The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Методичні вказівки

ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
30982 Гігієна молока і молочних продуктів. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів. Рівень вищої освіти другий (магістерський), галузь знань 21 «Ветеринарна медицина», освітньо-професійна програма «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза Шпаковська Г.І. 2022 0
30960 Товарознавство та пакування харчових продуктів. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії денної та заочної форми навчання галузі знань Новгородська Н.В. 2022 0
30959 Товарознавство (продовольчі і непродовольчі товари). Методичні вказівки до виконання самостійної робот. Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), галузь знань – 07 «Управління та адміністрування», спеціальність – 076 «Підприємництво, торгівля та біржо Новгородська Н.В. 2022 1
30953 Охорона земель. Робочий зошит з дисципліни для студентів денної і заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 201 «Агрономія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Шкатула Ю.М. 2022 0
30952 Гігієна молока і молочних продуктів. Методичні вказівки до практичних занять. Рівень вищої освіти другий (магістерський), галузь знань 21 «Ветеринарна медицина», освітньо-професійна програма «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» Шпаковська Г.І. Пікула О.А. 2022 2
30951 Патологічна анатомія і розтин. Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання. Рівень вищої освіти другий (магістерський), галузь знань 21 «Ветеринарна медицина», спеціальність 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза», Ушаков В.М.,Шпаковська Г.І. 2022 2
30950 Конярство. Робочий зошит для практичних занять. Для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство. Спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Освітньо-професійна п Огороднічук Г.М. 2022 0
30949 Біохімія. Методичні вказівки для практичних занять Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) Галузь знань 18 «Виробництво та технології» Спеціальність 181 «Харчові технології» Освітньо-професійна програма Харчові технології Морозова Л.П. 2022 0
30947 Стандартизація та сертифікація харчових продуктів та кормів. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії галузі знань 21 «Ветери Берник І.М. 2022 0
30946 Технологія продуктів забою тварин. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» Берник І.М., Яремчук О.С. 2022 1
30942 Мікробіологія. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти факультету економіки та підприємства галузі знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа», першого (бакалаврського) Соломон А.М. 2022 0
30940 Технічна мікробіологія. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії, галузь знань 18 «Виробництво та технології», спеціальні Соломон А.М. 2022 0
30937 Технологія молока і молочних продуктів. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії, галузь знань 18 «Виробництво та техноло Соломон А.М. 2022 0
30936 Мікробіологія. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 241 «Готельно-ре Соломон А.М., Бондар М.М. 2022 0
30935 Логістика у туризмі. Методичні вказівки для проведення семінарських занять з дисципліни ля студентів факультету економіки та підприємництва денної форми навчання спеціальності 242 «Туризм», ОР «Бакалаврський» Лопатюк Р.І. Захарова Т.В. 2022 0
30934 Землеробство. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами 3-го курсу денної форми навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 201 «Агрономія», 203 «Садівництво та виноградарс Григорій Заболотний, Ігор Дідур, Людмила Пелех 2022 1
30933 Грунтознавство. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами 2-го курсу денної форми навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 206 «Садово-паркове господарство», першого (бак Тетяна Забарна Ліна Броннікова 2022 0
30932 Грунтознавство. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами 2-го курсу денної форми навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 10 «Природничі науки», спеціальності 101 «Екологія», першого (бакалаврського) освітнього рівня Тетяна Забарна Ліна Броннікова 2022 0
30931 Грунтознавство. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами 2-го курсу денної форми навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 205 «Лісове господарство», першого (бакалаврсь Тетяна Забарна, Ліна Броннікова 2022 0
30930 Теплохолодотехніка. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни для студентів спеціальності 181 «Харчові технології» денної та заочної форми навчання. Бурлака С.А., Кравець С.М. 2022 1
30910 Логіка. Методичні вказівки для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань – 08 Право. Спеціальність – 081 Право, освітньо-професійної програми Право. Макаров З.Ю. 2022 3
30909 Логіка. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань – 08 Право. Спеціальність – 081 Право, освітньо-професійної програми Право. Макаров З.Ю. 2022 0
30908 Механізація садово-паркових робіт. Методичні вказівки і завдання до виконання лабораторно-практичних занять та самостійної роботи для студентів галузі знань 20 – Аграрні науки і продовольство зі спеціальності 206 - Садово-паркове господарство, освітнього Швець Л.В., Труханська О.О. 2022 1
30907 Сільськогосподарські машини. Теорія і розрахунок. Методичні вказівки для виконання практичних робіт та самостійної роботи студентів. Рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальність 208 Агроінженер Швець Л.В. 2022 0
30906 Товарознавство і стандартизація. Методичні вказівки для практичних робіт. Рівень вищої освіти Другий (магістерський) Галузь знань 21 Ветеринарна медицина Спеціальність 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза Освітньо-професійна програма Ветеринарн Казьмірук Л.В. 2022 0
30905 Моделювання технологічних процесів і систем. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки фахівців спеціальності 133 – «Галузеве машинобудування» Веселовська Н.Р., Шаргородський С.А., Присяжнюк Д.В. 2022 6
30904 Моделювання технологічних процесів і систем. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки фахівців спеціальності 133 – «Галузеве машинобудування». Веселовська Н.Р., Шаргородський С.А., Присяжнюк Д.В. 2022 3
30903 Навігаційні системи в землеробстві. авігаційні системи в землеробстві: методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 208 – "Агроінженерія" освітнього рівня "Магістр" / Холодюк О.В. 2022 4
30902 Конкурентоспроможність сільськогосподарських машин і обладнання. Методичні вказівки з виконання практичних робіт з дисципліни ля студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 208 – "Агроінженерія" освітнього рівня "Магістр" Холодюк О.В., Труханська О.О 2022 1
30898 Уудосконалення системи удобрення кукурудзи, моркви та буряків столових за рахунок використання біоорганічного добрива на основі дигестату біогазових станцій ефлюент Кричковський В.Ю. 2022 2
30897 Лісівництво. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 205 «Лісове господа Матусяк М.В. 2022 1
30896 Лісоексплуатація. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 205 «Лісове го Матусяк М.В. 2022 1
30895 Розсадництво. Методичні вказівки для виконання практичних робіт підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань: 20 «Аграрні науки та продоволь Паламарчук І.І. 2022 3
30894 Моделювання і прогнозування стану довкілля. Методичні вказівки для виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 Алєксєєв Олексій, Врадій Оксана 2022 0
30893 Моделювання і прогнозування стану довкілля. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 Алєксєєв Олексій, Врадій Оксана 2022 1
30892 Природно-ресурсний потенціал України. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Еколо Алєксєєв Олексій, Вергеліс Вікторія 2022 1
30891 Природно-ресурсний потенціал України. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екол Алєксєєв Олексій, Вергеліс Вікторія 2022 1
30888 Планування і організація туристичного бізнесу. Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 242 «Туризм». Ставська Ю.В. 2022 2
30886 Планування і організація туристичного бізнес. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни для студентів факультету економіки та підприємництва денної форми навчання, першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 24 «Сфера обслуговування Ставська Ю.В. 2022 0
30885 Інженерна та комп’ютерна графіка. Методичні вказівки для самостійної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 14 Електрична інженерія, спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромехані Джеджула О.М. 2022 1
30884 Інтелектуальний бізнес.Методичні вказівки до виконання практичної роботи студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» другого (магістерського) освітнього рівня. Сахно А.А., Томашук І.В. 2022 1
30883 Інтелектуальний бізнес. Методичні вказівки до виконання практичної роботи студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» другого (магістерського) освітнього рівня. Сахно А.А., Томашук І.В. 2022 0
30871 Організація бізнесу та діловодства. Методичні вказівки для виконання практичних завдань і самостійної роботи здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і опо Лепетан І.М., Бурко К.В. 2022 4
30870 Машини і механізми виробничих процесів у тваринництві та переробній промисловості. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисциплінидля студентів спеціальності 204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» денно Полєвода Ю.А., Дідик А.М. 2022 2
30835 Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 208 «Агроінженерія» денної та заочної форм навчання. Яропуд В.М., Гунько І.В., Середа Л.П., Труханська О.О., Холодюк О.В. 2022 16
30816 Економіка аграрного виробництва. Методичні вказівки для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство спеціальності 208 Агроінженерія. Вінниця, Хаєцька О.П. 2022 4
30815 Економіка аграрного виробництва. Методичні вказівки для проведення практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство спеціальності 208 Агроінженерія. Хаєцька О.П. 2022 33
30813 Навігаційні системи в АПК: методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 208 – "Агроінженерія" освітнього рівня "Магістр" Холодюк О.В. 2022 1
30811 Деталі машини. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни для спеціальності 208 «Агроінженерія» першого бакалаврського освітнього рівня денної та заочної форми навчання. Цуркан О.В., Полєвода Ю.А., Дідик А.М. 2022 8
30810 Деталі машин. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з навчальної дисципліни для студентів спеціальності 208 Агроінженерія першого бакалаврського освітнього рівня денної та заочної форми навчанн Цуркан О.В., Полєвода Ю.А., Дідик А.М. 2022 14
30798 Проектування та дослідження автоматизованого електроприводу. Методичні рекомендації для виконання курсового проекту. О.В. Солона, В. Ф. Граняк, І. М. Купчук 2022 16
30749 Теологія. Методичні поради, тематика індивідуальних навчальних завдань та контрольні запитання для самостійної роботи для студентів (першого) бакалаврського рівня за спеціальностями: агроінженерія-208; електроенергетика, електротехніка та електромеханіка-1 Мазило І В 2021 0
30740 Моделювання новітніх технологічних систем. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни для студентів галузі знань -13 "Механічна інженерія" спеціальності 132 "Матеріалознавство" третього освітньо-наукового ступеня Веселовська Н.Р., Шаргородський С.А. 2022 4
30733 Технологія цукрового виробництва. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 18 «Виробництво та технології» спеціальності 181 « Паламарчук В.Д. 2022 1
30732 Система сучасних інтенсивних технологій. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціал Паламарчук В.Д. 2022 4
30731 Наукові основи вирощування органічної продукції. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» Паламарчук В.Д. 2022 1
30730 Насіннєзнавство в плодоовочівництві. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальнос Паламарчук В.Д. 2022 0
30729 Насіннєзнавство. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» п Паламарчук В.Д. 2022 0
30728 Технологія цукрового виробництва. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної та заочної форми навчання факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва з галузі знань 18 «Виробництво та технології», спеціальніст Паламарчук В.Д. 2022 0
30727 Система сучасних інтенсивних технологій. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальність 201 «Агрономія» друг Паламарчук В.Д. 2022 4
30726 Насіннєзнавство. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальність 201 «Агрономія» першого (бакалаврського) осв Паламарчук В.Д. 2022 1
30725 Насіннєзнавство в плодоовочівництві. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальність 203 «Садівництво та вино Паламарчук В.Д. 2022 0
30724 Наукові основи вирощування органічної продукції. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальність 201 «Агроном Паламарчук В.Д. 2022 3
30723 Стандартизація та оцінка якості продукції тваринництва. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії галузі знань 20 «Аграрні на Берник І.М., Новгородська Н.В. 2022 5
30722 Туроперейтинг. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальністю 242 «Туризм» освітньо-професійної програми «Туризм», Вінниця, 2022. 49 с. Ставська Ю.В. 2022 1
30720 Туроперейтинг. Методичні вказівки для самостійної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальністю 242 «Туризм» освітньо-професійної програми «Туризм», Вінниця, 2022. 41 с. Ставська Ю.В. 2022 1
30719 Програмування врожаю. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галузю знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальністю 202 «Захист і карантин рослин» освітньо-професійної програми «Агроном Мазур О.В., Пінчук Н.В. 2022 26
30718 «Програмування врожаю». Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галузю знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальністю 201 «Агрономія» освітньо-професійної програми «Агрономія» Мазур О.В., Пінчук Н.В. 2022 151
30716 Агрофармакологія. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 201 «Агрономія» п Вергелес Павло 2022 79
30715 Генетика. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» освітньої програми 202 «Захист і карантин рослин» Мамалига В.С. 2022 1
30714 Генетика. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» освітньої програми 201 «Агрономія» першо Мамалига В.С. 2022 0
30713 Генетика. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт студентами спеціальності 203 "Садівництво і виноградарство" Мамалига В.С. 2022 3
30712 Мамалига В.С. Генетика. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальностей Мамалига В.С. 2022 10
30711 Товарознавство (продовольчі і непродовольчі товари). Методичні вказівки до практичних робіт. Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), галузь знань – 07 «Управління та адміністрування», спеціальність – 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльніс Новгородська Н.В. 2022 3
30709 Ведення тваринництва в умовах екологічно забруднених територій. ( частина 1). Методичні вказівки для виконання практичних занять; Рівень вищої освіти Другий (Магістерський); Галузь знань 21 «Ветеринарна медицина»; Спеціальність 212 «Ветеринарна гігієна, са Бондаренко В.В., Пікула О.А. 2022 2
30706 Крос-платформне програмування. Методичні вказівки для виконання практичних робіт для студентів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» Яровенко А.Г. 2021 0
30704 Технологія м’ясної та молочної галузі. Методичні вказівки до виконання практичних занять для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії денної та заочної форми навчання Фаріонік Т.В. 2022 0
30703 Технологія м’ясної та молочної галузі. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії денної та заочної форми навчання Фаріонік Т.В. 2022 1
30702 Мікробіологія. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету менеджменту та права денної форми навчання Фаріонік Т.В. 2021 2
30699 Мікроструктурний аналіз харчових продуктів. Методичні вказівки до виконання практичних занять для підготовки здобувачів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії денної та заочної форми навчання галузі знань 18 Вир Яремчук О.С., Бондар М.М. М 2021 0
30619 Сучасні проблеми агроекології. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання Галузь знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» Спеціальність: 201 Вітер Н.Г. Тітаренко О.М. 2021 6
30469 Агротоксикологія. Методичні рекомендації до виконання самостійних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності׃ 202 «Захист і каран Коваленко Т.М. 2021 2
30468 Фінансовий аналіз. Методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачами вищої освіти факультету обліку та аудиту галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» другого (магістерського) освітнього рівня Томчук О.Ф. 2021 6
30467 Економічний аналіз. Методичні вказівки для виконання практичних завдань здобувачами вищої освіти факультету економіки та підприємництва галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» п Томчук О.Ф. 2021 5
30466 Технологія консервування плодів та овочів. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії денної та заочної форми навчання Новгородська Н. В. 2021 5
30465 Ресурсозберігаючі технології у харчовій промисловості. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти інженерно-технологічного факультету та факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва т Берник І.М. 2021 1
30463 Наукові основи безвідходних технологій. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії денної та заочної форми навчання галузі знань 18 «Виро Новгородська Н. В. 2021 4
30462 Декоративне садівництво. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності: 206 «Садово-паркове господарство» Прокопчук В.М., Швидкий П.А. 2021 6
30461 Вступ до спеціальності і основи навчального процесу. Методичні вказівки для проведення навчальної практики здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання галуззю знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальн Паламаренко Я.В., Томашук І.В. 2021 5
30460 Політологія. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи: Рівень вищої освіти - перший (бакалаврський), галузь знань: 20 – Аграрні науки та продовольство, спеціальність: 204 - Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва, освітньо-пр Богатчук С. С. 2021 3
30459 Політологія. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи: рівень вищої освіти - перший (бакалаврський); галузь знань - 18 - Виробництво та технології, спеціальність: 181- Харчові технології та інженерія, Освітньо-професійна програма - Харчові Богатчук С. С. 2021 0
30458 Потенціал і оцінка бізнесу. Методичні вказівки для самостійної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальністю 051 «Економіка» освітньо-професійної програми «Економіка», Сахно А.А. 2021 1
30457 Потенціал і оцінка бізнесу. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальністю 051 «Економіка» освітньо-професійної програми «Економіка» Сахно А.А. 2021 2
30455 Маркетингові дослідження та управління інвестиційними проєктами. Методичні вказівки для самостійної підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за галуззю знань 18 «Виробництво та технології» спеціальністю 181 «Харчові технології» Бабина О.М. 2021 1
30454 Міжнародний маркетинг. Методичні вказівки для самостійної підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальністю 073 «Менеджмент» освітньо-професійною програмою «Менеджмент». Бабина О.М. 2021 4
30453 Маркетингові дослідження та управління інвестиційними проєктами. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за галуззю знань 18 «Виробництво та технології» спеціальністю 181 «Харчові технології» Бабина О.М., Красняк О.П. 2021 1
30452 Міжнародний маркетинг. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальністю 073 «Менеджмент» освітньо-професійною програмою «Менеджмент». Бабина О.М., Логоша Р.В. 2021 1
30451 Генетика. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 206 «Садово-паркове Мамалига В.С. 2021 9
30450 Генетика. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» першого Мамалига В.С. 2021 8
30448 Генетика. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальностей 201 «Агроно Мамалига В.С. 2021 43
30438 Інформаційні технології. Методичні вказівки для практичних робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 14 «Електрична інженерія» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» освітньо-професійної пр Юрчук Н.П., Кіпоренко С.С., Лебідь О.В. 2021 7
30436 Основи електропостачання. Методичні вказівки до проведення практичних робіт та самостійної роботи з дисципліни «Основи електропостачання». Студентами галузі знань 14 – «Електрична інженерія» зі спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та елек Гайдамак О. Л., Штуць А. А. 2021 10
30435 Технології конструкційних матеріалів. Методичні вказівки по вивченню та виконанню практичних робіт, для студентів першого бакалаврського рівня вищої освіти, галузі знань 14 «Електрична інженерія» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та ел Веселовська Н.Р., Руткевич В.С., Бабин І.А. 2021 8
30434 Конструкція, розрахунок і виробництво сільськогосподарських машин. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» Бабин І.А., Руткевич В.С., Швець Л.В. 2021 22
30433 Бренд-менеджмент. Методичні вказівки для самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за галуззю знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальностями 241 «Готельно-ресторанна справа» та 242 «Туризм» освітньо-професійними програмами Гарбар Ж.В., Кубай О.Г. 2021 8
30308 Макроекономіка. Методичні вказівки для проведення практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання, галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність 051 «Економіка», освітньо-про Феняк Л.А., Хаєцька О.П. 2021 12
30307 Мікроекономіка. Методичні вказівки для самостійної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність 051 «Економіка», освітньо-професійна п Феняк Л.А., Хаєцька О.П. 2021 5
30232 Радіологічний ветеринарно-санітарний контроль. Методичні вказівки для самостійної роботи. Рівень вищої освіти другий (магістерський), галузь знань 21 «Ветеринарна медицина», освітньопрофесійна програма Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза, 2021 Льотка Г.І., Поліщук Т.В. 2021 11
30231 Складання процесуальних документів. Методичні рекомендації до практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної форми навчання галузі знань 081 «Право» спеціальності 081 «Право» Томляк Т. С. 2021 1
30230 Складання процесуальних документів. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних науково-дослідних завдань для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної форми навчання галузі знань 081 «Право» спеціальності 081 «Право» Томляк Т. С. 2021 1
30228 Товарознавство та пакування харчових продуктів. Методичні вказівки до практичних робіт. Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), галузь знань – 18 Виробництво та технології, спеціальність – 181 Харчові технології, освітньо-професійна програма Харчові Новгородська Н.В 2021 16
30227 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Методичні вказівки для самостійної роботи. Рівень вищої освіти другий (магістерський), галузь знань 21 «Ветеринарна медицина», освітньо-професійна програма Ветеринарна гіг Льотка Г.І., Казьмірук Л.В. 2021 12
30224 Ресурсозберігаючі технології у харчовій промисловості. Методичні вказівки до виконання практичних занять для підготовки здобувачів вищої освіти інженерно-технологічного факультету та факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та Берник І.М. 2021 8
30223 Моделювання новітніх технологічних систем. Методичні вказівки для виконання практичних робіт для студентів галузі знань 13-Механічна інженерія, спеціальність Матеріалознавство третього освітньо-наукового ступеня Веселовська Н.Р., Шаргородський С.А. 2021 4
30218 Гідро-, пневмоприводи новітніх сільськогосподарських машин. Методичні вказівки по вивченню та виконанню практичних робіт для студентів першого бакалаврського рівня вищої освіти, галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 208 «Агроінжен Веселовська Н.Р., Руткевич В.С., Шаргородський С.А. 2021 15
30217 Технологічні основи сільськогосподарського машинобудування. Методичні вказівки для виконання практичних робіт та самостійної роботи. Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) галузь знань 13 Механічна інженерія, спеціальність 133 Галузеве машинобудування Шаргородський С.А., Швець Л.В. 2021 3
30201 Електронна комерція. Методичні вказівки для самостійних робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» освітньо-професійної програми «Економіка» Юрчук Н.П., Чіков І.А. 2021 8
30200 Електронна комерція. Методичні вказівки для практичних робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» освітньо-професійної програми «Економіка» Юрчук Н.П., Чіков І.А. 2021 10
30176 Інженерний менеджмент. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки студентів денної форми навчання з дисципліни «Інженерний менеджмент» галузі знань: 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальність: 208 Агроінженерія. Токарчук Д.М., Семчук І.А. 2021 7
