першого (бакалаврського) освітнього Мудрак Г.В., Вергеліс В.І. 2020 329
28015 Розведення тварин. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами першого курсу денної форми навчання освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 204 – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, атестація 1, 2. Казьмірук Л.В. 2021 20
28007 Бізнес-планування. Методичні вказівки до проведення практичних занять для підготовки студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Кубай О.Г. 2020 10
28006 Бізнес-планування. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Кубай О.Г. 2020 7
27954 Безпека праці та життєдіяльності. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів в спеціальносі 202 Захист і карантин рослин Твердохліб І.В., Спірін А.В., Омельянов О.М., Купчук І.М. 2020 8
27953 Безпека життєдіяльності. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів всіх спеціальностей Спірін А.В., Твердохліб І.В., Омельянов О.М. 2020 262
27933 Технологія виробництва продукції рослинництва: методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Облік оподаткування» освітнього рівня "Бак Мазур О.В., Пінчук Н.В. 2021 43
27932 Технологія виробництва продукції рослинництва. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання, галузі знань 12 «Інформаційні технології», спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» освітнього рівня «Бакалавр» Мазур О.В., Пінчук Н.В. 2021 57
27931 Технологія виробництва продукції рослинництва: методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка підприємства», «Економічна кібер Мазур О.В., Пінчук Н.В. 2021 51
27927 Технологія виробництва продукції рослинництва. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентами денної та заочної форм навчання, галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство»,спеціальності 141 «Електротехніка електроенергетика та електроме Мазур О.В., Пінчук Н.В. 2021 15
27925 Технологія виробництва продукції рослинництва. Методичні вказівки з дисципліни для виконання практичних робіт студентами 1- го курсу денної та заочної форм навчання факультету інженерно технологічного із галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» с Мазур О.В., Пінчук Н.В. 2021 60
27924 Технологія виробництва продукції рослинництва. Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами 1- го курсу денної та заочної форм навчання факультету інженерно технологічного із галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 1 Мазур О.В., Пінчук Н.В. 2021 13
27919 Інноваційні технології у годівлі сільськогосподарських тварин. Методичні вказівки для практичних робіт з дисципліни освітньо-науковий ступінь – доктор філософії; спеціальність 204 - технології ивиробництва і переробки продукції тваринництва. Вінниця: ВЦ Чудак Р. А. 2021 41
27918 Іноземна мова професійного спрямування Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання галузі знань 13 «Механічна інженерія» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» Крикун О.А. 2020 3
27916 Іноземна мова професійного спрямування. Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання галузі знань «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 208 «Агроінженерія» Крикун О.А. 2020 3
27913 Екологізація агрономічної діяльності. Методичні вказівки для організації самостійної роботи аспірантами заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» Разанов С.Ф. 2020 2
27911 Технологія продукції ресторанного господарства. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» галузі знань 24 «Сфера обслуговування» Овсієнко С.М. 2021 28
27906 Технологія виробництва продукції рослинництва. Методичні вказівки з дисципліни для виконання практичних робіт студентами 1- го курсу денної та заочної форм навчання факультету інженерно технологічного із галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» Мазур О.В. 2021 6
27902 Аграрна політика та земельні відносини. Методичні рекомендації до виконання практичних завдань та організації самостійної роботи для студентів денної форми навчання Частина І Яремчук Н.В., Березюк С.В., Балдинюк В.М. 2020 39
27898 Технологія виробництва продукції рослинництва: методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання, галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство»,спеціальності 072 «Агроінженерія» освітнього рівня «Б Мазур О.В., Пінчук Н.В. 2021 32
27897 Технологія виробництва продукції рослинництва. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів першого курсу денної та заочної форм навчання, галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство»,спеціальності 072 «Агроінженерія Мазур О.В., Пінчук Н.В. 2021 11