30175 «Автоматизація економічних процесів підприємств». Методичні вказівки для проведення практичної та самостійної роботи, здобувачами вищої освіти факультету економіки та підприємництва, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Еко Коваль О.В. 2021 1
30174 Облік зовнішньоекономічної діяльності. Методичні вказівки для проведення практичних занять для аспірантів (здобувачів) третього (освітньо-наукового) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і опода Коваль Л.В. 2021 3
30172 Проєктування і будівництво підприємств по виробництву й переробці продукції тваринництва. Методичні вказівки для самостійної роботи. Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський). Галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство. Спеціальність 204 Технологія в Яремчук О.С., Варпіховський Р. Л. 2021 4
30169 Програмування Java. Методичні вказівки для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 12 «Інформаційні технології» спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» освітньо-професійної програми Комп’ютерні науки Волонтир Л.О., Підлубний В.Ф., Шевчук О.Ф. 2021 13
30168 Моделювання систем. Методичні вказівки для самостійної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 12 «Інформаційні технології» спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» освітньо-професійної програми «Комп’ютерні науки» Рузакова Ольга Володимирівна 2021 24
30167 Екологічна економіка. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для аспірантів денної форми навчання третього (освітньо-наукового) рівня освіти галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності – 051 Економіка Логоша Р.В. 2021 3
30166 Екологічна економіка. Методичні рекомендації до практичних занять для аспірантів денної форми навчання третього (освітньо-наукового) рівня освіти галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності – 051 Економіка. Логоша Р.В. 2021 4
30165 Ботаніка. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» першого Яковець Л.А. 2021 4
30164 Хвороби і шкідники лікарських, нетрадиційних і малопоширених культур. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та про Окрушко С.Є. 2021 6
30163 Ландшафтна таксація. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання, галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 205 «Садово-паркове господарство». Матусяк М.В. 2021 2
30162 Технології конструкційних матеріалів. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни для студентів галузі знань 14 «Електрична інженерія» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної і заочної форми навчання. Ві Веселовська Н.Р., Руткевич В.С., Островський А.Й. 2021 9
30161 Гідро-, пневмоприводи новітніх сільськогосподарських машин. Методичні вказівки по вивченню та виконанню практичних робіт для студентів першого бакалаврського рівня вищої освіти, галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 208 «Агроінже Веселовська Н.Р., Руткевич В.С., Шаргородський С.А. 2021 11
30160 Моделювання систем. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 12 «Інформаційні технології» спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» освітньо-професійної програми «Комп’ютер Рузакова Ольга Володимирівна 2021 155
30159 ПрограмуванняJava . Методичні вказівки до практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 12 «Інформаційні технології» спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» освітньо-професійної програми Комп’ютерні науки Волонтир Л.О., Підлубний В.Ф., Дорощенков Г.Д. 2021 1
30158 Управління ІТ-проектами. Методичні вказівки для самостійних робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» освітньо-професійної програми «Комп’ютерні науки» Юрчук Н.П., Кіпоренко С.С. 2021 7
30155 Організація праці облікового персоналу в бізнес середовищі. Методичні рекомендації для виконання практичних робіт та самостійної роботи здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спец Правдюк. Н.Л., Бурко К.В. 2021 11
30134 Програма виробничої практики для здобувачів вищої освіти рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань 12 «Інформаційні технології», спеціальність 122 «Комп’ютерні науки», освітньо-професійна програма «Комп’ютерні науки» Волонтир Л.О., Шевчук О.Ф., Юрчук Н.П. 2021 10
30133 Інноваційні технології зберігання сировини і харчових продуктів. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії денної та заочної форми навча Овсієнко С.М. 2021 3
30132 Машини і обладнання та їх використання в тваринництві. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальності 208 Агроінженерія денної та заочн Грицун А.В., Труханська О.О. 2021 1
30130 Машини і обладнання та їх використання в тваринництві. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисциплінидля студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти інженерно-технологічного факультету денної і заочної форм навчання галузі знань Грицун А.В., Труханська О.О. 2021 3
30129 Управління проектами інформатизації. Методичні вказівки для самостійних робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» освітньо-професійної програми «Економіка» Юрчук Н.П. 2021 5
30122 Методичні вказівки до написання кваліфікаційної роботи здобувачами вищої освіти денної форми навчання факультету агрономії та лісівництва, першого (бакалаврського) рівня галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 202 «Захист і каран Дідур І.М., Пінчук Н.В., Вергелес П.М. 2021 3
30121 Агробіоценологія. Методичні вказівки для практичних занять здобувачами вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» освітнього рівня пе Колісник О.М. 2021 4
30120 Агробіоценологія. Методичні вказівки для практичних занять здобувачами вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» освітнього рівня пе Колісник О.М. 2021 3
30119 Екологічна паспортизація територій і підприємств. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 10 «Природничі Мудрак Галина, Вергеліс Вікторія 2021 144
30115 Лісознавство. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання, галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 205 «Лісове господарство», освітнього рівня «Ба Матусяк М.В. 2021 6
30114 Лісопаркове господарство. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання, галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 206 «Садово-паркове господарство», Матусяк М.В. 2021 6
30113 Лісоаграрні ландшафти. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання, галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 205 «Лісове господарство», освітнього Матусяк М.В. 2021 3
30111 Ботаніка. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 203 «Садівництво та вино Яковець Л.А. 2021 2
30094 Квітникарство. Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи студентами освітнього рівня «Бакалавр» денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 206 "Садово-парк Прокопчук В. М., Панкова С.О. 2021 14
30093 Декоративне садівництво. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентами освітнього рівня «Магістр» денної та заочної форми навчання факультету агрономіїта лісівництва галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності: 2 Прокопчук В. М., Панкова С.О. 2021 5
30092 Квітникарство. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт студентами денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 206 "Садово-паркове господарство" Прокопчук В. М. Панкова С. О. 2021 27
30078 Методичні рекомендації для виконання міждисциплінарного курсового проекту з дисциплін: Теорія, машин і механізмів, Деталі машин та основи конструювання, Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання для студентів спеціальності 133 Галузеве ма Цуркан О. В., Солона О. В., Веселовська Н. Р., Купчук І. М., Полєвода Ю. А., Шаргородський С. А. 2021 38
30076 Прикладна механіка. Методичні рекомендації для виконання міждисциплінарного курсового проекту для студентів першого бакалаврського освітнього рівня спеціальності 208 Агроінженерія ОПП Агроінженерія денної форми навчання Цуркан О.В., Солона О.В., Купчук І.М., Полєвода Ю.А., Шаргородський С.А. 2021 99
30060 Агробіоценологія. Методичні вказівки для виконання самостійної підготовки здобувачами вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» осві Колісник О.М. 2021 1
30059 Хвороби і шкідники лісових та садово-паркових культур. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеці Окрушко С.Є. 2021 29
30058 Хвороби і шкідники лісових та садово-паркових культур. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спец Окрушко С.Є. 2021 10
30056 Фітопатологія. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» перш Пінчук Н.В. 2021 4
30055 Імунітет рослин. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин Коваленко Т.М. 2021 8
30054 Мікробіологія та вірусологія. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 203 «Садівництво Коваленко Т.М. 2021 99
30053 Мікробіологія та вірусологія. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 203 «Садівництв Коваленко Т.М. 2021 18
30052 Агротоксикологія. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 202 «Захист і карантин росли Коваленко Т.М. 2021 8
30051 Інноваційні технології у кормовиробництві. Методичні вказівки до виконання практичних робіт та організації самостійної роботи студентами для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знан Циганський В.І. 2021 13
30050 Контроль якості кормів. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агроном Циганський В.І. 2021 5
30049 Екологічна експертиза. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузь знань: 10 «Природничі науки» спеціальності: 101 «Екологія» першого (бакалаврського) рівня ви Мудрак Г.В., Вергеліс В.І. 2021 16
30047 Ентомологія. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» перш Рудська Н.О. 2021 2
30045 Екологія (фахове спрямування) Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт студентами денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» освітнього рі Тітаренко О.М., Вергеліс В.І. 2021 63
30044 Екологія (фахове спрямування) Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт студентами денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 203 «Садівництво та винограда Тітаренко О.М., Вергеліс В.І. 2021 7
30043 Екологія (фахове спрямування). Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт студентами денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 202 «Захист і карантин росли Тітаренко О.М., Вергеліс В.І. 2021 7
30041 Загальна екологія. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт студентами денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» освітнього рівня «Бакалавр» / Розробники Тітаренко О.М., Вергеліс В.І. 2021 13
30040 Гідрологія. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної форми навчання факультету агрономії та лісівництва га-лузь знань 10 – «Природничі науки» спеціальність 101 – «Еко-логія» першого (бакалаврського) освітнього рівня Хаєцький Г.С. 2021 14
30039 Гідрологія. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентами денної форми навчання факультету агрономії та лісівництва галузь знань 10 – «Природничі науки» спеціальність 101 – «Екологія» першого (бакалаврського) освітнього рівня Хаєцький Г.С. 2021 3
30038 Хімічна екологія. Методичні вказівки для студентів заочної форми навчання при підготовці бакалаврів галузі знань 10 Природничі науки спеціальності 101 Екологія. Вінниця: РВВ ВНАУ, 2021. 18 с. Ткачук О.П. 2021 1
30037 Методи та засоби вимірювання параметрів довкілля. Методичні вказівки для проведення практичних робіт студентами денної форми навчання освітнього ступеня бакалавр спеціальності 101 Екологія галузі знань 10 Природничі науки. Вінниця: РВВ ВНАУ, 2021. 24 с. Ткачук О.П. 2021 2
30035 Методи та засоби вимірювання параметрів довкілля. Методичні вказівки для студентів заочної форми навчання спеціальності 101 Екологія галузі знань 10 Природничі науки. Вінниця: РВВ ВНАУ, 2021. 20 с. Ткачук О.П. 2021 0
30033 Моніторинг довкілля. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів денної форми навчання спеціальності 101 Екологія галузі знань 10 Природничі науки освітнього ступеня бакалавр. Вінниця: РВВ ВНАУ, 2021. 22 с. Ткачук О.П. 2021 1
30032 Моніторинг довкілля. Методичні вказівки для студентів заочної форми навчання спеціальності 101 Екологія галузі знань 10 Природничі науки освітнього ступеня бакалавр. Вінниця: РВВ ВНАУ, 2021. 28 с. Ткачук О.П. 2021 1
30031 Техноекологія. Методичні вказівки для студентів заочної форми навчання при підготовці бакалаврів галузі знань 10 Природничі науки спеціальності 101 Екологія. Вінниця: РВВ ВНАУ, 2021. 20 с. Ткачук О.П. 2021 0
30030 Техноекологія. Методичні вказівки для проведення самостійної роботи студентами денної форми навчання при підготовці бакалаврів галузі знань 10 Природничі науки спеціальності 101 Екологія. Вінниця: РВВ ВНАУ, 2021. 22 с. Ткачук О.П. 2021 0
30029 Методи та засоби вимірювання параметрів довкілля. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної форми навчання при підготовці бакалаврів спеціальності 101 Екологія галузі знань 10 Природничі науки. Вінниця: РВВ ВНАУ, 2021. 21 с. Ткачук О.П. 2021 0
30028 Технологія виробництва молока і яловичини. Методичні вказівки для практичних занять. Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), 20 Аграрні науки і продовольство, спеціальність 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, освітньопрофе Скоромна О.І., Разанова О.П. 2021 7
30027 Управління ІТ-проектами. Методичні вказівки для практичних робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» освітньо-професійної програми «Комп’ютерні науки» Юрчук Н.П., Кіпоренко С.С. 2021 11
30026 Управління проектами інформатизації. Методичні вказівки для практичних робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» освітньо-професійної програми «Економіка». Юрчук Н.П., Підлубний В.Д. 2021 7
30025 Методичні рекомендації до проходження виробничої практики здобувачами вищої освіти галузі знань 12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки першого (бакалаврського) рівня Волонтир Л.О., Шевчук О.Ф., Юрчук Н.П. 2021 14
30023 Вступ до спеціальності: основ програмування. Програма та методичні вказівки до проходження навчальної практики здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» за освітнь Волонтир Л.О., Денисюк В.О., Юрчук Н.П. 2021 5
30022 Методичні вказівки до виконання і захисту кваліфікаційної роботи здобувачами вищої освіти освітньо-професійної програми «Комп’ютерні науки» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» галузі знань 12 «Інформаційні технології» на першому (бакалаврському) рівні Волонтир Л.О., Юрчук Н.П. 2021 4
30021 Програмування завдань підприємств АПК. Програма та методичні вказівки до проходження навчальної практики здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» за освітньо-професі Волонтир Л.О., Денисюк В.О., Юрчук Н.П. 2021 5
30020 Податкова система. Методичні вказівки по виконанню практичних завдань для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» денної та заочної форм навчання. Правдюк М. В. 2021 4
30019 Податкова система. Методичні вказівки по виконанню самостійних завдань для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» денної та заочної форм навчання. Правдюк М. В. 2021 4
30018 English for lawyers. Методичні рекомендації з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» для студентів денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право». Волошина О.В. 2021 3
30017 Електротехніка та електроніка. Методичні вказівки до проведення практичних робіт з дисципліни студентами галузі знань 12 – «Інформаційні технології» зі спеціальності 122 – «Комп‘ютерні науки Гайдамак О. Л. 2021 6
30016 Процеси та апарати переробних та харчових виробництв. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи аспірантів спеціальності 181 Харчові технології. Севостьянов І.В. 2021 3
30015 Водопостачання, водовідведення та якість води. Водопостачання, водовідведення та якість води. Методичні вказівки для практичних занять. Рівень вищої освіти Другий (магістерський), галузі знань 21 Ветеринарна медицина, спеціальність 212 Ветеринарна гігієна, Яремчук О.С., Варпіховський Р. Л. 2021 12
30013 Проектування технологічних процесів в рослинництві. Методичні вказівки по виконанню практичних робіт. Рівень вищої освіти Другий (магістерський), галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальність 208 Агроінженерія, освітньо-професійна програм Швець Л.В., Томчук В.В. 2021 89
30012 Українська мова професійного спрямування. Методичні вказівки для практичних занять. Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), галузь знань – 12 Інформаційні технології, спеціальність – 123 Комп’ютерні науки, освітньо-професійна програма – Комп’ютерні Юмачікова О.М. 2021 1
30011 Лінійна алгебра і аналітична геометрія. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) освітнього рівня вищої освіти галузі знань 12 Інформаційні технології спеціальності 122 Комп’ютерні науки освітньо-професійної програми Ко Шевчук О.Ф. 2021 79
30010 Математичні методи дослідження операцій. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 12 Інформаційні технології спеціальності 122 Комп’ютерні науки освітньо-професійної програми Комп’юте Шевчук О.Ф., Волонтир Л.О., Дячинська О.М. 2021 21
30008 Теорія ймовірностей та математична статистика. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 12 «Інформаційні технології» спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» освітньо-професійної програм Шевчук О.Ф., Новицька Л.І. 2021 10
30002 Теорія ймовірностей та математична статистика. Методичні вказівки для самостійної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 12 «Інформаційні технології» спеціальністю 122 «Комп’ютерні нау Шевчук О.Ф., Новицька Л.І. 2021 9
30001 Українська мова професійного спрямування. Методичні вказівки для практичних занять. Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), галузь знань – 08 Право, спеціальність – 081 Право, освітньо-професійна програма – Право. Вінниця, 2021. 107 с. Юмачікова О.М. 2021 0
30000 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Методичні вказівки для практичних занять. Рівень вищої освіти другий (магістерський). Галузь знань 21 Ветеринарна медицина. Спеціальність 212 Ветеринарна гігієна, санітаі Льотка Г.І., Казьмірук Л.В. 2021 13
29982 Правознавство : методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальність 122 «Комп’ютерні науки» Правдюк А.Л. 2021 6
29981 Незалежність судової влади: стандарти та механізми. Методичні вказівки до організації практичної роботи здобувачами вищої освіти другого (магістерського) рівня денної та заочної форми навчання 081 «Право» Правдюк А.Л. 2021 3
29979 Незалежність судової влади: стандарти та механізми. Методичні вказівки до організації самостійної роботи здобувачами вищої освіти другого (магістерського) рівня денної та заочної форми навчання 081 «Право» Правдюк А.Л. 2021 4
29978 Правознавство : методичні рекомендації з організації практичної роботи для студентів галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальність 051 «Економіка» Правдюк А.Л. 2021 3
29977 Правознавство : методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка» Правдюк А.Л. 2021 5
29975 Правознавство : методичні рекомендації з організації практичної роботи для студентів галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальність 122 «Комп’ютерні науки» Правдюк А.Л. 2021 3
29967 Інноваційні технології в галузі. Методичні вказівки для практичних занять, денної та заочної форми навчання. Рівень вищої освіти: другий (магістерський), галузь знань 18 «Виробництво та технології», спеціальність 181 «Харчові технології», освітньо-профес Берник І.М., Новгородська Н.В. 2021 6
29965 Молоко і молочні продукти.Методичні вказівки для практичних занять Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) Галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство Спеціальність 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Освітньо-професійна про Соломон А. М., Бондар М. М. 2021 8
29964 Технічна мікробіологія. Методичні вказівки для практичних занять Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) Галузь знань 18 «Виробництво та технології» Спеціальність 181 «Харчові технології» Освітньо-професійна програма «Харчові технології» Соломон А.М., Бондар М.М. 2021 5
29865 Моделювання та планування результатів наукових досліджень. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи аспірантів спеціальності 181 "Харчові " Севостьянов І.В. 2021 5
29622 Економічна діагностика. Методичні вказівки для проведення практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність 051 Економіка, освітньо-професійна програма Економіка. Ві Коломієць Т. В. 2021 1
29621 Стратегічний аналіз та макроекономічний аналіз. Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки для підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні галузі знань 07 “Управління та адміністрування” спеціальності: 071 “Облік і о Федоришина Л.І., Машевська А.А. 2021 2
29616 Технологія молока і молочних продуктів. Методичні вказівки для практичних занять. Рівень вищої освіти – другий (магістерський), галузь знань – 20 «Аграрні науки», спеціальність – 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», освітньопроф Соломон А.М., Бондар М.М. 2021 4
29569 Розведення тварин. Методичні вказівки для практичних занять Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) Галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство Спеціальність 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Освітньо-професійна програ Казьмірук Л.В. 2021 49
29565 Основи тваринництва. Методичні вказівки для практичних занять. Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), галузь знань – 18 Виробництво та технології, спеціальність – 181 Харчові технології, освітньо-професійна програма – Харчові технології Скоромна О.І., Разанова О.П. 2021 3
29562 Зоологія. Методичні вказівки для самостійної роботи. Рівень вищої освіти другий (магістерський), галузь знань 21 «Ветеринарна медицина», освітньо-професійна програма Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза, 2021 р., 34 с. Бондаренко В.В. 2021 3
29561 Зоологія з основами мікробіології. Методичні вказівки для самостійної роботи. Рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство», 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», освітньо-професі Бондаренко В.В. 2021 3
29560 Зоологія з основами мікробіології. Методичні вказівки для практичних занять. Рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство», 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», освітньо-професій Бондаренко В.В., Поліщук Т.В. 2021 5
29559 Зоологія. Методичні вказівки для практичних занять. Рівень вищої освіти другий (магістерський), галузь знань 21 «Ветеринарна медицина», освітньо-професійна програма Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза, 2021 р., 155 с. Бондаренко В.В. 2021 3
29558 Технологія виробництва продукції кролівництва і звірівництва. Методичні вказівки для практичних занять. Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), галузь знань – 20 аграрні наук та продовольство, спеціальність – 204 Технологія виробництва і переробки Огороднічук Г.М.. Разанова О.П. 2021 22
29557 Хімія загальна та неорганічна хімія. Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей: 133 «галузеве машинобудування» 201 «агрономія» 202 «захист і карантин рослин» 203 «садівництво і виноградарство» Морозова Л.П. 2021 1
29556 Хімія з основами біогеохімії. Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 101 «екологія» галузі знань 10 «природничі науки» освітньо-професійна пр Морозова Л.П. 2021 1
29555 Методологія наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Методичні вказівки для практичних занять, денної та заочної форми навчання. Рівень вищої освіти: другий (магістерський), галузь знань 18 «Виробництво та технології», спеціальність 181 Берник І.М. 2021 4
29553 Ветеринарно-санітарні вимоги до сільськогосподарських тварин. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт для студентів спеціальності 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза з дисципліни Поліщук Т.В. 2021 4
29552 Науково-дослідна робота студентів. Методичні вказівки для практичних занять, денної та заочної форми навчання. Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський), галузь знань 18 «Виробництво та технології», спеціальність 181 «Харчові технології», освітньо-профе Берник І.М., Новгородська Н.В. 2021 9
29549 Контроль якості та безпеки продукції м’ясної та молочної галузі. Методичні вказівки для практичних занять для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» денної форми навчання за спеціальністю 181- «Харчові технології» Фаріонік Т.В. 2021 11
29548 Радіологічний ветеринарно-санітарний контроль. Методичні вказівки до виконання практичних робіт. Рівень вищої освіти – другий (магістерський), галузь знань – 21 Ветеринарна медицина, спеціальність – 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза, освітньо Льотка Г.І., Поліщук Т.В. 2021 21
29547 Генетика та розведення тварин. Методичні вказівки до виконання практичних робіт. Рівень вищої освіти – другий (магістерський), галузь знань – 21 Ветеринарна медицина, спеціальність – 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза, освітньо-професійна про Поліщук Т.В., Бондаренко В.В. 2021 6
29546 Генетика з біометрією. Методичні вказівки для практичних занять. Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), галузь знань – 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальність – 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, освітньо-профес Поліщук Т.В. 2021 5
29544 Основи фізіології і гігієни харчування. Методичні вказівки для практичних занять. Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), галузь знань – 24 Сфера обслуговування, спеціальність – 241 Готельно-ресторанна справа Овсієнко С.М. 2021 3
29543 Технологія продукції ресторанного господарства. Методичні вказівки для практичних занять. Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), галузь знань – 24 Сфера обслуговування, спеціальність – 241 Готельно-ресторанна справа Овсієнко С.М. 2021 2
29542 Технологія оздоровчих харчових продуктів. Методичні вказівки для самостійної роботи. Рівень вищої освіти другий (магістерський), галузь знань 21 Ветеринарна медицина, спеціальність 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза Овсієнко С.М. 2021 4
29541 Основи фізіології і гігієни харчування. Методичні вказівки для самостійної роботи. Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), галузь знань – 24 Сфера обслуговування, спеціальність – 241 Готельно-ресторанна справа Овсієнко С.М. 2021 2
29540 Технологія оздоровчих харчових продуктів. Методичні вказівки для практичних занять. Рівень вищої освіти другий (магістерський), галузь знань 21 Ветеринарна медицина, спеціальність 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза Овсієнко С.М. 2021 3
29538 Технологія виробництва продукції тваринництва. Методичні вказівки для практичних робіт. Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), галузь знань – 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальності – 051 Економіка Голубенко Т.Л., Циганчук О.Б. 2021 9
29525 Методичні вказівки до виконання і оформлення випускних магістерських робіт денної та заочної форми навчання. Рівень вищої освіти: другий (магістерський), галузь знань 18 «Виробництво та технології», спеціальність 181 «Харчові технології», освітньо-професі Берник І.М., Новгородська Н.В.,Соломон А.М. 2021 6
29523 Технологія консервування плодів та овочів. Методичні вказівки до практичних робіт. Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), галузь знань – 18 Виробництво та технології, спеціальність – 181 Харчові технології, освітньо-професійна програма Харчові техн Новгородська Н.В 2021 3
29522 Наукові основи безвідходних технологій. Методичні вказівки до практичних занять. Рівень вищої освіти – другий (магістерський), галузь знань 18 «Виробництво та технології», спеціальність 181 харчові технології, освітньо-професійна програма технології збері Новгородська Н.В., Бондар М.М. 2021 10
29520 Методичні вказвіки для виконання кваліфікаційних робіт-стартапів здобувачами вищої освіти денної форми навчання освітньо-професійних програм «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування» зі спеціальностей 071 «Облік і оподаткуванн Н.Г. Здирко, О.А. Подолянчук, Я.П. Іщенко, Н.І. Коваль, Ю.В. Алескерова, І.М. Лепетан, Л.І. Федоришина 2021 11
29519 Методичні вказівки до виконання і оформлення дипломних робіт студентами факультету агрономії та лісництва денної і заочної форм навчання галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 – «Екологія» другого (магістерського) освітнього рівня Разанов С.Ф., Ткачук О.П., Мудрак Г.В. 2021 13
29518 Програма та методичні рекомендації з проведення виробничої практики для студентів спеціальності 101 Екологія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Ткачук О.П., Разанов С.Ф., Мудрак Г.В. 2021 1
29517 Методичні вказівки до підготовки, оформлення і захисту випускових робіт у формі стартап проектів студентами факультету агрономії та лісництва денної і заочної форм навчання галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 – «Екологія» другого (магісте Ткачук О.П., Мудрак Г.В. 2021 2
29516 Програма та методичні рекомендації з проведення науково-дослідної (виробничої) практики для студентів спеціальності 101 Екологія другого (магістерського) рівня вищої освіти Ткачук О.П., Мудрак Г.В., Алєксєєв О.О. 2021 2
29506 Новітні системи та способи переробки продукції тваринництва. Методичні вказівки для практичних занять. Рівень вищої освіти – другий (магістерський), галузь знань – 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальність 204 – технологія виробництва і переробки пр Соломон А.М. 2021 5
29505 Молоко і молочні продукти. Методичні вказівки для практичних занять. Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), галузь знань – 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальність 204 – технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, освітньо-про Соломон А. М. 2021 7
29504 Зоогігієнічні вимоги до умов утримання тварин. Методичні вказівки для практичних занять. Спеціальність - 212 "ВГСіЕ" Спеціальність – 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза». Вінниця: ВНАУ, 2021. 106 с. Яремчук О.С., Варпіховський Р. Л. 2021 18
29503 Управління продуктивністю тварин. Методичні вказівки для практичних занять. Рівень вищої освіти Другий (магістерський), галузі знань 21 Ветеринарна медицина, спеціальність 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза, освітньо-професійна програма Ветери Яремчук О.С., Варпіховський Р. Л. 2021 8
29497 Технологія виробництва продукції тваринництва. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів денної форми навчання зі спеціальності 075 «Маркетинг». Вінниця: ВНАУ, 2021. 53 с. Царук Л.Л. 2021 34
29496 Технологія виробництва продукції тваринництва. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів денної форми навчання зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». Вінниця: ВНАУ, 2021. 69 с. Царук Л.Л. 2021 11
29495 Технологія виробництва продукції тваринництва. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів денної форми навчання. Рівень вищої освіти перший (бакалаврський). Галузь знань 07 Управління та адміністрування Спеціальність 073 «Менеджмент Царук Л.Л. 2021 26
29493 Загальна мікологія. Методичні вказівки до виконання практичних робіт здобувачами вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальність:202 «Захист і карантин рослин» освітньог Пінчук Н.В. 2021 4
29492 Технологія виробництва продукції тваринництва. Методичні вказівки для самостійної роботи. Рівень вищої освіти –перший (бакалаврський), галузь знань – 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальності – 051 Економіка, Вінниця: ВНАУ, 2021. 21 с. Голубенко Т.Л., Циганчук О.Б. 2021 7
29484 Обґрунтування інженерних рішень. Методичні вказівки для виконання практичних робіт та самостійної роботи з дисципліни «Обґрунтування інженерних рішень». Рівень вищої освіти другий (магістерський), галузь знань 13 Механічна інженерія, спеціальність 133 Гал Гунько І.В., Рябошапка В.Б., Труханська О.О., Швець Л.В 2021 5
29483 Взаємодія держави і суспільства в сфері протидії корупції. Методичні вказівки до самостійної підготовки з навчальної дисципліни для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» освітньої програми Колесник Т.В. 2021 6
29482 Методичні рекомендації для проходження навчальної практики з іноземної мови студентами спеціальностей «Менеджмент», «Публічне управління та адміністрування», «Маркетинг» Кравець Р.А. 2021 2
29477 Ветеринарна імунологія. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт Рівень вищої освіти Другий (магістерський) Галузь знань 21 Ветеринарна медицина Спеціальність 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза Освітньо-професійна програма Ветеринар Ю. М. Побережець 2021 4
29476 Сучасні методи селекції у тваринництві. Методичні вказівки для практичних занять рівень вищої освіти другий (магістерський) галузь знань 20 аграрні науки та продовольство спеціальність 204 технологія виробництва і переробки продукції тваринництва освітнь Казьмірук Л.В. 2021 31
29475 Історія України та етнокультурологія. Методичні вказівки і матеріали для самостійної роботи з підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня денної та заочної форм навчання. Галузь знань 12 Інформаційні технології: спеціальність 122 Ко Бойко Ю.М. 2021 2
29474 Історія України та етнокультурологія. Методичні вказівки і матеріали для проведення практичних занять з підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня денної та заочної форм навчання. Галузь знань 12 Інформаційні технології: спеціальні Бойко Ю.М. 2021 2
29473 Історія України та етнокультурологія. Методичні вказівки і матеріали для проведення практичних занять з підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня денної та заочної форм навчання. Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки: спе Бойко Ю.М. 2021 4
29472 Розведення тварин.Методичні вказівки для практичних занять Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) Галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство Спеціальність 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Освітньо-професійна Казьмірук Л.В. 2021 22
29471 Взаємодія держави і суспільства в сфері протидії корупції. Методичні вказівки до практичних завдань з навчальної дисципліни для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» освітньої програми «Пр Колесник Т.В. 2021 2
29470 Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт для студентів галузі знань 28 «Публічне управління і адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління і адміністрування» другого (магістерського) освітнього рівня Калетнік Г.М., Пронько Л.М., Колесник Т.В., Березюк С.В., Самборська О.Ю., Токарчук Д.М. 2021 16
29469 English for Future Lawyers. Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 08 «Право», спеціальності 081 «Право» Волошина О.В., Холод І.В. 2021 5
29468 Business english. Методичні вказівки до практичних занять студентів денної та заочної форм навчання з іноземної мови спеціальності 072 «Фінанси. Банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» Ковальова К В 2021 1
29467 Professional english. Методичні вказівки до практичних занять студентів денної та заочної форм навчання з іноземної мови спеціальності 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» Ковальова К В Волошина 2021 2
29466 English for ecologysts. Методичні рекомендації з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» Волошина О.В., Холод І.В. 2021 4
29465 Новітні методи та технології використання обладнання переробних і харчових виробництв. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи студентів для студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» денної та заочної форми навчання. Севостьянов І.В.., Кравець С.М. 2021 4
29394 Фізика. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззями знань: 12 Інформаційні технології, 13 Механічна інженерія, 14 Електрична інженерія, 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальностями: 12 Дзісь В.Г., Дячинська О.М. 2021 52
29393 Фізика. Методичні вказівки для самостійної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 12 Інформаційні технології, спеціальності: 122 Комп’ютерні науки. Дзісь В.Г., Дячинська О.М. 2021 40
29392 Дискретна математика. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 12 Інформаційні технології, спеціальності: 122 Комп’ютерні науки Дзісь В.Г., Дячинська О.М. 2021 31
29389 Інформаційні технології. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 12 «Інформаційні технології» спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» освітньо-професійної програми «Комп’ютерні науки» Рузакова О.В., Кіпоренко С.С., Чіков І.А. 2021 117
29388 Машини, обладнання та їх використання для переробки сільськогосподарської продукції. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни Частина 2. для студентів спеціальності 208 Агроінженерія, галузь знань 20 Аграрні науки та прод Полєвода Ю.А., Бурлака С.А. 2021 21
29387 Машини, обладнання та їх використання для переробки сільськогосподарської продукції. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни частина 1 для студентів спеціальності 208 Агроінженерія галузь знань 20 аграрні науки та продо Полєвода Ю.А., Бурлака С.А. 2021 7
29386 Політекономія. Методичні рекомендації для проведення практичних занять з дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня денної та заочної форми навчання галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 « Брояка А.А., Хаєцька О.П. 2021 4
29385 Етика бізнесу та управління. Методичні рекомендації проведення практичних занять для підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) ступені галузі знань: : 07 – Управління та адміністрування, 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діял Бєлкін І.В. 2021 7
29384 Теологія. Методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань – 12 Інформаційні технології. Спеціальність – 122 «Комп’ютерні науки», освітньо-професійної програми Економіка. Вінниця: ОЦ ВНА Левчук О.В., Левчук К.І., Мазило І.В.,Бєлкін І.В. 2021 10
29383 Теологія. Методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань – 05 Соціальні та поведінкові науки. Спеціальність – 051 Економіка, освітньо-професійної програми Економіка. Вінниця: ОЦ ВНАУ, Левчук О.В., Левчук К.І., Мазило І.В.,Бєлкін І.В. 2021 8
29382 Теологія. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань – 05 Соціальні та поведінкові науки. Спеціальність – 051 Економіка, освітньо-професійної програми Економіка. Вінниця: ОЦ ВНАУ, 2021. Левчук К.І., Бєлкін І.В. 2021 4
29381 Теологія. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань – 12 Інформаційні технології. Спеціальність – 122 «Комп’ютерні науки», освітньо-професійної програми Бакалавр з комп’ютерних наук. В Левчук К.І., Бєлкін І.В. 2021 4
29379 Політологія. Методичні рекомендації для проведення практичних занять для підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) ступені знань: 18 - Виробництво та технології, 181 – Харчові технології та інженерія для денної та заочної форм навчанн Богатчук С. С. 2021 3
29377 Політологія. Методичні рекомендації для проведення практичних занять для підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) ступені знань:20 – Аграрні науки та продовольство, 204 –Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва для Богатчук С. С. 2021 3
29361 Філософія. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю Економіка Макаров З.Ю. 2021 17
29360 Філософія. Методичні вказівки для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю Економіка Макаров З.Ю. 2021 8
29359 Філософія. Методичні вказівки для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань – 12 Інформаційні технології. Спеціальність – 122 Комп’ютерні науки, освітньо-професійної програми – Комп’ютерні науки Макаров З.Ю. 2021 10
29331 Філософія. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки Макаров З.Ю. 2021 17
29330 Технологія виробництва продукції рослинництва. Методичні вказівки для cамостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування спеціальністю» 075 «Маркетинг» освітньо-професійної програми Мазур О.В., Пінчук Н.В. 2021 18
29329 Технологія виробництва продукції рослинництва. Методичні вказівки для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальністю 073 «Менеджмент», «Логістика» освітньо-профес Мазур О.В., Пінчук Н.В. 2021 24
29328 Технологія виробництва продукції рослинництва. Методичні вказівки для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальністю 281 «Публічне управління та адмініст Мазур О.В., Пінчук Н.В. 2021 7
29327 Технологія виробництва продукції рослинництва. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністр Мазур О.В., Пінчук Н.В. 2021 19
29326 Технологія виробництва продукції рослинництва. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальністю 076 «Підприємство, торгівля та біржова діяльні Мазур О.В., Пінчук Н.В. 2021 27
29325 Технологія виробництва продукції рослинництва. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальністю 073 «Менеджмент», «Логістика» освітньо-професі Мазур О.В., Пінчук Н.В. 2021 140
29324 Технологія виробництва продукції рослинництва. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування спеціальністю» 075 «Маркетинг» освітн Мазур О.В., Пінчук Н.В. 2021 21
29323 Технологія виробництва продукції рослинництва. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальністю 051 Економіка, освітньо-професійної програми Е Пінчук Н.В., Мазур О.В. 2021 73
29322 Технологія виробництва продукції рослинництва. Методичні вказівки для практичних занять. Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський). Галузь знань 12 «Інформаційні технології» Спеціальність: 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології». Освітньо-про Мазур О.В., Пінчук Н.В. 2021 68
29321 Плодівництво. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності : 202 «Захист і карантин», освітнього рівня: «Бакалавр». Паламарчук І.І. 2021 12
29320 Плодівництво. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництвав рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності: 20 Паламарчук І.І. 2021 66
29319 Плодівництво. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництвав рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності: 20 Паламарчук І.І. 2021 197
29318 Плодівництво. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної форми навчання факультету агрономії та лісівництвав рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності: 20 Паламарчук І.І. 2021 16
29317 Плодівництво. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності : 201 «Агрономія», освітнього рівня: «Бакалавр». Паламарчук І.І. 2021 23
29316 Плодівництво. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності : 203 «Садівництво та виноградарство», освітнього рівня: «Бакалавр» Паламарчук І.І. 2021 8
29315 Мисливствознавство. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт студентами денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 205 «Лісове господарство» Матусяк М.В., Нейко І.С., Швидкий П.А. 2021 51
29314 Комп’ютерне проєктування садово-паркових об’єктів. Методичні вказівки з навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» освітнього рівня «Магістр». Па Панцирева Г.В. 2021 3
29310 Лісознавство. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів денної за заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва, галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 205 «Лісове господарство», освітнього рівня Матусяк М.В., Швидкий П.А. 2021 8
29309 Гербологія: Методичні вказівки для виконання практичних робіт здобувачами вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» освітнього рівня: першого Окрушко С.Є. 2021 176
29308 Ботаніка. Методичні вказівки для виконання практичних робіт здобувачами вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» Яковець Л.А. 2021 6
29307 Методичні рекомендації до підготовки дипломних робіт студентами денної та заочної форм навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 201 «Агрономія» Дідур І.М., Мазур О.В., Циганський В.І. 2021 14
29306 Бренд-менеджмент. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за галуззю знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальностями 241 «Готельно-ресторанна справа» та 242 «Туризм» освітньо-професійними програмами Гарбар Ж.В., Кубай О.Г. 2021 9
29305 Методичні рекомендації щодо написання та захисту звіту з виробничої практики для студентів шостого курсу денної та заочної форм навчання факультету менеджменту та права другого освітнього ступеня «Магістр» галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Пр Опольська Н.М., Піковська Т.В. 2021 4
29304 Методичні вказівки для виконання магістерських робіт здобувачами вищої освіти (другого) магістерського ступеня денної та заочної форми навчання галузь знань 08 «Право» спеціальність 081 «Право» для студентів ІІ ступеня підготовки «Магістр» cпеціальності Опольська Н.М., Піковська Т.В. 2021 5
29303 Економіка готелів і ресторанів. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» освітньо-професійної програми «Готельн Ставська Ю.В. 2021 9
29301 Економіка готелів і ресторанів. Методичні вказівки для самостійної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» освітньо-професійної програми «Го Ставська Ю.В. 2021 7
29300 Методичні рекомендації з організації підготовки та захисту кваліфікаційної (дипломної) роботи освітнього рівня «магістр» освітньо-професійної програми «Готельно-ресторанна справа» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» галузі знань 24 «Сфера обслу Ставська Ю.В., Головня О.М., Лопатюк Р.І. 2021 12
29288 Проектування технологічних процесів у рослинництві. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни “ Проектування технологічних процесів в рослинництві ” Рівень вищої освіти Другий (магістерський), галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство, с Швець Л.В., Томчук В.В. 2021 5
29286 Машини і механізми виробничих процесів у тваринництві та переробній промисловості. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни для студентів спеціальності 204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» денної Полєвода Ю.А., Кравець С.М. 2021 11
29285 Деталі машин та основи конструювання. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з навчальної дисципліни для студентів спеціальності 133 галузеве машинобудування денної та заочної форми навчання Цуркан О.В., Полєвода Ю.А. 2021 18
29284 Деталі машини та основи конструювання. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з навчальної дисципліни для студентів спеціальності 208 «Агроінженерія» денної та заочної форми навчання Цуркан О.В., Полєвода Ю.А. 2021 9
29282 Інформаційні технології. Методичні вказівки для самостійної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальністю 051 «Економіка» освітньо-професійної програми «Економіка». Ві Рузакова О.В., Кіпоренко С.С., Чіков І.А. 2021 25
29281 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Менеджмент» для здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання першого (бака-лаврського) освітнього рівня галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» осві Підвальна О.Г., Германюк Н. В. 2021 11
29280 Менеджмент. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни для здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання першого (бакала-врського) освітнього рівня галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціаль-ності 122 «Комп’ютерні науки» ос Підвальна О.Г., Германюк Н. В. 2021 5
29279 Менеджмент. Методичні вказівки до самостійної підготовки з дисципліни для здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності Підвальна О.Г., Германюк Н. В. 2021 14
29278 Менеджмент. Методичні вказівки до самостійної підготовки з дисципліни для здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки спеціальності» 051 «Економіка» Підвальна О.Г., Германюк Н.В 2021 210
29273 Біопалива: ефективність виробництва і споживання в АПК України. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання галузі знань: 12 Інформаційні технології, спеціальність: 112 Комп’ютерні науки освітнього рівня першого (б Токарчук Д.М., Пришляк Н.В. 2021 5
29272 Агротоксикологія: методичні вказівки для виконання практичних робіт здобувачами вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання рівень вищої освіти перший (бакалаврський) галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство спеціальність Коваленко Т.М. 2021 4
29271 Біопалива: ефективність виробництва і споживання в АПК України. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки студентів денної форми навчання галузі знань 12 Інформаційні технології, спеціальність: 112 Комп’ютерні науки освітнього рівня Токарчук Д.М., Пришляк Н.В. 2021 2
29270 Біопалива: ефективність виробництва і споживання в АПК України. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність: 051 Економіка освітнього рівня першого (бака Токарчук Д.М., Пришляк Н.В. 2021 3
29269 Біопалива: ефективність виробництва і споживання в АПК України. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки студентів денної форми навчання галузі знань: 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність: 051 Економіка освітнього рівня Токарчук Д.М., Пришляк Н.В. 2021 6
29268 Національна економіка. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання галуззю знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальністю 051 Економіка, освітньо-професійної пр Паламаренко Я.В., Доцюк С.О. 2021 23
29267 Національна економіка. Методичні вказівки для самостійної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання галуззю знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальністю 051 Економіка, освітньо-професійн Паламаренко Я.В., Доцюк С.О. 2021 22
29266 Стратегічне планування діяльності підприємства. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання галуззю знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальністю 051 Економіка, Паламаренко Я.В. 2021 3
29265 Стратегічне планування діяльності підприємства. Методичні вказівки для самостійної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання галуззю знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальністю 051 Еконо Паламаренко Я.В. 2021 5