27891 Технологія виробництва продукції рослинництва. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Мазур О.В., Пінчук Н.В. 2021 17
27882 Технологія виробництва продукції рослинництва: Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльн Мазур О.В., Пінчук Н.В. 2021 19
27877 Розсадницттво. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання, освітнього рівня: «Бакалавр», з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності: 203 «Садівництво та вин Паламарчук І.І. 2020 16
27872 Економіка садово-паркового господарства. Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни «Економіка садово-паркового господарства» для студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня «Б Сахно А.А. 2020 7
27871 Економіка підприємства. Методичні рекомендації з навчальної практики для студентів ОС «Бакалавр» денної форми навчання 3-го курсу, що навчаються за галуззю знань 07 Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Сахно А. А. 2020 3
27870 Система точного землеробства. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з навчальної дисципліни " для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 208 – «Агроінженерія» освітнього рівня «Бакалавр» Холодюк О.В. 2020 9
27868 Економіка виробництва продукції аквакультури. Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання другого освітнього рівня «Магістр» галузі знань 09.02 «Рибне гос Сахно А. А. 2020 1
27865 Економіка лісового господарства. Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни «Економіка лісового господарства» для студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня «Бакалавр» галузі Сахно А. А. 2020 5
27862 Економіка та організація аграрного сервісу. Методичні вказівки до виконання практичної та самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 20 “Аграрні науки та продовольство” спеціальності 201 “Агрономія” другого (магістерсько Сахно А.А. 2020 0
27861 Планування діяльності підприємств. Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни «Планування діяльності підприємств» для студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня «Бакалавр» гал Сахно А. А. 2020 5
27857 Маркетинг. Методичні рекомендації для проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентів з дисципліни для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 076 Підприєм Логоша Р.В. 2020 26
27856 ENGLISH. Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання з іноземної мови Галузі знань : 07 «Управління та адміністрування» Спеціальності: 075 «Маркетинг» Спеціальності: 073«Менеджмент» Ковальова К. В. Волошина О. В. 2020 53
27855 Англійська мова: Методичні вказівки дляпрактичних занять та самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання з іноземної мови спеціальності спеціальності051«Економіка», галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки Ковальова К. В. Волошина О. В. 2020 17
27829 Правознавство : методичні рекомендації для практичної роботи для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Освітній рівень: перший (бакалаврський) Правдюк А. Л. 2020 1
27828 Правознавство : методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Освітній рівень: перший (бакалаврський) Правдюк А.Л. 2020 1
27819 Економіка підприємства. Збірник тестових завдань для самостійної роботи та для підготовки до практичних і семінарських занять з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 05 «Соціальн Брояка А.А., Коломієць Т. В. 2020 14
27818 Біопалива: ефективність виробництва і споживання в АПК України. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання денної форми навчання з дисципліни для студентів денної форми навчання галузі Калетнік Г.М., Пришляк Н.В. 2020 31
27815 Біопалива: ефективність виробництва і споживання в АПК України. Методичні вказівки до виконання практичних та семінарських занять для підготовки студентів денної форми навчання з дисципліни для студентів денної форми навчання Калетнік Г.М., Пришляк Н.В. 2020 30
27814 Біопалива: ефективність виробництва і споживання в АПК України. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки студентів денної форми навчання галузі знань 07 Управління та адміністрування , спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та Токарчук Д.М., Пришляк Н.В. 2020 48
27720 Екологізація агрономічної діяльності. Методичні вказівки до виконання практичних робіт аспірантами заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» Разанов С.Ф. 2021 1
27719 Екологізація агрономічної діяльності. Методичні вказівки до проведення практичних робіт аспірантами денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» Разанов С.Ф. 2021 3
27718 Аграрна політика, економіка та міжнародні зв'язки. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня доктора філософії галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Ек Калетнік Г.М. 2021 20
27717 Аграрна політика, економіка та міжнародні зв’язки. Методичні рекомендації для семінарських та практичних занять для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня доктора філософії галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальност Калетнік Г.М. 2020 2
27671 Методичні вказівкидо виконання і оформлення випускних магістерських робіт денної та заочної форми навчання ОР магістерського спеціальність 207 “Водні біоресурси та аквакультура”-Вінниця: ВНАУ, 2020. –44 с. Зотько М.О. Мушит С.О. 2020 8
27558 Інтелектуальна власність. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт, самостійної роботи та індивідуального завдання з дисципліни для здобувачів освітнього ступеня кандидат наук, спеціальностей 204 Технологія виробництва та переробки пр Середа Л.П., Холодюк О.В. 2020 6
27551 Технологія полісахаридів та їх застосування у харчовій промисловості. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни cпеціальність 181 «Харчові технології» галузь знань 18 «Виробництво та технології» денної форми навчання Берник І.М., Бондар М.М. 2020 12
27549 "Hydrobiology" Methodical recommendations on educational practice for students firs level of higher education specialty 207 "Aquatic bioresources and aquaculture" Zotko M. 2020 4
27522 Основи керування сільськогосподарською технікою (органи керування тракторів John Deere серії 8000) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни для студентів першого бакалаврського освітнього рівня інженерно-технологічного факультету г Єленич А. П. 2020 21
27521 Основи керування сільськогосподарською технікою (органи керування тракторів МТЗ «БЕЛАРУС») Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни для студентів першого бакалаврського освітнього рівня інженерно-технологічного факультету галузі зн Комаха В. П., Єленич А. П. 2020 17
27488 Ведення тваринництва в умовах радіоактивного забруднення територій. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами четвертого курсу денної форми навчання освітнього ступеня магістр за спеціальністю 212 – ветеринарна гігієна, санітарія і експ Радзиховський М.Л., Дишкант О.В. 2020 16
27487 Внутрішні хвороби тварин. Методичні вказівки до виконання та оформлення історії хвороби студентами четвертого курсу денної форми навчання освітнього ступеня магістр за спеціальністю 212 – Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. Радзиховський М.Л., Дишкант О.В. 2020 14
27485 Паразитологія та інвазійні хвороби. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами четвертого курсу денної форми навчання освітнього ступеня магістр за спеціальністю 212 – Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. Радзиховський М.Л. 2020 13
27484 Патологічна фізіологія. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами четвертого курсу денної форми навчання освітнього ступеня магістр за спеціальністю 212 – Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. Радзиховський М.Л., Дишкант О.В. 2020 7
27483 Загальна вірусологія. Методичні вказівки до виконання практичних занять студентами третього курсу денної форми навчання освітнього ступеня магістр за спеціальністю 212 – Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. Радзиховський М.Л., Дишкант О.В. 2020 12
27234 Фінанси. Методичні вказівки для практичних занять студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня «Бакалавр», галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Вдовенко Л.О., Грищук Н.В., Тітов Д.В. 2020 38
27233 Інтродукція та адаптація малопоширених плодоовочевих рослин. Методичні вказівки до виконання практичних робіт та організації самостійної роботи студентами факультету агрономії та лісівництва, денної форми навчання, освітнього рівня: першого (бакалаврського Вдовенко С. А., Полутін О. О. 2020 8
27231 Тепличне садово-паркове господарство. Методичні вказівки до виконання практичних робіт та організації самостійної роботи студентами факультету агрономії та лісівництва, денної та заочної форм навчання, освітнього рівня: другого (магістерського), галузі зна Вдовенко С. А., Полутін О. О. 2020 4
27230 Плодівництво. Методичні вказівки до виконання практичних робіт та організації самостійної роботи студентами факультету агрономії та лісівництва, денної та заочної форм навчання, освітнього рівня: першого (бакалаврського), галузі знань 20 «Аграрні науки та Полутін О. О. 2020 197
27229 Технологія зберігання і переробки зерна. Методичні вказівки до виконання практичних робіт таорганізації самостійної роботи студентами факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва та ветеринарії, денної форми навчання, освітнього р Полутін О. О. 2020 9