29264 Судові експертизи в оподаткуванні. Методичні вказівки для виконання практичних завдань для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) рівня, денної та заочної форм навча Мулик Я.І., Козаченко А.Ю. 2021 10
29262 Фінансовий аналіз та діагностика бізнес-процесів. Частина 2. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» на другому (магістерському) рів Мулик Т.О., Томчук О.Ф., 2021 13
29261 Фінансовий аналіз та діагностика бізнес-процесів. Частина 2. Методичні вказівки для виконання практичних завдань студентами галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» на другому (магістерському) рівні денн Мулик Т.О., Томчук О.Ф., 2021 8
29260 Державні фінанси в умовах глобалізаційних процесів. Методичні вказівки для самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінан Марценюк О.В., Руда О.Л. 2021 11
29259 Державні фінанси в умовах глобалізаційних процесів. Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси Марценюк О.В., Руда О.Л. 2021 22
29257 Страхування підприємницьких ризиків. Методичні вказівки для самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська Марценюк О.В., Руда О.Л. 2021 6
29256 Страхування підприємницьких ризиків. Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська сп Марценюк О.В., Руда О.Л. 2021 2
29235 Стратегічний управлінський облік в АПК. Методичні рекомендації з навчальної дисципліни для виконання практичних та самостійних робіт здобувачами вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціаль Лепетан І.М. 2021 9
29232 Аналіз та моделювання економічних процесів. Методичні рекомендації до проведення навчальної практики для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» Освітньо профес Ковальчук С.Я., Рузакова О.В. 2021 1
29231 Політекономія. Методичні рекомендації самостійної підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня денної та заочної форми навчання галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» освітньо-професі Брояка А.А., Феняк Л.А. 2021 9
29230 Міжнародна економіка. Методичні вказівки з дисципліни для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки. Спеціальність 051 Економіка. Освітньо-професійна програма «ЕКОНОМІКА». Ковальчук С.Я. 2021 61
29229 Мікроекономіка. Методичні вказівки для самостійної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність 051 «Економіка», освітньо-професійна п Хаєцька О.П. 2021 12
29228 Мікроекономіки.Методичні вказівки для проведення практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність 051 «Економіка», освітньо-профес Хаєцька О.П., Феняк Л.А. 2021 38
29227 Транснаціональні корпорації. Методичні вказівки з дисципліни для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузь знань 05 соціальні та поведінкові науки. спеціальність 051 Економіка. Освітньо-професійна програма «ЕКОНОМ Ковальчук С.Я. 2021 3
29226 Транснаціональні корпорації. Методичні вказівки з дисципліни для самостійної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузь знань 05 соціальні та поведінкові науки. спеціальність 051 Економіка. Освітньо-професійна програма «ЕК Ковальчук С.Я. 2021 4
29225 Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Методичні вказівки з дисципліни для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки. Спеціальність 051 Економіка. Освітньо-професі Ковальчук С.Я. 2021 15
29224 Міжнародна економіка. Методичні вказівки з дисципліни для самостійної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузь знань 05 соціальні та поведінкові науки. спеціальність 051 Економіка. Освітньо-професійна програма «ЕКОНОМІКА» Ковальчук С.Я. 2021 42
29223 Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Методичні вказівки з дисципліни для самостійної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузь знань 05 соціальні та поведінкові науки. спеціальність 051 Економіка. Освітньо-про Ковальчук С.Я. 2021 22
29222 Економіка підприємства. Методичні рекомендації для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання за галуззю знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка», освітньо-проф Брояка А.А., Томашук І.В. 2021 26
29221 Економіка праці та соціально-трудові відносини. Методичні рекомендації для самостійної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання за галуззю знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 05 Дюк А.А., Томашук І.В. 2021 7
29220 Економіка праці та соціально-трудові відносини. Методичні рекомендації для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання за галуззю знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Ек Дюк А.А., Томашук І.В. 2021 18
29219 Економіка підприємства. Методичні рекомендації для самостійної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання за галуззю знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка», освітньо Брояка А.А., Томашук І.В. 2021 15
29218 Методичні рекомендації для проходження виробничої практики здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність 051 «Економіка», освітньо-професійна прогр Хаєцька О.П., Брояка А.А. 2021 9
29217 Бізнес-планування. Методичні рекомендації для практичних занять з навчальної дисципліни для студентів за освітнім рівнем перший (бакалаврський), галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальність 051 Економіка Красняк О.П., Бабина О.М. 2021 3
29216 Бізнес-планування. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни для студентів за освітнім рівнем перший (бакалаврський), галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальність 051 Економіка Красняк О.П. 2021 2
29214 Інформаційні технології. Методичні вказівки для самостійної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 12 «Інформаційні технології» спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» освітньо-професійної програми «Комп’ютерні н Рузакова О.В., Кіпоренко С.С., Чіков І.А. 2021 52
29213 Інформаційні технології. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальністю 051 «Економіка» освітньо-професійної програми «Економіка» Рузакова О.В., Кіпоренко С.С., Чіков І.А. 2021 21
29212 Методи та засоби штучного інтелекту. Методичні вказівки для практичних робіт. Для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 12 «Інформаційні технології», спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки», освітньо-професійної програми «Ко Красиленко В.Г. 2021 33
29211 Інформаційні системи і технології в галузі: методичні вказівки для практичних занять здобувачів (першого) бакалаврського рівня вищої освіти за галуззю знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальністю 051«Економіка» освітньо-професійної програми «Е Киш Л.М. 2021 21
29210 Інформаційні системи і технології в галузі: методичні рекомендації для самостійної підготовки здобувачів (першого) бакалаврського рівня вищої освіти за галуззю знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальністю 051«Економіка» освітньо-професійної пр Киш Л.М. 2021 86
29209 Математичний аналіз. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 12 «Інформаційні технології» спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» освітньо-професійної програми «Комп’ютерні науки» Дубчак В.М., Новицька Л.І. 2021 21
29208 Математичний аналіз. Методичні вказівки для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 12 «Інформаційні технології», спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» Дубчак В.М., Новицька Л.І., Левчук О.В. 2021 9
29207 Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів. Методичні вказівки для практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 12 Інформаційні технології спеціальності 122 Комп’ютерні науки освітньо-професійної п Цирульник С.М. 2021 2
29202 Ветеринарна фармакологія, токсикологія та лікарські рослини. Методичні вказівки для виконання практичних робіт та організації самостійної роботи з дисципліни для студентів спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» для аграрних вищих Побережець Ю. М. 2021 8
29190 Сертифікація та контроль якості насіннєвого матеріалу. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни: для студентів факультету агрономії та лісівництва, денної та заочної форми навчання, галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство Мазур О.В., Паламарчук В.Д., Мазур О.В. 2021 4
29189 Сертифікація та контроль якості насіннєвого матеріалу. Методичні вказівки з дисципліни для самостійної роботи та аудиторного тестування студентів денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва, галузі знань: 20 «Аграрні науки та пр Мазур О.В., Паламарчук В.Д., Мазур О.В. 2021 4
29188 Наукові основи створення сортів і гібридів сільськогосподарських культур. Методичні вказівки з дисципліни: для самостійної роботи та аудиторного тестування студентів денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва, галузі знань: 20 « Мазур О.В., Паламарчук В.Д., Мазур О.В. 2021 3
29187 Селекція та насінництво зернових та зернобобових культур. Методичні вказівки з дисципліни для самостійної роботи та аудиторного тестування студентів денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва, галузі знань: 20 «Аграрні науки та Мазур О.В., Паламарчук В.Д., Мазур О.В. 2021 4
29137 Біопалива: ефективність виробництва і споживання в АПК України. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів денної форми навчання галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова д Токарчук Д.М., Пришляк Н.В. 2020 3
29126 Інформаційні технології. Методичні вказівки для підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» на першому (бакалаврському) рівні Рузакова О. В. 2021 82
29123 Адаптивні системи землеробства. Методичні рекомендації з дисципліни для виконання практичних робіт cтудентами другого магістерського освітнього рівня денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 – «Аграрні науки Цицюра Я.Г. 2021 9
29122 Адаптивні системи землеробства. Методичні рекомендації з дисципліни для організації самостійної роботи та тестового контролю знань cтудентів другого магістерського освітнього рівня денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва з га Цицюра Я.Г. 2021 7
28605 Програма та методичні рекомендації до проходження педагогічної практики здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за освітньо-науковою програмою «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Чудак Р.А., Царук Л.Л. 2021 7
28580 Інноваційні технології у годівлі сільськогосподарських тварин. Методичні вказівки для індивідуальних завдань з дисципліни освітньо-науковий рівень вищої освіти– доктор філософії; спеціальність 204 - технології ивиробництва і переробки продукції тваринниц Чудак Р. А, 2020 11
28520 Інноваційні методи використання генетичних ресурсів тварин. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» для освітньо-наукового ступеня доктора філософії. В Чудак Р. А. 2020 12
28433 Інноваційні технології в рослинництві. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання, галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальності 201 Агрономія освітнього рівня др Н.В. Телекало, І.В. Гончарук, О.В. Мазур, В.Г. Липовий. 2020 8
28432 Інноваційні технології в рослинництві. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи здобувачів вищої освіти денної та заочної форми, галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальності 201 Агрономія освітнього рівня другого (магістерського) Н.В. Телекало, І.В. Гончарук, О.В. Мазур, В.Г. Липовий 2020 25
28407 Ботаніка. Методичні вказівки для проведення навчальної практики з дисципліни студентами першого курсу факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» Яковець Л.А. 2020 1
28384 Методичні вказівки для виконання дипломних робіт здобувачами вищої освіти освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» на першому (бакалаврському) рівні. Здирко Н.Г., Правдюк Н.Л., Мулик Т.О., Подолянчук О.А., Коваль Н.І., Лепетан І.М. 2021 38
28375 Методичні вказівки до проходження виробничої практики для студентів факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання, освітнього рівня «Магістр», спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство». Чернецький В. М., Вдовенко С. А., Паламарчук І. І Чернецький В. М., Вдовенко С. А., Паламарчук І. І. 2021 3
28374 Методичні вказівки до проходження виробничої практики для студентів факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання, освітнього рівня «Бакалавр», спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство». Чернецький В. М., Вдовенко С. А., Паламарчук І. І. 2021 9
28149 Машини та обладнання і їх використання в рослинництві. Програма навчальної практики для студентів 2-го курсу факультету агрономії та лісівництва спеціальності 201 «Агрономія» денної форми навчання Веселовська Н.Р., Яропуд В.М., Бабин І.А. 2021 10
28027 Управління персоналом. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Гарбар Ж.В. 2020 4
28021 Підприємництво. Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни «Підприємництво» для студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня «Бакалавр» галузі знань 07 « Сахно А. А. 2020 8
28020 Збалансоване природокористування. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної форми навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 10 – «Природничі науки» спеціальності 101 – «Екологія» першого (бакалаврського) освітнього Мудрак Г.В., Вергеліс В.І. 2020 283
28015 Розведення тварин. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами першого курсу денної форми навчання освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 204 – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, атестація 1, 2. Казьмірук Л.В. 2021 20
28007 Бізнес-планування. Методичні вказівки до проведення практичних занять для підготовки студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Кубай О.Г. 2020 7
28006 Бізнес-планування. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Кубай О.Г. 2020 6
27954 Безпека праці та життєдіяльності. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів в спеціальносі 202 Захист і карантин рослин Твердохліб І.В., Спірін А.В., Омельянов О.М., Купчук І.М. 2020 8
27953 Безпека життєдіяльності. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів всіх спеціальностей Спірін А.В., Твердохліб І.В., Омельянов О.М. 2020 23
27933 Технологія виробництва продукції рослинництва: методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Облік оподаткування» освітнього рівня "Бак Мазур О.В., Пінчук Н.В. 2021 22
27932 Технологія виробництва продукції рослинництва. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання, галузі знань 12 «Інформаційні технології», спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» освітнього рівня «Бакалавр» Мазур О.В., Пінчук Н.В. 2021 53
27931 Технологія виробництва продукції рослинництва: методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка підприємства», «Економічна кібер Мазур О.В., Пінчук Н.В. 2021 46
27927 Технологія виробництва продукції рослинництва. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентами денної та заочної форм навчання, галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство»,спеціальності 141 «Електротехніка електроенергетика та електроме Мазур О.В., Пінчук Н.В. 2021 10
27925 Технологія виробництва продукції рослинництва. Методичні вказівки з дисципліни для виконання практичних робіт студентами 1- го курсу денної та заочної форм навчання факультету інженерно технологічного із галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» с Мазур О.В., Пінчук Н.В. 2021 28
27924 Технологія виробництва продукції рослинництва. Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами 1- го курсу денної та заочної форм навчання факультету інженерно технологічного із галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 1 Мазур О.В., Пінчук Н.В. 2021 10
27919 Інноваційні технології у годівлі сільськогосподарських тварин. Методичні вказівки для практичних робіт з дисципліни освітньо-науковий ступінь – доктор філософії; спеціальність 204 - технології ивиробництва і переробки продукції тваринництва. Вінниця: ВЦ Чудак Р. А. 2021 35
27918 Іноземна мова професійного спрямування Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання галузі знань 13 «Механічна інженерія» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» Крикун О.А. 2020 2
27916 Іноземна мова професійного спрямування. Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання галузі знань «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 208 «Агроінженерія» Крикун О.А. 2020 3
27913 Екологізація агрономічної діяльності. Методичні вказівки для організації самостійної роботи аспірантами заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» Разанов С.Ф. 2020 2
27911 Технологія продукції ресторанного господарства. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» галузі знань 24 «Сфера обслуговування» Овсієнко С.М. 2021 20
27906 Технологія виробництва продукції рослинництва. Методичні вказівки з дисципліни для виконання практичних робіт студентами 1- го курсу денної та заочної форм навчання факультету інженерно технологічного із галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» Мазур О.В. 2021 3
27902 Аграрна політика та земельні відносини. Методичні рекомендації до виконання практичних завдань та організації самостійної роботи для студентів денної форми навчання Частина І Яремчук Н.В., Березюк С.В. 2020 16
27898 Технологія виробництва продукції рослинництва: методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання, галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство»,спеціальності 072 «Агроінженерія» освітнього рівня «Б Мазур О.В., Пінчук Н.В. 2021 16
27897 Технологія виробництва продукції рослинництва. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів першого курсу денної та заочної форм навчання, галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство»,спеціальності 072 «Агроінженерія Мазур О.В., Пінчук Н.В. 2021 8
27891 Технологія виробництва продукції рослинництва. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Мазур О.В., Пінчук Н.В. 2021 10
27882 Технологія виробництва продукції рослинництва: Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльн Мазур О.В., Пінчук Н.В. 2021 16
27877 Розсадницттво. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання, освітнього рівня: «Бакалавр», з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності: 203 «Садівництво та вин Паламарчук І.І. 2020 11
27872 Економіка садово-паркового господарства. Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни «Економіка садово-паркового господарства» для студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня «Б Сахно А.А. 2020 6
27871 Економіка підприємства. Методичні рекомендації з навчальної практики для студентів ОС «Бакалавр» денної форми навчання 3-го курсу, що навчаються за галуззю знань 07 Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Сахно А. А. 2020 3
27870 Система точного землеробства. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з навчальної дисципліни " для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 208 – «Агроінженерія» освітнього рівня «Бакалавр» Холодюк О.В. 2020 8
27868 Економіка виробництва продукції аквакультури. Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання другого освітнього рівня «Магістр» галузі знань 09.02 «Рибне гос Сахно А. А. 2020 1
27865 Економіка лісового господарства. Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни «Економіка лісового господарства» для студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня «Бакалавр» галузі Сахно А. А. 2020 4
27862 Економіка та організація аграрного сервісу. Методичні вказівки до виконання практичної та самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 20 “Аграрні науки та продовольство” спеціальності 201 “Агрономія” другого (магістерсько Сахно А.А. 2020 0
27861 Планування діяльності підприємств. Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни «Планування діяльності підприємств» для студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня «Бакалавр» гал Сахно А. А. 2020 4
27857 Маркетинг. Методичні рекомендації для проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентів з дисципліни для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 076 Підприєм Логоша Р.В. 2020 23
27856 ENGLISH. Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання з іноземної мови Галузі знань : 07 «Управління та адміністрування» Спеціальності: 075 «Маркетинг» Спеціальності: 073«Менеджмент» Ковальова К. В. Волошина О. В. 2020 26
27855 Англійська мова: Методичні вказівки дляпрактичних занять та самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання з іноземної мови спеціальності спеціальності051«Економіка», галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки Ковальова К. В. Волошина О. В. 2020 10
27829 Правознавство : методичні рекомендації для практичної роботи для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Освітній рівень: перший (бакалаврський) Правдюк А. Л. 2020 1
27828 Правознавство : методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Освітній рівень: перший (бакалаврський) Правдюк А.Л. 2020 1
27819 Економіка підприємства. Збірник тестових завдань для самостійної роботи та для підготовки до практичних і семінарських занять з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 05 «Соціальн Брояка А.А., Коломієць Т. В. 2020 11
27818 Біопалива: ефективність виробництва і споживання в АПК України. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання денної форми навчання з дисципліни для студентів денної форми навчання галузі Калетнік Г.М., Пришляк Н.В. 2020 28
27815 Біопалива: ефективність виробництва і споживання в АПК України. Методичні вказівки до виконання практичних та семінарських занять для підготовки студентів денної форми навчання з дисципліни для студентів денної форми навчання Калетнік Г.М., Пришляк Н.В. 2020 28
27814 Біопалива: ефективність виробництва і споживання в АПК України. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки студентів денної форми навчання галузі знань 07 Управління та адміністрування , спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та Токарчук Д.М., Пришляк Н.В. 2020 43
27720 Екологізація агрономічної діяльності. Методичні вказівки до виконання практичних робіт аспірантами заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» Разанов С.Ф. 2021 1
27719 Екологізація агрономічної діяльності. Методичні вказівки до проведення практичних робіт аспірантами денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» Разанов С.Ф. 2021 3
27718 Аграрна політика, економіка та міжнародні зв'язки. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня доктора філософії галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Ек Калетнік Г.М. 2021 17
27717 Аграрна політика, економіка та міжнародні зв’язки. Методичні рекомендації для семінарських та практичних занять для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня доктора філософії галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальност Калетнік Г.М. 2020 1
27671 Методичні вказівкидо виконання і оформлення випускних магістерських робіт денної та заочної форми навчання ОР магістерського спеціальність 207 “Водні біоресурси та аквакультура”-Вінниця: ВНАУ, 2020. –44 с. Зотько М.О. Мушит С.О. 2020 8
27558 Інтелектуальна власність. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт, самостійної роботи та індивідуального завдання з дисципліни для здобувачів освітнього ступеня кандидат наук, спеціальностей 204 Технологія виробництва та переробки пр Середа Л.П., Холодюк О.В. 2020 4
27551 Технологія полісахаридів та їх застосування у харчовій промисловості. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни cпеціальність 181 «Харчові технології» галузь знань 18 «Виробництво та технології» денної форми навчання Берник І.М., Бондар М.М. 2020 9
27549 "Hydrobiology" Methodical recommendations on educational practice for students firs level of higher education specialty 207 "Aquatic bioresources and aquaculture" Zotko M. 2020 4
27522 Основи керування сільськогосподарською технікою (органи керування тракторів John Deere серії 8000) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни для студентів першого бакалаврського освітнього рівня інженерно-технологічного факультету г Єленич А. П. 2020 17
27521 Основи керування сільськогосподарською технікою (органи керування тракторів МТЗ «БЕЛАРУС») Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни для студентів першого бакалаврського освітнього рівня інженерно-технологічного факультету галузі зн Комаха В. П., Єленич А. П. 2020 14
27488 Ведення тваринництва в умовах радіоактивного забруднення територій. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами четвертого курсу денної форми навчання освітнього ступеня магістр за спеціальністю 212 – ветеринарна гігієна, санітарія і експ Радзиховський М.Л., Дишкант О.В. 2020 12
27487 Внутрішні хвороби тварин. Методичні вказівки до виконання та оформлення історії хвороби студентами четвертого курсу денної форми навчання освітнього ступеня магістр за спеціальністю 212 – Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. Радзиховський М.Л., Дишкант О.В. 2020 14