27228 Плодівництво. Методичні вказівки до виконання практичних робіт та організації самостійної роботи студентами факультету агрономії та лісівництва, денної та заочної форм навчання, освітнього рівня: першого (бакалаврського), галузі знань 20 «Аграрні науки та Полутін О. О. 2020 8
27227 Плодівництво. Методичні вказівки до виконання практичних робіт та організації самостійної роботи студентами факультету агрономії та лісівництва, денної та заочної форм навчання, освітнього рівня: першого (бакалаврського), галузі знань 20 «Аграрні науки та Полутін О. О. 2020 17
27223 Ділове спілкування: методичні рекомендації для майбутніх фахівців із готельно-ресторанної справи і туризму. Алла Горобець 2020 3
27214 Українська мова за професійним спрямуванням: вправи та завдання. Методичні рекомендації. Алла Горобець, Інна Горобець 2020 11
27213 Латинська мова. Методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право». Наталія Логутіна 2020 12
27212 Фінанси. Методичні вказівки та завдання для практичних занять студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня «Бакалавр», галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Вдовенко Л.О., Тітов Д.В. 2020 19
27210 Економіка підприємства. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи для студентів першого (бакалаврського) освітнього ступеня денної та заочної форми навчання, галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподатку Брояка А.А., Томашук І.В. 2020 10
27209 Управління фінансовими ризиками. Методичні вказівки і завдання і завдання для самостійної роботи студентів галузі знань галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхува Вдовенко Л.О. Тітов Д.В. 2020 6
27206 Діагностування техніки для тваринництва. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни для студентів інженерно-технологічного факультету денної і заочної форм навчання галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальності 208 Агроі Труханська О.О., Швець Л.В., Грицун А.В. 2020 25
27205 Європейське антидискримінаційне право. Методичні вказівки до організації самостійної роботи здобувачами вищої освіти другого (магістерського) рівня денної та заочної форми навчання Галузі знань: 08«Право» факультет: менеджменту та права Правдюк Андрій Леонідович 2020 4
27203 Агрометеорологія: метод. рек. для самостійної роботи студентів факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» освітнього рівня: першого бакалаврського / М Поліщук М.І. 2020 3
27202 Агрометеорологія: метод. рек. для самостійної роботи студентів факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності: 202 «Захист і карантин рослин» освітнього рівня: першого б Поліщук М.І. 2020 1
27200 Технологія виробництва продукції рослинництва. Методичні вказівки з дисципліни для виконання практичних робіт студентами 1- го курсу денної та заочної форм навчання факультету Обілку і аудиту, галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 0 Мазур О.В. 2020 52
27199 Юридична відповідальність за екологічні правопорушення. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 081 «Право» денної та заочної форм навчання, 2020. 10 с. Оверковська Т.К. 2020 8
27198 Планування зеленого господарства. Планування зеленого господарства. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів денної за заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва, галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціа Матусяк М.В., Швидкий П.А. 2020 19
27197 Дендропроектування. Дендропроектування. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентами факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання, галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 206 «Садово-паркове Циганська О.І. 2020 17
27196 Дендропроектування. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва спеціальності 206 – «Садово-паркове господарство», освітнього рівня «Магістр». Циганська О.І. 2020 46
27195 Організація туристичних подорожей. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань - 24 «Сфера обслуговування» спеціальності - 242 «Туризм» Іващенко А.В. Юрєв В.І. 2020 10
27192 Бюджетна система. Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів освітнього рівня «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Алескерова Ю.В., Грищук Н.В. 2020 21
27191 Контроль якості кормів. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт студентами денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 201 «Агрономія», освітнього ступеня «М Циганський В.І. 2020 11
27187 Фізичне виховання. Методичні вказівки для практичних занять студентів усіх спеціальностей Бочарова В.Б., Дуржинська О.О., Віннік Ю.В., Рудницький В.Б. 2020 4