27485 Паразитологія та інвазійні хвороби. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами четвертого курсу денної форми навчання освітнього ступеня магістр за спеціальністю 212 – Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. Радзиховський М.Л. 2020 10
27484 Патологічна фізіологія. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами четвертого курсу денної форми навчання освітнього ступеня магістр за спеціальністю 212 – Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. Радзиховський М.Л., Дишкант О.В. 2020 1
27483 Загальна вірусологія. Методичні вказівки до виконання практичних занять студентами третього курсу денної форми навчання освітнього ступеня магістр за спеціальністю 212 – Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. Радзиховський М.Л., Дишкант О.В. 2020 3
27234 Фінанси. Методичні вказівки для практичних занять студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня «Бакалавр», галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Вдовенко Л.О., Грищук Н.В., Тітов Д.В. 2020 38
27233 Інтродукція та адаптація малопоширених плодоовочевих рослин. Методичні вказівки до виконання практичних робіт та організації самостійної роботи студентами факультету агрономії та лісівництва, денної форми навчання, освітнього рівня: першого (бакалаврського Вдовенко С. А., Полутін О. О. 2020 7
27231 Тепличне садово-паркове господарство. Методичні вказівки до виконання практичних робіт та організації самостійної роботи студентами факультету агрономії та лісівництва, денної та заочної форм навчання, освітнього рівня: другого (магістерського), галузі зна Вдовенко С. А., Полутін О. О. 2020 3
27230 Плодівництво. Методичні вказівки до виконання практичних робіт та організації самостійної роботи студентами факультету агрономії та лісівництва, денної та заочної форм навчання, освітнього рівня: першого (бакалаврського), галузі знань 20 «Аграрні науки та Полутін О. О. 2020 197
27229 Технологія зберігання і переробки зерна. Методичні вказівки до виконання практичних робіт таорганізації самостійної роботи студентами факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва та ветеринарії, денної форми навчання, освітнього р Полутін О. О. 2020 5
27228 Плодівництво. Методичні вказівки до виконання практичних робіт та організації самостійної роботи студентами факультету агрономії та лісівництва, денної та заочної форм навчання, освітнього рівня: першого (бакалаврського), галузі знань 20 «Аграрні науки та Полутін О. О. 2020 8
27227 Плодівництво. Методичні вказівки до виконання практичних робіт та організації самостійної роботи студентами факультету агрономії та лісівництва, денної та заочної форм навчання, освітнього рівня: першого (бакалаврського), галузі знань 20 «Аграрні науки та Полутін О. О. 2020 17
27223 Ділове спілкування: методичні рекомендації для майбутніх фахівців із готельно-ресторанної справи і туризму. Алла Горобець 2020 3
27214 Українська мова за професійним спрямуванням: вправи та завдання. Методичні рекомендації. Алла Горобець, Інна Горобець 2020 10
27213 Латинська мова. Методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право». Наталія Логутіна 2020 12
27212 Фінанси. Методичні вказівки та завдання для практичних занять студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня «Бакалавр», галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Вдовенко Л.О., Тітов Д.В. 2020 16
27210 Економіка підприємства. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи для студентів першого (бакалаврського) освітнього ступеня денної та заочної форми навчання, галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподатку Брояка А.А., Томашук І.В. 2020 10
27209 Управління фінансовими ризиками. Методичні вказівки і завдання і завдання для самостійної роботи студентів галузі знань галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхува Вдовенко Л.О. Тітов Д.В. 2020 5
27206 Діагностування техніки для тваринництва. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни для студентів інженерно-технологічного факультету денної і заочної форм навчання галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальності 208 Агроі Труханська О.О., Швець Л.В., Грицун А.В. 2020 10
27205 Європейське антидискримінаційне право. Методичні вказівки до організації самостійної роботи здобувачами вищої освіти другого (магістерського) рівня денної та заочної форми навчання Галузі знань: 08«Право» факультет: менеджменту та права Правдюк Андрій Леонідович 2020 3
27203 Агрометеорологія: метод. рек. для самостійної роботи студентів факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» освітнього рівня: першого бакалаврського / М Поліщук М.І. 2020 2
27202 Агрометеорологія: метод. рек. для самостійної роботи студентів факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності: 202 «Захист і карантин рослин» освітнього рівня: першого б Поліщук М.І. 2020 1
27200 Технологія виробництва продукції рослинництва. Методичні вказівки з дисципліни для виконання практичних робіт студентами 1- го курсу денної та заочної форм навчання факультету Обілку і аудиту, галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 0 Мазур О.В. 2020 10
27199 Юридична відповідальність за екологічні правопорушення. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 081 «Право» денної та заочної форм навчання, 2020. 10 с. Оверковська Т.К. 2020 7
27198 Планування зеленого господарства. Планування зеленого господарства. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів денної за заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва, галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціа Матусяк М.В., Швидкий П.А. 2020 7
27197 Дендропроектування. Дендропроектування. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентами факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання, галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 206 «Садово-паркове Циганська О.І. 2020 12
27196 Дендропроектування. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва спеціальності 206 – «Садово-паркове господарство», освітнього рівня «Магістр». Циганська О.І. 2020 10
27195 Організація туристичних подорожей. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань - 24 «Сфера обслуговування» спеціальності - 242 «Туризм» Іващенко А.В. Юрєв В.І. 2020 10
27192 Бюджетна система. Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів освітнього рівня «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Алескерова Ю.В., Грищук Н.В. 2020 15
27191 Контроль якості кормів. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт студентами денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 201 «Агрономія», освітнього ступеня «М Циганський В.І. 2020 11
27187 Фізичне виховання. Методичні вказівки для практичних занять студентів усіх спеціальностей Бочарова В.Б., Дуржинська О.О., Віннік Ю.В., Рудницький В.Б. 2020 4
27186 Санітарія та гігієна у рибництві. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни для студентів спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» для аграрних вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. 2020 Льотка Г.І., Бондаренко В.В., Варпіховський Р.Л. 2020 5
27181 Статистика. Методичні вказівки для виконання практичних робіт для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань спеціальності: 071 «Облік та оподаткування», галузі знань 07 «Управління та адміністрування» факультету обліку Федоришина Л.І., Машевська А.А, Алескерова Ю.В. 2020 105
27179 Управління фінансовою санацією підприємства. Методичні рекомендації навчальної дисципліни для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) рівня освіти галузі знань – 07 «Управління та адміністрування» Польова О.Л., Бескупська О.В. 2020 9
27133 Реологія технологічних мас в процесах харчових, фармацевтичних та мікробіологічних виробництв. Методичні вказівки для виконання практичнихробіт з навчальної дисципліни для здобувачів освітнього ступеня: «Докторафілософії» спеціальності 181 « Полєвода Ю.А 2020 3
27131 Реологія технологічних мас в процесах харчових, фармацевтичних та мікробіологічних виробництв. Методичні вказівки для самостійної роботиз навчальної дисципліни дляздобувачів освітнього ступеня: «Доктора філософії»спеціальності 181 «Харчові технолог Полєвода Ю.А 2020 4
27084 Агрометеорологія: методичні рекомендації для самостійної роботи студентів факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності: 203 «Садівництво та виноградарство» Поліщук М.І. 2020 0
27083 Системи застосування добрив: Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» освітнього рівня: Поліщук М.І. 2020 2
27081 Алгоритмізація та програмування. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 12 «Інформаційні технології», спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» денної та заочної форм навчання Коляденко Д.Л. 2020 5
27080 Управління фінансовою санацією підприємства. Методичні вказівки навчальної дисципліни до практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) рівня освіти галузі знань – 07 «Управління та адміністрування» нап Польова О.Л. 2020 13
27079 Технологія зберігання та переробки плодів, овочів і винограду. Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство» освітнього рів Панцирева Г. В. 2020 37
27078 Оптимізаційні методи та моделі в логістиці. Методичні вказівки для виконання практичних (лабораторних) робіт та самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання з дисципліни для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня галузі знань 0 Волонтир Л.О., Потапова Н.А. 2020 13
27077 Методичні рекомендації. Особливості заготівлі та переробки їстівних грибів в умовах техногенного забруднення лісових угідь. Разанов С.Ф., Врадій О.І. 2020 3
27065 Етологія, стрес, адаптація та акліматизація тварин. Методиччні вказівки з проведення практичних занять студентами другого курсу денної форми навчання освітнього ступеня "магістр" із спеціальності 212 "Ветеринарна санітарія, гігієна і експертиза" Льотка Г.І., Казьмірук Л.В. 2020 14
27064 Розведення тварин. Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами другого курсу освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 204 – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, атестації 3, 4 Казьмірук Л.В. 2020 61
27063 Сучасні технологічні моделі розвитку тваринництва Методичні вказівки для проведення практичних занять для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівняосвітньо-наукової програми «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» зі с Кучерявий В.П. 2020 22
27059 Перспективні технології виробництва продукції тваринництва. Методичні вказівки для самостійної роботи здобувачів вищої освіти третього рівня денної форми навчання за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Кучерявий В.П. 2020 16
27057 Перспективні технології виробництва продукції тваринництва. Методичні вказівки для проведення практичних занять для аспірантів денної та заочної форм навчання спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» третього освітньог Кучерявий В.П. 2020 18
27056 Сучасні технологічні моделі розвитку тваринництва. Методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня освітньо-наукової програми «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» зі спе Кучерявий В.П. 2020 16
27027 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 133 – "Галузеве машинобудування" освітн Середа Л.П., Холодюк О.В. 2020 2
27026 Утилізація та поводження з відходами. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт студентами денної та заочної форми навчання спеціальності 101 «Екологія», галузі знань 10 «Природничі науки» освітнього ступеня «Магістр» факультету агрономії та Алєкєсєєв О.О., Шевчук В.В. 2020 10
27024 Санітарно-гігієнічні вимоги до тваринницьких будівель і споруд. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання освітнього ступеня «Магістр». Спеціальність – 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза». Вінниця: В Яремчук О. С., Варпіховський Р. Л. 2020 13
27023 Проектування підприємств м’ясної та молочної галузі. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання освітнього ступеня «Бакалавр». Спеціальність – 181 «Харчові технології». Вінниця: ВЦ ВНАУ, 2020. – 30 с. Яремчук О. С., Варпіховський Р. Л. 2020 5
27022 Санітарно-гігієнічні вимоги до тваринницьких будівель та споруд: Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами денної форми навчання. Спеціальність – 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза». Вінниця: ВЦ ВНАУ, 2020. 80 с. Яремчук О. С., Варпіховський Р. Л. 2020 14
27021 Агробізнес і маркетинг у садівництві, овочівництві і виноградарстві. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Агробізнес і маркетинг у садівництві, овочівництві і виноградарстві» розроблена з метою допомоги студента Красняк О.П., Савіна С.С., Бабина О.В. 2020 2
27020 Проектування підприємств м’ясної та молочної галузі. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної форми навчання. Спеціальність – 181 Харчові технології. Вінниця: ВНАУ, 2020. 97 с. Яремчук О. С., Варпіховський Р. Л. 2020 9
27019 Європейське антидискримінаційне право. Методичні вказівки до організації практичної роботи здобувачами вищої освіти другого (магістерського) рівня денної та заочної форми навчання 081 «Право» Правдюк Андрій Леонідович 2020 3
27016 Санітарна мікробіологія. Методичні вказівки для виконання практичних робіт та організації самостійної роботи з дисципліни для студентів спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» Побережець Ю.М. 2020 35
27015 Methodical instructions and program of educational practice for preparation of students of educational degree Master's degree in specialty 212 - Veterinary hygiene, sanitation and expertise. Побережець Ю.М. 2020 4
27012 Екологічна токсикологія. Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи для студентів 3-го курсу факультету агрономії та лісівництва заочної форми навчання галузі знань 0401 «Природничі науки» спеціальність 101 «Екологія» оcвітнього ступеня «Ба Хаєцький Г.С. 2020 21
27011 Технічний сервіс сільськогосподарських машин. Частина І. Методичні вказівки і завдання до виконання лабораторно-практичних занять для студентів зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування, другого (магістерського) освітнього рівня Швець Л.В., Завальнюк П.Г. 2020 3
27008 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Методичні вказівки з виконання практичних робіт з дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальностей 208 – Агроінженерія і 133 – Гал Середа Л.П., Холодюк О.В., Шаргородський С.А. 2020 6
27007 Агрохімія. Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами 3-го курсу денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 – "Аграрні науки та продовольство" спеціальностей: 205 – "Лісове господарство" Дідур І. М., Мацера О. О. 2020 1
27006 Агрохімія. Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами 3-го курсу денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 10 – "Природничі науки" спеціальності: 101 – "Екологія" освітнього рівня "Бакала Дідур І. М., Мацера О. О. 2020 2
27005 Стратегічне планування діяльності підприємства. Методичні рекомендації з дисципліни для проведення лекційних та практичних занять, а також самостійної підготовки студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього (бакалаврського) рівня галузі зн Паламаренко Я.В. 2020 17
27001 Економіка торговельного підприємства. Методичні рекомендації для проведення практичних занять дисципліни студентам денної та заочної форми навчання галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльні Паламаренко Я.В. 2020 10
26999 Методичні рекомендації для проходження виробничої практики студентами денної та заочної форми навчання галузі знань галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність для здобуття першого (бакал Паламаренко Я.В. 2020 6
26998 Іноземна мова (англійська). Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної форми навчання галузі знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 241 « Готельно-ресторанна справа» Власюк Юлія Леонідівна 2020 12
26968 Методика досліджень у рибництві. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентами денної та заочної форм навчання спеціальності 207 “Водні біоресурси та аквакультура ” .Вінниця: ВЦ ВНАУ. 2020. 38 с. Сироватко К.М. 2020 3
26967 Соціологія. Методичні рекомендації з організації практичних занять для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань - 07 «Управління та адміністрування» спеціальностей: 075 «Маркетинг» денної та заочної форми навчання. Маньгора В.В. 2020 4
26966 Соціологія. Методичні рекомендації з організації практичних занять для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань - 07 «Управління та адміністрування» спеціальностей: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 073 Маньгора В.В. 2020 23
26965 Соціологія. Методичні рекомендації з організації практичних занять для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань - 07 «Управління та адміністрування» спеціальностей: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 076 «Підприємництв Маньгора В.В. 2020 6
26956 Податкова система. Методичні вказівки по виконанню самостійних завдань для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» та 072 «Фінанси, банківська справ Правдюк М. В., Подолянчук О. А. 2020 4
26955 Податкова система.Методичні вказівки по виконанню практичних завдань для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» та 072 «Фінанси, банківська справа т Правдюк М. В., Подолянчук О. А. 2020 4
26954 Технологія виробництва продукції тваринництва. Методичні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт для студентів денної форми навчання із спеціальності 208 «Агроінженерія» Вінниця: ВНАУ, 2020. 53с. Царук Л.Л., Огороднічук Г.М. 2020 5
26953 Товарознавство і стандартизація. Методичні вказівки з самостійної роботи для здобувачів вищої освіти другого магістерського освітнього рівня спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» галузі знань: 21 «Ветеринарна медицина» Овсієнко С.М. 2020 24
26952 Технологія кормів та кормових добавок. Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентів другого магістерського освітнього рівня cпеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Cироватко К.М. 2020 5
26945 Екологія (фахове спрямування). Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентами денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 – «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 203 «Садівництво та винограда Шевчук В.В., Вергеліс В.І. 2020 19
26944 Біологічний та санітарний моніторинг. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт студентами денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 10 – «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» освітнього рівня « Гуцол Г. В., Вергеліс В.І. 2020 10
26943 Фінансова безпека. Методичні вказівки для самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня бакалавр галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Руда О.Л., Марценюк О.В. 2020 2
26942 Облік в банках. Методичні вказівки для проведення практичних занять здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання Корпанюк Т.М. 2020 7
26941 Облік в банках. Методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання Корпанюк Т.М. 2020 2
26940 Фінансовий аналіз та діагностика бізнес-процесів. Частина І. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ з організації самостійної роботи студентів денної (заочної) форм навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» на друго Томчук О.Ф., Мулик Т.О. 2020 13
26934 Мікробіологія: Методичні вказівки для проведення практичних робіт для студентів факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності׃ 202 «Захист і карантин рослин» освітнього рівня першо Коваленко Т.М. 2020 4
26933 Машини і обладнання та їх використання в тваринництві. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство спеціальності 208 Агроінженерія Частина І Грицун А. В., Труханська О. О. 2020 9
26931 Облік у фінансових та бюджетних установах. Методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та Коваль Н.І., Корпанюк Т.М. 2020 20
26929 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Методичні рекомендації навчальної дисципліни для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) рівня освіти галузі знань Польова О.Л. 2020 13
26928 Біологічний та санітарний моніторинг. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт студентами денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 10 – «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» освітнього рівня « Гуцол Г. В., Вергеліс В.І. 2020 7
26926 Лісоаграрні ландшафти. Методичні вказівки для виконання практичних робіт для студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», освітнього рівня «Бакалавр», спеціальності 206 «Лісове господарство» Матусяк М.В. 2020 31
26925 Податкова система: методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання факультету економіки та підприємництва першого (бакалаврського) освітнього рівня, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 0 Фостолович В.А. 2020 28
26924 Економіка організації біржової торгівлі. Методичні вказівки для підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-професійними програмами «Підприємництво, торгівля, біржова діяльність», «Економіка», на першому (бакалаврському) рівні в аграрних вищих навчальни Дюк А. А. 2020 19
26923 Податкова система: методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів денної та заочної форми навчання факультету економіки та підприємництва першого (бакалаврського) освітнього рівня, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спе Фостолович В.А. 2020 24
26919 Бухгалтерський облік. Методичні рекомендації для виконання практичних робіт та самостійної роботи для здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» Лепетан І.М., Коваль Л.В. 2020 17
26908 Біологічний та санітарний моніторинг. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентами денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» першого (бакалаврськог Гуцол Г.В., Вергеліс В.І. 2020 8
26907 Проектування землевикористання. Методичні рекомендації з дисципліни для виконання самостійної роботи cтудентами другого магістерського освітнього рівня факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання з галузі знань 20 «Аграрні науки т Цицюра Я.Г. 2020 5
26906 Державна експертиза землевпорядних рішень. Методичні рекомендації з дисципліни для виконання практичних робіт cтудентами другого магістерського освітнього рівня факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання з галузі знань 20 «Аграрн Цицюра Я.Г. 2020 15
26905 Проектування землевикористання. Методичні рекомендації з дисципліни для виконання практичних робіт cтудентами другого магістерського освітнього рівня факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання з галузі знань 20 «Аграрні науки та Цицюра Я.Г. 2020 3
26904 Філософія науки та інновацій. Методичні рекомендації зорганізації практичних занять та самостійної роботи для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня спеціальностей: 051 – Економіка, 071 – Облік і оподаткування, 132 – матеріалознавство, Яровий А.М. 2020 33
26903 Агрохімія. Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами 3-го курсу денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 – "Аграрні науки та продовольство" спеціальностей 201 – "Агрономія", 203 – "Саді Дідур І. М., Мацера О. О. 2020 2
26900 Основи акваріумістики. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни для студентів спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура». Вінниця: ВНАУ, 2020. 45 с. К.М. Сироватко, В.В. Білявцева. 2020 3
26898 Хвороби і шкідники плодоовочевих культур: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для студентів денної форми навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 202 «Захист і карантин Рудська Н.О. 2020 15
26894 Фінансова безпека. Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня бакалавр галузі знань 07 «Управління та адміністрування, спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Руда О.Л., Марценюк О.В. 2020 1
26893 Технічний сервіс сільськогосподарських машин. Частина ІІ. Методичні вказівки і завдання до виконання лабораторно-практичних занять для студентів зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування, другого (магістерського) освітнього рівня. 129с. Швець Л.В., Завальнюк П.Г. 2020 3
26886 Оцінка земель і управління якістю грунтів. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт студентами денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» Шкатула Ю.М. 2020 5
26884 Інженерно-технологічна регламентація охорони земель. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт студентами денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «А Шкатула Ю.М. 2020 2
26883 Ґрунтознавство. Методичні рекомендації для ведення практичних робіт з дисципліни для студентів першого бакалаврського освітнього рівня денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 – «Аграрні науки та продовольств Броннікова Л.Ф., Забарна Т.А. 2020 102
26882 Ґрунтознавство. Методичні рекомендації для ведення практичних робіт з дисципліни для студентів першого бакалаврського освітнього рівня денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 – «Аграрні науки та продовольств Забарна Т.А., Броннікова Л.Ф. 2020 6
26881 Комп’ютери та комп’ютерні технології. Методичні вказівки для виконання практичних та самостійних робіт здобувачами першого (бакалаврського) освітнього рівня вищої освіти галузі знань 20 «Аграрні науки» спеціальності 208 «Агроінженерія» заочної форми навча Волонтир Л.О., Бахарєва Я.В. 2020 10
26880 Комп’ютери та комп’ютерні технології. Методичні вказівки для виконання практичних та самостійних робіт здобувачами першого (бакалаврського) освітнього рівня вищої освіти галузі знань 20 «Аграрні науки» спеціальності 208 «Агроінженерія» денної форми навчан Коляденко Д.Л., Бахарєва Я.В., Вовк В.Ю. 2020 12
26878 Методичні вказівки до виконання і оформлення випускних магістерських робіт денної та заочної форми навчання ОР «Магістр», спеціальність 181 «Харчові технології» Берник І.М., Новгородська Н.В., Соломон А.М. 2020 8
26808 Оптимізаційні методи та моделі в управлінській та підприємницткій діяльності. Методичні вказівки для виконання практичних (лабораторних) робіт та самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання з дисципліни для підготовки фахівців першого Волонтир Л.О., Ушкаленко І.М. 2020 11
26807 Вища та прикладна математика. Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань – 07 «Управління та адміністрування» спеціальностей 073 «Менеджмент», Новицька Л.І. 2020 10
26805 Методологія організації податкових розрахунків та звітності. Методичні рекомендації для виконання практичних завдань та самостійної роботи здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня спеціальності 071 «Облік і оподаткування» кваліфікації «Доктор філософ Подолянчук О.А., Здирко Н.Г. 2020 13
26801 Природоохоронне інспектування. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентами денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 – «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 206 «Садово-паркове господарс Гуцол Г.В., Вергеліс В.І. 2020 24
26796 Прикладна екологія. Методичні рекомендації до виконання практичних і самостійних робіт студентами факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії денної і заочної форми навчання галузь знань 18 «Виробництво та технологі Алєксєєв О.О., Шевчук В.В. 2020 3
26793 Іпотечне кредитування. Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня бакалавр галузі знань 07 «Управління та адміністрування, спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Руда О.Л., Марценюк О.В. 2020 5
26792 Фінансовий облік. Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з дисципліни студентами галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітнього рівня перший (бакалаврський) Іщенко Я.П., Подолянчук О.А. 2020 3
26791 Методологія та організація наукових досліджень. Методичні рекомендації для виконання практичних робіт та самостійної роботи для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та Коваль Л.В., Машевська А.А. 2020 17
26758 Природоохоронне інспектування. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт студентами денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 206 «Садово-паркове господар Гуцол Г.В., Вергеліс В.І. 2020 62
26757 Природоохоронне інспектування. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт студентами денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 205 «Лісове господарство» ос Гуцол Г.В., Вергеліс В.І. 2020 51
26756 Фінансовий моніторинг. Методичні вказівки для самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання першого бакалаврського рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування Прилуцький А.М., Герасимчук В.Г. 2020 5
26755 Внутрішній аудит. Методичні вказівки для проведення практичних занять студентам галузі знань 07 «Управління та адміністрування» напряму підготовки 071 «Облік і оподаткування» першого бакалаврського освітнього ступеню, денної та заочної форми навчання Алескерова Ю.В., Козаченко А.Ю. 2020 10
26753 Аналіз банківської діяльності. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів спеціальності: 071 «Облік та оподаткування», галузі знань 07 «Управління та адміністрування» першого бакалаврського освітнього ступеню, факультету обліку Мулик Т.О., Федоришина Л.І. 2020 32
26728 Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання освітнього рівня першого (бакалаврського) Галузь знань 050 Соціальні і поведінкові науки» сп Ковальчук С.Я. 2020 35
26724 Аудит. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» першого (бакалаврського) освітнього рівня денної та заочної форми навчан Фабіянська В. Ю. 2020 1
26723 Управлінський контроль. Методичні рекомендації для виконання практичних занять студентами галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» другого (магістерського) освітнього рівня денної та заочної форми навчання Фабіянська В. Ю., Козаченко А. Ю. 2020 7
26699 Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств. Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання освітнього рівня першого (бакалаврського) Галузь знань 050 Соціальні і поведінкові науки» спеціальності 0 Ковальчук С.Я. 2020 29
26698 Міжнародна економічна діяльність України. Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання освітнього рівня ¬першого (бакалаврського) Галузь знань 050 Соціальні і поведінкові науки» спеціальності 051 «Економік Ковальчук С.Я. 2020 28
26697 Економетрика. Методичні вказівки для проведення практичних робіт та самостійної роботи для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп'ютерні на Потапова Н.А., Волонтир Л.О., Шедловський О.В. 2020 228
26696 Аутсорсинг. Методичні вказівки для проведення практичних робіт та самостійної підготовки студентів освітнього ступеня «бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Логістика» денної та заочної фор Потапова Н.А., Зелінська О.В., Кіпоренко С.С. 2020 17
26692 Міжнародна економічна діяльність України.Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання освітнього рівня ¬першого (бакалаврського) Галузь знань 050 Соціальні і поведінкові науки» спеціальності 05 Ковальчук С.Я. 2020 21
26688 Економіка природокористування. Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання Галузь знань 10 «Природничі науки» спеціальність 101 «Екологія» освітнього рівня першого (бакалаврського) факультету агрономії та л Ковальчук С.Я. 2020 58
26687 Економіка природокористування. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання Галузь знань 10 «Природничі науки» спеціальність 101 «Екологія» освітнього рівня першого (бакалаврського) факультету Ковальчук С.Я. 2020 22
26686 Ландшафтна таксація. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів денної за заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва, галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» Матусяк М.В. 2020 33
26685 Гроші та кредит. Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня бакалавр галузі знань 07 «Управління та адміністрування, спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Руда О.Л., Марценюк О.В. 2020 3
26683 Гроші та кредит. Методичні вказівки для самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня бакалавр галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Руда О.Л., Марценюк О.В. 2020 1
26678 Держана експертиза землевпорядних рішень. Методичні рекомендації з дисципліни для виконання самостійної роботи cтудентами другого магістерського освітнього рівня факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання з галузі знань 20 «Аграр Цицюра Я.Г. 2020 9
26677 Розмноження плодово-ягідних культур. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання, освітнього рівня: «Бакалавр», з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності: 2 Паламарчук І.І. 2020 7
26675 Розсадницттво. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання, освітнього рівня: «Бакалавр», з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності: 203 «Садівництво та вин Паламарчук І.І. 2020 6
26665 Інформаційні технології. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» денної та заочної форм навчання Красиленко В.Г. 2020 6
26663 Алгоритмізація та програмування. Методичні вказівки для виконання практичних робіт та самостійної роботи для підготовки студентів галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп'ютерні науки» денної та заочної форм навчання. Потапова Н.А., Волонтир Л.О., Коляденко Д.Л., Бахарєва Я.В. 2020 72
26661 Логістичне обслуговування. Методичні вказівки для проведення практичних робіт та самостійної підготовки студентів освітнього ступеня «бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Логістика» денної Потапова Н.А., Зелінська О.В., Красиленко В.Г. 2020 13
26658 Комп'ютерні мережі. Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 12 «Iнформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» денної та заочної фор Потапова Н.А., Волонтир Л.О., Денисюк В.О. 2020 72
26657 Комп'ютерна графіка. Методичні вказівки для для проведення практичних занять та самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 12 «Iнформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» денної та заочної Зелінська О.В., Волонтир Л.О., Денисюк В.О. 2020 23
26656 Технології захисту інформації. Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 12 «Iнформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» денної та Зелінська О.В., Волонтир Л.О., Денисюк В.О. 2020 11
26655 Технології захисту інформації. Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 12 «Iнформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» денної та Зелінська О.В., Волонтир Л.О., Денисюк В.О. 2020 8
26651 Технологія створення програмних продуктів. Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 12 «Iнформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» Потапова Н.А., Волонтир Л.О., Денисюк В.О. 2020 14
26650 Організація баз даних та знань Методичні вказівки для виконання практичних та самостійних робіт здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань» 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» денної та заочної форм Зелінська О.В., Потапова Н.А., Волонтир Л.О. 2020 11
26649 Економіка праці та соціально-трудові відносини. Методичні вказівки для підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-професійними програмами «Підприємництво, торгівля, біржова діяльність», «Фінанси, банківська справа та страхування», на першому (бакалавр Дюк А. А. 2020 90
26646 Економіка праці та соціально-трудові відносини. Методичні вказівки для підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Економіка», на першому (бакалаврському) рівні в аграрних вищих навчальних закладах Дюк А. А. 2020 19
26645 Web-технології та web-дизайн. Методичні вказівки для виконання практичних та самостійних робіт здобувачами першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань» 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» денної та заочної форм навчанн Зелінська О.В., Денисюк В.О., Підлубний В.Ф. 2020 88
26644 Глобальна економіка. Методичні рекомендації з дисципліни для проведення практичних занять та самостійної підготовки здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання другого освітнього ступеня (бакалавр) галузь знань 07 «Управління та адміністру Хаєцька О.П. 2020 5
26643 Глобальна економіка. Методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійної підготовки здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання другого освітнього ступеня (бакалавр) галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спе Хаєцька О.П. 2020 9
26642 Системний аналіз. Методичні рекомендації для виконання практичних та самостійних робіт здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього ступеня галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» денної та заочної Коляденко С.В. 2020 51
26638 Фінанси підприємств. Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) освітнього рівня, галузі знань – 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 075 «М Польова О.Л., Бескупська О.В. 2020 7
26635 Озеленення з основами проектування ландшафтних об’єктів Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентами денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва спеціальності 206 «Садово-паркове г Панцирева Г. В. 2020 154
26630 Основи агротоксикології: Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності׃ 202 «Захист і карантин рослин» освітн Коваленко Т.М. 2020 12
26627 Фінансовий моніторинг. Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання першого бакалаврського рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Прилуцький А.М., Герасимчук В.Г. 2020 3
26626 НБУ та грошово-кредитна політика. Методичні вказівки для самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання першого бакалаврського рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страху Прилуцький А.М., Грищук Н.В. 2020 4
26625 НБУ та грошово-кредитна політика. Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання першого бакалаврського рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхува Прилуцький А.М., Грищук Н.В. 2020 9
26622 Технологія оздоровчих харчових продуктів. Методичні вказівки до практичних занять студентів денної і заочної форми навчання спеціальності 181 «Харчові технології» галузі знань: 18 «Виробництво і технологія» Овсієнко С.М. 2020 80
26617 Моделювання систем. Методичні вказівки для виконання практичних та самостійних робіт здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього ступеня галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» денної та заочної фор Рузакова О.В. 2020 28
26615 Логістика. Методичні вказівки для проведення практичних робіт та самостійної підготовки студентів освітнього ступеня «бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 073 « Потапова Н.А., Ушкаленко І.М., Вовк В.Ю. 2020 486
26614 Фінансовий менеджмент у малому бізнесі. Методичні вказівки для практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання факультету обліку та аудиту другого освітнього рівня «Магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спе Алескерова Ю.В. 2020 7
26613 Страховий менеджмент. Методичні вказівки для самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання факультету обліку та аудиту другого освітнього рівня «Магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фі Алескерова Ю.В.,Федоришина Л.І., Тодосійчук В.Л. 2020 6
26612 Страховий менеджмент. Методичні вказівки для самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання факультету обліку та аудиту другого освітнього рівня «Магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фі Алескерова Ю.В.,Федоришина Л.І., Тодосійчук В.Л. 2020 3
26611 Фінансовий менеджментв у малому бізнесі. Методичні вказівки для самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання факультету обліку та аудитудругого освітнього рівня «Магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» сп Алескерова Ю.В. 2020 4
26610 Страховий менеджмент.Методичні вказівки і завдання для практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання факультету обліку та аудиту другого освітнього рівня «Магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фін Алескерова Ю.В.,Федоришина Л.І. 2020 7
26608 Методичні вказівки до виконання і оформлення випускних магістерських робіт денної і заочної форм навчання другого рівня вищої освіти, спеціальність 204 технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. – Вінниця: ВНАУ, 2020. – 40 с. Ушаков В.М., Огороднічук Г.М., Шевчук Т.В., Царук Л.Л., Льотка Г.І. 2020 52
26607 Облік у фінансових та бюджетних установах. Методичні вказівки для проведення практичних занять здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денн Коваль Н.І., Корпанюк Т.М. 2020 33
26606 Природоохоронне інспектування. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентами денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 – «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 205 «Лісове господарство» пер Гуцол Г.В., Вергеліс В.І. 2020 29
26605 Облікове забезпечення управління підприємств. Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і Коваль Л.В. 2020 11
26604 Контроль публічних закупівель. Методичні вказівки для виконання практичних завдань студентами галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» на другому (магістерському) рівні, денної та заочної форм навчання. Здирко Н.Г., Мулик Я.І. 2020 48
26603 Технічні засоби передачі даних. Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 12 «Iнформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» денної та Зелінська О.В., Волонтир Л.О., Денисюк В.О. 2020 10
26602 Технічні засоби передачі даних. Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 12 «Iнформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» денної та Зелінська О.В., Волонтир Л.О., Денисюк В.О. 2020 4
26601 Екологічний контроль та управління. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентами денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва для підготовки фахівців освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 101 «Екологі Шевчук В.В., Врадій О.І. 2020 6
26600 Овочівництво: методичні вказівки для самостійної роботи студентів факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності : 201 «Агрономія», освітнього рівня: «Бакалавр» Паламарчук І.І. 2020 30
26596 Облікова політика підприємств:Методичні рекомендації для виконання практичних робіт здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Коваль Л.В., Бурко К.В. 2020 130
26595 Аналіз банківської діяльності. Методичні вказівки для виконання практичних завдань студентів спеціальності: 071 «Облік та оподаткування», галузі знань 07 «Управління та адміністрування» першого бакалаврського освітнього ступеню факультету обліку та ауди Мулик Т.О. Федоришина Л.І. 2020 91
26594 Фінансова безпека. Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхуванн Руда О.Л., Марценюк О.В. 2020 3
26593 Фінансова безпека. Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхуванн Руда О.Л., Марценюк О.В. 2020 2
26590 Екологія (фахове спрямування). Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентами денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 – «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин Шевчук В.В., Вергеліс В.І. 2020 10
26589 Бухгалтерський облік. Методичні рекомендації для виконання практичних робіт та самостійної роботи здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» та 2 Коваль О.В., Коваль Л.В., Бурко К.В. 2020 64
26588 Історія України та етнокультурологія. Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної підготовки здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) ступеня освітнього рівня галузі знань: 07 – «Управління та Левчук К.І. 2020 8
26586 Екологічний контроль та управління. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва для підготовки фахівців освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 101 «Екологія» Шевчук В.В., Врадій О.І. 2020 6
26582 Екологічна токсикологія. Методичні рекомендації для проведення практичних робіт для студентів факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальність 101 «Екологія» освітнього ступеня «Бакала Хаєцький Г.С. 2020 90
26581 Організація зовнішньої торгівлі. Методичні рекомендації з дисципліни для проведення практичних занять у студентів денної та заочної форми навчання факультету економіки та підприємництва першого (бакалаврського) рівня галузі знань 07 Управління та адмініс Паламаренко Я.В., Фуштей Л.Л. 2020 17
26578 Ентомологія сільськогосподарська. Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами денної форми навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» освітнь Рудська Н.О. 2020 26
26576 Ентомологія в плодоовочівництві. Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 203 «Садівництво та винограда Рудська Н.О. 2020 18
26567 Економіка підприємства. Методичні рекомендації до проведення практичних занять для студентів першого (бакалаврського) освітнього ступеня денної та заочної форми навчання, галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткув Брояка А.А., Томашук І.В. 2020 14
26563 Економіка та організація аграрного сервісу. Методичні вказівки до виконання практичної та організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 20 “Аграрні науки та продовольство” спеціальності 201 “Агрономія” другого (м Сахно А.А., Томашук І.В. 2020 1
26562 Методичні рекомендації до виробничої практики студентів першого освітнього рівня (бакалавр) денної та заочної форми навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Вінн. нац. агр Брояка А.А. 2020 56
26560 Технологія виробництва продукції рослинництва. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами 1-го курсу денної та заочної форми навчання інженерно-технологічного факультету з галузі знань 13 «Механічна інженерія» спеціальності 133 «Галузеве Мазур В.А., Мордванюк М.О., Липовий В.Г. 2020 21
26558 Експлуатація технологічного обладнання. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни для студентів спеціальності 181 – харчові технології денної та заочної форми навчання ОР «Магістр» Берник І.М., Бондар М.М. 2020 7
26557 Оптимізаційні методи та моделі. Методичні вказівки для виконання практичних та самостійних робіт здобувачами першого (бакалаврського) освітнього рівня вищої освіти галузі знань 07 «управління та адміністрування» спеціальності 076 «підприємництво, Ушкаленко І.М. 2020 178
26556 Ботаніка. Методичні вказівки для проведення навчальної практики з дисципліни «Ботаніка» студентами першого курсу факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 202 «Захист і карант Яковець Л.А. 2020 0
26555 Ботаніка. Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 202 «Захисті карантин» освітнього рівня «Бакалавр» Яковець Л.А. 2020 0
26541 Системи оброблення економічної інформації. Методичні вказівки для виконання практичних та самостійних робіт здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» спеціалізаці Юрчук Н.П., Кіпоренко С.С. 2020 9
26540 Інтелектуальний аналіз даних . Методичні вказівки для виконання практичних та самостійних робіт здобувачами першого (бакалаврського) освітнього рівня вищої освіти галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» Юрчук Н.П. 2020 13
26539 Електронна комерція. Методичні вказівки для виконання лабораторних та самостійних робіт здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльніс Юрчук Н.П., Чіков І.А. 2020 9
26534 Міжнародна інвестиційна діяльність. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни для студентів факультету економіки та підприємництва, денної та заочної форм навчання, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 05 Ставська Ю.В. 2020 7
26533 Міжнародна інвестиційна діяльність. Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни для студентів факультету економіки та підприємництва, денної та заочної форм навчання, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 05 Ставська Ю.В. 2020 18
26531 Фінансовий аналіз та діагностика бізнес-процесів. частина І. Методичні рекомендації для виконання практичних завдань студентами галузі знань 07 «управління та адміністрування» зі спеціальності 071 «облік і оподаткування» на другому (магістерському) рівні Томчук О.Ф., Мулик Т.О. 2020 29
26525 Екологія (фахове спрямування) Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт студентами денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 203 «Садівництво та винограда Шевчук В. В., Вергеліс В.І. 2020 47
26524 Екологія (фахове спрямування). Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт студентами денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 202 «Захист і карантин росли Шевчук В. В., Вергеліс В.І. 2020 632
26509 Інформаційні технології. Методичні вказівки для виконання практичних та самостійних робіт здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 208 «Агроінженерія» денної та заочної форм Зелінська О.В., Кіпоренко С.С., Чіков І.А. 2020 51
26508 Державний фінансовий контроль та судова експертиза. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 071 Облік і оподаткування освітнього рівня Алескерова Ю.В., Козаченко А.Ю. 2020 19
26507 Державний фінансовий контроль та судова експертиза. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 071 Облік і оподаткування освітнього рівня Алескерова Ю.В., Козаченко А.Ю. 2020 10
26506 Внутрішній аудит. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентам галузі знань 07 «Управління та адміністрування» напряму підготовки 071 «Облік і оподаткування» першого бакалаврського освітнього ступеню, денної та заочної форми навчання Алескерова Ю.В., Козаченко А.Ю. 2020 177
26229 Патентознавство. Методичні вказівки для виконанання практичних робіт з дисципліни для здобувачів освітньо-наукового ступення доктор філософії Полєвода Ю.А, Ярошенко Л.В. 2020 22
26228 Патентознавство. Методичні вказівки для виконанання самостійної роботи з дисципліни для здобувачів освітньо-наукового ступення доктор філософії Полєвода Ю.А, Ярошенко Л.В. 2020 21
26141 Технічні культури. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентами денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» напрям підготовки 201 «Агрономія» освітнього рівня першог Мазур В.А., Мордванюк М.О. 2020 30
26140 Технічні культури. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентами денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» напрям підготовки 201 «Агрономія» освітнього рівня першог Мазур В.А., Мордванюк М.О. 2020 1