27186 Санітарія та гігієна у рибництві. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни для студентів спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» для аграрних вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. 2020 Льотка Г.І., Бондаренко В.В., Варпіховський Р.Л. 2020 9
27181 Статистика. Методичні вказівки для виконання практичних робіт для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань спеціальності: 071 «Облік та оподаткування», галузі знань 07 «Управління та адміністрування» факультету обліку Федоришина Л.І., Машевська А.А, Алескерова Ю.В. 2020 191
27179 Управління фінансовою санацією підприємства. Методичні рекомендації навчальної дисципліни для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) рівня освіти галузі знань – 07 «Управління та адміністрування» Польова О.Л., Бескупська О.В. 2020 13
27133 Реологія технологічних мас в процесах харчових, фармацевтичних та мікробіологічних виробництв. Методичні вказівки для виконання практичнихробіт з навчальної дисципліни для здобувачів освітнього ступеня: «Докторафілософії» спеціальності 181 « Полєвода Ю.А 2020 7
27131 Реологія технологічних мас в процесах харчових, фармацевтичних та мікробіологічних виробництв. Методичні вказівки для самостійної роботиз навчальної дисципліни дляздобувачів освітнього ступеня: «Доктора філософії»спеціальності 181 «Харчові технолог Полєвода Ю.А 2020 5
27084 Агрометеорологія: методичні рекомендації для самостійної роботи студентів факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності: 203 «Садівництво та виноградарство» Поліщук М.І. 2020 0
27083 Системи застосування добрив: Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» освітнього рівня: Поліщук М.І. 2020 2
27081 Алгоритмізація та програмування. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 12 «Інформаційні технології», спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» денної та заочної форм навчання Коляденко Д.Л. 2020 8
27080 Управління фінансовою санацією підприємства. Методичні вказівки навчальної дисципліни до практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) рівня освіти галузі знань – 07 «Управління та адміністрування» нап Польова О.Л. 2020 17
27079 Технологія зберігання та переробки плодів, овочів і винограду. Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство» освітнього рів Панцирева Г. В. 2020 41
27078 Оптимізаційні методи та моделі в логістиці. Методичні вказівки для виконання практичних (лабораторних) робіт та самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання з дисципліни для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня галузі знань 0 Волонтир Л.О., Потапова Н.А. 2020 13
27077 Методичні рекомендації. Особливості заготівлі та переробки їстівних грибів в умовах техногенного забруднення лісових угідь. Разанов С.Ф., Врадій О.І. 2020 3
27065 Етологія, стрес, адаптація та акліматизація тварин. Методиччні вказівки з проведення практичних занять студентами другого курсу денної форми навчання освітнього ступеня "магістр" із спеціальності 212 "Ветеринарна санітарія, гігієна і експертиза" Льотка Г.І., Казьмірук Л.В. 2020 19
27064 Розведення тварин. Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами другого курсу освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 204 – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, атестації 3, 4 Казьмірук Л.В. 2020 67
27063 Сучасні технологічні моделі розвитку тваринництва Методичні вказівки для проведення практичних занять для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівняосвітньо-наукової програми «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» зі с Кучерявий В.П. 2020 32
27059 Перспективні технології виробництва продукції тваринництва. Методичні вказівки для самостійної роботи здобувачів вищої освіти третього рівня денної форми навчання за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Кучерявий В.П. 2020 17
27057 Перспективні технології виробництва продукції тваринництва. Методичні вказівки для проведення практичних занять для аспірантів денної та заочної форм навчання спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» третього освітньог Кучерявий В.П. 2020 20
27056 Сучасні технологічні моделі розвитку тваринництва. Методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня освітньо-наукової програми «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» зі спе Кучерявий В.П. 2020 27
27027 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 133 – "Галузеве машинобудування" освітн Середа Л.П., Холодюк О.В. 2020 4
27026 Утилізація та поводження з відходами. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт студентами денної та заочної форми навчання спеціальності 101 «Екологія», галузі знань 10 «Природничі науки» освітнього ступеня «Магістр» факультету агрономії та Алєкєсєєв О.О., Шевчук В.В. 2020 15
27024 Санітарно-гігієнічні вимоги до тваринницьких будівель і споруд. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання освітнього ступеня «Магістр». Спеціальність – 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза». Вінниця: В Яремчук О. С., Варпіховський Р. Л. 2020 13
27023 Проектування підприємств м’ясної та молочної галузі. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання освітнього ступеня «Бакалавр». Спеціальність – 181 «Харчові технології». Вінниця: ВЦ ВНАУ, 2020. – 30 с. Яремчук О. С., Варпіховський Р. Л. 2020 16
27022 Санітарно-гігієнічні вимоги до тваринницьких будівель та споруд: Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами денної форми навчання. Спеціальність – 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза». Вінниця: ВЦ ВНАУ, 2020. 80 с. Яремчук О. С., Варпіховський Р. Л. 2020 16
27021 Агробізнес і маркетинг у садівництві, овочівництві і виноградарстві. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Агробізнес і маркетинг у садівництві, овочівництві і виноградарстві» розроблена з метою допомоги студента Красняк О.П., Савіна С.С., Бабина О.В. 2020 4
27020 Проектування підприємств м’ясної та молочної галузі. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної форми навчання. Спеціальність – 181 Харчові технології. Вінниця: ВНАУ, 2020. 97 с. Яремчук О. С., Варпіховський Р. Л. 2020 50
27019 Європейське антидискримінаційне право. Методичні вказівки до організації практичної роботи здобувачами вищої освіти другого (магістерського) рівня денної та заочної форми навчання 081 «Право» Правдюк Андрій Леонідович 2020 4
27016 Санітарна мікробіологія. Методичні вказівки для виконання практичних робіт та організації самостійної роботи з дисципліни для студентів спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» Побережець Ю.М. 2020 37
27015 Methodical instructions and program of educational practice for preparation of students of educational degree Master's degree in specialty 212 - Veterinary hygiene, sanitation and expertise. Побережець Ю.М. 2020 4
27012 Екологічна токсикологія. Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи для студентів 3-го курсу факультету агрономії та лісівництва заочної форми навчання галузі знань 0401 «Природничі науки» спеціальність 101 «Екологія» оcвітнього ступеня «Ба Хаєцький Г.С. 2020 26
27011 Технічний сервіс сільськогосподарських машин. Частина І. Методичні вказівки і завдання до виконання лабораторно-практичних занять для студентів зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування, другого (магістерського) освітнього рівня Швець Л.В., Завальнюк П.Г. 2020 5
27008 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Методичні вказівки з виконання практичних робіт з дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальностей 208 – Агроінженерія і 133 – Гал Середа Л.П., Холодюк О.В., Шаргородський С.А. 2020 6
27007 Агрохімія. Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами 3-го курсу денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 – "Аграрні науки та продовольство" спеціальностей: 205 – "Лісове господарство" Дідур І. М., Мацера О. О. 2020 1
27006 Агрохімія. Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами 3-го курсу денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 10 – "Природничі науки" спеціальності: 101 – "Екологія" освітнього рівня "Бакала Дідур І. М., Мацера О. О. 2020 2
27005 Стратегічне планування діяльності підприємства. Методичні рекомендації з дисципліни для проведення лекційних та практичних занять, а також самостійної підготовки студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього (бакалаврського) рівня галузі зн Паламаренко Я.В. 2020 23
27001 Економіка торговельного підприємства. Методичні рекомендації для проведення практичних занять дисципліни студентам денної та заочної форми навчання галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльні Паламаренко Я.В. 2020 15
26999 Методичні рекомендації для проходження виробничої практики студентами денної та заочної форми навчання галузі знань галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність для здобуття першого (бакал Паламаренко Я.В. 2020 8
26998 Іноземна мова (англійська). Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної форми навчання галузі знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 241 « Готельно-ресторанна справа» Власюк Юлія Леонідівна 2020 12