26139 Організація бухгалтерського обліку: Методичні вказівки до виконання практичних завдань для студентів другого (магістерського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування». 2-ге вид., перероб. і Правдюк Н.Л., Бурко К.В. 2020 1251
26138 Бухгалтерський облік. Методичні рекомендації для виконання практичних робіт та самостійної роботи здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка». 2-ге вид Коваль Л.В., Бурко К.В. 2020 77
26137 Бухгалтерський облік. Методичні рекомендації для виконання практичних робіт та самостійної роботи здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська спр Коваль Л.В., Бурко К.В. 2020 184
26136 Облікове забезпечення управління витратами: методичні вказівки до виконання практичних робіт здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Лепетан І.М., Бурко К.В. 2020 102
26135 Облікове забезпечення управління витратами: методичні вказівки до виконання практичних робіт здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Лепетан І.М., Бурко К.В. 2020 0
26133 Інноваційний розвиток підприємства.Методичні вказівки для самостійної роботи дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання другого магістерського рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, ба Алескерова Ю.В., Тодосійчук В.Л., Хмелевський Д.О. 2020 12
26126 Лісова меліорація. Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 205 «Лісове господарство» за освітнім рівн Липовий В.Г., Гетман Н.Я., ТелекалоН.В., Мордванюк М.О. , Тинько В.В. 2020 13
26125 Лісова меліорація. Методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентами денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 205 «Лісове господарство» за освіт Липовий В.Г. 2020 3
26123 Вища та прикладна математика. Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань - 24 «Сфера обслуговування», спеціальності - 241 «Готельно-ре Левчук О.В. 2020 59
26122 Вища та прикладна математика. Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань - 24 «Сфера обслуговування», спеціальності - 241 «Готельно-ре Левчук О.В. 2020 63
26121 Вища та прикладна математика. Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань - 24 «Сфера обслуговування», спеціальності - 241 «Готельно-ре Левчук О.В. 2020 111
26101 Управління фінансовими ризиками. Методичні вказівки і завдання для практичних занять для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" денної та заочної форм нав Вдовенко фЛ.О., Тітов Д.В. 2020 3
26089 Стандартизація та управління якістю продукції рослинництва. Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентами денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва спеціальності 202 «Захист і ка Панцирева Г. В. 2020 81
26075 Родентологія. Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами денної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» освітнього рівня пер Колісник О.М. 2020 2
26074 Родентологія. Методичні рекомендації для виконання практичних робіт студентами денної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 202«Захист і карантин рослин» освітнього рівня першого Колісник О.М. 2020 3
26053 Ділова іноземна мова: методичні вказівки для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня заочної форми навчання галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» Кравець Р.А. 2020 5
26052 Англійська мова в науці: методичні вказівки для здобувачів третього освітньо-наукового рівня (доктор філософії). Кравець Р.А. 2020 17
26051 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 208 – "Агроінженерія" освітнього рівня Середа Л.П., Холодюк О.В. 2020 3
26050 Конкурентоспроможність технологій і машин. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 208 – "Агроінженерія" освітнього рівня "Магістр" Холодюк О.В., Труханська О.О. 2020 3
26049 Експлуатація та обслуговування машин. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни (частина 2) для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 133 – "Галузеве машинобудування" освітнього рівня "Бакалавр" Кондратюк Д.Г., Холодюк О.В. 2020 7
26048 Експлуатація та обслуговування машин. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни (частина 1) для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 133 – "Галузеве машинобудування" освітнього рівня "Бакалавр" Кондратюк Д.Г., Холодюк О.В. 2020 7
26047 Використання техніки в АПК. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 208 – "Агроінженерія" освітнього рівня "Магістр" Кондратюк Д.Г., Холодюк О.В. 2020 3
26046 Експлуатація машин і обладнання. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 208 – "Агроінженерія" освітнього рівня "Бакалавр" Кондратюк Д.Г., Холодюк О.В. 2020 8
26044 Прикладні комп`ютерні технології. Системи автоматизованого проектування. Методичні вказівки по виконанню практичних робіт, вивченню та самостійній роботі з системою автоматизованого проектування технологічних процесів виготовлення деталей та машин "Вертик Переяславський О. М., Моторна О.О. 2020 9
26042 Основи систем автоматизованого проектування: Методичні вказівки по виконанню практичних робіт, вивченню та самостійній роботі з системою КОМПАС-3D (частина 1) для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузь знань 13 – Механічна інженерія Веселовська Н.Р., Переяславський О.М., Моторна О.О., Руткевич В.С. 2020 25
26040 Історія України та етнокультурологія. Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентів бакалаврському ступені галузі знань: 20 – Аграрні науки та продовольство, 201 – Агрономія, для денної та заочної форм навчання Богатчук С.С. 2020 4
26039 Історія України та етнокультурологія. Методичні рекомендації проведення практичних занять для підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) ступені галузі знань: 20 – Аграрні науки та продовольство, 201 – Агрономія для денної та заочної Богатчук С.С. 2020 4
26033 Менеджмент ефективності виробництва та споживання біомас та біопалива. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів інженерно-технологічного факультету спеціальності 208 Агроінженерія, форма навчання заочна Токарчук Д.М. 2020 15
26032 Організація і економіка використання біоресурсів. Методичні вказівки для виконання практичних робів для студентів інженерно-технологічного факультету спеціальності 208 Агроінженерія, форма навчання заочна Токарчук Д.М. 2020 1
26031 Організація і економіка використання біоресурсів. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів інженерно-технологічного факультету спеціальності 208 Агроінженерія, форма навчання заочна Токарчук Д.М. 2020 1
26005 Фермерське рибництво. Методичні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт студентами факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва та ветеринарії спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура». Білявцева В.В. Мушит С. О. 2020 8
25883 Ботаніка. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт для студентів факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» освітнього Яковець Л.А. 2020 0
25882 Ринок цінних паперів : Методичні вказівки до самостійних завдань для студентів освітнього рівня «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Алескерова Ю.В., Герасимчук В.Г. 2020 26
25880 Ринкова трансформація економіки регіону: Методичні вказівки по виконанню практичних завдань для здобувачів другого (магістерського) освітнього рівня галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм» денної та заочної форм Заболотний Г.М., Колесник Т.В. 2020 7
25879 Ринкова трансформація економіки регіону: Методичні рекомендації для організації самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) освітнього рівня галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм» денної та заочної форми навчання Заболотний Г.М., Колесник Т.В. 2020 4
25853 Управління проектами в туризмі. Методичні рекомендації для організації самостійної роботи здобувачів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) рівня освіти галузі знань – 24 «Сфера обслуговування» напрям підготовки 242 «Туризм» Прилуцький А.М. 2020 5
25852 Управління проектами в туризмі. Методичні рекомендації для проведення практичних занять здобувачів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) рівня освіти галузі знань – 24 «Сфера обслуговування» напрям підготовки 242 «Туризм» Прилуцький А.М. 2020 3
25849 Методичні вказівки для підготовки та написання дипломних робіт для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня освіти галузі знань 07 «управління та адміністрування» спеціальності 072 "фінанси, банківська справа та страхування" Вдовенко Л.О., Польова О.Л. 2020 36
25848 Ентомологія. Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» освітнього рівня першого (бакала Рудська Н.О. 2020 91
25847 Фітопатологія в плодоовочівництві. Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», за спеціальністю 203 «Садівництво та Пінчук Н.В. 2020 10
25846 Фітопатологія в плодоовочівництві. Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», за спеціальністю 203 «Садівництво та Пінчук Н.В. 2020 2
25845 Методичні вказівки та програма виробничої практики для студентів спеціальності 181 «Харчові технології», ступеня вищої освіти бакалавр Берник І.М., Соломон А.М., Фіалковська Л.В., Фаріонік Т.В., Новгородська Н.В., Овсієнко С.М. 2020 8
25838 Web технології та web дизайн. Методичні вказівки для написання курсових робіт для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп'ютерні науки» денної та заочної форм Зелінська О.В., Волонтир Л.О., Денисюк В.О. 2020 64
25837 Web технології та web дизайн. Методичні вказівки для написання курсових робіт для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп'ютерні науки» денної та заочної форм Зелінська О.В., Волонтир Л.О., Денисюк В.О. 2020 2
25834 Політичне лідерство. Програма дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання факультету менеджменту та права першого освітнього рівня «Бакалавр» Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування» 073 « Менеджмент» 074«Публічне управління та адмін Тодосійчук В.Л. 2020 15
25833 Хвороби і шкідники плодоовочевих культур. Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами денної форми навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» Рудська Н.О. 2020 8
25832 Ентомологія сільськогосподарська: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для студентів денної форми навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» Рудська Н.О. 2020 8
25830 Ентомологія сільськогосподарська. Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами денної форми навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» освітнь Рудська Н.О. 2020 18
25829 Іноземна мова професійного спрямування: методичні вказівки до практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня заочної форми навчання галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» Кравець Р.А. 2020 31
25828 Фермерське рибництво. Методичні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт студентами факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва та ветеринарії спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура Білявцева В.В., Мушит С.О. 2020 12
25827 Риторика. Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) ступені галузі знань: 24 – Сфера обслуговування спеціальності: 242 –Туризм для денної та заочної форм навчання Богатчук С. С. 2020 5
25825 Дослідження операцій. Методичні вказівки для виконання лабораторних та самостійних робіт здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього ступеня галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» денної та заочно Рузакова О.В., Кіпоренко С.С. 2020 35
25824 Ринок цінних паперів : Методичні вказівки для практичних занять для студентів освітнього рівня «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» – 36 с. Алескерова Ю.В., Герасимчук В.Г. 2020 33
25823 Системи автоматизованого проектування. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт, вивченню та самостійній роботі з архітектурнобудівельною системою автоматизованого проектування SketchUp для підготовки фахівців освітнього ступеня “Магістр” у вищих Переяславський О. М., Моторна О.О. 2020 4
25822 Основи систем автоматизованого проектування. Методичні вказівки по виконанню практичних робіт, вивченню та самостійній роботі з системою КОМПАС-3D Веселовська Н.Р., Переяславський О.М., Моторна О.О., Руткевич В.С. 2020 10
25821 Методи конструювання робочих органів сільськогосподарських машин. Методичні рекомендації для виконання практичних робіт. – Веселовська Н.Р., Шаргородський С.А., Руткевич В.С. 2020 11
25820 Діагностування техніки для рослинництва. Методичні вказівки до виконання лабораторно-практичних робіт для студентів другого магістерського освітнього рівня спеціальності 208 - Агроінженерія Швець Л.В., Труханська О.О. 2020 2
25819 Міжнародне приватне право. Методичні вказівки до проведення практичних занять студентів спеціальності 242 «Туризм» Тимошенко Є.А. 2020 1
25818 Харчові технології. Методичні вказівки та програма з навчальної практики для студентів факультету «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії» освітнього рівня «Бакалавр», спеціальність 181 «Харчові технології». Берник І.М., Войціцька О.М., Бондар М.М. 2020 12
25816 Основи ветеринарної екології: методичні вказівки з організації практичних робіт студентів денної форм навчання факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва галузі знань 21 – «Ветеринарна медицина», за спеціальністю 212 – «Ветеринарн Гуцол Г.В. 2020 7
25815 Генетика з біометрією. Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів заочної форми навчання спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» з дисципліни “ ”– Вінниця: РВВ ВНАУ, 2020. – 104 с. Поліщук Т.В. 2020 4
25814 Генетика з біометрією. Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів заочної форми навчання спеціальності 204 «ТВіППТ» – Вінниця: РВВ ВНАУ, 2020. – 62 с. Поліщук Т.В. 2020 4
25813 Управління бізнес процесами. Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання рівня освіти магістр галузі знань – 24 «Сфера обслуговування» спеціальності – 242 «Туризм» Іващенко А.В. Юрєв В.І. 2020 1
25812 Управління бізнес процесами. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни для студентів факультету економіки та підприємництва денної форми навчання, рівня освіти магістр , галузі знань – 24 «Сфера обслуговування», спеціальності – 242 «Туризм» Іващенко А.В. Юрєв В.І. 2020 2
25808 Селекція об'єктів рибництва. Методичні вказівки для практичних робіт для магістрів денної форми навчання за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» з дисципліни Білявцева В.В. Мушит С. О. 2020 12
25803 Селекція об'єктів рибництва. Методичні вказівки для практичних робіт для магістрів денної форми навчання за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» з дисципліни Білявцева В.В. Мушит С. О. 2020 4
25802 Ботаніка. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт для студентів факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство» освітньо Яковець Л.А. 2020 1
25801 Ботаніка. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт для студентів факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 205 «Лісове господарство» освітнього рівня « Яковець Л.А. 2020 0
25800 Розведення тварин. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами другого курсу денної форми навчання освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 204 – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, атестація 1, 2. Казьмірук Л.В., Кучерява М.Ф. 2020 52
25799 Технологія виробництва екологічно чистої та органічної продукції. Методичні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт студентами денної та заочної форм навчання факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарі Вознюк О.І. 2020 358
25793 Дискретна математика. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання з дисципліни для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня галузі знань 12 «Iнформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ют Волонтир Л.О., Денисюк В.О., Потапова Н.А. 2020 13
25792 Дискретна математика. Методичні вказівки для виконання практичних (лабораторних) робіт денної та заочної форми навчання з дисципліни для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня галузі знань 12 «Iнформаційні тех Волонтир Л.О.,Денисюк В.О., Зелінська О.В. 2020 27
25781 Міжнародне приватне право. Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів спеціальності 242 «Туризм». Маньгора Т.В. 2020 0
25774 Фізіологія рослин.Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» освітнього рівня пе Шевчук О.А. 2020 38
25773 Фізіологія рослин. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для студентів денної форми навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» освітнього рів Шевчук О.А. 2020 4
25772 Бухгалтерський облік: методичні вказівки до виконання практичних завдань студентами першого (бакалаврського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Правдюк Н.Л., Бурко К.В. 2020 206
25771 Фізіологія рослин. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 205 «Лісове господарство» освітньог Шевчук О.А., Амонс С.Е. 2020 6
25770 Фізіологія рослин. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство» Шевчук О.А. 2020 4
25769 Фізіологія рослин. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» о Шевчук О.А., Амонс С.Е. 2020 11
25768 Управлінський облік: методичні вказівки для виконання практичних робіт для здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Лепетан І.М., Коваль О.В., Бурко К.В. 2020 105
25767 Управлінський облік: робочий зошит для виконання практичних робіт для здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Лепетан І.М., Коваль О.В., Бурко К.В. 2020 73
25766 Точне землеробство. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» за о Дідур І.М., Шевчук В.В. 2020 63
25765 Геологія з основами геоморфології. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» за освітнього рівня першого Забарна Т.А., Броннікова Л.Ф., Шевчук В.В. 2020 20
25764 Машини та обладнання і їх використання в захисті рослин. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» за спеціальністю 202 «Захист і карантин росл Яропуд В.М., Бабин І.А. 2020 24
25763 Машини та обладнання і їх використання в плодоовочівництві. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» за спеціальністю 203 «Садівництво та вино Яропуд В.М., Бабин І.А. 2020 9
25761 Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва. Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисциплінидля студентів факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання, осв Панцирева Г. В. 2020 197
25760 Стандартизація та управління якістю продукції рослинництва. Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни для студентів факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання, ос Панцирева Г. В. 2020 85
25759 Конкурентоспроможність туристичних підприємств. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів освітнього рівня - бакалавр, галузі знань - 24 «Сфера обслуговування», спеціальність 242 «Туризм», другого магістерського освітнього рівня, денної форми н Польова О.Л., Захарова Т.В. 2020 4
25758 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Методичні вказівки навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) рівня освіти галузі знань – 07 «Управління та а Польова О.Л. 2020 24
25756 Виноградарство. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання, освітнього рівня: «Бакалавр», з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності: 203 «Садівництво та ви Паламарчук І.І. 2020 5
25754 Виноградарство. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництвав галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності: 203 «Садівництво та виноградарство», освітньо Паламарчук І.І. 2020 21
25753 Овочівництво: методичні вказівки для самостійної роботи студентів факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності : 202 «Захист та карантин рослин», освітнього рівня: «Бакалавр» Паламарчук І.І. 2020 9
25752 Овочівництво. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами факультету агрономії та лісівництва з галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності: 202 «Захист і карантин рослин», освітнього рівня: «Бакалавр». Паламарчук І.І. 2020 26
25751 Баштанництво. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання, освітнього рівня: «Бакалавр», з галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальності : 203 «Садівництво та виног Паламарчук І.І. 2020 9
25748 “Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Методичні вказівки з виконання практичних робіт з дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальностей 208 – Агроінженерія і 133 – Гал Середа Л.П., Холодюк О.В., Шаргородський С.А. 2020 6
25743 Історія розвитку галузі. Методичні вказівки для організації самостійної роботи аспірантів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» третього (освітньо-наукового) ступеня доктора філософії денної та заочної ф Фабіянська В. Ю. 2020 8
25742 Методика наукових досліджень. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів 3-го курсу факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство" спеціальності 202 "Захист і карантин рослин" освітнього Окрушко С.Є. 2020 14
25737 Страхування сільськогосподарських ризиків. Методичні вказівки для самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банкі Марценюк О.В., Руда О.Л. 2020 5
25736 Страхування сільськогосподарських ризиків. Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківс Марценюк О.В., Руда О.Л. 2020 4
25735 Конкурентоспроможність туристичних підприємств. Методичні вказівки для проведення практичних занять нормативної навчальної дисципліни для підготовки здобувачів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) рівня освіти галузі знань – Польова О.Л. 2020 1
25733 Інтегрований захист рослин. Методичні вказівки для виконання практичних робіт для студентів факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство" спеціальності 202 "Захист і карантин рослин" освітнього Окрушко С.Є. 2020 25
25729 Біотехнологія рибництва у внутрішніх водоймах. Методичні вказівки до практичних робіт студентів - магістрів денної та заочної форми навчання із спеціальності 207 “Водні біоресурси та аквакультура” 2020 р. Зотько М.О. 2020 10
25728 Агрофармаколоія. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентами факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 – Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 202 – Захист і карантин рослин Вергелес П.М. 2020 18
25727 Агрофармаколоія. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентами факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 20 – Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 201 – Агрономія Вергелес П.М. 2020 60
25725 Інтегрований захист рослин. Методичні вказівки для самостійної роботи для студентів факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство" спеціальності 202 "Захист і карантин рослин" Окрушко С.Є. 2020 17
25714 Інформаційні системи і технології в галузі: методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» першого освітнього рівня (бака Киш Л.М. 2020 91
25713 Електронна комерція в менеджменті: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для студентів галузі знань 07 «Управління і адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» першого освітнього рівня (бакалавр) Киш Л.М. 2020 20
25709 Електронна комерція в логістиці: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для студентів галузі знань 07 «Управління і адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Логістика» першого освітнього рівня (бакалавр) Киш Л.М. 2020 9
25702 Інформаційні системи і технології у фінансах. Методичні вказівки для виконання практичних та самостійних робіт здобувачами першого (бакалаврського) освітнього рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, б Юрчук Н.П., Чіков І.А. 2020 62
25698 Гроші та кредит. Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня бакалавр галузі знань 05 «Соціальні поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» Марценюк О.В., Руда О.Л. 2020 15
25697 Гроші та кредит. Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяль Марценюк О.В., Руда О.Л. 2020 1
25696 Гроші і кредит. Методичні вказівки для самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня бакалавр галузі знань 05 «Соціальні поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Економічна кібернетик Марценюк О.В., Руда О.Л. 2020 6
25695 Гроші та кредит. Методичні вказівки для самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова Марценюк О.В., Руда О.Л. 2020 7
25693 Охорона праці в галузі. Методичні вказівки для виконання практичних робіт для студентів сціальності 242 "Туризм" Спірін А.В., Твердохліб І.В., Омельянов О.М. 2019 7
25692 Безпека в туризмі. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни для магістрів спеціальності 242 «Туризм», освітньо-професійної програми «Туризм» Твердохліб І.В., Спірін А.В., Омельянов О.М. 2020 8
25691 Безпека в туризмі. Методичні вказівки для самостійної роботи здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 242 «Туризм» Твердохліб І.В., Спірін А.В., Омельянов О.М. 2020 3
25689 Охорона праці в галузі та цивільний захист. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» Солона О.В., Спірін А.В., Твердохліб І.В., Омельянов О.М. 2019 4
25688 Охорона праці в галузі та цивільний захист. Методичні вказівки для практичних робіт спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» Солона О.В., Спірін А.В., Твердохліб І.В., Омельянов О.М. 2019 11
25687 Охорона праці в галузі. Методичні вказівки для самостійної роботи магістрів спеціальності 242«Туризм» Солона О.В., Спірін А.В., Твердохліб І.В., Омельянов О.М. Охорона праці 2020 1
25685 Інновації в туризмі. методичні рекомендації до практичних занять для студентів денної форми навчання рівня освіти магістр, галузі знань – 24 «Сфера обслуговування», спеціальності – 242 «Туризм» Іващенко А.В. Юрєв В.І. 2020 1
25684 Інновації в туризмі. Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів денної форми навчання освіти бакалавр, галузі знань – 24 «Сфера обслуговування» спеціальності – 242 «Туризм» Іващенко А.В. Юрєв В.І. 2020 1
25682 Івентивний менеджмент. Методичні вказівки для організації самостійної роботи для підготовки магістрів галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм», денної та заочної форм навчання Лопатюк Р.І. 2020 5
25681 Івентивний менеджмент. Методичні рекомендації для проведення практичних занять для підготовки магістрів галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм», денної та заочної форм навчання Лопатюк Р.І. 2020 7
25678 Міжнародний туризм. Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни для підготовки магістрів галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм», денної та заочної форм навчання Ставська Ю.В. 2020 8
25677 Моделювання технологічних процесів у аквакультурі. Методичні вказівки до виконання і оформлення курсового проекту для студентів-магістрів денної та заочної форми навчання спеціальність 207 «Водні біоресурси та аквакультура» Зотько М.О., Кононенко Р.В. 2020 5
25675 Технологія нетрадиційних об’єктів рибництва. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів-магістрів денної форми навчання із спеціальності 207 “Водні біоресурси та аквакультура Зотько М.О. 2020 2
25674 Міжнародний туризм. Методичні вказівки для проведення практичних занять для підготовки магістрів галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм», денної та заочної форм навчання Ставська Ю.В. 2020 8
25668 Туристичні дестинації. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни для студентів галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм» другого (магістерського) освітнього рівня денної та заочної форми навч Головня О. М. 2020 2
25667 Туристичні дестинації. Методичні вказівки для проведення практичних занять з навчальної дисципліни для студентів галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм» другого (магістерського) освітнього рівня денної та заочної ф Головня О. М. 2020 0
25665 Методологія і організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни для студентів галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм» другого ( Головня О. М. 2020 1
25664 Методологія і організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Методичні вказівки для проведення практичних занять з навчальної дисципліни для студентів галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм» Головня О. М. 2020 4
25663 Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів освітнього рівня - магістр, галузі знань - 24 «Сфера обслуговування» , спеціальність 242 «Туризм» , денної та заочної форми навчання Ставська Ю.В. 2020 4
25662 Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції. Методичні вказівки для проведення практичних занять для студентів освітнього рівня - магістр, галузі знань - 24 «Сфера обслуговування», спеціальність 242 «Туризм» , денної та заочної форми навчання Ставська Ю.В. 2020 5
25660 Міжнародний туризм. Методичні вказівки для проведення практичних занять для підготовки магістрів галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм», денної та заочної форм навчання Ставська Ю.В. 2020 2
25659 Міжнародний туризм. Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни для підготовки магістрів галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм», денної та заочної форм навчання Ставська Ю.В. 2020 1
25658 Методичні рекомендації для організації навчальної практики факультету агрономії та лісівництва денної і заочної форми навчання галузь знань 10 «Природничі науки» зі спеціальності 101 «Екологія» освітнього ступеня «Бакалавр» Вітер Н.Г 2020 7
25657 Навчальна практика «Загальноуніверситетська». Методичні рекомендації для проведення навчальної практики студентів факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузь знань 10 «Природничі науки» зі спеціальності 101 «Екологія» освіт Вітер Н.Г 2020 13
25655 Англійська мова: Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання з іноземної мови спеціальності 072 «Фінанси. Банківська справа та страхування», галузі знань 07 «Управління та адміністрування» – Ві Ковальова К В 2020 0
25654 Англійська мова: Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання з іноземної мови спеціальності: 122 «Комп’ютерні науки», галузі знань 12 «Інформаційні технології». Ковальова К В 2020 1
25653 Англійська мова: Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання з іноземної мови спеціальності 072 «Фінанси. Банківська справа та страхування», галузі знань 07 «Управління та адміністрування» – Ві Ковальова К В 2020 2
25611 Методичні рекомендації до виконання дипломних проектів (робіт) для студентів другого (магістерського) рівня освіти, галузі знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 242 “Туризм” денної та заочної форми навчання факультету економіки та підприємництва Ставська Ю.В., Головня О.М. 2020 17
25610 Інженерна графіка з основами нарисної геометрії. Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної підготовки студентів денної форми та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань – 20 «Аграрні науки та продово Джеджула О.М. 2020 8
25609 Методичні вказівки до проходження виробничої практики студентами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм» денної форми навчання Головня О.М., Ставська Ю.В. 2020 33
25608 Світова культура і мистецтво. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань – 24 «Сфера обслуговування» спеціальності - 242 «Туризм» Табенська О.І. 2020 0
25607 Туристичне краєзнавство. Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм» спеціальності 241 «Готельн Табенська О.І. 2020 1
25606 Світова культура і мистецтво. Методичні вказівки для проведення практичних занять для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань – 24 «Сфера обслуговування» спеціальності - 242 «Туризм» Табенська О.І. 2020 0
25605 Туристичне краєзнавство. Методичні вказівки для самостійної підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» Табенська О.І. 2020 2
25599 Методичні рекомендації з дисципліни Економічна теорія (основи економічної теорії) для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 075 «Ма Хаєцька О.П. 2020 21
25598 Економічна теорія (основи економічної теорії).Методичні рекомендації для проведення практичних занять з дисципліни для підготовки студентів першого освітнього рівня (бакалавр) денної та заочної форми навчання галузь знань 07 «Управління та адміністрування Хаєцька О.П. 2020 38
25596 Методичні вказівки до підготовки та написання курсових робіт для студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня галузі знань – 07 «Управління і адміністрування» спеціальностей – 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська с Хаєцька О.П., Брояка А.А., Феняк Л.А. 2020 11
25595 Моніторинг поширення шкідників, хвороб і бур’янів. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентами факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 20 – Аграрні науки та продо П.М. Вергелес 2020 6
25594 Моніторинг поширення шкідників, хвороб і бурʼянів. Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 20 – Аграрні науки та продово Вергелес П.М. 2020 4
25593 Фітопатологія сільськогосподарська. Методичні вказівки для виконання практичних занять студентами факультету агрономіі та лісівництва денної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» о Пінчук Н.В. 2020 28
25592 Хвороби і шкідники лікарських рослин: Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами 3-го курсу факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство" спеціальності 202 "Захист і карантин ро Окрушко С.Є. 2020 117
25591 Мікроекономіка. Методичні вказівки до підготовки та написання курсових робіт з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня (бакалавр) галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» Хаєцька О.П. 2020 3
25349 Геодезія та земельний кадастр. Методичні рекомендації з дисципліни для організації самостійної роботи та тестового контролю знань cтудентів першого бакалаврського освітнього ступеня денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва з г Цицюра Я.Г. 2020 39
25348 Геодезія. Методичні рекомендації з дисципліни для організації самостійної роботи та тестового контролю знань cтудентів першого бакалаврського освітнього ступеня денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 – «Агр Цицюра Я.Г. 2020 19
25347 Геодезія. Методичні рекомендації з дисципліни для виконання практичних робіт cтудентами першого бакалаврського освітнього ступеня денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 – «Аграрні науки та продовольство» сп Цицюра Я.Г. 2020 95
25267 Методичні рекомендації щодо підготовки і проведення комплексного державного іспиту на здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої кваліфікації «Бакалавр обліку і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування за спеціальні Правдюк Н.Л., Подолянчук О.А., Мулик Т.О., Гуцаленко О.О., Коваль Н.І., Іщенко Я.П., Лепетан І.М. 2020 15
25083 Адміністрування податків і зборів. Методичні рекомендації для організації самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної ф Подолянчук О.А., Чудак Л.А. 2020 9
25060 Природоохоронне законодавство та екологічне право. Методичні вказівки для організації самостійної роботи навчальної дисципліни для студентів спеціальності 206 «Садово-паркове господарство», 205 «Лісове господарство», 101 «Екологія» Оверковська Т.К. 2020 28
25059 Природоохоронне законодавство та екологічне право. Методичні вказівки до семінарських занять навчальної дисципліни для студентів спеціальності 206 «Садово-паркове господарство», 205 «Лісове господарство», 101 «Екологія» Оверковська Т.К. 2020 57
25058 Екологічне право. Методичні вказівки до семінарських занять навчальної дисципліни для студентів спеціальності 081 Право факультету менеджменту та права Оверковська Т.К. 2020 60
25057 Аграрне право України Методичні вказівки для організації самостійної роботи навчальної дисципліни для студентів спеціальності 081 Право Оверковська Т.К. 2020 25
25056 Екологічне право України. Методичні вказівки для організації самостійної роботи навчальної дисципліни для студентів спеціальності 081 Право факультету менеджменту та права Оверковська Т.К. 2020 36
25055 Аграрне право України. Методичні вказівки до семінарських занять навчальної дисципліни для студентів спеціальності 081 Право факультету менеджменту та права Оверковська Т.К. 2020 83
25050 Охорона і захист садово-паркових об’єктів. Методичні вказівки до організації самостійної роботи для студентів факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності: 206 «Садово- Прокопчук В. М., Швидкий П.А. 2020 10
25049 Охорона і захист садово-паркових об’єктів. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності: 206 «Садово- Прокопчук В. М., Швидкий П.А. 2020 9
25048 Виборче право України. Методичні вказівки до організації практичної роботи здобувачами вищої освіти другого (магістерського) рівня денної та заочної форми навчання 081 «Право» Правдюк А.Л. 2020 1
25047 Methodical recommendations to educational practice. Methodical recommendations from educational practice for students of the first (bachelor) level of education, specialty 208 "Agroengineering", Faculty of Engineering and T Veselovska N., Motorna O. 2020 7
25045 Податкова система: методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів денної та заочної форми навчання факультету економіки та підприємництва першого (бакалаврського) освітнього рівня, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спец Фостолович В.А. 2020 24
25044 Облік і оподаткування в галузях народного господарства: методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів денної та заочної форми навчання факультету обліку ті аудиту першого (бакалаврського) освітнього рівня, галузі знань 07 «Управлінн Фостолович В.А. 2020 15
25043 Податковий менеджмент. Методичні вказівки для організації самостійної роботи.для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальностей 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська сп Коваль Н.І., Маркевич Л.С. 2020 18
25041 Облік і оподаткування. Методичні вказівки по виконанню практичних завдань для підготовки студентів за освітнім ступенем «бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальностей 073 «Менеджмент» денної та заочної форми навчання Подолянчук О.А., Фостолович В.А., Маркевич Л.С. 2020 406
25040 Адміністрування податків і зборів. Методичні рекомендації з виконання практичних завдань для здобувачів другого (магістерського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної ф Подолянчук О.А., Чудак Л.А. 2020 16
25037 Комп'ютерний аудит. Методичні рекомендації з виконання практичних занять здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня спеціальності 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» заочної форми навчання Здирко Н.Г. Чудак Л.А. 2020 26
25036 Податковий контроль. Методичні рекомендації з виконання практичних занять здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня спеціальності 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» денної та заочної форми н Шевчук О.Д., Чудак Л.А. 2020 5
25035 АУДИТ. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентам галузі знань 07 «Управління та адміністрування» напряму підготовки 071 «Облік і оподаткування» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» денної та заочної форми навчання» Фабіянська В.Ю., Мулик Я.І., к.е.н., старший викладач Козаченко А.Ю. 2020 32
25034 Аудит. Методичні вказівки для проведення практичних занять студентам галузі знань 07 «Управління та адміністрування» напряму підготовки 071 «Облік і оподаткування» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» денної та заочної форми навчання Фабіянська В.Ю., Козаченко А.Ю., Павлюк М.М. 2020 106
25033 Методичні вказівки до проходження навчальної практики з поглибленим вивченням англійської мови для студентів спеціальності 133 – «Галузеве машинобудування», ОКР «Бакалавр» (денна форма навчання) інженерно-технічного факультету Севостьянов І.В. 2020 6
25025 Овочівництво закритого грунту. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентами денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності: 203 «Садівництво та виног Паламарчук І.І. 2020 14
24997 Екологія. (фахове спрямування)Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи для студентів 2-го курсу факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальність 201 «Агрономія» освітнього рівня «Б Хаєцький Г. С. 2020 5
24996 Екологія. (фахове спрямування) методичні рекомендації для виконання практичних робіт для студентів денної та заочної форми навчання агрономічного факультету галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство» Хаєцький Г.С. 2020 3
24995 Топографія з осовами картографії. Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи для студентів 3-го курсу агрономічного факультету денної та заочної форми навчання галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальність 101 «Екологія» освітнього ступе Хаєцький Г.С. 2020 4
24987 Ознайомча практика. Програма та методичні вказівки для проходження навчальної практики для студентів спеціальності 101 «Екологія» галузі знань 10 «Природничі науки» освітнього ступеня «Бакалавр» / Розробники: Вергеліс В.І. – Вінниця: ВНАУ, 2020. – 17 с. Вергеліс В.І. 2020 115
24985 Історія української культури в біографіях видатних діячів. Частина ІІ, випуск 3. (Методичні матеріали для самостійної роботи студентів) Бойко Ю.М. 2020 6
24984 Методичні вказівки та програма виробничої практики для студентів спеціальності 181 «Харчові технології» другого магістерського ступеня вищої освіти денної та заочної форми навчання І. М. Берник; А. М. Соломон; Л. В. Фіалковська; Т. В. Фаріонік; Н. В. Новгородська; С. М. Овсієнко. 2020 4
24866 Система облікового забезпечення управління підприємств. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для аспірантів (здобувачів) третього (освітньо-наукового) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і Правдюк Н.Л., Коваль Л.В. 2020 17
24485 Корпоративне управління та соціальна відповідальність. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів другого (магістерського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» Гарбар Ж.В. 2020 3
24484 Методичні вказівки до проходження виробничої практики студентами другого (магістерського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» К.В. Мазур, Ж.В. Гарбар, Р.В. Логоша, Т.В. Ємчик, О.Г. Кубай, Я.В. Гонтарук 2020 13
24483 Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції. Методичні вказівки для проведення практичних занять для студентів освітнього ступеня - магістр, галузі знань - 24 «Сфера обслуговування», спеціальність 242 «Туризм» , денної форми навчання Ставська Ю.В., Захарова Т.В. 2020 5
24481 Корпоративне управління та соціальна відповідальність. Методичні рекомендації для проведення практичних занять для студентів другого (магістерського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» Гарбар Ж.В. 2020 2
24480 Теорія ймовірностей таматематична статистика. Методичні вказівки для самостійної підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 12 – «Інформаційні технології, спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки та інформаційні тех Дубчак В.М., Новицька Л.І. 2020 29
24479 Теорія ймовірностей таматематична статистика. Методичні вказівки для проведення практичних занять здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 12 – «Інформаційні технології» спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки та інформацій Дубчак В.М., Новицька Л.І. 2020 21
24478 Перспективи і напрямки розвитку сучасного механізованого сільськогосподарського виробництва. Методичні вказівки по виконанню практичних завдань та самостійної роботи Середа Л.П. 2020 31
24475 Бізнес-планування. Методичні вказівки до проведення практичних занять студентів денної форми навчання для підготовки за для студентів першого (бакалаврського) рівня галузі знань – 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальність – 051 «Економіка» спеціалі Котькалова-Литвин І.В. 2020 11
24474 Бізнес-планування. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для здобувачів вищої освіти денної форм навчання першого (бакалаврського) рівня галузі знань – 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності – 051 «Економіка», спеціалізація – М Котькалова-Литвин І.В. 2020 7
24472 Аграрна економіка і підприємництво. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальностей 201 «Агрономія», 203 «Садівництво та виноградарство», першого (бакалаврського) освітнього Амонс С.Е. 2020 5
24470 Іноземна мова професійного спрямування. Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної форми галузі знань 18 “Виробництво та технології” спеціальності 181 “Харчові технології” Тимощук Н.М., Бойко Ю.В., Хомяковська Т.О. 2020 30
24469 Друга іноземна мова(німецька мова) Методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчанняспеціальності «051 Міжнародна економіка» «242 Туризм» «241 Готельно-ресторанна справа» Манжос Е.О., Волошина О.В. 2020 3
24464 Латинська мова. Методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання спеціальності «212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» Манжос Е.О., Волошина О.В. 2020 6
24462 Лісоаграрне ландшафтознавство. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальностей 205 «Лісове господа Василевський О.Г., Єлісавенко Ю.А. 2020 22
24459 Управління комерційною діяльністю: методичні вказівки до практичних занять для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління і адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» Логоша Р.В. 2020 5
24455 Металообробне обладнання. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни для студентів спеціальності 133- "Галузеве машинобудування" денної та заочної форм навчання Веселовська Н.Р., Ковальова І.М. 2020 10
24454 Ораторське мистецтво. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) ступені галузі знань: 24 – Сфера обслуговування спеціальності: 241 – Готельно-ресторанна справа Богатчук С. С. 2020 2
24453 Ораторське мистецтво. Методичні вказівки для проведення практичних занять для підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) ступені галузі знань: 24 – Сфера обслуговування спеціальності: 241 – Готельно-ресторанна справа Богатчук С. С. 2020 4
24451 Етика бізнесу та управління. Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) ступені галузі знань: 07 – Управління та адміністрування Спеціальності: 074- Публі Богатчук С. С. 2020 7
24446 Менеджмент і маркетинг у тваринництві. Методичні рекомендації до практичних занять для студентів галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва освітнього рівня Перший (бакалаврсь Красняк О.П. 2020 8
24445 Менеджмент і маркетинг у тваринництві. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва освітнього рівня Перший Красняк О.П. 2020 7
24437 Юридична конфліктологія та медіація. Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи студентів студентів спеціальності: 081 – Право Олійник Н.А. 2020 0
24434 Банківське право України. Методичні вказівки до організації практичної роботи здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня денної та заочної форми навчання денної та заочної форми навчання 081 «Право» Правдюк А. Л. 2020 5
24433 Осетрівництво. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів освітнього рівня першого (бакалаврського) денної форми навчання спеціальність 207 “Водні біоресурси та аквакультура“ Зотько М.О. 2020 7
24431 Прикладні комп'ютерні технології. Системи автоматизованого проектування: Методичні вказівки по вивченню та виконанню лабораторних робіт (частина 1) для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузь знань 13 – Механічна інженерія спеціальніс Веселовська Н.Р., Переяславський О.М., Моторна О.О., Руткевич В.С. 2020 11
24430 Прикладні комп'ютерні технології. Системи автоматизованого проектування: Методичні вказівки по вивченню та виконанню лабораторних робіт (частина 2) для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузь знань 13 – Механічна інженерія спеціальніс Веселовська Н.Р., Переяславський О.М., Моторна О.О., Руткевич В.С. 2020 9
24429 Матеріалознавство і ТКМ (частина 1). Методичні вказівки по вивченю та виконанню практичних робіт з дисципліни для студентів першого бакалаврського рівня вищої освіти, галузі знань 13 «Механічна інженерія» спеціальності 13 Веселовська Н.Р., Турич В.В., Руткевич В.С. 2020 47
24428 Методичні вказівки до виконання навчальної практики з поглиблений використанням англійської мови для студентів спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», ОКР «Бакалавр» (денна форма навчання) інженерно-технічного факультету Граняк В. Ф. 2020 5
24425 Організаційно-правові засади розслідування правопорушень проти довкілля. Методичні вказівки до організації практичної роботи для студентів денної та заочної форм навчання факультету менеджменту та права другого освітнього ступеня «Магістр» галузі знань 08 Правдюк А. Л. 2020 3
24424 Фізіологія та біохімія гідробіонтів. Методичні вказівки для самостійної роботи для вивчення дисципліни для підготовки фахівців спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації. Дацюк І.В. 2020 8
24423 Фізіологія та біохімія гідробіонтів. Методичні вказівки для вивчення дисципліни для підготовки фахівців спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації. Дацюк І.В., Маслоїд А.П. 2020 11
24422 Біопалива: ефективність виробництва і споживання в АПК України. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів денної форми навчання Зубар І.В., Пришляк Н.В. 2020 20
24421 Біопалива: ефективність виробництва та споживання в апк україни. Методичні вказівки до виконання практичних та семінарських занять для підготовки студентів денної форми навчання Зубар І.В., Пришляк Н.В. 2020 25
24420 Економічна теорія (мікроекономіка та макроекономіка). Методичні вказівки до підготовки та написання курсових робіт для студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня галузі знань – 07 «Управління і адміністрування» спеціальності – 073 Брояка А.А., Хаєцька О.П., Феняк Л.А. 2020 51
24416 Бухгалтерський облік в управлінні підприємством. Методичні вказівки до виконання практичних завдань студентами другого (магістерського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оп Коваль Л.В., Бурко К.В. 2020