26968 Методика досліджень у рибництві. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентами денної та заочної форм навчання спеціальності 207 “Водні біоресурси та аквакультура ” .Вінниця: ВЦ ВНАУ. 2020. 38 с. Сироватко К.М. 2020 3
26967 Соціологія. Методичні рекомендації з організації практичних занять для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань - 07 «Управління та адміністрування» спеціальностей: 075 «Маркетинг» денної та заочної форми навчання. Маньгора В.В. 2020 5
26966 Соціологія. Методичні рекомендації з організації практичних занять для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань - 07 «Управління та адміністрування» спеціальностей: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 073 Маньгора В.В. 2020 24
26965 Соціологія. Методичні рекомендації з організації практичних занять для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань - 07 «Управління та адміністрування» спеціальностей: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 076 «Підприємництв Маньгора В.В. 2020 6
26956 Податкова система. Методичні вказівки по виконанню самостійних завдань для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» та 072 «Фінанси, банківська справ Правдюк М. В., Подолянчук О. А. 2020 5
26955 Податкова система.Методичні вказівки по виконанню практичних завдань для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» та 072 «Фінанси, банківська справа т Правдюк М. В., Подолянчук О. А. 2020 5
26954 Технологія виробництва продукції тваринництва. Методичні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт для студентів денної форми навчання із спеціальності 208 «Агроінженерія» Вінниця: ВНАУ, 2020. 53с. Царук Л.Л., Огороднічук Г.М. 2020 6
26953 Товарознавство і стандартизація. Методичні вказівки з самостійної роботи для здобувачів вищої освіти другого магістерського освітнього рівня спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» галузі знань: 21 «Ветеринарна медицина» Овсієнко С.М. 2020 35
26952 Технологія кормів та кормових добавок. Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентів другого магістерського освітнього рівня cпеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Cироватко К.М. 2020 5
26945 Екологія (фахове спрямування). Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентами денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 – «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 203 «Садівництво та винограда Шевчук В.В., Вергеліс В.І. 2020 20
26944 Біологічний та санітарний моніторинг. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт студентами денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 10 – «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» освітнього рівня « Гуцол Г. В., Вергеліс В.І. 2020 15
26943 Фінансова безпека. Методичні вказівки для самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня бакалавр галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Руда О.Л., Марценюк О.В. 2020 3
26942 Облік в банках. Методичні вказівки для проведення практичних занять здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання Корпанюк Т.М. 2020 7
26941 Облік в банках. Методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання Корпанюк Т.М. 2020 2
26940 Фінансовий аналіз та діагностика бізнес-процесів. Частина І. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ з організації самостійної роботи студентів денної (заочної) форм навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» на друго Томчук О.Ф., Мулик Т.О. 2020 13
26934 Мікробіологія: Методичні вказівки для проведення практичних робіт для студентів факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності׃ 202 «Захист і карантин рослин» освітнього рівня першо Коваленко Т.М. 2020 13
26933 Машини і обладнання та їх використання в тваринництві. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство спеціальності 208 Агроінженерія Частина І Грицун А. В., Труханська О. О. 2020 10
26931 Облік у фінансових та бюджетних установах. Методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та Коваль Н.І., Корпанюк Т.М. 2020 28
26929 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Методичні рекомендації навчальної дисципліни для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) рівня освіти галузі знань Польова О.Л. 2020 18
26928 Біологічний та санітарний моніторинг. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт студентами денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 10 – «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» освітнього рівня « Гуцол Г. В., Вергеліс В.І. 2020 11
26926 Лісоаграрні ландшафти. Методичні вказівки для виконання практичних робіт для студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні н